Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter kommune. Januar-august 2009. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  480 827,6 70 558,7 13 858,9 55 199,5 83 208,2  257 832,1 -1,2 8,1 3,8
                   
01 Østfold 15 063,3 3 268,9  646,7 2 729,7 3 062,3 5 355,7 0,3 7,0 1,9
0101 Halden 1 424,1  324,1 64,6  275,0  282,2  478,2 7,1 9,8 6,0
0104 Moss 1 722,7  371,6 75,1  314,4  346,0  615,7 3,1 6,9 2,3
0105 Sarpsborg 3 196,2  599,1  119,5  512,2  659,9 1 305,4 -12,7 5,3 0,4
0106 Fredrikstad 4 185,4  881,6  172,7  737,1  998,5 1 395,4 3,0 7,1 -0,7
0111 Hvaler  204,0 57,0 10,9 44,4 21,5 70,3 14,6 15,3 10,8
0118 Aremark 68,3 21,3 3,8 13,2 8,0 21,9 23,1 28,8 17,6
0119 Marker  161,9 38,5 7,5 31,2 27,1 57,6 0,6 4,7 2,5
0121 Rømskog 35,1 7,9 1,5 5,7 7,0 13,1 5,6 2,2 -3,1
0122 Trøgstad  235,7 60,6 12,0 51,4 32,3 79,5 5,7 5,2 4,2
0123 Spydeberg  301,5 70,6 14,0 56,4 57,9  102,6 4,6 5,3 1,1
0124 Askim  824,9  193,7 38,1  146,6  171,8  274,7 4,4 5,1 2,5
0125 Eidsberg  572,8  128,7 25,4  109,5  114,0  195,1 5,1 7,0 5,9
0127 Skiptvet  158,5 41,6 8,3 36,0 19,3 53,2 12,3 11,2 8,2
0128 Rakkestad  393,0 89,6 17,2 75,2 72,6  138,5 8,2 9,8 6,1
0135 Råde  357,1 86,8 17,2 71,0 55,4  126,7 4,4 6,5 4,0
0136 Rygge  789,6  184,2 36,5  150,9  138,9  279,2 2,3 5,2 0,2
0137 Våler  212,2 54,2 10,8 47,8 24,9 74,5 9,2 9,9 6,9
0138 Hobøl  220,2 57,9 11,6 51,9 24,7 74,0 3,2 2,6 -1,4
                   
02 Akershus 45 092,2 8 847,0 1 739,1 6 808,6 10 091,4 17 606,1 0,2 6,9 2,3
0211 Vestby  933,7  203,1 41,0  173,8  164,0  351,7 9,5 13,6 9,1
0213 Ski 1 872,5  430,1 86,0  344,1  314,1  698,3 2,7 7,1 4,1
0214 Ås  987,3  216,8 43,5  178,3  209,9  338,9 3,2 8,3 2,7
0215 Frogn  966,5  243,4 48,8  190,9  105,9  377,4 5,6 8,4 4,3
0216 Nesodden  942,7  246,3 50,1  208,4  106,4  331,5 4,4 5,8 2,7
0217 Oppegård 2 225,5  445,4 88,0  345,2  482,4  864,5 6,2 9,1 3,8
0219 Bærum 14 239,4 2 434,8  455,8 1 599,1 4 009,0 5 740,7 -11,2 4,0 -2,1
0220 Asker 6 189,1 1 106,9  213,5  760,3 1 326,3 2 782,2 3,2 6,3 2,0
0221 Aurskog-Høland  666,5  160,0 31,9  146,6  103,7  224,3 5,2 6,4 3,0
0226 Sørum  988,4  215,1 43,5  181,9  126,1  421,9 10,3 10,5 8,6
0227 Fet  641,3  153,4 30,6  126,4 64,5  266,4 17,5 10,3 5,1
0228 Rælingen  837,4  222,2 45,9  197,2 72,6  299,4 6,3 6,3 3,8
0229 Enebakk  528,2  130,8 25,9  118,1 78,1  175,3 7,7 9,9 4,2
0230 Lørenskog 2 964,7  499,6  102,2  409,7  834,5 1 118,6 9,8 6,8 3,9
0231 Skedsmo 3 556,3  710,8  143,2  582,3  812,3 1 307,7 5,5 7,4 2,4
0233 Nittedal 1 477,2  308,3 63,4  260,7  270,8  574,0 2,7 9,5 6,1
0234 Gjerdrum  325,4 85,7 17,0 69,2 35,6  117,9 3,2 8,0 2,8
0235 Ullensaker 2 264,0  397,7 81,4  344,4  643,5  796,9 16,8 9,2 6,1
0236 Nes  880,1  227,7 45,2  201,9  117,8  287,4 5,5 7,3 1,7
0237 Eidsvoll  968,9  243,4 49,2  220,9  138,7  316,7 9,2 10,2 7,2
0238 Nannestad  525,9  137,3 27,1  124,5 57,9  179,1 9,1 9,9 3,0
0239 Hurdal  111,4 28,3 5,6 24,8 17,2 35,4 7,8 9,2 7,0
                   
0301 Oslo 73 560,2 11 259,5 2 119,9 7 819,1 22 800,1 29 561,6 1,2 7,8 3,5
                   
04 Hedmark 9 603,1 2 150,9  428,6 1 834,0 2 083,3 3 106,2 5,4 6,9 3,5
0402 Kongsvinger  893,6  199,3 39,2  168,7  181,2  305,1 8,8 9,0 3,5
0403 Hamar 1 935,2  370,4 73,7  305,8  493,6  691,7 2,3 7,3 3,1
0412 Ringsaker 1 861,6  347,3 70,5  307,6  638,3  498,0 3,8 5,6 2,6
0415 Løten  284,5 75,8 15,3 68,4 36,6 88,4 7,1 9,6 6,8
0417 Stange  872,7  212,1 43,2  186,6  131,6  299,2 8,7 10,5 7,2
0418 Nord-Odal  224,6 51,8 10,2 45,9 34,0 82,7 7,8 8,0 2,8
0419 Sør-Odal  359,7 89,9 17,7 77,6 56,7  117,8 8,2 7,4 2,3
0420 Eidskog  239,6 60,0 12,1 54,0 36,1 77,4 1,5 2,5 -1,5
0423 Grue  221,4 53,3 10,6 44,3 39,9 73,2 7,2 4,3 3,2
0425 Åsnes  296,9 77,7 15,2 65,5 44,9 93,7 7,3 6,3 2,3
0426 Våler  158,0 39,1 7,6 32,9 31,9 46,5 2,1 2,6 0,3
0427 Elverum  987,9  230,0 46,5  199,9  196,5  315,0 7,2 8,8 6,9
0428 Trysil  321,9 84,1 15,8 63,5 57,4  100,9 5,0 7,2 3,3
0429 Åmot  186,1 50,8 10,1 39,6 24,5 61,1 3,0 1,8 0,0
0430 Stor-Elvdal 98,1 28,7 5,6 22,6 9,0 32,2 1,7 1,8 -0,2
0432 Rendalen 70,4 23,7 4,5 15,8 7,0 19,5 5,3 2,5 0,7
0434 Engerdal 47,7 12,8 2,5 11,7 6,3 14,4 2,5 3,2 -0,3
0436 Tolga 56,4 14,5 2,8 13,7 5,9 19,5 14,9 12,9 9,9
0437 Tynset  253,5 64,7 12,7 54,1 30,0 92,0 9,1 6,6 2,3
0438 Alvdal 99,7 28,1 5,4 22,6 10,3 33,3 3,9 -3,5 -4,7
0439 Folldal 59,1 17,1 3,4 14,9 4,8 18,9 3,8 1,4 -2,2
0441 Os 74,7 19,8 3,9 18,3 6,9 25,7 8,2 8,4 6,0
                   
