Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter kommune. Januar-juni 2009. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  391 896,3 56 981,5 11 214,0 44 392,4 60 941,6  218 258,5 4,7 7,9 3,9
                   
01 Østfold 12 077,0 2 619,2  519,3 2 182,5 2 247,7 4 508,3 -0,5 6,9 2,1
0101 Halden 1 141,0  258,1 51,6  218,7  205,5  407,1 6,5 8,0 4,6
0104 Moss 1 396,7  297,5 60,3  251,9  254,1  532,8 3,2 7,0 2,7
0105 Sarpsborg 2 511,2  479,3 95,9  410,0  482,5 1 043,5 -16,0 5,9 1,4
0106 Fredrikstad 3 365,3  704,0  138,0  588,9  737,1 1 197,3 3,4 7,3 -0,8
0111 Hvaler  160,6 44,7 8,5 34,8 15,3 57,3 13,4 13,1 8,9
0118 Aremark 56,3 17,7 3,2 11,0 6,0 18,5 24,2 29,3 18,8
0119 Marker  131,9 30,9 6,0 25,1 20,5 49,5 0,5 3,1 1,6
0121 Rømskog 28,9 6,3 1,2 4,6 5,4 11,4 3,7 -1,5 -6,5
0122 Trøgstad  189,1 48,4 9,6 41,0 23,4 66,6 4,6 3,2 3,2
0123 Spydeberg  242,2 57,2 11,3 44,7 42,1 86,9 2,5 2,5 -1,5
0124 Askim  682,1  161,9 31,9  119,1  128,9  240,2 6,0 6,6 4,7
0125 Eidsberg  463,3  103,6 20,5 88,1 82,9  168,0 6,5 8,2 8,0
0127 Skiptvet  128,4 34,0 6,8 28,9 13,9 44,7 8,4 6,0 3,8
0128 Rakkestad  319,4 72,3 13,9 60,6 52,2  120,4 10,2 11,6 8,1
0135 Råde  283,1 67,8 13,5 55,7 40,8  105,3 3,6 4,2 2,4
0136 Rygge  632,4  146,2 28,9  120,1  101,0  236,2 2,9 5,6 0,5
0137 Våler  168,6 42,8 8,5 37,8 18,0 61,5 8,8 8,7 6,3
0138 Hobøl  176,6 46,5 9,3 41,6 18,2 61,1 4,1 3,2 -0,4
                   
02 Akershus 37 094,3 7 162,6 1 410,5 5 508,8 7 464,1 15 548,2 0,4 7,2 2,8
0211 Vestby  762,5  162,8 32,9  139,8  122,0  305,0 9,7 12,5 8,0
0213 Ski 1 530,3  348,9 69,6  279,1  229,7  603,0 2,7 7,7 4,8
0214 Ås  809,6  178,0 35,9  146,8  154,8  294,2 4,6 9,4 3,8
0215 Frogn  783,0  195,9 39,5  154,0 77,1  316,5 6,5 9,0 5,0
0216 Nesodden  756,0  198,1 40,4  167,8 78,2  271,6 5,3 6,6 3,8
0217 Oppegård 1 789,1  351,3 69,4  272,5  355,6  740,4 3,6 5,7 0,4
0219 Bærum 11 869,4 2 005,4  375,7 1 317,8 2 993,6 5 176,8 -11,0 6,0 -0,1
0220 Asker 5 221,3  903,3  175,1  620,6  976,3 2 546,0 4,8 7,1 3,4
0221 Aurskog-Høland  536,5  128,0 25,5  117,4 76,6  189,0 5,6 6,1 2,7
0226 Sørum  817,1  173,2 35,1  145,9 91,4  371,3 9,8 9,4 8,3
0227 Fet  529,5  123,5 24,8  101,8 47,5  231,9 24,1 14,4 9,9
0228 Rælingen  673,3  178,0 37,0  158,2 54,1  246,0 6,9 6,3 4,6
0229 Enebakk  419,4  103,7 20,5 93,8 57,5  143,8 6,2 6,9 1,3
0230 Lørenskog 2 443,7  401,9 82,6  330,0  620,2 1 009,0 10,8 5,5 3,2
0231 Skedsmo 2 884,9  572,2  115,4  469,0  602,0 1 126,3 5,4 7,7 2,8
0233 Nittedal 1 208,2  247,0 51,1  209,2  197,4  503,5 0,7 6,7 3,9
0234 Gjerdrum  264,3 69,6 13,8 56,4 25,8 98,7 0,9 5,3 0,3
0235 Ullensaker 1 820,2  315,9 65,0  273,9  462,2  703,1 17,9 9,3 6,9
0236 Nes  702,6  182,5 36,3  161,7 85,0  237,2 6,4 7,7 2,3
0237 Eidsvoll  769,4  193,2 39,1  175,5  101,9  259,7 9,4 9,6 7,0
0238 Nannestad  416,2  108,1 21,4 98,1 42,6  146,1 9,4 9,3 2,2
0239 Hurdal 87,9 22,3 4,5 19,6 12,5 29,1 5,5 5,6 3,8
                   
