Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter kommune. Januar-september 2009. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  554 521,1 89 206,9 17 479,7 69 982,4  101 129,8  276 655,1 -0,4 9,4 4,7
                   
01 Østfold 18 471,6 4 143,2  817,9 3 466,2 3 737,4 6 306,8 1,0 7,4 2,1
0101 Halden 1 765,6  413,1 82,2  350,9  346,6  572,8 10,9 14,9 10,5
0104 Moss 2 119,1  473,7 95,4  400,4  419,6  729,9 1,8 5,2 0,5
0105 Sarpsborg 3 846,9  759,4  151,1  649,1  810,1 1 477,2 -10,3 5,9 0,7
0106 Fredrikstad 5 143,3 1 120,1  219,2  936,0 1 212,4 1 655,6 2,9 7,1 -0,6
0111 Hvaler  254,2 71,7 13,7 55,7 27,5 85,6 13,1 14,5 9,7
0118 Aremark 83,8 26,3 4,7 16,2 9,9 26,6 23,5 29,8 17,6
0119 Marker  200,8 49,3 9,5 39,9 33,3 68,8 0,6 5,1 2,3
0121 Rømskog 43,6 10,1 1,9 7,4 8,7 15,5 4,7 2,0 -3,5
0122 Trøgstad  295,6 77,5 15,2 65,8 39,5 97,6 5,6 6,0 4,1
0123 Spydeberg  369,8 87,8 17,4 71,5 70,9  122,3 4,5 5,8 1,6
0124 Askim 1 002,0  238,9 47,0  185,9  206,4  323,7 3,9 5,0 1,8
0125 Eidsberg  712,4  164,4 32,3  140,0  142,2  233,5 5,5 7,6 5,7
0127 Skiptvet  196,4 52,0 10,4 45,6 23,8 64,7 10,9 10,6 7,1
0128 Rakkestad  483,3  113,6 21,8 95,5 88,8  163,5 7,3 8,4 4,4
0135 Råde  440,2  109,6 21,6 89,2 67,7  152,1 3,7 6,5 3,3
0136 Rygge  973,9  233,3 46,1  190,4  169,6  334,4 2,6 6,4 1,1
0137 Våler  264,9 69,0 13,7 60,8 30,1 91,4 8,4 9,9 6,5
0138 Hobøl  275,7 73,4 14,6 65,8 30,3 91,6 3,0 2,9 -1,3
                   
02 Akershus 54 581,3 11 143,6 2 184,6 8 573,7 12 250,5 20 428,9 1,0 7,5 2,6
0211 Vestby 1 140,9  257,2 51,9  219,5  198,4  413,8 8,5 13,1 8,7
0213 Ski 2 305,9  543,1  108,3  434,6  387,9  832,0 2,6 6,4 3,0
0214 Ås 1 230,7  277,7 55,5  227,9  259,8  409,8 2,8 7,3 1,6
0215 Frogn 1 190,5  305,0 60,9  238,3  132,0  454,3 4,7 7,3 3,1
0216 Nesodden 1 181,0  311,4 63,2  263,0  131,2  412,3 4,8 6,6 2,9
0217 Oppegård 2 711,5  562,6  111,0  435,3  586,2 1 016,4 6,4 9,5 4,0
0219 Bærum 16 962,9 3 036,9  568,1 1 992,4 4 830,2 6 535,3 -9,4 4,8 -1,5
0220 Asker 7 375,2 1 390,0  266,6  954,1 1 614,4 3 150,1 4,8 9,0 4,0
0221 Aurskog-Høland  831,1  203,8 40,6  186,6  127,7  272,3 7,2 9,5 5,9
0226 Sørum 1 181,7  266,8 53,8  226,5  153,4  481,3 8,2 8,4 5,9
0227 Fet  788,1  195,7 38,8  161,0 77,6  315,1 16,1 11,6 5,5
0228 Rælingen 1 047,5  280,9 57,7  249,0 90,0  369,9 5,6 6,0 2,6
0229 Enebakk  654,0  164,8 32,6  148,2 94,3  214,1 5,8 8,5 2,7
0230 Lørenskog 3 577,6  632,8  128,7  518,2 1 020,1 1 277,9 8,2 6,8 3,2
0231 Skedsmo 4 334,1  903,5  181,6  739,9  981,9 1 527,3 6,9 10,6 5,2
0233 Nittedal 1 800,6  389,7 79,8  329,0  331,1  671,0 2,1 8,3 4,1
0234 Gjerdrum  405,6  108,4 21,5 87,2 43,6  145,0 3,3 8,4 2,9
0235 Ullensaker 2 752,4  505,7  103,0  437,5  784,1  922,1 14,3 9,2 5,2
0236 Nes 1 096,2  287,0 57,0  254,4  144,9  352,9 4,0 6,3 0,5
0237 Eidsvoll 1 215,1  310,0 62,5  281,2  169,9  391,5 8,3 9,8 6,4
0238 Nannestad  658,6  174,6 34,4  158,0 70,8  220,7 8,3 9,9 3,1
0239 Hurdal  140,0 36,2 7,2 31,8 21,0 43,7 7,8 9,5 6,8
                   
