Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter kommune. Januar-juli 2009. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  451 643,3 69 654,8 13 675,5 54 484,7 82 991,7  230 670,6 3,9 8,2 3,9
                   
01 Østfold 14 904,8 3 225,7  637,9 2 693,0 3 043,2 5 304,9 0,4 7,3 2,2
0101 Halden 1 409,7  320,0 63,8  271,4  281,0  473,4 7,1 9,9 6,0
0104 Moss 1 704,6  366,5 74,0  310,0  344,4  609,7 3,4 7,4 2,8
0105 Sarpsborg 3 168,8  591,7  118,0  505,8  656,3 1 297,1 -12,7 5,6 0,7
0106 Fredrikstad 4 141,3  869,4  170,2  726,9  993,8 1 380,9 3,3 7,6 -0,4
0111 Hvaler  200,7 56,0 10,7 43,5 21,4 69,1 14,4 15,3 10,7
0118 Aremark 67,8 21,2 3,8 13,1 8,0 21,8 23,2 29,0 17,8
0119 Marker  160,7 38,1 7,4 30,9 27,0 57,2 4,1 9,0 6,8
0121 Rømskog 34,8 7,7 1,5 5,7 7,0 12,9 4,9 1,3 -4,0
0122 Trøgstad  232,5 59,7 11,8 50,6 32,0 78,5 5,8 5,0 4,1
0123 Spydeberg  298,8 70,0 13,8 55,9 57,4  101,7 4,4 5,0 0,8
0124 Askim  817,9  191,5 37,7  144,7  171,8  272,2 4,8 5,5 2,9
0125 Eidsberg  566,6  127,0 25,1  108,1  113,5  193,0 5,0 7,0 5,9
0127 Skiptvet  156,7 41,2 8,3 35,6 19,0 52,7 12,1 11,3 8,4
0128 Rakkestad  389,3 88,5 17,0 74,3 72,1  137,3 8,1 9,7 5,9
0135 Råde  350,1 84,7 16,8 69,2 55,1  124,3 4,2 6,2 3,7
0136 Rygge  782,3  182,4 36,1  149,4  137,6  277,0 2,8 6,2 1,1
0137 Våler  205,2 53,1 10,6 46,9 21,4 73,2 7,4 9,7 6,7
0138 Hobøl  217,0 57,1 11,4 51,1 24,5 73,0 2,6 2,1 -1,9
                   
02 Akershus 44 603,3 8 717,9 1 712,4 6 708,1 10 048,8 17 416,1 -0,1 6,5 1,9
0211 Vestby  921,2  199,9 40,4  171,0  162,4  347,6 9,2 13,3 8,8
0213 Ski 1 852,2  424,5 84,5  339,6  312,5  691,1 2,8 7,4 4,1
0214 Ås  979,4  214,3 43,0  176,2  210,1  335,8 3,5 8,8 3,1
0215 Frogn  950,7  239,3 48,0  187,6  104,2  371,5 5,7 8,7 4,6
0216 Nesodden  929,4  242,5 49,3  205,1  105,8  326,7 4,5 6,1 2,9
0217 Oppegård 2 208,7  440,7 87,0  341,4  482,0  857,6 6,6 9,7 4,3
0219 Bærum 14 069,9 2 397,6  448,4 1 573,5 3 992,1 5 658,2 -12,0 2,8 -3,4
0220 Asker 6 139,4 1 088,4  209,8  747,3 1 324,6 2 769,3 3,0 5,8 1,5
0221 Aurskog-Høland  661,0  158,5 31,6  145,2  103,2  222,5 5,8 7,1 3,6
0226 Sørum  976,5  212,5 43,0  179,7  125,2  416,2 10,2 10,7 8,9
0227 Fet  637,7  152,4 30,4  125,5 64,2  265,2 18,2 11,1 5,9
0228 Rælingen  826,7  219,1 45,3  194,5 72,4  295,5 5,6 5,6 3,0
0229 Enebakk  521,5  129,2 25,6  116,5 77,0  173,2 6,8 9,4 3,7
0230 Lørenskog 2 927,3  487,3 99,7  399,6  833,0 1 107,8 9,3 5,7 2,8
0231 Skedsmo 3 518,2  702,1  141,3  575,1  806,2 1 293,5 5,4 7,6 2,4
0233 Nittedal 1 465,0  304,9 62,7  257,8  269,8  569,7 3,1 10,3 6,9
0234 Gjerdrum  320,1 84,1 16,7 67,9 35,5  116,0 2,9 7,7 2,4
0235 Ullensaker 2 239,2  391,7 80,2  339,3  638,4  789,6 17,0 9,8 6,6
0236 Nes  870,6  225,0 44,7  199,4  117,3  284,3 5,7 7,6 1,9
0237 Eidsvoll  959,3  240,7 48,6  218,5  138,3  313,1 9,4 10,5 7,4
0238 Nannestad  519,2  135,4 26,7  122,7 57,7  176,7 9,3 10,1 3,1
0239 Hurdal  110,0 27,9 5,6 24,6 16,9 35,1 7,8 9,6 7,5
                   
