Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter kommune. Januar-november 2009. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  669 478,7  106 776,2 20 743,9 87 968,7  120 199,0  333 204,1 -4,8 6,0 2,1
                   
01 Østfold 22 208,4 5 016,6  978,7 4 371,1 4 454,2 7 387,8 0,8 7,1 1,4
0101 Halden 2 133,6  496,7 98,5  442,6  415,3  680,6 3,4 10,4 6,4
0104 Moss 2 509,6  564,6  111,8  507,2  499,9  826,1 -0,8 5,4 -0,5
0105 Sarpsborg 4 577,9  912,0  180,6  808,9  965,3 1 711,2 0,1 6,6 1,6
0106 Fredrikstad 6 246,0 1 364,0  261,1 1 191,2 1 445,6 1 984,0 -0,1 7,0 -1,8
0111 Hvaler  308,9 89,3 16,6 68,9 32,5  101,5 8,6 18,8 12,6
0118 Aremark 99,2 30,4 4,9 22,1 11,8 29,9 12,1 9,8 -2,6
0119 Marker  241,3 60,2 11,5 50,5 39,4 79,7 -2,0 6,4 2,7
0121 Rømskog 50,8 12,2 2,2 9,4 10,4 16,7 1,1 -1,2 -6,8
0122 Trøgstad  362,4 96,1 19,0 82,7 46,9  117,6 4,5 10,6 8,5
0123 Spydeberg  445,9  105,6 20,8 91,1 85,0  143,5 1,0 4,2 -0,4
0124 Askim 1 203,2  287,3 57,1  235,5  243,3  380,0 2,0 5,1 3,0
0125 Eidsberg  855,3  200,0 38,8  176,8  168,4  271,3 2,0 7,7 4,6
0127 Skiptvet  239,7 63,0 12,5 56,3 28,9 79,0 6,0 10,1 6,1
0128 Rakkestad  581,3  138,4 26,8  120,4  105,8  189,9 3,0 8,8 5,5
0135 Råde  525,7  135,3 26,5  111,4 80,7  171,8 -2,3 5,6 2,5
0136 Rygge 1 169,1  288,3 55,9  236,8  202,4  385,7 0,3 6,7 0,4
0137 Våler  321,7 85,4 16,8 75,2 36,3  108,0 5,0 9,4 5,9
0138 Hobøl  336,9 87,8 17,4 84,0 36,3  111,3 -0,3 0,9 -2,4
                   
02 Akershus 65 493,9 13 541,6 2 628,5 10 762,6 14 617,2 23 944,0 -0,6 5,3 0,2
0211 Vestby 1 347,4  316,7 62,4  267,1  238,2  463,0 2,5 11,4 5,5
0213 Ski 2 786,2  652,8  130,7  548,5  461,6  992,7 -0,5 3,5 1,4
0214 Ås 1 472,4  338,6 67,2  285,0  310,5  471,0 0,3 8,4 3,7
0215 Frogn 1 439,6  376,4 75,2  286,2  157,9  543,9 4,2 8,4 5,0
0216 Nesodden 1 433,5  377,7 76,0  329,0  157,2  493,5 2,4 5,0 2,6
0217 Oppegård 3 209,8  681,1  135,1  538,7  696,3 1 158,7 3,9 6,5 2,7
0219 Bærum 20 469,5 3 705,8  685,9 2 514,1 5 768,1 7 795,6 -7,6 1,7 -4,5
0220 Asker 8 618,4 1 696,1  314,7 1 199,0 1 918,8 3 489,8 -1,1 3,2 -2,8
0221 Aurskog-Høland  998,3  245,3 49,6  234,2  152,5  316,7 0,7 7,9 6,7
0226 Sørum 1 566,1  323,2 65,4  288,8  184,5  704,2 19,8 10,4 7,0
0227 Fet  919,3  241,9 45,7  198,0 93,7  340,0 11,3 12,7 4,0
0228 Rælingen 1 269,4  341,1 69,6  312,5  107,2  438,9 3,5 6,4 1,7
0229 Enebakk  802,2  199,6 39,2  182,7  112,7  267,9 3,6 6,6 0,1
0230 Lørenskog 4 369,3  775,1  157,2  664,1 1 216,0 1 556,9 8,3 6,5 3,1
0231 Skedsmo 5 126,6 1 073,7  216,0  925,4 1 168,8 1 742,7 1,1 7,1 1,4
0233 Nittedal 2 073,9  473,8 96,0  413,9  392,9  697,3 -5,0 7,7 1,3
0234 Gjerdrum  494,4  132,8 25,8  106,2 52,1  177,5 1,9 7,8 0,3
0235 Ullensaker 3 278,8  596,9  119,9  548,0  942,9 1 071,2 8,4 7,3 2,0
0236 Nes 1 357,8  354,2 69,9  326,3  172,5  434,8 3,4 8,0 0,4
0237 Eidsvoll 1 487,7  379,7 76,3  358,2  203,2  470,3 5,5 10,6 6,7
0238 Nannestad  800,9  214,5 41,9  197,0 84,2  263,3 4,6 11,6 4,9
0239 Hurdal  172,4 44,5 8,8 39,8 25,4 53,9 7,0 10,7 7,3
                   