0301 Oslo 87 534,5 14 348,6 2 700,2 9 937,5 27 595,0 32 953,2 4,7 15,2 10,8
                   
04 Hedmark 11 894,5 2 733,9  543,3 2 335,7 2 550,3 3 731,3 5,3 7,0 3,2
0402 Kongsvinger 1 104,1  254,7 49,9  215,5  220,0  364,1 6,1 6,7 0,9
0403 Hamar 2 368,1  473,6 94,1  390,6  602,6  807,2 2,9 7,7 3,2
0412 Ringsaker 2 299,4  439,8 88,9  388,9  783,8  598,0 4,0 5,9 2,4
0415 Løten  358,0 96,4 19,4 86,9 45,1  110,3 9,8 13,2 9,8
0417 Stange 1 084,8  269,6 54,7  237,1  161,6  361,8 7,9 9,9 6,1
0418 Nord-Odal  278,0 66,2 13,1 58,6 42,3 97,8 6,2 7,3 1,8
0419 Sør-Odal  446,3  113,6 22,3 98,1 69,0  143,3 7,5 6,9 2,0
0420 Eidskog  300,4 76,5 15,3 68,8 44,6 95,2 1,5 3,1 -1,3
0423 Grue  274,0 67,7 13,4 56,1 48,3 88,5 6,9 5,2 3,3
0425 Åsnes  374,9 99,4 19,4 83,7 56,4  116,1 6,6 6,4 2,2
0426 Våler  199,4 50,0 9,8 42,3 39,4 57,9 9,8 8,5 5,6
0427 Elverum 1 229,2  292,8 59,1  255,0  238,7  383,6 6,3 8,5 6,1
0428 Trysil  394,3  105,3 19,8 80,3 69,2  119,8 3,9 5,1 0,9
0429 Åmot  231,2 63,1 12,5 50,1 30,8 74,8 3,0 2,4 -0,1
0430 Stor-Elvdal  124,1 36,7 7,1 29,1 11,1 40,2 5,7 5,7 3,1
0432 Rendalen 88,8 29,2 5,5 20,5 8,6 25,0 4,2 2,2 0,0
0434 Engerdal 60,8 16,5 3,2 15,1 7,7 18,2 2,0 2,5 -1,4
0436 Tolga 71,6 18,8 3,7 17,8 7,4 23,9 13,8 12,6 9,2
0437 Tynset  314,8 82,1 16,1 69,5 37,0  110,0 8,5 7,4 2,9
0438 Alvdal  123,8 35,0 6,8 28,8 12,6 40,7 3,6 -1,9 -3,8
0439 Folldal 74,5 21,6 4,2 19,0 5,9 23,7 4,1 2,6 -1,5
0441 Os 94,0 25,4 5,0 23,6 8,6 31,4 8,0 8,8 5,8
                   
05 Oppland 11 735,3 2 818,3  553,6 2 337,9 2 165,6 3 859,9 3,1 7,1 3,0
0501 Lillehammer 2 149,6  443,0 87,1  358,2  495,3  766,1 -2,7 6,5 2,4
0502 Gjøvik 1 911,9  429,6 87,5  373,9  404,8  616,2 4,7 7,3 4,6
0511 Dovre  136,9 37,9 7,5 32,2 13,8 45,5 6,3 8,0 4,2
0512 Lesja  108,0 34,0 6,4 25,1 10,5 31,9 5,6 12,0 8,3
0513 Skjåk  128,2 42,3 8,1 24,7 13,3 39,9 13,2 22,8 19,4
0514 Lom  138,4 34,5 6,5 28,4 18,1 51,0 8,1 10,5 4,9
0515 Vågå  212,1 48,7 9,5 41,0 17,8 95,1 -1,5 0,8 -4,2
0516 Nord-Fron  389,2 98,9 19,0 71,4 73,5  126,3 4,4 4,6 -0,2
0517 Sel  278,1 76,6 15,0 68,7 29,8 88,0 2,8 5,1 0,2
0519 Sør-Fron  167,9 46,0 8,8 36,5 24,4 52,1 5,0 3,8 0,2
0520 Ringebu  263,8 67,7 12,5 52,8 44,0 86,9 3,1 4,3 1,2
0521 Øyer  298,7 82,4 15,5 63,6 52,5 84,6 2,3 5,2 1,1
0522 Gausdal  324,9 85,5 16,5 73,1 48,5  101,2 3,5 6,2 2,9
0528 Østre Toten  870,6  208,6 41,0  183,6  153,5  283,9 6,8 9,6 3,5
0529 Vestre Toten  860,2  183,4 37,0  159,6  231,3  248,9 -1,1 6,6 2,7
0532 Jevnaker  400,1 92,9 19,0 82,2 75,6  130,4 2,1 9,3 5,5
0533 Lunner  518,0  137,5 27,4  123,6 57,7  171,9 5,0 6,4 1,2
0534 Gran  869,1  202,4 40,2  176,3  170,5  279,8 7,7 9,2 4,9
0536 Søndre Land  279,5 72,8 14,7 65,7 45,6 80,7 1,3 4,6 1,0
0538 Nordre Land  379,8 95,5 18,6 74,5 70,7  120,5 7,2 6,7 2,5
0540 Sør-Aurdal  167,4 49,3 9,2 36,7 17,8 54,4 9,4 10,0 4,5
0541 Etnedal 65,5 18,5 3,5 15,0 6,8 21,8 7,2 6,7 3,2
0542 Nord-Aurdal  403,4  109,5 20,8 83,7 50,5  138,9 4,2 4,6 0,6
0543 Vestre Slidre  125,1 36,0 6,6 26,9 10,4 45,2 4,3 2,6 -1,3
0544 Øystre Slidre  193,3 55,3 10,1 41,2 18,9 67,7 9,3 11,3 4,3
0545 Vang 95,4 29,5 5,5 19,3 10,0 31,1 9,4 7,4 3,6
                   
06 Buskerud 20 871,1 4 673,4  905,4 3 662,1 4 380,4 7 249,7 6,1 7,7 2,4
0602 Drammen 5 706,4 1 152,6  224,6  923,5 1 405,0 2 000,7 9,2 12,8 6,2
0604 Kongsberg 2 463,8  500,4 98,2  385,9  735,0  744,3 6,7 10,5 3,5
0605 Ringerike 2 002,4  459,6 90,2  368,9  414,1  669,7 3,2 5,2 0,4
0612 Hole  495,7  158,1 21,6 84,8 61,2  170,0 -0,6 7,9 1,1
0615 Flå 59,5 16,5 3,1 11,8 7,8 20,3 3,1 2,7 -1,6
0616 Nes  231,8 60,6 11,4 43,5 34,1 82,2 4,2 6,9 3,7
0617 Gol  317,9 82,4 15,7 57,8 49,6  112,4 -0,8 2,3 -1,3
0618 Hemsedal  172,7 49,5 8,8 30,4 27,5 56,4 8,6 10,7 3,7
0619 Ål  339,8 86,0 16,2 57,3 51,9  128,4 4,6 4,7 0,2
0620 Hol  382,4  111,3 20,3 63,1 63,3  124,4 -3,3 -8,2 -11,5
0621 Sigdal  216,0 61,6 10,8 43,7 29,2 70,7 3,4 6,0 0,5
0622 Krødsherad  166,8 37,3 6,9 27,6 33,7 61,4 1,5 5,0 2,2
0623 Modum  856,8  207,8 40,9  169,4  156,6  282,2 3,1 2,2 -2,0
0624 Øvre Eiker 1 134,5  269,3 53,1  223,4  188,9  399,8 7,4 9,2 4,0
0625 Nedre Eiker 1 578,3  342,2 69,4  307,8  260,6  598,3 7,7 6,6 2,0
0626 Lier 2 378,8  454,7 90,2  361,2  544,5  928,4 8,2 7,6 3,1
0627 Røyken 1 326,5  340,4 68,6  288,0  152,7  476,7 3,4 5,1 1,2
0628 Hurum  627,9  154,3 31,0  132,8  102,3  207,4 3,4 5,1 0,1
0631 Flesberg  155,3 42,4 8,2 33,1 23,8 47,8 1,2 4,5 0,5
0632 Rollag 81,2 24,2 4,6 16,8 12,5 23,1 -2,2 -1,2 -4,3
0633 Nore og Uvdal  176,4 62,3 11,7 31,1 26,0 45,3 8,9 8,7 6,4
                   