0301 Oslo 72 841,8 11 070,0 2 083,2 7 686,0 22 712,8 29 289,9 1,0 7,6 3,3
                   
04 Hedmark 9 517,4 2 126,0  423,5 1 812,5 2 077,4 3 077,9 5,4 7,0 3,4
0402 Kongsvinger  883,8  196,4 38,6  166,2  180,7  301,8 8,7 8,8 3,3
0403 Hamar 1 920,3  365,8 72,8  302,0  493,5  686,2 2,3 7,3 3,1
0412 Ringsaker 1 850,2  344,0 69,8  304,6  637,9  494,0 3,8 5,9 2,7
0415 Løten  281,7 74,9 15,1 67,6 36,4 87,5 7,1 9,6 6,7
0417 Stange  864,3  209,9 42,8  184,6  130,3  296,7 8,9 10,9 7,5
0418 Nord-Odal  222,3 51,2 10,1 45,2 33,8 82,0 7,3 7,4 2,2
0419 Sør-Odal  356,6 88,8 17,4 76,6 57,2  116,6 8,2 7,0 1,9
0420 Eidskog  236,8 59,2 11,9 53,3 35,8 76,5 1,3 2,3 -1,6
0423 Grue  218,5 52,7 10,4 43,8 39,1 72,6 7,3 4,5 3,3
0425 Åsnes  294,2 76,9 15,1 64,8 44,7 92,8 7,3 6,4 2,4
0426 Våler  156,5 38,7 7,6 32,5 31,7 46,0 1,8 2,4 0,1
0427 Elverum  976,1  226,5 45,8  196,9  195,9  311,0 7,0 8,6 6,7
0428 Trysil  317,7 83,2 15,7 62,8 56,0  100,1 4,7 7,2 3,3
0429 Åmot  185,0 50,5 10,0 39,3 24,4 60,7 3,0 1,8 0,0
0430 Stor-Elvdal 97,0 28,4 5,5 22,4 9,0 31,8 1,4 1,5 -0,4
0432 Rendalen 70,1 23,6 4,4 15,7 7,0 19,4 5,5 2,7 0,8
0434 Engerdal 46,8 12,5 2,5 11,5 6,2 14,1 2,1 3,1 -0,4
0436 Tolga 56,0 14,4 2,8 13,6 5,9 19,4 14,5 12,6 9,5
0437 Tynset  251,9 64,1 12,6 53,6 30,1 91,4 9,3 6,8 2,5
0438 Alvdal 99,0 27,9 5,4 22,4 10,2 33,0 4,1 -3,3 -4,5
0439 Folldal 58,7 17,0 3,3 14,8 4,8 18,8 3,9 1,4 -2,2
0441 Os 73,9 19,5 3,9 18,1 6,9 25,5 8,0 8,4 6,0
                   
05 Oppland 9 406,6 2 197,9  432,7 1 811,0 1 759,8 3 205,2 3,0 7,0 3,2
0501 Lillehammer 1 747,8  341,7 67,3  276,0  402,4  660,4 -3,5 6,5 2,8
0502 Gjøvik 1 530,8  332,6 68,1  289,9  330,6  509,6 5,6 8,0 6,2
0511 Dovre  107,5 29,3 5,8 24,9 11,1 36,4 7,0 8,3 4,7
0512 Lesja 85,7 27,2 5,1 19,4 8,6 25,4 5,3 11,4 8,4
0513 Skjåk  103,3 34,8 6,6 18,9 10,7 32,3 15,0 25,7 22,6
0514 Lom  112,0 27,2 5,2 22,0 14,1 43,5 9,9 12,4 6,9
0515 Vågå  175,7 38,2 7,5 31,7 14,1 84,2 -1,9 0,0 -4,7
0516 Nord-Fron  318,8 80,6 15,4 55,4 60,5  106,9 5,9 5,2 0,5
0517 Sel  218,1 59,3 11,6 53,1 23,8 70,2 3,1 5,1 0,6
0519 Sør-Fron  133,7 36,4 6,9 28,2 20,0 42,2 6,0 2,8 -0,6
0520 Ringebu  210,1 52,1 9,7 40,8 35,6 71,9 3,7 4,6 2,4
0521 Øyer  236,9 65,0 12,3 49,7 41,6 68,4 1,9 4,9 0,9
0522 Gausdal  257,3 66,6 12,8 56,7 39,2 81,9 4,2 7,2 4,0
0528 Østre Toten  691,7  161,2 31,8  142,3  123,9  232,6 6,7 8,9 2,9
0529 Vestre Toten  689,3  142,4 28,8  123,8  189,0  205,4 -1,5 6,9 3,8
0532 Jevnaker  320,7 72,1 14,8 64,0 62,4  107,3 0,4 7,4 4,3
0533 Lunner  409,2  107,0 21,4 96,3 46,9  137,7 6,5 7,4 2,3
0534 Gran  696,2  157,9 31,4  137,7  138,2  231,1 6,0 6,1 2,2
0536 Søndre Land  217,7 55,9 11,4 50,6 37,2 62,6 0,6 3,2 0,1
0538 Nordre Land  306,8 76,2 14,9 58,0 57,0  100,7 7,9 6,7 2,8
0540 Sør-Aurdal  134,3 39,3 7,4 28,5 14,5 44,6 10,1 10,4 5,1
0541 Etnedal 52,0 14,4 2,7 11,7 5,4 17,8 6,6 5,2 2,4
0542 Nord-Aurdal  322,1 85,6 16,2 64,4 41,1  114,8 4,7 4,4 0,7
0543 Vestre Slidre 99,7 28,1 5,2 20,7 8,4 37,3 4,0 1,0 -2,6
0544 Øystre Slidre  151,1 42,6 7,8 31,6 15,3 53,8 7,5 10,5 3,5
0545 Vang 78,0 24,4 4,5 14,9 8,1 26,2 10,9 8,3 5,0
                   
06 Buskerud 16 859,6 3 646,5  707,5 2 842,3 3 553,5 6 109,7 5,9 7,1 2,0
0602 Drammen 4 496,9  859,4  167,7  690,0 1 110,3 1 669,5 5,6 7,9 1,7
0604 Kongsberg 2 017,2  399,6 78,4  307,2  603,0  629,1 6,9 10,4 3,5
0605 Ringerike 1 633,6  361,7 71,1  289,6  347,2  564,0 4,7 6,1 1,4
0612 Hole  396,5  124,7 17,0 67,0 49,1  138,7 -0,3 9,9 1,8
0615 Flå 47,5 12,8 2,4 9,2 6,2 16,9 3,5 3,0 -1,3
0616 Nes  189,2 48,4 9,1 34,0 27,8 69,9 0,9 3,5 0,2
0617 Gol  257,4 65,7 12,5 45,2 39,3 94,7 -1,5 1,3 -2,1
0618 Hemsedal  143,3 40,3 7,2 24,1 23,6 48,2 10,2 11,7 4,9
0619 Ål  283,3 70,3 13,2 45,0 42,3  112,4 6,5 6,6 2,5
0620 Hol  315,9 90,8 16,7 49,2 52,1  107,0 -2,7 -9,0 -11,8
0621 Sigdal  175,4 49,2 8,6 34,9 23,4 59,3 1,5 3,9 -1,7
0622 Krødsherad  140,1 29,9 5,5 22,1 28,3 54,3 3,3 7,6 4,8
0623 Modum  695,0  164,9 32,5  132,6  129,3  235,7 3,6 1,6 -2,1
0624 Øvre Eiker  918,6  211,2 41,9  175,4  154,5  335,7 8,8 10,6 5,7
0625 Nedre Eiker 1 294,6  269,0 54,6  241,9  213,7  515,3 9,0 7,4 3,0
0626 Lier 1 958,8  354,1 70,3  282,0  444,1  808,2 9,2 8,0 3,5
0627 Røyken 1 059,7  266,6 53,9  225,7  126,0  387,5 7,5 9,4 5,7
0628 Hurum  500,7  120,5 24,3  103,8 83,3  169,0 4,6 5,8 1,0
0631 Flesberg  124,5 33,7 6,5 26,0 19,3 39,0 1,4 4,6 0,9
0632 Rollag 64,6 19,5 3,7 13,1 10,0 18,3 -3,9 -2,9 -5,8
0633 Nore og Uvdal  146,7 54,1 10,1 24,4 20,9 37,3 7,4 6,8 4,8
                   
