Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter fylke. Januar-oktober. 2008 og 2009. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
  2008 2009 2008 2009 2008 2009
I alt  608 360  568 791 -6,5 82 533 88 398 7,1 16 899 17 316 2,5
                   
01 Østfold 17 885 18 149 1,5 3 870 4 113 6,3  804  812 1,0
02 Akershus 54 108 53 534 -1,1 10 486 11 169 6,5 2 156 2 189 1,6
03 Oslo 86 428 84 027 -2,8 13 226 14 111 6,7 2 594 2 654 2,3
04 Hedmark 11 252 11 698 4,0 2 560 2 722 6,3  528  541 2,4
05 Oppland 11 153 11 502 3,1 2 626 2 786 6,1  537  547 1,9
06 Buskerud 19 506 20 345 4,3 4 352 4 622 6,2  887  896 1,0
07 Vestfold 16 057 16 621 3,5 3 534 3 791 7,3  725  744 2,7
08 Telemark 11 689 12 802 9,5 2 634 2 750 4,4  545  544 -0,2
09 Aust-Agder 7 058 7 579 7,4 1 646 1 808 9,8  337  355 5,2
10 Vest-Agder 12 822 13 295 3,7 2 737 2 863 4,6  559  562 0,5
11 Rogaland 45 086 46 851 3,9 8 115 8 873 9,3 1 683 1 757 4,4
12 Hordaland 38 515 40 732 5,8 8 082 8 768 8,5 1 661 1 728 4,0
14 Sogn og Fjordane 7 048 7 431 5,4 1 719 1 840 7,1  349  359 2,9
15 Møre og Romsdal 18 349 19 271 5,0 4 024 4 345 8,0  821  852 3,7
16 Sør-Trøndelag 20 711 21 770 5,1 4 413 4 702 6,6  923  934 1,1
17 Nord-Trøndelag 7 246 7 466 3,0 1 703 1 802 5,8  357  362 1,6
18 Nordland 13 132 13 791 5,0 3 378 3 568 5,6  705  720 2,1
19 Troms Romsa 8 647 9 012 4,2 2 188 2 406 10,0  462  484 4,7
20 Finnmark Finnmárku 3 065 3 224 5,2 1 036 1 125 8,6  220  229 4,1
21 Svalbard  174  175 0,1 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  198 428  149 518 -24,6  204  233 14,0 45 48 6,8
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, Svalbardskatt, m.m. Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
  2008 2009 2008 2009 2008 2009
I alt 95 818  101 513 5,9 64 990 69 525 7,0  348 119  292 039 -16,1
                   
01 Østfold 3 637 3 760 3,4 3 223 3 445 6,9 6 351 6 020 -5,2
02 Akershus 11 694 12 300 5,2 8 205 8 590 4,7 21 567 19 284 -10,6
03 Oslo 26 749 27 695 3,5 9 398 9 769 3,9 34 461 29 798 -13,5
04 Hedmark 2 417 2 565 6,1 2 150 2 330 8,4 3 597 3 541 -1,6
05 Oppland 2 098 2 177 3,8 2 159 2 320 7,4 3 733 3 673 -1,6
06 Buskerud 4 082 4 402 7,8 3 407 3 634 6,7 6 778 6 792 0,2
07 Vestfold 3 400 3 570 5,0 2 903 3 112 7,2 5 495 5 404 -1,6
08 Telemark 2 443 2 530 3,6 2 053 2 200 7,1 4 014 4 778 19,0
09 Aust-Agder 1 418 1 501 5,8 1 282 1 410 10,0 2 375 2 505 5,5
10 Vest-Agder 3 040 3 259 7,2 2 095 2 225 6,2 4 391 4 386 -0,1
11 Rogaland 11 875 13 027 9,7 6 169 6 636 7,6 17 245 16 558 -4,0
12 Hordaland 8 568 9 217 7,6 6 356 6 939 9,2 13 848 14 079 1,7
14 Sogn og Fjordane 1 317 1 416 7,5 1 293 1 412 9,2 2 370 2 404 1,4
15 Møre og Romsdal 3 982 4 304 8,1 3 250 3 473 6,8 6 272 6 297 0,4
16 Sør-Trøndelag 4 703 4 977 5,8 3 696 3 963 7,2 6 976 7 194 3,1
17 Nord-Trøndelag 1 343 1 421 5,8 1 463 1 578 7,9 2 380 2 302 -3,3
18 Nordland 1 515 1 620 6,9 2 770 3 020 9,0 4 764 4 863 2,1
19 Troms Romsa 1 100 1 153 4,8 1 918 2 101 9,5 2 979 2 869 -3,7
20 Finnmark Finnmárku 23 19 -13,7  889  974 9,6  898  876 -2,4
21 Svalbard . . . 63 69 10,5  112  105 -5,8
23 Kontinentalsokkelen  415  600 44,6  248  325 31,2  197 515  148 311 -24,9

Standardtegn i tabeller