Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3 Skatteregnskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter kommune. Januar. 2009 og 2010. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt 65 441,8 14 067,4 2 730,1 11 178,1 21 352,7 16 091,0 1,2 6,8 1,0
                   
01 Østfold 2 816,1  652,4  127,7  550,2  766,7  719,1 7,4 14,2 7,7
0101 Halden  280,4 66,0 13,0 56,4 73,2 71,8 3,9 7,7 2,0
0104 Moss  352,6 83,9 16,7 70,8 86,5 94,7 9,3 16,7 10,7
0105 Sarpsborg  553,8  124,3 24,4  106,2  163,5  135,4 19,6 22,9 15,4
0106 Fredrikstad  814,9  180,2 35,1  150,3  249,0  200,3 9,3 25,1 16,9
0111 Hvaler 34,4 9,5 1,8 7,3 5,9 9,9 28,0 21,9 15,0
0118 Aremark 11,7 3,6 0,6 2,2 2,0 3,4 -44,5 -47,1 -51,4
0119 Marker 29,3 7,4 1,4 5,9 6,9 7,7 0,5 7,5 2,5
0121 Rømskog 6,9 1,6 0,3 1,2 2,2 1,7 -4,2 0,2 -5,7
0122 Trøgstad 45,1 11,6 2,2 9,8 9,2 12,3 5,5 8,6 3,4
0123 Spydeberg 55,5 12,5 2,5 11,1 15,0 14,4 6,3 10,0 4,9
0124 Askim  149,3 33,9 6,6 29,5 42,5 36,8 0,4 3,8 -1,9
0125 Eidsberg  100,6 24,2 4,7 20,7 25,0 26,1 -7,9 -0,3 -4,9
0127 Skiptvet 28,4 7,3 1,4 6,8 4,6 8,2 1,4 8,0 2,2
0128 Rakkestad 70,1 16,9 3,2 14,3 18,1 17,6 26,8 24,7 18,8
0135 Råde 69,1 17,2 3,3 13,8 14,8 20,0 -0,7 6,0 0,2
0136 Rygge  127,6 29,4 5,8 23,7 35,7 32,9 -12,9 -10,3 -15,1
0137 Våler 41,8 11,1 2,2 9,7 6,3 12,5 5,7 13,2 7,5
0138 Hobøl 44,6 11,8 2,3 10,7 6,4 13,3 -1,7 1,2 -3,6
                   
02 Akershus 8 072,5 1 712,3  331,7 1 317,5 2 558,0 2 153,0 1,4 7,0 0,7
0211 Vestby  173,8 40,3 8,1 33,9 44,2 47,4 1,7 7,4 3,1
0213 Ski  357,8 86,5 17,0 69,2 82,4  102,7 0,7 4,0 -1,1
0214 Ås  195,9 45,1 8,9 36,7 52,0 53,2 1,1 6,7 0,8
0215 Frogn  168,4 44,1 8,6 33,9 26,4 55,4 -5,5 3,4 -1,6
0216 Nesodden  192,3 49,3 9,9 41,4 30,6 61,2 4,3 5,9 0,5
0217 Oppegård  410,1 87,6 17,2 67,3  119,4  118,7 2,3 9,1 6,4
0219 Bærum 2 376,8  441,3 81,9  287,6  979,3  586,5 -2,5 7,8 0,5
0220 Asker  988,8  206,1 38,6  141,0  330,1  273,0 2,9 9,8 2,2
0221 Aurskog-Høland  130,7 31,8 6,3 29,1 28,4 35,0 6,8 10,1 6,5
0226 Sørum  171,2 42,6 8,5 36,7 34,6 48,8 6,2 9,1 3,9
0227 Fet  113,7 30,9 6,0 25,3 16,2 35,5 1,5 8,5 -0,7
0228 Rælingen  169,2 46,2 9,3 40,7 17,4 55,6 -0,1 5,6 -1,1
0229 Enebakk  105,1 26,3 5,2 23,4 19,7 30,4 0,4 6,4 0,0
0230 Lørenskog  540,1  100,9 20,1 82,2  220,5  116,3 -2,7 3,7 -2,0
0231 Skedsmo  707,6  145,3 28,9  118,8  211,6  203,1 11,1 5,7 -0,5
0233 Nittedal  267,5 62,9 12,6 52,8 63,8 75,3 -1,6 4,5 -1,2
0234 Gjerdrum 63,4 17,1 3,4 13,5 9,1 20,3 2,7 10,4 3,9
0235 Ullensaker  446,6 79,7 15,9 68,8  190,6 91,7 12,3 6,9 -0,2
0236 Nes  174,1 45,3 9,0 40,1 29,6 50,2 0,7 6,5 -0,5
0237 Eidsvoll  193,5 49,5 9,9 44,9 33,3 55,9 3,8 9,2 4,1
0238 Nannestad  103,1 27,7 5,4 24,9 14,2 31,0 -1,7 4,0 -2,2
0239 Hurdal 22,9 5,8 1,1 5,1 4,7 6,1 4,2 6,5 2,0
                   
0301 Oslo 12 304,0 2 196,9  412,4 1 506,2 5 803,5 2 384,8 -2,9 4,2 0,0
                   
04 Hedmark 1 898,2  434,0 85,4  373,6  538,7  466,6 2,3 6,3 0,8
0402 Kongsvinger  163,0 38,7 7,4 32,7 43,0 41,2 -0,4 4,9 -2,7
0403 Hamar  379,9 76,0 15,0 62,5  141,3 85,0 6,0 9,8 3,8
0412 Ringsaker  389,7 72,8 14,5 64,1  158,9 79,4 0,7 5,5 -0,3
0415 Løten 59,7 15,8 3,2 14,2 9,8 16,8 2,4 6,0 1,2
0417 Stange  168,4 43,1 8,6 37,9 31,9 46,9 2,1 6,4 0,9
0418 Nord-Odal 40,8 10,4 2,1 9,2 8,1 11,0 -1,0 5,7 -0,4
0419 Sør-Odal 69,1 17,2 3,3 14,9 15,3 18,4 7,9 7,0 2,4
0420 Eidskog 48,1 12,0 2,4 10,8 10,1 12,9 2,1 4,5 -1,7
0423 Grue 43,2 11,0 2,1 9,1 9,4 11,7 4,8 11,6 6,5
0425 Åsnes 59,4 15,5 3,0 13,0 12,1 15,8 2,5 5,9 -0,4
0426 Våler 32,4 7,7 1,5 6,6 8,0 8,6 -1,8 0,8 -3,2
0427 Elverum  202,4 48,3 9,6 42,3 49,2 52,9 1,3 6,7 2,7
0428 Trysil 57,7 15,3 2,9 12,2 13,6 13,8 -1,4 0,0 -5,3
0429 Åmot 37,9 9,9 1,9 8,5 6,6 11,1 1,2 5,0 -0,1
0430 Stor-Elvdal 19,5 5,8 1,1 4,7 2,2 5,8 7,4 12,5 7,5
0432 Rendalen 13,8 4,0 0,8 3,3 1,9 3,9 -0,5 3,9 -0,6
0434 Engerdal 9,5 2,6 0,5 2,4 1,4 2,6 1,2 7,9 2,7
0436 Tolga 11,0 2,9 0,6 2,8 1,7 3,0 5,0 7,4 2,9
0437 Tynset 47,0 12,4 2,4 11,0 8,3 12,9 0,3 3,9 -1,4
0438 Alvdal 20,0 5,4 1,0 4,9 2,8 5,8 2,3 6,1 1,2
0439 Folldal 10,7 3,0 0,6 2,7 1,1 3,2 -4,5 -3,3 -8,8
0441 Os 15,0 4,2 0,8 3,9 1,9 4,2 3,7 8,7 3,6
                   
