Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter kommune. Januar-oktober 2009. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt, Svalbardskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  568 791,3 88 397,9 17 316,4 69 456,0  101 512,7  291 933,6 -6,5 7,1 2,5
                   
01 Østfold 18 149,4 4 113,3  811,7 3 445,0 3 759,7 6 019,7 1,5 6,3 1,0
0101 Halden 1 726,7  406,2 80,8  345,2  347,8  546,7 5,7 8,5 4,3
0104 Moss 2 071,4  465,2 93,6  393,1  424,0  695,5 1,4 4,6 -0,1
0105 Sarpsborg 3 756,6  749,0  148,9  640,4  813,3 1 404,9 -1,2 6,2 0,7
0106 Fredrikstad 5 066,2 1 115,7  218,4  932,2 1 220,2 1 579,6 -0,1 6,1 -1,5
0111 Hvaler  253,9 72,5 13,8 56,2 27,7 83,8 12,4 15,1 10,2
0118 Aremark 81,4 25,5 4,5 15,8 9,9 25,6 15,3 20,0 8,3
0119 Marker  198,4 48,9 9,5 39,6 33,5 67,1 -0,4 5,1 2,2
0121 Rømskog 42,9 9,9 1,9 7,2 8,7 15,2 2,9 0,2 -5,4
0122 Trøgstad  294,6 77,5 15,2 65,8 39,7 96,3 5,2 5,6 3,7
0123 Spydeberg  363,9 86,8 17,2 72,1 71,5  116,4 2,5 3,9 -0,1
0124 Askim  997,6  238,7 47,0  188,4  207,0  316,4 2,6 3,9 0,8
0125 Eidsberg  695,8  162,9 32,0  138,8  142,9  219,2 3,1 5,9 4,0
0127 Skiptvet  195,6 51,6 10,3 45,2 24,4 64,2 9,9 9,4 5,9
0128 Rakkestad  476,6  113,5 21,8 95,4 89,3  156,6 6,4 8,2 4,1
0135 Råde  427,0  110,0 21,7 89,4 68,2  137,8 0,2 5,6 2,3
0136 Rygge  962,3  236,2 46,7  192,9  170,7  315,7 1,5 7,0 1,6
0137 Våler  264,1 69,4 13,8 61,2 30,5 89,3 6,9 8,9 5,4
0138 Hobøl  274,3 73,7 14,7 66,1 30,5 89,3 1,4 2,3 -1,9
                   
02 Akershus 53 533,6 11 169,4 2 189,4 8 590,2 12 300,4 19 284,3 -1,1 6,5 1,6
0211 Vestby 1 115,6  256,3 51,7  218,5  199,8  389,2 6,0 12,2 7,8
0213 Ski 2 285,0  545,4  108,7  436,4  388,2  806,3 1,0 5,8 2,4
0214 Ås 1 201,7  277,5 55,4  227,6  260,3  380,8 3,7 10,8 4,9
0215 Frogn 1 184,2  305,1 60,9  238,3  133,7  446,2 3,4 5,9 1,7
0216 Nesodden 1 175,2  310,9 63,1  262,4  131,8  407,1 3,0 4,8 1,1
0217 Oppegård 2 686,8  562,6  111,0  435,3  588,9  989,0 5,5 8,8 3,4
0219 Bærum 16 592,5 3 059,7  572,5 2 007,2 4 849,1 6 104,1 -10,4 5,0 -1,3
0220 Asker 7 201,1 1 396,4  267,9  958,5 1 617,5 2 960,8 0,9 5,7 0,8
0221 Aurskog-Høland  816,4  201,2 40,0  184,2  128,3  262,7 3,3 5,3 1,8
0226 Sørum 1 170,2  267,1 53,9  227,0  155,2  467,1 7,1 7,5 5,1
0227 Fet  755,5  194,1 38,5  159,7 78,0  285,2 10,6 9,8 3,8
0228 Rælingen 1 039,5  281,8 57,9  249,8 91,4  358,6 4,3 5,7 2,2
0229 Enebakk  648,9  164,3 32,5  147,7 95,2  209,2 4,2 7,3 1,5
0230 Lørenskog 3 518,8  640,2  130,2  524,3 1 022,7 1 201,4 6,7 7,0 3,4
0231 Skedsmo 4 221,2  894,6  179,8  732,4  987,2 1 427,3 2,5 5,9 0,6
0233 Nittedal 1 719,6  391,0 80,0  330,0  332,1  586,5 -3,1 7,9 3,7
0234 Gjerdrum  401,7  108,5 21,5 87,3 43,9  140,6 2,1 7,7 2,2
0235 Ullensaker 2 688,4  497,2  101,1  430,1  787,5  872,4 9,7 7,4 3,4
0236 Nes 1 100,8  290,3 57,7  258,1  145,6  349,1 4,3 7,2 1,4
0237 Eidsvoll 1 217,2  312,6 63,1  283,8  171,8  385,8 8,0 9,9 6,4
0238 Nannestad  656,6  176,8 34,9  160,0 71,0  213,9 7,3 9,9 3,2
0239 Hurdal  136,7 35,9 7,2 31,6 21,1 40,9 4,5 7,9 5,3
                   
