Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter fylke. Januar-Juli. 2008 og 2009. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009
I alt  434 892  451 643 3,9 64 354 69 655 8,2 13 162 13 676 3,9
                   
01 Østfold 14 847 14 905 0,4 3 006 3 226 7,3  624  638 2,2
02 Akershus 44 659 44 603 -0,1 8 184 8 718 6,5 1 681 1 712 1,9
03 Oslo 72 104 72 842 1,0 10 285 11 070 7,6 2 017 2 083 3,3
04 Hedmark 9 033 9 517 5,4 1 988 2 126 7,0  409  423 3,4
05 Oppland 9 129 9 407 3,0 2 055 2 198 7,0  419  433 3,2
06 Buskerud 15 913 16 860 5,9 3 406 3 646 7,1  694  708 2,0
07 Vestfold 12 848 13 605 5,9 2 713 2 971 9,5  556  585 5,3
08 Telemark 9 442 10 720 13,5 2 076 2 195 5,7  429  435 1,4
09 Aust-Agder 5 758 6 211 7,9 1 299 1 413 8,8  265  279 5,0
10 Vest-Agder 10 539 11 203 6,3 2 166 2 307 6,5  442  454 2,7
11 Rogaland 37 323 39 740 6,5 6 287 7 030 11,8 1 303 1 396 7,1
12 Hordaland 31 537 34 166 8,3 6 266 6 913 10,3 1 287 1 367 6,2
14 Sogn og Fjordane 5 750 6 141 6,8 1 367 1 489 8,9  276  290 5,1
15 Møre og Romsdal 15 064 16 149 7,2 3 171 3 438 8,4  646  676 4,6
16 Sør-Trøndelag 16 746 18 164 8,5 3 410 3 706 8,7  712  738 3,6
17 Nord-Trøndelag 5 860 6 139 4,8 1 332 1 422 6,7  278  287 3,1
18 Nordland 10 700 11 466 7,2 2 682 2 836 5,8  558  574 2,8
19 Troms Romsa 7 064 7 447 5,4 1 708 1 898 11,1  361  383 6,1
20 Finnmark Finnmárku 2 443 2 602 6,5  800  874 9,3  170  179 5,1
21 Svalbard  161  166 2,8 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen 97 970 99 591 1,7  154  178 15,7 34 37 8,7
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009
I alt 77 639 82 992 6,9 50 119 54 485 8,7  229 456  230 671 0,5
                   
01 Østfold 2 935 3 043 3,7 2 480 2 693 8,6 5 801 5 305 -8,6
02 Akershus 9 460 10 049 6,2 6 381 6 708 5,1 18 954 17 416 -8,1
03 Oslo 21 811 22 713 4,1 7 298 7 686 5,3 30 693 29 290 -4,6
04 Hedmark 1 957 2 077 6,1 1 653 1 813 9,7 3 026 3 078 1,7
05 Oppland 1 682 1 760 4,6 1 662 1 811 9,0 3 311 3 205 -3,2
06 Buskerud 3 309 3 553 7,4 2 631 2 842 8,0 5 873 6 110 4,0
07 Vestfold 2 738 2 893 5,6 2 219 2 444 10,1 4 621 4 711 1,9
08 Telemark 1 946 2 055 5,6 1 579 1 727 9,3 3 413 4 309 26,3
09 Aust-Agder 1 138 1 221 7,3  992 1 093 10,2 2 064 2 205 6,8
10 Vest-Agder 2 444 2 637 7,9 1 628 1 778 9,2 3 859 4 027 4,3
11 Rogaland 9 738 10 830 11,2 4 752 5 235 10,2 15 242 15 249 0,0
12 Hordaland 6 920 7 638 10,4 4 876 5 449 11,8 12 188 12 799 5,0
14 Sogn og Fjordane 1 064 1 141 7,3  989 1 108 12,0 2 054 2 113 2,8
15 Møre og Romsdal 3 219 3 490 8,4 2 539 2 740 7,9 5 489 5 806 5,8
16 Sør-Trøndelag 3 798 4 021 5,9 2 830 3 112 10,0 5 997 6 586 9,8
17 Nord-Trøndelag 1 074 1 143 6,5 1 127 1 245 10,5 2 049 2 042 -0,4
18 Nordland 1 207 1 305 8,2 2 137 2 360 10,4 4 115 4 391 6,7
19 Troms Romsa  886  930 4,9 1 484 1 648 11,0 2 623 2 589 -1,3
20 Finnmark Finnmárku 20 16 -20,5  678  752 11,0  775  781 0,7
21 Svalbard . . . . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  292  476 63,0  183  240 31,4 97 307 98 660 1,4

Standardtegn i tabeller