Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter kommune. Januar-februar. 2009 og 2010. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  112 593,6 14 912,5 2 889,5 11 429,9 21 777,5 61 379,9 -11,2 3,0 -2,2
                   
01 Østfold 3 557,6  687,4  134,4  566,7  796,5 1 372,7 -2,9 4,8 -0,9
0101 Halden  358,4 68,2 13,4 57,8 75,4  143,5 5,0 6,4 0,3
0104 Moss  431,7 85,4 17,0 72,1 88,7  168,6 -1,3 14,1 8,1
0105 Sarpsborg  744,6  130,0 25,6  109,6  166,6  312,7 -1,7 6,8 0,6
0106 Fredrikstad  993,8  185,0 36,1  154,3  258,2  360,3 -4,6 6,5 -0,4
0111 Hvaler 39,5 10,0 1,9 7,7 6,0 13,9 0,7 4,2 -1,6
0118 Aremark 12,6 3,6 0,6 2,2 1,9 4,3 -43,1 -47,2 -51,5
0119 Marker 38,9 7,6 1,5 6,1 7,1 16,6 -1,8 8,3 3,4
0121 Rømskog 8,4 1,6 0,3 1,2 2,3 3,1 -8,0 0,1 -5,8
0122 Trøgstad 53,6 12,1 2,3 10,0 9,5 19,6 1,6 4,5 -0,3
0123 Spydeberg 73,6 15,2 3,0 11,5 15,8 28,1 3,5 1,4 -2,3
0124 Askim  214,2 45,1 8,7 30,8 45,6 84,1 -0,7 -1,6 -4,8
0125 Eidsberg  131,1 25,9 5,0 22,1 30,0 48,1 -5,9 4,6 -0,2
0127 Skiptvet 36,0 8,7 1,7 7,0 5,0 13,5 -0,7 -4,9 -8,3
0128 Rakkestad 89,3 17,6 3,4 14,9 18,6 34,8 -2,8 4,8 -0,1
0135 Råde 79,1 17,6 3,4 14,1 15,2 28,9 -7,0 4,6 -1,0
0136 Rygge  155,4 30,2 6,0 24,3 37,2 57,7 -15,5 -11,0 -15,8
0137 Våler 47,7 11,4 2,2 10,0 6,6 17,5 2,3 8,9 3,4
0138 Hobøl 49,7 12,1 2,4 11,0 6,7 17,4 -5,4 -0,5 -4,9
                   
02 Akershus 10 870,5 1 765,4  342,2 1 353,6 2 595,9 4 813,4 -3,2 5,5 -0,6
0211 Vestby  220,5 41,2 8,3 34,6 45,4 91,0 -3,4 5,5 1,2
0213 Ski  442,0 88,5 17,4 70,8 81,4  183,9 -6,0 4,2 -0,9
0214 Ås  238,7 46,6 9,2 37,9 52,6 92,4 -2,5 6,1 0,3
0215 Frogn  206,5 46,2 9,0 35,6 31,2 84,4 -3,6 3,2 -1,8
0216 Nesodden  206,3 51,1 10,2 42,9 31,1 71,0 2,4 4,7 -0,5
0217 Oppegård  519,5 89,2 17,5 68,6  121,6  222,6 -4,5 9,0 6,3
0219 Bærum 3 414,3  450,9 83,8  294,1  993,8 1 591,7 -7,2 6,0 -1,1
0220 Asker 1 491,2  210,2 39,3  143,8  329,3  768,5 -10,7 7,7 0,3
0221 Aurskog-Høland  157,5 32,6 6,5 29,8 29,2 59,4 -0,2 5,0 1,6
0226 Sørum  330,6 49,6 9,8 37,7 35,2  198,4 31,1 0,6 -4,6
0227 Fet  146,9 31,7 6,1 25,9 16,8 66,3 14,9 7,1 -2,2
0228 Rælingen  184,8 47,5 9,5 41,9 19,7 66,2 -3,2 3,5 -3,0
0229 Enebakk  123,0 27,2 5,4 24,1 20,7 45,6 3,8 5,9 -0,4
0230 Lørenskog  730,5  105,4 21,0 85,8  222,0  296,3 6,9 4,3 -1,3
0231 Skedsmo  902,4  148,5 29,6  121,5  207,4  395,4 0,5 4,3 -1,8
0233 Nittedal  336,3 64,9 13,0 54,5 66,0  137,8 -10,0 4,9 -0,8
0234 Gjerdrum 72,8 17,5 3,4 13,9 9,6 28,4 2,7 9,4 3,0
0235 Ullensaker  590,2 82,7 16,5 71,4  199,3  220,2 7,5 6,2 -0,8
0236 Nes  196,3 47,8 9,4 41,2 28,7 69,1 -1,2 3,6 -2,9
0237 Eidsvoll  218,3 51,7 10,4 46,6 35,1 74,6 0,5 5,6 0,9
0238 Nannestad  115,4 28,5 5,6 25,6 14,8 40,9 -3,5 3,1 -3,0
0239 Hurdal 26,4 6,0 1,2 5,3 4,8 9,2 5,5 7,1 2,7
                   
0301 Oslo 19 189,8 2 152,7  404,4 1 477,3 5 897,6 9 257,8 -3,4 2,0 -2,1
                   
04 Hedmark 2 352,6  454,7 89,3  382,1  549,3  877,3 1,8 4,2 -1,0
0402 Kongsvinger  204,2 39,8 7,6 33,3 44,2 79,2 -0,1 3,2 -4,6
0403 Hamar  557,9 77,3 15,3 63,4  142,9  259,1 7,6 6,5 0,7
0412 Ringsaker  443,0 74,2 14,8 65,2  160,5  128,3 -1,6 5,2 -0,3
0415 Løten 64,4 16,2 3,2 14,5 10,2 20,3 3,2 5,1 0,3
0417 Stange  197,7 44,3 8,8 38,9 33,9 71,7 -2,0 5,8 0,0
0418 Nord-Odal 54,2 10,7 2,1 9,5 8,2 23,7 -1,5 4,6 -1,4
0419 Sør-Odal 81,8 17,8 3,5 15,2 15,7 29,6 4,7 1,6 -2,7
0420 Eidskog 53,9 12,3 2,4 11,0 10,4 17,7 1,3 3,5 -2,6
0423 Grue 54,0 11,5 2,2 9,5 10,5 20,3 6,9 9,8 4,7
0425 Åsnes 65,5 15,9 3,1 13,3 11,7 21,5 -0,1 5,9 -0,3
0426 Våler 37,5 8,2 1,6 6,8 8,1 12,9 1,1 -2,5 -5,8
0427 Elverum  234,1 50,1 10,0 43,1 50,6 80,4 -0,7 6,4 2,8
0428 Trysil 72,4 16,1 3,0 12,6 13,9 26,7 0,6 1,1 -4,3
0429 Åmot 45,9 12,2 2,4 8,6 6,8 16,0 1,3 -0,7 -4,4
0430 Stor-Elvdal 23,0 6,3 1,2 4,9 2,3 8,4 7,2 8,1 3,9
0432 Rendalen 18,7 7,2 1,3 3,5 2,1 4,6 6,0 10,1 7,2
0434 Engerdal 11,8 3,0 0,6 2,8 1,6 3,8 10,8 18,6 12,8
0436 Tolga 15,1 3,1 0,6 2,9 1,6 6,9 16,9 9,0 4,5
0437 Tynset 63,7 14,5 2,8 11,1 8,0 27,1 -0,4 -7,9 -10,6
0438 Alvdal 23,8 6,3 1,2 5,0 2,9 8,4 -3,7 -14,0 -16,2
0439 Folldal 12,1 3,4 0,7 2,9 1,2 3,9 -4,9 -6,9 -11,5
0441 Os 18,0 4,3 0,8 4,0 2,0 6,7 1,7 7,0 2,1
                   
