Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter fylke. Januar-november. 2008 og 2009. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009
I alt  703 439  669 479 -4,8  100 760  106 776 6,0 20 316 20 744 2,1
                   
01 Østfold 22 032 22 208 0,8 4 682 5 017 7,1  965  979 1,4
02 Akershus 65 903 65 494 -0,6 12 858 13 542 5,3 2 624 2 628 0,2
03 Oslo  104 790  104 205 -0,6 16 625 17 005 2,3 3 095 3 215 3,9
04 Hedmark 13 903 14 533 4,5 3 057 3 346 9,5  628  660 5,0
05 Oppland 13 748 14 312 4,1 3 164 3 425 8,2  642  666 3,7
06 Buskerud 24 106 24 870 3,2 5 331 5 583 4,7 1 070 1 075 0,5
07 Vestfold 19 806 20 215 2,1 4 273 4 623 8,2  871  901 3,5
08 Telemark 14 431 15 445 7,0 3 153 3 343 6,0  648  655 1,1
09 Aust-Agder 8 713 9 285 6,6 2 002 2 204 10,0  408  424 4,0
10 Vest-Agder 15 910 17 501 10,0 3 293 3 478 5,6  666  672 1,0
11 Rogaland 55 522 59 571 7,3 10 093 10 573 4,8 2 073 2 063 -0,4
12 Hordaland 48 059 50 422 4,9 9 898 10 638 7,5 2 011 2 086 3,7
14 Sogn og Fjordane 8 686 9 089 4,6 2 065 2 226 7,8  420  430 2,4
15 Møre og Romsdal 22 808 23 723 4,0 4 882 5 263 7,8  990 1 023 3,3
16 Sør-Trøndelag 26 060 26 535 1,8 5 314 5 729 7,8 1 101 1 117 1,5
17 Nord-Trøndelag 8 949 9 251 3,4 2 041 2 196 7,6  427  437 2,4
18 Nordland 16 434 16 879 2,7 4 174 4 328 3,7  864  865 0,2
19 Troms Romsa 10 763 11 179 3,9 2 626 2 919 11,1  552  582 5,3
20 Finnmark Finnmárku 3 788 4 007 5,8 1 247 1 326 6,4  263  267 1,2
21 Svalbard  180  587  226,0 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  198 847  150 168 -24,5 -17 12 . -2 -1 .
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009
I alt  114 506  120 199 5,0 81 601 88 050 7,9  386 256  333 710 -13,6
                   
01 Østfold 4 348 4 454 2,4 4 140 4 371 5,6 7 897 7 388 -6,4
02 Akershus 13 917 14 617 5,0 10 182 10 763 5,7 26 322 23 944 -9,0
03 Oslo 31 914 32 667 2,4 11 556 12 398 7,3 41 600 38 920 -6,4
04 Hedmark 2 901 3 064 5,6 2 791 2 950 5,7 4 526 4 512 -0,3
05 Oppland 2 504 2 581 3,1 2 770 2 942 6,2 4 667 4 699 0,7
06 Buskerud 4 888 5 233 7,1 4 325 4 592 6,2 8 492 8 387 -1,2
07 Vestfold 4 072 4 249 4,3 3 694 3 897 5,5 6 896 6 543 -5,1
08 Telemark 2 899 3 010 3,8 2 621 2 788 6,4 5 109 5 649 10,6
09 Aust-Agder 1 686 1 785 5,9 1 609 1 806 12,2 3 008 3 066 1,9
10 Vest-Agder 3 639 3 861 6,1 2 656 2 845 7,1 5 657 6 645 17,5
11 Rogaland 14 136 15 307 8,3 7 600 8 394 10,4 21 621 23 234 7,5
12 Hordaland 10 275 10 936 6,4 8 002 8 824 10,3 17 873 17 938 0,4
14 Sogn og Fjordane 1 583 1 688 6,6 1 640 1 801 9,8 2 979 2 944 -1,2
15 Møre og Romsdal 4 793 5 128 7,0 3 998 4 349 8,8 8 144 7 960 -2,3
16 Sør-Trøndelag 5 688 5 920 4,1 4 678 5 032 7,6 9 278 8 736 -5,8
17 Nord-Trøndelag 1 602 1 686 5,2 1 871 2 022 8,0 3 007 2 910 -3,2
18 Nordland 1 821 1 926 5,7 3 522 3 820 8,4 6 054 5 940 -1,9
19 Troms Romsa 1 310 1 370 4,6 2 451 2 687 9,6 3 824 3 622 -5,3
20 Finnmark Finnmárku 27 23 -13,0 1 123 1 232 9,8 1 128 1 159 2,7
21 Svalbard . . . 67 81 21,3  113  506  347,7
23 Kontinentalsokkelen  502  692 37,8  302  457 51,1  198 062  149 008 -24,8

Standardtegn i tabeller