Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter kommune. Januar-desember. 2008 og 2009. Millionar kroner 1
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt2  694 678,6  108 493,5 21 086,2 89 339,8  120 555,4  354 608,1 -8,0 5,9 2,1
                   
01 Østfold 22 471,1 5 088,6  993,2 4 433,1 4 473,8 7 482,4 0,7 7,0 1,3
0101 Halden 2 148,5  500,6 99,2  446,0  416,4  686,2 3,0 9,9 6,1
0104 Moss 2 523,8  566,4  112,2  509,0  506,0  830,2 -1,3 4,2 -1,5
0105 Sarpsborg 4 618,0  921,2  182,4  817,0  968,9 1 728,4 -0,2 5,9 0,8
0106 Fredrikstad 6 322,5 1 387,1  265,8 1 211,2 1 448,1 2 010,4 0,0 7,3 -1,5
0111 Hvaler  313,8 90,9 16,9 70,1 32,6  103,3 8,3 18,0 11,9
0118 Aremark  105,5 32,7 5,3 23,8 11,9 32,0 16,8 15,1 2,8
0119 Marker  244,8 61,5 11,7 51,5 39,7 80,4 -1,7 5,6 2,1
0121 Rømskog 51,4 12,4 2,2 9,6 10,4 16,9 -1,0 -3,8 -9,3
0122 Trøgstad  368,8 98,1 19,4 84,4 47,1  119,8 4,2 10,6 8,6
0123 Spydeberg  453,3  107,6 21,2 92,7 85,4  146,4 -0,1 4,8 0,1
0124 Askim 1 213,6  290,2 57,7  238,1  244,4  383,2 0,7 4,7 2,3
0125 Eidsberg  865,4  203,0 39,4  179,4  168,9  274,7 1,7 7,3 4,2
0127 Skiptvet  242,3 63,7 12,6 56,9 29,3 79,8 5,7 12,9 8,4
0128 Rakkestad  588,8  140,5 27,2  122,3  106,2  192,6 2,7 8,4 5,1
0135 Råde  537,7  138,3 27,1  114,1 81,1  177,1 -1,5 6,2 3,1
0136 Rygge 1 204,9  298,6 58,0  245,2  204,1  399,1 1,8 9,0 2,6
0137 Våler  326,4 86,9 17,1 76,6 36,7  109,1 4,4 9,1 5,7
0138 Hobøl  341,3 89,1 17,7 85,2 36,5  112,9 -1,1 0,0 -3,3
                   
02 Akershus 66 309,8 13 774,1 2 674,8 10 944,3 14 644,7 24 271,9 -1,3 4,4 -0,6
0211 Vestby 1 367,0  321,9 63,4  271,6  239,3  470,9 2,2 10,9 5,1
0213 Ski 2 818,7  661,4  132,5  555,6  463,1 1 006,1 -0,5 3,4 1,3
0214 Ås 1 492,4  344,0 68,3  289,5  311,2  479,4 0,3 8,1 3,5
0215 Frogn 1 464,2  383,1 76,5  291,4  159,1  554,0 2,1 5,8 2,5
0216 Nesodden 1 454,4  383,6 77,2  334,0  157,9  501,6 2,2 4,8 2,4
0217 Oppegård 3 244,4  690,8  137,1  546,4  698,0 1 172,1 3,3 5,5 1,9
0219 Bærum 20 736,9 3 788,7  701,9 2 571,3 5 766,6 7 908,5 -8,0 0,7 -5,4
0220 Asker 8 730,2 1 730,1  321,2 1 223,4 1 920,9 3 534,6 -2,6 1,5 -4,3
0221 Aurskog-Høland 1 019,0  249,9 50,6  238,5  152,6  327,4 1,3 7,9 6,8
0226 Sørum 1 579,6  327,0 66,2  292,2  185,1  709,1 17,5 8,1 4,8
0227 Fet  935,4  246,8 46,6  202,1 93,9  345,9 9,9 11,2 2,6
0228 Rælingen 1 288,8  346,3 70,7  317,2  108,4  446,0 3,4 6,3 1,6
0229 Enebakk  814,0  203,1 39,9  185,9  113,2  271,9 3,3 6,4 -0,1
0230 Lørenskog 4 417,9  786,7  159,6  673,9 1 218,5 1 579,2 6,2 5,2 1,9
0231 Skedsmo 5 161,6 1 083,4  218,1  933,9 1 173,5 1 752,7 0,6 6,8 1,1
0233 Nittedal 2 097,5  480,0 97,3  419,2  393,9  707,1 -5,2 7,2 0,9
0234 Gjerdrum  501,8  134,7 26,2  107,9 52,5  180,6 1,4 7,1 -0,3
0235 Ullensaker 3 313,8  605,8  121,7  555,9  948,7 1 081,7 8,3 7,1 1,9
0236 Nes 1 378,4  359,4 71,0  331,0  173,0  444,0 2,5 6,7 -0,6
0237 Eidsvoll 1 506,5  384,5 77,3  362,7  205,3  476,7 4,9 10,0 6,2
0238 Nannestad  813,0  218,0 42,6  200,3 84,4  267,7 4,7 11,6 5,0
0239 Hurdal  174,3 45,1 8,9 40,3 25,5 54,5 5,6 9,4 6,0
                   