0301 Oslo 61 413,0 9 245,2 1 741,3 6 438,0 17 000,3 26 988,3 2,5 8,6 4,3
                   
04 Hedmark 7 700,4 1 724,1  344,5 1 467,3 1 518,1 2 646,5 5,4 6,4 3,5
0402 Kongsvinger  714,4  158,6 31,4  134,3  128,5  261,7 9,6 8,3 3,4
0403 Hamar 1 577,5  297,3 59,2  245,7  365,1  610,2 0,2 4,1 0,4
0412 Ringsaker 1 477,3  279,4 56,9  247,7  468,6  424,6 6,2 8,8 6,4
0415 Løten  222,5 59,5 12,0 53,8 26,1 71,1 5,3 7,6 5,3
0417 Stange  698,3  168,9 34,5  148,5 95,9  250,4 9,1 10,4 7,5
0418 Nord-Odal  179,5 40,6 8,0 35,9 24,1 70,9 7,0 6,0 1,1
0419 Sør-Odal  284,2 71,8 14,1 61,8 38,3 98,2 6,9 6,7 1,5
0420 Eidskog  189,8 47,4 9,6 42,8 26,2 63,8 0,4 0,5 -2,7
0423 Grue  178,6 43,0 8,6 35,8 29,0 62,3 8,3 4,6 4,3
0425 Åsnes  235,5 61,8 12,1 52,2 32,1 77,3 8,3 6,3 2,6
0426 Våler  125,1 31,4 6,1 26,3 22,8 38,4 2,8 3,1 1,3
0427 Elverum  787,2  183,2 37,2  159,0  144,0  263,8 7,5 8,5 7,1
0428 Trysil  262,0 68,5 12,9 51,2 42,3 87,1 5,6 8,5 5,0
0429 Åmot  149,9 41,6 8,3 32,3 17,3 50,3 0,8 -1,8 -2,8
0430 Stor-Elvdal 78,5 22,9 4,5 18,0 6,6 26,5 -0,2 -0,9 -2,3
0432 Rendalen 58,3 20,3 3,8 13,0 5,0 16,2 6,7 3,6 2,2
0434 Engerdal 37,6 10,1 2,0 9,3 4,5 11,7 0,8 0,8 -2,2
0436 Tolga 46,7 11,9 2,3 11,3 4,3 16,8 17,2 14,4 11,7
0437 Tynset  207,5 52,7 10,4 43,5 21,6 79,5 8,4 4,4 0,4
0438 Alvdal 79,8 22,7 4,4 17,8 7,4 27,5 3,4 -6,0 -6,6
0439 Folldal 48,3 14,1 2,8 12,2 3,5 15,7 6,2 3,1 -0,2
0441 Os 61,9 16,3 3,3 15,1 4,9 22,3 12,0 12,1 10,3
                   
05 Oppland 7 707,8 1 799,6  355,3 1 472,2 1 294,1 2 786,6 3,6 7,6 4,3
0501 Lillehammer 1 450,8  279,9 55,2  225,8  296,7  593,1 -1,2 11,6 8,2
0502 Gjøvik 1 245,2  269,3 55,5  235,2  243,1  442,0 5,5 7,0 6,2
0511 Dovre 86,3 23,4 4,6 20,0 7,8 30,4 6,5 7,4 4,4
0512 Lesja 71,7 23,3 4,4 16,1 6,3 21,7 6,4 13,3 10,9
0513 Skjåk 86,1 30,1 5,7 15,3 7,6 27,5 19,1 30,8 28,1
0514 Lom 93,7 22,7 4,3 18,0 10,0 38,8 11,0 13,2 7,7
0515 Vågå  148,9 30,9 6,1 25,2 10,2 76,6 -4,1 -3,4 -7,6
0516 Nord-Fron  268,2 69,4 13,3 45,7 44,7 95,2 7,3 6,3 1,9
0517 Sel  174,4 47,3 9,3 42,3 17,1 58,4 3,7 5,1 1,0
0519 Sør-Fron  111,6 31,2 6,0 23,6 14,0 36,8 10,7 7,3 4,2
0520 Ringebu  172,2 42,2 7,9 33,3 26,2 62,6 2,7 1,6 0,3
0521 Øyer  193,4 53,9 10,2 40,7 30,6 58,0 3,0 5,7 1,9
0522 Gausdal  209,4 54,6 10,5 46,4 28,4 69,5 4,8 8,0 5,1
0528 Østre Toten  559,7  129,4 25,5  114,5 91,8  198,5 6,6 7,8 1,9
0529 Vestre Toten  552,1  114,3 23,3 99,4  139,2  175,9 -3,1 5,9 3,6
0532 Jevnaker  261,2 58,5 12,1 52,2 45,8 92,5 1,1 9,4 7,1
0533 Lunner  328,6 85,8 17,1 77,4 34,3  113,9 6,2 6,7 1,7
0534 Gran  567,2  128,4 25,6  112,1  102,1  199,0 5,8 5,4 1,8
0536 Søndre Land  174,6 45,1 9,2 40,8 28,2 51,3 2,0 4,0 1,3
0538 Nordre Land  250,9 63,1 12,3 46,7 41,6 87,2 10,4 8,7 4,9
0540 Sør-Aurdal  113,1 33,4 6,3 23,7 10,7 38,9 7,8 6,9 3,0
0541 Etnedal 42,9 11,8 2,2 9,6 4,1 15,3 7,1 3,9 1,6
0542 Nord-Aurdal  269,0 71,5 13,6 53,0 30,0  100,8 6,2 5,2 1,8
0543 Vestre Slidre 83,9 23,5 4,3 17,1 6,2 32,8 5,5 1,6 -1,8
0544 Øystre Slidre  125,7 35,1 6,5 26,0 11,4 46,8 6,6 9,6 2,6
0545 Vang 67,1 21,4 4,0 12,4 5,9 23,3 11,7 8,3 5,4
                   
06 Buskerud 13 876,2 2 981,2  579,7 2 310,6 2 629,7 5 375,1 6,3 6,7 1,9
0602 Drammen 3 714,5  699,9  136,9  563,2  824,2 1 490,3 6,1 7,9 1,9
0604 Kongsberg 1 630,7  323,4 63,6  247,8  452,3  543,6 7,7 10,8 4,1
0605 Ringerike 1 325,1  292,1 57,6  233,4  253,0  489,1 3,9 4,7 0,1
0612 Hole  329,8  104,1 14,2 56,0 36,0  119,4 -0,9 10,4 1,4
0615 Flå 39,4 10,6 2,0 7,6 4,5 14,6 2,9 2,8 -1,2
0616 Nes  155,7 39,6 7,5 27,2 20,4 61,0 0,2 2,0 -1,6
0617 Gol  212,2 54,4 10,4 36,7 27,7 83,0 -2,4 -0,7 -3,8
0618 Hemsedal  124,9 35,3 6,3 20,6 18,9 43,8 11,6 12,1 5,6
0619 Ål  238,7 59,2 11,2 36,3 30,9  101,1 4,8 3,7 0,0
0620 Hol  270,4 78,7 14,5 41,0 39,3 96,9 -2,8 -10,3 -12,5
0621 Sigdal  143,1 40,1 7,0 28,3 16,8 50,8 1,9 4,1 -1,7
0622 Krødsherad  119,2 25,2 4,7 18,6 20,8 49,8 3,6 8,8 6,3
0623 Modum  566,5  134,9 26,7  106,9 94,9  203,1 3,9 0,5 -2,5
0624 Øvre Eiker  749,0  169,8 33,8  141,2  114,3  289,8 8,9 9,7 5,3
0625 Nedre Eiker 1 067,2  216,2 44,0  194,3  156,9  455,7 10,7 8,2 4,1
0626 Lier 1 635,1  289,6 57,7  231,3  324,9  731,6 10,2 8,0 3,6
0627 Røyken  872,2  218,8 44,4  185,3 93,8  329,9 6,8 8,1 4,9
0628 Hurum  405,0 96,9 19,6 83,5 62,9  142,1 8,0 8,5 3,7
0631 Flesberg 99,9 27,2 5,3 20,7 14,4 32,3 0,4 3,7 0,2
0632 Rollag 52,6 16,4 3,1 10,7 7,3 15,1 -2,3 -1,1 -3,6
0633 Nore og Uvdal  125,2 48,7 9,1 19,9 15,4 32,1 7,4 6,1 4,6
                   