0301 Oslo 84 026,6 14 111,2 2 654,1 9 768,7 27 694,8 29 797,8 -2,8 6,7 2,3
                   
04 Hedmark 11 698,3 2 721,9  540,8 2 329,9 2 564,8 3 540,8 4,0 6,3 2,4
0402 Kongsvinger 1 074,4  254,7 49,9  215,7  220,7  333,4 4,7 7,8 2,0
0403 Hamar 2 304,7  470,8 93,5  388,3  606,8  745,3 1,7 6,5 2,0
0412 Ringsaker 2 289,5  443,3 89,6  392,2  786,1  578,2 3,3 5,7 2,2
0415 Løten  357,4 96,6 19,5 87,1 45,5  108,7 5,9 8,6 5,3
0417 Stange 1 063,7  267,1 54,2  235,0  162,4  345,1 6,1 8,9 5,1
0418 Nord-Odal  272,9 66,0 13,0 58,4 42,3 93,2 4,6 7,2 1,6
0419 Sør-Odal  448,2  114,9 22,5 99,4 69,9  141,4 7,7 7,8 2,8
0420 Eidskog  292,4 75,2 15,0 67,7 45,6 88,9 0,0 2,7 -1,9
0423 Grue  270,7 67,9 13,4 56,3 48,9 84,3 4,6 3,7 1,8
0425 Åsnes  373,4  100,1 19,6 84,2 56,5  113,0 5,9 6,6 2,4
0426 Våler  198,5 50,0 9,8 42,5 39,7 56,6 1,5 3,0 0,1
0427 Elverum 1 204,0  288,8 58,3  252,1  240,7  364,1 4,5 7,0 4,6
0428 Trysil  383,9  102,4 19,2 78,4 69,5  114,5 5,9 5,4 1,0
0429 Åmot  229,0 62,3 12,4 49,8 30,9 73,6 4,5 4,4 1,9
0430 Stor-Elvdal  123,4 36,4 7,0 29,0 11,3 39,7 3,8 4,8 2,2
0432 Rendalen 88,4 28,9 5,4 20,5 8,7 24,9 -0,1 -1,0 -3,2
0434 Engerdal 61,0 16,6 3,3 15,3 7,8 18,1 2,5 3,5 -0,4
0436 Tolga 71,1 19,0 3,7 18,0 7,4 23,1 12,6 12,8 9,4
0437 Tynset  308,0 80,9 15,9 69,0 37,1  105,1 7,7 7,0 2,3
0438 Alvdal  117,0 32,9 6,4 28,6 12,6 36,6 -1,6 -7,2 -8,8
0439 Folldal 74,0 21,5 4,2 19,0 5,9 23,4 3,4 2,4 -1,7
0441 Os 92,6 25,6 5,0 23,7 8,6 29,6 6,3 8,7 5,6
                   
05 Oppland 11 502,3 2 786,1  547,1 2 319,5 2 176,7 3 672,9 3,1 6,1 1,9
0501 Lillehammer 2 096,3  437,6 86,0  354,0  497,3  721,4 3,7 7,1 2,8
0502 Gjøvik 1 868,7  429,3 87,4  373,7  407,6  570,7 2,9 6,7 4,0
0511 Dovre  135,2 37,7 7,4 32,0 13,9 44,2 6,0 8,4 4,5
0512 Lesja  106,6 33,5 6,3 24,7 10,7 31,4 5,4 11,9 8,1
0513 Skjåk  124,0 40,5 7,7 24,2 13,3 38,3 11,0 19,7 16,3
0514 Lom  135,9 34,2 6,5 28,4 18,1 48,8 5,4 8,5 3,1
0515 Vågå  212,2 49,0 9,6 41,4 17,8 94,5 3,2 3,7 -1,6
0516 Nord-Fron  383,0 97,0 18,7 72,1 74,1  121,1 2,6 2,5 -2,2
0517 Sel  275,2 75,7 14,8 67,9 29,8 87,0 2,7 4,7 -0,3
0519 Sør-Fron  165,8 45,3 8,6 36,7 24,7 50,5 1,5 0,4 -3,1
0520 Ringebu  256,8 67,6 12,5 52,8 44,0 79,9 1,3 4,7 1,4
0521 Øyer  288,6 79,4 15,0 61,8 52,5 80,0 -1,5 0,7 -3,4
0522 Gausdal  323,1 86,0 16,6 73,7 48,9 98,0 3,1 6,0 2,6
0528 Østre Toten  865,4  206,9 40,7  182,1  153,9  281,8 5,9 7,5 1,5
0529 Vestre Toten  845,5  183,8 37,0  159,9  232,4  232,4 -2,5 5,9 2,0
0532 Jevnaker  389,5 90,9 18,6 80,4 76,4  123,2 -0,2 7,7 3,7
0533 Lunner  508,3  135,8 27,1  122,0 58,1  165,4 3,4 5,4 0,2
0534 Gran  844,7  197,9 39,2  172,3  171,0  264,3 3,5 4,6 0,4
0536 Søndre Land  278,1 72,7 14,7 65,7 45,8 79,2 0,7 4,0 0,1
0538 Nordre Land  372,4 93,6 18,2 73,9 71,0  115,6 5,5 5,2 1,1
0540 Sør-Aurdal  162,5 47,7 8,9 36,2 18,2 51,4 6,0 6,6 1,2
0541 Etnedal 64,7 18,4 3,5 14,9 6,8 21,1 5,9 5,6 2,1
0542 Nord-Aurdal  389,9  106,0 20,1 81,4 50,9  131,6 5,2 5,6 1,4
0543 Vestre Slidre  123,9 35,8 6,6 26,8 10,5 44,3 3,1 2,8 -1,1
0544 Øystre Slidre  191,1 54,8 10,0 40,9 19,0 66,5 9,0 9,3 2,3
0545 Vang 94,7 29,2 5,4 19,6 10,0 30,4 11,5 9,7 5,9
                   
06 Buskerud 20 345,1 4 621,9  895,5 3 633,8 4 402,3 6 791,7 4,3 6,2 1,0
0602 Drammen 5 442,3 1 107,4  215,8  887,4 1 410,5 1 821,1 4,5 7,6 1,3
0604 Kongsberg 2 448,0  504,3 99,0  389,8  736,6  718,4 7,7 10,7 3,6
0605 Ringerike 1 944,0  459,6 90,2  370,4  415,4  608,4 2,5 5,9 1,0
0612 Hole  487,7  156,9 21,4 84,2 61,4  163,9 -2,3 6,0 -0,7
0615 Flå 59,6 16,8 3,1 12,1 7,8 19,8 3,5 4,0 -0,4
0616 Nes  224,5 59,5 11,2 43,5 34,1 76,2 -0,9 1,7 -1,3
0617 Gol  309,8 81,4 15,5 58,3 49,7  104,9 -2,5 1,3 -2,2
0618 Hemsedal  163,5 46,8 8,3 29,4 27,6 51,5 5,2 7,6 0,5
0619 Ål  325,0 83,4 15,8 57,9 52,1  115,7 -0,2 1,5 -2,7
0620 Hol  372,4  108,4 19,8 62,9 63,5  117,8 -4,8 -9,3 -12,7
0621 Sigdal  213,5 60,9 10,7 43,2 31,9 66,8 1,8 2,1 -3,3
0622 Krødsherad  166,9 37,6 6,9 27,8 34,0 60,6 4,4 6,5 3,6
0623 Modum  844,7  205,3 40,4  168,2  157,2  273,6 3,9 3,0 -1,5
0624 Øvre Eiker 1 126,8  271,9 53,6  225,6  189,3  386,3 8,2 10,6 5,3
0625 Nedre Eiker 1 551,2  345,5 70,0  310,7  262,5  562,4 6,2 7,1 2,5
0626 Lier 2 321,6  456,3 90,5  362,3  546,9  865,5 6,6 6,8 2,3
0627 Røyken 1 325,0  342,5 69,0  289,7  155,9  467,9 2,3 4,1 0,3
0628 Hurum  613,4  151,8 30,4  130,6  103,0  197,6 1,7 3,5 -1,6
0631 Flesberg  154,0 42,0 8,1 32,9 23,9 47,1 0,7 3,9 -0,2
0632 Rollag 80,7 23,8 4,6 16,9 12,6 22,9 2,3 7,1 2,8
0633 Nore og Uvdal  170,7 59,8 11,2 30,1 26,3 43,3 4,7 4,7 2,2
                   