05 Oppland 1 809,8  433,0 84,2  368,4  465,5  458,7 -0,1 3,8 -1,9
0501 Lillehammer  317,8 69,3 13,5 56,3  102,5 76,1 -1,8 3,1 -2,3
0502 Gjøvik  308,6 69,9 13,9 60,5 86,9 77,4 2,3 5,1 -1,0
0511 Dovre 21,4 6,0 1,2 5,1 3,0 6,2 0,4 3,3 -1,7
0512 Lesja 16,2 4,6 0,9 3,9 2,4 4,4 3,9 5,9 0,3
0513 Skjåk 17,8 5,0 0,9 3,8 3,0 5,0 1,9 6,2 1,7
0514 Lom 19,1 5,0 0,9 4,4 3,7 5,2 -14,4 -13,6 -18,2
0515 Vågå 26,0 7,1 1,4 6,4 3,7 7,4 -3,7 -0,2 -6,2
0516 Nord-Fron 55,7 13,0 2,5 11,2 15,3 13,7 -3,3 0,9 -4,3
0517 Sel 44,6 12,4 2,4 11,2 5,9 12,7 11,7 18,9 11,7
0519 Sør-Fron 26,5 6,9 1,3 6,0 5,0 7,3 -2,3 -0,7 -5,2
0520 Ringebu 39,6 10,1 1,8 7,7 10,1 9,9 -1,6 0,6 -5,4
0521 Øyer 46,4 12,4 2,3 9,9 10,2 11,6 1,3 6,4 1,6
0522 Gausdal 52,2 13,1 2,5 11,3 11,9 13,4 2,5 5,6 1,5
0528 Østre Toten  136,8 33,0 6,4 28,8 33,1 35,4 -1,1 4,0 -3,9
0529 Vestre Toten  145,2 30,2 6,0 26,4 51,5 31,2 1,4 6,5 -0,5
0532 Jevnaker 64,1 14,6 2,9 12,8 17,6 16,1 0,6 2,7 -3,1
0533 Lunner 96,6 26,2 5,2 23,5 12,4 29,3 19,0 25,2 18,2
0534 Gran  125,0 27,6 5,4 24,0 37,4 30,5 -8,3 -7,2 -11,7
0536 Søndre Land 46,2 11,2 2,2 10,1 10,8 11,9 -3,5 -2,4 -6,5
0538 Nordre Land 55,4 13,3 2,6 11,5 14,4 13,6 -0,6 4,3 -0,9
0540 Sør-Aurdal 22,5 6,4 1,2 5,3 3,5 6,2 -4,7 -2,8 -8,5
0541 Etnedal 9,5 2,8 0,5 2,2 1,5 2,5 -7,8 -4,0 -9,2
0542 Nord-Aurdal 58,8 16,0 3,0 13,0 11,4 15,4 -4,6 -1,2 -5,6
0543 Vestre Slidre 17,3 5,0 0,9 4,0 2,3 5,0 -3,3 -0,3 -5,1
0544 Øystre Slidre 26,8 8,0 1,4 6,1 3,7 7,5 -1,9 2,7 -3,9
0545 Vang 13,7 3,9 0,7 3,3 2,2 3,6 3,8 7,0 1,1
                   
06 Buskerud 3 202,3  722,9  138,9  577,7  959,4  803,4 1,2 6,1 -0,1
0602 Drammen  857,9  172,0 33,2  136,9  320,3  195,5 0,2 2,4 -4,3
0604 Kongsberg  430,3 82,5 16,1 64,4  174,6 92,7 1,8 6,0 -1,7
0605 Ringerike  302,3 71,9 14,0 58,2 80,7 77,5 -2,0 6,9 1,5
0612 Hole 74,0 22,7 3,1 12,2 14,6 21,5 6,2 10,4 9,2
0615 Flå 8,8 2,6 0,5 1,9 1,4 2,4 -0,2 4,8 0,0
0616 Nes 32,8 8,4 1,6 6,6 7,5 8,7 -2,0 -0,3 -2,6
0617 Gol 45,8 11,9 2,2 9,0 10,3 12,4 -0,7 3,1 -1,5
0618 Hemsedal 26,4 7,8 1,4 5,4 4,7 7,1 12,7 31,2 22,1
0619 Ål 48,3 11,9 2,2 9,3 12,5 12,3 3,9 6,2 -0,3
0620 Hol 51,6 14,2 2,5 9,6 13,4 11,9 -0,5 4,4 -2,5
0621 Sigdal 32,1 8,9 1,5 6,3 6,8 8,5 1,9 5,4 0,8
0622 Krødsherad 23,8 5,8 1,1 4,3 7,1 5,5 -2,7 4,5 0,7
0623 Modum  134,2 31,2 6,1 26,8 36,2 34,0 3,1 8,2 1,3
0624 Øvre Eiker  173,7 43,1 8,3 35,6 39,1 47,6 0,7 5,8 -0,9
0625 Nedre Eiker  236,0 56,4 11,3 50,8 53,1 64,3 1,2 5,9 0,4
0626 Lier  342,8 72,8 14,3 57,2  111,5 87,0 2,9 8,3 3,3
0627 Røyken  221,2 58,3 11,5 49,2 31,4 70,7 6,9 14,5 8,2
0628 Hurum 96,8 24,1 4,8 20,7 19,9 27,3 -3,2 1,7 -5,0
0631 Flesberg 25,3 6,7 1,3 5,5 5,1 6,8 -3,9 2,7 -2,8
0632 Rollag 13,4 3,4 0,7 2,7 3,1 3,5 -4,9 -2,4 -6,7
0633 Nore og Uvdal 24,7 6,3 1,2 5,1 5,9 6,1 1,8 5,1 0,2
                   