07 Vestfold 16 913,3 3 817,7  750,0 3 134,7 3 550,0 5 661,0 5,3 8,7 4,2
0701 Horten 1 894,7  405,1 81,6  343,2  496,0  568,8 7,3 8,5 2,8
0702 Holmestrand  649,2  151,1 30,7  131,4  126,0  210,0 7,7 4,2 -0,6
0704 Tønsberg 3 361,1  706,9  138,5  559,0  936,2 1 020,4 6,3 11,2 5,6
0706 Sandefjord 3 430,2  720,4  139,6  574,6  752,2 1 243,4 1,9 6,6 2,4
0709 Larvik 2 939,4  694,2  135,2  567,2  530,0 1 012,8 5,0 10,9 6,8
0711 Svelvik  382,7 96,6 19,3 86,8 51,6  128,5 4,4 6,9 1,9
0713 Sande  500,5  136,5 26,3  112,7 51,9  173,0 9,4 14,4 9,3
0714 Hof  172,9 43,4 8,6 39,2 25,0 56,6 6,7 12,3 8,3
0716 Re  529,7  128,5 25,7  114,7 84,8  176,0 6,7 9,0 5,4
0719 Andebu  328,3 78,4 15,6 70,0 61,6  102,8 10,6 5,9 1,7
0720 Stokke  763,1  161,5 32,0  140,1  180,1  249,5 7,0 6,1 0,9
0722 Nøtterøy 1 517,1  373,6 73,9  297,9  201,7  570,1 3,6 5,9 3,1
0723 Tjøme  292,4 84,7 15,7 65,6 27,0 99,3 9,0 11,8 6,8
0728 Lardal  152,0 36,9 7,2 32,2 25,9 49,8 10,0 8,6 4,6
                   
08 Telemark 13 026,0 2 782,9  550,4 2 215,9 2 517,7 4 959,1 11,3 5,8 1,1
0805 Porsgrunn 3 979,0  589,9  118,6  485,2  663,5 2 121,8 31,8 9,8 5,3
0806 Skien 3 689,2  824,5  162,8  691,0  882,4 1 128,6 4,7 8,0 1,5
0807 Notodden  848,8  198,2 39,4  156,4  203,4  251,5 3,8 7,5 2,9
0811 Siljan  134,3 35,2 7,1 30,7 15,4 45,9 5,0 8,0 2,6
0814 Bamble 1 022,6  231,6 47,6  196,2  210,6  336,7 1,1 1,9 -2,4
0815 Kragerø  651,5  157,7 31,5  133,8  119,2  209,3 2,9 5,4 0,4
0817 Drangedal  216,0 55,7 11,1 47,7 29,8 71,6 7,7 7,9 5,7
0819 Nome  403,0  100,0 19,3 79,4 68,6  135,8 4,1 4,8 3,7
0821 Bø  358,4 87,4 16,9 69,8 65,9  118,4 7,1 11,6 7,1
0822 Sauherad  245,1 60,1 11,9 52,4 42,8 77,8 5,8 8,4 3,6
0826 Tinn  450,8  148,5 28,6 80,0 63,1  130,7 8,1 12,7 8,9
0827 Hjartdal  101,2 30,4 5,8 19,2 13,8 32,0 9,3 8,2 7,2
0828 Seljord  193,0 47,4 9,3 36,7 32,9 66,7 6,3 6,6 5,2
0829 Kviteseid  148,7 25,4 4,6 30,7 24,6 63,5 6,8 -43,0 -50,2
0830 Nissedal 83,4 24,9 4,6 16,3 12,6 25,0 2,1 0,7 -2,7
0831 Fyresdal 76,0 21,8 4,2 15,7 12,1 22,1 -0,4 -7,8 -9,1
0833 Tokke  171,9 55,5 10,7 31,2 21,7 52,7 1,0 -10,4 -11,0
0834 Vinje  253,0 88,7 16,4 43,5 35,3 69,0 -2,2 -7,6 -10,3
                   
09 Aust-Agder 7 672,6 1 799,2  353,7 1 403,2 1 493,6 2 622,9 7,2 8,8 4,4
0901 Risør  424,1 98,2 19,6 84,5 81,6  140,3 9,3 11,6 6,7
0904 Grimstad 1 501,2  352,7 67,6  245,6  280,0  555,3 14,4 14,0 8,5
0906 Arendal 3 241,6  688,2  137,7  576,2  725,6 1 113,9 6,4 7,9 3,7
0911 Gjerstad  133,2 32,3 6,5 28,0 24,1 42,3 -0,2 2,3 -0,2
0912 Vegårshei  110,0 26,2 5,2 23,7 16,4 38,5 12,7 11,5 8,1
0914 Tvedestrand  368,9 90,7 18,1 74,3 63,2  122,6 3,1 9,1 5,0
0919 Froland  272,7 66,6 13,3 59,7 34,2 98,8 -3,4 -5,9 -7,7
0926 Lillesand  671,5  167,6 32,1  128,0  116,2  227,6 3,9 11,4 4,7
0928 Birkenes  276,1 63,2 12,7 56,3 54,0 89,9 5,5 5,4 2,7
0929 Åmli 99,3 29,8 5,7 21,2 14,7 27,8 8,4 8,6 5,3
0935 Iveland 66,9 20,7 4,1 15,3 8,8 18,0 5,7 6,4 2,4
0937 Evje og Hornnes  210,3 51,8 10,2 42,6 33,4 72,4 8,7 8,5 5,5
0938 Bygland 73,7 21,7 4,2 15,5 10,8 21,5 -0,6 0,7 -2,1
0940 Valle 99,9 34,0 6,5 17,1 14,7 27,6 5,1 9,8 6,8
0941 Bykle  123,0 55,5 10,1 15,2 15,7 26,5 7,4 6,3 3,3
                   
