Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar-juni. 2009 og 2010. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010
I alt  391 896  373 602 -4,7 56 982 59 006 3,6 11 214 11 516 2,7
                   
01 Østfold 12 077 12 075 0,0 2 619 2 738 4,5  519  539 3,9
02 Akershus 37 094 38 894 4,9 7 163 7 534 5,2 1 411 1 469 4,1
03 Oslo 61 413 68 566 11,6 9 245 9 356 1,2 1 741 1 783 2,4
04 Hedmark 7 700 7 900 2,6 1 724 1 797 4,3  344  355 3,1
05 Oppland 7 708 7 789 1,1 1 800 1 851 2,9  355  361 1,7
06 Buskerud 13 876 14 656 5,6 2 981 3 145 5,5  580  607 4,8
07 Vestfold 11 083 11 001 -0,7 2 413 2 493 3,3  477  485 1,8
08 Telemark 8 891 7 906 -11,1 1 785 1 865 4,4  354  366 3,3
09 Aust-Agder 5 087 4 856 -4,5 1 153 1 199 4,0  228  234 2,7
10 Vest-Agder 9 220 9 915 7,5 1 891 1 910 1,0  373  375 0,6
11 Rogaland 31 561 35 592 12,8 5 703 5 986 5,0 1 136 1 176 3,5
12 Hordaland 28 050 28 727 2,4 5 628 5 815 3,3 1 117 1 129 1,1
14 Sogn og Fjordane 5 007 5 141 2,7 1 223 1 250 2,2  239  241 0,9
15 Møre og Romsdal 13 190 13 203 0,1 2 787 2 856 2,5  550  558 1,5
16 Sør-Trøndelag 14 962 15 257 2,0 3 024 3 194 5,6  603  633 4,8
17 Nord-Trøndelag 4 973 5 110 2,7 1 150 1 198 4,1  233  240 2,9
18 Nordland 9 478 9 504 0,3 2 317 2 399 3,5  470  479 2,0
19 Troms Romsa 6 055 6 054 0,0 1 533 1 555 1,4  310  310 -0,2
20 Finnmark Finnmárku 2 138 2 222 3,9  704  740 5,2  144  149 3,3
21 Svalbard  108  297  173,9 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  102 224 68 817 -32,7  138  125 -9,5 29 26 -11,6
24 Kildeskatt på pensjon .  121 . . . . . . .
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010
I alt 60 942 61 158 0,4 44 430 45 298 2,0  218 329  196 624 -9,9
                   
01 Østfold 2 248 2 201 -2,1 2 183 2 242 2,7 4 508 4 354 -3,4
02 Akershus 7 464 7 265 -2,7 5 509 5 682 3,1 15 548 16 944 9,0
03 Oslo 17 000 16 835 -1,0 6 438 6 503 1,0 26 988 34 089 26,3
04 Hedmark 1 518 1 517 -0,1 1 467 1 488 1,4 2 646 2 742 3,6
05 Oppland 1 294 1 290 -0,3 1 472 1 484 0,8 2 787 2 802 0,6
06 Buskerud 2 630 2 790 6,1 2 311 2 394 3,6 5 375 5 720 6,4
07 Vestfold 2 123 2 141 0,9 1 989 1 985 -0,2 4 081 3 897 -4,5
08 Telemark 1 507 1 414 -6,2 1 387 1 406 1,4 3 857 2 856 -26,0
09 Aust-Agder  900  872 -3,1  883  898 1,7 1 923 1 652 -14,1
10 Vest-Agder 1 942 1 917 -1,3 1 446 1 444 -0,2 3 568 4 270 19,7
11 Rogaland 7 536 8 141 8,0 4 239 4 415 4,2 12 948 15 874 22,6
12 Hordaland 5 553 5 455 -1,8 4 419 4 469 1,1 11 333 11 859 4,6
14 Sogn og Fjordane  829  842 1,5  888  920 3,6 1 829 1 888 3,3
15 Møre og Romsdal 2 557 2 559 0,1 2 216 2 236 0,9 5 080 4 995 -1,7
16 Sør-Trøndelag 2 974 3 037 2,1 2 533 2 598 2,6 5 828 5 795 -0,6
17 Nord-Trøndelag  836  852 1,9 1 004 1 021 1,7 1 750 1 800 2,8
18 Nordland  959  971 1,3 1 901 1 941 2,1 3 831 3 714 -3,1
19 Troms Romsa  683  716 4,8 1 324 1 335 0,9 2 204 2 137 -3,0
20 Finnmark Finnmárku 11 14 23,3  603  621 3,0  676  697 3,2
21 Svalbard . . . 38 34 -9,5 71  262  271,8
23 Kontinentalsokkelen  378  328 -13,2  182  183 0,3  101 497 68 155 -32,8
24 Kildeskatt på pensjon . 0 . . . . .  121 .

Standardtegn i tabeller