05 Oppland 2 433,6  477,9 92,4  377,3  477,8 1 008,2 2,7 0,3 -4,7
0501 Lillehammer  526,2 73,1 14,1 57,0  104,8  277,0 13,1 4,5 -1,4
0502 Gjøvik  382,9 71,6 14,3 61,9 90,3  144,9 -1,6 3,5 -2,3
0511 Dovre 24,7 6,2 1,2 5,3 2,9 9,2 1,8 5,2 0,2
0512 Lesja 20,8 6,0 1,1 4,1 2,5 7,1 -1,2 -1,8 -6,1
0513 Skjåk 30,9 9,6 1,8 3,9 3,0 12,6 32,7 23,1 19,9
0514 Lom 28,2 6,0 1,1 4,6 3,6 12,8 -15,2 -15,9 -19,2
0515 Vågå 67,2 9,7 1,9 6,6 3,8 45,2 27,8 -38,9 -42,3
0516 Nord-Fron 85,4 21,3 4,0 11,4 15,6 33,1 -5,1 -4,3 -7,4
0517 Sel 48,6 12,7 2,5 11,4 6,1 16,0 -4,8 1,3 -4,7
0519 Sør-Fron 33,5 8,9 1,7 6,2 5,5 11,2 -4,5 -10,5 -12,9
0520 Ringebu 49,7 10,5 1,9 8,0 10,2 19,0 -1,3 2,1 -3,6
0521 Øyer 53,9 13,6 2,5 10,2 10,2 17,3 0,5 2,4 -1,7
0522 Gausdal 60,7 13,9 2,7 11,5 12,2 20,4 0,7 3,7 -0,2
0528 Østre Toten  165,4 34,0 6,6 29,6 34,5 60,8 -4,6 2,8 -4,9
0529 Vestre Toten  186,1 30,8 6,1 26,9 52,2 70,1 7,7 5,3 -1,6
0532 Jevnaker 77,9 15,0 3,0 13,0 17,7 29,1 -3,0 1,0 -4,4
0533 Lunner  105,4 26,7 5,3 23,9 13,1 36,5 14,7 24,1 17,2
0534 Gran  156,4 28,2 5,5 24,4 38,4 59,9 -5,5 -8,1 -12,3
0536 Søndre Land 48,2 11,6 2,3 10,4 10,7 13,2 -5,0 -1,3 -5,2
0538 Nordre Land 81,9 17,5 3,4 12,1 15,3 33,6 3,3 -2,9 -6,0
0540 Sør-Aurdal 29,6 7,7 1,4 5,5 3,6 11,4 -6,6 -13,3 -17,5
0541 Etnedal 11,1 2,8 0,5 2,3 1,6 3,9 -9,6 -6,9 -12,0
0542 Nord-Aurdal 78,3 19,2 3,6 13,5 11,7 30,3 -4,2 -3,5 -7,0
0543 Vestre Slidre 23,5 5,9 1,1 4,1 2,4 10,0 -1,5 -5,2 -9,1
0544 Øystre Slidre 35,5 9,0 1,6 6,3 3,6 15,0 0,6 4,2 -2,1
0545 Vang 21,8 6,4 1,2 3,3 2,3 8,7 3,7 -5,6 -8,4
                   
06 Buskerud 4 334,5  783,8  150,8  593,7  989,7 1 816,6 3,2 4,3 -0,9
0602 Drammen 1 171,3  177,1 34,3  140,7  327,4  491,8 2,7 2,7 -3,6
0604 Kongsberg  573,9 88,3 17,2 65,5  176,2  226,7 15,7 9,9 2,0
0605 Ringerike  399,2 76,5 14,9 60,1 83,0  164,7 -0,2 6,0 1,1
0612 Hole 85,0 23,3 3,2 12,5 14,8 31,3 4,6 10,3 9,2
0615 Flå 10,6 2,6 0,5 1,9 1,4 4,2 -2,6 2,6 -2,0
0616 Nes 42,4 9,5 1,8 6,7 7,4 16,9 -2,5 -0,1 -1,1
0617 Gol 63,6 14,7 2,7 9,1 10,5 26,6 0,3 -0,6 -3,4
0618 Hemsedal 37,5 9,5 1,7 5,7 5,3 15,2 15,9 21,1 14,9
0619 Ål 74,4 16,2 3,0 9,6 12,7 32,8 -7,3 -9,9 -13,2
0620 Hol 83,8 21,9 3,9 10,1 13,6 34,3 6,2 -9,0 -12,4
0621 Sigdal 38,0 9,1 1,6 6,4 7,0 13,9 -0,1 3,3 -1,0
0622 Krødsherad 39,7 6,2 1,1 4,5 7,4 20,5 -5,3 0,1 -4,3
0623 Modum  174,0 36,4 7,0 27,5 36,6 66,5 -3,5 -8,2 -12,0
0624 Øvre Eiker  227,7 44,6 8,6 36,7 43,5 94,2 2,6 4,8 -2,4
0625 Nedre Eiker  325,6 57,8 11,6 52,0 54,9  149,2 -0,3 5,3 -0,2
0626 Lier  526,8 75,3 15,2 59,2  117,1  260,0 2,7 9,1 6,7
0627 Røyken  258,4 59,8 11,9 50,6 34,6  101,6 6,2 12,4 6,3
0628 Hurum  110,7 24,7 4,9 21,2 21,3 38,7 -4,6 2,2 -4,3
0631 Flesberg 30,2 7,3 1,4 5,6 5,5 10,4 -3,8 0,9 -4,2
0632 Rollag 17,0 5,3 1,0 2,8 3,1 4,8 2,4 8,1 4,8
0633 Nore og Uvdal 44,7 17,7 3,3 5,3 6,3 12,1 5,1 -1,9 -3,0
                   