07 Vestfold 13 604,7 2 971,1  585,2 2 444,4 2 892,9 4 711,1 5,9 9,5 5,3
0701 Horten 1 522,3  314,9 63,5  267,4  409,0  467,5 7,9 9,1 3,4
0702 Holmestrand  515,1  116,7 23,7  101,7  102,1  171,0 8,3 4,7 0,0
0704 Tønsberg 2 702,3  550,7  108,3  436,1  755,7  851,4 6,5 11,5 6,1
0706 Sandefjord 2 798,5  561,4  108,9  448,0  616,4 1 063,8 1,8 6,7 2,8
0709 Larvik 2 369,7  541,8  105,9  444,2  432,1  845,6 5,2 11,6 8,1
0711 Svelvik  302,8 75,1 15,0 67,5 41,9  103,2 5,2 7,6 2,6
0713 Sande  391,0  104,8 20,3 86,9 40,8  138,3 13,4 19,2 14,7
0714 Hof  137,2 33,9 6,8 30,6 20,3 45,7 0,8 6,8 3,3
0716 Re  423,2  100,1 20,1 89,7 68,2  145,1 7,0 9,0 5,8
0719 Andebu  259,0 60,3 12,0 53,9 49,9 82,9 12,6 7,8 3,7
0720 Stokke  616,3  125,5 24,9  109,1  147,5  209,4 8,0 5,7 0,5
0722 Nøtterøy 1 214,9  291,1 57,9  232,8  165,8  467,3 6,5 9,0 7,0
0723 Tjøme  229,2 65,7 12,2 51,0 21,7 78,7 11,1 14,0 9,1
0728 Lardal  123,1 29,1 5,7 25,4 21,4 41,4 11,1 9,4 5,6
                   
08 Telemark 10 719,9 2 194,8  434,7 1 726,6 2 055,0 4 308,8 13,5 5,7 1,4
0805 Porsgrunn 3 442,4  459,2 92,5  377,4  541,3 1 971,9 36,3 8,7 4,4
0806 Skien 2 945,8  641,4  126,8  538,3  714,1  925,3 5,8 9,0 2,6
0807 Notodden  699,5  160,4 31,9  124,1  174,5  208,7 4,0 6,3 1,9
0811 Siljan  107,3 27,6 5,6 23,9 12,7 37,4 5,7 8,7 3,5
0814 Bamble  823,8  181,0 37,4  153,7  175,0  276,7 4,8 4,8 0,9
0815 Kragerø  517,7  122,1 24,5  103,6 96,5  171,1 4,2 6,2 1,5
0817 Drangedal  172,8 43,7 8,8 37,4 24,2 58,7 10,6 10,3 8,6
0819 Nome  320,9 77,6 15,0 60,9 55,8  111,6 1,0 0,2 -0,5
0821 Bø  285,4 67,7 13,1 54,1 52,5 98,0 6,5 10,9 6,4
0822 Sauherad  194,3 46,5 9,2 40,5 34,9 63,1 6,5 8,9 4,8
0826 Tinn  368,8  125,2 24,1 61,2 51,5  106,8 9,0 13,2 10,1
0827 Hjartdal 81,7 24,9 4,7 14,8 10,9 26,4 10,1 8,1 7,7
0828 Seljord  155,4 37,4 7,4 28,3 26,5 55,8 5,7 4,8 4,1
0829 Kviteseid  117,7 16,8 2,9 23,6 19,6 54,8 7,8 -51,1 -58,5
0830 Nissedal 66,3 20,0 3,7 12,4 10,0 20,2 1,2 -1,9 -4,5
0831 Fyresdal 60,8 17,8 3,4 12,1 9,4 18,0 0,5 -8,4 -9,3
0833 Tokke  143,1 47,6 9,2 24,7 17,4 44,3 1,0 -12,4 -12,5
0834 Vinje  215,9 78,0 14,5 35,4 28,2 59,8 1,1 -6,1 -8,2
                   
09 Aust-Agder 6 211,1 1 413,4  278,6 1 093,0 1 221,1 2 204,9 7,9 8,8 5,0
0901 Risør  335,5 75,0 15,0 64,5 65,8  115,2 8,8 10,3 5,7
0904 Grimstad 1 222,8  275,6 53,0  191,5  228,7  474,1 16,2 14,3 9,4
0906 Arendal 2 631,3  535,9  107,7  449,2  597,4  941,1 7,3 8,5 5,0
0911 Gjerstad  107,0 25,5 5,1 22,1 19,3 35,0 0,4 3,0 1,1
0912 Vegårshei 89,7 20,8 4,2 18,8 13,0 32,9 18,8 16,2 13,2
0914 Tvedestrand  295,8 71,0 14,2 58,2 50,8  101,6 4,0 10,3 6,4
0919 Froland  219,1 51,8 10,4 46,3 28,1 82,5 -8,8 -11,9 -13,1
0926 Lillesand  538,0  130,0 24,9 99,4 94,0  189,7 4,3 12,3 5,3
0928 Birkenes  222,7 49,5 10,0 44,1 44,5 74,7 5,9 4,5 2,5
0929 Åmli 79,5 24,3 4,7 16,6 11,7 22,2 9,8 10,2 7,1
0935 Iveland 54,5 17,4 3,4 12,1 7,2 14,4 9,7 8,6 4,7
0937 Evje og Hornnes  169,7 40,8 8,1 33,6 27,0 60,2 10,1 9,6 7,3
0938 Bygland 58,5 17,4 3,4 12,0 9,0 16,8 -0,1 0,0 -2,5
0940 Valle 82,3 29,1 5,5 13,2 11,8 22,7 5,6 10,6 8,0
0941 Bykle  104,7 49,5 9,0 11,4 13,0 21,9 5,1 4,3 1,7
                   