05 Oppland 9 493,4 2 222,7  437,7 1 832,0 1 767,3 3 233,7 3,0 6,8 3,2
0501 Lillehammer 1 760,0  345,4 68,0  278,9  402,9  664,7 -3,7 6,2 2,5
0502 Gjøvik 1 545,0  336,2 68,9  293,1  332,9  514,0 5,6 7,8 6,0
0511 Dovre  108,7 29,6 5,8 25,2 11,1 36,9 7,8 9,0 5,5
0512 Lesja 86,5 27,5 5,2 19,6 8,6 25,7 5,3 11,6 8,7
0513 Skjåk  104,1 35,0 6,7 19,1 10,7 32,5 14,5 25,0 22,0
0514 Lom  112,5 27,4 5,2 22,1 14,1 43,6 9,2 11,5 6,0
0515 Vågå  176,8 38,5 7,6 32,0 14,2 84,5 -2,2 -0,4 -5,1
0516 Nord-Fron  321,6 81,4 15,6 56,2 60,7  107,8 5,9 5,1 0,4
0517 Sel  219,9 59,8 11,8 53,6 23,9 70,8 2,9 4,8 0,3
0519 Sør-Fron  135,2 36,8 7,0 28,5 20,4 42,5 6,8 3,4 0,1
0520 Ringebu  212,5 52,8 9,8 41,4 35,7 72,8 3,7 4,4 2,1
0521 Øyer  240,2 65,9 12,4 50,4 42,2 69,2 1,9 4,7 0,8
0522 Gausdal  259,3 67,2 13,0 57,2 39,3 82,6 3,4 6,1 2,9
0528 Østre Toten  699,2  163,3 32,2  144,2  124,5  235,1 6,8 9,0 3,1
0529 Vestre Toten  693,8  143,6 29,1  124,8  189,6  206,7 -1,8 6,4 3,3
0532 Jevnaker  324,1 73,1 15,1 64,9 62,5  108,5 1,5 9,2 6,1
0533 Lunner  414,5  108,5 21,7 97,7 47,0  139,6 6,3 7,3 2,2
0534 Gran  702,3  159,6 31,8  139,1  139,0  232,9 5,8 5,9 2,0
0536 Søndre Land  220,3 56,6 11,5 51,2 37,5 63,4 0,9 3,5 0,4
0538 Nordre Land  309,4 77,0 15,0 58,6 57,3  101,5 7,6 6,5 2,5
0540 Sør-Aurdal  135,7 39,7 7,4 28,9 14,6 45,0 10,3 10,5 5,3
0541 Etnedal 52,5 14,5 2,7 11,8 5,4 18,0 7,0 5,6 2,7
0542 Nord-Aurdal  326,5 86,9 16,5 65,5 41,2  116,4 4,8 4,4 0,7
0543 Vestre Slidre  100,8 28,4 5,2 21,0 8,5 37,7 3,8 0,8 -2,7
0544 Øystre Slidre  153,6 43,3 7,9 32,2 15,4 54,8 8,2 11,1 4,1
0545 Vang 78,4 24,5 4,6 15,0 8,1 26,3 10,2 7,4 4,1
                   
06 Buskerud 17 035,3 3 696,7  717,7 2 882,9 3 566,7 6 171,5 5,8 6,8 1,8
0602 Drammen 4 556,9  876,8  171,3  704,0 1 113,6 1 691,2 6,1 8,6 2,4
0604 Kongsberg 2 033,7  403,9 79,3  310,6  604,3  635,6 7,0 10,6 3,7
0605 Ringerike 1 646,7  365,4 71,9  292,7  348,6  568,2 4,7 6,1 1,4
0612 Hole  400,0  126,0 17,2 67,7 49,2  139,9 -0,6 9,7 1,6
0615 Flå 48,2 13,1 2,4 9,4 6,2 17,1 4,3 3,9 -0,3
0616 Nes  190,2 48,7 9,2 34,3 27,8 70,3 0,5 2,8 -0,5
0617 Gol  260,7 66,7 12,7 45,9 39,6 95,8 -1,3 1,3 -2,0
0618 Hemsedal  144,9 40,8 7,3 24,4 23,6 48,7 10,3 11,9 5,1
0619 Ål  283,9 70,5 13,3 45,1 42,3  112,6 5,9 5,8 1,7
0620 Hol  319,3 92,0 16,9 50,0 52,3  108,1 -2,9 -9,2 -11,9
0621 Sigdal  176,6 49,6 8,7 35,1 23,5 59,6 1,6 3,9 -1,6
0622 Krødsherad  140,9 30,2 5,6 22,3 28,3 54,6 2,5 6,3 3,8
0623 Modum  701,0  166,9 32,9  134,3  129,0  237,9 3,5 1,6 -2,0
0624 Øvre Eiker  928,1  213,8 42,4  177,6  155,5  338,8 8,6 10,3 5,4
0625 Nedre Eiker 1 307,8  272,7 55,4  245,2  214,7  519,8 8,7 7,0 2,6
0626 Lier 1 980,3  359,7 71,5  286,5  447,0  815,5 9,1 7,6 3,2
0627 Røyken 1 071,9  270,0 54,6  228,6  126,9  391,8 4,6 5,8 2,3
0628 Hurum  506,1  122,0 24,6  105,1 83,8  170,7 4,0 4,9 0,1
0631 Flesberg  125,8 34,1 6,6 26,3 19,4 39,3 0,9 4,2 0,5
0632 Rollag 65,0 19,6 3,8 13,2 10,0 18,4 -4,1 -3,1 -5,9
0633 Nore og Uvdal  147,4 54,3 10,1 24,5 21,1 37,4 7,3 6,6 4,7
                   