07 Vestfold 16 620,9 3 790,7  744,3 3 111,7 3 570,2 5 404,0 3,5 7,3 2,7
0701 Horten 1 866,8  400,1 80,5  338,8  497,0  550,3 6,1 6,2 0,6
0702 Holmestrand  646,2  152,0 30,9  132,3  126,4  204,7 6,8 4,0 -0,7
0704 Tønsberg 3 324,4  706,8  138,5  558,9  941,3  978,9 3,8 9,2 3,6
0706 Sandefjord 3 383,6  719,8  139,5  574,0  759,3 1 190,9 1,2 5,6 1,4
0709 Larvik 2 839,9  679,1  132,1  554,5  533,0  941,2 3,1 9,7 5,6
0711 Svelvik  379,3 97,2 19,4 87,3 52,0  123,3 3,7 7,9 2,7
0713 Sande  489,4  134,4 25,9  110,8 52,3  166,1 8,3 14,4 9,1
0714 Hof  171,3 43,9 8,7 39,6 25,0 54,1 -1,5 5,6 1,7
0716 Re  518,7  127,9 25,5  114,2 85,6  165,5 4,7 8,1 4,4
0719 Andebu  323,4 77,9 15,5 69,5 61,7 98,9 -1,7 -3,3 -7,1
0720 Stokke  748,6  161,8 32,0  140,3  180,5  234,0 4,9 5,4 0,2
0722 Nøtterøy 1 493,2  370,1 73,1  295,0  202,7  552,3 2,4 5,0 2,1
0723 Tjøme  285,2 82,5 15,3 63,8 27,2 96,3 7,5 10,4 5,3
0728 Lardal  151,1 37,3 7,3 32,5 26,3 47,7 8,7 8,4 4,4
                   
08 Telemark 12 801,9 2 750,4  543,8 2 199,5 2 530,1 4 778,0 9,5 4,4 -0,2
0805 Porsgrunn 3 926,8  586,9  117,9  482,6  667,6 2 071,9 28,7 6,9 2,5
0806 Skien 3 613,1  815,3  160,8  683,6  885,5 1 067,9 3,5 7,1 0,7
0807 Notodden  837,6  195,4 38,8  155,7  204,5  243,1 -0,3 2,2 -2,1
0811 Siljan  133,4 35,3 7,1 30,8 15,4 44,8 3,4 7,1 1,8
0814 Bamble 1 016,7  232,0 47,6  196,5  211,1  329,4 1,4 3,0 -1,4
0815 Kragerø  621,4  153,0 30,5  129,7  120,8  187,3 0,2 4,8 -0,3
0817 Drangedal  214,4 55,6 11,1 47,6 30,2 70,0 7,7 8,4 6,0
0819 Nome  394,4 98,3 18,9 78,5 68,5  130,1 1,0 1,4 0,2
0821 Bø  349,7 86,1 16,7 68,7 66,4  111,9 6,5 10,1 5,6
0822 Sauherad  239,2 59,9 11,8 52,2 43,0 72,3 3,1 7,8 2,9
0826 Tinn  444,1  144,1 27,8 80,3 63,1  128,7 7,1 10,3 6,7
0827 Hjartdal  101,0 30,3 5,8 19,3 13,9 31,8 8,4 6,8 6,0
0828 Seljord  186,1 46,3 9,1 36,6 33,0 61,1 1,6 2,4 1,0
0829 Kviteseid  147,9 25,4 4,6 30,8 24,6 62,4 6,7 -43,0 -50,1
0830 Nissedal 81,3 24,1 4,5 16,0 12,6 24,1 3,7 4,0 0,2
0831 Fyresdal 76,5 21,9 4,2 15,8 12,4 22,2 2,5 -1,8 -3,7
0833 Tokke  168,8 54,2 10,5 30,8 21,8 51,5 5,8 -2,7 -3,8
0834 Vinje  249,4 86,3 16,0 43,9 35,5 67,6 -4,6 -10,8 -13,4
                   
09 Aust-Agder 7 578,9 1 808,3  354,9 1 410,4 1 500,6 2 504,7 7,4 9,8 5,2
0901 Risør  415,4 97,0 19,4 83,4 81,9  133,8 6,2 9,4 4,6
0904 Grimstad 1 553,1  381,3 72,9  266,1  281,5  551,3 18,0 21,4 15,4
0906 Arendal 3 145,2  676,1  135,1  566,0  729,1 1 038,9 5,6 7,4 3,0
0911 Gjerstad  131,2 32,1 6,4 27,8 24,2 40,8 -0,8 1,5 -1,1
0912 Vegårshei  106,6 25,5 5,1 23,0 16,4 36,6 10,8 10,0 6,5
0914 Tvedestrand  361,5 90,5 18,0 74,1 63,5  115,4 0,8 8,0 3,9
0919 Froland  271,9 66,6 13,3 59,8 34,6 97,6 5,3 -0,1 -3,2
0926 Lillesand  664,6  169,6 32,5  129,5  116,5  216,4 3,7 11,5 4,9
0928 Birkenes  271,8 62,3 12,5 55,5 54,2 87,2 4,2 3,5 0,8
0929 Åmli 97,8 29,1 5,6 20,9 15,0 27,3 8,4 10,0 6,3
0935 Iveland 66,1 20,5 4,1 15,0 8,8 17,7 4,9 6,3 2,2
0937 Evje og Hornnes  204,0 50,5 9,9 41,7 33,6 68,3 7,5 7,0 3,8
0938 Bygland 73,5 21,4 4,2 15,6 10,8 21,4 -1,9 -1,2 -3,9
0940 Valle 96,5 31,8 6,1 17,2 14,7 26,7 1,3 3,0 0,4
0941 Bykle  119,6 53,9 9,8 14,6 15,8 25,5 7,4 6,2 3,0
                   
