Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter kommune. Januar-mai 2009. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  357 191,7 56 088,7 11 032,1 43 700,8 60 509,7  185 752,6 -3,4 8,0 4,0
                   
01 Østfold 11 895,9 2 574,8  510,1 2 145,2 2 220,2 4 445,7 3,6 7,1 2,4
0101 Halden 1 125,1  254,1 50,8  215,3  201,8  403,2 6,1 7,1 3,8
0104 Moss 1 391,4  298,3 60,5  252,6  248,3  531,7 3,9 8,7 4,4
0105 Sarpsborg 2 482,4  472,7 94,6  404,3  478,0 1 032,8 0,5 6,8 2,0
0106 Fredrikstad 3 315,5  692,0  135,5  578,9  729,6 1 179,5 3,1 7,5 0,1
0111 Hvaler  158,2 44,0 8,4 34,3 15,2 56,4 14,1 13,5 9,3
0118 Aremark 55,5 17,4 3,1 10,8 5,9 18,2 28,0 34,0 23,2
0119 Marker  128,4 30,0 5,9 24,4 20,2 47,9 0,6 4,5 3,0
0121 Rømskog 28,0 6,0 1,1 4,4 5,3 11,1 2,1 -3,8 -8,7
0122 Trøgstad  183,3 46,8 9,3 39,6 23,1 64,5 4,1 2,7 2,6
0123 Spydeberg  234,3 54,9 10,8 42,7 41,8 84,1 2,7 2,7 -1,4
0124 Askim  670,8  158,8 31,3  116,5  127,8  236,4 6,0 6,7 4,8
0125 Eidsberg  456,3  101,8 20,2 86,7 82,5  165,2 6,6 8,4 8,3
0127 Skiptvet  123,7 32,7 6,6 27,7 13,5 43,1 7,4 5,1 2,8
0128 Rakkestad  311,5 70,0 13,5 58,6 52,0  117,4 9,5 10,6 7,0
0135 Råde  278,1 66,4 13,3 54,6 40,1  103,8 4,2 5,3 3,6
0136 Rygge  614,8  141,3 27,9  116,1 99,4  230,1 0,9 3,0 -1,9
0137 Våler  165,3 41,9 8,4 37,0 17,6 60,4 8,3 8,1 5,8
0138 Hobøl  173,5 45,6 9,1 40,8 18,0 60,0 3,2 2,2 -1,4
                   
02 Akershus 36 496,8 7 048,9 1 386,6 5 419,2 7 410,2 15 231,9 0,3 7,4 3,0
0211 Vestby  752,3  159,9 32,3  137,3  121,6  301,1 9,5 11,9 7,3
0213 Ski 1 510,2  343,4 68,4  274,7  227,5  596,2 3,0 7,7 4,8
0214 Ås  810,5  178,9 36,1  147,5  153,7  294,3 5,6 11,6 5,8
0215 Frogn  744,5  184,8 37,2  145,2 76,0  301,4 2,5 4,3 0,4
0216 Nesodden  739,9  193,5 39,4  163,9 77,8  265,4 5,6 7,0 4,2
0217 Oppegård 1 774,4  347,3 68,5  269,4  353,7  735,5 4,3 6,4 1,0
0219 Bærum 11 758,6 1 985,8  371,6 1 303,9 2 974,5 5 122,9 -10,8 7,0 0,7
0220 Asker 5 078,2  878,9  170,2  603,6  971,2 2 454,3 3,5 6,4 2,6
0221 Aurskog-Høland  526,8  125,3 24,9  114,9 75,9  185,8 5,9 6,5 3,1
0226 Sørum  802,9  169,4 34,3  142,7 90,4  366,0 11,3 8,7 7,6
0227 Fet  525,8  122,5 24,6  101,1 47,2  230,4 25,1 15,3 10,8
0228 Rælingen  663,5  175,4 36,5  156,0 52,7  242,9 6,4 5,9 4,2
0229 Enebakk  412,4  101,9 20,1 92,3 56,5  141,6 6,0 6,8 1,1
0230 Lørenskog 2 339,7  394,2 81,0  323,7  616,7  924,1 7,8 4,5 2,3
0231 Skedsmo 2 864,5  568,5  114,4  465,9  594,6 1 121,0 6,8 8,3 3,3
0233 Nittedal 1 194,7  243,2 50,3  206,0  196,7  498,6 0,4 6,1 3,3
0234 Gjerdrum  260,5 68,5 13,6 55,6 25,6 97,2 1,5 6,2 1,1
0235 Ullensaker 1 792,9  310,2 63,8  268,9  457,8  692,2 18,7 10,9 8,5
0236 Nes  690,7  179,0 35,5  158,6 84,5  233,1 6,8 8,1 2,6
0237 Eidsvoll  757,8  190,2 38,4  172,8  101,0  255,4 9,6 9,8 7,2
0238 Nannestad  408,8  105,9 20,9 96,2 42,2  143,6 8,3 8,0 0,9
0239 Hurdal 86,9 22,0 4,4 19,3 12,4 28,8 7,0 7,3 5,5
                   