10 Vest-Agder 13 716,0 2 926,9  574,9 2 271,8 3 241,2 4 701,2 6,0 6,6 2,5
1001 Kristiansand 7 764,4 1 455,1  283,7 1 128,4 2 155,8 2 741,4 6,6 7,9 2,9
1002 Mandal  958,1  228,5 45,3  187,4  182,2  314,7 6,2 7,3 3,0
1003 Farsund  636,9  158,7 31,0  125,9  120,6  200,7 4,5 8,7 4,4
1004 Flekkefjord  649,6  159,5 32,0  122,2  116,2  219,7 4,7 7,5 4,4
1014 Vennesla  785,4  188,6 38,3  163,2  154,2  241,1 4,6 6,0 1,7
1017 Songdalen  394,0 87,6 17,7 77,2 72,4  139,1 8,5 6,1 2,8
1018 Søgne  727,5  178,6 35,0  140,9  106,3  266,7 3,4 9,8 5,8
1021 Marnardal  128,5 31,9 6,2 25,7 27,2 37,6 5,1 8,7 3,6
1026 Åseral 73,1 26,0 4,9 11,3 14,7 16,1 21,7 6,8 5,9
1027 Audnedal  105,6 23,5 4,7 20,4 21,1 35,9 1,6 -1,9 -4,2
1029 Lindesnes  251,7 64,4 12,5 53,0 42,8 79,0 2,7 5,2 -0,1
1032 Lyngdal  494,2  114,0 22,8 95,7  104,9  156,9 8,6 8,4 6,2
1034 Hægebostad 97,0 24,7 4,9 20,9 15,8 30,8 9,8 8,3 6,5
1037 Kvinesdal  476,9  125,7 24,5 76,2 75,7  174,7 6,3 -1,6 -3,5
1046 Sirdal  173,1 60,1 11,4 23,3 31,5 46,7 -4,5 -15,0 -14,9
                   
11 Rogaland 47 833,3 8 940,6 1 770,4 6 672,4 13 035,5 17 414,5 5,8 11,2 6,1
1101 Eigersund 1 128,2  265,5 53,1  210,4  220,1  379,0 7,3 14,7 9,0
1102 Sandnes 6 376,7 1 338,6  267,8 1 041,6 1 381,9 2 346,7 9,1 13,2 6,6
1103 Stavanger 19 589,0 3 056,6  601,6 2 177,8 6 608,5 7 144,4 1,6 9,9 4,7
1106 Haugesund 2 980,6  646,1  128,8  497,0  748,4  960,3 7,9 11,6 6,9
1111 Sokndal  211,0 51,5 10,2 40,1 41,5 67,6 5,1 7,2 1,6
1112 Lund  227,0 47,5 9,3 39,1 59,1 71,9 -5,3 -0,7 -2,9
1114 Bjerkreim  182,2 42,7 8,5 35,1 31,4 64,5 11,5 9,9 6,8
1119 Hå 1 219,6  284,6 56,5  231,2  234,7  412,7 10,5 12,5 7,5
1120 Klepp 1 323,0  312,3 61,3  242,2  236,8  470,4 8,4 8,5 3,3
1121 Time 1 275,9  301,1 60,5  243,4  217,3  453,7 6,7 9,3 5,1
1122 Gjesdal  712,0  182,0 36,6  151,4 95,7  246,3 6,7 9,5 5,3
1124 Sola 5 001,1  561,0  110,4  382,8 1 799,2 2 147,7 13,9 11,8 6,9
1127 Randaberg 1 094,9  218,0 43,0  157,3  200,8  475,8 1,8 13,1 6,4
1129 Forsand  101,2 35,1 6,6 14,9 17,3 27,3 2,5 1,5 -0,6
1130 Strand  786,8  193,9 38,9  155,9  127,1  270,9 8,1 11,8 6,5
1133 Hjelmeland  206,9 67,6 12,9 36,0 28,9 61,5 2,6 -0,5 -1,2
1134 Suldal  355,8  124,2 23,4 46,7 50,7  110,7 12,9 31,2 26,4
1135 Sauda  339,1 98,2 19,2 61,5 44,5  115,6 0,3 15,2 10,4
1141 Finnøy  189,2 45,7 8,9 38,4 34,7 61,6 10,9 13,0 8,6
1142 Rennesøy  277,7 77,5 14,5 58,7 27,7 99,4 10,3 13,5 7,3
1144 Kvitsøy 33,6 8,4 1,7 6,8 5,6 11,1 9,6 13,6 9,5
1145 Bokn 49,0 13,1 2,6 9,5 8,6 15,2 4,0 9,2 4,1
1146 Tysvær  644,7  163,1 33,0  136,1 90,8  221,8 8,1 15,2 10,1
1149 Karmøy 2 816,0  652,7  131,8  538,5  534,6  958,4 8,8 9,9 7,4
1151 Utsira 14,9 3,6 0,7 3,2 3,0 4,3 1,3 -0,7 -5,6
1160 Vindafjord  697,2  149,8 28,4  116,8  186,4  215,8 12,2 12,8 9,2
                   