07 Vestfold 3 237,4  613,7  119,3  500,2  782,1 1 222,0 -1,5 6,0 0,2
0701 Horten  360,1 65,8 13,1 55,3  115,4  110,5 -4,2 5,7 -0,4
0702 Holmestrand  125,8 25,3 5,1 21,9 29,0 44,5 8,7 6,3 1,2
0704 Tønsberg  650,0  113,7 22,1 89,3  213,5  211,4 -2,3 1,1 -4,6
0706 Sandefjord  676,2  113,0 21,8 90,0  158,5  292,8 -4,7 4,5 -0,7
0709 Larvik  553,4  107,0 20,5 86,3  113,9  225,7 -3,7 5,5 -0,2
0711 Svelvik 68,9 15,7 3,1 14,1 11,9 24,1 -4,6 2,4 -3,1
0713 Sande 85,1 22,6 4,3 18,4 8,1 31,6 5,7 16,0 7,9
0714 Hof 32,9 7,6 1,5 6,8 5,8 11,2 2,8 12,6 6,7
0716 Re  102,3 20,9 4,1 18,5 18,9 39,9 3,4 8,8 3,5
0719 Andebu 63,2 13,1 2,6 11,7 14,6 21,2 2,4 8,5 3,7
0720 Stokke  149,7 26,7 5,2 23,0 37,6 57,3 -3,4 4,8 -0,7
0722 Nøtterøy  293,2 63,9 12,4 50,5 42,5  124,0 9,0 16,1 9,5
0723 Tjøme 46,4 12,6 2,3 9,7 5,5 16,2 -1,2 5,5 -0,4
0728 Lardal 30,1 5,6 1,1 4,9 6,8 11,6 4,2 -2,4 -6,7
                   
08 Telemark 2 456,0  502,0 97,6  366,5  541,9  948,0 -8,6 1,5 -3,3
0805 Porsgrunn  692,9 98,8 19,6 81,5  148,9  344,0 -21,1 12,1 6,6
0806 Skien  698,4  135,4 26,5  112,4  190,7  233,4 -2,7 3,1 -3,7
0807 Notodden  156,6 34,5 6,7 25,9 33,4 56,1 -9,0 -4,2 -7,7
0811 Siljan 25,9 6,0 1,2 5,0 3,4 10,4 1,4 1,8 -3,9
0814 Bamble  189,4 39,0 7,8 32,8 47,3 62,5 0,6 5,4 -1,3
0815 Kragerø  121,1 25,4 5,0 21,3 25,1 44,3 -2,7 3,0 -3,5
0817 Drangedal 43,9 9,5 1,9 8,1 6,0 18,4 7,3 5,5 1,7
0819 Nome 70,6 15,8 3,0 12,5 15,0 24,3 -16,4 -11,8 -13,1
0821 Bø 68,0 13,8 2,7 10,9 14,9 25,7 -10,9 -12,9 -16,5
0822 Sauherad 49,3 10,6 2,1 9,2 9,9 17,6 0,3 5,6 -1,3
0826 Tinn  103,8 35,7 6,7 13,2 13,5 34,7 -0,2 -8,2 -10,4
0827 Hjartdal 21,6 6,4 1,2 3,1 3,0 7,8 1,3 -6,4 -7,6
0828 Seljord 39,2 8,6 1,7 6,1 7,2 15,7 -0,2 -3,0 -5,7
0829 Kviteseid 30,7 6,9 1,3 5,2 6,0 11,3 5,4 -18,4 -24,8
0830 Nissedal 16,6 5,4 1,0 2,7 2,7 4,9 0,8 1,0 -2,5
0831 Fyresdal 16,5 5,7 1,1 2,9 2,6 4,3 2,0 -0,6 -2,2
0833 Tokke 46,6 20,0 3,7 5,4 4,8 12,6 12,5 13,3 11,0
0834 Vinje 65,0 24,6 4,5 8,1 7,7 20,1 4,9 -9,7 -11,7
                   
09 Aust-Agder 1 512,1  318,9 61,7  231,1  328,3  572,1 -4,2 4,4 -1,1
0901 Risør 87,3 16,3 3,2 14,0 18,2 35,7 6,7 6,0 0,2
0904 Grimstad  271,2 56,0 10,5 38,9 60,1  105,8 -7,2 0,3 -6,8
0906 Arendal  633,7  114,2 22,6 94,9  161,9  240,0 -8,0 5,2 -0,8
0911 Gjerstad 25,0 5,5 1,1 4,8 5,4 8,2 -8,7 3,0 -2,5
0912 Vegårshei 20,3 4,5 0,9 4,0 4,3 6,6 -0,1 6,8 1,5
0914 Tvedestrand 68,6 14,5 2,8 11,8 13,9 25,5 -8,2 -1,9 -6,6
0919 Froland 69,8 16,6 3,2 11,8 8,0 30,1 25,0 28,3 22,2
0926 Lillesand  130,2 26,7 5,1 20,2 23,8 54,5 -1,4 5,7 -0,5
0928 Birkenes 53,6 10,8 2,1 9,4 11,2 20,1 -2,8 2,9 -2,3
0929 Åmli 18,8 5,2 1,0 3,5 3,1 6,0 -5,2 -19,3 -20,5
0935 Iveland 14,2 5,1 1,0 2,7 2,1 3,4 -7,4 -1,7 -4,7
0937 Evje og Hornnes 43,2 8,8 1,7 7,0 7,5 18,2 6,2 4,5 -0,1
0938 Bygland 13,1 4,4 0,8 2,3 2,2 3,4 -9,2 -2,7 -6,0
0940 Valle 24,8 9,6 1,8 3,1 3,2 7,1 1,2 5,4 3,1
0941 Bykle 38,2 20,7 3,8 2,7 3,5 7,6 6,3 8,7 6,6
                   