07 Vestfold 13 752,2 3 012,5  593,6 2 478,7 2 907,4 4 760,0 5,3 8,6 4,4
0701 Horten 1 533,8  318,2 64,2  270,2  409,4  471,7 7,2 8,1 2,5
0702 Holmestrand  523,0  119,0 24,2  103,7  102,5  173,7 8,0 4,2 -0,5
0704 Tønsberg 2 729,6  557,9  109,8  441,9  761,3  858,7 6,2 10,8 5,6
0706 Sandefjord 2 827,4  569,6  110,5  454,6  619,0 1 073,7 1,6 6,4 2,6
0709 Larvik 2 395,1  548,9  107,3  450,1  434,9  853,8 5,2 11,4 7,9
0711 Svelvik  307,1 76,3 15,3 68,6 42,2  104,7 5,0 7,3 2,4
0713 Sande  397,7  106,8 20,7 88,5 41,1  140,6 10,2 15,0 10,7
0714 Hof  138,7 34,3 6,8 31,0 20,3 46,2 0,5 6,3 2,9
0716 Re  427,5  101,2 20,3 90,7 69,0  146,4 6,8 8,5 5,3
0719 Andebu  263,9 61,8 12,3 55,2 49,9 84,7 10,4 5,3 1,3
0720 Stokke  621,7  126,9 25,2  110,4  148,1  211,1 7,7 5,4 0,3
0722 Nøtterøy 1 229,5  295,3 58,7  236,2  166,3  473,0 3,5 5,1 3,2
0723 Tjøme  232,7 66,8 12,4 51,8 21,7 79,9 10,9 13,6 8,9
0728 Lardal  124,6 29,5 5,8 25,8 21,7 41,8 11,3 9,5 5,7
                   
08 Telemark 10 794,1 2 215,7  439,1 1 744,5 2 061,8 4 333,0 13,1 5,3 1,0
0805 Porsgrunn 3 461,1  464,4 93,6  381,8  542,2 1 979,0 35,8 8,4 4,2
0806 Skien 2 969,6  648,5  128,3  544,3  717,4  931,1 5,4 8,5 2,2
0807 Notodden  694,3  157,9 31,4  122,5  175,0  207,5 2,1 3,2 -1,0
0811 Siljan  108,0 27,9 5,6 24,1 12,7 37,7 5,9 8,5 3,3
0814 Bamble  830,6  182,8 37,8  155,3  175,5  279,1 4,2 4,1 0,3
0815 Kragerø  523,8  123,8 24,8  105,1 97,0  173,1 4,1 5,9 1,3
0817 Drangedal  174,0 44,1 8,8 37,7 24,2 59,1 9,4 9,1 7,4
0819 Nome  324,2 78,7 15,2 61,8 55,8  112,8 1,1 0,4 -0,4
0821 Bø  287,9 68,5 13,3 54,7 52,6 98,8 6,6 11,1 6,6
0822 Sauherad  196,6 47,3 9,4 41,2 34,9 63,9 6,8 9,3 5,2
0826 Tinn  374,3  126,9 24,4 62,7 51,7  108,7 9,6 13,9 10,7
0827 Hjartdal 85,4 26,1 5,0 15,8 10,9 27,7 16,1 14,8 14,4
0828 Seljord  157,0 37,9 7,5 28,8 26,5 56,4 5,4 4,7 4,1
0829 Kviteseid  119,5 17,4 3,1 24,0 19,8 55,2 8,3 -49,8 -57,2
0830 Nissedal 66,9 20,2 3,8 12,5 10,0 20,4 0,9 -1,9 -4,5
0831 Fyresdal 61,6 17,9 3,5 12,2 9,8 18,1 -0,2 -9,2 -10,1
0833 Tokke  142,7 47,4 9,1 24,5 17,4 44,1 0,6 -12,8 -12,8
0834 Vinje  216,7 78,2 14,5 35,5 28,4 60,1 0,6 -6,6 -8,7
                   
09 Aust-Agder 6 266,4 1 430,8  282,1 1 107,0 1 220,9 2 225,5 7,7 8,8 5,0
0901 Risør  339,9 76,4 15,3 65,7 65,8  116,7 8,9 10,7 6,1
0904 Grimstad 1 233,2  278,7 53,7  193,7  229,6  477,5 16,2 14,6 9,8
0906 Arendal 2 651,6  543,0  109,2  455,2  594,3  949,9 7,1 8,4 4,9
0911 Gjerstad  107,6 25,6 5,1 22,2 19,4 35,2 -0,3 1,9 0,1
0912 Vegårshei 90,8 21,0 4,2 19,0 13,7 32,9 16,2 12,4 9,4
0914 Tvedestrand  298,0 71,6 14,4 58,7 51,0  102,3 3,3 9,3 5,5
0919 Froland  221,4 52,5 10,5 46,9 28,2 83,3 -8,7 -11,8 -13,0
0926 Lillesand  544,8  132,0 25,3  101,0 94,5  192,0 4,1 11,9 5,1
0928 Birkenes  224,7 50,0 10,1 44,6 44,6 75,4 6,2 4,8 2,8
0929 Åmli 80,6 24,6 4,7 16,8 11,8 22,6 10,3 10,7 7,6
0935 Iveland 54,8 17,4 3,4 12,2 7,2 14,5 8,2 8,1 4,3
0937 Evje og Hornnes  171,0 41,0 8,1 33,7 27,1 61,1 10,1 9,3 7,0
0938 Bygland 58,8 17,5 3,4 12,1 9,0 16,9 -0,9 -0,8 -3,2
0940 Valle 82,8 29,2 5,6 13,3 11,9 22,8 5,0 9,9 7,3
0941 Bykle  106,5 50,2 9,1 11,8 13,0 22,4 6,2 5,1 2,5
                   