12 Hordaland 41 757,9 8 847,2 1 743,8 6 995,4 9 173,2 14 998,3 7,2 9,7 5,2
1201 Bergen 25 894,5 5 023,5  988,7 3 949,9 6 331,4 9 601,0 7,1 9,8 5,8
1211 Etne  258,3 68,0 13,2 50,5 39,1 87,4 6,0 6,4 2,4
1216 Sveio  302,5 79,5 16,0 66,2 39,0  101,8 9,6 10,9 7,3
1219 Bømlo  884,9  194,9 37,2  155,6  208,7  288,5 16,8 14,2 6,6
1221 Stord 1 557,3  314,2 64,1  265,4  421,5  492,2 8,6 12,0 7,1
1222 Fitjar  210,7 51,3 10,1 39,5 39,1 70,7 -1,5 7,3 2,2
1223 Tysnes  178,1 45,5 8,8 36,2 27,0 60,5 7,7 10,4 7,2
1224 Kvinnherad 1 019,0  225,9 45,1  174,1  185,5  388,3 -2,4 0,3 -2,3
1227 Jondal 69,7 17,4 3,4 12,4 14,0 22,5 -15,8 -7,6 -10,1
1228 Odda  506,1  135,0 26,7 88,7 89,8  165,9 -9,8 -11,2 -12,7
1231 Ullensvang  226,7 58,2 11,2 44,5 34,2 78,7 6,1 7,1 1,6
1232 Eidfjord 91,0 40,3 7,5 13,3 10,0 19,9 8,1 6,5 4,9
1233 Ulvik 72,3 26,8 5,1 13,0 8,8 18,5 5,5 5,4 2,9
1234 Granvin 52,3 13,9 2,8 11,7 7,8 16,1 6,5 8,8 6,9
1235 Voss  943,7  230,6 46,0  177,2  172,4  317,4 8,2 7,8 5,3
1238 Kvam  554,0  141,9 27,6  109,5 98,5  176,4 7,4 10,4 4,9
1241 Fusa  390,5 68,0 13,0 51,7 84,5  173,3 10,1 5,4 -0,9
1242 Samnanger  144,5 42,7 8,5 32,3 17,1 43,8 5,2 12,0 6,6
1243 Os 1 133,2  288,1 57,4  237,3  143,8  406,5 4,3 8,3 4,2
1244 Austevoll  591,3  115,6 17,8 70,9  153,9  233,2 16,5 28,4 2,0
1245 Sund  398,1 98,6 19,9 86,5 65,8  127,3 10,8 14,5 9,6
1246 Fjell 1 611,6  373,5 73,3  313,7  277,1  574,1 6,6 10,6 2,6
1247 Askøy 1 517,0  394,4 80,5  347,4  192,8  501,8 8,1 13,5 8,6
1251 Vaksdal  233,4 70,6 14,1 47,9 37,0 63,7 3,0 5,1 1,6
1252 Modalen 40,3 18,1 3,4 4,4 7,3 7,2 8,7 4,2 3,4
1253 Osterøy  460,7  110,1 22,0 92,7 85,0  150,9 4,1 7,3 3,0
1256 Meland  429,3 99,6 20,1 87,7 77,4  144,5 11,7 11,0 4,3
1259 Øygarden  268,1 68,1 13,8 60,8 40,0 85,4 14,9 11,4 7,1
1260 Radøy  295,2 75,8 15,3 66,0 45,7 92,3 12,5 17,6 15,0
1263 Lindås 1 033,2  256,5 51,7  218,0  154,4  352,7 14,1 15,3 11,0
1264 Austrheim  251,2 55,3 10,6 41,6 50,1 93,6 21,9 15,1 12,9
1265 Fedje 36,1 9,8 1,9 7,8 4,1 12,4 9,6 9,0 5,1
1266 Masfjorden  103,0 35,6 6,9 20,7 10,3 29,4 6,7 2,7 0,5
                   
14 Sogn og Fjordane 7 567,8 1 862,7  363,1 1 418,2 1 410,7 2 513,2 6,3 8,3 4,2
1401 Flora  910,2  202,3 40,5  170,0  222,0  275,4 9,4 13,5 7,9
1411 Gulen  174,5 40,0 7,5 30,6 29,4 67,0 12,5 16,0 10,4
1412 Solund 51,7 14,1 2,7 11,0 7,7 16,1 8,9 8,4 6,4
1413 Hyllestad  102,3 27,4 5,4 22,0 20,4 27,0 17,2 25,9 22,5
1416 Høyanger  266,3 83,1 16,3 56,0 31,5 79,4 0,9 2,1 -1,0
1417 Vik  208,5 52,3 10,0 32,5 24,0 89,7 7,8 5,1 1,8
1418 Balestrand 83,2 23,5 4,6 17,4 14,5 23,2 7,9 12,5 9,3
1419 Leikanger  200,8 37,7 7,5 31,3 76,8 47,5 22,3 42,5 36,2
1420 Sogndal  449,7  112,0 22,1 91,7 87,6  136,4 5,5 6,7 2,9
1421 Aurland  157,7 62,6 11,7 23,0 21,2 39,2 4,9 -1,2 -2,5
1422 Lærdal  154,0 50,0 9,6 30,8 19,8 43,8 7,3 5,1 1,9
1424 Årdal  427,4  127,6 25,2 86,7 48,1  139,8 4,7 2,2 -1,6
1426 Luster  314,9  107,0 20,1 57,6 42,0 88,3 6,2 4,6 2,5
1428 Askvoll  165,1 44,9 8,8 37,7 19,9 53,8 7,9 10,1 5,9
1429 Fjaler  160,0 38,9 7,6 32,7 24,8 55,9 8,0 9,5 6,8
1430 Gaular  164,9 40,8 7,9 35,0 29,6 51,5 7,4 8,5 4,7
1431 Jølster  159,0 44,0 8,5 36,5 18,3 51,7 7,0 5,9 2,9
1432 Førde 1 117,8  202,3 39,7  168,7  316,0  391,1 4,1 10,0 5,2
1433 Naustdal  136,3 38,3 7,6 33,6 14,1 42,9 7,3 11,2 5,5
1438 Bremanger  258,2 74,4 14,4 48,9 39,5 81,0 -1,1 5,3 1,6
1439 Vågsøy  453,2  103,3 20,0 83,0 86,6  160,3 9,4 12,2 8,0
1441 Selje  156,3 41,9 8,1 35,9 18,8 51,5 -1,7 10,3 5,7
1443 Eid  350,4 87,9 17,3 75,0 47,1  123,1 5,3 7,6 2,5
1444 Hornindal 56,9 16,4 3,2 13,7 6,5 17,2 9,8 10,5 7,1
1445 Gloppen  429,0 86,9 16,8 69,9 52,7  202,7 2,2 3,2 -1,8
1449 Stryn  459,4  103,0 19,9 87,0 91,7  157,8 6,3 8,4 2,5
                   