07 Vestfold 2 637,4  598,7  116,3  487,8  758,6  676,0 9,5 19,1 12,7
0701 Horten  318,5 64,6 12,9 54,2  114,5 72,4 33,1 76,2 65,9
0702 Holmestrand  107,8 24,8 5,0 21,4 28,7 28,0 12,5 8,8 3,6
0704 Tønsberg  549,0  110,8 21,5 87,0  205,9  123,8 6,1 12,0 5,6
0706 Sandefjord  495,0  110,0 21,2 87,5  153,2  123,1 6,0 16,4 10,5
0709 Larvik  433,9  104,4 20,0 84,1  110,3  115,0 6,7 18,2 11,8
0711 Svelvik 62,0 15,4 3,0 13,7 11,7 18,1 -0,5 4,9 -0,8
0713 Sande 76,1 22,2 4,2 18,1 7,4 24,3 20,0 30,2 21,1
0714 Hof 29,5 7,3 1,4 6,6 5,8 8,4 6,8 11,0 5,0
0716 Re 83,8 20,5 4,0 18,1 18,7 22,4 17,4 27,6 21,4
0719 Andebu 51,6 12,2 2,4 10,9 12,8 13,3 0,4 4,9 0,2
0720 Stokke  120,0 26,4 5,2 22,7 36,5 29,2 1,5 7,8 2,1
0722 Nøtterøy  243,9 62,5 12,1 49,3 41,1 78,9 10,5 16,5 9,9
0723 Tjøme 42,6 12,3 2,3 9,4 5,4 13,2 0,9 6,1 0,2
0728 Lardal 23,5 5,3 1,0 4,7 6,6 5,8 -3,7 -4,2 -8,5
                   
08 Telemark 1 880,3  431,2 84,6  358,0  528,0  478,5 0,8 5,4 -0,5
0805 Porsgrunn  453,8 97,3 19,3 80,2  145,5  111,4 6,0 13,3 7,7
0806 Skien  605,2  132,1 25,8  110,1  187,0  150,1 0,9 5,4 -1,5
0807 Notodden  125,5 30,1 5,9 25,3 31,2 32,9 -9,6 3,5 -1,6
0811 Siljan 21,1 5,6 1,1 4,9 3,4 6,2 -1,6 5,1 -1,4
0814 Bamble  168,7 37,9 7,6 31,8 46,5 44,8 3,5 3,7 -2,9
0815 Kragerø  101,2 24,8 4,8 20,9 24,1 26,6 -0,5 5,1 -1,6
0817 Drangedal 30,2 8,1 1,6 7,0 4,8 8,7 -12,3 -6,8 -10,4
0819 Nome 61,7 15,1 2,9 12,5 14,8 16,5 -5,7 -0,2 -2,4
0821 Bø 55,4 13,6 2,6 10,8 14,3 14,1 -6,0 -3,1 -7,2
0822 Sauherad 42,5 10,3 2,0 9,0 10,0 11,2 3,4 8,0 0,8
0826 Tinn 61,3 16,0 3,1 12,7 13,2 16,3 -1,6 -0,8 -6,2
0827 Hjartdal 14,3 3,8 0,7 3,0 2,9 3,9 2,7 9,2 5,9
0828 Seljord 29,0 7,1 1,4 5,9 7,1 7,6 1,9 5,0 0,6
0829 Kviteseid 24,7 6,1 1,2 5,1 5,8 6,4 6,1 -18,1 -25,0
0830 Nissedal 12,2 3,3 0,6 2,6 2,6 3,1 5,4 15,6 7,9
0831 Fyresdal 12,2 3,1 0,6 2,7 2,6 3,2 3,1 3,0 -0,4
0833 Tokke 24,4 6,3 1,2 5,3 4,8 6,8 -0,1 3,4 -1,9
0834 Vinje 36,9 10,6 2,0 7,9 7,5 8,9 -0,9 4,9 -1,6
                   
09 Aust-Agder 1 179,5  278,0 54,1  223,7  319,3  304,3 -0,2 5,4 -0,7
0901 Risør 67,4 15,9 3,1 13,7 17,2 17,5 2,2 6,0 0,2
0904 Grimstad  219,9 54,4 10,2 38,2 58,7 58,4 -1,4 3,6 -3,6
0906 Arendal  508,4  110,3 21,8 91,9  157,7  126,6 -0,9 5,1 -1,1
0911 Gjerstad 22,1 5,3 1,0 4,7 5,5 5,6 2,0 6,6 0,8
0912 Vegårshei 17,1 4,0 0,8 3,6 4,2 4,5 -0,5 0,5 -4,5
0914 Tvedestrand 56,5 14,1 2,8 11,5 13,2 14,9 -5,7 -2,0 -6,7
0919 Froland 44,4 11,4 2,3 10,4 7,6 12,7 5,6 9,8 4,6
0926 Lillesand  101,1 26,1 5,0 19,7 23,4 26,9 1,5 11,2 4,8
0928 Birkenes 44,1 10,4 2,1 9,3 10,9 11,4 0,8 8,9 3,2
0929 Åmli 15,2 4,0 0,8 3,4 2,9 4,1 -2,4 1,1 -3,1
0935 Iveland 11,0 2,8 0,6 2,6 2,1 2,9 -2,0 0,2 -4,5
0937 Evje og Hornnes 32,8 8,3 1,6 6,8 7,2 8,9 6,5 8,8 3,5
0938 Bygland 10,8 2,8 0,5 2,3 2,1 3,0 -6,6 -2,3 -6,4
0940 Valle 14,9 3,9 0,8 3,1 3,2 3,9 8,5 16,2 10,1
0941 Bykle 13,9 4,2 0,7 2,6 3,4 3,0 4,7 10,6 2,4
                   