10 Vest-Agder 11 313,1 2 341,1  460,6 1 805,5 2 647,1 4 058,8 6,2 6,5 2,6
1001 Kristiansand 6 473,2 1 161,5  227,0  901,0 1 766,5 2 417,2 6,9 8,5 3,7
1002 Mandal  778,7  181,8 36,1  149,0  149,1  262,8 6,7 7,3 3,3
1003 Farsund  497,6  122,9 24,0 97,7 91,6  161,3 2,7 7,5 3,5
1004 Flekkefjord  527,5  127,0 25,6 97,1 92,9  184,9 5,9 7,9 5,4
1014 Vennesla  637,4  150,8 30,7  129,6  127,3  199,1 5,1 5,7 1,8
1017 Songdalen  325,1 69,9 14,2 61,8 59,4  119,8 9,7 6,0 3,2
1018 Søgne  592,8  141,5 27,8  111,8 86,9  224,8 3,6 10,4 6,8
1021 Marnardal  104,1 25,7 5,0 20,1 22,6 30,7 5,4 8,5 3,4
1026 Åseral 60,8 22,8 4,3 8,9 11,6 13,3 7,0 -2,3 -3,0
1027 Audnedal 85,2 18,6 3,7 16,1 16,5 30,3 -0,1 -4,8 -6,3
1029 Lindesnes  203,7 51,5 10,0 42,3 34,5 65,5 3,4 5,8 0,3
1032 Lyngdal  400,1 89,3 17,9 75,1 87,3  130,6 8,8 7,0 5,3
1034 Hægebostad 77,5 19,5 3,9 16,6 12,6 25,0 10,7 8,4 7,2
1037 Kvinesdal  403,7  106,0 20,6 60,2 63,0  153,9 6,6 -3,7 -5,2
1046 Sirdal  145,6 52,4 9,9 18,3 25,4 39,6 -5,7 -18,4 -18,0
                   
11 Rogaland 39 951,1 7 096,8 1 409,6 5 288,1 10 861,6 15 295,0 5,9 11,2 6,6
1101 Eigersund  927,8  212,0 42,6  168,2  183,5  321,4 6,4 11,1 5,9
1102 Sandnes 5 254,8 1 059,6  212,1  825,7 1 141,0 2 016,3 9,3 12,9 6,3
1103 Stavanger 16 576,1 2 416,2  477,4 1 725,6 5 564,7 6 392,2 1,5 11,1 6,4
1106 Haugesund 2 409,8  506,1  101,2  390,0  606,3  806,2 7,5 11,4 7,1
1111 Sokndal  171,6 41,1 8,2 31,7 34,5 56,0 8,0 9,3 4,0
1112 Lund  184,2 37,9 7,5 31,0 46,3 61,5 -6,0 -1,9 -3,6
1114 Bjerkreim  147,4 33,2 6,6 27,4 26,0 54,2 12,4 9,4 7,1
1119 Hå 1 000,2  227,8 45,4  185,4  191,4  350,2 10,1 11,0 6,2
1120 Klepp 1 085,7  249,0 48,9  193,3  196,0  398,5 9,7 9,2 3,9
1121 Time 1 041,3  238,2 48,1  193,3  181,5  380,2 7,2 8,6 5,2
1122 Gjesdal  581,0  146,1 29,4  121,0 78,7  205,8 6,8 9,5 5,5
1124 Sola 4 317,4  437,5 86,5  299,5 1 489,4 2 004,6 15,5 11,0 6,7
1127 Randaberg  924,1  173,6 34,5  125,4  167,3  423,3 0,4 12,6 6,3
1129 Forsand 86,0 31,1 5,8 11,9 14,1 23,0 3,3 1,3 -0,2
1130 Strand  640,5  154,4 31,1  124,0  105,1  225,9 8,6 12,0 6,8
1133 Hjelmeland  170,1 57,1 10,9 28,3 23,3 50,5 -0,4 -4,3 -4,3
1134 Suldal  305,2  110,7 20,8 36,6 40,6 96,5 14,3 34,8 30,3
1135 Sauda  280,0 82,1 16,0 48,5 35,6 97,9 1,3 19,8 15,1
1141 Finnøy  152,4 35,4 6,9 29,7 30,3 50,1 12,5 12,0 8,2
1142 Rennesøy  223,8 61,8 11,5 46,8 22,4 81,3 11,9 15,0 8,6
1144 Kvitsøy 27,3 6,7 1,4 5,4 4,8 9,1 13,0 16,8 12,8
1145 Bokn 39,2 10,4 2,1 7,6 6,9 12,2 4,7 9,7 4,5
1146 Tysvær  524,0  129,5 26,2  108,3 73,7  186,3 8,5 15,5 10,8
1149 Karmøy 2 301,7  518,7  105,2  429,2  442,2  806,3 8,1 7,8 5,8
1151 Utsira 11,5 2,7 0,5 2,4 2,4 3,4 2,4 -0,1 -4,5
1160 Vindafjord  568,0  117,8 22,4 91,9  153,4  182,5 12,0 12,3 9,5
                   