0301 Oslo  104 205,1 17 005,3 3 214,6 12 398,2 32 667,3 38 919,8 -0,6 2,3 3,9
                   
04 Hedmark 14 532,7 3 346,1  659,6 2 950,3 3 064,2 4 512,5 4,5 9,5 5,0
0402 Kongsvinger 1 316,1  314,0 60,6  272,1  260,4  409,0 4,6 10,6 3,9
0403 Hamar 2 952,5  574,2  113,6  489,5  730,6 1 044,6 5,7 8,4 3,1
0412 Ringsaker 2 833,7  553,6  109,9  499,3  942,7  728,1 4,0 11,2 6,3
0415 Løten  439,6  117,6 23,6  111,6 54,8  132,1 5,1 9,5 6,0
0417 Stange 1 304,8  328,9 66,5  295,3  192,1  422,1 5,0 11,3 7,2
0418 Nord-Odal  332,8 81,3 16,1 73,3 50,5  111,6 2,7 10,9 4,2
0419 Sør-Odal  550,6  139,4 27,5  122,2 83,8  177,6 7,7 10,4 6,7
0420 Eidskog  361,6 92,2 18,3 86,0 54,4  110,8 -1,1 7,7 0,9
0423 Grue  330,1 83,2 16,2 71,3 56,9  102,4 2,6 7,1 4,4
0425 Åsnes  468,1  123,3 24,4  108,2 67,9  144,2 5,2 10,7 7,4
0426 Våler  249,3 61,9 12,1 54,0 47,3 74,1 -0,8 3,0 -0,9
0427 Elverum 1 483,0  355,0 70,9  319,9  285,5  451,7 3,9 9,7 7,3
0428 Trysil  475,0  121,5 22,4  103,4 81,5  146,2 6,2 4,5 0,2
0429 Åmot  278,8 75,4 14,9 62,2 37,3 89,0 3,1 7,4 3,5
0430 Stor-Elvdal  152,7 44,6 8,5 37,1 13,2 49,2 2,6 6,8 5,5
0432 Rendalen  109,0 34,9 6,6 26,2 10,3 31,0 3,1 6,4 4,6
0434 Engerdal 75,0 20,6 3,9 19,2 9,3 22,0 3,0 10,9 6,1
0436 Tolga 91,8 23,7 4,6 22,8 8,9 31,8 15,8 20,0 17,2
0437 Tynset  378,6 99,6 19,4 87,1 44,5  127,9 6,7 9,1 4,8
0438 Alvdal  144,1 42,6 8,2 36,1 15,0 42,2 -1,9 2,6 0,3
0439 Folldal 90,8 26,7 5,1 24,1 6,9 27,9 3,0 9,1 2,7
0441 Os  114,7 31,8 6,1 29,5 10,2 37,1 6,8 14,0 10,6
                   
05 Oppland 14 312,4 3 425,0  666,2 2 942,0 2 580,5 4 698,7 4,1 8,2 3,7
0501 Lillehammer 2 680,4  535,0  104,4  448,6  591,6 1 000,8 8,6 7,5 2,3
0502 Gjøvik 2 322,0  528,8  106,3  476,8  482,9  727,3 2,6 9,5 6,7
0511 Dovre  166,8 46,5 9,0 41,1 16,6 53,4 3,8 9,6 5,0
0512 Lesja  131,0 37,9 7,1 31,2 12,7 42,0 6,4 5,4 2,0
0513 Skjåk  156,1 46,3 8,9 32,1 15,9 52,9 7,3 5,4 2,9
0514 Lom  164,2 41,8 8,0 36,4 21,5 56,5 6,1 14,9 10,1
0515 Vågå  282,4 60,7 11,7 53,1 21,4  135,4 15,0 8,3 0,5
0516 Nord-Fron  467,2  121,0 23,1 88,5 87,1  147,5 2,7 7,1 1,8
0517 Sel  335,5 93,5 18,1 86,7 35,5  101,6 1,0 8,8 2,2
0519 Sør-Fron  205,2 58,7 11,1 46,9 29,2 59,2 2,5 8,1 4,7
0520 Ringebu  320,1 85,0 15,2 67,9 52,4 99,5 -0,3 9,4 4,7
0521 Øyer  353,2 97,3 18,4 77,1 61,9 98,6 0,6 4,4 2,1
0522 Gausdal  403,7  108,6 20,8 92,5 58,9  122,8 3,6 13,4 10,5
0528 Østre Toten 1 053,1  256,5 49,6  230,7  182,6  333,7 4,9 10,1 3,2
0529 Vestre Toten 1 067,4  223,2 44,7  204,2  274,9  320,5 1,1 7,1 4,0
0532 Jevnaker  483,3  113,3 22,8  101,6 89,0  156,5 1,5 11,5 5,5
0533 Lunner  627,0  167,7 33,4  153,8 69,4  202,7 2,9 7,4 1,9
0534 Gran 1 042,0  242,4 47,8  217,3  201,6  332,9 3,3 7,4 1,6
0536 Søndre Land  341,3 89,4 17,9 83,0 54,2 96,9 -0,4 5,9 2,9
0538 Nordre Land  462,5  111,6 21,6 93,4 84,5  151,2 3,9 3,4 -0,7
0540 Sør-Aurdal  195,8 57,9 10,7 46,3 21,6 59,3 2,1 5,2 -1,0
0541 Etnedal 80,7 23,4 4,3 18,7 8,1 26,1 6,9 15,5 12,2
0542 Nord-Aurdal  472,7  131,3 24,7  102,2 60,1  154,4 2,2 8,2 4,2
0543 Vestre Slidre  149,6 43,7 7,9 33,6 12,5 52,0 3,8 5,6 2,2
0544 Øystre Slidre  232,8 68,5 12,3 53,2 22,3 76,4 8,1 11,4 5,7
0545 Vang  116,5 34,8 6,5 25,0 11,9 38,4 9,2 8,1 6,9
                   
06 Buskerud 24 870,4 5 583,1 1 075,1 4 592,1 5 233,4 8 386,8 3,2 4,7 0,5
0602 Drammen 6 631,8 1 335,5  259,8 1 105,5 1 696,4 2 234,6 3,2 6,7 2,3
0604 Kongsberg 3 064,6  603,8  116,1  497,1  871,4  976,3 10,4 9,2 0,0
0605 Ringerike 2 400,2  557,8  109,3  478,4  485,0  769,7 2,1 6,6 2,0
0612 Hole  598,2  173,6 27,2  110,3 74,9  212,2 -1,1 -22,1 -2,9
0615 Flå 72,0 19,9 3,6 15,1 9,2 24,1 0,5 2,4 -0,8
0616 Nes  274,9 70,1 13,5 56,3 40,6 94,4 -1,5 0,8 0,4
0617 Gol  376,3  104,2 19,3 73,5 60,2  119,1 -4,7 7,2 2,8
0618 Hemsedal  196,0 54,1 9,5 36,8 32,7 62,9 -0,6 -2,0 -5,3
0619 Ål  398,7  103,2 19,0 74,8 63,4  138,3 0,4 5,5 -0,6
0620 Hol  445,1  131,4 22,9 81,2 75,3  134,3 -6,1 -11,2 -15,8
0621 Sigdal  263,4 74,3 13,3 57,0 35,1 83,9 -0,6 2,5 2,3
0622 Krødsherad  203,7 45,1 8,3 35,0 40,1 75,1 0,9 5,6 5,8
0623 Modum 1 042,9  253,3 48,2  214,2  187,0  340,1 3,1 3,9 -3,1
0624 Øvre Eiker 1 373,8  330,8 63,6  281,6  224,6  473,1 6,6 11,7 4,1
0625 Nedre Eiker 1 886,6  422,9 84,5  388,2  311,5  679,5 4,7 9,8 2,5
0626 Lier 2 776,7  554,9  109,2  457,5  646,7 1 008,3 1,8 4,1 -0,4
0627 Røyken 1 622,4  413,2 83,0  364,3  183,2  578,5 1,2 3,8 -0,3
0628 Hurum  745,4  186,2 36,8  161,8  121,7  239,0 -0,4 5,2 -1,4
0631 Flesberg  192,1 51,3 9,8 43,1 28,4 59,6 0,5 6,1 1,0
0632 Rollag 99,9 29,2 5,6 21,3 15,0 28,8 1,1 5,1 1,9
0633 Nore og Uvdal  206,0 68,4 12,6 39,0 31,0 54,9 2,8 0,6 -3,0
                   