0301 Oslo  105 573,7 17 456,3 3 301,4 12 723,6 32 768,8 39 323,7 -0,5 2,5 4,0
                   
04 Hedmark 14 701,0 3 392,9  669,1 2 991,4 3 077,0 4 570,6 4,1 9,1 4,7
0402 Kongsvinger 1 335,8  319,4 61,7  276,8  263,2  414,7 4,4 10,0 3,6
0403 Hamar 2 979,8  582,0  115,2  496,1  732,0 1 054,5 5,7 8,5 3,2
0412 Ringsaker 2 859,0  560,3  111,3  505,3  945,1  737,0 3,2 9,5 4,6
0415 Løten  447,0  119,6 24,0  113,4 55,4  134,7 4,8 9,1 5,7
0417 Stange 1 320,8  333,3 67,4  299,2  193,3  427,6 5,1 11,2 7,3
0418 Nord-Odal  336,5 82,3 16,3 74,3 50,6  112,9 2,5 10,4 3,8
0419 Sør-Odal  557,5  141,4 28,0  124,0 84,1  180,1 6,9 9,5 5,9
0420 Eidskog  366,6 93,5 18,5 87,2 55,0  112,5 -1,6 6,8 0,1
0423 Grue  334,6 84,4 16,5 72,3 57,4  104,1 2,1 6,5 3,8
0425 Åsnes  475,5  125,4 24,8  110,0 68,0  147,3 4,4 9,2 6,0
0426 Våler  253,0 63,0 12,3 55,1 47,4 75,2 -1,8 6,0 1,6
0427 Elverum 1 498,9  359,3 71,7  323,8  287,4  456,8 3,6 9,4 6,8
0428 Trysil  483,3  123,9 22,8  105,3 81,9  149,4 4,3 2,4 -1,7
0429 Åmot  281,3 76,0 15,0 62,5 37,6 90,0 1,5 7,7 3,5
0430 Stor-Elvdal  155,1 45,4 8,7 37,7 13,4 50,1 2,1 7,6 6,2
0432 Rendalen  110,0 35,2 6,7 26,4 10,4 31,3 2,0 5,6 3,8
0434 Engerdal 76,5 21,0 4,0 19,6 9,4 22,5 2,8 10,3 5,5
0436 Tolga 92,3 23,9 4,7 23,0 8,7 32,0 12,8 16,8 14,1
0437 Tynset  383,1  101,1 19,7 88,5 44,6  129,1 6,4 12,9 7,9
0438 Alvdal  146,1 43,2 8,4 36,7 14,9 42,9 -3,0 10,3 7,0
0439 Folldal 92,6 27,2 5,2 24,6 7,0 28,5 2,2 9,5 3,0
0441 Os  115,8 32,1 6,2 29,8 10,2 37,5 6,2 13,2 9,9
                   
05 Oppland 14 452,3 3 463,2  673,9 2 975,8 2 589,3 4 750,2 3,7 8,4 3,8
0501 Lillehammer 2 703,5  540,7  105,5  453,4  593,0 1 011,0 8,7 7,7 2,7
0502 Gjøvik 2 335,9  532,3  107,0  480,0  483,9  732,7 1,8 8,5 5,6
0511 Dovre  168,6 47,2 9,2 41,7 16,6 53,9 3,0 8,9 4,4
0512 Lesja  132,2 38,3 7,2 31,5 12,8 42,4 5,5 4,8 1,3
0513 Skjåk  157,9 46,9 9,0 32,6 15,9 53,5 7,0 10,3 7,3
0514 Lom  166,3 42,4 8,1 37,0 21,6 57,2 6,4 16,6 11,5
0515 Vågå  284,4 61,3 11,8 53,6 21,6  136,1 14,9 11,3 3,0
0516 Nord-Fron  470,6  122,0 23,4 89,8 87,2  148,2 2,4 7,6 2,3
0517 Sel  337,9 94,2 18,2 87,3 35,6  102,5 0,6 8,3 1,8
0519 Sør-Fron  207,2 59,1 11,2 47,6 29,7 59,6 1,5 11,2 7,3
0520 Ringebu  323,9 86,2 15,4 68,8 52,6  100,9 -0,7 8,8 4,1
0521 Øyer  358,8 98,9 18,7 78,2 62,1  100,9 -1,1 4,0 1,6
0522 Gausdal  408,5  110,1 21,1 93,8 59,2  124,3 2,8 12,5 9,6
0528 Østre Toten 1 067,3  260,0 50,3  233,9  183,4  339,7 5,1 10,0 3,2
0529 Vestre Toten 1 075,4  225,5 45,1  206,3  275,4  323,0 1,0 7,0 3,9
0532 Jevnaker  485,9  113,8 22,9  102,1 90,4  156,7 0,2 9,6 3,7
0533 Lunner  621,5  165,6 33,0  152,0 69,6  201,2 0,7 4,6 -0,7
0534 Gran 1 068,4  250,2 49,4  224,2  202,3  342,3 4,2 8,7 2,8
0536 Søndre Land  345,0 90,5 18,1 84,0 54,3 98,2 -0,7 5,7 2,8
0538 Nordre Land  468,0  113,2 22,0 94,8 85,0  153,0 3,6 6,2 1,7
0540 Sør-Aurdal  198,5 58,8 10,8 47,0 21,7 60,1 1,3 9,0 2,6
0541 Etnedal 81,7 23,8 4,4 19,0 8,2 26,4 6,2 14,3 11,2
0542 Nord-Aurdal  478,1  133,0 25,0  103,6 60,3  156,2 2,4 9,5 5,4
0543 Vestre Slidre  151,3 44,2 8,0 34,0 12,5 52,6 2,8 6,2 2,8
0544 Øystre Slidre  237,6 69,8 12,5 54,1 22,3 78,8 8,6 10,7 5,1
0545 Vang  117,8 35,2 6,5 25,3 11,9 38,8 8,2 12,6 11,4
                   
06 Buskerud 25 173,4 5 666,1 1 091,9 4 661,0 5 264,7 8 489,7 3,0 5,0 0,8
0602 Drammen 6 723,7 1 358,8  264,5 1 124,5 1 712,8 2 263,1 3,8 6,8 2,4
0604 Kongsberg 3 080,8  609,8  117,3  502,3  873,6  977,8 9,5 8,4 -0,6
0605 Ringerike 2 423,5  564,4  110,7  484,0  485,9  778,6 1,8 6,6 1,9
0612 Hole  603,6  175,5 27,4  111,5 75,1  214,1 -1,4 -22,1 -3,2
0615 Flå 72,8 20,2 3,7 15,3 9,2 24,4 -1,6 -0,5 -3,6
0616 Nes  278,3 71,0 13,7 57,0 40,7 95,9 -2,0 1,7 1,1
0617 Gol  382,6  106,2 19,6 75,0 60,4  121,5 -4,3 8,4 3,8
0618 Hemsedal  200,2 55,4 9,8 37,8 33,0 64,2 -0,3 2,0 -1,5
0619 Ål  402,7  104,5 19,3 75,9 63,4  139,5 -0,9 7,0 0,6
0620 Hol  450,7  133,2 23,3 82,4 75,6  136,2 -6,5 -4,0 -8,9
0621 Sigdal  267,5 75,6 13,5 57,9 35,2 85,4 -1,4 1,3 1,1
0622 Krødsherad  206,6 45,9 8,4 35,7 40,6 76,0 0,6 5,6 6,0
0623 Modum 1 053,9  256,4 48,8  216,9  187,9  343,8 1,6 6,4 -1,0
0624 Øvre Eiker 1 390,6  335,3 64,5  285,4  225,6  479,8 6,0 10,6 3,3
0625 Nedre Eiker 1 911,6  428,8 85,7  393,6  312,7  690,8 4,7 9,3 2,1
0626 Lier 2 815,2  565,3  111,6  466,2  649,6 1 022,6 1,8 4,2 0,1
0627 Røyken 1 650,5  420,2 84,5  370,4  186,9  588,6 1,6 3,9 -0,2
0628 Hurum  755,8  189,5 37,5  164,7  121,8  242,4 0,0 6,0 -0,7
0631 Flesberg  196,0 52,4 10,0 44,0 28,7 60,9 0,4 6,6 1,6
0632 Rollag  101,1 29,6 5,6 21,6 15,0 29,2 -4,4 -4,2 -6,6
0633 Nore og Uvdal  205,6 68,1 12,6 38,9 31,1 54,8 0,3 3,1 -1,0
                   
