Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar. 2009 og 2010. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før 2009/2010 Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før 2009/2010 Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før 2009/2010
  2009 2010 2009 2010 2009 2010
I alt 64 671 65 442 1,2 13 173 14 067 6,8 2 704 2 730 1,0
                   
01 Østfold 2 623 2 816 7,4  571  652 14,2  119  128 7,7
02 Akershus 7 960 8 072 1,4 1 600 1 712 7,0  329  332 0,7
03 Oslo 12 668 12 304 -2,9 2 108 2 197 4,2  412  412 0,0
04 Hedmark 1 856 1 898 2,3  408  434 6,3 85 85 0,8
05 Oppland 1 811 1 810 -0,1  417  433 3,8 86 84 -1,9
06 Buskerud 3 163 3 202 1,2  681  723 6,1  139  139 -0,1
07 Vestfold 2 408 2 637 9,5  502  599 19,1  103  116 12,7
08 Telemark 1 866 1 880 0,8  409  431 5,4 85 85 -0,5
09 Aust-Agder 1 182 1 180 -0,2  264  278 5,4 55 54 -0,7
10 Vest-Agder 2 105 2 059 -2,2  436  449 3,1 89 88 -2,2
11 Rogaland 7 045 7 176 1,9 1 346 1 426 5,9  280  279 -0,6
12 Hordaland 6 384 6 404 0,3 1 350 1 418 5,0  277  275 -0,7
14 Sogn og Fjordane 1 179 1 191 1,0  271  285 5,1 56 55 -0,7
15 Møre og Romsdal 3 127 3 184 1,8  681  720 5,6  140  140 -0,1
16 Sør-Trøndelag 3 533 3 581 1,4  736  786 6,8  155  154 -0,4
17 Nord-Trøndelag 1 199 1 250 4,2  271  297 9,9 57 59 4,0
18 Nordland 2 105 2 182 3,6  536  578 7,9  113  115 2,1
19 Troms Romsa 1 411 1 551 9,9  359  413 15,2 75 82 8,9
20 Finnmark Finnmárku  526  533 1,3  186  195 4,9 40 39 -0,7
21 Svalbard 21 23 6,5 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  499  509 2,0 41 40 -2,2 9 8 -9,3
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før 2009/2010 Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før 2009/2010 Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før 2009/2010
  2009 2010 2009 2010 2009 2010
I alt 21 736 21 353 -1,8 10 685 11 188 4,7 16 374 16 103 -1,7
                   
01 Østfold  755  767 1,5  489  550 12,6  689  719 4,3
02 Akershus 2 593 2 558 -1,3 1 272 1 318 3,6 2 167 2 153 -0,7
03 Oslo 6 089 5 804 -4,7 1 505 1 506 0,1 2 555 2 385 -6,6
04 Hedmark  530  539 1,6  354  374 5,5  479  467 -2,6
05 Oppland  466  465 -0,1  358  368 3,0  484  459 -5,2
06 Buskerud  964  959 -0,4  553  578 4,4  826  803 -2,7
07 Vestfold  763  759 -0,6  420  488 16,2  619  676 9,2
08 Telemark  542  528 -2,6  340  358 5,2  489  479 -2,2
09 Aust-Agder  336  319 -4,9  215  224 4,1  313  304 -2,8
10 Vest-Agder  702  674 -4,1  353  358 1,4  524  491 -6,4
11 Rogaland 2 676 2 656 -0,7 1 042 1 071 2,8 1 701 1 745 2,6
12 Hordaland 1 979 1 961 -0,9 1 094 1 133 3,5 1 684 1 616 -4,0
14 Sogn og Fjordane  304  310 2,0  227  237 4,1  321  304 -5,2
15 Møre og Romsdal  924  947 2,5  564  579 2,5  817  799 -2,2
16 Sør-Trøndelag 1 097 1 095 -0,1  634  666 5,0  911  879 -3,5
17 Nord-Trøndelag  309  305 -1,4  241  264 9,3  321  324 1,2
18 Nordland  344  347 1,1  475  510 7,3  638  631 -1,1
19 Troms Romsa  240  248 3,3  323  367 13,7  414  441 6,5
20 Finnmark Finnmárku 4 5 6,7  163  172 5,2  132  122 -8,0
21 Svalbard . . . 10 10 5,0 11 12 7,8
23 Kontinentalsokkelen  119  107 -10,5 52 59 12,8  277  295 6,3

Standardtegn i tabeller