07 Vestfold 20 214,9 4 623,5  901,3 3 897,2 4 249,5 6 543,5 2,1 8,2 3,5
0701 Horten 2 244,6  486,9 97,2  427,5  585,9  647,0 3,1 7,3 1,8
0702 Holmestrand  788,9  185,0 37,4  168,2  150,2  248,2 4,9 5,7 1,9
0704 Tønsberg 4 029,7  855,4  166,8  699,0 1 128,8 1 179,7 1,7 9,1 4,0
0706 Sandefjord 4 074,8  870,6  167,5  718,9  898,8 1 419,0 0,6 5,4 1,0
0709 Larvik 3 490,5  838,0  162,2  680,8  636,2 1 173,3 0,5 11,4 7,5
0711 Svelvik  468,8  118,5 23,5  109,2 61,6  156,0 3,2 8,4 2,1
0713 Sande  602,8  167,1 31,4  138,7 63,1  202,6 6,6 13,8 9,1
0714 Hof  212,0 54,5 10,7 49,8 29,7 67,4 -1,6 7,7 0,8
0716 Re  642,1  158,6 31,5  143,3  102,1  206,6 3,8 9,9 6,4
0719 Andebu  395,1 94,4 18,8 87,3 73,8  120,9 3,1 7,1 1,7
0720 Stokke  907,6  195,2 38,7  179,6  214,2  279,9 3,7 8,9 3,3
0722 Nøtterøy 1 822,3  453,2 88,1  377,2  241,4  662,4 2,6 4,8 0,1
0723 Tjøme  348,1  101,2 18,5 77,7 32,6  118,1 6,4 12,0 6,3
0728 Lardal  187,7 45,1 9,0 39,9 31,1 62,6 8,6 9,5 7,8
                   
08 Telemark 15 445,3 3 342,9  655,0 2 788,2 3 009,9 5 649,3 7,0 6,0 1,1
0805 Porsgrunn 4 528,2  712,9  142,1  605,1  794,2 2 274,0 23,7 8,3 5,4
0806 Skien 4 440,4  989,1  194,8  870,9 1 064,7 1 320,9 4,1 9,4 2,9
0807 Notodden 1 027,3  236,0 46,7  198,1  233,1  313,4 -2,4 0,6 -4,4
0811 Siljan  167,2 44,0 8,8 39,4 18,5 56,4 5,8 10,5 4,0
0814 Bamble 1 237,9  282,6 56,5  245,9  249,6  403,4 -11,7 4,3 -3,2
0815 Kragerø  771,3  188,3 37,1  162,7  142,9  240,3 -0,2 8,3 2,6
0817 Drangedal  268,8 67,7 13,5 61,2 36,1 90,4 9,0 9,1 7,0
0819 Nome  493,2  122,5 24,0  103,1 82,1  161,4 1,8 4,5 5,4
0821 Bø  426,9  105,9 20,3 85,9 78,5  136,3 9,3 15,8 11,4
0822 Sauherad  296,9 74,3 14,3 66,7 51,7 89,9 4,9 12,2 4,4
0826 Tinn  534,9  166,2 31,7  100,3 75,3  161,4 5,1 4,0 0,0
0827 Hjartdal  123,0 36,7 7,0 25,4 16,5 37,4 6,7 8,1 6,3
0828 Seljord  234,3 59,1 11,5 45,0 40,0 78,6 3,0 9,3 6,3
0829 Kviteseid  183,8 21,5 3,3 39,5 29,2 90,3 6,8 -60,7 -70,5
0830 Nissedal 97,3 32,3 5,8 21,4 15,1 22,8 -0,2 12,3 6,9
0831 Fyresdal 92,5 27,0 5,2 20,3 14,5 25,6 2,4 5,8 2,7
0833 Tokke  211,9 66,5 12,7 38,4 26,2 68,1 13,7 9,1 5,6
0834 Vinje  309,6  110,1 19,8 59,1 41,8 78,7 -1,8 -6,0 -9,1
                   
09 Aust-Agder 9 285,0 2 203,6  424,5 1 806,0 1 785,2 3 065,7 6,6 10,0 4,0
0901 Risør  508,8  120,8 23,9  104,6 97,1  162,4 6,4 12,1 7,2
0904 Grimstad 1 937,8  462,8 85,0  359,8  335,3  695,0 17,6 15,4 6,9
0906 Arendal 3 804,8  820,9  160,4  715,0  864,9 1 243,5 3,9 8,9 2,4
0911 Gjerstad  160,2 38,3 7,5 36,6 28,9 48,9 -2,1 0,5 -4,8
0912 Vegårshei  131,2 31,8 6,3 27,8 21,2 44,2 9,9 15,8 9,6
0914 Tvedestrand  438,2  110,1 21,8 93,5 74,7  138,1 0,1 9,4 6,5
0919 Froland  346,7 85,1 16,9 75,3 41,1  128,2 10,0 9,5 5,8
0926 Lillesand  821,0  215,5 41,3  163,0  139,3  261,9 2,2 10,9 4,6
0928 Birkenes  337,5 77,3 15,5 70,0 65,1  109,6 4,1 9,4 4,8
0929 Åmli  120,1 33,0 6,4 27,3 18,2 35,3 5,5 -0,3 -1,5
0935 Iveland 80,2 23,4 4,7 19,4 10,6 22,2 5,5 9,0 5,7
0937 Evje og Hornnes  251,2 61,6 12,0 52,6 39,8 85,2 6,2 8,9 5,5
0938 Bygland 89,7 26,9 5,3 18,7 12,9 25,9 -2,6 4,9 1,8
0940 Valle  118,2 38,8 7,4 22,1 17,6 32,3 3,1 6,5 3,4
0941 Bykle  139,3 57,4 10,1 20,3 18,6 32,8 7,7 -0,6 -5,0
                   