07 Vestfold 11 083,4 2 413,0  476,8 1 989,5 2 122,7 4 081,5 5,7 8,7 4,9
0701 Horten 1 220,3  252,2 51,0  214,8  305,1  397,2 8,9 8,9 3,4
0702 Holmestrand  414,6 93,5 19,0 81,6 75,6  144,8 8,2 4,1 -0,6
0704 Tønsberg 2 205,4  454,9 89,8  361,1  553,6  746,0 7,7 12,3 7,2
0706 Sandefjord 2 312,4  458,5 89,0  366,2  452,7  946,0 1,1 5,8 2,4
0709 Larvik 1 945,3  442,1 86,8  363,8  315,9  736,6 5,0 11,6 8,6
0711 Svelvik  245,6 60,8 12,2 54,8 31,3 86,6 5,3 6,8 2,0
0713 Sande  312,3 83,6 16,3 69,6 28,8  113,9 9,7 14,2 10,8
0714 Hof  109,3 27,0 5,4 24,5 14,5 37,9 -0,3 5,8 2,9
0716 Re  341,0 80,0 16,1 71,9 50,0  123,1 7,0 7,8 5,0
0719 Andebu  205,8 47,9 9,6 42,8 36,2 69,3 8,8 3,0 -0,8
0720 Stokke  499,4  101,2 20,1 88,2  107,5  182,5 9,3 6,1 1,0
0722 Nøtterøy  986,9  234,5 46,9  188,2  120,4  396,9 3,9 5,2 4,1
0723 Tjøme  184,4 52,9 9,8 41,2 15,6 64,9 10,4 12,5 8,0
0728 Lardal  100,7 23,9 4,7 20,9 15,4 35,8 12,6 10,4 6,8
                   
08 Telemark 8 890,9 1 785,4  354,4 1 386,6 1 507,4 3 857,2 15,7 5,5 1,6
0805 Porsgrunn 3 011,0  368,5 74,5  302,7  395,2 1 870,1 41,7 7,9 3,8
0806 Skien 2 366,6  518,4  102,6  435,9  522,8  786,9 6,7 10,4 4,0
0807 Notodden  556,6  128,8 25,7 97,5  130,2  174,5 2,1 3,7 -0,4
0811 Siljan 87,7 22,6 4,6 19,4 9,1 31,9 6,7 9,2 4,3
0814 Bamble  662,3  144,6 30,2  123,2  131,1  233,1 6,3 6,2 3,1
0815 Kragerø  414,7 97,3 19,6 82,7 70,4  144,6 6,9 8,9 4,5
0817 Drangedal  138,1 34,7 7,0 29,7 17,5 49,1 10,2 9,2 8,3
0819 Nome  260,9 63,3 12,2 49,0 40,3 96,1 0,3 -0,5 -0,9
0821 Bø  231,7 54,9 10,7 44,0 38,0 84,2 7,0 11,4 6,9
0822 Sauherad  156,1 37,3 7,4 32,5 25,8 53,1 5,7 7,4 4,0
0826 Tinn  309,6  110,2 21,2 49,1 37,7 91,4 10,2 14,1 11,6
0827 Hjartdal 66,9 21,0 4,0 11,7 7,8 22,4 10,0 7,6 7,6
0828 Seljord  128,7 31,1 6,1 23,1 19,2 49,1 6,5 5,0 5,2
0829 Kviteseid 95,6 11,2 1,9 19,0 14,5 49,0 7,0 -59,9 -67,4
0830 Nissedal 54,9 17,1 3,2 10,0 7,3 17,4 0,3 -4,1 -6,1
0831 Fyresdal 49,3 15,0 2,9 9,6 6,8 15,1 1,2 -9,7 -10,2
0833 Tokke  119,3 41,4 8,0 19,5 12,8 37,7 0,6 -14,6 -14,1
0834 Vinje  181,0 68,0 12,6 27,9 21,0 51,5 -0,3 -8,9 -10,5
                   
09 Aust-Agder 5 087,1 1 152,9  228,1  883,0  899,8 1 923,3 8,2 8,5 5,3
0901 Risør  267,8 59,2 11,9 51,0 47,6 98,2 7,6 7,5 3,4
0904 Grimstad 1 015,0  224,9 43,5  156,0  169,6  421,0 20,1 17,1 12,8
0906 Arendal 2 155,1  435,0 87,9  365,1  441,1  826,0 6,8 7,8 5,2
0911 Gjerstad 83,9 19,7 4,0 17,1 14,1 29,0 -1,3 0,4 -0,4
0912 Vegårshei 72,9 16,5 3,3 15,0 9,8 28,3 18,1 11,8 9,4
0914 Tvedestrand  239,7 56,9 11,5 46,8 37,8 86,8 4,0 9,5 5,9
0919 Froland  178,1 41,4 8,3 36,8 20,6 71,0 -11,5 -15,7 -16,2
0926 Lillesand  441,8  105,7 20,3 81,1 69,2  165,6 4,6 11,9 4,9
0928 Birkenes  177,4 39,1 7,9 34,8 32,3 63,3 7,2 4,3 3,2
0929 Åmli 64,8 20,6 3,9 13,3 8,6 18,4 11,1 11,0 8,2
0935 Iveland 42,9 14,3 2,8 9,3 5,3 11,2 7,5 6,2 2,4
0937 Evje og Hornnes  137,5 32,9 6,5 27,1 19,0 51,9 10,2 9,3 7,9
0938 Bygland 47,8 14,6 2,9 9,8 6,7 13,9 0,3 -0,4 -2,4
0940 Valle 69,4 25,9 4,9 10,7 8,4 19,5 5,8 11,0 8,9
0941 Bykle 92,8 46,2 8,4 9,1 9,8 19,3 4,4 4,0 1,8
                   
