Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar-februar. 2009 og 2010. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2009 2010 2009 2009 2010 2009 2009 2010 2009
I alt  126 832  112 594 -11,2 14 475 14 912 3,0 2 955 2 890 -2,2
                   
01 Østfold 3 663 3 558 -2,9  656  687 4,8  136  134 -0,9
02 Akershus 11 233 10 870 -3,2 1 673 1 765 5,5  344  342 -0,6
03 Oslo 19 865 19 190 -3,4 2 111 2 153 2,0  413  404 -2,1
04 Hedmark 2 312 2 353 1,8  436  455 4,2 90 89 -1,0
05 Oppland 2 369 2 434 2,7  476  478 0,3 97 92 -4,7
06 Buskerud 4 199 4 334 3,2  751  784 4,3  152  151 -0,9
07 Vestfold 3 287 3 237 -1,5  579  614 6,0  119  119 0,2
08 Telemark 2 686 2 456 -8,6  495  502 1,5  101 98 -3,3
09 Aust-Agder 1 579 1 512 -4,2  305  319 4,4 62 62 -1,1
10 Vest-Agder 2 914 3 281 12,6  500  492 -1,8  102 95 -6,1
11 Rogaland 9 941 10 403 4,7 1 408 1 497 6,3  292  292 0,1
12 Hordaland 8 955 9 001 0,5 1 467 1 514 3,2  300  293 -2,3
14 Sogn og Fjordane 1 637 1 636 0,0  364  361 -0,9 73 69 -5,0
15 Møre og Romsdal 4 269 4 287 0,4  746  783 5,0  152  152 -0,4
16 Sør-Trøndelag 4 844 4 764 -1,6  792  830 4,8  167  163 -2,4
17 Nord-Trøndelag 1 502 1 574 4,8  308  319 3,7 64 63 -1,4
18 Nordland 3 033 2 927 -3,5  742  664 -10,6  152  132 -13,3
19 Troms Romsa 1 844 1 869 1,3  407  437 7,4 85 87 1,9
20 Finnmark Finnmárku  677  697 3,0  207  214 3,9 44 43 -1,4
21 Svalbard 86  204  136,3 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen 35 938 22 003 -38,8 50 43 -13,4 11 9 -19,7
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2009 2010 2009 2009 2010 2009 2009 2010 2009
I alt 22 391 21 778 -2,7 11 167 11 459 2,6 75 843 61 555 -18,8
                   
01 Østfold  831  796 -4,1  543  567 4,3 1 497 1 373 -8,3
02 Akershus 2 675 2 596 -3,0 1 326 1 354 2,1 5 215 4 813 -7,7
03 Oslo 6 183 5 898 -4,6 1 507 1 477 -2,0 9 651 9 258 -4,1
04 Hedmark  547  549 0,5  366  382 4,5  873  877 0,5
05 Oppland  490  478 -2,6  376  377 0,3  929 1 008 8,5
06 Buskerud  982  990 0,8  567  594 4,7 1 746 1 817 4,0
07 Vestfold  782  782 0,0  484  500 3,3 1 322 1 222 -7,6
08 Telemark  563  542 -3,7  351  366 4,5 1 177  948 -19,4
09 Aust-Agder  345  328 -4,9  223  231 3,8  643  572 -11,0
10 Vest-Agder  723  696 -3,8  363  366 0,8 1 225 1 632 33,2
11 Rogaland 2 777 2 695 -2,9 1 059 1 099 3,8 4 404 4 819 9,4
12 Hordaland 2 046 2 006 -2,0 1 128 1 156 2,5 4 013 4 031 0,4
14 Sogn og Fjordane  315  315 0,2  235  243 3,4  650  648 -0,4
15 Møre og Romsdal  954  947 -0,7  592  611 3,2 1 825 1 795 -1,7
16 Sør-Trøndelag 1 125 1 110 -1,4  658  685 4,1 2 102 1 977 -6,0
17 Nord-Trøndelag  317  312 -1,6  258  270 4,6  556  610 9,8
18 Nordland  350  356 2,0  509  530 4,1 1 280 1 245 -2,7
19 Troms Romsa  256  262 2,5  351  377 7,4  746  706 -5,3
20 Finnmark Finnmárku 4 5 12,9  174  182 4,9  249  253 1,5
21 Svalbard . . . 33 30 -9,2 54  175  224,3
23 Kontinentalsokkelen  127  114 -9,7 65 62 -3,8 35 686 21 775 -39,0

Standardtegn i tabeller