0301 Oslo 60 184,3 9 062,6 1 706,2 6 310,2 16 871,4 26 233,9 2,6 8,8 4,5
                   
04 Hedmark 7 581,6 1 691,9  337,9 1 439,7 1 508,0 2 604,1 4,8 5,9 3,0
0402 Kongsvinger  704,2  156,0 30,8  132,1  127,3  257,9 9,5 8,6 3,5
0403 Hamar 1 559,7  292,7 58,3  241,9  363,1  603,7 0,1 4,1 0,4
0412 Ringsaker 1 456,7  273,6 55,7  242,6  465,9  418,9 3,6 6,0 3,7
0415 Løten  219,1 58,5 11,8 52,9 25,8 70,0 5,0 7,3 5,0
0417 Stange  687,2  165,8 33,9  145,9 95,2  246,3 9,3 10,5 7,6
0418 Nord-Odal  175,3 40,1 7,9 35,5 23,8 67,9 5,4 6,0 1,1
0419 Sør-Odal  280,6 70,7 13,9 60,9 38,2 96,8 6,4 6,0 0,9
0420 Eidskog  188,0 46,8 9,5 42,3 26,4 63,1 1,1 1,5 -2,0
0423 Grue  175,5 42,2 8,4 35,1 28,0 61,9 8,7 4,8 4,4
0425 Åsnes  230,5 60,3 11,9 50,9 31,8 75,6 8,7 7,2 3,4
0426 Våler  122,7 30,8 6,0 25,8 22,8 37,3 1,7 1,9 0,1
0427 Elverum  775,2  180,0 36,5  156,1  143,0  259,7 7,2 8,1 6,8
0428 Trysil  256,1 66,6 12,5 49,7 42,2 85,1 5,9 8,7 5,2
0429 Åmot  148,4 41,2 8,2 31,9 17,2 49,8 0,7 -1,7 -2,6
0430 Stor-Elvdal 76,4 22,3 4,3 17,4 6,5 25,9 -1,0 -1,7 -3,1
0432 Rendalen 57,9 20,2 3,8 12,9 5,0 16,0 8,0 4,7 3,3
0434 Engerdal 36,9 9,9 2,0 9,1 4,5 11,4 0,7 1,2 -1,8
0436 Tolga 44,2 11,2 2,2 10,6 4,3 15,8 13,4 10,6 8,1
0437 Tynset  203,5 51,5 10,1 42,5 21,4 77,9 8,2 4,4 0,3
0438 Alvdal 78,1 22,2 4,3 17,3 7,4 26,9 2,7 -6,6 -7,3
0439 Folldal 45,6 13,3 2,6 11,5 3,4 14,8 5,3 2,9 -0,9
0441 Os 60,0 15,8 3,2 14,7 4,9 21,4 10,0 10,7 9,0
                   