10 Vest-Agder 3 281,0  491,6 95,4  365,9  695,8 1 632,3 12,6 -1,8 -6,1
1001 Kristiansand 2 112,2  228,9 44,2  177,3  458,9 1 202,9 24,8 1,7 -3,8
1002 Mandal  180,8 37,8 7,4 31,1 39,6 64,8 -2,7 4,6 -1,1
1003 Farsund  115,3 25,9 5,0 20,4 24,2 39,7 -3,2 1,3 -3,9
1004 Flekkefjord  134,9 27,2 5,4 20,3 29,0 53,0 3,2 0,9 -4,3
1014 Vennesla  164,2 34,8 6,9 27,7 33,0 61,7 3,6 1,3 -3,5
1017 Songdalen 78,7 13,9 2,8 12,2 15,4 34,3 -1,9 -0,1 -4,9
1018 Søgne  134,2 29,0 5,6 22,8 22,0 54,7 -9,7 3,4 -1,8
1021 Marnardal 23,9 5,9 1,1 4,2 5,0 7,6 -6,4 -1,7 -5,0
1026 Åseral 19,3 8,5 1,6 1,9 4,0 3,3 6,6 3,1 1,4
1027 Audnedal 18,1 3,8 0,8 3,4 4,8 5,3 -17,8 -12,1 -15,0
1029 Lindesnes 45,6 10,5 2,0 8,7 8,2 16,2 -5,2 -1,2 -5,5
1032 Lyngdal  102,0 19,1 3,8 15,9 23,2 40,1 2,0 4,3 0,5
1034 Hægebostad 21,0 4,6 0,9 3,9 4,1 7,4 13,4 16,1 12,0
1037 Kvinesdal 83,4 19,0 3,7 12,2 16,8 31,6 -30,3 -47,5 -46,5
1046 Sirdal 47,5 22,5 4,2 3,8 7,4 9,6 2,7 0,7 -0,5
                   
11 Rogaland 10 403,4 1 497,3  292,3 1 099,4 2 695,2 4 819,1 4,7 6,3 0,1
1101 Eigersund  225,0 42,9 8,4 33,7 48,6 91,4 -0,2 -2,7 -8,9
1102 Sandnes 1 320,4  219,6 43,8  170,0  336,3  550,8 0,1 6,8 0,3
1103 Stavanger 4 232,5  510,4 98,9  360,2 1 274,5 1 988,4 9,2 8,7 1,6
1106 Haugesund  622,6  109,3 21,5 83,5  159,3  249,0 -0,4 11,6 4,9
1111 Sokndal 40,2 8,9 1,7 6,9 8,1 14,6 -5,8 5,8 -1,2
1112 Lund 42,7 7,9 1,5 6,4 12,8 14,1 -17,1 -7,8 -10,9
1114 Bjerkreim 34,6 6,4 1,2 5,2 6,6 15,2 -1,1 3,7 -1,6
1119 Hå  220,8 44,4 8,7 35,8 49,2 82,8 -4,0 4,9 -0,5
1120 Klepp  253,4 53,9 10,5 41,6 49,5 97,8 -0,9 14,5 9,0
1121 Time  237,3 49,0 9,6 39,0 44,5 95,2 -0,8 9,1 2,1
1122 Gjesdal  137,2 31,2 6,2 25,4 20,8 53,5 -1,3 1,7 -2,5
1124 Sola 1 440,3 91,1 17,6 61,5  382,4  887,6 4,1 -1,5 -7,7
1127 Randaberg  269,7 34,7 6,6 25,0 41,2  162,2 17,2 3,0 -5,7
1129 Forsand 24,8 10,8 2,0 2,4 3,4 6,2 1,8 3,9 2,5
1130 Strand  154,7 32,6 6,4 26,2 29,2 60,2 1,0 5,0 -0,9
1133 Hjelmeland 47,0 16,9 3,1 5,6 6,5 14,8 -2,5 -12,7 -14,2
1134 Suldal 85,1 21,0 3,9 7,8 10,6 41,8  148,4 20,8 14,9
1135 Sauda 73,6 17,5 3,4 10,5 10,0 32,2 -20,2 -14,7 -16,3
1141 Finnøy 33,3 6,8 1,3 5,7 7,8 11,8 -0,3 4,3 -1,8
1142 Rennesøy 49,3 12,0 2,2 9,1 6,5 19,4 6,3 7,9 2,2
1144 Kvitsøy 4,9 1,3 0,3 1,1 0,9 1,4 -20,2 7,2 2,0
1145 Bokn 9,1 2,3 0,5 1,6 1,8 2,9 -4,5 8,4 3,4
1146 Tysvær  121,5 27,6 5,5 22,8 20,4 45,1 -3,1 9,5 3,3
1149 Karmøy  567,1  113,1 22,4 92,2  116,7  222,7 -0,1 5,4 1,5
1151 Utsira 3,4 0,9 0,2 0,8 0,6 1,0 23,8 50,5 39,9
1160 Vindafjord  153,0 25,0 4,6 19,4 47,0 56,9 4,7 3,5 -2,6
                   