10 Vest-Agder 13 295,4 2 863,0  561,7 2 225,1 3 259,2 4 386,4 3,7 4,6 0,5
1001 Kristiansand 7 505,0 1 420,4  276,4 1 100,7 2 164,1 2 543,3 4,3 5,5 0,7
1002 Mandal  937,5  225,6 44,6  185,0  182,7  299,6 4,6 5,4 1,1
1003 Farsund  623,6  157,4 30,7  124,8  125,5  185,0 2,3 7,6 3,3
1004 Flekkefjord  635,0  157,6 31,6  121,1  116,6  208,0 2,5 5,9 2,8
1014 Vennesla  767,2  184,6 37,5  160,9  154,6  229,6 2,8 4,4 0,1
1017 Songdalen  381,1 84,6 17,1 74,5 72,8  132,1 6,4 4,6 1,3
1018 Søgne  707,7  177,0 34,7  139,6  106,6  249,7 0,6 8,1 4,0
1021 Marnardal  125,0 30,5 6,0 25,6 27,4 35,5 2,5 4,6 -0,1
1026 Åseral 71,3 25,3 4,7 10,9 14,8 15,6 4,4 -2,8 -4,1
1027 Audnedal 96,9 22,8 4,5 20,1 21,3 28,2 -6,0 -4,1 -6,1
1029 Lindesnes  241,5 62,3 12,0 51,2 43,0 73,0 0,1 2,8 -2,5
1032 Lyngdal  473,0  110,1 22,0 92,4  105,3  143,3 4,7 5,1 2,9
1034 Hægebostad 95,8 24,3 4,8 20,7 15,8 30,2 7,9 6,3 4,5
1037 Kvinesdal  464,0  121,4 23,7 74,2 77,3  167,4 5,1 -2,8 -4,7
1046 Sirdal  170,9 59,0 11,2 23,2 31,5 46,0 -3,5 -13,4 -13,5
                   
11 Rogaland 46 850,7 8 872,7 1 756,6 6 636,0 13 027,1 16 558,3 3,9 9,3 4,4
1101 Eigersund 1 118,5  263,1 52,6  208,5  222,3  371,9 3,8 8,9 3,4
1102 Sandnes 6 258,8 1 324,2  264,8 1 030,0 1 386,7 2 253,2 7,3 10,8 4,3
1103 Stavanger 19 164,2 3 054,6  601,0 2 176,2 6 580,2 6 752,1 -0,7 9,0 3,8
1106 Haugesund 2 886,7  639,0  127,3  491,2  750,5  878,8 4,8 10,3 5,6
1111 Sokndal  205,9 51,0 10,2 40,4 41,6 62,8 2,2 5,8 0,5
1112 Lund  221,7 46,1 9,1 37,9 59,1 69,5 -7,3 -3,3 -5,6
1114 Bjerkreim  180,7 42,9 8,5 35,3 31,8 62,3 10,8 10,3 7,2
1119 Hå 1 205,5  281,1 55,7  228,2  236,2  404,3 8,4 9,1 4,2
1120 Klepp 1 291,0  309,2 60,6  239,6  237,5  444,0 6,7 8,2 2,9
1121 Time 1 252,9  300,5 60,3  242,8  219,8  429,6 4,5 8,1 3,9
1122 Gjesdal  696,4  180,0 36,2  150,4 96,3  233,4 4,9 8,0 3,7
1124 Sola 4 950,7  549,2  108,1  374,8 1 800,5 2 118,1 16,6 8,6 3,8
1127 Randaberg 1 031,4  215,7 42,5  155,6  201,2  416,3 -4,0 10,9 4,3
1129 Forsand  101,0 35,0 6,6 14,9 17,3 27,3 3,2 1,9 -0,1
1130 Strand  780,7  193,7 38,9  155,8  127,2  265,0 7,4 10,9 5,6
1133 Hjelmeland  194,2 61,6 11,8 34,6 28,9 57,3 -1,3 -5,6 -6,3
1134 Suldal  351,7  122,3 23,1 46,5 50,8  109,1 12,9 31,4 26,4
1135 Sauda  306,7 85,6 17,0 62,3 44,5 97,4 -8,7 0,8 -2,3
1141 Finnøy  181,6 44,1 8,6 37,1 34,7 57,1 7,1 8,6 4,0
1142 Rennesøy  276,8 77,7 14,5 58,8 27,7 98,2 9,8 13,1 6,9
1144 Kvitsøy 33,7 8,4 1,7 6,8 5,6 11,1 9,3 9,5 5,6
1145 Bokn 47,6 12,9 2,5 9,3 8,6 14,3 0,8 7,5 2,2
1146 Tysvær  630,1  163,6 33,1  136,4 91,3  205,7 5,4 14,8 9,7
1149 Karmøy 2 781,4  657,1  132,7  542,0  537,1  912,5 6,1 7,4 5,0
1151 Utsira 14,4 3,4 0,7 3,1 3,1 4,1 1,3 -0,9 -6,3
1160 Vindafjord  686,2  150,6 28,6  117,5  186,6  203,0 11,4 12,2 8,6
                   