05 Oppland 7 569,9 1 763,7  348,0 1 442,8 1 281,0 2 734,4 2,8 6,9 3,7
0501 Lillehammer 1 430,2  275,0 54,2  221,9  295,2  584,0 -4,7 6,5 3,2
0502 Gjøvik 1 229,8  265,7 54,8  232,2  240,1  437,1 5,8 7,6 6,8
0511 Dovre 84,6 22,9 4,5 19,6 7,8 29,7 5,5 6,1 3,0
0512 Lesja 69,5 22,6 4,3 15,6 6,3 20,9 6,1 12,5 10,2
0513 Skjåk 82,5 28,9 5,5 14,4 7,5 26,2 23,3 36,1 33,3
0514 Lom 92,5 22,3 4,2 17,6 9,9 38,4 11,9 13,9 8,4
0515 Vågå  147,0 30,3 6,0 24,6 10,1 76,0 -1,9 -2,1 -6,6
0516 Nord-Fron  263,9 68,4 13,1 44,9 43,5 94,1 6,5 5,9 1,3
0517 Sel  170,9 46,2 9,1 41,2 17,0 57,4 3,4 4,8 0,6
0519 Sør-Fron  109,9 30,8 5,9 22,9 13,7 36,6 11,0 8,0 4,8
0520 Ringebu  168,6 41,3 7,7 32,5 25,6 61,6 3,0 2,7 1,4
0521 Øyer  189,1 52,6 9,9 39,7 30,4 56,5 2,5 5,2 1,5
0522 Gausdal  204,9 53,4 10,3 45,3 27,9 68,0 3,8 7,2 4,2
0528 Østre Toten  549,7  126,8 25,0  112,2 90,9  194,9 6,6 8,2 2,2
0529 Vestre Toten  544,4  112,6 22,9 97,9  138,7  172,2 -3,6 5,5 3,3
0532 Jevnaker  256,8 57,6 11,9 51,4 44,5 91,4 1,4 9,6 7,4
0533 Lunner  323,8 84,6 16,9 76,2 33,8  112,2 6,3 6,9 1,9
0534 Gran  552,5  124,8 24,9  108,9  101,3  192,6 4,5 4,4 0,8
0536 Søndre Land  171,7 44,3 9,1 40,1 27,7 50,5 1,4 3,4 0,6
0538 Nordre Land  247,6 62,1 12,1 45,8 41,4 86,2 10,9 9,1 5,3
0540 Sør-Aurdal  109,9 32,5 6,1 23,2 10,7 37,5 7,8 7,1 3,2
0541 Etnedal 40,9 11,2 2,1 9,2 4,0 14,4 4,2 2,0 -0,1
0542 Nord-Aurdal  264,2 70,2 13,3 52,1 29,9 98,7 8,0 7,3 3,9
0543 Vestre Slidre 80,5 22,6 4,1 16,5 6,2 31,1 5,4 2,2 -1,3
0544 Øystre Slidre  120,3 33,8 6,2 25,0 11,2 44,2 4,9 8,9 1,8
0545 Vang 63,9 20,3 3,8 11,9 5,8 22,1 9,8 6,0 3,2
                   
06 Buskerud 13 602,6 2 929,8  569,2 2 271,4 2 604,2 5 228,1 5,7 6,9 2,0
0602 Drammen 3 655,7  688,5  134,6  554,1  812,0 1 466,4 5,6 7,8 1,8
0604 Kongsberg 1 578,0  319,2 62,7  245,5  451,2  499,4 4,9 10,3 3,5
0605 Ringerike 1 308,1  287,9 56,7  230,0  252,0  481,5 4,1 5,1 0,5
0612 Hole  323,3  102,0 13,9 54,8 35,2  117,2 -0,8 10,6 1,7
0615 Flå 38,4 10,4 1,9 7,4 4,5 14,2 1,3 1,4 -2,7
0616 Nes  152,4 38,7 7,3 26,5 20,1 59,8 1,4 3,2 -0,2
0617 Gol  210,4 53,7 10,3 36,2 28,0 82,2 2,6 5,6 2,4
0618 Hemsedal  120,8 33,9 6,1 19,8 18,7 42,2 12,6 14,0 7,1
0619 Ål  233,1 57,7 10,9 35,3 30,4 98,9 4,2 3,2 -0,5
0620 Hol  264,0 76,5 14,1 39,4 38,5 95,6 -2,1 -9,8 -12,1
0621 Sigdal  138,0 38,5 6,7 27,2 16,8 48,8 1,1 3,5 -2,4
0622 Krødsherad  115,9 24,3 4,5 17,9 20,5 48,7 2,8 8,0 5,4
0623 Modum  557,4  132,6 26,2  104,9 93,5  200,2 3,7 0,5 -2,5
0624 Øvre Eiker  736,0  166,0 33,0  138,1  113,4  285,4 8,9 9,3 4,9
0625 Nedre Eiker 1 039,1  213,7 43,5  192,1  156,1  433,7 8,9 8,2 3,9
0626 Lier 1 602,3  285,0 56,7  227,6  320,8  712,2 9,2 8,1 3,7
0627 Røyken  859,4  215,1 43,7  182,2 93,2  325,3 7,1 8,2 5,0
0628 Hurum  397,9 95,5 19,3 82,4 62,2  138,5 7,2 8,1 3,4
0631 Flesberg 97,8 26,6 5,1 20,2 14,3 31,7 0,6 3,7 -0,4
0632 Rollag 51,7 16,1 3,1 10,5 7,2 14,8 -0,8 0,7 -1,9
0633 Nore og Uvdal  122,9 47,9 8,9 19,4 15,4 31,3 7,4 6,2 4,6
                   