10 Vest-Agder 2 059,4  449,4 87,6  357,9  673,6  490,9 -2,2 3,1 -2,2
1001 Kristiansand 1 127,5  224,1 43,2  173,4  442,3  244,5 -3,7 1,7 -3,7
1002 Mandal  154,4 37,1 7,3 30,5 38,0 41,5 -0,2 5,8 0,2
1003 Farsund  101,5 25,4 4,9 20,0 23,4 27,9 1,1 4,5 -1,0
1004 Flekkefjord  107,0 25,9 5,1 20,0 28,2 27,8 2,8 4,2 -1,4
1014 Vennesla  130,8 30,6 6,2 27,2 32,9 33,9 -0,7 4,3 -1,2
1017 Songdalen 58,8 13,7 2,7 12,0 15,2 15,1 -2,6 0,5 -4,4
1018 Søgne  109,1 28,0 5,4 22,1 21,3 32,2 -2,2 3,6 -1,6
1021 Marnardal 20,0 4,5 0,9 4,1 5,4 5,1 -1,2 5,5 0,1
1026 Åseral 10,8 2,5 0,5 1,8 3,9 2,2 8,6 19,2 13,3
1027 Audnedal 16,4 3,6 0,7 3,2 4,7 4,1 0,5 3,1 -2,0
1029 Lindesnes 40,1 10,2 2,0 8,4 8,4 11,1 -6,8 -1,6 -6,0
1032 Lyngdal 81,1 18,8 3,7 15,6 22,9 20,1 -0,7 5,4 1,5
1034 Hægebostad 18,1 4,5 0,9 3,8 4,0 4,9 10,1 15,6 11,4
1037 Kvinesdal 60,9 14,8 2,9 12,0 15,6 15,6 0,0 5,8 1,2
1046 Sirdal 23,0 5,7 1,1 3,7 7,3 5,2 1,5 6,3 1,7
                   
11 Rogaland 7 176,2 1 426,0  278,6 1 071,1 2 655,7 1 744,8 1,9 5,9 -0,6
1101 Eigersund  173,7 41,4 8,1 32,7 47,1 44,5 -3,9 0,2 -6,4
1102 Sandnes 1 016,6  213,8 42,5  165,3  330,2  264,8 0,2 1,6 -4,6
1103 Stavanger 2 895,3  500,9 97,0  353,6 1 259,6  684,3 2,6 6,2 -1,3
1106 Haugesund  482,6  106,1 20,8 81,0  166,6  108,1 2,2 9,8 3,0
1111 Sokndal 34,2 8,3 1,6 6,7 8,2 9,3 0,7 4,6 -2,4
1112 Lund 36,0 7,5 1,4 6,3 12,6 8,2 1,9 6,1 1,5
1114 Bjerkreim 27,3 6,2 1,2 5,1 6,5 8,2 6,3 6,2 0,7
1119 Hå  184,7 43,6 8,5 35,1 48,5 49,0 0,3 4,7 -0,7
1120 Klepp  199,7 48,6 9,5 37,5 48,9 55,2 0,8 5,6 0,5
1121 Time  195,0 48,1 9,4 38,3 42,4 56,7 2,5 10,9 3,8
1122 Gjesdal  113,7 29,4 5,9 25,0 20,1 33,2 1,3 5,1 0,0
1124 Sola  640,5 88,3 17,1 59,6  370,0  105,6 -4,7 -2,7 -8,7
1127 Randaberg  145,6 33,9 6,5 24,4 41,0 40,0 -4,4 4,6 -4,2
1129 Forsand 12,9 3,2 0,6 2,4 3,4 3,4 5,3 17,0 9,5
1130 Strand  127,6 32,1 6,4 25,9 26,8 36,5 1,6 6,8 0,9
1133 Hjelmeland 29,3 7,7 1,5 5,7 6,3 8,1 5,1 7,7 2,2
1134 Suldal 41,1 10,2 2,0 7,7 10,5 10,8 -0,2 7,0 1,5
1135 Sauda 49,2 12,6 2,5 10,2 10,1 13,8 1,8 4,2 -1,2
1141 Finnøy 28,4 6,7 1,3 5,6 7,5 7,5 1,4 6,9 0,6
1142 Rennesøy 42,7 11,7 2,2 8,9 6,2 13,8 3,9 8,4 2,8
1144 Kvitsøy 5,3 1,3 0,3 1,1 1,1 1,5 0,8 11,9 6,5
1145 Bokn 9,0 2,3 0,4 1,6 1,9 2,7 5,0 11,8 6,8
1146 Tysvær  102,9 26,9 5,4 22,2 19,9 28,6 3,7 10,5 4,3
1149 Karmøy  459,9  109,6 21,7 89,4  114,9  124,3 4,2 7,1 3,2
1151 Utsira 3,3 0,8 0,2 0,8 0,6 1,0 19,4 41,1 31,1
1160 Vindafjord  119,7 24,9 4,6 19,4 44,8 26,0 72,2 77,7 66,9
                   