12 Hordaland 40 731,8 8 767,9 1 727,8 6 939,5 9 217,3 14 079,4 5,8 8,5 4,0
1201 Bergen 25 124,1 4 970,9  977,9 3 908,0 6 364,6 8 902,7 5,6 8,6 4,6
1211 Etne  252,9 67,4 13,1 50,6 39,2 82,6 4,6 5,7 1,6
1216 Sveio  300,8 79,7 16,0 66,3 39,1 99,8 6,8 8,4 4,9
1219 Bømlo  874,6  194,0 37,1  154,9  208,9  279,7 14,4 10,3 2,9
1221 Stord 1 523,8  308,5 62,8  260,5  423,8  468,2 6,6 9,1 4,2
1222 Fitjar  207,3 50,8 10,0 39,0 39,6 68,0 -3,5 5,4 0,2
1223 Tysnes  173,2 44,9 8,7 35,7 27,0 56,9 6,7 8,8 5,6
1224 Kvinnherad 1 007,8  223,9 44,8  173,1  187,0  379,0 -3,2 -0,7 -3,3
1227 Jondal 68,7 17,1 3,3 12,3 14,1 22,0 -16,8 -8,7 -11,3
1228 Odda  504,9  134,6 26,6 89,4 90,2  164,1 -9,6 -10,9 -12,3
1231 Ullensvang  224,5 58,0 11,2 44,6 34,3 76,5 6,1 7,0 1,4
1232 Eidfjord 91,7 40,4 7,6 13,6 10,0 20,2 9,4 7,3 5,7
1233 Ulvik 72,5 26,8 5,1 13,1 8,9 18,6 6,1 5,8 3,3
1234 Granvin 52,9 14,0 2,8 11,9 8,0 16,2 7,2 9,5 7,5
1235 Voss  935,4  230,0 46,0  178,0  173,1  308,4 8,4 8,1 5,6
1238 Kvam  540,2  139,7 27,2  109,1 98,8  165,3 6,4 9,8 4,3
1241 Fusa  382,9 68,4 13,1 52,1 84,7  164,6 8,8 6,2 -0,1
1242 Samnanger  142,7 41,5 8,3 32,6 17,2 43,2 3,8 9,0 3,9
1243 Os 1 104,5  286,8 57,1  236,3  144,8  379,5 1,4 6,8 2,7
1244 Austevoll  553,2  111,3 17,1 68,2  149,9  206,8 11,5 21,5 -3,6
1245 Sund  397,7 99,0 20,0 86,9 66,2  125,6 10,5 13,9 8,9
1246 Fjell 1 592,6  374,0 73,4  314,1  279,3  551,7 5,0 9,0 1,0
1247 Askøy 1 487,8  391,3 79,8  344,6  194,8  477,3 6,8 12,7 7,8
1251 Vaksdal  233,8 70,4 14,0 48,0 37,8 63,7 5,8 12,0 7,4
1252 Modalen 40,2 18,0 3,4 4,4 7,3 7,1 10,5 7,5 6,5
1253 Osterøy  450,0  108,7 21,7 91,6 85,6  142,3 1,9 5,2 0,8
1256 Meland  431,1  100,3 20,2 88,3 77,5  144,7 11,5 10,7 4,2
1259 Øygarden  262,1 66,6 13,5 59,6 40,3 82,0 11,6 8,5 4,2
1260 Radøy  294,8 76,7 15,5 66,8 46,2 89,6 11,5 17,7 15,1
1263 Lindås 1 013,1  253,4 51,0  215,3  154,7  338,6 12,1 13,6 9,4
1264 Austrheim  250,7 55,7 10,6 41,9 50,2 92,3 21,5 15,5 13,3
1265 Fedje 36,2 9,8 2,0 7,9 4,2 12,4 2,2 2,7 -0,9
1266 Masfjorden  103,2 35,4 6,9 20,9 10,4 29,6 7,1 3,7 1,3
                   
14 Sogn og Fjordane 7 430,9 1 840,2  358,7 1 412,3 1 415,7 2 404,0 5,4 7,1 2,9
1401 Flora  873,6  197,8 39,5  166,3  222,2  247,8 7,8 11,1 5,4
1411 Gulen  172,2 40,4 7,5 30,9 29,5 63,9 16,9 15,7 9,5
1412 Solund 49,0 14,2 2,7 11,1 7,7 13,3 3,4 9,0 7,0
1413 Hyllestad  103,1 27,7 5,5 22,2 20,4 27,3 17,1 25,8 22,4
1416 Høyanger  263,3 81,3 16,0 55,8 31,6 78,5 -2,4 -1,1 -4,2
1417 Vik  210,3 53,1 10,1 33,4 24,2 89,5 10,0 7,3 3,9
1418 Balestrand 82,0 22,9 4,5 17,3 14,5 22,8 6,4 10,5 7,3
1419 Leikanger  198,3 37,4 7,5 31,0 76,9 45,5 20,6 38,7 32,5
1420 Sogndal  441,1  110,3 21,7 90,8 87,7  130,6 3,5 4,0 0,1
1421 Aurland  151,1 57,8 10,8 23,1 21,2 38,1 1,0 -7,8 -8,8
1422 Lærdal  153,3 49,4 9,5 30,9 19,8 43,7 7,6 6,1 2,6
1424 Årdal  420,8  124,9 24,7 86,0 48,1  137,0 4,7 2,9 -1,1
1426 Luster  317,1  106,9 20,1 58,6 42,4 89,1 7,2 5,8 3,6
1428 Askvoll  160,9 43,8 8,5 36,8 19,9 51,8 7,6 9,7 5,2
1429 Fjaler  158,8 38,8 7,6 32,6 25,0 54,7 9,1 8,1 5,4
1430 Gaular  163,1 40,6 7,9 34,9 29,7 50,0 5,9 7,7 3,9
1431 Jølster  155,8 43,3 8,4 36,2 18,3 49,5 4,9 4,3 1,4
1432 Førde 1 115,5  203,9 40,0  170,1  316,6  384,9 5,3 10,2 5,5
1433 Naustdal  136,8 38,5 7,6 33,8 14,1 42,9 6,9 10,5 4,5
1438 Bremanger  248,6 70,5 13,7 48,0 39,5 76,8 -1,7 3,5 -0,3
1439 Vågsøy  435,2  100,4 19,4 80,6 86,7  148,0 2,2 5,3 1,2
1441 Selje  149,4 41,8 8,1 35,9 18,9 44,7 -5,7 9,2 4,5
1443 Eid  342,7 87,7 17,2 74,8 47,3  115,7 3,5 6,5 1,3
1444 Hornindal 56,6 16,2 3,2 13,6 6,5 17,1 8,4 8,2 5,0
1445 Gloppen  424,0 87,2 16,8 70,2 53,0  196,8 6,8 3,5 -1,6
1449 Stryn  448,4  103,5 20,0 87,4 93,5  144,0 3,6 8,3 2,4
                   