07 Vestfold 10 895,6 2 367,4  467,4 1 952,0 2 103,9 4 005,0 5,6 8,6 4,8
0701 Horten 1 209,3  250,0 50,6  213,0  303,2  392,5 8,7 9,1 3,6
0702 Holmestrand  410,1 92,2 18,7 80,5 75,3  143,4 8,2 3,6 -0,9
0704 Tønsberg 2 161,9  446,5 88,1  354,4  549,2  723,7 7,0 11,7 6,6
0706 Sandefjord 2 274,5  449,4 87,2  358,9  448,6  930,4 1,1 5,9 2,4
0709 Larvik 1 910,1  432,5 84,8  356,0  312,8  724,0 5,3 10,9 7,9
0711 Svelvik  240,9 59,4 11,9 53,5 31,1 84,9 7,1 8,0 3,1
0713 Sande  303,2 81,2 15,8 67,6 28,4  110,3 8,7 12,8 9,5
0714 Hof  108,2 26,7 5,3 24,2 14,5 37,5 0,5 6,9 3,9
0716 Re  333,3 78,0 15,7 70,1 49,5  119,9 5,8 6,7 3,9
0719 Andebu  202,0 46,9 9,4 42,0 36,0 67,8 9,3 3,3 -0,5
0720 Stokke  492,9 99,7 19,8 86,9  106,5  180,0 10,2 6,9 1,8
0722 Nøtterøy  975,2  231,4 46,2  185,7  118,1  393,7 5,0 6,8 5,8
0723 Tjøme  177,0 50,6 9,4 39,4 15,5 62,2 7,6 9,4 5,0
0728 Lardal 97,0 22,9 4,5 20,0 15,2 34,5 11,8 9,8 6,2
                   
08 Telemark 8 798,6 1 762,2  349,4 1 367,6 1 496,0 3 823,5 16,1 5,8 1,9
0805 Porsgrunn 2 987,8  363,1 73,4  298,3  392,1 1 860,9 41,6 6,9 2,9
0806 Skien 2 341,8  512,3  101,3  430,8  519,0  778,4 6,7 10,5 4,0
0807 Notodden  548,8  126,6 25,2 95,7  129,4  172,0 1,9 3,5 -0,7
0811 Siljan 87,3 22,5 4,6 19,4 9,1 31,7 7,0 9,6 4,7
0814 Bamble  656,2  143,3 29,9  122,1  129,7  231,2 9,7 11,2 7,8
0815 Kragerø  408,7 95,7 19,3 81,3 69,5  142,9 7,3 9,3 4,9
0817 Drangedal  136,1 34,2 6,9 29,2 17,4 48,4 10,9 9,9 9,0
0819 Nome  258,1 62,4 12,0 48,4 40,2 95,0 0,5 -0,4 -0,7
0821 Bø  225,9 53,7 10,4 43,0 37,6 81,1 10,0 14,4 9,8
0822 Sauherad  154,9 36,8 7,3 32,1 26,0 52,6 7,2 9,1 5,6
0826 Tinn  307,3  109,5 21,0 48,6 37,5 90,7 10,2 14,2 11,6
0827 Hjartdal 65,5 20,5 3,9 11,4 7,8 21,9 9,7 7,2 7,1
0828 Seljord  126,6 30,5 6,0 22,6 19,2 48,3 5,8 4,1 4,3
0829 Kviteseid 92,8 10,7 1,8 18,6 14,0 47,7 6,2 -61,1 -68,6
0830 Nissedal 54,1 16,8 3,1 9,8 7,2 17,1 0,8 -3,8 -5,8
0831 Fyresdal 48,3 14,7 2,8 9,4 6,7 14,8 0,9 -9,3 -9,8
0833 Tokke  119,3 41,5 8,0 19,5 12,7 37,7 1,2 -14,1 -13,7
0834 Vinje  179,3 67,4 12,5 27,5 20,7 51,1 -0,5 -9,1 -10,6
                   