12 Hordaland 6 404,0 1 418,4  275,2 1 132,7 1 961,4 1 616,4 0,3 5,0 -0,7
1201 Bergen 3 839,9  795,1  153,9  622,1 1 347,7  921,1 -1,1 2,9 -2,0
1211 Etne 42,2 10,8 2,1 8,1 8,5 12,7 7,9 13,8 7,2
1216 Sveio 49,0 12,8 2,5 10,5 8,1 15,0 1,4 6,2 0,5
1219 Bømlo  153,7 34,2 6,4 27,1 47,9 38,1 -0,1 7,9 2,4
1221 Stord  255,9 51,8 10,5 43,7 91,7 58,3 -1,8 3,8 -1,6
1222 Fitjar 33,0 7,9 1,5 5,9 9,3 8,3 2,5 5,0 -1,5
1223 Tysnes 28,7 7,2 1,4 5,7 6,4 7,9 3,3 9,4 3,6
1224 Kvinnherad  151,0 35,9 7,1 29,8 38,2 40,0 1,1 7,6 2,4
1227 Jondal 10,5 2,8 0,5 2,2 2,1 2,9 -20,0 13,9 6,7
1228 Odda 80,8 19,9 4,0 15,2 20,5 21,1 5,4 10,0 4,1
1231 Ullensvang 36,0 9,1 1,7 7,3 8,2 9,6 3,0 7,3 -0,7
1232 Eidfjord 9,8 2,7 0,5 2,2 1,7 2,8 -5,8 -0,4 -5,2
1233 Ulvik 9,9 2,7 0,5 2,1 1,8 2,8 6,6 7,9 2,0
1234 Granvin 8,5 2,2 0,4 1,8 1,7 2,3 5,6 10,8 5,6
1235 Voss  147,4 35,6 7,0 28,8 37,3 38,6 1,6 5,3 0,9
1238 Kvam 87,9 22,2 4,3 17,7 20,4 23,3 4,3 9,7 4,8
1241 Fusa 55,4 11,2 2,1 8,7 19,5 13,9 -2,0 -0,9 -8,1
1242 Samnanger 22,5 6,0 1,2 5,2 3,5 6,6 -3,3 1,5 -4,8
1243 Os  184,8 48,0 9,4 39,5 32,0 55,9 2,3 4,9 -0,9
1244 Austevoll  111,2 28,0 4,0 15,8 36,5 26,9 8,2 30,8 -2,6
1245 Sund 70,3 17,6 3,5 15,4 13,7 20,0 24,9 27,1 19,6
1246 Fjell  258,0 62,9 12,2 52,4 57,0 73,5 2,9 7,5 -1,1
1247 Askøy  251,1 66,0 13,3 58,0 40,7 73,2 4,3 8,8 2,8
1251 Vaksdal 38,4 9,8 2,0 8,3 8,0 10,5 2,9 8,2 2,7
1252 Modalen 4,2 0,8 0,2 0,7 1,6 0,9 -3,3 -1,5 -7,9
1253 Osterøy 73,1 17,6 3,4 14,9 18,1 19,2 0,7 3,7 -1,9
1256 Meland 69,9 16,9 3,4 15,0 14,8 19,8 1,3 5,5 -1,1
1259 Øygarden 44,3 11,2 2,2 10,2 8,2 12,5 7,9 9,8 3,6
1260 Radøy 48,2 12,2 2,4 10,6 10,1 12,9 3,1 8,6 4,2
1263 Lindås  167,9 42,1 8,4 35,8 33,4 48,1 1,4 4,2 -1,3
1264 Austrheim 38,9 9,5 1,8 7,2 9,3 11,1 -3,4 -1,8 -4,6
1265 Fedje 6,3 1,7 0,3 1,4 0,8 2,0 2,5 7,4 1,7
1266 Masfjorden 15,4 4,2 0,8 3,4 2,5 4,5 5,5 9,0 2,8
                   
14 Sogn og Fjordane 1 190,9  285,2 55,3  236,6  309,9  304,0 1,0 5,1 -0,7
1401 Flora  158,3 35,3 7,0 29,7 47,8 38,5 0,6 8,2 1,6
1411 Gulen 24,7 6,2 1,1 4,7 6,2 6,5 8,2 8,9 3,0
1412 Solund 6,6 1,9 0,4 1,5 0,8 2,0 -28,5 -21,3 -23,5
1413 Hyllestad 16,3 4,3 0,8 3,5 3,7 3,9 -5,4 7,9 3,0
1416 Høyanger 40,6 11,0 2,2 9,0 6,6 11,8 5,7 9,7 3,9
1417 Vik 27,4 6,7 1,3 5,2 7,2 7,0 2,6 -2,3 -7,2
1418 Balestrand 13,2 3,1 0,6 2,8 3,4 3,3 28,9 27,5 21,7
1419 Leikanger 36,6 6,5 1,3 5,3 16,4 7,2 3,0 7,7 2,1
1420 Sogndal 73,6 17,5 3,4 14,7 19,8 18,2 -1,3 2,7 -3,7
1421 Aurland 18,4 4,6 0,9 3,7 4,5 4,8 -1,4 3,6 -1,1
1422 Lærdal 23,4 6,3 1,2 5,3 3,9 6,7 -6,7 -1,5 -7,6
1424 Årdal 68,2 18,6 3,7 14,8 10,6 20,5 1,5 5,4 -0,1
1426 Luster 43,4 11,2 2,1 9,2 9,2 11,7 -2,0 1,6 -3,3
1428 Askvoll 28,8 7,8 1,5 6,6 4,5 8,4 1,6 5,4 -1,0
1429 Fjaler 23,4 6,1 1,2 5,2 5,5 5,4 -2,1 4,5 -1,1
1430 Gaular 29,9 7,2 1,4 6,2 7,4 7,8 2,3 7,8 4,3
1431 Jølster 24,7 6,9 1,3 5,9 3,4 7,3 -1,8 2,5 -1,7
1432 Førde  177,8 34,1 6,6 28,5 71,4 37,2 0,6 3,1 -2,6
1433 Naustdal 23,2 6,4 1,3 5,6 3,0 6,8 4,7 8,4 1,8
1438 Bremanger 42,1 10,9 2,1 9,0 8,2 11,9 2,7 7,1 1,8
1439 Vågsøy 73,3 17,5 3,3 14,0 19,5 19,0 0,1 3,2 -2,7
1441 Selje 28,0 7,5 1,4 6,4 4,3 8,3 0,6 3,8 -3,2
1443 Eid 54,7 14,4 2,8 12,2 9,8 15,4 4,4 7,6 2,5
1444 Hornindal 9,3 2,5 0,5 2,2 1,4 2,6 4,7 9,2 4,2
1445 Gloppen 53,4 13,5 2,6 11,1 11,9 14,4 -2,4 0,5 -5,6
1449 Stryn 71,8 17,1 3,2 14,3 19,6 17,7 5,2 9,6 2,4
                   