10 Vest-Agder 11 202,6 2 307,2  453,8 1 778,4 2 636,7 4 026,7 6,3 6,5 2,7
1001 Kristiansand 6 414,3 1 143,0  223,3  886,6 1 758,7 2 402,8 6,9 8,4 3,5
1002 Mandal  768,8  178,7 35,4  146,5  148,8  259,4 6,8 7,4 3,3
1003 Farsund  491,0  121,0 23,7 96,2 91,3  158,9 2,8 7,5 3,5
1004 Flekkefjord  522,5  125,5 25,3 96,0 92,4  183,3 5,6 7,7 5,2
1014 Vennesla  630,5  149,0 30,3  128,0  126,3  197,0 4,8 5,4 1,5
1017 Songdalen  322,7 69,3 14,0 61,2 59,3  119,0 10,1 6,7 3,9
1018 Søgne  586,6  139,8 27,5  110,4 86,7  222,2 4,0 11,2 7,6
1021 Marnardal  103,3 25,5 5,0 19,9 22,6 30,4 5,2 8,2 3,1
1026 Åseral 60,0 22,5 4,2 8,7 11,4 13,1 6,6 -2,8 -3,4
1027 Audnedal 84,6 18,4 3,7 16,0 16,5 30,1 -0,1 -4,9 -6,3
1029 Lindesnes  201,3 50,8 9,8 41,7 34,3 64,6 3,4 5,7 0,2
1032 Lyngdal  397,9 88,1 17,7 74,2 87,9  130,0 12,5 11,6 9,8
1034 Hægebostad 77,0 19,4 3,8 16,5 12,4 24,9 10,8 9,0 7,8
1037 Kvinesdal  398,3  104,4 20,3 58,8 62,9  152,0 5,7 -4,7 -6,3
1046 Sirdal  143,8 51,8 9,8 17,9 25,3 39,1 -5,7 -18,5 -18,0
                   
11 Rogaland 39 739,7 7 029,7 1 395,5 5 235,2 10 830,5 15 248,8 6,5 11,8 7,1
1101 Eigersund  917,5  208,9 42,0  165,7  182,9  317,9 7,1 11,9 6,6
1102 Sandnes 5 203,2 1 045,4  209,2  814,3 1 137,3 1 997,1 9,6 13,3 6,7
1103 Stavanger 16 523,9 2 390,2  472,0 1 706,9 5 560,3 6 394,5 2,0 10,8 6,0
1106 Haugesund 2 392,8  501,3  100,2  386,2  604,6  800,4 7,8 11,6 7,3
1111 Sokndal  170,5 40,8 8,1 31,5 34,5 55,6 8,1 9,4 4,0
1112 Lund  182,9 37,6 7,4 30,7 46,2 61,0 -5,9 -1,6 -3,3
1114 Bjerkreim  146,0 32,9 6,5 27,1 25,7 53,8 12,2 9,4 7,0
1119 Hå  991,7  225,4 44,9  183,4  190,5  347,5 10,3 11,2 6,5
1120 Klepp 1 075,8  245,9 48,3  190,9  195,7  394,9 10,6 10,4 5,0
1121 Time 1 028,1  234,5 47,3  190,2  180,5  375,6 7,1 8,6 5,2
1122 Gjesdal  573,3  143,7 28,9  118,9 78,8  202,9 8,2 11,4 7,2
1124 Sola 4 327,9  445,4 88,0  304,7 1 477,7 2 012,1 17,0 16,5 11,9
1127 Randaberg  913,0  170,7 33,9  123,2  166,5  418,7 0,0 12,4 6,1
1129 Forsand 85,4 30,9 5,8 11,7 14,1 22,8 3,7 1,7 0,1
1130 Strand  634,1  152,5 30,7  122,4  104,7  223,9 8,7 12,1 6,9
1133 Hjelmeland  169,0 56,7 10,8 28,0 23,3 50,1 0,0 -4,1 -4,1
1134 Suldal  304,2  110,4 20,7 36,4 40,5 96,1 15,2 35,9 31,5
1135 Sauda  279,3 81,8 16,0 48,3 35,6 97,6 2,0 20,8 16,2
1141 Finnøy  149,0 35,1 6,9 29,5 27,7 49,8 10,7 12,1 8,3
1142 Rennesøy  220,8 60,8 11,4 46,1 22,4 80,2 11,5 14,5 8,2
1144 Kvitsøy 27,1 6,6 1,3 5,3 4,8 9,0 11,7 14,7 10,9
1145 Bokn 38,9 10,3 2,0 7,5 6,9 12,1 4,8 9,9 4,6
1146 Tysvær  518,9  128,0 25,9  106,9 73,6  184,4 9,0 16,4 11,6
1149 Karmøy 2 285,1  514,4  104,3  425,6  439,9  800,9 8,8 8,6 6,5
1151 Utsira 11,3 2,7 0,5 2,4 2,4 3,3 1,3 -2,5 -6,8
1160 Vindafjord  570,0  116,8 22,2 91,2  153,3  186,5 18,0 16,7 13,7
                   