15 Møre og Romsdal 19 850,0 4 379,2  858,9 3 495,5 4 280,2 6 836,2 7,0 8,8 4,6
1502 Molde 2 338,3  466,4 91,6  373,1  726,2  681,0 7,8 11,2 5,2
1504 Ålesund 4 039,3  812,3  157,3  636,7  937,2 1 495,8 6,8 6,7 3,7
1505 Kristiansund 1 702,9  394,3 79,4  334,4  299,1  595,8 8,5 10,3 5,8
1511 Vanylven  262,0 62,8 12,0 47,5 52,1 87,6 22,9 19,7 12,8
1514 Sande  186,7 43,9 8,6 34,3 41,4 58,5 10,2 9,1 5,2
1515 Herøy  909,2  168,9 31,6  126,7  236,3  345,6 15,9 13,7 6,1
1516 Ulstein  932,3  160,4 30,1  115,1  351,8  275,0 16,5 17,1 13,4
1517 Hareid  373,3 80,7 16,3 67,4 92,3  116,6 5,2 11,7 8,1
1519 Volda  561,3  131,7 25,7  109,7  113,6  180,6 6,4 8,2 4,2
1520 Ørsta  759,6  163,7 32,6  132,7  140,5  290,1 9,4 10,5 6,1
1523 Ørskog  146,7 34,3 6,7 27,8 26,3 51,7 3,2 5,2 2,0
1524 Norddal  107,5 34,6 6,7 20,7 17,8 27,7 0,6 -0,2 -1,4
1525 Stranda  294,3 72,9 14,3 57,5 53,0 96,6 3,8 8,7 3,6
1526 Stordal 61,1 14,1 2,7 11,6 15,9 16,8 -0,2 -1,4 -4,1
1528 Sykkylven  646,8  118,0 23,4 97,5  138,1  269,8 -0,7 1,5 -0,8
1529 Skodje  246,4 62,9 12,6 49,4 40,6 81,0 -1,0 5,2 1,3
1531 Sula  517,0  119,6 23,9  105,0 90,3  178,3 7,6 10,5 5,5
1532 Giske  446,8  114,7 23,2 99,6 56,4  152,8 10,8 14,7 10,8
1534 Haram  711,3  168,3 33,1  127,9  154,4  227,7 7,8 10,0 5,8
1535 Vestnes  477,2  113,6 22,0 92,7 93,4  155,6 10,3 15,0 8,8
1539 Rauma  529,8  122,4 23,2 96,7  101,4  186,1 -3,8 7,4 3,7
1543 Nesset  192,9 58,0 11,3 38,4 31,9 53,3 9,0 10,8 7,9
1545 Midsund  122,4 31,8 6,3 24,4 20,7 39,2 -1,7 1,6 -1,9
1546 Sandøy  139,2 27,1 5,1 19,7 23,0 64,2 5,2 5,7 5,3
1547 Aukra  222,4 69,7 14,2 49,9 32,4 56,1 -4,9 -1,4 -5,3
1548 Fræna  656,0  142,3 28,1  124,4 95,6  265,7 2,4 7,6 1,7
1551 Eide  228,7 51,2 10,1 45,4 50,4 71,6 10,2 11,1 6,0
1554 Averøy  343,6 87,1 17,5 74,3 51,0  113,7 8,0 12,1 7,6
1557 Gjemnes  147,1 39,8 7,9 35,2 18,1 46,2 9,5 11,1 7,4
1560 Tingvoll  157,8 40,2 8,1 36,2 19,1 54,3 5,0 6,8 2,7
1563 Sunndal  493,5  135,3 27,3  100,8 66,1  164,1 3,4 1,5 -0,8
1566 Surnadal  376,8 87,0 17,2 70,3 50,6  151,7 2,0 5,5 2,8
1567 Rindal  111,2 32,4 6,2 22,8 11,8 38,0 8,5 9,8 5,8
1571 Halsa 92,9 27,9 5,0 15,2 8,4 36,4 -16,1 -11,7 -18,3
1573 Smøla  122,6 34,7 7,0 30,0 8,3 42,6 13,7 7,5 5,1
1576 Aure  192,9 54,1 10,7 44,8 14,9 68,4 4,2 8,4 5,0
                   
16 Sør-Trøndelag 22 412,4 4 753,0  944,2 4 000,5 4 958,5 7 756,3 7,5 8,2 2,8
1601 Trondheim 15 621,6 3 035,1  601,5 2 525,2 3 964,8 5 495,0 8,7 8,7 2,8
1612 Hemne  221,6 59,6 12,0 50,8 21,7 77,5 3,5 5,7 3,1
1613 Snillfjord 45,9 13,2 2,6 10,8 4,5 15,0 1,4 2,9 0,2
1617 Hitra  217,6 58,0 11,6 52,8 20,4 74,8 6,1 10,3 5,9
1620 Frøya  284,4 59,2 11,5 51,2 27,0  135,5 -13,9 2,1 -4,2
1621 Ørland  307,1 72,6 14,4 64,2 51,2  104,6 5,1 8,4 2,6
1622 Agdenes 89,5 21,8 4,3 19,1 19,7 24,6 3,9 5,9 4,0
1624 Rissa  355,4 84,6 17,1 73,6 73,9  106,1 5,4 9,0 6,5
1627 Bjugn  235,3 58,0 11,9 52,9 35,4 77,1 2,6 8,2 4,5
1630 Åfjord  162,0 41,9 8,3 36,5 18,9 56,4 9,1 11,0 7,1
1632 Roan 43,3 12,4 2,5 11,1 3,3 14,1 9,9 11,0 6,6
1633 Osen 50,4 13,7 2,7 11,6 3,7 18,6 7,6 6,0 2,2
1634 Oppdal  370,8 96,3 18,9 77,7 45,9  132,1 4,6 4,2 0,2
1635 Rennebu  126,7 40,1 7,8 28,2 11,4 39,2 2,7 2,0 -0,3
1636 Meldal  211,5 53,2 10,4 43,9 34,4 69,6 9,7 11,2 6,3
1638 Orkdal  751,9  165,9 33,3  143,7  165,7  243,3 8,5 9,5 3,2
1640 Røros  348,2 84,8 16,7 70,3 58,2  118,2 5,2 5,0 3,0
1644 Holtålen 96,1 26,6 5,3 23,3 8,2 32,7 7,5 9,1 4,4
1648 Midtre Gauldal  312,3 77,6 15,3 68,3 56,9 94,1 2,3 4,9 0,7
1653 Melhus  837,3  213,7 42,7  186,1  124,5  270,2 5,6 8,0 2,8
1657 Skaun  324,2 87,5 17,7 83,3 34,2  101,4 4,5 5,9 1,0
1662 Klæbu  326,1 87,3 17,8 75,4 38,8  107,0 4,4 6,4 1,4
1663 Malvik  774,2  204,5 41,1  184,3 87,3  257,0 7,1 9,5 3,6
1664 Selbu  239,7 58,3 11,6 46,3 43,8 79,7 8,5 6,4 3,8
1665 Tydal 59,3 27,2 5,1 9,9 4,7 12,4 3,6 1,6 0,9
                   
