Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter fylke. Januar-juni. 2008 og 2009. Millionar kroner
Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009
I alt  374 143  391 896 4,7 52 817 56 982 7,9 10 792 11 214 3,9
                   
01 Østfold 12 134 12 077 -0,5 2 450 2 619 6,9  509  519 2,1
02 Akershus 36 940 37 094 0,4 6 680 7 163 7,2 1 371 1 411 2,8
03 Oslo 59 908 61 413 2,5 8 514 9 245 8,6 1 670 1 741 4,3
04 Hedmark 7 304 7 700 5,4 1 620 1 724 6,4  333  344 3,5
05 Oppland 7 437 7 708 3,6 1 673 1 800 7,6  341  355 4,3
06 Buskerud 13 049 13 876 6,3 2 793 2 981 6,7  569  580 1,9
07 Vestfold 10 489 11 083 5,7 2 220 2 413 8,7  455  477 4,9
08 Telemark 7 686 8 891 15,7 1 692 1 785 5,5  349  354 1,6
09 Aust-Agder 4 703 5 087 8,2 1 063 1 153 8,5  217  228 5,3
10 Vest-Agder 8 621 9 220 6,9 1 791 1 891 5,5  365  373 2,1
11 Rogaland 30 026 31 561 5,1 5 154 5 703 10,7 1 067 1 136 6,5
12 Hordaland 25 974 28 050 8,0 5 124 5 628 9,8 1 052 1 117 6,1
14 Sogn og Fjordane 4 971 5 007 0,7 1 222 1 223 0,1  246  239 -3,0
15 Møre og Romsdal 12 281 13 190 7,4 2 590 2 787 7,6  527  550 4,3
16 Sør-Trøndelag 13 758 14 962 8,8 2 797 3 024 8,1  583  603 3,6
17 Nord-Trøndelag 4 763 4 973 4,4 1 087 1 150 5,9  227  233 2,8
18 Nordland 8 773 9 478 8,0 2 198 2 317 5,4  456  470 3,2
19 Troms Romsa 5 776 6 055 4,8 1 386 1 533 10,6  293  310 5,9
20 Finnmark Finnmárku 2 047 2 138 4,5  658  704 7,0  140  144 3,4
21 Svalbard  103  108 5,2 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen 97 398  102 224 5,0  107  138 28,7 24 29 20,3
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009
I alt 57 148 60 942 6,6 40 751 44 392 8,9  212 532  218 259 2,7
                   
01 Østfold 2 149 2 248 4,6 2 005 2 183 8,9 5 022 4 508 -10,2
02 Akershus 6 951 7 464 7,4 5 195 5 509 6,0 16 743 15 548 -7,1
03 Oslo 16 208 17 000 4,9 6 033 6 438 6,7 27 484 26 988 -1,8
04 Hedmark 1 421 1 518 6,8 1 333 1 467 10,1 2 597 2 646 1,9
05 Oppland 1 219 1 294 6,2 1 335 1 472 10,3 2 870 2 787 -2,9
06 Buskerud 2 416 2 630 8,9 2 133 2 311 8,3 5 138 5 375 4,6
07 Vestfold 1 992 2 123 6,6 1 806 1 989 10,1 4 016 4 081 1,6
08 Telemark 1 430 1 507 5,4 1 259 1 387 10,1 2 956 3 857 30,5
09 Aust-Agder  842  900 6,9  799  883 10,5 1 783 1 923 7,9
10 Vest-Agder 1 786 1 942 8,8 1 324 1 446 9,2 3 356 3 568 6,3
11 Rogaland 7 255 7 536 3,9 3 873 4 239 9,4 12 677 12 948 2,1
12 Hordaland 5 062 5 553 9,7 3 950 4 419 11,9 10 787 11 333 5,1
14 Sogn og Fjordane  760  829 9,0  864  888 2,8 1 878 1 829 -2,7
15 Møre og Romsdal 2 329 2 557 9,8 2 057 2 216 7,7 4 778 5 080 6,3
16 Sør-Trøndelag 2 803 2 974 6,1 2 301 2 533 10,1 5 275 5 828 10,5
17 Nord-Trøndelag  782  836 6,9  907 1 004 10,6 1 760 1 750 -0,5
18 Nordland  871  959 10,1 1 706 1 901 11,4 3 543 3 831 8,1
19 Troms Romsa  654  683 4,5 1 194 1 324 10,8 2 249 2 204 -2,0
20 Finnmark Finnmárku 16 11 -27,3  553  603 9,0  681  676 -0,7
21 Svalbard . . . . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  204  378 85,6  124  182 46,8 96 939  101 497 4,7

Standardtegn i tabeller