10 Vest-Agder 9 219,8 1 890,6  372,6 1 446,3 1 942,0 3 568,3 6,9 5,5 2,1
1001 Kristiansand 5 332,6  939,6  184,0  729,2 1 304,2 2 175,6 8,2 8,4 3,7
1002 Mandal  615,4  142,7 28,4  116,8  107,6  219,9 6,8 6,2 2,5
1003 Farsund  392,8 96,9 19,0 77,2 67,1  132,5 -2,0 -0,3 -3,6
1004 Flekkefjord  421,1  100,4 20,3 76,6 67,5  156,4 5,7 7,2 5,6
1014 Vennesla  514,3  123,3 25,2  105,2 91,8  168,9 6,7 7,0 3,6
1017 Songdalen  259,8 54,9 11,1 48,5 42,3  103,1 13,5 9,8 7,5
1018 Søgne  485,1  114,5 22,6 90,5 63,8  193,7 6,2 11,7 8,6
1021 Marnardal 82,0 20,9 4,1 15,7 16,1 25,2 4,5 7,0 2,0
1026 Åseral 50,4 20,2 3,8 7,0 8,4 11,0 4,1 -5,7 -6,0
1027 Audnedal 68,7 14,8 3,0 12,7 12,2 26,0 1,1 -6,0 -6,7
1029 Lindesnes  161,1 40,6 7,9 33,4 25,3 53,9 2,5 4,3 -1,3
1032 Lyngdal  316,3 69,8 14,0 59,0 63,0  110,5 8,9 4,7 3,6
1034 Hægebostad 61,3 15,4 3,1 13,2 9,0 20,6 10,6 7,7 7,3
1037 Kvinesdal  335,9 89,4 17,3 46,7 46,3  136,3 5,7 -6,6 -7,8
1046 Sirdal  122,9 47,2 8,9 14,5 17,5 34,7 -7,8 -20,5 -19,8
                   
11 Rogaland 31 561,2 5 703,3 1 136,1 4 238,7 7 535,5 12 947,5 5,1 10,7 6,5
1101 Eigersund  742,4  167,8 34,0  133,3  133,8  273,6 7,4 11,7 7,0
1102 Sandnes 4 312,6  853,1  170,9  665,7  839,5 1 783,4 9,5 12,1 5,6
1103 Stavanger 12 496,3 1 942,5  385,3 1 390,8 3 679,2 5 098,6 -0,9 10,2 6,1
1106 Haugesund 1 947,0  404,4 81,2  312,3  447,1  702,0 7,3 11,5 7,9
1111 Sokndal  136,0 32,8 6,6 25,0 24,9 46,7 8,4 8,8 4,1
1112 Lund  146,5 29,8 5,9 24,2 33,8 52,7 -7,7 -4,3 -5,3
1114 Bjerkreim  121,5 27,2 5,4 22,5 18,7 47,7 13,3 8,7 7,1
1119 Hå  797,7  180,1 36,0  146,9  137,1  297,7 10,9 10,5 6,0
1120 Klepp  876,9  199,1 39,2  154,7  142,1  341,8 12,1 11,9 6,4
1121 Time  840,1  190,8 38,8  155,4  130,3  324,8 6,0 6,5 3,9
1122 Gjesdal  465,4  116,7 23,5 96,0 56,8  172,4 8,1 10,6 6,7
1124 Sola 3 605,9  349,4 69,3  239,9 1 076,0 1 871,3 14,5 7,8 4,1
1127 Randaberg  769,9  137,8 27,6 99,6  125,1  379,8 -1,3 12,7 6,8
1129 Forsand 72,6 28,0 5,2 9,5 10,1 19,7 3,9 1,3 0,2
1130 Strand  505,3  120,7 24,4 96,7 76,4  187,2 8,3 11,1 6,2
1133 Hjelmeland  142,5 50,1 9,6 23,1 16,8 43,0 -0,6 -5,5 -4,9
1134 Suldal  266,5  101,5 19,0 29,7 29,6 86,7 17,1 39,3 35,1
1135 Sauda  232,1 69,9 13,6 38,7 25,4 84,5 1,0 22,9 18,5
1141 Finnøy  121,1 28,9 5,7 24,3 19,4 42,8 11,8 12,7 9,6
1142 Rennesøy  178,1 49,0 9,2 37,1 16,3 66,5 11,8 14,4 8,0
1144 Kvitsøy 22,1 5,4 1,1 4,3 3,6 7,6 16,3 16,3 12,8
1145 Bokn 30,9 8,1 1,6 6,0 5,0 10,2 3,9 6,6 1,3
1146 Tysvær  416,0  101,3 20,5 84,8 53,4  156,0 7,7 14,3 9,9
1149 Karmøy 1 847,8  412,2 84,1  342,4  324,2  684,9 10,0 7,3 5,7
1151 Utsira 9,2 2,2 0,4 1,9 1,9 2,7 0,8 -2,3 -6,1
1160 Vindafjord  458,7 94,5 18,1 73,8  109,1  163,3 13,2 12,2 10,2
                   