10 Vest-Agder 17 500,7 3 478,1  672,1 2 844,7 3 861,2 6 644,7 10,0 5,6 1,0
1001 Kristiansand 10 232,7 1 739,6  329,8 1 407,9 2 566,7 4 188,8 13,9 6,0 0,2
1002 Mandal 1 141,4  271,0 53,9  238,8  214,8  362,8 2,3 5,9 3,8
1003 Farsund  761,9  190,5 36,6  158,2  145,3  231,4 1,5 7,3 0,8
1004 Flekkefjord  779,9  190,3 37,8  156,3  139,6  255,8 2,4 7,2 1,3
1014 Vennesla  962,3  224,6 45,8  205,6  182,7  303,5 5,0 8,7 5,0
1017 Songdalen  458,8  102,5 20,7 94,8 85,8  155,0 4,1 5,5 3,6
1018 Søgne  881,0  211,7 41,2  177,9  126,6  323,6 0,7 4,7 2,6
1021 Marnardal  152,8 38,6 7,5 32,8 32,5 41,4 1,7 12,5 4,5
1026 Åseral 85,4 31,1 5,7 14,0 18,0 16,5 4,6 4,9 2,0
1027 Audnedal  120,1 28,3 5,6 25,9 25,3 34,9 -4,7 3,8 -1,1
1029 Lindesnes  296,5 75,3 14,6 66,9 50,3 89,3 -1,2 4,1 0,3
1032 Lyngdal  581,8  133,7 26,2  117,2  126,0  178,7 2,1 7,9 4,2
1034 Hægebostad  120,8 29,5 5,8 26,9 19,0 39,6 10,6 13,4 11,1
1037 Kvinesdal  721,8  135,1 26,4 91,3 90,5  378,6 38,5 -6,3 -8,9
1046 Sirdal  203,5 76,4 14,3 29,9 38,1 44,8 -2,0 -1,4 -2,8
                   
11 Rogaland 59 570,8 10 572,7 2 063,3 8 393,7 15 307,3 23 233,7 7,3 4,8 -0,4
1101 Eigersund 1 360,9  317,0 62,1  262,5  261,8  457,4 4,0 8,7 1,1
1102 Sandnes 7 646,1 1 591,5  312,4 1 290,4 1 635,4 2 816,5 5,7 8,2 1,5
1103 Stavanger 25 790,4 3 636,4  697,9 2 760,2 7 658,5 11 037,4 9,9 2,9 -2,8
1106 Haugesund 3 573,4  763,1  149,4  621,0  889,3 1 150,5 4,1 4,9 -1,1
1111 Sokndal  254,6 61,2 12,0 52,0 49,0 80,4 0,7 5,7 -2,3
1112 Lund  269,5 56,3 11,1 49,2 71,2 81,8 -6,5 -0,7 -3,3
1114 Bjerkreim  223,3 52,4 10,2 45,1 37,6 78,0 9,9 10,3 4,5
1119 Hå 1 442,7  337,3 67,1  288,3  279,6  470,4 4,7 9,3 5,4
1120 Klepp 1 538,7  366,4 71,8  305,4  281,5  513,6 3,1 6,8 1,5
1121 Time 1 519,4  363,5 72,2  303,2  258,3  522,2 4,0 9,2 3,5
1122 Gjesdal  865,0  215,2 43,0  191,2  114,9  300,7 5,7 6,1 1,4
1124 Sola 5 888,0  632,4  123,1  462,0 2 144,9 2 525,6 11,2 -1,0 -6,6
1127 Randaberg 1 305,6  252,8 49,2  202,6  237,8  563,2 -0,5 2,6 -2,3
1129 Forsand  113,9 41,2 7,7 18,1 20,7 26,1 -0,8 5,9 3,6
1130 Strand  949,9  230,6 46,1  200,6  150,9  321,8 7,2 9,4 3,1
1133 Hjelmeland  237,4 78,6 15,0 45,4 34,3 64,2 -0,8 2,9 0,3
1134 Suldal  459,7  123,9 23,4 62,2 60,3  189,8 -3,9 -18,6 -20,0
1135 Sauda  376,3  106,2 21,0 79,2 52,8  117,2 -7,4 4,1 0,4
1141 Finnøy  227,4 55,1 10,6 49,4 41,6 70,7 8,8 12,9 7,8
1142 Rennesøy  340,8 89,8 17,6 78,5 33,2  121,7 6,9 1,0 4,4
1144 Kvitsøy 39,5 10,3 2,1 8,8 6,6 11,7 3,0 8,4 3,7
1145 Bokn 57,9 15,4 3,0 12,2 10,2 17,0 -3,6 5,3 0,6
1146 Tysvær  770,8  198,0 39,8  169,7  108,3  255,0 4,8 12,3 6,9
1149 Karmøy 3 433,3  786,9  159,9  681,0  639,2 1 166,3 3,7 4,9 4,4
1151 Utsira 17,8 4,1 0,8 4,2 3,6 5,0 3,4 1,8 -5,3
1160 Vindafjord  868,5  187,1 34,8  151,4  225,7  269,4 14,5 15,3 9,7
                   