07 Vestfold 20 527,2 4 708,1  918,2 3 967,9 4 270,2 6 662,8 2,0 7,9 3,2
0701 Horten 2 269,2  493,7 98,7  433,6  586,7  656,5 3,2 7,5 2,0
0702 Holmestrand  799,0  188,1 38,1  171,0  150,4  251,4 4,4 5,1 1,4
0704 Tønsberg 4 122,7  882,5  172,2  720,9 1 131,4 1 215,8 3,1 10,3 5,1
0706 Sandefjord 4 132,8  885,3  170,4  731,1  903,4 1 442,6 0,6 5,2 0,8
0709 Larvik 3 539,4  851,8  164,9  692,1  638,9 1 191,6 0,3 11,0 7,2
0711 Svelvik  476,6  120,7 24,0  111,2 61,9  158,8 3,1 8,1 2,0
0713 Sande  619,1  170,0 32,0  141,1 69,8  206,2 4,8 11,2 6,5
0714 Hof  214,3 55,1 10,8 50,4 29,8 68,2 -2,7 6,4 -0,4
0716 Re  652,1  161,2 32,0  145,7  102,6  210,6 3,9 9,7 6,3
0719 Andebu  398,6 95,4 19,0 88,3 73,9  122,1 2,6 6,4 1,1
0720 Stokke  914,8  196,9 39,0  181,2  214,9  282,8 1,6 5,6 0,2
0722 Nøtterøy 1 845,6  459,1 89,3  382,1  242,5  672,7 1,8 3,8 -0,8
0723 Tjøme  352,0  102,2 18,7 78,6 32,6  119,8 5,3 10,6 5,0
0728 Lardal  190,9 46,0 9,2 40,7 31,3 63,7 7,4 8,5 6,9
                   
08 Telemark 15 598,4 3 385,9  663,8 2 825,7 3 019,6 5 703,3 6,0 6,2 1,3
0805 Porsgrunn 4 550,3  720,3  143,6  611,3  795,9 2 279,3 21,9 6,7 3,8
0806 Skien 4 484,3 1 001,3  197,4  881,5 1 068,0 1 336,2 2,5 8,2 1,9
0807 Notodden 1 037,7  238,6 47,3  200,2  233,6  318,1 -0,7 4,8 -0,5
0811 Siljan  169,8 44,8 9,0 40,1 18,5 57,4 5,5 11,1 4,5
0814 Bamble 1 254,7  287,3 57,5  249,9  250,8  409,2 -11,8 4,0 -3,3
0815 Kragerø  780,3  190,6 37,6  164,7  143,7  243,7 -0,9 7,1 1,6
0817 Drangedal  271,8 68,6 13,7 62,0 36,1 91,4 8,2 8,0 5,9
0819 Nome  499,8  125,0 24,5  105,4 82,2  162,8 1,5 7,5 8,2
0821 Bø  434,2  108,0 20,7 87,6 78,9  139,0 9,0 15,2 10,9
0822 Sauherad  300,6 75,4 14,5 67,6 51,8 91,2 2,0 8,2 0,7
0826 Tinn  541,2  166,1 31,8  101,3 75,7  166,3 4,9 7,8 3,4
0827 Hjartdal  124,1 37,0 7,0 25,6 16,6 37,8 5,9 11,9 9,8
0828 Seljord  238,1 60,2 11,7 45,9 40,4 79,9 1,9 10,8 7,4
0829 Kviteseid  187,6 22,5 3,5 40,3 29,3 92,1 5,8 -59,8 -69,5
0830 Nissedal 99,0 32,8 5,9 21,8 15,1 23,3 0,3 13,6 8,2
0831 Fyresdal 93,5 27,3 5,3 20,5 14,6 25,9 0,3 3,6 0,6
0833 Tokke  213,6 67,1 12,8 38,8 26,2 68,7 11,0 10,6 6,6
0834 Vinje  317,9  112,9 20,3 61,2 42,3 81,3 -1,5 4,0 0,3
                   
09 Aust-Agder 9 405,0 2 237,5  431,2 1 833,9 1 790,9 3 111,5 6,1 9,9 3,9
0901 Risør  514,1  122,3 24,2  105,9 97,4  164,3 5,6 10,8 6,0
0904 Grimstad 1 969,5  472,2 86,8  367,0  336,6  707,0 16,9 15,5 7,2
0906 Arendal 3 844,3  830,6  162,4  723,3  867,5 1 260,5 3,3 8,7 2,2
0911 Gjerstad  161,6 38,7 7,5 37,0 29,0 49,4 -1,9 0,5 -4,8
0912 Vegårshei  132,1 32,0 6,3 28,1 21,3 44,4 9,7 15,7 9,5
0914 Tvedestrand  444,1  111,8 22,1 94,9 75,1  140,3 -0,2 8,5 5,7
0919 Froland  352,8 86,9 17,3 77,0 41,5  130,2 10,5 10,0 6,3
0926 Lillesand  836,2  220,4 42,3  166,8  139,7  267,0 2,1 10,8 4,6
0928 Birkenes  341,8 78,6 15,8 71,1 65,2  111,1 4,0 9,6 5,0
0929 Åmli  121,9 33,5 6,5 27,7 18,3 35,8 5,6 7,9 5,8
0935 Iveland 81,1 23,6 4,8 19,6 10,6 22,5 4,8 9,7 6,2
0937 Evje og Hornnes  254,1 62,6 12,2 53,4 39,5 86,4 6,1 9,5 5,9
0938 Bygland 91,3 27,5 5,4 19,0 13,0 26,4 -3,7 3,2 0,2
0940 Valle  118,9 39,0 7,4 22,3 17,6 32,5 0,6 1,6 -1,3
0941 Bykle  141,1 58,0 10,2 20,8 18,7 33,4 8,2 -1,0 -5,1
                   