17 Nord-Trøndelag 7 706,6 1 832,6  368,7 1 602,7 1 416,9 2 485,7 4,9 7,4 3,2
1702 Steinkjer 1 458,9  287,2 57,9  250,3  349,9  513,5 0,6 5,9 0,8
1703 Namsos  715,1  184,4 37,5  169,8 73,3  250,1 9,4 11,3 7,7
1711 Meråker  139,0 37,5 7,6 28,2 25,3 40,5 10,0 5,0 3,8
1714 Stjørdal 1 280,5  308,1 61,4  274,2  237,2  399,6 3,8 6,7 1,5
1717 Frosta  117,0 30,1 5,9 26,1 18,5 36,5 1,6 -0,7 -5,1
1718 Leksvik  199,3 45,8 9,0 40,6 40,6 63,3 4,2 6,8 1,6
1719 Levanger 1 143,3  262,4 53,6  233,7  262,2  331,4 8,0 11,0 7,2
1721 Verdal  839,4  188,7 38,3  166,4  202,3  243,6 4,9 7,2 4,8
1723 Mosvik 39,3 11,2 2,2 9,4 5,1 11,4 7,9 0,7 -2,8
1724 Verran  160,7 40,8 8,1 33,6 36,8 41,4 -8,2 -5,0 -9,5
1725 Namdalseid 71,0 19,6 3,9 18,0 5,7 23,8 14,3 15,4 8,7
1729 Inderøy  314,2 78,8 15,8 69,9 49,8 99,8 8,3 7,8 1,7
1736 Snåsa 94,3 27,7 5,4 22,8 9,5 28,9 7,3 8,1 4,8
1738 Lierne 67,9 21,1 4,1 16,3 7,0 19,3 8,2 7,0 4,6
1739 Røyrvik 30,1 12,1 2,3 6,3 3,3 6,1 9,8 10,0 6,9
1740 Namsskogan 55,4 21,3 4,1 10,8 4,6 14,6 9,3 1,7 -0,6
1742 Grong  127,4 38,5 7,6 28,3 10,4 42,6 0,9 -0,1 -3,3
1743 Høylandet 61,6 16,3 3,3 15,1 5,7 21,2 6,3 5,5 2,8
1744 Overhalla  209,2 50,6 10,3 45,0 23,4 79,9 14,9 9,8 7,3
1748 Fosnes 26,4 7,7 1,6 7,1 1,8 8,2 0,0 6,4 1,6
1749 Flatanger 54,3 13,5 2,7 11,8 4,6 21,7 6,3 6,0 4,1
1750 Vikna  240,0 57,8 11,7 54,6 18,7 97,2 7,0 11,9 5,8
1751 Nærøy  235,2 64,4 13,2 58,0 17,4 82,3 1,2 8,0 4,9
1755 Leka 27,3 7,2 1,4 6,4 3,8 8,6 8,4 1,5 -1,2
                   
18 Nordland 14 233,8 3 611,1  728,7 3 043,9 1 617,1 5 232,9 6,7 6,3 2,8
1804 Bodø 3 338,3  789,1  161,9  693,9  606,5 1 086,9 5,8 7,8 4,4
1805 Narvik 1 141,9  288,5 59,3  250,1  132,8  411,2 4,0 5,2 2,6
1811 Bindal 72,0 24,3 4,7 16,2 6,2 20,6 7,0 8,4 5,5
1812 Sømna 87,6 23,5 4,7 22,7 6,7 29,9 3,1 9,3 4,6
1813 Brønnøy  373,2  102,7 20,5 93,8 28,3  127,8 5,3 9,6 6,5
1815 Vega 56,7 15,6 3,1 14,0 4,0 20,0 7,4 7,4 2,3
1816 Vevelstad 21,0 6,1 1,2 5,6 1,4 6,8 6,9 8,6 2,9
1818 Herøy 90,1 23,6 4,7 20,5 7,7 33,5 17,0 14,6 9,7
1820 Alstahaug  385,0  101,1 21,4 94,6 25,5  142,3 9,7 6,5 7,1
1822 Leirfjord 86,3 24,1 4,8 22,8 6,0 28,6 9,3 10,9 7,3
1824 Vefsn  895,6  207,2 41,7  167,8 64,6  414,4 1,9 5,7 0,6
1825 Grane 63,5 19,4 3,8 15,6 4,9 19,8 -2,5 -2,6 -5,6
1826 Hattfjelldal 70,7 19,8 3,8 14,9 6,2 26,0 7,6 0,9 -3,4
1827 Dønna 62,1 17,1 3,5 15,8 5,4 20,4 5,7 6,1 4,1
1828 Nesna 84,3 21,6 4,3 19,7 10,0 28,6 12,8 10,4 6,4
1832 Hemnes  235,3 86,7 16,9 49,8 15,5 66,5 6,9 5,6 3,8
1833 Rana 1 759,0  438,3 87,7  338,0  198,6  696,4 20,5 14,0 9,7
1834 Lurøy  105,9 26,7 5,3 21,5 11,3 41,2 -21,8 1,5 -1,3
1835 Træna 25,6 7,1 1,4 5,8 2,5 8,8 11,9 14,5 10,2
1836 Rødøy 63,7 16,4 3,2 14,0 5,0 25,2 4,0 8,8 4,8
1837 Meløy  446,5  115,8 23,1 88,4 68,3  150,8 -2,2 -20,9 -21,0
1838 Gildeskål  104,7 30,1 6,0 23,2 9,8 35,6 6,5 3,4 1,8
1839 Beiarn 59,4 20,8 4,0 11,8 5,3 17,5 11,3 0,7 -0,4
1840 Saltdal  252,8 67,4 13,4 59,2 22,5 90,3 8,9 9,5 5,3
1841 Fauske  707,0  157,0 31,1  121,1 40,4  357,3 19,0 9,3 4,1
1845 Sørfold  155,4 38,6 7,6 22,7 11,0 75,5 -11,9 -11,4 -12,0
1848 Steigen  120,2 33,3 6,6 29,8 11,9 38,7 10,5 10,7 6,1
1849 Hamarøy  100,7 27,9 5,5 20,2 8,9 38,2 -0,3 3,5 1,3
1850 Tysfjord 98,5 28,9 5,8 22,9 8,1 32,8 -10,2 -26,8 -29,5
1851 Lødingen  120,3 33,8 6,8 28,5 10,1 41,0 15,3 17,4 14,3
1852 Tjeldsund 58,7 17,3 3,5 15,2 3,9 18,8 8,3 11,7 4,7
1853 Evenes 65,4 17,8 3,6 14,4 4,9 24,7 -3,5 2,0 -2,6
1854 Ballangen  110,6 31,0 6,3 28,6 8,1 36,7 6,2 7,5 2,7
1856 Røst 34,4 8,8 1,7 6,7 3,1 14,0 -9,1 -3,1 -8,2
1857 Værøy 43,0 9,6 1,9 8,1 3,5 19,9 -1,7 -3,9 -8,3
1859 Flakstad 65,3 19,2 3,7 15,3 5,1 21,9 1,2 3,6 -1,0
1860 Vestvågøy  530,0  143,2 28,9  128,6 41,7  187,6 8,5 10,0 5,2
1865 Vågan  501,1  126,2 25,8  114,9 53,0  181,2 5,8 9,9 6,4
1866 Hadsel  392,7  108,9 22,1 97,0 32,7  132,1 -1,5 5,8 0,8
1867 Bø  120,1 32,6 6,6 30,0 10,3 40,6 5,9 10,1 5,9
1868 Øksnes  234,3 60,8 12,2 54,8 26,4 80,1 -2,4 7,3 4,0
1870 Sortland  530,4  134,1 26,1  128,6 49,4  192,2 4,5 8,4 1,3
1871 Andøy  304,7 72,4 14,7 62,4 25,0  130,2 12,2 8,1 3,3
1874 Moskenes 59,5 17,0 3,4 14,4 4,5 20,2 -0,1 1,7 -1,2
                   