12 Hordaland 34 166,3 6 913,0 1 366,6 5 449,3 7 637,9 12 799,4 8,3 10,3 6,2
1201 Bergen 21 376,9 3 901,1  770,7 3 071,6 5 327,0 8 306,5 8,6 11,0 7,3
1211 Etne  206,7 53,5 10,4 39,4 31,6 71,9 4,9 4,0 0,4
1216 Sveio  241,2 62,5 12,6 52,1 31,9 82,1 11,3 12,4 9,3
1219 Bømlo  718,2  153,2 29,4  122,5  171,0  242,2 17,1 12,1 4,2
1221 Stord 1 264,4  245,2 50,1  207,2  347,8  414,1 9,1 12,1 7,4
1222 Fitjar  169,5 40,1 7,9 31,0 31,7 58,8 -3,5 5,9 1,1
1223 Tysnes  141,9 35,4 6,9 28,2 22,1 49,4 8,8 11,4 8,9
1224 Kvinnherad  832,2  179,0 35,9  135,2  146,1  336,0 -2,5 1,4 -0,7
1227 Jondal 56,6 13,8 2,7 9,6 11,7 18,8 -14,7 -9,6 -11,5
1228 Odda  406,6  107,7 21,2 68,2 72,9  136,6 -12,5 -15,4 -16,1
1231 Ullensvang  181,4 45,7 8,8 34,3 27,3 65,4 7,1 7,5 2,6
1232 Eidfjord 77,9 36,5 6,8 10,6 7,7 16,4 10,6 6,7 5,6
1233 Ulvik 58,2 22,8 4,4 9,9 6,7 14,3 6,3 5,7 3,8
1234 Granvin 41,3 10,8 2,2 9,1 6,3 12,8 5,9 7,9 6,6
1235 Voss  761,1  181,9 36,4  137,7  139,9  265,1 9,3 8,2 6,2
1238 Kvam  442,9  111,5 21,7 85,2 80,0  144,5 7,6 10,3 4,6
1241 Fusa  332,6 53,8 10,3 40,7 70,9  156,9 9,8 5,1 -1,0
1242 Samnanger  117,5 35,1 7,0 25,7 14,2 35,4 7,4 15,1 9,7
1243 Os  905,4  225,5 45,0  185,9  115,8  333,1 4,0 8,8 5,1
1244 Austevoll  483,0 86,6 13,4 53,5  125,0  204,4 18,1 25,0 -0,2
1245 Sund  312,7 76,0 15,4 66,8 53,2  101,4 11,2 14,6 9,9
1246 Fjell 1 296,9  291,0 57,2  244,9  225,6  478,2 7,0 10,8 2,9
1247 Askøy 1 206,2  309,3 63,4  272,6  154,7  406,2 9,0 15,0 10,4
1251 Vaksdal  188,6 58,7 11,7 37,7 29,9 50,7 4,4 6,2 3,1
1252 Modalen 34,9 16,8 3,1 3,4 5,8 5,8 9,0 3,8 3,4
1253 Osterøy  372,9 87,0 17,4 73,1 68,7  126,6 5,0 8,4 4,3
1256 Meland  348,0 78,3 15,8 68,9 65,2  119,8 12,7 11,3 4,7
1259 Øygarden  210,6 52,5 10,7 46,8 32,4 68,0 17,4 13,1 9,2
1260 Radøy  236,6 59,7 12,1 52,1 37,6 75,2 14,4 19,1 17,0
1263 Lindås  825,8  200,9 40,5  170,7  124,0  289,7 15,0 15,9 12,0
1264 Austrheim  206,3 43,7 8,4 32,9 41,4 80,0 26,6 18,0 16,1
1265 Fedje 28,1 7,5 1,5 6,0 3,3 9,8 7,3 5,5 2,2
1266 Masfjorden 83,4 29,9 5,8 16,0 8,4 23,2 6,5 1,0 -0,6
                   
14 Sogn og Fjordane 6 141,1 1 488,7  290,5 1 107,8 1 141,4 2 112,7 6,8 8,9 5,1
1401 Flora  732,7  158,7 31,9  133,2  181,2  227,7 6,0 12,5 7,1
1411 Gulen  140,7 31,1 5,8 23,7 22,6 57,5 13,6 18,3 12,5
1412 Solund 41,0 11,1 2,1 8,7 6,0 13,1 12,0 11,3 9,6
1413 Hyllestad 84,8 22,4 4,4 18,0 17,4 22,5 21,8 31,9 28,9
1416 Høyanger  214,4 68,3 13,4 43,8 25,3 63,5 4,3 2,1 -0,4
1417 Vik  176,4 43,5 8,3 25,7 18,5 80,5 12,0 7,9 5,0
1418 Balestrand 66,1 19,0 3,7 13,4 11,6 18,4 10,1 15,2 12,5
1419 Leikanger  157,6 28,9 5,8 24,0 61,2 37,6 27,5 56,5 49,8
1420 Sogndal  355,6 87,0 17,2 70,7 70,4  110,2 6,0 7,1 3,8
1421 Aurland  132,1 55,8 10,4 17,5 16,3 32,0 4,5 -2,5 -3,5
1422 Lærdal  123,6 41,4 8,0 23,6 15,8 34,8 8,3 4,8 2,2
1424 Årdal  349,1  105,3 20,8 68,9 39,1  115,1 8,5 4,7 1,2
1426 Luster  258,8 91,6 17,2 44,9 33,1 72,1 8,0 5,4 3,8
1428 Askvoll  132,5 35,6 7,0 29,9 16,1 43,9 10,1 12,2 8,7
1429 Fjaler  129,1 30,5 6,0 25,6 19,9 47,2 8,9 10,1 8,2
1430 Gaular  131,1 31,6 6,1 27,2 24,6 41,6 8,7 8,9 4,9
1431 Jølster  124,6 34,2 6,6 28,1 14,6 41,1 7,5 5,3 2,8
1432 Førde  917,4  157,2 30,9  131,0  257,2  341,0 4,4 9,6 5,2
1433 Naustdal  107,0 29,8 5,9 26,2 11,0 34,0 11,5 16,2 10,6
1438 Bremanger  214,0 62,6 12,1 39,2 32,0 68,1 1,3 8,5 4,9
1439 Vågsøy  371,2 81,2 15,8 65,4 71,9  136,9 5,0 8,2 4,7
1441 Selje  125,4 33,3 6,5 28,6 15,0 42,0 -2,7 12,2 8,1
1443 Eid  281,7 68,6 13,5 58,6 38,4  102,5 5,9 8,3 3,0
1444 Hornindal 45,1 13,0 2,6 10,7 5,2 13,6 10,0 9,8 6,7
1445 Gloppen  357,9 67,0 13,0 53,6 42,6  181,7 3,1 4,7 -0,2
1449 Stryn  371,3 80,0 15,5 67,7 74,2  133,9 6,9 8,6 2,9
                   