10 Vest-Agder 17 695,3 3 535,1  683,4 2 888,3 3 873,2 6 715,3 9,8 6,5 1,8
1001 Kristiansand 10 344,9 1 769,4  335,7 1 432,1 2 573,8 4 234,0 13,8 6,0 0,3
1002 Mandal 1 153,4  274,2 54,6  241,5  215,4  367,8 2,0 5,7 3,6
1003 Farsund  769,7  192,7 37,0  160,1  145,4  234,4 1,5 7,1 0,7
1004 Flekkefjord  788,3  192,6 38,2  158,1  140,2  259,1 2,8 8,2 2,3
1014 Vennesla  970,9  227,1 46,3  207,9  182,8  306,8 4,8 10,6 6,7
1017 Songdalen  464,3  103,9 21,0 96,1 86,2  157,1 3,7 4,7 2,7
1018 Søgne  890,3  214,4 41,8  180,1  126,8  327,2 -0,7 3,2 1,1
1021 Marnardal  155,0 39,1 7,7 33,5 32,6 42,1 1,9 12,0 4,1
1026 Åseral 86,3 31,4 5,8 14,2 18,0 16,8 4,6 7,3 4,5
1027 Audnedal  121,4 28,6 5,7 26,3 25,4 35,4 -5,9 7,1 1,6
1029 Lindesnes  300,7 76,6 14,9 68,0 50,9 90,4 -1,5 3,8 0,0
1032 Lyngdal  587,5  135,3 26,6  118,7  126,4  180,5 2,1 7,7 4,1
1034 Hægebostad  121,8 29,8 5,8 27,2 19,1 39,9 4,7 6,7 4,5
1037 Kvinesdal  727,7  136,5 26,7 92,4 92,2  380,0 37,8 9,8 4,7
1046 Sirdal  213,1 83,6 15,7 32,0 38,1 43,7 0,6 7,6 5,9
                   
11 Rogaland 60 571,6 10 747,7 2 098,9 8 533,8 15 329,7 23 861,5 6,9 4,5 -0,7
1101 Eigersund 1 369,6  319,9 62,7  264,9  262,4  459,7 3,5 8,4 0,8
1102 Sandnes 7 771,0 1 616,4  317,5 1 310,8 1 639,2 2 887,1 6,4 8,1 1,4
1103 Stavanger 26 020,2 3 689,9  708,7 2 800,8 7 665,7 11 155,1 7,4 1,6 -4,1
1106 Haugesund 3 617,4  775,4  151,9  631,2  891,2 1 167,7 4,2 5,1 -0,8
1111 Sokndal  256,6 61,8 12,1 52,5 49,1 81,1 -1,0 2,2 -5,3
1112 Lund  271,7 56,9 11,2 49,7 71,2 82,6 -6,7 1,4 -1,4
1114 Bjerkreim  227,3 53,5 10,5 46,1 37,8 79,5 9,5 9,4 3,9
1119 Hå 1 461,1  342,2 68,1  292,5  280,9  477,4 4,5 9,0 5,2
1120 Klepp 1 558,5  371,5 72,8  309,6  281,7  522,8 3,0 6,5 1,2
1121 Time 1 537,8  368,4 73,2  307,4  258,8  530,0 3,8 8,8 3,2
1122 Gjesdal  872,0  217,1 43,4  192,8  115,0  303,7 5,4 6,2 1,3
1124 Sola 6 280,3  662,7  129,3  485,2 2 147,1 2 856,0 19,5 2,7 -2,9
1127 Randaberg 1 325,5  256,1 49,8  205,4  237,7  576,6 -1,2 0,2 -4,6
1129 Forsand  114,8 41,4 7,8 18,3 20,9 26,4 -1,1 4,7 2,3
1130 Strand  959,4  233,1 46,6  202,7  151,0  326,1 4,6 5,9 -0,1
1133 Hjelmeland  241,4 79,7 15,2 46,5 34,3 65,7 -2,1 6,3 3,2
1134 Suldal  465,2  125,6 23,8 63,4 60,4  192,0 -5,0 1,2 -1,4
1135 Sauda  380,3  107,4 21,3 80,1 52,9  118,6 -8,3 2,8 -0,9
1141 Finnøy  231,8 56,4 10,9 50,5 41,6 72,3 7,9 11,7 6,8
1142 Rennesøy  349,3 92,2 18,0 80,5 33,2  125,4 4,9 -1,3 1,9
1144 Kvitsøy 39,1 10,2 2,0 8,6 6,6 11,6 0,1 4,8 0,3
1145 Bokn 58,7 15,7 3,1 12,4 10,2 17,3 -4,3 3,9 -0,7
1146 Tysvær  781,1  200,8 40,4  172,2  109,3  258,3 3,9 10,7 5,5
1149 Karmøy 3 485,8  799,1  162,4  691,5  641,8 1 191,0 3,6 4,4 4,0
1151 Utsira 18,1 4,2 0,8 4,3 3,7 5,1 -0,4 -3,6 -10,2
1160 Vindafjord  877,5  190,0 35,4  153,7  225,9  272,5 11,9 12,3 7,0
                   