12 Hordaland 28 049,7 5 627,8 1 116,5 4 419,2 5 553,0 11 333,3 8,0 9,8 6,1
1201 Bergen 17 696,9 3 191,2  633,4 2 516,5 3 865,7 7 490,1 8,2 11,0 7,7
1211 Etne  169,8 44,2 8,6 32,4 22,5 62,0 6,1 4,2 1,2
1216 Sveio  192,1 49,8 10,2 41,7 22,9 67,5 15,0 16,1 13,6
1219 Bømlo  582,7  123,4 23,7 98,9  127,4  209,2 19,6 12,7 4,3
1221 Stord 1 019,8  197,0 40,3  166,6  256,7  359,2 10,0 12,3 7,8
1222 Fitjar  135,4 31,8 6,3 24,7 22,7 49,9 -8,0 0,9 -3,3
1223 Tysnes  113,0 27,9 5,5 22,3 16,0 41,3 8,0 10,0 8,4
1224 Kvinnherad  692,5  146,5 29,4  108,1  108,2  300,2 -3,8 -0,7 -2,1
1227 Jondal 46,5 11,5 2,2 7,7 8,9 16,2 -12,3 -14,1 -15,2
1228 Odda  332,5 89,8 17,7 54,5 52,8  117,8 -16,6 -20,5 -20,7
1231 Ullensvang  150,2 37,7 7,3 27,9 20,3 57,1 7,2 6,5 2,4
1232 Eidfjord 68,1 33,9 6,3 8,5 5,6 13,7 10,2 5,7 4,8
1233 Ulvik 48,4 20,2 3,9 7,9 4,8 11,6 5,2 4,5 3,1
1234 Granvin 32,5 8,5 1,7 7,2 4,6 10,4 5,9 7,3 6,9
1235 Voss  618,9  148,3 29,8  110,5  100,9  229,3 9,5 7,3 6,0
1238 Kvam  354,4 89,7 17,5 67,8 57,8  121,7 7,0 8,8 3,1
1241 Fusa  281,8 43,6 8,3 32,8 51,8  145,2 13,0 7,1 1,3
1242 Samnanger 93,4 28,8 5,7 20,2 10,3 28,3 8,0 16,5 11,3
1243 Os  724,9  177,9 35,7  146,9 83,3  281,0 2,1 5,6 2,5
1244 Austevoll  408,6 75,7 12,0 48,1 91,6  181,2 20,9 28,1 4,8
1245 Sund  246,6 59,8 12,1 52,5 39,4 82,8 10,0 11,9 7,8
1246 Fjell 1 063,4  236,3 46,6  199,3  166,2  414,9 9,0 13,1 5,2
1247 Askøy  957,6  245,2 50,4  216,2  111,0  334,7 7,9 13,8 9,6
1251 Vaksdal  151,7 49,4 9,8 29,7 22,1 40,6 4,2 5,1 2,5
1252 Modalen 31,2 16,1 3,0 2,8 4,2 5,1 8,6 3,5 3,5
1253 Osterøy  293,4 68,0 13,7 57,0 48,6  106,1 2,1 3,9 0,3
1256 Meland  274,8 61,4 12,4 53,9 46,7  100,4 12,3 9,5 2,9
1259 Øygarden  166,4 41,4 8,5 36,7 24,0 55,8 18,2 11,6 8,4
1260 Radøy  187,3 47,3 9,6 41,2 27,5 61,8 13,9 17,6 16,2
1263 Lindås  659,2  159,2 32,1  135,2 90,2  242,6 14,8 14,6 11,3
1264 Austrheim  164,5 34,1 6,5 25,6 29,8 68,4 27,7 15,8 14,2
1265 Fedje 22,7 6,1 1,2 4,9 2,4 8,1 10,9 8,3 5,5
1266 Masfjorden 68,8 26,0 5,0 12,8 6,0 18,9 7,1 0,0 -0,9
                   
14 Sogn og Fjordane 5 007,3 1 223,1  239,0  887,7  828,9 1 828,6 0,7 0,1 -3,0
1401 Flora  581,3  126,5 25,6  106,2  130,5  192,7 8,7 11,9 7,1
1411 Gulen  117,5 25,3 4,7 19,3 16,5 51,7 14,7 18,7 13,0
1412 Solund 33,9 9,3 1,8 7,2 4,4 11,3 7,1 4,4 3,2
1413 Hyllestad 62,5 16,8 3,3 13,4 11,8 17,2 18,0 25,5 23,2
1416 Høyanger  170,6 56,1 11,0 33,8 19,1 50,5 -0,1 -3,1 -5,0
1417 Vik  145,0 35,0 6,6 19,1 12,8 71,5 9,7 2,3 -0,6
1418 Balestrand 53,2 15,9 3,1 10,6 8,4 15,1 10,2 14,4 12,3
1419 Leikanger  124,0 23,4 4,7 19,5 44,8 31,6 -65,0 -75,8 -76,2
1420 Sogndal  289,0 71,6 14,2 57,8 51,2 94,2 6,0 6,6 4,0
1421 Aurland  113,9 51,5 9,6 14,0 11,5 27,4 4,8 -3,2 -3,9
1422 Lærdal  103,2 36,2 6,9 19,0 11,9 29,2 10,7 5,9 3,8
1424 Årdal  279,9 86,3 17,0 53,8 28,5 94,2 7,7 2,4 -0,7
1426 Luster  218,2 81,1 15,2 36,3 24,5 61,1 7,8 4,2 3,1
1428 Askvoll  106,6 28,7 5,6 24,1 11,7 36,5 10,4 12,0 9,2
1429 Fjaler  106,6 24,8 4,9 20,8 14,6 41,4 9,7 10,1 9,2
1430 Gaular  105,8 25,8 5,0 22,2 17,7 35,2 10,4 9,4 5,3
1431 Jølster  101,6 28,1 5,4 22,9 10,4 34,8 7,8 4,6 2,5
1432 Førde  758,5  128,9 25,4  107,4  187,9  308,9 3,2 10,5 6,5
1433 Naustdal 85,1 23,7 4,7 20,9 8,2 27,6 6,4 9,7 4,7
1438 Bremanger  175,7 53,1 10,3 31,3 23,4 57,7 -1,7 7,5 4,3
1439 Vågsøy  304,9 65,5 12,9 52,8 53,6  120,1 2,8 4,5 1,8
1441 Selje 98,6 26,1 5,1 22,4 11,0 34,0 -4,4 9,9 6,6
1443 Eid  226,3 54,4 10,7 46,5 27,2 87,4 6,1 8,1 2,7
1444 Hornindal 35,6 10,4 2,1 8,4 3,8 11,0 10,4 9,2 6,4
1445 Gloppen  310,4 55,2 10,7 43,9 31,3  169,2 0,8 0,2 -4,2
1449 Stryn  299,2 63,5 12,4 53,8 52,6  116,9 8,3 9,3 4,2
                   