15 Møre og Romsdal 19 271,2 4 345,4  852,0 3 472,6 4 304,4 6 296,8 5,0 8,0 3,7
1502 Molde 2 262,7  456,0 89,5  364,6  727,1  625,5 4,8 8,0 2,0
1504 Ålesund 3 845,6  792,5  153,3  620,1  942,7 1 337,1 4,4 6,3 3,1
1505 Kristiansund 1 669,0  392,7 79,0  333,1  302,5  561,8 8,1 10,2 5,7
1511 Vanylven  244,3 58,9 11,3 44,9 52,2 77,0 11,6 9,7 3,8
1514 Sande  183,1 44,0 8,7 34,3 41,6 54,5 7,6 8,8 4,9
1515 Herøy  854,6  165,2 30,9  123,9  236,7  297,9 9,8 10,3 2,9
1516 Ulstein  925,0  161,0 30,2  115,5  351,8  266,6 18,9 16,9 13,1
1517 Hareid  368,0 81,3 16,4 67,9 92,8  109,5 5,8 11,6 8,0
1519 Volda  559,8  132,6 25,9  110,6  114,0  176,6 6,7 8,8 4,8
1520 Ørsta  755,0  165,2 32,9  134,2  142,9  279,8 9,3 10,9 6,5
1523 Ørskog  144,3 34,3 6,7 27,8 26,5 49,0 2,1 3,8 0,6
1524 Norddal  107,4 34,4 6,6 20,9 17,8 27,7 1,2 0,5 -0,7
1525 Stranda  288,8 72,8 14,3 57,6 53,2 91,0 0,4 4,8 -0,2
1526 Stordal 60,0 14,2 2,7 11,7 15,9 15,5 0,5 -1,1 -3,8
1528 Sykkylven  637,8  118,6 23,5 97,9  139,0  258,8 -1,8 1,1 -1,2
1529 Skodje  243,2 63,6 12,7 49,9 41,0 75,9 -2,0 5,8 1,9
1531 Sula  506,4  119,7 23,9  105,1 90,2  167,4 5,5 9,8 4,7
1532 Giske  436,4  114,3 23,1 99,2 56,8  143,0 7,7 12,5 8,7
1534 Haram  704,0  169,8 33,4  129,0  154,8  217,0 7,1 10,3 6,1
1535 Vestnes  469,8  114,0 22,1 93,0 93,7  147,0 8,0 14,5 8,3
1539 Rauma  521,1  125,0 23,7 99,7  106,4  166,4 -2,9 9,6 5,6
1543 Nesset  193,9 58,3 11,4 38,6 32,1 53,6 10,1 13,5 10,2
1545 Midsund  122,1 32,3 6,4 24,8 20,7 37,9 -0,8 3,5 -0,1
1546 Sandøy  139,1 27,2 5,2 19,8 23,0 63,8 4,5 5,3 4,9
1547 Aukra  222,6 70,9 14,5 50,8 32,4 54,1 -5,7 -1,7 -5,6
1548 Fræna  571,9  140,1 27,6  122,3 96,2  185,8 -8,5 6,7 0,7
1551 Eide  222,8 51,4 10,1 45,6 50,7 64,9 6,7 10,5 5,4
1554 Averøy  338,4 86,8 17,4 74,0 51,6  108,7 7,2 10,7 6,2
1557 Gjemnes  145,3 39,7 7,9 35,0 18,2 44,6 4,4 6,5 2,8
1560 Tingvoll  155,0 39,8 8,0 35,8 19,3 52,3 3,7 6,2 2,0
1563 Sunndal  484,8  132,6 26,8  101,3 66,1  157,9 2,2 0,5 -1,7
1566 Surnadal  374,0 87,2 17,2 70,8 50,8  148,1 2,5 6,2 3,3
1567 Rindal  109,9 32,0 6,1 23,1 11,8 36,9 7,8 9,3 5,4
1571 Halsa 92,8 28,6 5,2 15,6 8,3 35,2 -14,1 -7,2 -14,1
1573 Smøla  119,6 34,4 6,9 29,7 8,4 40,2 14,2 9,1 6,5
1576 Aure  192,5 54,0 10,7 44,7 15,1 68,0 3,3 7,4 3,9
                   
16 Sør-Trøndelag 21 769,9 4 702,3  933,7 3 962,8 4 976,7 7 194,4 5,1 6,6 1,1
1601 Trondheim 15 063,9 2 991,7  592,5 2 489,2 3 978,6 5 011,9 5,6 6,6 0,6
1612 Hemne  220,3 59,6 12,0 50,9 21,7 76,1 3,1 5,4 2,7
1613 Snillfjord 45,6 13,1 2,6 10,7 4,5 14,7 2,5 3,7 0,9
1617 Hitra  210,7 57,2 11,5 52,1 20,5 69,5 4,9 7,6 3,2
1620 Frøya  278,6 60,1 11,7 52,0 27,0  127,7 -7,0 2,8 -3,6
1621 Ørland  301,7 72,9 14,5 64,5 51,3 98,5 4,8 8,9 3,0
1622 Agdenes 89,8 22,0 4,4 19,2 19,8 24,5 4,6 6,3 4,5
1624 Rissa  355,9 85,9 17,3 74,7 74,0  104,0 5,0 9,5 7,0
1627 Bjugn  230,9 57,4 11,7 52,4 35,3 74,1 0,8 7,1 3,4
1630 Åfjord  160,2 42,0 8,4 36,7 18,9 54,2 8,2 10,8 6,9
1632 Roan 43,3 12,5 2,5 11,2 3,3 13,8 8,8 10,6 6,2
1633 Osen 47,0 13,6 2,7 11,6 3,7 15,4 0,4 5,2 1,3
1634 Oppdal  359,7 94,6 18,6 77,0 45,9  123,7 1,2 1,6 -2,3
1635 Rennebu  125,4 39,5 7,7 28,2 11,4 38,7 2,3 2,0 -0,4
1636 Meldal  207,3 52,9 10,3 44,0 34,5 65,6 6,7 9,7 5,0
1638 Orkdal  755,2  167,1 33,6  144,7  166,0  243,9 9,0 9,9 3,6
1640 Røros  338,3 84,5 16,6 70,4 58,3  108,4 2,9 4,6 2,6
1644 Holtålen 96,1 26,8 5,3 23,5 8,2 32,2 7,2 9,0 4,2
1648 Midtre Gauldal  304,0 76,1 15,0 67,2 57,2 88,5 0,9 3,4 -0,9
1653 Melhus  830,4  212,9 42,6  185,7  126,1  263,2 4,0 6,2 1,1
1657 Skaun  320,8 86,9 17,6 82,6 34,5 99,2 4,7 6,4 1,4
1662 Klæbu  317,7 84,8 17,3 74,4 39,5  101,7 2,3 4,1 -0,9
1663 Malvik  767,3  203,0 40,8  183,0 87,6  252,9 5,2 8,0 2,1
1664 Selbu  240,0 58,6 11,6 46,8 43,9 79,1 8,4 6,8 4,1
1665 Tydal 59,5 26,8 5,1 10,2 4,8 12,7 4,7 3,3 2,5
                   
