Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter fylke. Januar-september. 2008 og 2009. Millionar kroner
Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009
I alt  556 528        554 521 -0,4 81 526        89 207 9,4 16 689        17 480 4,7
                   
01 Østfold 18 284 18 472 1,0 3 857 4 143 7,4  801  818 2,1
02 Akershus 54 061 54 581 1,0 10 361 11 144 7,5 2 130 2 185 2,6
03 Oslo 83 615 87 535 4,7 12 459 14 349 15,2 2 438 2 700 10,8
04 Hedmark 11 300 11 895 5,3 2 554 2 734 7,0  527  543 3,2
05 Oppland 11 380 11 735 3,1 2 631 2 818 7,1  538  554 3,0
06 Buskerud 19 665 20 871 6,1 4 340 4 673 7,7  884  905 2,4
07 Vestfold 16 062 16 913 5,3 3 511 3 818 8,7  720  750 4,2
08 Telemark 11 703 13 026 11,3 2 631 2 783 5,8  544  550 1,1
09 Aust-Agder 7 159 7 673 7,2 1 654 1 799 8,8  339  354 4,4
10 Vest-Agder 12 938 13 716 6,0 2 745 2 927 6,6  561  575 2,5
11 Rogaland 45 203 47 833 5,8 8 042 8 941 11,2 1 668 1 770 6,1
12 Hordaland 38 955 41 758 7,2 8 066 8 847 9,7 1 657 1 744 5,2
14 Sogn og Fjordane 7 121 7 568 6,3 1 719 1 863 8,3  348  363 4,2
15 Møre og Romsdal 18 559 19 850 7,0 4 026 4 379 8,8  821  859 4,6
16 Sør-Trøndelag 20 850 22 412 7,5 4 393 4 753 8,2  919  944 2,8
17 Nord-Trøndelag 7 347 7 707 4,9 1 707 1 833 7,4  357  369 3,2
18 Nordland 13 342 14 234 6,7 3 398 3 611 6,3  709  729 2,8
19 Troms Romsa 8 865 9 375 5,8 2 202 2 440 10,8  465  491 5,7
20 Finnmark Finnmárku 3 067 3 289 7,2 1 025 1 127 9,9  218  230 5,4
21 Svalbard  174  171 -1,6 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  146 877  123 908 -15,6  206  225 9,4 46 47 2,6
                   
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009
I alt 95 198  101 130 6,2 64 129 70 050 9,2  298 987  276 655 -7,5
                   
01 Østfold 3 610 3 737 3,5 3 205 3 466 8,1 6 811 6 307 -7,4
02 Akershus 11 617 12 251 5,5 8 107 8 574 5,8 21 846 20 429 -6,5
03 Oslo 26 553 27 595 3,9 8 850 9 937 12,3 33 315 32 953 -1,1
04 Hedmark 2 397 2 550 6,4 2 141 2 336 9,1 3 682 3 731 1,3
05 Oppland 2 085 2 166 3,9 2 154 2 338 8,6 3 973 3 860 -2,8
06 Buskerud 4 065 4 380 7,7 3 385 3 662 8,2 6 991 7 250 3,7
07 Vestfold 3 365 3 550 5,5 2 882 3 135 8,8 5 585 5 661 1,4
08 Telemark 2 419 2 518 4,1 2 041 2 216 8,6 4 069 4 959 21,9
09 Aust-Agder 1 407 1 494 6,2 1 281 1 403 9,6 2 479 2 623 5,8
10 Vest-Agder 3 017 3 241 7,4 2 095 2 272 8,4 4 520 4 701 4,0
11 Rogaland 11 851 13 035 10,0 6 107 6 672 9,2 17 535 17 414 -0,7
12 Hordaland 8 517 9 173 7,7 6 331 6 995 10,5 14 384 14 998 4,3
14 Sogn og Fjordane 1 306 1 411 8,0 1 284 1 418 10,5 2 464 2 513 2,0
15 Møre og Romsdal 3 964 4 280 8,0 3 247 3 496 7,6 6 501 6 836 5,2
16 Sør-Trøndelag 4 681 4 959 5,9 3 673 4 000 8,9 7 185 7 756 8,0
17 Nord-Trøndelag 1 332 1 417 6,4 1 462 1 603 9,7 2 490 2 486 -0,2
18 Nordland 1 512 1 617 7,0 2 770 3 044 9,9 4 953 5 233 5,7
19 Troms Romsa 1 082 1 149 6,2 1 926 2 130 10,6 3 190 3 164 -0,8
20 Finnmark Finnmárku 23 20 -14,3  875  975 11,4  925  938 1,3
21 Svalbard 0 0 . 63 67 7,3  111  104 -6,5
23 Kontinentalsokkelen  397  588 48,1  249  310 24,5  145 979  122 738 -15,9

Standardtegn i tabeller