15 Møre og Romsdal 13 189,8 2 787,3  549,7 2 215,8 2 556,9 5 080,2 7,4 7,6 4,3
1502 Molde 1 503,6  291,7 57,4  233,9  434,3  486,4 6,4 7,5 1,8
1504 Ålesund 2 754,0  516,3  100,7  407,2  566,1 1 163,6 8,4 6,9 5,0
1505 Kristiansund 1 095,8  242,0 49,2  205,1  178,2  421,3 7,9 7,4 4,0
1511 Vanylven  163,2 37,4 7,2 28,2 29,8 60,5 20,6 9,8 5,0
1514 Sande  122,1 28,0 5,6 22,1 24,3 42,1 12,2 7,4 4,8
1515 Herøy  632,1  112,6 21,3 84,5  140,5  273,2 14,9 10,7 4,1
1516 Ulstein  631,8  105,2 19,9 75,3  213,4  218,0 21,0 21,2 18,9
1517 Hareid  245,6 51,5 10,4 43,2 56,3 84,1 10,7 11,8 8,7
1519 Volda  361,5 82,8 16,2 68,8 67,0  126,7 6,3 7,2 3,8
1520 Ørsta  535,4  108,5 21,8 87,7 85,1  232,4 14,4 13,7 9,9
1523 Ørskog 96,0 21,4 4,2 17,3 15,5 37,6 1,8 3,0 0,8
1524 Norddal 73,0 25,7 4,9 13,3 10,5 18,5 3,1 0,9 0,7
1525 Stranda  193,0 46,7 9,2 36,8 31,2 69,2 2,4 6,3 1,8
1526 Stordal 39,1 9,0 1,7 7,3 9,6 11,6 3,3 2,5 0,6
1528 Sykkylven  445,5 73,6 14,7 61,1 82,2  213,9 2,3 0,0 -0,5
1529 Skodje  158,8 39,6 7,9 31,7 24,0 55,5 -5,7 -2,2 -5,2
1531 Sula  337,6 74,9 15,0 65,8 53,7  128,2 8,2 9,9 4,9
1532 Giske  290,8 73,9 15,0 64,2 32,3  105,3 11,0 14,2 11,5
1534 Haram  468,8  108,5 21,4 83,0 91,9  164,0 7,5 7,8 4,4
1535 Vestnes  314,5 71,8 13,9 58,8 56,0  114,1 14,9 19,1 12,2
1539 Rauma  345,2 75,7 14,5 59,0 59,8  136,2 -9,2 4,9 2,4
1543 Nesset  123,0 38,9 7,6 23,7 18,4 34,5 6,1 4,2 2,6
1545 Midsund 78,0 20,0 4,0 15,6 12,1 26,3 -1,9 -0,1 -2,9
1546 Sandøy 98,6 17,8 3,4 12,9 13,1 51,3 2,6 7,4 7,9
1547 Aukra  146,7 46,6 9,6 32,8 18,5 39,3 -5,6 3,9 1,2
1548 Fræna  448,5 89,2 17,6 78,4 55,8  207,4 1,9 7,2 1,9
1551 Eide  146,2 31,8 6,3 28,2 29,0 50,8 12,0 11,8 7,1
1554 Averøy  223,2 55,5 11,2 47,6 30,5 78,4 8,0 10,6 6,5
1557 Gjemnes 92,4 24,9 5,0 22,1 10,4 30,1 8,7 8,1 5,8
1560 Tingvoll  101,1 24,9 5,0 22,3 11,1 37,8 6,9 8,9 5,4
1563 Sunndal  323,7 89,0 18,0 62,6 40,9  113,1 6,3 1,7 1,0
1566 Surnadal  261,1 56,5 11,2 43,9 29,8  119,7 0,8 4,3 2,6
1567 Rindal 74,4 21,8 4,1 14,1 7,1 27,2 8,9 8,7 5,1
1571 Halsa 60,9 17,2 3,1 9,8 4,8 26,0 -24,9 -25,5 -30,9
1573 Smøla 80,4 22,5 4,6 19,4 4,8 29,1 16,7 7,0 5,9
1576 Aure  124,4 34,0 6,8 28,0 8,8 46,9 3,7 8,9 7,2
                   
16 Sør-Trøndelag 14 962,3 3 024,2  603,4 2 533,1 2 973,8 5 827,7 8,8 8,1 3,6
1601 Trondheim 10 552,6 1 931,6  384,8 1 609,1 2 385,4 4 241,8 9,9 8,3 3,3
1612 Hemne  143,6 37,6 7,6 31,7 12,7 53,9 3,5 3,9 2,9
1613 Snillfjord 30,1 8,5 1,7 6,9 2,7 10,3 2,0 2,8 1,5
1617 Hitra  133,0 34,0 6,8 31,1 11,8 49,3 3,9 4,6 0,7
1620 Frøya  205,3 37,8 7,4 32,9 15,8  111,4 -15,9 6,7 0,6
1621 Ørland  201,7 46,1 9,2 40,6 30,6 75,2 7,5 12,5 6,2
1622 Agdenes 57,4 14,0 2,8 12,3 11,7 16,5 8,3 7,3 7,8
1624 Rissa  229,6 54,0 11,0 47,1 43,4 74,2 7,4 10,9 8,9
1627 Bjugn  151,9 36,5 7,5 33,3 20,6 53,9 3,9 10,3 7,9
1630 Åfjord  105,3 26,3 5,3 22,7 11,0 40,0 10,0 10,7 7,8
1632 Roan 27,1 7,7 1,5 6,9 1,9 9,0 9,9 9,6 6,8
1633 Osen 33,5 8,8 1,7 7,4 2,1 13,4 9,9 6,3 3,6
1634 Oppdal  249,2 62,5 12,3 49,2 27,3 98,0 6,6 4,0 0,2
1635 Rennebu 84,6 27,7 5,4 17,8 7,0 26,7 3,0 -0,1 -1,2
1636 Meldal  136,1 33,4 6,5 27,2 20,0 49,0 10,8 11,0 6,4
1638 Orkdal  492,7  104,5 21,1 89,8 98,8  178,5 17,0 18,2 11,6
1640 Røros  228,7 53,8 10,7 44,3 33,8 86,1 7,0 5,8 5,8
1644 Holtålen 61,6 16,6 3,3 14,6 4,9 22,3 7,8 7,7 2,6
1648 Midtre Gauldal  197,7 48,4 9,7 42,3 33,5 63,8 2,3 3,9 1,8
1653 Melhus  537,2  134,8 26,9  116,7 74,5  184,3 5,7 7,0 2,0
1657 Skaun  199,8 53,6 10,9 50,9 20,4 64,0 2,9 2,7 -1,5
1662 Klæbu  209,7 56,3 11,5 47,1 22,9 71,9 5,3 5,7 1,5
1663 Malvik  491,1  128,5 25,9  116,2 52,8  167,7 8,6 9,7 4,6
1664 Selbu  158,3 38,3 7,6 28,7 25,4 58,3 11,1 5,8 4,6
1665 Tydal 44,7 23,1 4,3 6,4 2,8 8,1 8,2 4,0 4,1
                   