12 Hordaland 9 000,8 1 514,3  293,0 1 156,4 2 006,0 4 031,0 0,5 3,2 -2,3
1201 Bergen 5 705,1  808,8  156,7  633,0 1 381,7 2 725,0 -0,3 2,2 -2,7
1211 Etne 50,1 11,8 2,3 8,1 8,2 19,8 1,5 0,3 -4,6
1216 Sveio 56,6 14,1 2,8 11,6 8,8 19,4 8,5 14,0 8,2
1219 Bømlo  183,5 35,4 6,7 28,1 48,2 65,1 -2,1 6,4 0,9
1221 Stord  393,4 51,9 10,5 43,7 92,3  195,0 18,9 1,2 -4,5
1222 Fitjar 39,8 8,3 1,6 6,3 9,8 13,8 -1,4 8,9 2,1
1223 Tysnes 35,8 7,4 1,4 5,9 6,5 14,6 8,9 8,1 2,4
1224 Kvinnherad  190,6 41,0 8,1 31,4 38,8 71,2 -19,5 -7,9 -10,1
1227 Jondal 14,7 4,0 0,7 2,2 2,1 5,6 -17,2 -4,0 -7,7
1228 Odda  122,1 30,9 6,0 15,7 20,4 49,1 9,6 6,2 2,6
1231 Ullensvang 50,5 11,6 2,2 7,5 9,0 20,2 3,4 5,8 -1,0
1232 Eidfjord 25,7 14,2 2,6 2,2 1,7 5,0 -0,2 -1,4 -3,1
1233 Ulvik 16,5 7,5 1,4 2,1 1,8 3,6 2,5 -5,6 -6,8
1234 Granvin 9,3 2,3 0,5 1,9 1,8 3,0 3,7 11,8 6,5
1235 Voss  194,3 41,5 8,1 29,3 38,2 77,1 2,8 1,0 -2,6
1238 Kvam  107,5 25,1 4,9 17,8 21,2 38,4 4,5 8,8 4,5
1241 Fusa  103,6 11,8 2,2 8,7 19,5 61,4 6,9 -5,5 -12,8
1242 Samnanger 26,9 7,9 1,5 5,2 3,2 8,9 -2,4 1,7 -3,4
1243 Os  217,2 49,1 9,7 40,4 33,7 84,3 -0,7 3,4 -2,3
1244 Austevoll  154,9 30,4 4,3 17,2 36,2 66,7 -1,1 33,1 -0,5
1245 Sund 79,3 18,2 3,6 16,0 13,8 27,7 4,4 8,5 2,0
1246 Fjell  322,0 64,4 12,5 53,6 59,5  132,0 -1,1 5,1 -3,3
1247 Askøy  277,6 67,3 13,5 59,2 38,6 98,9 1,8 7,9 1,9
1251 Vaksdal 50,1 18,0 3,5 8,4 8,4 11,7 3,1 8,5 4,9
1252 Modalen 13,9 8,4 1,5 0,7 1,6 1,6 11,6 17,9 16,9
1253 Osterøy 89,8 18,2 3,6 15,3 18,7 34,1 0,4 2,3 -2,8
1256 Meland 85,4 17,2 3,5 15,3 15,8 33,6 14,5 5,6 -1,1
1259 Øygarden 51,4 11,5 2,3 10,4 8,8 18,5 4,5 0,3 -5,5
1260 Radøy 52,5 12,4 2,5 10,8 10,4 16,4 -2,8 6,3 2,0
1263 Lindås  197,3 42,8 8,6 36,4 34,1 75,5 -0,6 0,8 -4,6
1264 Austrheim 53,2 9,2 1,8 7,0 9,7 25,6 4,6 -3,9 -7,0
1265 Fedje 7,4 1,8 0,4 1,4 0,9 2,9 7,8 6,1 0,5
1266 Masfjorden 22,8 9,7 1,8 3,5 2,6 5,2 3,8 0,0 -2,1
                   
14 Sogn og Fjordane 1 636,2  361,1 69,1  242,8  315,3  647,9 0,0 -0,9 -5,0
1401 Flora  192,3 36,1 7,1 30,0 48,1 71,1 3,5 5,5 -0,9
1411 Gulen 38,4 6,6 1,2 4,9 6,3 19,3 7,6 2,7 -2,6
1412 Solund 7,9 2,2 0,4 1,7 0,7 2,9 -36,8 -32,6 -34,5
1413 Hyllestad 17,9 4,6 0,9 3,6 3,7 5,1 -1,3 12,4 7,4
1416 Høyanger 54,1 19,2 3,7 9,2 6,7 15,4 8,8 3,7 0,6
1417 Vik 56,3 13,6 2,5 5,4 7,3 27,5 18,2 16,7 13,3
1418 Balestrand 16,8 4,4 0,8 2,8 3,5 5,2 -6,8 -17,4 -19,2
1419 Leikanger 39,6 6,6 1,3 5,4 16,5 9,9 2,9 8,1 2,5
1420 Sogndal 87,3 18,9 3,7 15,0 21,1 28,6 0,9 1,4 -4,1
1421 Aurland 42,8 18,0 3,3 3,7 4,8 13,0 -3,4 -23,6 -24,5
1422 Lærdal 33,9 13,0 2,4 5,2 4,2 9,1 -3,7 -0,4 -3,8
1424 Årdal 86,3 26,0 5,0 15,1 10,6 29,6 -2,8 -13,9 -15,8
1426 Luster 73,5 28,2 5,2 9,4 9,4 21,3 -0,9 -7,9 -9,3
1428 Askvoll 33,2 8,6 1,6 7,2 4,5 11,3 1,1 7,3 0,8
1429 Fjaler 28,8 6,3 1,2 5,3 5,5 10,5 -14,0 3,0 -2,2
1430 Gaular 34,2 7,4 1,4 6,3 7,5 11,5 3,3 7,6 4,2
1431 Jølster 27,5 7,3 1,4 5,9 3,6 9,2 -3,2 -4,4 -7,5
1432 Førde  257,4 35,1 6,8 29,0 72,2  114,4 -5,1 5,7 0,8
1433 Naustdal 25,6 6,6 1,3 5,8 3,0 8,9 8,0 8,5 1,8
1438 Bremanger 57,1 15,3 2,9 8,8 8,3 21,8 -13,0 -12,3 -14,6
1439 Vågsøy  104,9 18,6 3,5 14,9 19,3 48,5 3,4 1,0 -4,7
1441 Selje 32,8 8,4 1,6 7,2 4,5 11,1 4,5 10,1 2,8
1443 Eid 68,2 14,9 2,9 12,7 10,0 27,6 0,0 5,6 0,7
1444 Hornindal 11,1 3,0 0,6 2,4 1,4 3,7 13,9 8,7 5,1
1445 Gloppen  115,6 14,6 2,7 11,3 12,2 74,6 6,7 1,0 -6,8
1449 Stryn 92,7 17,5 3,3 14,7 20,2 37,0 -1,4 9,9 2,5
                   