15 Møre og Romsdal 16 148,9 3 437,9  675,9 2 739,8 3 489,5 5 805,7 7,2 8,4 4,6
1502 Molde 1 865,5  357,0 70,1  285,8  593,5  559,0 6,5 8,4 2,5
1504 Ålesund 3 304,3  632,0  122,8  496,7  761,8 1 291,1 7,8 7,4 4,9
1505 Kristiansund 1 358,8  304,5 61,5  258,2  241,9  492,7 8,0 9,2 5,1
1511 Vanylven  202,1 46,7 9,0 35,3 40,7 70,4 20,2 13,5 7,8
1514 Sande  150,7 34,7 6,8 27,2 33,1 48,9 11,0 8,7 5,3
1515 Herøy  755,4  133,9 25,2  100,5  191,0  304,8 17,0 13,1 5,8
1516 Ulstein  775,9  128,1 24,1 91,8  290,4  241,5 19,0 19,7 16,5
1517 Hareid  307,2 64,3 13,0 53,8 77,4 98,7 5,9 13,7 10,3
1519 Volda  448,6  102,7 20,1 85,4 91,9  148,6 7,2 8,5 4,8
1520 Ørsta  634,7  130,8 26,1  105,8  116,5  255,4 11,5 11,3 7,1
1523 Ørskog  118,4 26,8 5,3 21,7 21,1 43,5 3,0 4,5 1,7
1524 Norddal 86,5 29,0 5,6 16,0 14,0 21,9 0,4 -1,0 -1,7
1525 Stranda  237,1 57,4 11,2 45,2 43,1 80,3 0,9 4,9 0,1
1526 Stordal 48,4 11,0 2,1 9,0 12,7 13,6 -0,4 -1,6 -3,9
1528 Sykkylven  548,5 93,7 18,6 77,5  115,0  243,6 -1,2 0,7 -0,9
1529 Skodje  198,0 49,6 9,9 39,2 33,1 66,2 -2,8 1,7 -1,7
1531 Sula  420,5 94,4 18,9 82,9 74,3  150,0 7,9 10,2 5,1
1532 Giske  359,4 91,1 18,5 79,2 45,1  125,5 11,7 15,5 12,2
1534 Haram  580,7  134,8 26,5  102,7  124,7  191,9 7,5 9,2 5,4
1535 Vestnes  391,9 90,7 17,6 74,1 76,3  133,1 13,4 18,4 11,8
1539 Rauma  431,4 96,0 18,3 75,4 83,9  157,9 -6,4 6,0 2,8
1543 Nesset  153,7 46,3 9,0 30,2 25,8 42,4 8,2 6,8 4,8
1545 Midsund 99,3 25,6 5,1 19,7 16,5 32,4 -0,1 3,8 0,5
1546 Sandøy  118,8 21,7 4,1 15,8 19,0 58,2 3,9 3,5 3,4
1547 Aukra  177,6 55,4 11,3 39,4 25,7 45,7 -4,6 1,1 -2,5
1548 Fræna  542,0  111,8 22,1 97,9 78,1  232,2 2,7 7,4 1,8
1551 Eide  184,1 40,1 7,9 35,6 40,7 59,7 10,8 11,3 6,4
1554 Averøy  277,1 68,8 13,8 58,8 42,4 93,2 8,5 11,9 7,6
1557 Gjemnes  115,1 30,8 6,1 27,2 14,6 36,4 7,1 7,1 4,1
1560 Tingvoll  125,6 31,3 6,3 28,1 15,2 44,7 6,7 8,9 5,0
1563 Sunndal  401,8  110,0 22,2 79,9 53,6  136,1 6,3 3,6 2,0
1566 Surnadal  311,5 69,1 13,6 54,8 41,2  132,8 2,2 5,8 3,5
1567 Rindal 90,7 26,3 5,0 17,8 9,8 31,8 9,8 10,7 6,9
1571 Halsa 74,5 21,6 3,9 12,1 6,7 30,3 -20,2 -18,3 -24,3
1573 Smøla 98,7 27,6 5,6 23,8 6,8 35,0 15,7 7,5 5,8
1576 Aure  154,2 42,6 8,5 35,2 11,9 56,0 4,8 10,0 7,3
                   
16 Sør-Trøndelag 18 163,5 3 706,2  737,7 3 112,2 4 021,2 6 586,2 8,5 8,7 3,6
1601 Trondheim 12 729,8 2 357,9  468,3 1 962,7 3 216,9 4 723,9 9,9 9,5 3,9
1612 Hemne  178,0 47,0 9,5 39,9 17,8 63,9 4,5 6,2 4,3
1613 Snillfjord 35,7 10,1 2,0 8,2 3,6 11,9 0,5 1,3 -0,7
1617 Hitra  172,2 44,9 9,0 40,9 16,4 61,0 11,0 13,6 9,5
1620 Frøya  239,2 46,5 9,1 40,3 21,9  121,5 -17,2 -0,7 -6,7
1621 Ørland  245,3 56,2 11,2 49,6 41,6 86,6 5,6 9,3 3,3
1622 Agdenes 70,5 17,0 3,4 14,9 15,7 19,5 5,8 6,8 5,9
1624 Rissa  284,5 66,2 13,4 57,6 60,6 86,9 5,9 9,2 6,9
1627 Bjugn  186,1 44,8 9,2 40,8 28,5 62,7 2,9 8,5 5,4
1630 Åfjord  130,1 32,8 6,5 28,5 15,5 46,8 10,9 12,3 8,8
1632 Roan 34,1 9,7 1,9 8,7 2,6 11,2 12,3 13,2 9,5
1633 Osen 40,1 10,6 2,1 9,0 3,0 15,4 8,7 6,3 2,9
1634 Oppdal  298,2 75,3 14,8 60,0 37,3  110,8 4,9 3,4 -0,5
1635 Rennebu  101,5 32,5 6,3 21,8 9,4 31,5 2,9 0,9 -0,8
1636 Meldal  169,5 41,7 8,2 34,2 27,9 57,6 10,6 11,6 6,8
1638 Orkdal  606,3  129,4 26,1  111,7  134,5  204,6 9,7 9,4 3,3
1640 Røros  279,1 66,0 13,0 54,6 46,7 98,7 4,5 3,2 2,1
1644 Holtålen 76,9 20,9 4,2 18,4 6,6 26,8 10,4 12,0 6,8
1648 Midtre Gauldal  248,2 60,6 12,0 53,2 45,8 76,5 2,6 4,9 1,6
1653 Melhus  665,2  167,0 33,4  145,0  100,6  219,2 5,7 7,7 2,6
1657 Skaun  254,6 68,2 13,8 64,8 27,6 80,2 4,4 5,2 0,6
1662 Klæbu  261,5 69,6 14,2 59,3 31,4 87,0 5,4 6,7 2,1
1663 Malvik  612,5  159,9 32,2  144,4 71,3  204,7 8,5 10,3 4,7
1664 Selbu  193,4 46,6 9,2 36,0 34,3 67,2 9,4 6,3 4,4
1665 Tydal 51,0 24,8 4,7 7,9 3,7 9,9 6,1 3,2 2,9
                   