12 Hordaland 34 388,7 7 003,1 1 385,0 5 521,7 7 563,1 12 915,9 7,8 9,8 5,7
1201 Bergen 21 456,1 3 952,1  781,1 3 111,7 5 235,6 8 375,7 7,8 10,2 6,5
1211 Etne  209,2 54,3 10,5 40,0 31,6 72,8 5,1 4,3 0,8
1216 Sveio  243,0 63,0 12,7 52,6 31,9 82,8 10,3 11,1 8,0
1219 Bømlo  722,6  154,5 29,6  123,6  171,1  243,7 16,8 11,8 4,0
1221 Stord 1 278,2  248,7 50,8  210,1  350,1  418,5 9,0 11,9 7,3
1222 Fitjar  171,0 40,4 7,9 31,2 32,2 59,2 -3,7 5,0 0,4
1223 Tysnes  142,7 35,6 6,9 28,4 22,1 49,7 8,8 11,4 9,0
1224 Kvinnherad  846,2  182,0 36,5  137,7  150,6  339,4 -3,2 -0,1 -2,2
1227 Jondal 56,8 13,9 2,7 9,7 11,7 18,9 -15,5 -9,9 -11,7
1228 Odda  408,8  108,3 21,4 68,7 73,0  137,4 -12,6 -15,5 -16,3
1231 Ullensvang  182,6 46,0 8,9 34,6 27,3 65,8 6,8 7,2 2,3
1232 Eidfjord 78,1 36,6 6,8 10,5 7,8 16,3 10,1 6,7 5,5
1233 Ulvik 58,3 22,8 4,4 10,0 6,8 14,4 5,4 4,9 2,9
1234 Granvin 41,6 10,9 2,2 9,2 6,3 12,9 6,2 8,2 7,0
1235 Voss  766,9  183,6 36,8  139,1  140,2  267,2 9,4 8,2 6,3
1238 Kvam  446,2  112,4 21,9 86,0 80,5  145,5 7,6 10,1 4,5
1241 Fusa  335,4 54,5 10,4 41,2 71,5  157,8 11,2 5,3 -0,8
1242 Samnanger  118,2 35,4 7,0 25,9 14,2 35,7 6,9 14,5 9,2
1243 Os  917,1  228,6 45,7  188,5  117,1  337,3 3,6 8,1 4,4
1244 Austevoll  494,2 90,3 14,1 56,2  125,2  208,3 21,5 30,2 4,6
1245 Sund  319,0 77,8 15,7 68,4 53,5  103,6 11,3 14,7 10,1
1246 Fjell 1 315,4  296,0 58,2  249,1  227,5  484,6 7,2 10,9 3,0
1247 Askøy 1 221,1  313,3 64,2  276,2  155,6  411,8 8,7 14,5 9,9
1251 Vaksdal  189,9 59,0 11,7 37,9 30,3 51,0 4,3 5,8 2,7
1252 Modalen 35,1 16,9 3,1 3,4 5,8 5,9 9,1 4,0 3,6
1253 Osterøy  376,3 88,1 17,7 74,0 69,3  127,3 5,0 8,5 4,4
1256 Meland  350,8 79,1 16,0 69,6 65,3  120,9 12,3 10,9 4,3
1259 Øygarden  214,4 53,7 11,0 47,8 32,6 69,3 17,2 12,6 8,7
1260 Radøy  239,5 60,5 12,2 52,7 37,9 76,1 14,2 18,8 16,7
1263 Lindås  833,9  203,0 40,9  172,5  125,2  292,3 14,9 15,5 11,7
1264 Austrheim  207,3 44,0 8,4 33,1 41,4 80,3 26,5 17,9 15,9
1265 Fedje 28,5 7,6 1,5 6,1 3,4 9,9 8,2 6,5 3,2
1266 Masfjorden 84,3 30,2 5,9 16,3 8,4 23,5 7,0 1,4 -0,2
                   
14 Sogn og Fjordane 6 175,6 1 498,3  292,4 1 115,9 1 145,1 2 123,9 6,4 8,4 4,7
1401 Flora  737,5  160,0 32,2  134,4  181,7  229,3 6,5 13,0 7,7
1411 Gulen  143,5 31,7 5,9 24,2 23,5 58,2 14,6 18,9 13,2
1412 Solund 41,2 11,1 2,1 8,7 6,1 13,1 10,5 9,4 7,7
1413 Hyllestad 85,2 22,6 4,5 18,1 17,4 22,7 21,0 30,8 27,8
1416 Høyanger  214,6 68,3 13,4 43,8 25,5 63,5 -0,3 -0,1 -2,6
1417 Vik  177,0 43,7 8,3 25,8 18,5 80,7 11,8 7,7 4,8
1418 Balestrand 66,3 19,1 3,7 13,4 11,6 18,5 9,5 14,3 11,7
1419 Leikanger  158,2 29,1 5,8 24,2 61,2 37,9 27,3 55,8 49,1
1420 Sogndal  358,4 87,8 17,4 71,4 70,5  111,3 5,8 6,6 3,4
1421 Aurland  132,6 56,0 10,4 17,7 16,3 32,2 4,6 -2,4 -3,5
1422 Lærdal  124,2 41,6 8,0 23,7 15,9 35,0 7,8 4,4 1,8
1424 Årdal  343,2  103,3 20,4 67,4 39,1  113,0 5,3 1,5 -2,0
1426 Luster  259,1 91,6 17,2 44,9 33,2 72,2 7,3 4,9 3,3
1428 Askvoll  133,4 35,9 7,0 30,1 16,1 44,2 9,5 11,7 8,1
1429 Fjaler  130,2 30,8 6,1 25,9 20,0 47,6 9,1 10,4 8,6
1430 Gaular  132,1 31,9 6,2 27,4 24,7 41,9 8,7 8,7 4,8
1431 Jølster  125,5 34,4 6,7 28,4 14,6 41,4 7,4 5,2 2,7
1432 Førde  923,5  158,8 31,2  132,4  257,6  343,3 4,6 9,6 5,2
1433 Naustdal  107,8 30,0 5,9 26,4 11,1 34,3 7,3 11,1 5,8
1438 Bremanger  215,1 62,9 12,2 39,4 32,1 68,5 1,1 8,2 4,7
1439 Vågsøy  373,2 81,9 16,0 65,9 72,1  137,3 4,9 8,2 4,7
1441 Selje  126,8 33,7 6,6 28,9 15,1 42,5 -2,9 11,5 7,5
1443 Eid  285,5 69,8 13,7 59,6 38,6  103,8 6,0 8,4 3,2
1444 Hornindal 45,6 13,1 2,6 10,8 5,2 13,8 9,9 9,6 6,6
1445 Gloppen  361,2 68,0 13,2 54,4 42,9  182,7 3,4 5,0 0,2
1449 Stryn  374,8 81,0 15,7 68,5 74,6  135,0 6,8 8,5 2,9
                   