12 Hordaland 50 840,4 10 751,0 2 108,5 8 917,4 10 969,8 18 093,8 4,4 7,2 3,4
1201 Bergen 31 211,3 6 045,1 1 189,5 5 015,8 7 575,3 11 385,6 3,8 6,3 3,4
1211 Etne  316,6 84,5 16,2 65,2 46,9  103,7 2,2 6,6 -0,5
1216 Sveio  373,4 98,0 19,4 82,0 46,8  127,3 5,2 7,9 2,1
1219 Bømlo 1 118,6  232,7 45,4  197,5  247,4  395,6 12,7 3,7 2,4
1221 Stord 2 023,7  388,6 77,9  341,0  500,6  715,5 13,3 10,6 3,7
1222 Fitjar  341,7 65,5 12,4 50,2 47,6  166,0 18,1 8,3 -0,7
1223 Tysnes  216,3 54,9 10,4 45,3 31,9 73,6 3,2 5,8 1,8
1224 Kvinnherad 1 210,1  283,0 56,1  220,5  221,6  428,9 -4,5 6,3 1,6
1227 Jondal 82,5 22,1 4,3 16,2 16,2 23,7 -19,2 1,1 -3,6
1228 Odda  647,7  179,6 35,3  114,5  107,5  210,9 -6,6 2,9 -1,7
1231 Ullensvang  280,9 73,4 13,9 57,6 41,0 95,0 4,4 5,7 1,1
1232 Eidfjord  107,7 45,6 8,5 16,8 12,2 24,5 6,5 10,8 9,7
1233 Ulvik 88,8 31,1 6,0 16,7 10,7 24,3 4,1 6,3 2,7
1234 Granvin 66,1 17,8 3,6 15,2 9,4 20,1 1,3 10,1 6,6
1235 Voss 1 157,3  286,5 56,7  230,5  206,8  376,8 6,2 10,2 6,8
1238 Kvam  666,3  175,4 34,2  141,8  117,8  197,1 3,7 10,0 6,4
1241 Fusa  455,2 84,7 16,0 65,3 99,0  190,1 5,7 5,8 -1,1
1242 Samnanger  176,5 52,1 10,2 42,2 20,3 51,7 1,9 12,9 5,1
1243 Os 1 377,3  345,5 68,9  316,7  173,4  472,7 1,0 1,8 -0,1
1244 Austevoll  736,0  149,2 21,0 84,1  179,1  302,5 7,3 6,7 2,2
1245 Sund  485,6  121,6 24,0  108,9 78,8  152,3 7,3 12,9 5,8
1246 Fjell 1 972,4  457,3 87,9  399,5  331,8  695,8 2,6 5,6 -0,5
1247 Askøy 1 848,9  477,4 95,8  438,2  233,1  604,4 5,6 10,8 4,5
1251 Vaksdal  284,9 84,2 16,7 62,5 45,3 76,2 2,6 7,1 2,4
1252 Modalen 49,1 20,7 3,9 5,8 8,8 9,9 14,3 9,8 8,3
1253 Osterøy  557,9  131,6 25,7  118,9  101,7  180,0 -0,3 5,4 -1,2
1256 Meland  527,0  121,3 24,2  115,7 91,9  173,9 8,1 6,9 -0,1
1259 Øygarden  327,1 79,4 16,1 77,2 48,7  105,7 8,4 23,0 19,6
1260 Radøy  367,9 95,4 19,3 83,9 55,3  113,9 8,2 17,1 15,2
1263 Lindås 1 273,6  320,5 64,5  277,8  185,4  425,3 11,5 15,8 10,5
1264 Austrheim  315,1 69,2 13,2 55,3 59,9  117,5 16,3 12,8 12,1
1265 Fedje 46,5 12,3 2,5 10,5 5,0 16,2 6,7 4,4 0,2
1266 Masfjorden  130,5 44,5 8,5 27,8 12,5 37,1 6,8 10,7 6,2
                   
14 Sogn og Fjordane 9 173,2 2 249,3  434,4 1 821,2 1 692,8 2 975,5 3,5 7,9 2,4
1401 Flora 1 104,4  243,8 47,8  213,6  263,7  335,6 7,0 10,8 2,5
1411 Gulen  210,5 51,7 9,1 37,5 35,5 76,7 8,3 15,2 6,1
1412 Solund 63,7 17,8 3,4 15,3 10,1 17,2 5,7 15,2 13,2
1413 Hyllestad  131,0 35,1 7,0 28,0 24,3 36,6 15,7 23,9 18,8
1416 Høyanger  323,9 98,2 19,3 71,9 37,8 96,7 -1,9 4,8 1,1
1417 Vik  253,2 64,8 12,3 44,2 29,5  102,3 5,2 5,4 1,5
1418 Balestrand  100,2 26,4 5,2 22,1 17,3 29,2 1,9 5,4 2,1
1419 Leikanger  246,4 47,1 9,4 39,6 92,6 57,6 7,0 11,8 7,8
1420 Sogndal  549,3  136,8 26,4  117,6  105,1  163,4 2,1 5,9 -0,1
1421 Aurland  184,8 64,6 12,1 29,8 25,5 52,7 2,2 4,0 1,0
1422 Lærdal  189,1 58,9 11,2 40,4 24,0 54,6 6,6 7,6 1,0
1424 Årdal  514,0  150,2 29,7  109,1 56,9  168,0 3,6 7,5 3,0
1426 Luster  384,0  121,9 22,9 76,0 50,5  112,8 5,5 6,8 2,5
1428 Askvoll  198,8 53,4 10,2 47,7 23,9 63,5 5,8 7,8 1,0
1429 Fjaler  189,4 48,6 9,4 41,2 29,9 60,3 -0,6 9,7 5,7
1430 Gaular  202,5 50,5 10,0 45,8 35,3 60,9 2,3 7,3 3,7
1431 Jølster  196,6 54,1 10,4 48,5 22,0 61,5 4,2 7,1 3,7
1432 Førde 1 338,2  250,7 49,0  219,1  375,5  443,9 2,2 7,5 3,0
1433 Naustdal  170,7 47,7 9,2 43,4 16,7 53,7 6,3 9,7 1,3
1438 Bremanger  302,1 85,8 16,8 61,4 46,9 91,2 -4,4 3,9 0,3
1439 Vågsøy  553,5  123,6 23,5  104,2  106,5  195,7 2,4 6,8 -1,1
1441 Selje  194,8 52,6 10,1 45,7 22,6 63,9 -2,4 12,3 5,5
1443 Eid  424,3  107,8 21,1 96,6 56,6  142,2 1,9 5,2 -0,2
1444 Hornindal 70,2 19,6 3,8 17,4 7,7 21,6 7,9 11,1 5,9
1445 Gloppen  515,3  108,7 20,7 92,2 63,3  230,5 5,1 5,7 -0,1
1449 Stryn  562,3  129,0 24,6  112,7  112,9  183,1 2,7 10,0 3,1
                   