12 Hordaland 50 421,8 10 638,1 2 085,7 8 823,7 10 936,0 17 938,2 4,9 7,5 3,7
1201 Bergen 31 038,1 5 995,4 1 179,5 4 975,4 7 554,9 11 333,0 4,2 6,6 3,7
1211 Etne  311,3 82,9 15,9 64,0 46,9  101,6 3,2 5,0 -2,0
1216 Sveio  369,3 96,9 19,2 81,0 47,2  125,1 6,4 9,3 3,4
1219 Bømlo 1 109,7  230,4 45,0  195,6  246,4  392,3 14,0 5,2 3,8
1221 Stord 2 000,2  382,1 76,6  335,2  498,8  707,4 13,2 10,3 3,4
1222 Fitjar  334,6 63,7 12,1 48,7 46,3  163,8 17,1 7,1 -1,9
1223 Tysnes  214,8 54,5 10,4 45,0 31,9 73,1 4,5 7,4 3,4
1224 Kvinnherad 1 197,0  279,1 55,3  217,2  221,2  424,2 -4,2 3,6 -0,5
1227 Jondal 82,3 22,1 4,2 16,0 16,2 23,7 -18,2 -1,5 -5,8
1228 Odda  643,6  178,4 35,0  113,6  107,2  209,5 -5,2 -1,7 -5,4
1231 Ullensvang  276,4 72,1 13,6 56,5 40,9 93,2 5,9 7,5 2,7
1232 Eidfjord  107,0 45,3 8,5 16,8 12,1 24,3 7,6 6,5 5,4
1233 Ulvik 87,9 30,8 5,9 16,5 10,6 24,0 6,4 4,2 1,2
1234 Granvin 65,3 17,6 3,5 15,0 9,4 19,8 2,9 12,5 8,8
1235 Voss 1 149,1  283,9 56,2  228,3  206,5  374,3 7,7 10,2 6,9
1238 Kvam  660,4  173,6 33,9  140,4  117,3  195,1 4,5 11,4 7,7
1241 Fusa  450,7 83,4 15,7 64,3 98,9  188,4 7,2 7,0 -0,3
1242 Samnanger  175,0 51,6 10,1 41,8 20,3 51,2 3,3 13,7 5,9
1243 Os 1 355,1  340,0 67,8  311,9  172,4  463,1 1,0 2,0 0,1
1244 Austevoll  725,1  145,3 20,3 81,5  179,0  298,9 8,2 8,8 3,8
1245 Sund  481,1  120,6 23,8  108,1 78,4  150,1 8,6 14,9 7,6
1246 Fjell 1 941,2  451,4 86,7  394,3  329,4  679,4 3,0 6,4 0,2
1247 Askøy 1 824,1  471,4 94,6  432,8  232,1  593,2 5,7 11,3 4,9
1251 Vaksdal  283,0 83,7 16,6 62,1 45,0 75,6 5,2 14,2 8,3
1252 Modalen 48,5 20,5 3,8 5,6 8,8 9,7 13,6 10,2 8,8
1253 Osterøy  552,1  129,8 25,3  117,3  101,4  178,3 0,7 6,0 -0,6
1256 Meland  520,8  119,9 23,9  114,4 91,8  170,8 9,1 8,5 1,3
1259 Øygarden  322,3 78,1 15,8 76,0 48,6  103,8 10,9 27,0 23,5
1260 Radøy  359,9 93,7 18,9 82,3 55,1  109,9 8,7 18,5 16,5
1263 Lindås 1 250,8  315,9 63,6  273,8  184,4  413,1 11,2 16,3 10,9
1264 Austrheim  310,4 68,0 13,0 54,4 59,4  115,6 17,5 15,3 14,7
1265 Fedje 45,6 12,1 2,4 10,3 5,0 15,9 8,5 6,4 2,1
1266 Masfjorden  128,8 44,0 8,4 27,4 12,5 36,5 10,6 12,1 7,8
                   
14 Sogn og Fjordane 9 088,6 2 226,3  429,8 1 801,2 1 687,6 2 943,7 4,6 7,8 2,4
1401 Flora 1 094,5  241,4 47,3  211,5  263,5  330,7 7,8 11,0 2,7
1411 Gulen  208,9 51,2 9,0 37,2 35,4 76,1 8,5 15,8 6,7
1412 Solund 60,4 16,9 3,2 14,6 9,3 16,3 1,0 12,4 10,5
1413 Hyllestad  129,8 34,7 6,9 27,7 24,3 36,3 17,6 26,9 21,5
1416 Høyanger  321,1 97,4 19,1 71,3 37,4 95,9 -1,9 1,5 -1,9
1417 Vik  250,5 63,9 12,1 43,5 29,5  101,4 6,7 7,5 3,7
1418 Balestrand 99,4 26,2 5,1 21,8 17,3 28,9 2,4 -0,8 -3,3
1419 Leikanger  244,7 46,6 9,3 39,2 92,6 57,0 18,4 34,0 28,7
1420 Sogndal  542,4  134,7 26,0  115,8  104,8  161,1 2,1 5,2 -0,7
1421 Aurland  183,7 64,2 12,0 29,6 25,5 52,4 3,0 -9,9 -12,1
1422 Lærdal  186,5 58,1 11,0 39,8 23,7 53,8 7,0 6,5 0,0
1424 Årdal  512,3  149,7 29,6  108,6 56,9  167,4 3,8 2,3 -1,4
1426 Luster  381,7  121,3 22,7 75,4 50,2  112,0 6,4 2,9 -0,8
1428 Askvoll  196,5 52,7 10,1 47,2 23,8 62,7 6,4 8,8 1,7
1429 Fjaler  188,2 48,3 9,4 40,9 29,8 59,8 1,9 11,1 7,1
1430 Gaular  201,3 50,0 9,8 45,3 35,2 60,9 5,6 10,7 6,8
1431 Jølster  193,6 53,2 10,3 47,8 22,0 60,4 5,0 6,1 2,9
1432 Førde 1 329,4  248,3 48,5  217,0  374,8  440,8 4,8 12,8 8,3
1433 Naustdal  169,1 47,3 9,1 43,0 16,7 53,1 7,6 11,5 2,8
1438 Bremanger  300,7 85,4 16,8 60,9 46,8 90,7 -3,8 4,5 0,8
1439 Vågsøy  548,1  122,2 23,2  103,0  106,4  193,3 2,8 7,4 -0,6
1441 Selje  190,4 51,9 9,9 45,1 22,5 61,0 -2,8 12,7 5,7
1443 Eid  420,9  106,8 20,9 95,8 56,4  141,0 3,2 6,7 1,3
1444 Hornindal 69,4 19,3 3,8 17,2 7,7 21,3 8,2 6,3 2,0
1445 Gloppen  509,6  106,9 20,3 90,7 63,2  228,5 5,2 5,9 -0,5
1449 Stryn  555,5  127,4 24,2  111,2  111,7  180,9 3,3 10,4 3,4
                   