15 Møre og Romsdal 16 288,8 3 477,0  683,7 2 769,9 3 503,5 5 854,7 7,2 8,5 4,6
1502 Molde 1 884,7  362,9 71,3  290,7  593,5  566,2 6,8 8,9 3,0
1504 Ålesund 3 339,0  640,4  124,5  503,5  765,1 1 305,4 7,7 7,2 4,7
1505 Kristiansund 1 381,1  310,4 62,8  263,1  244,8  500,0 8,7 10,0 6,0
1511 Vanylven  204,1 47,2 9,1 35,7 41,0 71,0 19,8 12,3 6,7
1514 Sande  153,7 35,4 7,0 27,8 33,8 49,7 11,5 8,9 5,5
1515 Herøy  762,6  135,8 25,5  101,9  191,6  307,8 16,6 13,0 5,7
1516 Ulstein  778,8  128,9 24,2 92,4  291,0  242,3 18,7 18,9 15,8
1517 Hareid  309,0 65,0 13,1 54,4 77,5 98,9 5,4 13,1 9,7
1519 Volda  451,6  103,5 20,3 86,2 92,0  149,6 6,7 8,2 4,5
1520 Ørsta  638,2  131,9 26,3  106,7  116,6  256,7 10,8 11,2 7,1
1523 Ørskog  119,2 27,1 5,3 21,9 21,1 43,8 2,5 4,5 1,7
1524 Norddal 87,0 29,1 5,6 16,2 14,0 22,1 0,3 -1,1 -1,8
1525 Stranda  238,7 57,8 11,3 45,6 43,1 80,8 0,3 4,0 -0,7
1526 Stordal 49,1 11,1 2,1 9,1 13,1 13,7 -0,6 -2,9 -5,1
1528 Sykkylven  553,3 94,9 18,9 78,5  115,9  245,1 -1,0 0,8 -0,8
1529 Skodje  199,5 50,0 10,0 39,6 33,2 66,7 -3,0 1,3 -2,0
1531 Sula  424,5 95,6 19,1 84,0 74,5  151,4 9,0 12,2 7,1
1532 Giske  361,6 91,7 18,6 79,7 45,3  126,2 10,6 14,1 10,8
1534 Haram  584,5  135,9 26,7  103,6  125,1  193,2 7,4 9,0 5,2
1535 Vestnes  394,2 91,4 17,7 74,7 76,4  134,0 12,9 17,5 11,0
1539 Rauma  435,9 97,3 18,5 76,4 84,4  159,3 -4,8 8,5 5,4
1543 Nesset  158,2 48,9 9,5 30,4 25,9 43,5 10,4 11,8 9,4
1545 Midsund 99,8 25,7 5,1 19,9 16,6 32,6 -0,5 3,3 0,0
1546 Sandøy  118,9 21,7 4,1 15,8 19,0 58,3 4,1 3,9 3,8
1547 Aukra  178,9 55,8 11,4 39,7 25,9 46,1 -4,8 0,6 -2,9
1548 Fræna  544,8  112,6 22,2 98,6 78,4  233,0 2,3 7,1 1,5
1551 Eide  186,7 40,7 8,0 36,1 41,4 60,4 11,4 11,8 6,9
1554 Averøy  279,5 69,5 13,9 59,4 42,6 94,0 8,7 12,1 7,7
1557 Gjemnes  116,1 31,2 6,2 27,6 14,4 36,8 7,2 7,4 4,4
1560 Tingvoll  125,8 31,3 6,3 28,1 15,3 44,7 5,9 7,7 3,9
1563 Sunndal  395,8  107,9 21,8 78,2 54,1  133,9 4,0 0,9 -0,6
1566 Surnadal  312,5 69,4 13,7 55,0 41,3  133,1 1,9 5,5 3,2
1567 Rindal 91,2 26,5 5,0 17,9 9,8 32,0 9,6 10,5 6,7
1571 Halsa 75,1 21,8 3,9 12,2 6,7 30,5 -20,2 -18,4 -24,3
1573 Smøla 98,7 27,6 5,6 23,8 6,8 35,0 14,8 6,7 5,0
1576 Aure  156,1 43,2 8,6 35,7 12,0 56,7 5,2 10,3 7,6
                   
16 Sør-Trøndelag 18 313,5 3 746,5  746,1 3 146,8 4 036,2 6 637,9 8,2 8,3 3,3
1601 Trondheim 12 833,6 2 385,2  474,0 1 985,8 3 228,2 4 760,3 9,7 9,1 3,5
1612 Hemne  179,0 47,3 9,5 40,2 17,8 64,2 5,2 6,9 4,9
1613 Snillfjord 36,0 10,1 2,0 8,3 3,6 12,0 0,3 1,1 -0,9
1617 Hitra  173,9 45,4 9,1 41,4 16,4 61,6 6,9 8,6 4,6
1620 Frøya  240,8 47,0 9,2 40,7 22,0  122,0 -17,4 -1,3 -7,2
1621 Ørland  247,8 56,9 11,3 50,2 42,1 87,4 5,9 9,6 3,6
1622 Agdenes 70,6 17,0 3,4 14,9 15,7 19,6 5,2 6,1 5,3
1624 Rissa  288,0 67,2 13,6 58,5 60,7 88,0 6,0 9,3 7,0
1627 Bjugn  187,0 45,0 9,2 41,0 28,6 63,1 1,8 7,5 4,4
1630 Åfjord  131,0 33,1 6,6 28,7 15,5 47,1 10,7 12,1 8,6
1632 Roan 34,3 9,7 2,0 8,8 2,7 11,2 11,9 12,6 8,9
1633 Osen 40,6 10,8 2,1 9,1 3,0 15,6 9,0 6,6 3,3
1634 Oppdal  301,3 76,2 15,0 60,8 37,5  111,8 4,9 3,3 -0,5
1635 Rennebu  102,3 32,8 6,4 22,0 9,4 31,8 2,9 0,9 -0,8
1636 Meldal  170,2 41,9 8,2 34,4 27,8 57,9 10,2 11,1 6,3
1638 Orkdal  610,0  130,4 26,3  112,6  134,9  205,8 9,4 9,1 3,1
1640 Røros  281,5 66,8 13,2 55,2 46,8 99,6 5,4 4,4 3,4
1644 Holtålen 77,4 21,1 4,2 18,5 6,6 27,0 9,9 11,3 6,2
1648 Midtre Gauldal  249,9 61,1 12,1 53,6 46,1 77,0 1,9 3,9 0,6
1653 Melhus  673,5  169,1 33,8  146,9  101,9  221,7 5,6 7,5 2,5
1657 Skaun  257,1 68,9 14,0 65,5 27,7 81,0 4,4 5,1 0,6
1662 Klæbu  263,4 70,1 14,3 59,7 31,7 87,7 5,3 6,5 1,9
1663 Malvik  618,5  161,7 32,6  146,0 71,3  207,0 8,1 9,8 4,4
1664 Selbu  195,1 47,0 9,3 36,3 34,6 67,7 9,5 6,2 4,3
1665 Tydal 50,6 24,6 4,6 7,8 3,7 9,8 5,3 2,2 1,9
                   