17 Nord-Trøndelag 4 973,3 1 150,5  233,0 1 003,6  835,9 1 750,2 4,4 5,9 2,8
1702 Steinkjer  977,6  180,6 36,8  157,8  204,3  398,0 -0,2 7,9 3,7
1703 Namsos  456,3  113,4 23,2  104,5 43,7  171,5 7,9 8,3 6,0
1711 Meråker 91,7 25,6 5,2 17,7 15,1 28,2 8,7 1,3 1,9
1714 Stjørdal  813,2  192,3 38,5  171,7  139,3  271,4 4,1 7,1 2,4
1717 Frosta 73,2 18,5 3,6 16,0 10,4 24,7 -4,3 -10,7 -14,6
1718 Leksvik  129,8 28,9 5,7 25,7 24,0 45,5 5,7 7,0 2,0
1719 Levanger  724,9  164,0 33,8  146,0  157,5  223,6 8,2 10,7 7,8
1721 Verdal  532,7  117,2 24,0  103,7  120,1  167,8 5,2 6,4 4,9
1723 Mosvik 25,7 7,5 1,5 6,0 3,0 7,7 7,9 -5,1 -7,6
1724 Verran  102,7 26,8 5,3 21,0 22,6 27,0 3,7 7,9 3,5
1725 Namdalseid 46,3 12,6 2,5 11,5 3,3 16,5 12,4 11,0 4,2
1729 Inderøy  200,1 49,4 9,9 44,0 28,9 67,9 8,9 6,6 0,5
1736 Snåsa 59,0 17,4 3,5 14,1 5,5 18,5 4,8 2,3 1,0
1738 Lierne 44,5 14,6 2,9 10,4 4,0 12,7 8,4 6,0 4,8
1739 Røyrvik 20,3 9,4 1,8 3,9 1,9 3,3 8,9 8,7 6,0
1740 Namsskogan 27,3 8,9 1,7 6,3 2,6 7,8 -29,5 -54,0 -52,8
1742 Grong 83,7 25,7 5,1 17,5 6,1 29,4 -1,3 -4,5 -6,5
1743 Høylandet 39,7 10,2 2,1 9,5 3,3 14,6 8,0 5,5 3,7
1744 Overhalla  142,8 32,4 6,6 29,0 14,0 60,8 18,9 8,9 7,5
1748 Fosnes 16,4 4,8 1,0 4,4 1,0 5,3 2,8 10,5 5,9
1749 Flatanger 36,4 8,4 1,7 7,4 2,6 16,3 7,2 4,5 3,6
1750 Vikna  158,6 36,6 7,5 34,9 10,2 69,5 1,1 7,8 2,5
1751 Nærøy  153,0 40,6 8,4 36,7 10,6 56,7 1,1 9,0 7,1
1755 Leka 17,2 4,6 0,9 4,1 2,0 5,6 7,6 0,8 -0,3
                   
18 Nordland 9 478,3 2 316,9  470,0 1 901,1  958,9 3 831,4 8,0 5,4 3,2
1804 Bodø 2 126,7  490,4  101,3  429,9  354,8  750,4 6,3 7,3 4,7
1805 Narvik  754,7  184,0 38,2  156,0 81,2  295,4 6,5 5,8 4,5
1811 Bindal 48,2 17,4 3,4 10,2 3,8 13,4 4,3 4,5 2,6
1812 Sømna 56,5 14,7 3,0 14,3 3,9 20,6 5,6 10,7 6,1
1813 Brønnøy  238,6 64,1 12,9 58,7 16,7 86,2 4,0 8,2 6,2
1815 Vega 35,6 9,5 1,9 8,5 2,3 13,4 8,3 7,3 2,6
1816 Vevelstad 13,2 3,8 0,8 3,5 0,8 4,3 15,6 17,4 11,5
1818 Herøy 58,9 14,7 2,9 12,7 4,7 23,9 16,3 9,7 5,1
1820 Alstahaug  244,0 60,7 13,3 58,1 14,3 97,7 20,6 14,2 19,1
1822 Leirfjord 56,0 15,3 3,1 14,5 3,7 19,4 8,7 8,1 5,9
1824 Vefsn  638,5  130,8 26,4  104,6 36,6  340,1 3,5 8,7 4,3
1825 Grane 42,0 13,2 2,6 10,0 2,8 13,5 2,7 1,2 -1,2
1826 Hattfjelldal 49,0 13,7 2,6 9,3 3,6 19,6 9,3 -1,4 -5,2
1827 Dønna 39,6 10,8 2,2 9,9 3,2 13,5 0,1 -1,5 -1,7
1828 Nesna 54,0 13,1 2,6 12,0 6,0 20,2 15,9 7,8 4,3
1832 Hemnes  162,0 65,5 12,7 30,9 8,8 44,1 3,6 1,6 0,9
1833 Rana 1 235,5  296,1 59,5  212,7  121,6  545,6 29,0 16,9 14,4
1834 Lurøy 72,2 17,1 3,4 13,8 6,6 31,3 -30,3 -2,7 -3,9
1835 Træna 17,8 4,9 1,0 4,0 1,6 6,3 16,4 20,0 17,4
1836 Rødøy 42,9 10,5 2,1 8,6 2,9 18,9 2,8 7,9 3,8
1837 Meløy  298,2 77,3 15,5 56,5 41,2  107,8 -5,6 -30,0 -28,8
1838 Gildeskål 68,6 19,6 3,9 14,4 5,8 24,8 4,3 -2,1 -2,1
1839 Beiarn 40,8 15,6 3,0 7,2 3,0 12,1 12,5 -2,3 -2,4
1840 Saltdal  163,9 41,9 8,4 36,5 13,4 63,7 11,1 9,8 6,3
1841 Fauske  527,2  104,8 20,8 75,3 24,1  302,2 24,3 8,4 3,9
1845 Sørfold  118,2 28,0 5,5 13,7 6,6 64,4 -15,6 -17,4 -17,3
1848 Steigen 75,4 20,6 4,1 18,5 7,0 25,2 11,8 10,3 6,1
1849 Hamarøy 68,4 18,6 3,7 12,4 5,2 28,5 -2,9 0,9 0,3
1850 Tysfjord 64,7 19,2 3,9 14,1 4,9 22,6 -15,3 -38,4 -37,0
1851 Lødingen 81,1 22,5 4,6 19,0 5,9 29,1 16,7 17,0 16,0
1852 Tjeldsund 37,0 10,8 2,2 9,5 2,3 12,1 13,2 15,6 7,7
1853 Evenes 42,5 11,0 2,2 8,8 3,0 17,5 -7,9 -3,3 -7,1
1854 Ballangen 69,6 19,1 3,9 17,5 4,7 24,4 9,9 9,5 5,6
1856 Røst 22,9 5,7 1,1 4,3 2,0 9,8 -11,1 -0,8 -6,3
1857 Værøy 32,2 6,6 1,3 5,6 2,2 16,6 -0,6 -3,2 -7,0
1859 Flakstad 43,0 12,6 2,5 10,1 2,9 14,9 5,9 9,2 4,9
1860 Vestvågøy  340,2 88,9 18,1 80,0 24,1  129,2 8,9 9,2 5,0
1865 Vågan  323,9 76,9 15,9 70,4 32,0  128,6 5,3 8,9 7,2
1866 Hadsel  247,3 67,1 13,8 60,3 19,6 86,6 -5,5 2,4 -1,0
1867 Bø 76,1 19,9 4,1 18,4 6,7 27,1 4,4 8,4 4,8
1868 Øksnes  155,6 39,3 8,0 35,5 15,9 56,9 -5,6 13,4 11,5
1870 Sortland  346,7 82,9 16,1 81,6 29,4  136,7 4,5 8,7 0,7
1871 Andøy  210,1 46,7 9,6 40,0 14,8 99,0 17,2 9,3 5,6
1874 Moskenes 38,6 10,9 2,2 9,2 2,6 13,6 4,2 5,2 2,8
                   