17 Nord-Trøndelag 7 465,6 1 802,2  362,4 1 578,0 1 421,0 2 302,1 3,0 5,8 1,6
1702 Steinkjer 1 412,0  282,7 56,9  246,5  350,8  475,0 1,8 5,9 0,6
1703 Namsos  672,8  177,5 36,0  163,6 73,5  222,2 4,7 7,9 4,3
1711 Meråker  134,7 35,7 7,2 28,0 25,3 38,5 3,5 -2,3 -3,3
1714 Stjørdal 1 253,2  306,8 61,1  273,0  237,8  374,5 2,1 5,8 0,6
1717 Frosta  113,9 29,8 5,8 25,8 18,5 34,0 -2,9 -5,3 -9,5
1718 Leksvik  192,9 45,3 8,9 40,2 40,7 57,9 3,0 4,9 -0,3
1719 Levanger 1 116,2  257,8 52,6  229,6  263,2  312,9 5,8 9,0 5,2
1721 Verdal  805,2  184,3 37,4  162,5  202,6  218,3 1,5 4,7 2,3
1723 Mosvik 38,9 10,9 2,2 9,5 5,1 11,2 3,4 -4,4 -7,6
1724 Verran  156,2 39,2 7,7 32,5 37,1 39,7 -9,0 -5,7 -10,4
1725 Namdalseid 71,0 19,9 4,0 18,2 5,8 23,2 8,3 10,3 3,8
1729 Inderøy  312,2 78,9 15,8 70,0 50,0 97,5 7,3 7,0 0,9
1736 Snåsa 93,3 27,3 5,4 22,7 9,6 28,4 5,4 6,9 3,7
1738 Lierne 68,1 21,1 4,1 16,5 7,0 19,4 6,0 6,4 3,7
1739 Røyrvik 29,7 11,7 2,2 6,3 3,3 6,2 15,7 22,1 17,5
1740 Namsskogan 54,1 20,9 4,0 10,5 4,6 14,2 9,0 2,5 -0,1
1742 Grong  126,4 38,2 7,5 27,9 10,4 42,4 0,6 -0,1 -3,4
1743 Høylandet 58,2 15,5 3,1 14,4 5,9 19,2 2,4 2,7 -0,2
1744 Overhalla  199,7 49,0 10,0 43,6 23,4 73,7 11,8 8,3 5,8
1748 Fosnes 26,0 7,6 1,5 7,0 1,8 8,1 0,9 7,7 2,8
1749 Flatanger 49,1 13,4 2,7 11,6 4,6 16,8 -4,6 3,4 1,5
1750 Vikna  230,2 57,7 11,7 54,5 18,7 87,6 4,4 9,7 3,6
1751 Nærøy  225,0 64,0 13,1 57,6 17,5 72,9 -1,6 6,6 3,5
1755 Leka 26,4 6,9 1,4 6,1 3,8 8,2 8,6 -0,2 -3,0
                   
18 Nordland 13 791,0 3 568,0  720,1 3 020,5 1 619,7 4 862,7 5,0 5,6 2,1
1804 Bodø 3 214,4  773,7  158,7  681,0  605,2  995,9 4,0 6,6 3,2
1805 Narvik 1 112,7  283,3 58,3  246,7  133,5  391,0 5,3 5,8 3,0
1811 Bindal 72,1 24,2 4,7 16,4 6,2 20,7 2,3 3,2 0,5
1812 Sømna 86,2 23,6 4,8 22,8 6,7 28,3 2,0 9,1 4,4
1813 Brønnøy  368,9  103,2 20,6 94,3 28,4  122,3 4,7 9,4 6,3
1815 Vega 56,1 15,5 3,1 13,9 4,0 19,7 5,5 5,6 0,5
1816 Vevelstad 20,9 6,1 1,2 5,5 1,4 6,7 5,4 7,5 1,8
1818 Herøy 90,2 23,7 4,7 20,6 7,8 33,3 12,4 9,8 5,1
1820 Alstahaug  377,6  100,3 21,2 93,9 25,7  136,6 8,9 6,8 7,4
1822 Leirfjord 85,8 24,2 4,9 23,0 6,1 27,7 7,4 10,0 6,5
1824 Vefsn  818,0  203,9 41,1  165,9 64,7  342,5 -6,3 4,4 -0,6
1825 Grane 63,6 19,4 3,8 15,7 4,9 19,8 -2,3 -2,4 -5,4
1826 Hattfjelldal 66,5 18,7 3,6 15,0 6,2 23,0 3,7 -1,7 -6,0
1827 Dønna 61,9 17,3 3,5 15,9 5,4 19,8 0,7 2,0 0,0
1828 Nesna 82,9 21,6 4,3 19,7 10,1 27,2 10,3 8,9 5,0
1832 Hemnes  233,7 85,1 16,6 50,2 15,4 66,5 2,7 1,5 -0,3
1833 Rana 1 720,1  429,7 86,0  333,7  198,9  671,9 18,7 12,6 8,4
1834 Lurøy  106,5 27,0 5,3 21,7 11,3 41,3 -20,9 1,8 -1,0
1835 Træna 25,4 7,1 1,4 5,8 2,5 8,6 11,3 14,1 9,8
1836 Rødøy 63,6 16,5 3,3 14,1 5,0 24,8 5,3 7,3 3,0
1837 Meløy  446,6  116,4 23,3 90,5 68,4  148,0 -1,9 -20,0 -20,0
1838 Gildeskål 99,1 28,6 5,7 23,3 9,9 31,6 0,9 -1,2 -2,4
1839 Beiarn 59,3 20,7 4,0 11,9 5,3 17,5 11,7 0,5 -0,5
1840 Saltdal  249,4 67,0 13,3 58,8 22,6 87,7 8,3 8,6 4,4
1841 Fauske  698,1  157,0 31,2  122,0 40,5  347,5 27,0 13,5 7,6
1845 Sørfold  149,8 37,3 7,4 22,4 11,0 71,7 -9,8 -7,3 -7,4
1848 Steigen  120,6 33,7 6,6 30,1 12,0 38,3 9,4 10,5 6,0
1849 Hamarøy 99,8 27,6 5,5 20,2 8,9 37,6 5,7 8,4 5,4
1850 Tysfjord 97,7 28,6 5,8 23,0 8,1 32,1 -10,8 -27,0 -29,6
1851 Lødingen  121,2 34,3 7,0 28,9 10,2 40,9 13,8 16,1 14,4
1852 Tjeldsund 59,1 17,4 3,5 15,4 3,9 18,9 8,9 12,4 5,4
1853 Evenes 63,4 17,7 3,6 14,4 5,0 22,8 0,1 3,4 -1,5
1854 Ballangen  107,6 30,3 6,2 28,1 8,1 34,9 3,5 5,6 0,8
1856 Røst 33,0 8,9 1,8 6,8 3,1 12,5 -15,0 -6,6 -11,5
1857 Værøy 42,4 9,8 1,9 8,3 3,6 18,8 1,4 -3,0 -7,5
1859 Flakstad 64,7 19,3 3,8 15,4 5,2 21,0 -1,8 1,5 -3,0
1860 Vestvågøy  518,4  144,0 29,1  129,4 42,0  173,9 6,1 9,3 4,6
1865 Vågan  460,1  123,5 25,2  112,4 53,1  145,7 -0,1 7,6 4,2
1866 Hadsel  380,0  109,4 22,2 97,3 33,0  118,1 -4,6 5,7 0,7
1867 Bø  118,6 32,7 6,7 30,1 10,3 38,8 6,5 10,0 5,8
1868 Øksnes  222,2 59,0 11,8 53,1 26,7 71,7 -5,3 6,6 3,2
1870 Sortland  498,4  131,6 25,6  126,3 49,6  165,2 0,6 6,8 -0,3
1871 Andøy  293,5 71,8 14,6 61,9 25,2  119,9 7,7 6,9 2,1
1874 Moskenes 60,6 17,5 3,5 14,8 4,5 20,3 0,1 2,8 -0,2
                   