15 Møre og Romsdal 4 287,4  783,2  151,6  610,9  947,1 1 794,6 0,4 5,0 -0,4
1502 Molde  494,3 76,0 14,8 60,5  157,8  185,0 5,1 6,0 -0,1
1504 Ålesund  909,1  143,4 27,4  111,1  208,8  418,4 -2,6 7,7 2,6
1505 Kristiansund  339,9 68,4 13,5 58,2 62,4  137,4 0,8 8,3 2,2
1511 Vanylven 50,6 10,5 2,0 7,8 12,3 18,0 -4,2 -9,2 -14,6
1514 Sande 41,8 8,9 1,7 6,8 9,4 15,0 -1,3 5,8 0,2
1515 Herøy  227,1 37,7 7,0 28,3 48,4  105,7 -11,0 0,1 -7,5
1516 Ulstein  256,1 26,7 4,9 19,3 86,6  118,6 36,2 3,8 -1,9
1517 Hareid 81,2 14,9 3,0 12,3 19,4 31,5 7,0 9,5 4,8
1519 Volda  108,3 22,8 4,4 18,7 26,6 35,9 -1,6 4,6 -0,2
1520 Ørsta  169,4 29,4 5,7 23,0 28,7 82,5 4,8 8,0 2,1
1523 Ørskog 32,2 6,0 1,2 4,9 6,7 13,4 3,7 2,8 -2,7
1524 Norddal 25,1 9,4 1,8 3,7 4,5 5,6 3,0 5,5 4,5
1525 Stranda 59,7 12,4 2,4 9,6 11,1 24,2 -3,2 -0,2 -5,3
1526 Stordal 13,3 2,7 0,5 2,3 3,8 4,0 6,4 13,2 8,7
1528 Sykkylven  156,4 20,5 4,0 16,8 29,0 86,0 1,6 9,7 3,8
1529 Skodje 47,9 11,1 2,2 8,3 9,2 17,2 5,0 13,2 7,8
1531 Sula  114,1 21,8 4,3 19,1 19,6 49,2 6,6 9,5 4,0
1532 Giske 86,3 21,5 4,3 18,6 12,6 29,2 0,5 8,8 2,8
1534 Haram  150,8 31,1 6,1 23,3 35,6 54,8 0,7 5,8 0,3
1535 Vestnes 95,0 19,2 3,7 15,6 19,1 37,3 -5,5 0,5 -4,5
1539 Rauma  110,5 20,3 3,8 15,6 21,0 49,8 -1,3 3,0 -1,7
1543 Nesset 41,1 13,0 2,5 6,6 8,0 11,1 3,5 -2,5 -4,2
1545 Midsund 26,9 6,8 1,3 5,1 4,2 9,5 7,7 18,2 12,2
1546 Sandøy 26,4 5,1 1,0 3,8 4,6 11,9 -27,3 3,7 1,6
1547 Aukra 45,4 12,1 2,5 9,0 7,1 14,7 -0,2 -5,7 -11,2
1548 Fræna  119,7 24,8 4,9 21,5 19,7 48,9 -23,2 3,6 -3,0
1551 Eide 44,4 8,9 1,7 7,8 10,3 15,6 -3,7 4,7 -0,9
1554 Averøy 71,9 16,5 3,3 13,9 12,1 26,1 8,5 14,0 8,7
1557 Gjemnes 24,7 6,4 1,3 5,6 3,9 7,5 0,2 4,4 -1,3
1560 Tingvoll 31,7 6,9 1,4 6,3 4,4 12,7 1,5 3,0 -2,3
1563 Sunndal 98,5 25,8 5,1 17,1 17,2 33,5 -3,1 -7,6 -10,3
1566 Surnadal 85,9 16,3 3,1 11,6 11,5 43,4 -1,4 3,8 -1,1
1567 Rindal 23,0 6,2 1,2 3,7 2,5 9,4 -1,9 -7,5 -9,2
1571 Halsa 20,5 4,5 0,8 2,2 1,9 11,2 16,6 20,4 10,7
1573 Smøla 22,7 6,0 1,2 5,1 2,0 8,4 -4,8 -4,5 -8,8
1576 Aure 35,5 9,2 1,8 7,7 4,9 11,9 5,0 0,1 -5,9
                   
16 Sør-Trøndelag 4 764,4  830,2  162,6  685,1 1 109,8 1 976,7 -1,6 4,8 -2,4
1601 Trondheim 3 393,5  522,3  102,0  432,4  880,9 1 455,9 -2,4 5,3 -3,0
1612 Hemne 44,2 10,8 2,1 8,8 5,0 17,5 -2,2 -1,0 -5,2
1613 Snillfjord 11,6 3,1 0,6 2,5 1,3 4,0 24,3 32,7 27,7
1617 Hitra 41,8 10,3 2,1 9,4 4,6 15,5 3,7 11,7 5,8
1620 Frøya 77,2 12,0 2,3 10,2 7,2 45,5 -10,0 15,5 7,2
1621 Ørland 61,2 12,1 2,4 10,9 12,2 23,6 -2,6 -1,9 -7,9
1622 Agdenes 21,0 3,8 0,7 3,3 5,8 7,4 19,0 4,0 -1,6
1624 Rissa 70,3 14,9 3,0 12,9 16,7 22,9 -0,7 6,3 3,0
1627 Bjugn 50,5 10,3 2,1 9,4 8,9 19,9 8,3 9,4 3,7
1630 Åfjord 33,7 7,6 1,5 6,5 4,1 14,0 4,6 7,6 2,6
1632 Roan 7,5 2,0 0,4 1,8 0,7 2,5 0,0 2,2 -3,9
1633 Osen 11,0 2,7 0,5 2,4 0,7 4,6 -6,7 -3,6 -8,5
1634 Oppdal 76,4 16,8 3,3 12,9 9,9 33,5 -2,3 -4,6 -7,4
1635 Rennebu 24,5 8,2 1,6 4,5 2,7 7,5 -3,1 -3,4 -6,3
1636 Meldal 40,4 8,8 1,7 7,0 7,6 15,3 -2,1 3,4 -0,6
1638 Orkdal  153,5 27,7 5,5 23,7 36,4 60,2 -4,4 3,4 -3,0
1640 Røros 72,6 14,3 2,8 11,4 13,4 30,6 7,3 8,3 2,0
1644 Holtålen 18,4 4,5 0,9 3,9 2,0 7,1 1,7 4,6 0,8
1648 Midtre Gauldal 63,8 13,9 2,7 11,9 13,6 21,7 3,7 4,8 -1,9
1653 Melhus  161,5 36,8 7,3 31,7 29,2 56,4 1,1 3,4 -1,8
1657 Skaun 59,8 15,2 3,1 14,5 8,4 18,7 4,7 9,5 3,1
1662 Klæbu 62,0 16,1 3,2 12,8 8,4 21,4 -1,1 -2,0 -6,8
1663 Malvik  141,1 34,8 6,9 31,2 19,2 49,0 0,4 7,1 -0,6
1664 Selbu 51,0 11,6 2,2 7,7 9,6 19,8 4,2 1,0 -2,3
1665 Tydal 16,3 9,4 1,7 1,6 1,2 2,3 1,9 -1,9 -2,1
                   