17 Nord-Trøndelag 6 190,5 1 440,3  290,6 1 254,3 1 147,7 2 057,5 4,9 7,5 3,7
1702 Steinkjer 1 192,3  223,8 45,4  195,3  282,3  445,4 0,5 6,9 2,2
1703 Namsos  565,7  142,3 29,0  131,0 59,8  203,6 7,8 9,0 6,0
1711 Meråker  112,9 30,5 6,2 22,1 20,7 33,3 2,1 -2,3 -2,8
1714 Stjørdal 1 023,8  241,8 48,3  215,5  191,9  326,4 5,0 7,9 3,0
1717 Frosta 91,8 23,2 4,5 20,1 14,7 29,3 -2,7 -7,1 -11,1
1718 Leksvik  161,4 36,1 7,1 32,0 33,0 53,1 4,3 6,3 1,3
1719 Levanger  909,8  204,5 42,0  182,1  213,2  268,0 8,6 11,4 8,1
1721 Verdal  672,1  147,4 30,0  130,2  164,7  199,8 5,2 7,4 5,5
1723 Mosvik 31,4 9,0 1,8 7,4 4,1 9,2 5,3 -4,6 -7,5
1724 Verran  131,3 33,5 6,6 26,9 30,4 33,8 -7,2 -5,4 -9,7
1725 Namdalseid 56,6 15,4 3,1 14,1 4,6 19,4 11,3 11,1 4,4
1729 Inderøy  249,4 61,5 12,3 54,6 40,0 81,0 8,2 6,7 0,6
1736 Snåsa 74,1 21,7 4,3 17,7 7,7 22,8 7,1 6,8 4,3
1738 Lierne 54,3 17,2 3,4 12,8 5,5 15,4 6,6 5,0 3,1
1739 Røyrvik 24,3 10,4 2,0 4,8 2,6 4,4 9,8 9,8 6,9
1740 Namsskogan 46,2 18,6 3,6 8,4 3,7 11,9 33,4 47,3 40,6
1742 Grong  103,0 31,2 6,2 22,2 8,4 35,1 0,0 -2,0 -4,6
1743 Høylandet 48,6 12,6 2,5 11,7 4,5 17,2 6,0 4,4 2,2
1744 Overhalla  171,9 40,1 8,2 35,8 18,9 68,9 17,4 10,8 8,8
1748 Fosnes 20,6 6,0 1,2 5,5 1,4 6,5 -0,8 5,9 1,3
1749 Flatanger 44,0 10,5 2,1 9,2 3,6 18,5 4,6 2,7 1,3
1750 Vikna  194,4 46,2 9,4 43,8 15,1 79,9 4,5 11,9 6,0
1751 Nærøy  188,8 50,9 10,5 46,0 13,8 67,7 0,6 8,2 5,6
1755 Leka 21,7 5,7 1,2 5,0 3,0 6,9 11,1 3,9 2,1
                   
18 Nordland 11 565,3 2 864,5  579,5 2 384,6 1 308,5 4 428,1 7,1 5,7 2,7
1804 Bodø 2 661,2  615,1  126,6  540,1  487,8  891,6 6,1 7,6 4,7
1805 Narvik  924,3  228,2 47,1  195,8  108,7  344,4 5,2 5,5 3,5
1811 Bindal 58,0 20,2 3,9 12,6 5,0 16,3 2,2 3,5 1,0
1812 Sømna 69,5 18,3 3,7 17,7 5,5 24,4 10,3 16,7 11,9
1813 Brønnøy  295,9 80,2 16,1 73,3 22,9  103,5 5,3 9,7 7,1
1815 Vega 44,5 12,0 2,4 10,7 3,3 16,1 7,6 6,9 2,0
1816 Vevelstad 16,6 4,8 0,9 4,4 1,1 5,3 8,8 10,3 4,8
1818 Herøy 68,9 17,5 3,5 15,2 5,7 27,0 15,6 12,0 7,3
1820 Alstahaug  305,2 77,8 16,7 73,6 20,4  116,7 11,1 6,0 8,4
1822 Leirfjord 68,7 18,9 3,8 17,9 5,0 23,2 10,8 11,9 8,8
1824 Vefsn  753,3  164,0 33,1  132,1 50,7  373,5 3,7 8,5 3,7
1825 Grane 50,7 15,6 3,1 12,2 3,9 16,0 0,0 -0,8 -3,6
1826 Hattfjelldal 58,0 16,2 3,1 11,6 4,9 22,2 9,1 0,4 -3,7
1827 Dønna 49,7 13,6 2,8 12,5 4,3 16,6 4,1 3,6 2,5
1828 Nesna 66,8 16,6 3,3 15,2 8,1 23,7 13,8 8,7 5,0
1832 Hemnes  193,3 74,4 14,4 38,7 12,3 53,5 2,7 1,6 0,3
1833 Rana 1 461,3  354,9 71,2  264,5  162,7  608,0 24,5 15,4 11,9
1834 Lurøy 86,7 21,1 4,2 17,0 9,1 35,3 -25,9 -0,3 -2,4
1835 Træna 21,2 5,8 1,2 4,8 2,1 7,3 11,3 13,9 10,3
1836 Rødøy 51,1 12,7 2,5 10,7 4,0 21,2 -0,7 2,9 -1,0
1837 Meløy  364,8 93,8 18,7 70,2 55,7  126,2 -3,0 -25,0 -24,4
1838 Gildeskål 84,7 24,2 4,8 18,3 7,9 29,5 6,2 1,7 0,8
1839 Beiarn 49,6 17,9 3,4 9,3 4,4 14,6 13,2 0,0 -0,5
1840 Saltdal  202,4 52,7 10,5 46,1 18,2 75,0 9,7 9,5 5,6
1841 Fauske  606,9  127,5 25,3 95,3 32,9  325,9 21,8 9,2 4,4
1845 Sørfold  133,6 32,2 6,3 17,3 8,9 68,8 -14,6 -15,2 -15,4
1848 Steigen 94,1 25,7 5,1 23,0 9,6 30,6 10,2 9,5 5,1
1849 Hamarøy 82,6 22,6 4,5 15,7 7,1 32,6 -1,4 2,3 0,9
1850 Tysfjord 79,6 23,4 4,7 17,9 6,6 27,0 -12,5 -31,6 -33,8
1851 Lødingen 95,7 26,5 5,4 22,4 8,1 33,3 14,4 15,6 13,4
1852 Tjeldsund 46,3 13,5 2,8 11,9 3,1 15,0 9,5 12,3 4,9
1853 Evenes 52,6 13,9 2,8 11,2 4,0 20,6 -4,7 0,6 -3,4
1854 Ballangen 87,1 24,1 4,9 22,2 6,5 29,5 5,2 5,6 1,3
1856 Røst 29,2 7,3 1,4 5,5 2,6 12,3 -6,2 1,2 -4,2
1857 Værøy 37,3 7,9 1,6 6,7 3,0 18,1 -2,1 -4,9 -9,2
1859 Flakstad 52,9 15,4 3,0 12,4 4,2 18,0 2,0 4,7 0,3
1860 Vestvågøy  426,6  113,1 22,9  101,7 33,6  155,3 8,9 9,8 5,3
1865 Vågan  405,9 99,2 20,4 90,6 43,3  152,4 5,0 8,7 6,0
1866 Hadsel  313,0 85,5 17,4 76,5 26,6  106,9 -4,0 3,0 -1,1
1867 Bø 97,4 25,9 5,3 23,9 8,6 33,6 6,3 10,7 6,8
1868 Øksnes  190,3 48,5 9,7 43,7 21,6 66,8 -8,0 6,6 4,0
1870 Sortland  427,3  104,7 20,4  101,6 40,3  160,3 3,4 7,2 -0,2
1871 Andøy  252,4 57,3 11,7 49,2 20,6  113,5 15,0 8,5 4,2
1874 Moskenes 47,9 13,6 2,8 11,5 3,5 16,5 -0,5 0,7 -1,8
                   