19 Troms Romsa 9 012,2 2 405,6  484,2 2 101,0 1 152,8 2 868,6 4,2 10,0 4,7
1901 Harstad 1 425,0  392,5 78,9  339,3  108,8  505,5 13,1 18,7 13,9
1902 Tromsø 4 488,8 1 071,3  217,3  968,5  843,2 1 388,4 -0,2 5,8 0,6
1911 Kvæfjord  137,7 38,4 7,7 35,0 13,5 43,1 2,8 4,9 -0,5
1913 Skånland  137,3 39,0 8,0 34,9 9,8 45,7 4,5 9,2 5,2
1915 Bjarkøy 21,6 6,5 1,3 5,2 1,7 7,0 -0,6 5,0 0,7
1917 Ibestad 65,6 18,9 3,7 15,6 5,0 22,3 4,7 35,6 -2,7
1919 Gratangen 46,7 13,6 2,8 12,1 5,0 13,3 -3,7 9,7 6,6
1920 Lavangen 42,5 12,4 2,5 10,7 3,4 13,5 11,6 17,2 11,7
1922 Bardu  246,7 78,9 15,9 57,8 13,4 80,6 13,0 12,0 8,0
1923 Salangen 98,0 29,5 5,9 25,4 8,6 28,6 -1,9 3,6 0,9
1924 Målselv  377,4  110,1 21,9 90,5 24,6  130,3 8,2 10,7 7,0
1925 Sørreisa  164,4 45,3 9,0 40,1 9,9 60,0 4,6 9,2 3,7
1926 Dyrøy 51,9 14,9 3,0 13,4 4,0 16,7 8,6 10,0 5,0
1927 Tranøy 69,3 19,4 3,9 17,6 6,2 22,2 9,9 11,2 6,6
1928 Torsken 46,9 12,9 2,7 11,7 4,5 15,0 12,0 11,6 7,5
1929 Berg 51,1 14,2 2,9 11,9 5,4 16,6 5,8 8,5 3,4
1931 Lenvik  584,8  158,1 31,3  136,7 64,5  194,1 5,4 8,6 3,9
1933 Balsfjord  238,2 66,8 13,2 60,9 17,6 79,7 4,5 4,1 -1,1
1936 Karlsøy 89,4 30,7 6,2 28,3 1,6 22,5 9,7 8,3 4,6
1938 Lyngen  110,3 38,6 7,7 35,7 0,7 27,5 7,6 11,5 6,4
1939 Storfjord 72,1 28,2 5,6 22,0 0,1 16,3 -3,3 -4,1 -7,7
1940 Gáivuotna Kåfjord 72,2 27,1 5,5 23,7 0,0 16,0 10,6 10,6 7,2
1941 Skjervøy  105,5 36,3 7,4 34,0 1,0 26,9 3,0 4,3 -0,2
1942 Nordreisa  186,3 61,4 12,3 55,7 0,2 56,7 6,6 9,0 3,3
1943 Kvænangen 82,7 40,7 7,6 14,3 0,0 20,1 88,9  162,1  138,3
                   
20 Finnmark Finnmárku 3 223,7 1 124,8  229,3  974,3 19,5  875,9 5,2 8,6 4,1
2002 Vardø 82,2 29,2 5,9 26,0 0,1 20,9 5,3 6,8 0,8
2003 Vadsø  280,3 92,6 18,8 80,7 -0,5 88,6 -0,2 4,8 0,9
2004 Hammerfest  556,2  224,0 46,3  163,3 12,4  110,1 1,2 10,8 7,2
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 89,8 31,2 6,2 31,8 0,0 20,6 9,3 8,3 4,4
2012 Alta  807,2  261,9 53,2  239,7 4,8  247,6 4,8 5,6 1,2
2014 Loppa 35,7 13,0 2,6 11,7 0,0 8,3 1,0 3,3 -0,2
2015 Hasvik 40,1 13,9 2,8 11,9 0,2 11,3 8,8 7,9 3,8
2017 Kvalsund 37,6 13,3 2,7 11,9 -0,3 9,9 2,7 -2,1 -3,4
2018 Måsøy 50,3 18,4 3,6 15,5 0,0 12,7 -7,8 -4,2 -8,3
2019 Nordkapp  141,0 49,5 10,0 43,4 0,0 38,0 10,0 11,5 6,1
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  166,7 56,8 11,6 51,7 0,3 46,3 5,5 8,0 3,1
2021 Kárásjohka Karasjok 96,3 33,2 6,8 32,7 0,7 23,0 5,5 6,6 1,1
2022 Lebesby 50,5 18,2 3,7 15,1 0,0 13,5 6,5 5,2 2,2
2023 Gamvik 39,0 13,8 2,8 12,3 0,0 10,1 5,2 8,9 4,2
2024 Berlevåg 41,9 14,9 3,0 12,7 0,0 11,3 11,6 11,2 5,4
2025 Deatnu Tana  111,5 38,4 7,8 34,7 0,0 30,6 -5,3 2,7 -1,0
2027 Unjárga Nesseby 29,8 10,8 2,2 9,7 0,0 7,1 12,7 14,7 9,2
2028 Båtsfjord 83,4 29,5 5,9 27,0 0,2 20,8 1,9 5,9 0,5
2030 Sør-Varanger  484,4  162,2 33,2  142,4 1,3  145,2 16,5 18,5 12,0
                   
2100 Svalbard  174,5 . . 69,2 .  105,3 0,1 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen  149 517,6  232,8 48,4  325,3  599,9  148 311,3 -24,6 14,0 6,8
2311 Nordsjøen  146 326,8 0,0 0,0 0,0 0,0  146 326,8 -25,2 . .
2312 Stavanger 3 190,8  232,8 48,4  325,3  599,9 1 984,5 15,4 14,0 6,8

Standardtegn i tabeller