17 Nord-Trøndelag 1 574,5  319,5 63,3  269,9  311,5  610,3 4,8 3,7 -1,4
1702 Steinkjer  372,5 48,9 9,6 42,2 76,7  195,0 27,4 6,0 -1,3
1703 Namsos  137,7 31,8 6,4 29,1 16,0 54,5 1,5 6,5 1,2
1711 Meråker 31,0 8,5 1,7 4,7 7,0 9,1 4,5 -1,3 -3,8
1714 Stjørdal  244,7 52,4 10,4 46,4 51,4 84,0 0,5 5,0 -1,3
1717 Frosta 26,3 6,5 1,3 5,6 4,1 8,8 31,6 48,1 41,8
1718 Leksvik 39,8 7,4 1,4 6,5 9,3 15,2 -2,8 -0,9 -5,8
1719 Levanger  214,1 41,7 8,4 37,3 59,5 67,3 -2,0 1,8 -3,1
1721 Verdal  162,8 31,9 6,4 28,0 44,1 52,3 -1,4 3,7 -0,1
1723 Mosvik 7,0 1,9 0,4 1,5 1,1 2,1 -6,6 -27,0 -28,1
1724 Verran 21,5 4,6 0,9 5,0 5,5 5,5 -32,2 -45,2 -45,6
1725 Namdalseid 13,2 3,4 0,7 3,1 1,3 4,6 1,8 6,8 1,6
1729 Inderøy 60,1 13,5 2,7 11,9 11,1 21,0 3,8 4,3 -1,4
1736 Snåsa 16,5 4,7 0,9 3,6 2,1 5,1 4,3 2,6 -2,0
1738 Lierne 16,7 5,5 1,0 2,9 1,7 5,6 17,5 9,4 5,0
1739 Røyrvik 7,1 3,9 0,7 1,1 0,9 0,5 7,8 25,8 23,1
1740 Namsskogan 14,7 7,0 1,3 2,0 1,0 3,4 8,9 1,4 -0,2
1742 Grong 26,6 7,9 1,5 4,7 2,2 10,4 3,4 -1,0 -4,5
1743 Høylandet 12,3 2,9 0,6 2,7 1,4 4,8 3,6 6,6 2,5
1744 Overhalla 36,3 8,2 1,7 7,2 4,8 14,4 -15,0 7,6 3,4
1748 Fosnes 4,9 1,4 0,3 1,3 0,4 1,5 -0,5 7,1 2,3
1749 Flatanger 10,1 2,3 0,5 2,0 1,0 4,3 -10,4 4,2 0,4
1750 Vikna 50,3 10,5 2,1 9,8 4,3 23,6 -1,3 9,1 2,1
1751 Nærøy 42,7 11,2 2,2 10,0 3,7 15,5 -2,3 10,1 4,6
1755 Leka 5,5 1,3 0,3 1,2 0,9 1,9 9,9 0,8 -3,6
                   
18 Nordland 2 927,5  664,1  131,5  529,9  356,5 1 245,5 -3,5 -10,6 -13,3
1804 Bodø  662,3  137,6 27,9  121,7  140,3  234,8 0,8 3,8 -0,4
1805 Narvik  230,1 55,0 11,0 42,0 26,7 95,5 -6,3 -1,0 -5,9
1811 Bindal 16,0 6,6 1,2 2,9 1,4 3,9 4,1 12,6 9,5
1812 Sømna 15,4 4,0 0,8 3,8 1,5 5,3 -8,7 6,6 0,8
1813 Brønnøy 77,5 17,7 3,5 16,0 6,2 34,1 8,7 1,6 -3,1
1815 Vega 9,6 2,5 0,5 2,2 0,9 3,5 -6,9 1,3 -4,3
1816 Vevelstad 3,4 1,0 0,2 0,9 0,3 1,1 -2,2 3,1 -3,4
1818 Herøy 17,5 3,9 0,8 3,4 1,7 7,7 3,0 -3,5 -7,7
1820 Alstahaug 79,7 18,7 3,8 16,9 6,3 34,1 23,4 24,7 18,4
1822 Leirfjord 17,6 4,8 0,9 4,5 1,4 5,9 -3,5 1,5 -3,4
1824 Vefsn  217,1 39,9 7,9 31,9 11,7  125,6 -4,1 16,4 9,2
1825 Grane 12,3 3,8 0,7 2,7 1,1 3,9 -4,8 -7,9 -10,1
1826 Hattfjelldal 14,6 3,9 0,8 2,5 1,3 6,1 -1,3 -14,6 -17,1
1827 Dønna 13,5 3,6 0,7 3,3 1,3 4,7 7,7 11,4 5,8
1828 Nesna 16,0 3,6 0,7 3,3 2,1 6,3 -1,4 3,5 -0,6
1832 Hemnes 56,1 23,8 4,5 9,3 3,7 14,9 5,2 -3,1 -4,6
1833 Rana  334,3 71,6 14,1 55,7 39,6  153,3 -8,2 -20,7 -23,4
1834 Lurøy 23,1 5,3 1,0 4,2 2,5 10,0 -2,8 16,2 9,6
1835 Træna 5,3 1,4 0,3 1,1 0,7 1,8 -5,1 -1,1 -7,7
1836 Rødøy 16,6 3,6 0,7 2,6 1,2 8,4 59,6 36,2 29,6
1837 Meløy 99,9 21,2 4,2 16,2 15,1 43,2 -51,9 -79,2 -78,0
1838 Gildeskål 20,4 6,1 1,2 3,9 1,9 7,2 -4,8 -3,6 -5,8
1839 Beiarn 14,2 5,5 1,0 1,8 1,2 4,7 2,9 -21,2 -21,9
1840 Saltdal 51,0 11,7 2,3 10,1 4,9 22,0 4,8 2,9 -1,8
1841 Fauske  153,6 31,9 6,2 20,9 9,0 85,5 15,2 11,9 6,7
1845 Sørfold 44,9 9,9 1,9 3,8 2,2 27,2 -2,5 -7,0 -9,0
1848 Steigen 21,4 5,5 1,1 4,9 2,7 7,1 -1,3 0,6 -4,1
1849 Hamarøy 28,3 7,8 1,5 3,5 2,1 13,3 22,7 36,4 29,3
1850 Tysfjord 20,2 5,7 1,1 4,0 1,8 7,6 -3,3 -22,1 -23,7
1851 Lødingen 23,7 5,9 1,2 5,0 2,0 9,6 -5,2 -7,2 -12,3
1852 Tjeldsund 10,8 3,2 0,6 2,8 0,7 3,5 -1,9 5,3 -0,2
1853 Evenes 11,9 3,0 0,6 2,3 1,2 4,8 -3,2 2,6 -2,1
1854 Ballangen 20,1 5,3 1,1 4,9 1,8 7,0 -2,4 1,7 -3,6
1856 Røst 6,4 1,7 0,3 1,3 0,6 2,5 -5,7 32,2 26,8
1857 Værøy 12,2 2,0 0,4 1,7 0,9 7,2 7,5 -7,9 -13,1
1859 Flakstad 12,0 3,3 0,6 2,6 1,1 4,5 4,5 4,0 -1,5
1860 Vestvågøy  103,4 24,4 4,9 21,9 9,6 42,6 2,1 3,9 -1,8
1865 Vågan 98,7 21,7 4,4 19,6 12,1 40,9 2,5 8,9 2,8
1866 Hadsel 71,0 18,7 3,7 16,3 7,2 25,1 -2,7 2,8 -4,5
1867 Bø 24,7 6,7 1,3 6,1 2,3 8,3 4,2 13,7 8,0
1868 Øksnes 47,9 11,3 2,2 10,2 5,8 18,4 -4,0 -3,4 -8,4
1870 Sortland  106,7 23,3 4,5 21,4 11,4 46,0 -2,8 0,9 -4,5
1871 Andøy 73,9 12,4 2,5 10,8 6,2 41,9 4,2 -1,4 -7,7
1874 Moskenes 12,4 3,4 0,7 2,9 0,8 4,6 -7,4 -5,4 -9,9
                   