09 Aust-Agder 5 004,0 1 135,1  224,4  869,0  890,5 1 885,1 7,4 7,8 4,7
0901 Risør  264,8 58,5 11,7 50,4 47,3 96,9 9,3 7,6 3,6
0904 Grimstad  991,1  220,0 42,5  152,7  168,2  407,7 16,3 13,3 9,1
0906 Arendal 2 126,1  428,8 86,7  360,0  435,1  815,5 6,5 7,6 5,1
0911 Gjerstad 82,7 19,4 3,9 16,8 14,1 28,6 -0,9 0,2 -0,6
0912 Vegårshei 66,4 16,0 3,2 14,5 9,8 23,0 8,9 9,7 7,3
0914 Tvedestrand  237,4 56,3 11,3 46,2 37,5 86,1 5,0 11,2 7,5
0919 Froland  174,2 40,6 8,1 36,1 20,5 68,9 -12,1 -16,0 -16,6
0926 Lillesand  438,7  104,8 20,1 80,4 68,9  164,5 5,2 12,4 5,3
0928 Birkenes  174,4 38,4 7,8 34,2 32,2 61,8 6,2 3,2 2,1
0929 Åmli 63,5 20,2 3,9 13,0 8,5 18,0 12,4 12,5 9,6
0935 Iveland 42,7 14,3 2,8 9,2 5,2 11,2 7,1 5,8 2,0
0937 Evje og Hornnes  134,1 32,0 6,4 26,3 18,5 50,9 7,2 6,0 4,7
0938 Bygland 48,1 14,7 2,9 9,9 6,6 14,0 1,8 1,1 -0,9
0940 Valle 68,1 25,5 4,8 10,4 8,4 19,0 8,1 11,0 8,9
0941 Bykle 91,8 45,9 8,3 9,0 9,6 19,1 5,9 5,5 3,4
                   
10 Vest-Agder 9 089,1 1 858,4  366,1 1 420,9 1 932,4 3 511,4 7,0 5,6 2,1
1001 Kristiansand 5 256,7  922,4  180,5  715,7 1 295,1 2 143,0 8,0 8,2 3,5
1002 Mandal  608,4  141,6 28,2  115,9  107,1  215,6 6,4 6,1 2,5
1003 Farsund  386,8 94,3 18,5 75,2 70,1  128,8 -2,0 -1,6 -4,8
1004 Flekkefjord  413,5 98,4 19,9 75,1 66,7  153,3 4,0 4,8 3,3
1014 Vennesla  510,5  122,3 24,9  104,5 91,4  167,3 6,8 7,1 3,6
1017 Songdalen  255,7 53,7 10,9 47,5 41,9  101,7 15,4 12,7 10,4
1018 Søgne  479,8  113,3 22,4 89,6 63,5  191,0 10,3 14,4 11,3
1021 Marnardal 81,1 20,6 4,0 15,5 16,1 24,9 7,3 10,5 4,9
1026 Åseral 48,9 19,7 3,7 6,7 8,3 10,6 4,4 -4,9 -5,3
1027 Audnedal 67,2 14,4 2,9 12,4 12,1 25,5 4,0 -2,4 -3,1
1029 Lindesnes  157,0 39,5 7,6 32,5 25,0 52,4 0,4 2,2 -3,4
1032 Lyngdal  310,9 68,5 13,8 57,9 62,7  108,1 8,5 4,7 3,6
1034 Hægebostad 59,4 14,9 3,0 12,7 9,0 20,0 10,5 7,7 7,3
1037 Kvinesdal  332,3 88,3 17,1 45,8 46,2  135,0 5,8 -6,7 -7,8
1046 Sirdal  120,8 46,5 8,8 14,2 17,2 34,1 -7,1 -19,3 -18,7
                   