15 Møre og Romsdal 23 954,4 5 331,0 1 036,2 4 405,2 5 124,1 8 058,0 3,0 6,7 2,2
1502 Molde 2 840,8  556,0  109,0  462,5  870,5  842,9 5,0 5,9 0,6
1504 Ålesund 4 874,4  986,4  191,5  781,3 1 121,0 1 794,2 1,7 6,4 5,4
1505 Kristiansund 2 066,7  477,4 94,9  432,1  362,6  699,6 5,1 7,3 2,2
1511 Vanylven  303,4 72,3 13,7 54,9 63,2 99,3 5,2 6,8 2,8
1514 Sande  227,3 54,9 10,8 42,8 49,5 69,3 5,0 8,0 3,5
1515 Herøy 1 061,6  203,8 36,7  160,7  279,9  380,6 0,1 7,6 -1,3
1516 Ulstein 1 201,4  193,3 36,0  147,3  421,4  403,4 20,0 7,7 3,6
1517 Hareid  461,8  100,4 20,0 85,2  109,7  146,5 5,5 10,7 4,1
1519 Volda  688,4  163,0 32,2  141,1  137,1  214,9 5,1 9,0 6,3
1520 Ørsta  912,6  203,7 39,9  166,2  168,8  333,9 6,7 10,3 4,8
1523 Ørskog  171,5 41,5 8,1 36,4 31,8 53,7 -2,4 0,3 -5,1
1524 Norddal  133,5 42,0 8,1 26,6 21,6 35,2 1,0 3,5 0,8
1525 Stranda  363,0 91,4 17,7 74,4 63,6  116,0 -0,7 5,1 -0,4
1526 Stordal 75,0 17,1 3,3 16,1 19,0 19,5 -0,9 -2,0 -3,1
1528 Sykkylven  761,1  145,2 28,6  126,6  163,9  296,8 -2,4 1,1 -3,5
1529 Skodje  299,7 80,0 15,6 61,8 49,2 93,2 -2,7 5,1 -1,8
1531 Sula  625,9  145,6 28,8  131,6  106,7  213,1 4,0 9,4 2,8
1532 Giske  540,1  141,7 28,2  120,7 67,7  181,8 6,7 14,7 8,1
1534 Haram  856,3  208,8 40,5  163,5  182,0  261,5 3,2 7,3 1,9
1535 Vestnes  570,6  140,3 26,8  118,5  110,5  174,5 5,0 13,3 7,2
1539 Rauma  626,8  154,5 28,4  125,2  121,2  197,6 -8,2 7,7 3,9
1543 Nesset  234,7 68,2 13,4 49,8 38,5 64,8 7,8 13,0 10,1
1545 Midsund  156,7 40,1 7,7 31,1 24,8 53,0 2,2 2,9 -4,6
1546 Sandøy  144,5 32,1 6,5 26,9 27,4 51,6 -9,2 0,6 3,8
1547 Aukra  280,3 68,4 13,5 63,8 38,9 95,6 -4,5 -29,1 -35,2
1548 Fræna  718,7  174,0 33,9  155,3  115,8  239,6 -6,9 8,5 1,7
1551 Eide  276,7 63,8 12,5 57,9 59,9 82,6 4,5 12,3 7,6
1554 Averøy  414,4  108,1 21,2 91,9 62,1  131,1 4,2 11,9 5,1
1557 Gjemnes  179,6 49,4 9,6 43,8 21,4 55,3 1,6 12,6 8,2
1560 Tingvoll  194,5 49,1 9,9 46,5 23,3 65,7 3,4 7,8 2,6
1563 Sunndal  592,6  164,4 33,0  128,4 78,4  188,4 1,0 5,3 2,6
1566 Surnadal  455,3  109,8 21,4 90,8 60,5  172,8 1,6 9,7 6,7
1567 Rindal  134,0 39,0 7,5 29,8 14,1 43,6 4,4 12,3 9,5
1571 Halsa  127,5 40,1 6,6 20,0 10,0 50,9 -2,0 -3,4 -14,0
1573 Smøla  146,4 41,3 8,3 35,9 9,9 51,0 10,1 10,2 4,6
1576 Aure  236,7 64,1 12,6 58,0 17,9 84,2 3,9 3,8 -0,1
                   
16 Sør-Trøndelag 26 805,9 5 796,9 1 130,9 5 090,5 5 938,0 8 849,7 1,5 7,3 1,2
1601 Trondheim 18 514,2 3 679,1  714,2 3 196,8 4 743,4 6 180,7 1,2 6,8 0,3
1612 Hemne  273,0 74,3 14,8 64,5 26,1 93,2 1,5 8,0 4,5
1613 Snillfjord 58,6 17,1 3,3 14,2 5,4 18,6 -0,6 9,3 4,0
1617 Hitra  261,1 69,9 13,9 67,4 24,8 85,2 1,9 9,1 2,7
1620 Frøya  343,0 81,2 14,4 65,6 32,5  149,3 -12,6 10,1 -4,4
1621 Ørland  374,3 89,3 17,4 84,1 62,0  121,6 4,2 10,1 1,9
1622 Agdenes  117,3 27,6 5,4 24,8 24,3 35,2 6,7 6,6 1,2
1624 Rissa  443,8  107,3 21,7 97,3 88,4  129,1 1,0 7,1 6,1
1627 Bjugn  285,1 71,2 14,4 66,9 42,3 90,3 0,3 8,6 6,0
1630 Åfjord  198,7 51,5 10,2 46,7 22,5 67,8 6,7 11,0 6,5
1632 Roan 53,7 15,5 3,0 14,1 3,9 17,1 8,6 15,4 7,8
1633 Osen 60,7 16,5 3,2 15,5 4,4 21,1 3,4 5,7 1,8
1634 Oppdal  445,3  118,0 23,0  101,0 54,3  148,9 -2,3 4,6 1,4
1635 Rennebu  156,0 49,0 9,4 36,9 13,7 47,0 2,4 6,3 2,2
1636 Meldal  262,2 67,7 13,0 57,9 41,3 82,4 4,8 11,6 5,0
1638 Orkdal  912,7  200,2 39,7  184,4  196,4  292,0 4,8 8,6 0,7
1640 Røros  418,8  106,4 20,4 88,3 69,7  134,0 1,9 7,9 4,3
1644 Holtålen  119,5 33,4 6,7 30,0 9,6 39,7 3,9 9,0 5,4
1648 Midtre Gauldal  382,7 97,4 18,9 88,7 70,0  107,8 -0,2 8,2 3,5
1653 Melhus 1 020,4  260,3 52,1  238,5  150,3  319,3 2,5 6,5 2,1
1657 Skaun  400,4  107,1 21,4  107,6 41,6  122,6 4,0 8,9 1,2
1662 Klæbu  388,9  105,1 21,2 95,6 47,5  119,4 1,4 8,1 2,2
1663 Malvik  949,5  249,7 49,5  230,3  105,3  314,7 4,5 8,0 2,0
1664 Selbu  294,8 72,0 14,1 60,6 52,4 95,8 6,7 10,8 4,7
1665 Tydal 71,2 30,1 5,7 13,0 5,8 16,7 5,0 6,9 5,9
                   
