Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar-desember. 2008 og 2009. Millionar kroner 1
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009
I alt2  755 398  694 679 -8,0  102 410  108 493 5,9 20 660 21 086 2,1
                   
01 Østfold 22 323 22 471 0,7 4 755 5 089 7,0  980  993 1,3
02 Akershus 67 171 66 310 -1,3 13 195 13 774 4,4 2 692 2 675 -0,6
03 Oslo  106 141  105 574 -0,5 17 029 17 456 2,5 3 174 3 301 4,0
04 Hedmark 14 128 14 701 4,1 3 110 3 393 9,1  639  669 4,7
05 Oppland 13 930 14 452 3,7 3 196 3 463 8,4  649  674 3,8
06 Buskerud 24 436 25 173 3,0 5 396 5 666 5,0 1 084 1 092 0,8
07 Vestfold 20 116 20 527 2,0 4 364 4 708 7,9  890  918 3,2
08 Telemark 14 710 15 598 6,0 3 187 3 386 6,2  656  664 1,3
09 Aust-Agder 8 868 9 405 6,1 2 035 2 238 9,9  415  431 3,9
10 Vest-Agder 16 116 17 695 9,8 3 319 3 535 6,5  672  683 1,8
11 Rogaland 56 643 60 572 6,9 10 284 10 748 4,5 2 113 2 099 -0,7
12 Hordaland 48 681 50 840 4,4 10 030 10 751 7,2 2 039 2 108 3,4
14 Sogn og Fjordane 8 865 9 173 3,5 2 084 2 249 7,9  424  434 2,4
15 Møre og Romsdal 23 256 23 954 3,0 4 996 5 331 6,7 1 014 1 036 2,2
16 Sør-Trøndelag 26 423 26 806 1,5 5 402 5 797 7,3 1 118 1 131 1,2
17 Nord-Trøndelag 9 090 9 344 2,8 2 068 2 223 7,5  433  443 2,2
18 Nordland 16 745 17 041 1,8 4 040 4 372 8,2  842  874 3,9
19 Troms Romsa 10 928 11 306 3,5 2 664 2 952 10,8  561  588 5,0
20 Finnmark Finnmárku 3 858 4 060 5,2 1 266 1 344 6,2  268  270 1,1
21 Svalbard  189  596  215,7 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen3  242 782  169 078 -30,4 -11 18 -274,0 -1 1 -190,9
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009
I alt4  115 028  120 555 4,8 83 304 89 422 7,3  433 997  355 121 -18,2
                   
01 Østfold 4 366 4 474 2,5 4 210 4 433 5,3 8 012 7 482 -6,6
02 Akershus 14 037 14 645 4,3 10 438 10 944 4,8 26 809 24 272 -9,5
03 Oslo 32 005 32 769 2,4 11 840 12 724 7,5 42 093 39 324 -6,6
04 Hedmark 2 911 3 077 5,7 2 847 2 991 5,1 4 620 4 571 -1,1
05 Oppland 2 514 2 589 3,0 2 814 2 976 5,7 4 757 4 750 -0,1
06 Buskerud 4 902 5 265 7,4 4 400 4 661 5,9 8 655 8 490 -1,9
07 Vestfold 4 087 4 270 4,5 3 769 3 968 5,3 7 007 6 663 -4,9
08 Telemark 2 951 3 020 2,3 2 678 2 826 5,5 5 238 5 703 8,9
09 Aust-Agder 1 700 1 791 5,4 1 638 1 834 11,9 3 080 3 111 1,0
10 Vest-Agder 3 650 3 873 6,1 2 701 2 888 6,9 5 775 6 715 16,3
11 Rogaland 14 179 15 330 8,1 7 774 8 534 9,8 22 293 23 861 7,0
12 Hordaland 10 310 10 970 6,4 8 131 8 917 9,7 18 172 18 094 -0,4
14 Sogn og Fjordane 1 596 1 693 6,1 1 682 1 821 8,3 3 078 2 976 -3,3
15 Møre og Romsdal 4 809 5 124 6,6 4 102 4 405 7,4 8 335 8 058 -3,3
16 Sør-Trøndelag 5 704 5 938 4,1 4 765 5 090 6,8 9 434 8 850 -6,2
17 Nord-Trøndelag 1 609 1 689 5,0 1 907 2 046 7,3 3 073 2 944 -4,2
18 Nordland 1 828 1 932 5,7 3 590 3 860 7,5 6 445 6 003 -6,9
19 Troms Romsa 1 316 1 375 4,5 2 492 2 717 9,0 3 895 3 674 -5,7
20 Finnmark Finnmárku 27 23 -13,3 1 145 1 249 9,0 1 153 1 174 1,8
21 Svalbard . . . 70 83 17,2  118  513  334,0
23 Kontinentalsokkelen4  528  710 34,5  311  455 46,4  241 955  167 895 -30,6
1  Tabellen blei retta 1. februar 2011. Sjå andre fotnotar for meir informasjon.
2  Tal for Skatteinngang i alt 2009 blei retta 1. februar 2011.
3  Tal for Skatteinngang i alt 2009 og Prosentvis endring i forhold til same periode året før blei retta 1. februar 2011.
4  Totale tall og tall for Kontinentalsokkelen for Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. 2009 blei retta 1. februar 2011.

Standardtegn i tabeller