15 Møre og Romsdal 3 184,3  719,9  139,6  578,6  947,5  798,8 1,8 5,6 -0,1
1502 Molde  404,3 74,1 14,5 59,0  172,9 83,8 2,4 0,6 -5,2
1504 Ålesund  628,1  135,4 25,8  104,8  208,1  154,0 1,9 8,7 3,5
1505 Kristiansund  269,8 65,4 12,9 55,7 60,4 75,3 4,5 8,9 2,6
1511 Vanylven 44,5 9,6 1,8 7,1 12,1 13,9 10,0 4,9 -3,4
1514 Sande 33,9 8,2 1,6 6,3 9,3 8,5 -2,2 7,1 1,0
1515 Herøy  159,2 35,0 6,4 26,2 47,7 43,9 -0,2 1,0 -6,7
1516 Ulstein  160,9 25,6 4,7 18,4 86,0 26,3 3,1 0,5 -5,1
1517 Hareid 63,2 13,9 2,8 11,5 19,3 15,7 2,6 7,9 3,3
1519 Volda 93,3 21,8 4,2 18,2 25,0 24,1 4,1 7,1 1,8
1520 Ørsta  112,9 27,5 5,4 22,5 28,3 29,2 -0,7 5,4 0,1
1523 Ørskog 23,8 5,8 1,1 4,7 5,8 6,3 1,2 4,6 -0,3
1524 Norddal 17,1 4,1 0,8 3,5 4,4 4,2 1,1 11,7 8,9
1525 Stranda 46,7 11,8 2,3 9,3 10,9 12,3 -1,8 5,3 -0,7
1526 Stordal 11,5 2,5 0,5 2,1 3,8 2,6 0,2 3,0 -1,2
1528 Sykkylven 87,3 19,1 3,7 15,6 28,6 20,4 -0,4 5,8 0,0
1529 Skodje 40,2 10,4 2,1 7,8 8,9 11,1 3,5 11,6 6,3
1531 Sula 84,5 20,4 4,0 17,9 19,2 22,9 1,0 7,2 1,8
1532 Giske 72,0 18,5 3,7 16,0 12,0 21,8 9,2 11,5 5,3
1534 Haram  122,5 28,8 5,6 21,6 35,9 30,5 -1,4 4,3 -1,1
1535 Vestnes 72,7 18,0 3,5 14,6 18,2 18,4 -2,5 3,3 -1,9
1539 Rauma 77,4 18,6 3,5 15,0 20,5 19,8 1,8 5,0 -0,7
1543 Nesset 30,3 7,1 1,4 6,4 7,7 7,7 6,2 6,8 2,7
1545 Midsund 21,9 5,8 1,1 4,4 4,2 6,4 10,6 20,9 14,7
1546 Sandøy 17,3 4,2 0,8 3,1 4,4 4,8 0,8 2,0 -0,2
1547 Aukra 37,9 11,6 2,4 8,6 6,8 8,5 -2,9 -5,0 -10,5
1548 Fræna 94,9 23,7 4,6 20,5 20,0 26,1 -1,5 4,8 -1,9
1551 Eide 35,7 8,1 1,6 7,2 9,9 8,9 -3,9 2,5 -3,0
1554 Averøy 60,7 15,4 3,1 13,1 11,9 17,2 3,2 8,7 3,7
1557 Gjemnes 23,4 6,2 1,2 5,4 3,9 6,7 -0,7 3,7 -2,0
1560 Tingvoll 25,5 6,6 1,3 5,9 4,2 7,4 3,8 4,5 -0,9
1563 Sunndal 80,0 20,3 4,1 16,7 16,6 22,3 -0,7 4,0 -1,3
1566 Surnadal 51,2 12,8 2,5 11,2 11,3 13,4 2,3 4,1 -0,7
1567 Rindal 15,8 4,4 0,8 3,6 2,5 4,5 5,2 11,1 6,2
1571 Halsa 13,2 4,3 0,8 2,1 1,9 4,1 2,3 20,3 10,0
1573 Smøla 20,1 5,8 1,1 5,0 1,9 6,2 -0,3 2,2 -2,4
1576 Aure 30,7 8,9 1,7 7,4 3,2 9,5 9,3 5,3 -1,0
                   
16 Sør-Trøndelag 3 580,9  785,6  154,4  666,3 1 095,2  879,3 1,4 6,8 -0,4
1601 Trondheim 2 468,8  505,6 99,1  419,8  870,3  574,0 1,1 6,5 -1,2
1612 Hemne 36,0 9,8 2,0 8,5 4,9 10,8 0,3 3,9 -1,4
1613 Snillfjord 10,2 3,0 0,6 2,4 1,3 2,9 23,8 31,4 26,5
1617 Hitra 35,9 9,9 2,0 9,0 4,5 10,6 8,2 10,7 4,7
1620 Frøya 44,2 11,7 2,2 10,0 7,1 13,1 14,0 18,9 10,1
1621 Ørland 48,7 11,7 2,3 10,5 11,3 13,0 -6,0 -2,7 -8,7
1622 Agdenes 17,0 3,7 0,7 3,2 5,4 3,9 6,9 7,6 1,8
1624 Rissa 61,8 14,4 2,9 12,5 17,1 14,9 4,7 10,7 7,0
1627 Bjugn 40,6 10,0 2,0 9,1 8,8 10,7 7,0 10,0 4,2
1630 Åfjord 26,0 7,0 1,4 6,2 4,1 7,3 2,6 7,9 2,6
1632 Roan 6,8 1,9 0,4 1,7 0,7 2,0 1,5 5,5 -0,8
1633 Osen 8,4 2,5 0,5 2,1 0,7 2,6 3,5 8,1 2,6
1634 Oppdal 55,4 14,9 2,9 12,6 9,8 15,2 -0,8 4,3 -0,1
1635 Rennebu 18,1 5,1 1,0 4,3 2,7 5,1 -4,7 -0,5 -5,6
1636 Meldal 32,7 8,2 1,6 6,9 7,5 8,5 1,7 7,4 2,3
1638 Orkdal  123,9 26,9 5,3 23,5 36,5 31,7 -4,9 6,6 -0,4
1640 Røros 54,2 13,3 2,6 11,1 13,3 13,8 3,6 7,5 1,6
1644 Holtålen 15,7 4,4 0,9 3,9 1,9 4,6 2,5 5,6 1,8
1648 Midtre Gauldal 53,7 13,0 2,5 11,6 13,1 13,4 2,7 7,5 0,3
1653 Melhus  139,9 35,2 7,0 30,9 28,3 38,4 0,3 4,1 -1,2
1657 Skaun 56,8 14,9 3,0 14,2 8,2 16,4 6,0 9,6 3,2
1662 Klæbu 53,1 13,9 2,8 12,7 8,2 15,6 1,2 4,4 -2,2
1663 Malvik  129,5 33,9 6,8 30,4 18,8 39,6 3,3 9,2 1,4
1664 Selbu 36,4 8,6 1,7 7,5 9,5 9,1 3,6 9,4 3,7
1665 Tydal 7,1 2,0 0,4 1,6 1,2 2,0 16,9 20,3 16,1
                   