17 Nord-Trøndelag 9 344,5 2 222,7  442,6 2 046,3 1 689,2 2 943,7 2,8 7,5 2,2
1702 Steinkjer 1 812,9  348,0 68,8  322,4  419,3  654,4 7,0 7,2 -0,2
1703 Namsos  836,1  219,9 44,1  208,4 87,1  276,6 1,4 10,3 4,6
1711 Meråker  167,7 45,0 9,0 37,2 29,6 46,9 4,5 5,8 2,8
1714 Stjørdal 1 567,0  378,3 73,9  350,9  283,8  480,0 2,2 7,8 0,2
1717 Frosta  141,3 36,1 7,1 33,2 22,2 42,7 -5,3 -6,6 -10,7
1718 Leksvik  237,5 56,7 10,9 52,1 48,4 69,4 1,7 6,9 1,8
1719 Levanger 1 399,1  319,4 65,4  305,1  312,5  396,6 5,2 8,7 6,2
1721 Verdal 1 002,7  227,8 46,3  214,2  239,6  274,7 0,0 4,6 2,8
1723 Mosvik 48,1 13,7 2,7 11,9 6,1 13,8 3,3 12,0 6,8
1724 Verran  189,9 46,0 9,2 43,5 42,1 49,2 -11,8 -3,9 -8,4
1725 Namdalseid 88,1 24,6 4,9 23,9 7,0 27,7 1,9 9,2 2,6
1729 Inderøy  385,7 97,7 19,4 89,8 59,4  119,4 5,5 7,7 1,5
1736 Snåsa  117,4 33,4 6,5 30,3 11,6 35,6 3,1 4,6 0,1
1738 Lierne 84,4 24,1 4,7 21,6 8,4 25,6 4,2 4,2 1,1
1739 Røyrvik 35,0 12,9 2,5 8,1 4,0 7,4 6,6 5,5 3,8
1740 Namsskogan 66,5 24,0 4,6 13,7 5,5 18,7 11,4 10,1 5,6
1742 Grong  156,0 47,0 9,2 35,7 12,3 51,7 1,8 8,8 1,6
1743 Høylandet 73,3 19,3 3,8 19,1 7,1 24,1 -0,3 1,7 -3,1
1744 Overhalla  245,2 61,2 12,4 54,8 27,5 89,3 3,8 11,1 7,4
1748 Fosnes 33,0 9,6 1,9 9,1 2,1 10,2 0,1 10,3 6,1
1749 Flatanger 61,0 16,5 3,2 15,0 5,5 20,7 -4,4 2,8 -0,4
1750 Vikna  282,1 72,7 14,2 66,0 22,5  106,7 -0,7 16,2 7,1
1751 Nærøy  280,5 80,1 16,1 72,3 21,0 91,1 -1,5 11,3 6,2
1755 Leka 34,0 8,7 1,7 8,0 4,5 11,1 10,2 1,8 -0,9
                   
18 Nordland 17 041,1 4 372,2  874,4 3 859,8 1 932,1 6 002,7 1,8 8,2 3,9
1804 Bodø 3 981,1  940,2  191,4  889,4  723,1 1 237,1 2,6 6,6 4,4
1805 Narvik 1 383,3  358,2 73,0  316,1  157,5  478,4 4,4 9,3 6,3
1811 Bindal 87,4 28,8 5,7 21,0 7,3 24,7 -0,9 2,4 -0,3
1812 Sømna  108,6 30,0 5,9 29,1 8,0 35,7 2,2 14,0 5,6
1813 Brønnøy  471,0  128,1 25,4  120,1 33,8  163,6 5,3 10,3 6,3
1815 Vega 68,2 19,1 3,8 18,2 4,8 22,4 2,1 6,2 1,2
1816 Vevelstad 26,4 7,7 1,5 7,0 1,7 8,5 3,4 9,1 1,4
1818 Herøy  111,6 28,8 5,6 26,1 9,1 42,0 9,2 8,2 3,5
1820 Alstahaug  477,8  125,2 26,0  117,1 31,3  178,3 5,8 6,7 6,2
1822 Leirfjord  109,5 30,7 6,2 30,1 7,6 34,8 5,7 12,0 9,3
1824 Vefsn 1 019,5  244,5 48,3  220,2 76,9  429,7 -2,3 -1,1 -7,3
1825 Grane 79,0 24,0 4,8 20,5 5,9 23,8 -3,1 1,5 -0,6
1826 Hattfjelldal 82,6 23,5 4,5 19,1 7,4 28,0 2,8 9,3 4,8
1827 Dønna 78,3 21,7 4,3 20,2 6,5 25,6 -0,7 5,1 0,1
1828 Nesna  103,7 27,0 5,4 25,1 12,1 34,2 7,7 10,0 6,6
1832 Hemnes  284,4  102,0 19,9 63,5 18,6 80,4 2,9 8,0 5,1
1833 Rana 2 062,2  497,2 98,1  414,2  236,9  815,8 7,0 12,1 5,7
1834 Lurøy  122,2 34,6 6,6 28,4 13,4 39,1 -28,1 5,7 -0,8
1835 Træna 32,8 9,2 1,8 7,6 3,0 11,3 10,2 14,7 8,5
1836 Rødøy 83,5 21,5 4,2 18,6 6,0 33,2 11,7 13,1 6,3
1837 Meløy  547,1  150,7 30,0  114,9 82,0  169,6 -28,8 5,0 1,2
1838 Gildeskål  123,7 38,2 7,5 29,5 11,6 36,8 0,9 8,4 4,3
1839 Beiarn 72,4 23,5 4,5 14,9 6,4 23,1 9,9 13,2 11,1
1840 Saltdal  307,6 82,9 16,6 74,8 26,9  106,3 4,5 11,6 7,6
1841 Fauske  817,2  184,2 36,1  151,6 48,2  397,1 23,6 12,6 5,4
1845 Sørfold  174,3 48,4 9,6 28,3 13,0 75,1 -11,9 4,0 2,8
1848 Steigen  150,2 41,6 8,3 37,5 14,4 48,5 7,0 13,1 10,2
1849 Hamarøy  132,6 35,6 7,1 26,3 10,6 53,0 11,1 8,4 6,0
1850 Tysfjord  121,5 36,0 7,1 30,4 9,7 38,3 -10,3 -14,5 -20,5
1851 Lødingen  152,0 43,1 8,7 36,8 12,3 51,0 10,1 19,4 14,9
1852 Tjeldsund 73,6 21,7 4,4 20,0 4,6 22,8 8,1 15,3 7,9
1853 Evenes 88,1 22,7 4,6 18,9 5,9 36,1 9,0 6,3 1,6
1854 Ballangen  133,0 37,7 7,6 35,7 9,8 42,2 1,8 11,7 4,3
1856 Røst 38,5 11,5 2,3 8,8 3,7 12,2 -24,3 -3,1 -6,8
1857 Værøy 55,5 13,1 2,5 11,8 4,4 23,7 -1,6 1,0 -4,7
1859 Flakstad 83,8 24,8 4,8 20,5 6,2 27,6 0,0 4,3 -1,8
1860 Vestvågøy  648,9  177,7 35,5  163,2 50,2  222,2 5,8 12,2 7,6
1865 Vågan  578,4  152,3 30,8  141,6 63,1  190,6 0,4 9,6 3,9
1866 Hadsel  475,1  135,9 27,0  122,3 39,3  150,6 -2,6 8,6 1,1
1867 Bø  146,2 41,3 8,4 35,9 12,2 48,4 2,5 16,2 10,4
1868 Øksnes  276,9 73,6 14,6 68,9 32,1 87,7 -3,8 12,2 7,0
1870 Sortland  627,7  164,1 32,0  158,2 59,3  214,2 -1,7 9,6 4,4
1871 Andøy  368,6 87,8 17,7 78,7 30,1  154,3 4,1 9,7 3,0
1874 Moskenes 74,8 21,8 4,3 18,5 5,2 24,9 -0,3 7,5 3,2
                   