11 Rogaland 31 268,6 5 644,1 1 123,7 4 192,4 7 543,3 12 765,1 5,5 11,0 6,7
1101 Eigersund  730,7  164,7 33,3  130,8  133,5  268,4 6,9 9,6 5,0
1102 Sandnes 4 236,8  843,0  168,6  657,6  833,5 1 734,0 9,2 12,5 5,9
1103 Stavanger 12 358,5 1 922,2  381,1 1 376,4 3 673,2 5 005,6 -1,0 9,5 5,4
1106 Haugesund 1 936,6  402,2 80,7  310,6  444,2  698,9 9,0 11,6 8,0
1111 Sokndal  134,8 32,4 6,5 24,8 24,8 46,3 8,9 9,1 4,3
1112 Lund  138,9 28,7 5,7 23,5 33,7 47,4 -9,3 -5,8 -6,9
1114 Bjerkreim  118,4 26,3 5,3 21,7 18,4 46,7 14,3 10,1 8,5
1119 Hå  771,2  173,7 34,7  141,7  136,8  284,2 10,0 9,8 5,2
1120 Klepp  852,5  193,0 37,9  149,9  141,3  330,3 12,5 12,2 6,5
1121 Time  824,9  187,4 38,1  152,6  130,1  316,8 6,3 6,9 4,2
1122 Gjesdal  455,6  113,9 22,9 93,7 56,6  168,5 8,0 10,1 6,1
1124 Sola 3 706,9  362,9 72,1  249,5 1 106,5 1 916,0 18,9 14,0 10,3
1127 Randaberg  763,5  136,5 27,3 98,6  124,0  377,2 -0,8 13,3 7,4
1129 Forsand 70,7 27,4 5,1 9,0 10,1 19,0 3,9 1,2 0,1
1130 Strand  502,7  119,9 24,2 96,1 76,3  186,2 9,7 12,2 7,2
1133 Hjelmeland  137,7 48,6 9,3 22,0 16,6 41,3 -2,3 -6,0 -5,6
1134 Suldal  263,3  100,4 18,8 29,1 29,5 85,6 16,9 39,3 35,1
1135 Sauda  229,7 69,2 13,5 38,4 25,5 83,2 1,0 23,1 18,7
1141 Finnøy  115,9 27,3 5,4 23,0 19,3 40,9 12,3 13,7 10,3
1142 Rennesøy  173,3 47,6 8,9 36,0 16,3 64,5 11,9 14,4 7,9
1144 Kvitsøy 21,9 5,4 1,1 4,3 3,6 7,6 19,2 20,0 16,4
1145 Bokn 30,6 8,0 1,6 5,9 5,0 10,1 4,1 6,9 1,5
1146 Tysvær  410,0  100,0 20,3 83,7 52,7  153,3 10,9 19,3 14,7
1149 Karmøy 1 828,9  408,6 83,3  339,4  322,3  675,2 8,5 7,2 5,7
1151 Utsira 9,3 2,2 0,5 2,0 1,9 2,7 4,1 3,2 -0,6
1160 Vindafjord  445,2 92,5 17,7 72,2  107,5  155,4 13,2 13,0 10,9
                   
12 Hordaland 27 644,0 5 542,9 1 099,0 4 352,5 5 486,3 11 163,4 7,6 9,7 6,0
1201 Bergen 17 414,8 3 135,9  621,9 2 473,0 3 808,2 7 375,8 7,8 10,9 7,7
1211 Etne  163,5 42,7 8,3 31,5 22,4 58,6 3,7 2,4 -0,6
1216 Sveio  189,7 49,2 10,0 41,1 22,7 66,7 16,6 17,4 14,7
1219 Bømlo  569,1  120,6 23,2 96,6  127,1  201,6 17,8 11,2 2,8
1221 Stord 1 009,3  195,2 39,9  165,0  254,9  354,2 8,8 12,0 7,5
1222 Fitjar  132,4 31,1 6,1 24,2 22,2 48,8 -9,5 0,5 -3,6
1223 Tysnes  111,9 27,6 5,4 22,0 16,0 40,9 8,6 11,2 9,6
1224 Kvinnherad  688,0  145,4 29,2  107,2  107,7  298,6 -3,9 -0,8 -2,2
1227 Jondal 46,4 11,5 2,2 7,7 8,8 16,2 -11,7 -13,2 -14,1
1228 Odda  330,9 89,4 17,6 54,3 52,4  117,2 -16,9 -20,7 -20,9
1231 Ullensvang  147,7 36,9 7,2 27,2 20,2 56,2 7,9 7,3 3,0
1232 Eidfjord 66,2 33,2 6,2 8,1 5,5 13,1 7,9 4,2 3,2
1233 Ulvik 48,5 20,2 3,9 8,0 4,6 11,8 7,4 6,2 4,9
1234 Granvin 32,1 8,4 1,7 7,1 4,6 10,2 6,4 8,0 7,5
1235 Voss  608,3  145,8 29,3  108,9  101,0  223,3 8,5 6,6 5,3
1238 Kvam  349,4 88,4 17,2 66,8 57,1  119,9 6,8 8,8 3,0
1241 Fusa  278,7 43,1 8,2 32,4 51,5  143,5 12,0 5,9 0,1
1242 Samnanger 92,7 28,6 5,7 20,0 10,2 28,1 7,8 16,3 11,1
1243 Os  717,8  176,1 35,3  145,4 83,1  278,0 2,3 5,9 2,7
1244 Austevoll  411,1 74,9 11,9 47,6 94,3  182,3 24,1 28,2 5,1
1245 Sund  242,7 58,7 11,9 51,6 39,2 81,4 13,1 14,0 9,8
1246 Fjell 1 048,4  232,3 45,8  195,9  164,4  410,0 7,1 10,1 2,5
1247 Askøy  947,7  243,0 50,0  214,3  109,4  331,0 7,9 13,9 9,8
1251 Vaksdal  150,7 49,2 9,7 29,5 21,8 40,4 4,5 5,7 3,1
1252 Modalen 30,8 16,0 3,0 2,7 4,1 5,0 7,2 2,9 2,8
1253 Osterøy  287,0 66,2 13,3 55,5 48,1  103,8 2,0 3,9 1,4
1256 Meland  276,0 61,9 12,5 54,3 46,5  100,8 14,2 11,9 5,1
1259 Øygarden  164,8 41,0 8,4 36,4 23,7 55,2 18,5 12,0 8,6
1260 Radøy  183,4 46,4 9,4 40,5 27,1 59,9 14,0 18,6 17,2
1263 Lindås  650,3  158,5 32,0  134,6 89,4  235,9 14,2 15,2 11,9
1264 Austrheim  163,2 33,8 6,5 25,4 29,4 68,1 26,4 14,4 12,8
1265 Fedje 22,5 6,0 1,2 4,8 2,4 8,0 11,3 8,7 6,0
1266 Masfjorden 68,3 25,8 5,0 12,7 6,0 18,8 7,4 1,2 0,1
                   