17 Nord-Trøndelag 1 249,9  297,2 59,1  263,9  305,2  324,5 4,2 9,9 4,0
1702 Steinkjer  227,8 47,6 9,4 41,3 75,8 53,6 3,9 5,9 -1,1
1703 Namsos  116,8 31,1 6,2 28,6 15,7 35,2 4,8 8,4 3,0
1711 Meråker 22,6 5,5 1,1 4,5 6,0 5,6 0,1 6,3 1,2
1714 Stjørdal  214,0 51,3 10,1 45,4 49,9 57,3 13,6 20,5 13,2
1717 Frosta 23,9 6,3 1,2 5,5 3,7 7,1 34,4 48,2 41,6
1718 Leksvik 32,5 7,4 1,4 6,5 9,4 7,7 -2,9 1,0 -4,1
1719 Levanger  190,3 41,1 8,3 36,7 59,1 45,1 -3,7 3,4 -1,6
1721 Verdal  142,5 31,4 6,3 27,5 43,5 33,8 7,2 17,6 13,2
1723 Mosvik 6,3 1,7 0,3 1,5 1,1 1,7 -2,1 2,1 -3,2
1724 Verran 18,7 4,0 0,8 4,9 5,2 3,7 -30,2 -33,1 -35,4
1725 Namdalseid 11,7 3,3 0,7 3,0 1,3 3,5 10,1 14,5 8,8
1729 Inderøy 52,9 13,2 2,6 11,7 10,9 14,4 2,3 5,7 -0,2
1736 Snåsa 15,2 4,2 0,8 3,6 2,2 4,3 8,6 10,7 4,6
1738 Lierne 13,9 4,1 0,8 2,8 1,7 4,5 23,8 34,4 25,8
1739 Røyrvik 4,4 1,3 0,3 1,1 0,5 1,3 2,6 9,8 5,2
1740 Namsskogan 8,0 2,3 0,5 2,0 1,0 2,3 11,1 17,5 10,6
1742 Grong 18,7 5,4 1,1 4,6 2,2 5,5 -3,4 1,2 -4,5
1743 Høylandet 10,2 2,8 0,6 2,6 1,3 3,0 7,1 11,5 7,0
1744 Overhalla 29,9 8,0 1,6 7,1 4,8 8,4 4,9 11,0 6,7
1748 Fosnes 4,3 1,3 0,3 1,2 0,4 1,3 -13,1 -6,6 -11,1
1749 Flatanger 8,0 2,2 0,4 2,0 1,0 2,3 0,3 3,9 0,1
1750 Vikna 35,4 9,8 2,0 9,1 4,1 10,3 9,0 16,2 8,7
1751 Nærøy 37,0 10,7 2,1 9,5 3,6 11,1 2,0 7,1 1,9
1755 Leka 5,0 1,3 0,3 1,1 0,9 1,5 11,0 5,8 1,1
                   
18 Nordland 2 181,7  578,0  115,4  510,1  347,3  630,9 3,6 7,9 2,1
1804 Bodø  572,0  134,8 27,3  119,3  137,3  153,3 4,0 5,2 0,8
1805 Narvik  172,2 45,7 9,2 41,1 25,8 50,4 -4,2 1,3 -3,5
1811 Bindal 11,6 3,4 0,7 2,8 1,4 3,4 6,1 19,8 13,2
1812 Sømna 13,7 3,8 0,8 3,6 1,5 4,0 5,0 7,4 1,5
1813 Brønnøy 61,5 17,0 3,4 15,5 5,8 19,8 3,8 3,9 -0,8
1815 Vega 8,5 2,4 0,5 2,2 0,9 2,6 -0,5 1,7 -3,9
1816 Vevelstad 3,2 0,9 0,2 0,8 0,3 1,0 -2,4 -0,7 -7,1
1818 Herøy 13,9 3,9 0,8 3,4 1,7 4,2 -4,4 1,0 -3,3
1820 Alstahaug 64,6 18,2 3,7 16,5 6,1 20,2 23,7 25,1 18,8
1822 Leirfjord 15,8 4,5 0,9 4,3 1,4 4,7 2,9 5,1 -0,1
1824 Vefsn  109,8 33,1 6,6 27,4 11,3 31,4 -3,9 3,1 -3,4
1825 Grane 10,1 2,9 0,6 2,6 1,1 2,9 -0,2 1,7 -2,5
1826 Hattfjelldal 9,3 2,5 0,5 2,4 1,3 2,6 -2,1 1,5 -4,2
1827 Dønna 12,0 3,4 0,7 3,1 1,2 3,6 7,4 11,5 5,8
1828 Nesna 13,3 3,6 0,7 3,2 2,0 3,8 4,9 9,6 5,1
1832 Hemnes 34,9 10,0 2,0 8,9 3,6 10,5 12,7 17,4 10,8
1833 Rana  232,3 61,5 12,2 54,1 39,0 65,5 5,3 13,2 5,4
1834 Lurøy 16,9 4,8 0,9 3,8 2,5 5,0 9,6 16,5 9,8
1835 Træna 4,9 1,4 0,3 1,1 0,7 1,5 -5,5 -1,4 -8,1
1836 Rødøy 9,8 2,8 0,5 2,5 1,1 2,9 5,8 10,3 6,3
1837 Meløy 75,2 19,2 3,8 15,8 14,9 21,6 6,8 12,2 6,2
1838 Gildeskål 15,3 4,4 0,9 3,7 1,9 4,5 -0,7 5,2 0,5
1839 Beiarn 7,2 2,0 0,4 1,7 1,1 2,0 -1,7 0,9 -3,4
1840 Saltdal 39,7 11,1 2,2 9,8 4,8 11,8 4,5 7,9 2,6
1841 Fauske 82,3 23,4 4,6 20,5 8,9 25,0 1,0 10,4 3,9
1845 Sørfold 15,8 4,4 0,9 3,7 2,2 4,6  174,8  334,3  321,4
1848 Steigen 19,6 5,3 1,0 4,7 2,7 5,8 2,5 3,3 -1,5
1849 Hamarøy 14,6 4,0 0,8 3,4 2,1 4,3 5,1 9,1 3,1
1850 Tysfjord 15,7 4,4 0,9 4,0 1,8 4,6 2,2 6,2 -0,3
1851 Lødingen 19,4 5,6 1,1 4,7 2,0 6,0 -1,5 2,1 -3,6
1852 Tjeldsund 10,5 3,1 0,6 2,8 0,7 3,3 0,5 7,3 1,8
1853 Evenes 9,7 2,8 0,6 2,3 1,2 2,9 -0,7 4,2 -0,9
1854 Ballangen 18,0 5,1 1,0 4,8 1,8 5,3 2,1 6,8 0,5
1856 Røst 4,8 1,4 0,3 1,0 0,6 1,5 7,0 17,0 11,3
1857 Værøy 6,1 1,7 0,3 1,4 0,8 1,9 -8,1 -2,8 -8,5
1859 Flakstad 10,0 3,0 0,6 2,4 1,0 3,1 4,0 9,2 3,4
1860 Vestvågøy 84,4 23,7 4,7 21,3 9,1 25,5 3,5 7,3 1,4
1865 Vågan 79,4 20,6 4,1 18,6 11,5 24,5 6,9 8,5 2,3
1866 Hadsel 65,1 18,5 3,7 16,2 6,8 19,9 0,3 6,3 -1,3
1867 Bø 21,1 5,9 1,2 5,4 2,3 6,3 13,1 17,2 11,4
1868 Øksnes 38,9 10,5 2,1 9,4 5,6 11,4 3,1 7,7 2,0
1870 Sortland 82,9 22,5 4,4 20,7 10,8 24,5 10,4 16,6 10,3
1871 Andøy 45,2 12,2 2,4 10,6 6,1 13,9 -13,0 -12,7 -18,3
1874 Moskenes 10,1 2,9 0,6 2,5 0,7 3,3 2,5 5,8 0,9
                   