17 Nord-Trøndelag 6 139,0 1 421,9  287,0 1 244,7 1 143,4 2 042,1 4,8 6,7 3,1
1702 Steinkjer 1 192,9  224,6 45,5  196,0  281,6  445,1 1,4 8,9 4,1
1703 Namsos  561,4  141,0 28,8  129,9 59,6  202,0 8,3 9,6 6,6
1711 Meråker  112,0 30,3 6,1 21,9 20,6 33,0 6,5 0,4 0,0
1714 Stjørdal 1 011,9  238,6 47,7  212,7  190,3  322,6 4,1 7,3 2,3
1717 Frosta 91,2 22,9 4,5 19,8 14,7 29,3 -2,5 -7,5 -11,6
1718 Leksvik  160,7 35,9 7,0 31,9 33,0 52,9 4,5 6,7 1,5
1719 Levanger  903,6  202,8 41,6  180,6  212,6  266,0 9,0 11,9 8,6
1721 Verdal  666,6  145,9 29,7  128,8  164,1  198,1 5,4 7,7 5,7
1723 Mosvik 31,3 8,9 1,8 7,3 4,1 9,1 5,1 -4,8 -7,7
1724 Verran  130,1 33,1 6,5 26,8 30,2 33,5 -7,3 -5,7 -10,0
1725 Namdalseid 56,0 15,2 3,0 13,9 4,6 19,2 11,3 11,0 4,3
1729 Inderøy  247,6 60,9 12,2 54,1 40,1 80,3 8,2 6,7 0,6
1736 Snåsa 73,2 21,5 4,2 17,5 7,4 22,6 5,9 5,0 2,7
1738 Lierne 54,0 17,1 3,4 12,7 5,4 15,3 7,4 5,7 3,9
1739 Røyrvik 24,1 10,4 2,0 4,8 2,6 4,3 12,6 11,8 8,9
1740 Namsskogan 35,1 11,0 2,2 8,3 3,7 10,0 -20,9 -46,9 -45,9
1742 Grong  102,3 31,0 6,1 22,0 8,3 34,9 -0,3 -2,2 -4,8
1743 Høylandet 48,2 12,5 2,5 11,6 4,5 17,0 6,1 4,4 2,2
1744 Overhalla  171,0 39,8 8,1 35,5 19,0 68,6 17,6 11,0 9,0
1748 Fosnes 20,4 6,0 1,2 5,4 1,4 6,4 -0,4 6,4 1,8
1749 Flatanger 43,8 10,5 2,1 9,1 3,6 18,5 5,0 3,2 1,8
1750 Vikna  192,9 45,8 9,3 43,4 15,1 79,4 4,3 11,8 5,9
1751 Nærøy  187,1 50,4 10,4 45,5 13,7 67,0 0,9 8,8 6,3
1755 Leka 21,4 5,6 1,1 5,0 3,0 6,8 11,4 4,0 2,2
                   
18 Nordland 11 466,5 2 836,3  573,7 2 359,7 1 305,3 4 391,4 7,2 5,8 2,8
1804 Bodø 2 637,0  608,0  125,1  533,9  487,4  882,6 6,3 7,7 4,8
1805 Narvik  919,1  226,8 46,8  194,6  108,3  342,6 5,3 5,7 3,8
1811 Bindal 57,7 20,1 3,9 12,5 5,0 16,2 2,1 3,4 0,9
1812 Sømna 68,9 18,1 3,7 17,5 5,5 24,2 4,4 8,9 4,6
1813 Brønnøy  293,0 79,3 15,9 72,5 22,7  102,5 5,3 9,7 7,1
1815 Vega 43,9 11,8 2,3 10,6 3,3 15,9 6,7 5,9 1,0
1816 Vevelstad 16,4 4,8 0,9 4,3 1,1 5,3 8,7 10,2 4,7
1818 Herøy 71,6 18,2 3,6 15,8 6,3 27,7 21,8 18,3 13,3
1820 Alstahaug  303,0 77,2 16,6 73,0 20,4  115,8 11,3 6,2 8,6
1822 Leirfjord 67,5 18,8 3,8 17,7 4,3 23,0 9,8 12,0 9,0
1824 Vefsn  746,9  162,5 32,8  130,9 50,6  370,0 3,4 8,4 3,6
1825 Grane 50,4 15,5 3,0 12,1 3,9 15,9 0,4 -0,5 -3,3
1826 Hattfjelldal 57,5 16,1 3,1 11,4 4,9 22,0 8,8 0,1 -4,0
1827 Dønna 49,1 13,4 2,7 12,3 4,3 16,4 4,1 3,6 2,5
1828 Nesna 66,1 16,4 3,3 15,0 8,1 23,4 13,5 8,4 4,6
1832 Hemnes  192,8 74,3 14,4 38,6 12,2 53,3 3,1 1,9 0,6
1833 Rana 1 451,2  351,9 70,5  261,9  162,3  604,5 25,0 15,9 12,4
1834 Lurøy 85,8 20,8 4,1 16,7 9,1 35,0 -26,0 0,0 -2,1
1835 Træna 21,1 5,8 1,2 4,8 2,1 7,2 11,6 15,3 11,7
1836 Rødøy 50,8 12,6 2,5 10,6 4,0 21,1 0,0 3,9 -0,1
1837 Meløy  361,7 92,9 18,6 69,4 55,7  125,1 -2,9 -25,1 -24,5
1838 Gildeskål 84,6 24,2 4,8 18,2 7,9 29,5 6,8 2,3 1,4
1839 Beiarn 49,2 17,8 3,4 9,2 4,4 14,4 13,3 0,0 -0,6
1840 Saltdal  201,2 52,3 10,4 45,8 18,1 74,5 10,2 10,1 6,2
1841 Fauske  603,1  126,4 25,0 94,3 32,8  324,6 21,9 9,2 4,4
1845 Sørfold  132,7 31,9 6,3 17,1 8,9 68,5 -14,7 -15,4 -15,6
1848 Steigen 91,9 25,2 5,0 22,6 9,0 30,1 8,9 9,0 4,5
1849 Hamarøy 81,9 22,4 4,4 15,6 7,1 32,4 -1,7 2,0 0,5
1850 Tysfjord 79,0 23,2 4,7 17,7 6,6 26,8 -12,8 -31,9 -34,1
1851 Lødingen 95,1 26,4 5,4 22,2 8,1 33,1 14,6 16,0 13,8
1852 Tjeldsund 45,9 13,4 2,7 11,8 3,1 14,8 9,8 12,6 5,2
1853 Evenes 52,2 13,8 2,8 11,1 4,0 20,5 -4,9 0,4 -3,7
1854 Ballangen 87,1 24,0 4,9 22,1 6,5 29,6 6,3 6,5 2,1
1856 Røst 28,5 7,1 1,4 5,4 2,6 12,1 -8,3 -1,3 -6,6
1857 Værøy 36,5 7,7 1,5 6,5 2,9 17,8 -2,9 -6,0 -10,3
1859 Flakstad 51,9 15,1 3,0 12,1 4,1 17,6 2,7 5,5 1,1
1860 Vestvågøy  421,8  111,7 22,6  100,4 33,4  153,6 8,7 9,6 5,1
1865 Vågan  399,2 97,2 20,0 88,7 43,1  150,3 4,7 8,2 5,5
1866 Hadsel  308,5 84,3 17,2 75,4 26,4  105,2 -4,6 2,6 -1,5
1867 Bø 95,6 25,4 5,2 23,4 8,6 33,0 5,6 9,9 6,0
1868 Øksnes  189,7 48,1 9,7 43,4 22,1 66,4 -7,8 6,7 4,0
1870 Sortland  423,6  103,6 20,2  100,5 40,2  159,1 3,7 7,6 0,1
1871 Andøy  248,9 56,6 11,6 48,7 20,5  111,5 14,3 8,3 3,9
1874 Moskenes 46,8 13,3 2,7 11,2 3,4 16,2 -2,3 -1,2 -3,6
                   