19 Troms Romsa 7 511,8 1 916,7  387,1 1 664,6  933,1 2 610,3 5,2 10,7 5,7
1901 Harstad 1 145,2  302,5 61,0  261,8 87,8  432,2 12,1 17,6 13,4
1902 Tromsø 3 846,2  859,9  175,5  778,6  682,7 1 349,5 1,1 6,7 1,9
1911 Kvæfjord  110,1 30,2 6,1 27,6 11,0 35,2 4,4 6,0 0,8
1913 Skånland  110,0 30,5 6,3 27,3 8,0 37,8 5,6 9,4 6,0
1915 Bjarkøy 17,3 5,0 1,0 4,0 1,4 6,0 1,3 3,6 -0,6
1917 Ibestad 56,5 15,0 3,0 12,4 4,1 22,0 14,8 53,3 -0,8
1919 Gratangen 40,8 10,5 2,2 9,4 4,1 14,6 5,4 10,5 8,1
1920 Lavangen 33,8 9,8 2,0 8,5 2,8 10,8 15,4 21,5 16,0
1922 Bardu  197,2 64,8 13,0 44,6 10,9 63,9 12,5 9,8 6,3
1923 Salangen 78,4 22,6 4,6 19,5 6,9 24,8 -1,0 0,5 -1,7
1924 Målselv  305,7 88,5 17,7 71,8 20,0  107,7 10,2 12,4 9,2
1925 Sørreisa  129,4 35,1 7,0 31,1 8,1 48,2 3,1 9,3 3,8
1926 Dyrøy 41,5 11,7 2,4 10,5 3,2 13,7 11,0 11,2 6,8
1927 Tranøy 55,6 15,2 3,1 13,8 5,0 18,5 13,6 13,1 8,7
1928 Torsken 39,8 10,5 2,2 9,5 3,8 13,8 18,7 13,7 9,8
1929 Berg 43,1 11,9 2,4 9,8 4,5 14,4 8,9 11,0 6,4
1931 Lenvik  489,8  127,6 25,4  110,3 51,6  174,9 7,6 9,4 5,6
1933 Balsfjord  190,0 52,0 10,3 47,4 14,3 66,1 5,9 4,2 -0,9
1936 Karlsøy 72,0 24,5 4,9 22,6 1,3 18,6 10,8 9,0 5,5
1938 Lyngen 90,0 30,6 6,1 28,3 0,7 24,3 9,1 12,1 7,3
1939 Storfjord 57,9 23,4 4,6 16,9 0,1 12,9 -0,6 -2,5 -5,9
1940 Gáivuotna Kåfjord 56,9 21,6 4,3 18,3 0,0 12,6 10,5 9,4 7,0
1941 Skjervøy 83,7 28,3 5,8 26,5 0,8 22,3 -1,2 2,9 -1,2
1942 Nordreisa  147,9 47,6 9,6 42,9 0,2 47,7 4,7 8,7 3,2
1943 Kvænangen 73,2 37,3 7,0 11,1 0,0 17,8  113,4  207,3  179,5
                   
20 Finnmark Finnmárku 2 632,5  885,3  181,0  762,2 15,8  788,2 6,2 8,9 4,8
2002 Vardø 63,4 22,4 4,6 20,0 0,1 16,3 2,3 3,2 -2,5
2003 Vadsø  224,5 71,1 14,5 61,9 -0,5 77,5 0,0 5,0 1,5
2004 Hammerfest  462,8  178,0 37,0  128,7 10,1  109,0 5,5 14,8 11,7
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 70,5 24,4 4,9 24,7 0,0 16,5 10,2 8,2 5,0
2012 Alta  679,3  209,1 42,6  189,3 4,0  234,2 7,6 6,2 2,1
2014 Loppa 27,5 9,7 2,0 8,8 0,0 6,9 -0,3 -0,5 -3,3
2015 Hasvik 31,6 10,8 2,2 9,2 0,1 9,3 9,8 7,0 3,4
2017 Kvalsund 29,9 10,5 2,2 9,3 -0,3 8,2 5,8 -1,1 -1,5
2018 Måsøy 40,3 14,2 2,8 11,9 0,1 11,4 -5,4 -5,7 -9,1
2019 Nordkapp  110,5 38,1 7,7 33,5 0,0 31,2 11,5 12,0 6,8
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  136,4 45,0 9,2 41,0 0,2 41,0 9,4 10,0 5,1
2021 Kárásjohka Karasjok 75,6 25,8 5,3 25,4 0,6 18,5 7,2 7,7 2,3
2022 Lebesby 41,7 14,9 3,0 12,0 0,0 11,7 1,0 -2,2 -3,8
2023 Gamvik 32,6 11,4 2,3 10,1 0,0 8,7 7,0 9,8 5,8
2024 Berlevåg 33,7 11,7 2,4 10,1 0,0 9,5 13,0 9,9 4,3
2025 Deatnu Tana 88,3 29,6 6,0 26,8 0,0 26,0 -4,2 5,0 1,5
2027 Unjárga Nesseby 23,0 8,2 1,6 7,4 0,0 5,7 6,8 7,5 2,6
2028 Båtsfjord 70,5 24,1 4,9 22,1 0,2 19,2 2,8 6,3 1,4
2030 Sør-Varanger  390,3  126,3 25,9  109,8 1,1  127,2 10,5 14,7 8,9
                   
2100 Svalbard  170,1 . . . . . 0,1 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen  125 666,2  184,4 38,6  249,4  485,3  124 708,4 -14,1 15,9 8,9
2311 Nordsjøen  123 082,2 0,0 0,0 0,0 0,0  123 082,2 -14,6 . .
2312 Stavanger 2 583,9  184,4 38,6  249,4  485,3 1 626,1 17,4 15,9 8,9

Standardtegn i tabeller