19 Troms Romsa 1 550,6  412,9 82,2  367,0  247,7  440,7 9,9 15,2 8,9
1901 Harstad  245,5 70,2 14,0 60,4 24,5 76,5 35,2 44,6 37,3
1902 Tromsø  798,0  190,6 38,1  171,7  181,7  215,9 6,4 11,0 5,1
1911 Kvæfjord 24,0 6,6 1,3 6,0 2,8 7,3 75,0 70,8 60,4
1913 Skånland 22,7 6,6 1,3 5,8 2,1 6,9 3,9 10,0 3,8
1915 Bjarkøy 3,5 1,0 0,2 0,8 0,3 1,1 -0,3 6,5 2,1
1917 Ibestad 11,0 2,9 0,6 2,4 1,0 4,1 2,2 9,9 5,3
1919 Gratangen 7,9 2,1 0,4 1,9 1,2 2,2 5,5 9,6 2,5
1920 Lavangen 6,7 1,9 0,4 1,6 0,7 2,0 -0,4 4,3 -1,7
1922 Bardu 41,2 12,1 2,5 10,3 2,9 13,4 7,8 12,4 6,6
1923 Salangen 17,2 4,9 1,0 4,2 2,0 5,2 3,4 1,7 -2,6
1924 Målselv 61,6 18,0 3,6 15,2 5,2 19,7 5,6 11,1 4,8
1925 Sørreisa 26,4 7,7 1,5 6,8 2,1 8,3 2,2 5,8 0,7
1926 Dyrøy 8,6 2,5 0,5 2,2 0,8 2,6 3,4 8,3 1,0
1927 Tranøy 11,3 3,2 0,6 2,9 1,3 3,3 -2,6 3,2 -2,3
1928 Torsken 7,0 1,9 0,4 1,7 0,8 2,1 4,9 9,7 3,5
1929 Berg 9,3 2,6 0,5 2,3 1,1 2,7 0,0 6,4 -0,5
1931 Lenvik 97,4 27,0 5,2 23,3 13,0 28,9 0,5 6,0 -1,3
1933 Balsfjord 40,0 11,3 2,2 10,3 3,8 12,3 8,8 11,7 5,7
1936 Karlsøy 13,4 4,8 1,0 4,4 0,1 3,1 5,4 8,9 4,0
1938 Lyngen 19,7 6,9 1,4 6,4 0,2 4,9 11,0 12,1 6,2
1939 Storfjord 11,2 4,0 0,8 3,8 0,0 2,6 2,4 4,1 -1,0
1940 Gáivuotna Kåfjord 11,7 4,2 0,8 4,1 0,0 2,6 3,7 7,4 1,6
1941 Skjervøy 19,3 6,8 1,4 6,4 0,2 4,6 5,3 9,5 2,9
1942 Nordreisa 28,4 10,2 2,0 9,5 0,0 6,6 0,4 4,0 -2,4
1943 Kvænangen 7,5 2,8 0,5 2,4 0,0 1,7 6,2 12,8 4,7
                   
20 Finnmark Finnmárku  532,9  195,5 39,4  171,7 4,7  121,7 1,3 4,9 -0,7
2002 Vardø 10,6 3,8 0,8 3,4 0,0 2,7 -5,5 -2,6 -8,3
2003 Vadsø 46,1 16,9 3,4 14,7 0,0 11,1 9,7 12,3 6,7
2004 Hammerfest 97,6 39,4 8,0 29,7 3,0 17,5 -5,7 -4,8 -9,9
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 15,6 5,5 1,1 5,7 0,0 3,4 2,4 5,7 -0,5
2012 Alta  132,6 46,9 9,4 43,6 1,0 31,8 3,1 10,2 4,4
2014 Loppa 6,2 2,2 0,4 2,0 0,0 1,5 11,5 6,1 0,2
2015 Hasvik 6,2 2,2 0,4 1,9 0,0 1,7 10,0 10,2 4,5
2017 Kvalsund 5,8 2,1 0,4 2,0 0,0 1,3 -3,2 -0,4 -4,8
2018 Måsøy 8,9 3,3 0,6 2,8 0,0 2,2 -5,6 5,8 -1,4
2019 Nordkapp 22,8 8,3 1,7 7,2 0,0 5,6 -0,2 3,9 -1,5
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 27,2 9,7 2,0 8,9 0,1 6,5 0,1 4,1 -0,6
2021 Kárásjohka - Karasjok 17,0 6,0 1,2 5,9 0,1 3,7 5,2 11,6 6,8
2022 Lebesby 8,3 3,1 0,6 2,8 0,0 1,9 -2,1 2,3 -3,0
2023 Gamvik 6,9 2,5 0,5 2,2 0,0 1,6 3,2 6,9 0,7
2024 Berlevåg 6,8 2,5 0,5 2,1 0,0 1,7 4,0 7,5 1,4
2025 Deatnu Tana 19,4 7,1 1,4 6,4 0,0 4,5 9,9 14,8 10,0
2027 Unjárga Nesseby 4,9 1,8 0,4 1,6 0,0 1,1 5,8 10,0 3,2
2028 Båtsfjord 17,5 6,3 1,3 5,8 0,0 4,1 18,3 22,3 15,3
2030 Sør-Varanger 72,6 25,9 5,2 23,2 0,3 17,9 -1,6 1,1 -5,1
                   
2100 Svalbard 22,6 . . 10,2 . 12,3 6,5 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen  508,5 40,0 8,1 59,1  106,8  294,6 2,0 -2,2 -9,3
2311 Nordsjøen 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0  107,8 . .
2312 Stavanger  475,5 40,0 8,1 59,1  106,8  261,6 -1,5 -2,2 -9,3

Standardtegn i tabeller