14 Sogn og Fjordane 4 908,9 1 206,7  235,7  874,7  824,7 1 767,0 0,0 0,0 -3,1
1401 Flora  577,4  125,5 25,4  105,4  130,3  190,9 7,6 9,5 4,8
1411 Gulen  115,9 24,8 4,6 18,9 16,5 51,1 15,9 20,6 14,8
1412 Solund 33,7 9,2 1,8 7,2 4,4 11,2 8,1 5,7 4,5
1413 Hyllestad 61,6 16,5 3,3 13,2 11,8 16,9 18,2 25,7 23,5
1416 Høyanger  169,3 55,8 10,9 33,5 19,0 50,1 0,7 -0,1 -2,4
1417 Vik  142,7 34,3 6,5 18,6 12,7 70,7 14,0 7,2 4,3
1418 Balestrand 52,5 15,7 3,1 10,4 8,4 14,9 10,6 15,1 13,0
1419 Leikanger  123,6 23,3 4,7 19,4 44,8 31,4 -65,0 -75,9 -76,3
1420 Sogndal  282,8 69,8 13,9 56,3 50,8 91,9 6,0 6,9 4,3
1421 Aurland  113,6 51,5 9,6 13,8 11,4 27,3 5,0 -2,8 -3,6
1422 Lærdal  101,6 35,7 6,8 18,6 11,8 28,6 10,6 5,8 3,7
1424 Årdal  279,3 86,1 17,0 53,7 28,5 94,0 7,3 2,0 -1,1
1426 Luster  215,7 80,4 15,1 35,8 24,1 60,4 7,6 4,1 3,0
1428 Askvoll  104,0 27,9 5,5 23,5 11,5 35,6 9,2 10,8 7,9
1429 Fjaler  105,5 24,5 4,8 20,5 14,6 41,0 10,5 11,0 10,1
1430 Gaular  104,0 25,2 4,9 21,7 17,6 34,6 9,9 8,9 4,9
1431 Jølster 99,0 27,3 5,3 22,3 10,3 33,8 8,5 5,4 3,2
1432 Førde  754,5  127,6 25,2  106,3  187,7  307,7 3,5 10,8 7,0
1433 Naustdal 83,4 23,2 4,6 20,4 8,1 27,0 6,2 9,6 4,6
1438 Bremanger  175,1 52,8 10,2 31,2 23,4 57,4 -1,0 8,2 5,0
1439 Vågsøy  302,0 65,1 12,8 52,5 52,7  119,0 3,0 5,1 2,4
1441 Selje 96,5 25,5 5,0 21,9 10,9 33,3 -7,1 6,1 3,0
1443 Eid  223,0 53,7 10,6 45,9 26,9 86,1 6,0 7,9 2,5
1444 Hornindal 34,9 10,2 2,0 8,2 3,8 10,7 9,3 8,0 5,2
1445 Gloppen  266,3 53,1 10,3 42,6 31,1  129,2 -13,6 -3,6 -7,9
1449 Stryn  291,1 62,3 12,1 52,8 51,7  112,2 11,4 10,1 4,8
                   