15 Møre og Romsdal 23 722,5 5 262,9 1 022,6 4 348,7 5 128,2 7 960,1 4,0 7,8 3,3
1502 Molde 2 833,0  549,7  107,7  457,3  886,8  831,5 5,2 5,3 0,0
1504 Ålesund 4 822,5  972,9  188,8  770,3 1 117,3 1 773,1 2,3 7,2 6,2
1505 Kristiansund 2 040,4  470,4 93,5  426,1  360,4  690,0 7,5 10,6 5,4
1511 Vanylven  303,1 72,3 13,7 54,9 63,1 99,0 7,3 3,6 0,4
1514 Sande  225,0 54,2 10,7 42,2 49,3 68,5 6,1 8,6 4,2
1515 Herøy 1 046,2  199,4 35,9  157,3  279,4  374,1 1,1 9,4 0,2
1516 Ulstein 1 189,3  189,9 35,3  144,7  421,2  398,3 22,8 12,3 8,0
1517 Hareid  459,0 99,7 19,8 84,6  109,6  145,3 6,8 12,6 5,9
1519 Volda  683,4  161,6 31,9  139,9  137,2  212,8 5,8 10,5 7,9
1520 Ørsta  904,2  201,3 39,4  164,2  168,3  331,0 9,3 14,1 8,2
1523 Ørskog  169,6 41,0 8,0 35,9 31,6 53,1 -1,1 2,3 -3,3
1524 Norddal  131,9 41,5 8,0 26,2 21,6 34,6 3,3 5,1 2,4
1525 Stranda  359,3 90,2 17,4 73,4 63,5  114,7 1,4 7,7 2,1
1526 Stordal 74,3 16,9 3,2 15,9 19,0 19,3 0,0 -0,7 -1,8
1528 Sykkylven  754,8  143,3 28,2  124,9  163,7  294,7 -1,7 2,3 -2,4
1529 Skodje  296,2 79,1 15,4 61,0 48,8 91,9 -2,2 6,2 -0,8
1531 Sula  619,9  144,1 28,5  130,2  106,5  210,6 4,7 10,5 3,8
1532 Giske  532,9  140,0 27,8  119,2 67,3  178,5 7,3 15,4 8,7
1534 Haram  850,5  206,8 40,1  161,9  181,9  259,7 5,2 9,9 4,2
1535 Vestnes  566,1  138,9 26,6  117,4  110,3  173,0 5,9 14,3 8,1
1539 Rauma  621,8  152,7 28,0  123,6  120,8  196,7 -6,6 7,9 4,4
1543 Nesset  233,3 67,7 13,3 49,5 38,5 64,3 10,4 13,9 11,2
1545 Midsund  153,4 39,3 7,5 30,4 24,6 51,6 2,6 3,9 -3,7
1546 Sandøy  142,7 31,7 6,4 26,6 27,4 50,6 -9,3 1,2 4,5
1547 Aukra  277,6 67,7 13,4 63,2 38,5 94,8 -3,5 -28,6 -34,8
1548 Fræna  708,2  171,4 33,4  152,9  115,4  235,1 -6,4 9,4 2,4
1551 Eide  272,4 62,7 12,2 56,9 59,8 80,8 5,1 13,4 8,6
1554 Averøy  409,1  106,7 20,9 90,6 61,7  129,2 4,7 12,8 5,8
1557 Gjemnes  177,1 48,8 9,5 43,2 21,3 54,4 2,5 14,2 9,6
1560 Tingvoll  191,0 48,2 9,7 45,7 23,1 64,4 3,5 8,3 3,1
1563 Sunndal  589,2  163,4 32,8  127,6 78,2  187,2 1,5 3,1 0,7
1566 Surnadal  451,0  108,5 21,2 89,6 60,4  171,4 1,7 10,4 6,9
1567 Rindal  132,5 38,6 7,4 29,4 14,1 43,1 4,9 9,2 6,8
1571 Halsa  122,7 38,4 6,3 18,8 10,0 49,2 -4,5 -6,3 -16,8
1573 Smøla  144,7 40,8 8,2 35,5 9,9 50,3 11,7 12,1 6,4
1576 Aure  234,1 63,3 12,4 57,3 17,8 83,3 4,1 4,1 0,1
                   
16 Sør-Trøndelag 26 535,0 5 729,4 1 117,1 5 031,6 5 920,4 8 736,5 1,8 7,8 1,5
1601 Trondheim 18 350,4 3 636,6  705,5 3 159,9 4 730,2 6 118,2 1,5 7,3 0,5
1612 Hemne  268,4 73,0 14,5 63,3 26,0 91,5 1,2 6,7 3,4
1613 Snillfjord 57,1 16,6 3,2 13,8 5,4 18,1 0,0 8,7 3,2
1617 Hitra  260,0 69,5 13,8 67,0 24,8 85,0 3,0 10,4 3,9
1620 Frøya  335,7 79,6 14,1 64,3 32,6  145,1 -12,2 12,8 -2,2
1621 Ørland  370,7 88,7 17,3 83,5 61,2  120,0 5,0 11,0 2,6
1622 Agdenes  116,5 27,3 5,4 24,6 24,3 35,0 9,1 9,9 4,3
1624 Rissa  439,7  106,1 21,5 96,2 88,3  127,6 5,0 12,8 11,7
1627 Bjugn  282,3 70,4 14,2 66,1 42,3 89,3 1,0 9,2 6,6
1630 Åfjord  197,3 51,1 10,1 46,4 22,5 67,2 7,6 11,7 7,1
1632 Roan 53,4 15,4 3,0 14,0 4,0 17,0 10,0 17,1 9,3
1633 Osen 60,0 16,3 3,2 15,2 4,4 20,9 4,1 6,4 2,4
1634 Oppdal  438,1  115,8 22,5 99,1 54,4  146,2 -2,1 1,8 -1,0
1635 Rennebu  153,5 48,2 9,2 36,3 13,6 46,1 5,3 7,8 3,8
1636 Meldal  259,6 66,9 12,9 57,2 41,2 81,4 7,0 14,2 7,5
1638 Orkdal  890,4  198,2 39,3  182,9  195,9  274,0 3,2 8,4 0,6
1640 Røros  413,7  104,9 20,1 87,0 69,6  132,1 2,3 8,7 4,8
1644 Holtålen  118,2 33,1 6,6 29,7 9,6 39,2 5,5 11,2 7,4
1648 Midtre Gauldal  374,2 95,2 18,5 86,9 69,2  104,4 -0,8 7,1 2,4
1653 Melhus 1 009,9  257,4 51,4  235,8  149,4  315,9 2,7 6,6 2,2
1657 Skaun  396,0  105,8 21,1  106,4 41,3  121,4 4,1 9,1 1,3
1662 Klæbu  385,5  104,2 21,0 94,6 47,3  118,4 1,7 7,2 1,5
1663 Malvik  941,1  247,8 49,1  228,5  104,8  310,8 4,9 8,7 2,6
1664 Selbu  293,0 71,4 14,0 60,1 52,4 95,1 9,0 11,7 6,1
1665 Tydal 70,5 29,9 5,6 12,8 5,7 16,5 5,3 5,3 4,7
                   