19 Troms Romsa 6 054,7 1 533,1  310,5 1 323,7  683,1 2 204,4 4,8 10,6 5,9
1901 Harstad  920,0  238,7 48,3  206,9 63,8  362,3 11,6 17,1 13,4
1902 Tromsø 3 114,3  689,4  141,3  624,9  501,1 1 157,6 0,3 6,2 1,6
1911 Kvæfjord 87,6 24,1 4,9 22,0 8,1 28,6 5,2 6,2 1,1
1913 Skånland 86,4 23,7 4,9 21,3 5,9 30,6 2,0 4,7 2,1
1915 Bjarkøy 13,4 3,8 0,8 3,1 1,0 4,7 0,6 3,0 -1,4
1917 Ibestad 43,3 11,0 2,2 9,1 3,1 17,9 13,0 66,2 -7,1
1919 Gratangen 33,9 8,7 1,8 7,8 3,0 12,6 10,2 17,7 16,6
1920 Lavangen 27,4 8,0 1,6 7,0 2,0 8,9 20,9 28,8 23,4
1922 Bardu  155,3 52,6 10,5 34,2 8,0 50,1 10,0 6,5 3,1
1923 Salangen 62,9 18,2 3,7 15,7 5,1 20,2 1,4 1,9 0,3
1924 Målselv  241,9 70,1 14,0 56,2 14,4 87,3 10,1 12,0 9,3
1925 Sørreisa  106,1 28,4 5,7 25,2 5,9 41,0 4,9 12,0 6,3
1926 Dyrøy 32,1 9,0 1,8 8,1 2,3 10,8 11,7 11,0 7,1
1927 Tranøy 44,1 12,0 2,4 10,9 3,7 15,1 13,9 12,5 8,5
1928 Torsken 32,4 8,5 1,8 7,7 2,7 11,7 27,6 20,2 16,6
1929 Berg 35,8 10,0 2,0 8,1 3,3 12,4 12,9 14,0 10,2
1931 Lenvik  391,6  100,8 20,2 87,2 37,1  146,3 8,2 9,9 7,0
1933 Balsfjord  152,2 41,3 8,2 37,7 10,2 54,8 7,3 4,9 -0,2
1936 Karlsøy 58,0 19,5 3,9 18,0 1,2 15,3 9,3 6,3 3,1
1938 Lyngen 72,4 24,2 4,9 22,4 0,6 20,4 9,2 12,4 7,8
1939 Storfjord 47,2 19,5 3,8 13,3 0,0 10,5 -2,5 -4,8 -8,0
1940 Gáivuotna Kåfjord 45,9 17,7 3,6 14,5 0,0 10,2 8,4 6,6 4,8
1941 Skjervøy 62,7 21,0 4,3 19,6 0,5 17,3 -5,1 -1,0 -4,6
1942 Nordreisa  121,2 37,9 7,7 34,0 0,1 41,5 4,7 8,9 3,6
1943 Kvænangen 66,6 34,9 6,5 8,9 0,0 16,3  139,1  253,8  222,1
                   
20 Finnmark Finnmárku 2 137,9  703,8  144,4  602,6 11,4  675,7 4,5 7,0 3,4
2002 Vardø 50,7 17,8 3,7 15,9 0,1 13,3 1,6 1,9 -3,7
2003 Vadsø  179,6 54,9 11,2 47,7 -0,6 66,4 -3,7 1,1 -1,8
2004 Hammerfest  377,7  143,5 30,0  102,9 7,6 93,8 -3,3 7,2 4,7
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 55,5 19,2 3,9 19,3 0,0 13,2 6,5 3,6 1,0
2012 Alta  561,5  167,4 34,2  150,6 2,9  206,4 8,5 6,3 2,6
2014 Loppa 23,7 8,4 1,7 7,6 0,0 6,0 7,5 7,0 5,0
2015 Hasvik 30,1 10,2 2,1 8,8 0,1 9,0 20,3 15,8 13,1
2017 Kvalsund 24,6 8,6 1,8 7,5 -0,3 7,0 11,5 2,3 3,0
2018 Måsøy 31,9 11,0 2,2 9,3 0,0 9,3 -1,2 -2,5 -5,1
2019 Nordkapp 87,3 29,6 6,0 26,2 0,0 25,5 10,1 9,6 4,5
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  111,2 35,9 7,4 32,8 0,1 35,0 10,4 10,2 5,3
2021 Kárásjohka Karasjok 61,1 20,7 4,2 20,3 0,4 15,3 8,8 8,7 3,0
2022 Lebesby 34,6 12,3 2,5 9,7 0,0 10,1 4,1 -0,8 -1,5
2023 Gamvik 24,9 8,6 1,8 7,6 0,0 6,9 3,5 5,3 2,0
2024 Berlevåg 26,9 9,2 1,9 8,0 0,0 7,9 16,5 11,2 5,6
2025 Deatnu Tana 71,7 23,5 4,8 21,3 0,0 22,1 -4,9 6,1 2,8
2027 Unjárga Nesseby 18,4 6,5 1,3 5,9 0,0 4,6 10,1 10,1 5,7
2028 Båtsfjord 56,0 18,9 3,8 17,3 0,2 16,0 7,2 11,4 6,7
2030 Sør-Varanger  310,4 97,6 20,1 84,1 0,7  107,9 7,9 11,9 6,8
                   
2100 Svalbard  108,3 . . . . . 5,2 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen  102 223,5  137,7 29,1  182,1  378,1  101 496,5 5,0 28,7 20,3
2311 Nordsjøen  100 201,5 0,0 0,0 0,0 0,0  100 201,5 4,5 . .
2312 Stavanger 2 022,0  137,7 29,1  182,1  378,1 1 295,0 32,0 28,7 20,3

Standardtegn i tabeller