Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter fylke. Januar-august. 2008 og 2009. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring
i forhold til same periode året før
2008/2009
Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring
i forhold til same periode året før
2008/2009
Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring
i forhold til same periode året før
2008/2009
  2008 2009 2008 2009 2008 2009
I alt  486 603  480 828 -1,2 65 287 70 559 8,1 13 355 13 859 3,8
                   
01 Østfold 15 022 15 063 0,3 3 055 3 269 7,0  634  647 1,9
02 Akershus 45 007 45 092 0,2 8 278 8 847 6,9 1 700 1 739 2,3
03 Oslo 72 664 73 560 1,2 10 444 11 260 7,8 2 049 2 120 3,5
04 Hedmark 9 112 9 603 5,4 2 012 2 151 6,9  414  429 3,5
05 Oppland 9 216 9 493 3,0 2 081 2 223 6,8  424  438 3,2
06 Buskerud 16 104 17 035 5,8 3 461 3 697 6,8  705  718 1,8
07 Vestfold 13 062 13 752 5,3 2 775 3 012 8,6  569  594 4,4
08 Telemark 9 542 10 794 13,1 2 104 2 216 5,3  435  439 1,0
09 Aust-Agder 5 817 6 266 7,7 1 316 1 431 8,8  269  282 5,0
10 Vest-Agder 10 652 11 313 6,2 2 199 2 341 6,5  449  461 2,6
11 Rogaland 37 731 39 951 5,9 6 381 7 097 11,2 1 323 1 410 6,6
12 Hordaland 31 897 34 389 7,8 6 379 7 003 9,8 1 310 1 385 5,7
14 Sogn og Fjordane 5 805 6 176 6,4 1 383 1 498 8,4  279  292 4,7
15 Møre og Romsdal 15 198 16 289 7,2 3 206 3 477 8,5  653  684 4,6
16 Sør-Trøndelag 16 919 18 314 8,2 3 460 3 747 8,3  722  746 3,3
17 Nord-Trøndelag 5 904 6 190 4,9 1 340 1 440 7,5  280  291 3,7
18 Nordland 10 796 11 565 7,1 2 710 2 865 5,7  564  580 2,7
19 Troms Romsa 7 138 7 512 5,2 1 732 1 917 10,7  366  387 5,7
20 Finnmark Finnmárku 2 479 2 633 6,2  813  885 8,9  173  181 4,8
21 Svalbard  170  170 0,1 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  146 366  125 666 -14,1  159  184 15,9 35 39 8,9
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring
i forhold til same periode året før
2008/2009
Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring
i forhold til same periode året før
2008/2009
Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten,
fellesskatt til staten, m.m.
Prosentvis endring
i forhold til same periode året før
2008/2009
  2008 2009 2008 2009 2008 2009
I alt 77 888 83 208 6,8 50 860 55 199 8,5  279 042  257 832 -7,6
                   
01 Østfold 2 952 3 062 3,7 2 521 2 730 8,3 5 859 5 356 -8,6
02 Akershus 9 487 10 091 6,4 6 455 6 809 5,5 19 086 17 606 -7,8
03 Oslo 21 877 22 800 4,2 7 410 7 819 5,5 30 884 29 562 -4,3
04 Hedmark 1 963 2 083 6,1 1 672 1 834 9,7 3 051 3 106 1,8
05 Oppland 1 691 1 767 4,5 1 682 1 832 8,9 3 338 3 234 -3,1
06 Buskerud 3 322 3 567 7,4 2 674 2 883 7,8 5 942 6 171 3,9
07 Vestfold 2 752 2 907 5,7 2 269 2 479 9,2 4 697 4 760 1,3
08 Telemark 1 957 2 062 5,4 1 602 1 745 8,9 3 445 4 333 25,8
09 Aust-Agder 1 145 1 221 6,6 1 005 1 107 10,1 2 083 2 226 6,8
10 Vest-Agder 2 454 2 647 7,9 1 654 1 806 9,2 3 897 4 059 4,2
11 Rogaland 9 753 10 862 11,4 4 825 5 288 9,6 15 450 15 295 -1,0
12 Hordaland 6 922 7 563 9,3 4 966 5 522 11,2 12 320 12 916 4,8
14 Sogn og Fjordane 1 071 1 145 7,0 1 001 1 116 11,5 2 071 2 124 2,5
15 Møre og Romsdal 3 235 3 504 8,3 2 568 2 770 7,9 5 536 5 855 5,8
16 Sør-Trøndelag 3 809 4 036 6,0 2 872 3 147 9,6 6 056 6 638 9,6
17 Nord-Trøndelag 1 076 1 148 6,6 1 140 1 254 10,0 2 067 2 058 -0,4
18 Nordland 1 209 1 308 8,3 2 161 2 385 10,3 4 152 4 428 6,6
19 Troms Romsa  890  933 4,9 1 504 1 665 10,7 2 646 2 610 -1,4
20 Finnmark Finnmárku 20 16 -19,4  690  762 10,5  784  788 0,5
21 Svalbard . . . . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  305  485 58,9  190  249 31,3  145 676  124 708 -14,4

Standardtegn i tabeller