17 Nord-Trøndelag 9 251,4 2 196,1  437,2 2 022,0 1 686,0 2 910,0 3,4 7,6 2,4
1702 Steinkjer 1 802,9  344,9 68,2  319,6  418,9  651,4 7,5 8,0 0,5
1703 Namsos  828,4  218,0 43,8  206,6 87,1  272,9 1,9 10,9 5,1
1711 Meråker  164,4 44,0 8,8 36,3 29,6 45,8 3,7 0,4 -2,0
1714 Stjørdal 1 547,8  373,6 73,0  346,6  282,7  471,9 2,3 7,9 0,3
1717 Frosta  142,6 36,7 7,2 33,6 22,1 43,0 -2,0 -2,4 -6,8
1718 Leksvik  234,9 55,9 10,8 51,4 48,4 68,5 1,5 6,8 1,7
1719 Levanger 1 379,3  313,5 64,2  299,7  312,2  389,7 5,3 8,9 6,4
1721 Verdal  992,8  225,0 45,7  211,6  239,1  271,3 0,8 5,7 3,9
1723 Mosvik 47,6 13,5 2,7 11,7 6,1 13,6 6,0 4,3 0,5
1724 Verran  189,0 45,7 9,2 43,3 42,0 48,8 -11,6 -12,7 -15,5
1725 Namdalseid 86,8 24,2 4,8 23,5 6,9 27,3 4,4 12,3 5,5
1729 Inderøy  382,5 96,8 19,2 89,0 59,3  118,3 6,4 8,9 2,7
1736 Snåsa  115,2 32,7 6,4 29,7 11,5 34,9 4,0 4,7 0,2
1738 Lierne 84,6 24,2 4,8 21,4 8,4 25,8 6,0 1,4 -1,3
1739 Røyrvik 34,3 12,6 2,5 7,9 4,0 7,3 7,4 12,6 10,4
1740 Namsskogan 65,3 23,6 4,5 13,4 5,5 18,3 10,8 4,5 0,5
1742 Grong  154,2 46,4 9,1 35,3 12,3 51,0 1,7 4,1 -2,2
1743 Høylandet 72,5 19,0 3,8 18,9 7,0 23,7 2,0 5,3 0,2
1744 Overhalla  243,1 60,6 12,2 54,3 27,4 88,6 4,9 11,8 8,0
1748 Fosnes 32,3 9,4 1,9 8,9 2,1 10,0 0,3 10,2 5,9
1749 Flatanger 60,8 16,3 3,2 14,9 5,5 20,8 -2,5 4,6 1,4
1750 Vikna  278,8 71,6 14,0 65,0 22,4  105,9 -0,5 16,3 7,2
1751 Nærøy  277,9 79,3 15,9 71,5 21,0 90,2 1,6 15,7 10,3
1755 Leka 33,4 8,5 1,7 7,8 4,5 10,9 10,9 2,4 -0,4
                   
18 Nordland 16 878,7 4 328,0  865,3 3 819,6 1 925,5 5 940,2 2,7 3,7 0,2
1804 Bodø 3 948,0  931,2  189,5  881,1  721,6 1 224,5 2,6 6,6 4,5
1805 Narvik 1 373,0  355,3 72,4  313,6  157,2  474,4 3,5 11,0 7,7
1811 Bindal 86,9 28,6 5,6 20,9 7,3 24,5 0,6 4,6 1,9
1812 Sømna  107,1 29,5 5,8 28,6 8,0 35,1 2,4 14,5 6,0
1813 Brønnøy  464,9  126,2 25,0  118,4 33,8  161,4 6,2 11,3 7,1
1815 Vega 67,4 18,9 3,7 17,9 4,8 22,1 2,7 6,9 1,9
1816 Vevelstad 25,9 7,6 1,5 6,8 1,7 8,4 4,2 10,1 2,2
1818 Herøy  110,3 28,5 5,6 25,8 9,1 41,4 10,2 9,7 4,9
1820 Alstahaug  474,9  124,3 25,8  116,3 31,2  177,3 9,2 9,9 9,5
1822 Leirfjord  108,9 30,5 6,2 29,9 7,6 34,7 8,9 15,8 13,0
1824 Vefsn 1 012,2  242,4 47,9  218,4 76,7  426,7 -2,3 -0,8 -7,1
1825 Grane 78,6 23,9 4,7 20,3 5,9 23,7 -1,2 3,0 1,0
1826 Hattfjelldal 81,2 23,0 4,4 18,7 7,4 27,5 3,3 3,0 -0,8
1827 Dønna 77,2 21,4 4,3 19,9 6,5 25,2 3,7 10,7 5,5
1828 Nesna  102,4 26,7 5,3 24,8 12,1 33,6 7,9 10,4 7,0
1832 Hemnes  282,5  101,6 19,8 62,9 18,6 79,7 3,3 6,0 3,2
1833 Rana 2 045,7  493,1 97,3  410,5  234,2  810,6 10,3 3,5 -1,4
1834 Lurøy  120,9 34,3 6,5 28,1 13,4 38,5 -27,2 7,9 1,2
1835 Træna 32,5 9,1 1,8 7,5 3,0 11,2 13,4 17,6 11,1
1836 Rødøy 82,3 21,1 4,1 18,3 6,0 32,7 13,0 15,2 8,2
1837 Meløy  540,7  148,7 29,6  113,3 81,9  167,2 -27,2 -49,4 -47,8
1838 Gildeskål  122,5 37,8 7,4 29,2 11,6 36,4 2,7 9,8 5,6
1839 Beiarn 71,7 23,3 4,5 14,7 6,3 22,9 10,9 -2,5 -3,3
1840 Saltdal  305,5 82,3 16,4 74,2 26,9  105,6 5,0 10,5 6,6
1841 Fauske  812,0  182,9 35,9  150,5 48,0  394,8 24,4 12,3 5,3
1845 Sørfold  173,8 48,2 9,5 28,1 13,0 74,9 -10,1 2,2 1,0
1848 Steigen  148,3 41,1 8,1 36,9 14,3 47,9 7,4 13,7 10,8
1849 Hamarøy  131,7 35,3 7,0 26,1 10,6 52,6 13,7 15,2 12,0
1850 Tysfjord  120,0 35,6 7,1 30,0 9,6 37,8 -9,9 -22,7 -27,0
1851 Lødingen  148,9 42,2 8,5 36,0 12,3 49,9 9,5 18,6 14,2
1852 Tjeldsund 73,0 21,5 4,4 19,8 4,6 22,6 9,7 17,3 9,7
1853 Evenes 87,1 22,4 4,5 18,7 5,9 35,7 11,2 9,0 4,1
1854 Ballangen  131,5 37,3 7,5 35,3 9,7 41,7 2,2 10,8 3,8
1856 Røst 37,2 11,4 2,3 8,7 3,7 11,1 -19,9 4,2 0,2
1857 Værøy 54,3 12,7 2,5 11,5 4,4 23,2 5,2 10,2 4,3
1859 Flakstad 81,5 24,1 4,6 19,9 6,1 26,8 1,7 6,5 0,2
1860 Vestvågøy  639,9  175,3 35,1  161,0 49,9  218,6 8,7 16,0 11,3
1865 Vågan  570,7  150,3 30,4  139,7 63,0  187,3 0,6 9,6 3,9
1866 Hadsel  469,7  134,6 26,8  121,0 39,2  148,1 -2,5 9,1 1,5
1867 Bø  144,3 40,8 8,3 35,4 12,1 47,7 2,3 16,1 10,2
1868 Øksnes  273,9 72,7 14,4 68,0 32,0 86,8 -3,3 12,4 7,3
1870 Sortland  618,5  162,0 31,6  156,3 59,1  209,5 -1,3 10,3 5,0
1871 Andøy  366,4 87,2 17,5 78,1 30,1  153,4 4,4 10,2 3,4
1874 Moskenes 72,9 21,2 4,2 18,0 5,2 24,2 1,9 10,3 5,8
                   