19 Troms Romsa 11 306,3 2 952,5  588,5 2 717,3 1 374,6 3 673,5 3,5 10,8 5,0
1901 Harstad 1 796,7  488,8 98,2  439,1  130,1  640,4 13,6 21,8 19,1
1902 Tromsø 5 631,3 1 320,4  263,9 1 265,1 1 004,6 1 777,3 -0,4 6,9 0,3
1911 Kvæfjord  172,1 47,7 9,5 45,2 16,2 53,5 2,7 7,2 1,2
1913 Skånland  176,7 48,7 9,8 43,6 11,7 62,9 5,9 10,7 5,5
1915 Bjarkøy 28,3 8,4 1,7 7,1 2,0 9,1 2,2 7,2 5,3
1917 Ibestad 79,6 22,9 4,5 19,7 6,0 26,5 2,3 32,6 0,2
1919 Gratangen 61,5 17,3 3,5 15,2 6,1 19,5 -3,8 13,6 7,2
1920 Lavangen 51,3 15,5 3,1 13,1 3,8 15,7 8,7 20,2 13,4
1922 Bardu  306,8 96,7 19,4 75,8 16,1 98,8 11,5 15,6 9,6
1923 Salangen  123,3 36,8 7,4 33,2 10,7 35,2 -2,9 4,8 2,4
1924 Målselv  464,5  134,6 26,5  115,7 29,2  158,4 3,3 10,0 4,2
1925 Sørreisa  206,3 56,8 11,2 52,2 11,8 74,4 3,4 7,7 3,9
1926 Dyrøy 65,5 19,0 3,7 17,0 4,9 21,0 9,2 14,8 7,4
1927 Tranøy 86,6 24,3 4,9 22,3 7,6 27,6 7,9 12,3 7,1
1928 Torsken 60,8 16,3 3,4 14,4 5,4 21,3 6,9 15,4 10,5
1929 Berg 64,5 17,4 3,5 14,8 6,5 22,3 3,1 7,5 1,1
1931 Lenvik  747,0  195,1 38,2  173,5 76,6  263,7 3,6 8,6 4,0
1933 Balsfjord  300,7 83,7 16,4 79,1 21,1  100,4 3,1 5,8 -1,1
1936 Karlsøy  110,4 38,0 7,6 35,8 1,9 27,1 8,3 13,7 8,8
1938 Lyngen  140,7 48,0 9,6 46,3 0,8 36,1 8,7 14,2 9,3
1939 Storfjord 89,1 34,0 6,7 28,1 0,1 20,3 0,5 7,4 2,3
1940 Gáivuotna Kåfjord 90,1 33,7 6,7 30,1 0,0 19,5 9,5 17,4 12,3
1941 Skjervøy  133,6 45,3 9,1 42,6 1,2 35,5 2,8 10,0 4,3
1942 Nordreisa  223,5 76,9 15,2 70,7 0,3 60,4 -0,7 14,0 7,0
1943 Kvænangen 95,1 26,0 5,0 17,7 0,0 46,4 53,7 29,0 20,8
                   
20 Finnmark Finnmárku 4 060,0 1 344,1  270,4 1 248,8 23,0 1 173,8 5,2 6,2 1,1
2002 Vardø  105,8 36,8 7,4 33,4 0,1 28,0 9,9 15,1 8,7
2003 Vadsø  350,4  113,9 22,9  103,9 -0,4  110,2 -2,1 2,2 -1,3
2004 Hammerfest  691,8  228,9 46,6  210,8 14,9  190,5 0,4 -14,6 -18,3
2011 Guovdageaidnu Kautokeino  113,4 39,3 7,7 40,5 0,0 25,9 8,9 13,2 9,1
2012 Alta 1 016,9  322,3 64,2  309,7 5,4  315,4 4,6 9,7 3,9
2014 Loppa 47,8 17,0 3,4 15,3 0,0 12,0 2,4 7,8 2,7
2015 Hasvik 48,9 17,3 3,5 15,1 0,1 12,9 5,2 11,0 7,0
2017 Kvalsund 48,8 17,1 3,4 15,8 -0,3 12,7 3,4 13,5 10,2
2018 Måsøy 66,5 23,7 4,6 19,7 0,1 18,4 -3,2 2,0 -4,6
2019 Nordkapp  177,6 61,0 12,2 53,1 0,0 51,2 10,7 14,9 10,0
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  206,1 69,9 14,4 64,5 0,3 57,1 2,9 10,0 6,0
2021 Kárásjohka - Karasjok  119,3 41,2 8,4 42,6 0,8 26,2 3,1 9,1 5,4
2022 Lebesby 63,5 23,1 4,6 19,2 0,0 16,5 7,1 13,4 8,1
2023 Gamvik 48,6 16,6 3,4 15,5 0,0 13,2 4,8 9,1 4,5
2024 Berlevåg 52,7 18,6 3,8 16,1 0,0 14,3 7,3 13,7 7,9
2025 Deatnu Tana  140,3 48,0 9,6 46,6 0,0 36,1 -4,0 7,2 3,2
2027 Unjárga Nesseby 37,9 13,8 2,7 12,7 0,0 8,6 12,8 21,4 14,6
2028 Båtsfjord  105,1 36,3 7,2 34,1 0,2 27,4 2,6 9,9 3,7
2030 Sør-Varanger  618,8  199,5 40,3  180,2 1,6  197,3 19,7 24,0 15,8
                   
2100 Svalbard  595,8 . . 82,5 .  513,2  215,7 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen3  169 078,1 18,3 0,5  454,9  709,9  167 894,5 -30,4 -274,0 -190,9
2311 Nordsjøen  165 261,9 0,0 0,0 0,0 0,0  165 261,9 -31,0 . .
2312 Stavanger 3 844,2 18,3 0,5  454,9  709,9 2 660,6 13,9 -274,0 -190,9
1  Tabellen blei retta 1. februar 2011. Sjċ andre fotnotar for meir informasjon.
2  Tal for Skatteinngang i alt og tal for Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. blei retta 1. februar 2011.
3  Tal for Skatteinngang i alt, tal for Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. og tal for Endring i prosent i forhold til same periode ċret fĝr/Skatteinngang i alt blei retta 1. februar 2011.

Standardtegn i tabeller