19 Troms Romsa 1 869,1  437,4 86,8  376,5  262,0  706,3 1,3 7,4 1,9
1901 Harstad  293,7 71,4 14,2 61,6 25,8  120,6 11,4 20,1 13,7
1902 Tromsø  958,2  194,0 38,7  174,8  193,0  357,7 -1,3 7,9 2,2
1911 Kvæfjord 26,1 6,9 1,4 6,3 2,9 8,6 -2,0 -0,1 -6,1
1913 Skånland 26,6 6,7 1,4 6,0 2,4 10,2 8,8 8,9 2,8
1915 Bjarkøy 3,5 1,0 0,2 0,8 0,3 1,1 -8,3 5,2 0,8
1917 Ibestad 14,0 3,4 0,6 2,8 1,0 6,2 -1,2 4,1 -0,3
1919 Gratangen 11,7 2,7 0,5 2,4 1,2 4,8 16,2 27,1 19,2
1920 Lavangen 6,9 2,0 0,4 1,7 0,7 2,1 -2,8 2,2 -3,6
1922 Bardu 50,5 17,5 3,4 10,3 2,9 16,3 5,7 -0,6 -3,2
1923 Salangen 18,1 5,0 1,0 4,3 2,1 5,7 2,6 2,5 -1,9
1924 Målselv 71,8 19,5 3,8 15,5 5,3 27,7 -1,4 -0,4 -5,4
1925 Sørreisa 33,3 7,9 1,5 7,0 2,1 14,8 -1,2 -1,6 -6,5
1926 Dyrøy 9,4 2,6 0,5 2,3 0,8 3,1 -4,2 0,6 -6,1
1927 Tranøy 12,9 3,4 0,7 3,1 1,4 4,4 -0,5 9,5 3,8
1928 Torsken 8,1 2,2 0,5 2,0 0,9 2,4 6,7 10,9 5,2
1929 Berg 11,6 3,0 0,6 2,4 1,0 4,5 -3,0 -0,7 -6,3
1931 Lenvik  120,7 28,2 5,5 24,3 13,2 49,5 2,2 5,6 -1,6
1933 Balsfjord 45,4 11,8 2,3 10,8 3,9 16,6 2,0 5,2 -0,4
1936 Karlsøy 15,8 5,1 1,0 4,7 0,5 4,4 -2,6 -3,8 -8,1
1938 Lyngen 23,2 7,1 1,4 6,6 0,2 7,9 10,3 9,0 3,3
1939 Storfjord 15,1 6,2 1,2 3,9 0,0 3,7 1,7 -7,7 -10,0
1940 Gáivuotna Kåfjord 15,1 6,1 1,2 4,4 0,0 3,4 4,0 7,1 2,7
1941 Skjervøy 21,7 7,0 1,4 6,5 0,2 6,6 6,7 8,0 1,6
1942 Nordreisa 33,6 10,4 2,1 9,5 0,1 11,7 -9,1 -2,7 -8,1
1943 Kvænangen 22,2 6,2 1,2 2,5 0,0 12,3 -3,7 -4,3 -7,0
                   
20 Finnmark Finnmárku  697,5  214,5 43,1  182,2 4,6  253,1 3,0 3,9 -1,4
2002 Vardø 12,2 4,1 0,8 3,7 0,0 3,5 -20,1 -19,7 -24,3
2003 Vadsø 63,4 17,3 3,5 15,2 0,0 27,4 45,8 60,2 52,2
2004 Hammerfest  115,1 40,9 8,3 30,8 3,0 32,1 -10,2 -6,4 -11,3
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 18,2 6,5 1,3 6,0 0,0 4,4 0,6 3,9 -2,6
2012 Alta  180,3 50,3 10,1 44,7 1,0 74,3 -1,8 0,9 -3,6
2014 Loppa 7,1 2,4 0,5 2,2 0,0 2,0 17,6 9,3 3,2
2015 Hasvik 7,0 2,4 0,5 2,1 0,0 2,0 -32,9 -32,1 -35,5
2017 Kvalsund 7,1 2,4 0,5 2,1 0,0 2,1 -7,9 -14,7 -16,4
2018 Måsøy 10,8 3,7 0,7 3,0 0,0 3,4 -2,7 5,1 -2,1
2019 Nordkapp 27,9 8,7 1,7 7,5 0,0 9,9 0,9 -2,5 -7,5
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 31,2 9,9 2,0 9,0 0,0 10,2 -7,7 -1,1 -5,5
2021 Kárásjohka - Karasjok 18,6 6,3 1,3 6,3 0,1 4,6 0,0 6,2 1,6
2022 Lebesby 11,8 4,3 0,9 2,7 0,0 3,8 1,3 2,0 -2,7
2023 Gamvik 8,2 2,8 0,6 2,5 0,0 2,3 4,1 9,2 3,1
2024 Berlevåg 7,6 2,7 0,6 2,3 0,0 2,0 -4,8 3,2 -2,5
2025 Deatnu Tana 24,9 7,6 1,5 6,9 0,0 8,8 12,7 8,0 3,6
2027 Unjárga Nesseby 5,5 2,0 0,4 1,8 0,0 1,4 6,6 11,0 4,0
2028 Båtsfjord 20,5 6,6 1,3 6,0 0,0 6,5 12,2 13,0 6,5
2030 Sør-Varanger  120,1 33,3 6,7 27,4 0,3 52,4 19,6 12,8 6,4
                   
2100 Svalbard  204,3 . . 29,6 .  174,7  136,3 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen 22 003,4 43,0 8,7 62,4  114,5 21 774,9 -38,8 -13,4 -19,7
2311 Nordsjøen 21 286,7 0,0 0,0 0,0 0,0 21 286,7 -39,5 . .
2312 Stavanger  716,7 43,0 8,7 62,4  114,5  488,2 -7,6 -13,4 -19,7

Standardtegn i tabeller