19 Troms Romsa 11 179,0 2 918,7  581,5 2 686,7 1 369,7 3 622,4 3,9 11,1 5,3
1901 Harstad 1 781,4  484,5 97,3  435,3  129,6  634,8 13,6 21,7 19,0
1902 Tromsø 5 576,6 1 304,8  260,7 1 250,4 1 001,1 1 759,6 -0,1 7,2 0,5
1911 Kvæfjord  170,5 47,3 9,4 44,7 16,2 52,9 2,9 7,5 1,5
1913 Skånland  175,4 48,3 9,7 43,2 11,7 62,4 8,0 13,2 8,6
1915 Bjarkøy 28,1 8,3 1,7 7,1 2,0 9,0 7,0 12,9 11,0
1917 Ibestad 79,0 22,7 4,4 19,6 6,0 26,3 2,1 32,6 0,0
1919 Gratangen 60,9 17,0 3,4 15,0 6,0 19,4 -2,7 15,1 8,5
1920 Lavangen 50,7 15,3 3,0 13,0 3,8 15,6 9,2 20,9 14,1
1922 Bardu  303,8 95,7 19,2 75,1 16,1 97,9 14,1 14,0 8,7
1923 Salangen  122,5 36,5 7,3 33,0 10,7 35,0 0,5 7,5 5,1
1924 Målselv  458,6  133,0 26,2  114,5 29,0  155,9 3,3 8,4 2,8
1925 Sørreisa  204,2 56,2 11,1 51,6 11,8 73,6 5,4 10,3 6,3
1926 Dyrøy 64,8 18,8 3,7 16,8 4,9 20,7 10,7 16,8 9,1
1927 Tranøy 84,9 23,8 4,8 21,8 7,5 26,9 7,0 11,7 6,5
1928 Torsken 56,5 15,9 3,3 14,0 5,3 18,0 0,9 14,7 9,8
1929 Berg 63,6 17,2 3,5 14,7 6,5 21,8 2,4 5,5 -0,6
1931 Lenvik  729,3  192,9 37,8  171,6 76,4  250,6 2,6 9,1 4,4
1933 Balsfjord  297,0 82,6 16,2 78,1 21,1 99,0 5,0 8,0 0,9
1936 Karlsøy  108,7 37,4 7,5 35,2 1,9 26,8 9,5 14,9 9,8
1938 Lyngen  138,6 47,1 9,4 45,4 0,9 35,8 8,0 12,8 7,9
1939 Storfjord 88,2 33,6 6,6 27,8 0,1 20,1 0,9 3,4 -1,1
1940 Gáivuotna Kåfjord 88,9 33,3 6,6 29,6 0,0 19,2 14,0 22,3 17,1
1941 Skjervøy  132,2 44,8 9,0 42,1 1,2 35,1 3,7 11,1 5,3
1942 Nordreisa  220,7 76,0 15,0 69,8 0,2 59,7 1,2 14,8 7,9
1943 Kvænangen 94,1 25,7 4,9 17,4 0,0 46,2 58,0 28,5 20,4
                   
20 Finnmark Finnmárku 4 007,3 1 326,5  266,7 1 232,5 23,2 1 158,5 5,8 6,4 1,2
2002 Vardø  101,6 35,3 7,1 32,1 0,1 26,9 10,8 16,2 9,8
2003 Vadsø  346,7  112,7 22,6  102,9 -0,4  108,9 -1,9 2,4 -1,1
2004 Hammerfest  685,9  226,7 46,2  209,0 14,9  189,1 1,2 -14,0 -17,7
2011 Guovdageaidnu Kautokeino  110,8 38,4 7,6 39,6 0,0 25,3 10,7 15,4 11,2
2012 Alta 1 001,5  317,1 63,1  304,8 5,6  311,0 4,8 8,6 2,8
2014 Loppa 47,1 16,8 3,4 15,2 0,0 11,8 7,5 14,0 8,5
2015 Hasvik 48,3 17,1 3,4 14,9 0,1 12,6 9,3 15,9 11,7
2017 Kvalsund 48,1 16,8 3,4 15,5 -0,3 12,6 5,3 8,1 6,0
2018 Måsøy 64,8 23,1 4,5 19,2 0,0 17,9 -2,3 3,4 -3,4
2019 Nordkapp  175,8 60,4 12,1 52,6 0,0 50,7 11,6 15,8 10,9
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  203,9 69,1 14,2 63,8 0,3 56,4 5,7 13,6 9,4
2021 Kárásjohka - Karasjok  116,9 40,5 8,3 41,8 0,8 25,5 4,0 10,0 6,2
2022 Lebesby 62,3 22,7 4,5 18,8 0,0 16,2 -1,5 2,9 -1,9
2023 Gamvik 47,8 16,4 3,3 15,4 0,0 12,6 4,7 9,7 5,1
2024 Berlevåg 51,9 18,3 3,7 15,8 0,1 14,0 11,3 18,6 12,4
2025 Deatnu Tana  138,2 47,3 9,5 45,8 0,0 35,6 -3,6 8,2 4,2
2027 Unjárga Nesseby 37,1 13,5 2,7 12,4 0,0 8,4 10,6 18,9 12,3
2028 Båtsfjord  104,1 36,1 7,1 33,9 0,2 26,8 3,1 11,0 4,6
2030 Sør-Varanger  614,6  198,1 40,0  178,9 1,6  196,1 19,7 23,2 15,1
                   
2100 Svalbard  586,9 . . 81,4 .  505,5  226,0 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen  150 167,9 11,8 -0,8  456,7  692,2  149 008,0 -24,5 . .
2311 Nordsjøen  146 354,8 0,0 0,0 0,0 0,0  146 354,8 -25,2 . .
2312 Stavanger 3 813,1 11,8 -0,8  456,7  692,2 2 653,3 17,0 -167,5 -61,3

Standardtegn i tabeller