19 Troms Romsa 9 374,8 2 440,2  491,4 2 130,0 1 148,9 3 164,3 5,8 10,8 5,7
1901 Harstad 1 444,0  390,6 78,6  337,7  108,2  529,0 12,4 18,0 13,3
1902 Tromsø 4 792,3 1 104,6  224,4  999,0  840,8 1 623,4 1,9 6,6 1,6
1911 Kvæfjord  139,8 38,8 7,8 35,4 13,5 44,4 4,4 6,8 1,4
1913 Skånland  137,2 38,6 7,9 34,6 9,7 46,5 4,9 8,8 4,8
1915 Bjarkøy 22,2 6,5 1,3 5,2 1,7 7,5 3,8 7,1 2,6
1917 Ibestad 68,4 18,6 3,7 15,4 5,0 25,8 10,5 37,3 -2,3
1919 Gratangen 50,4 13,3 2,7 11,9 5,0 17,4 6,2 11,4 8,0
1920 Lavangen 42,0 12,3 2,4 10,6 3,4 13,3 13,5 19,7 14,0
1922 Bardu  247,2 79,7 16,0 57,4 13,5 80,6 12,7 11,3 7,4
1923 Salangen  100,9 29,3 5,9 25,2 8,5 32,0 1,1 3,2 0,5
1924 Målselv  378,0  110,1 21,9 90,1 24,5  131,3 8,7 11,2 7,4
1925 Sørreisa  162,2 44,9 8,9 39,8 9,9 58,7 3,5 9,2 3,8
1926 Dyrøy 52,0 14,8 3,0 13,3 4,0 16,9 10,5 11,3 6,3
1927 Tranøy 69,8 19,4 3,9 17,6 6,1 22,9 10,7 11,2 6,7
1928 Torsken 48,1 12,9 2,7 11,6 4,5 16,4 20,3 17,1 12,7
1929 Berg 52,6 14,7 3,0 12,2 5,4 17,4 7,1 9,6 4,7
1931 Lenvik  610,0  162,0 32,1  140,0 64,2  211,8 11,0 13,6 8,8
1933 Balsfjord  238,6 66,3 13,1 60,4 17,5 81,3 5,2 4,4 -0,9
1936 Karlsøy 89,4 30,7 6,2 28,3 1,6 22,6 12,0 10,7 7,0
1938 Lyngen  112,8 38,9 7,8 35,9 0,7 29,5 7,4 16,5 11,3
1939 Storfjord 72,6 28,7 5,6 21,9 0,1 16,3 0,3 -0,9 -4,6
1940 Gáivuotna Kåfjord 71,5 26,8 5,4 23,4 0,0 15,8 13,9 13,4 10,1
1941 Skjervøy  105,2 35,9 7,3 33,6 0,9 27,3 -0,5 3,9 -0,6
1942 Nordreisa  184,6 60,8 12,2 55,2 0,2 56,1 4,4 8,3 2,6
1943 Kvænangen 83,1 41,0 7,7 14,3 0,0 20,1 99,7  178,0  152,9
                   
20 Finnmark Finnmárku 3 289,1 1 127,2  229,8  974,8 19,7  937,6 7,2 9,9 5,4
2002 Vardø 81,1 28,8 5,9 25,7 0,1 20,7 2,1 3,3 -2,5
2003 Vadsø  284,3 92,9 18,8 81,0 -0,4 92,0 4,0 9,1 5,1
2004 Hammerfest  572,7  222,9 46,1  162,5 12,4  128,7 4,2 11,4 7,8
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 89,2 31,0 6,2 31,6 0,0 20,5 11,1 10,1 6,1
2012 Alta  835,0  264,6 53,7  241,0 4,8  270,9 9,8 9,6 5,0
2014 Loppa 35,2 12,6 2,6 11,3 0,0 8,8 0,3 0,3 -3,2
2015 Hasvik 39,5 13,7 2,7 11,7 0,2 11,2 3,1 1,9 -2,0
2017 Kvalsund 37,5 13,2 2,7 11,8 -0,2 9,9 4,6 -0,8 -2,0
2018 Måsøy 51,6 18,3 3,6 15,4 0,0 14,1 -1,1 -0,2 -4,4
2019 Nordkapp  141,9 49,5 10,0 43,5 0,0 38,8 12,5 13,9 8,4
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  170,5 57,2 11,7 52,1 0,3 49,2 8,2 9,3 4,4
2021 Kárásjohka Karasjok 95,6 32,9 6,7 32,4 0,7 22,9 7,1 8,1 2,6
2022 Lebesby 51,9 18,7 3,8 15,4 0,0 14,0 3,0 1,0 -1,3
2023 Gamvik 40,2 14,2 2,9 12,6 0,0 10,6 6,0 8,7 4,4
2024 Berlevåg 41,6 14,6 3,0 12,5 0,0 11,5 17,1 15,3 9,3
2025 Deatnu Tana  111,3 38,0 7,7 34,4 0,0 31,2 -4,6 3,1 -0,6
2027 Unjárga Nesseby 29,4 10,6 2,1 9,6 0,0 7,2 7,4 8,8 3,4
2028 Båtsfjord 87,7 30,4 6,1 27,8 0,3 23,1 2,7 6,3 1,0
2030 Sør-Varanger  492,8  163,0 33,4  142,7 1,4  152,3 13,0 17,2 11,0
                   
2100 Svalbard  171,4 . . 67,2 0,0  104,2 -1,6 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen  123 907,9  225,1 46,8  310,3  587,6  122 738,0 -15,6 9,4 2,6
2311 Nordsjøen  120 838,4 0,0 0,0 0,0 0,0  120 838,4 -16,2 . .
2312 Stavanger 3 069,4  225,1 46,8  310,3  587,6 1 899,6 13,4 9,4 2,6

Standardtegn i tabeller