19 Troms Romsa 7 447,5 1 897,9  383,2 1 647,7  930,0 2 588,6 5,4 11,1 6,1
1901 Harstad 1 134,8  299,3 60,3  259,1 87,6  428,5 12,4 18,1 13,8
1902 Tromsø 3 815,8  851,7  173,7  771,1  680,2 1 339,1 1,4 7,3 2,4
1911 Kvæfjord  108,6 29,8 6,0 27,1 10,9 34,7 4,2 5,9 0,7
1913 Skånland  108,5 30,1 6,2 26,9 7,9 37,3 5,4 9,3 5,9
1915 Bjarkøy 17,1 4,9 1,0 4,0 1,4 5,9 2,8 5,4 1,0
1917 Ibestad 56,1 14,9 2,9 12,3 4,1 21,9 15,6 55,7 0,0
1919 Gratangen 40,3 10,4 2,1 9,3 4,1 14,4 8,1 14,4 11,8
1920 Lavangen 33,5 9,7 1,9 8,4 2,7 10,7 18,1 25,2 19,5
1922 Bardu  194,9 64,1 12,8 44,0 10,9 63,1 10,9 8,4 4,8
1923 Salangen 77,6 22,4 4,5 19,3 6,9 24,5 -0,7 0,8 -1,4
1924 Målselv  303,7 87,9 17,5 71,3 19,9  107,0 9,0 11,1 7,9
1925 Sørreisa  127,9 34,7 6,9 30,7 8,0 47,6 2,9 9,0 3,4
1926 Dyrøy 41,1 11,6 2,3 10,4 3,2 13,6 11,2 11,5 6,9
1927 Tranøy 55,0 15,1 3,0 13,6 5,0 18,3 20,1 20,4 15,7
1928 Torsken 39,4 10,4 2,2 9,4 3,8 13,7 18,5 13,4 9,4
1929 Berg 42,8 11,9 2,4 9,8 4,3 14,4 11,1 13,6 9,0
1931 Lenvik  484,9  126,1 25,1  109,0 51,5  173,2 7,6 9,5 5,7
1933 Balsfjord  187,6 51,2 10,1 46,8 14,1 65,3 5,4 3,7 -1,4
1936 Karlsøy 70,8 24,1 4,9 22,2 1,3 18,3 11,2 9,3 5,8
1938 Lyngen 89,2 30,0 6,0 27,8 1,3 24,0 8,9 11,0 6,1
1939 Storfjord 57,2 23,1 4,5 16,7 0,1 12,8 2,4 0,0 -3,4
1940 Gáivuotna Kåfjord 55,8 21,2 4,3 17,9 0,0 12,4 9,2 8,3 5,8
1941 Skjervøy 82,5 27,9 5,7 26,1 0,8 22,0 -0,9 3,3 -0,8
1942 Nordreisa  149,5 48,1 9,7 43,4 0,2 48,0 4,6 8,7 3,2
1943 Kvænangen 72,9 37,2 7,0 11,0 0,0 17,8  117,3  213,6  185,2
                   
20 Finnmark Finnmárku 2 601,8  874,3  178,7  752,5 15,6  780,7 6,5 9,3 5,1
2002 Vardø 62,8 22,2 4,5 19,8 0,1 16,2 2,8 3,8 -2,0
2003 Vadsø  222,3 70,4 14,3 61,3 -0,5 76,9 0,2 5,4 1,8
2004 Hammerfest  457,6  175,9 36,5  127,2 10,1  108,0 5,7 15,1 12,0
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 69,4 24,0 4,8 24,3 0,0 16,2 10,4 8,3 5,1
2012 Alta  671,6  206,4 42,0  186,8 4,0  232,4 7,7 6,3 2,1
2014 Loppa 27,1 9,6 2,0 8,7 0,0 6,7 3,8 4,1 1,1
2015 Hasvik 31,3 10,7 2,1 9,1 0,1 9,2 10,1 7,3 3,7
2017 Kvalsund 29,5 10,4 2,1 9,2 -0,3 8,1 5,7 -1,2 -1,6
2018 Måsøy 39,7 13,9 2,7 11,8 0,1 11,2 -4,2 -4,3 -7,8
2019 Nordkapp  107,8 37,1 7,5 32,6 0,0 30,5 9,9 10,3 5,1
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  135,6 44,7 9,1 40,7 0,2 40,9 9,8 10,4 5,5
2021 Kárásjohka Karasjok 74,6 25,5 5,2 25,0 0,6 18,3 10,4 11,0 5,3
2022 Lebesby 41,4 14,8 3,0 11,9 0,0 11,6 0,7 -2,5 -4,1
2023 Gamvik 31,9 11,1 2,3 9,9 0,0 8,5 7,9 10,2 6,1
2024 Berlevåg 33,3 11,6 2,4 9,9 0,0 9,4 12,9 9,7 4,1
2025 Deatnu Tana 87,3 29,2 5,9 26,4 0,0 25,7 -3,9 5,7 2,1
2027 Unjárga Nesseby 22,8 8,1 1,6 7,4 0,0 5,6 8,3 9,0 4,1
2028 Båtsfjord 69,7 23,8 4,8 21,8 0,2 19,0 6,1 10,0 4,8
2030 Sør-Varanger  386,1  124,8 25,6  108,5 1,0  126,2 10,5 14,8 8,9
                   
2100 Svalbard  166,0 . . . . . 2,8 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen 99 591,4  178,2 37,3  240,5  475,6 98 659,8 1,7 15,7 8,7
2311 Nordsjøen 97 098,3 0,0 0,0 0,0 0,0 97 098,3 1,2 . .
2312 Stavanger 2 493,1  178,2 37,3  240,5  475,6 1 561,5 22,1 15,7 8,7

Standardtegn i tabeller