15 Møre og Romsdal 13 035,8 2 750,6  542,3 2 185,9 2 539,2 5 017,8 7,7 8,3 5,0
1502 Molde 1 496,2  290,1 57,1  232,5  432,7  483,8 7,0 8,8 3,0
1504 Ålesund 2 725,9  510,0 99,4  402,2  561,1 1 153,1 8,2 6,7 4,9
1505 Kristiansund 1 081,7  239,0 48,6  202,6  175,3  416,3 10,6 11,7 8,1
1511 Vanylven  160,8 36,7 7,1 27,7 29,6 59,7 20,1 9,5 4,6
1514 Sande  121,0 27,7 5,5 21,9 24,1 41,8 12,1 7,0 4,4
1515 Herøy  624,9  110,9 20,9 83,3  140,1  269,7 15,1 11,4 4,6
1516 Ulstein  618,5  101,9 19,2 72,9  213,3  211,2 19,2 18,7 16,4
1517 Hareid  242,1 51,0 10,3 42,8 55,9 82,1 9,8 11,4 8,4
1519 Volda  359,0 82,0 16,1 68,2 66,8  125,9 6,4 7,3 4,0
1520 Ørsta  529,9  107,6 21,6 86,9 83,8  230,0 14,2 14,0 10,2
1523 Ørskog 95,4 21,4 4,2 17,3 15,3 37,1 1,2 2,9 0,7
1524 Norddal 71,4 25,2 4,8 12,9 10,5 18,0 2,2 0,2 0,0
1525 Stranda  190,4 46,0 9,1 36,2 30,6 68,5 1,8 5,5 1,0
1526 Stordal 38,8 8,9 1,7 7,2 9,6 11,5 3,5 2,8 0,8
1528 Sykkylven  441,2 72,8 14,6 60,4 81,8  211,7 1,9 -0,3 -0,8
1529 Skodje  157,2 39,3 7,9 31,5 23,6 54,9 -5,7 -1,9 -5,0
1531 Sula  334,6 74,1 14,8 65,2 53,5  127,0 7,7 9,4 4,4
1532 Giske  277,3 69,9 14,2 60,7 32,0  100,5 6,9 9,1 6,6
1534 Haram  459,7  107,5 21,2 82,3 91,7  157,1 9,3 12,5 9,0
1535 Vestnes  312,6 71,1 13,8 58,2 55,8  113,8 15,8 18,8 11,9
1539 Rauma  343,1 75,3 14,4 58,7 59,4  135,3 -9,0 5,3 2,8
1543 Nesset  121,5 38,5 7,5 23,3 18,2 34,0 5,6 3,7 2,1
1545 Midsund 77,3 19,8 4,0 15,4 12,1 26,0 -2,6 0,0 -3,0
1546 Sandøy 96,9 17,4 3,3 12,6 13,0 50,6 0,7 4,4 4,8
1547 Aukra  145,1 46,1 9,5 32,4 18,3 38,9 -5,1 4,6 1,8
1548 Fræna  441,8 87,1 17,2 76,5 55,2  205,8 1,4 6,1 0,7
1551 Eide  144,0 31,2 6,2 27,7 28,8 50,2 11,8 11,2 6,6
1554 Averøy  222,4 55,4 11,1 47,5 30,1 78,3 9,0 11,6 7,4
1557 Gjemnes 90,6 24,4 4,9 21,6 10,3 29,5 8,4 7,9 5,6
1560 Tingvoll 99,8 24,5 5,0 22,0 10,9 37,4 6,4 8,3 4,8
1563 Sunndal  321,9 88,5 17,9 62,3 40,8  112,4 6,9 2,3 1,6
1566 Surnadal  258,0 55,6 11,0 43,1 29,6  118,7 1,0 4,2 2,5
1567 Rindal 72,9 21,3 4,1 13,7 7,1 26,7 8,4 8,1 4,5
1571 Halsa 59,8 16,8 3,0 9,5 4,8 25,6 1,6 8,0 -0,2
1573 Smøla 78,6 22,0 4,5 19,0 4,7 28,4 16,1 6,5 5,3
1576 Aure  123,1 33,6 6,7 27,7 8,6 46,5 3,8 9,3 7,6
                   
16 Sør-Trøndelag 14 794,8 2 984,9  595,1 2 499,8 2 957,7 5 757,3 8,5 8,0 3,5
1601 Trondheim 10 449,7 1 911,2  380,4 1 592,1 2 373,0 4 193,1 9,7 8,3 3,3
1612 Hemne  142,5 37,2 7,5 31,4 12,7 53,7 4,3 4,7 3,7
1613 Snillfjord 29,8 8,4 1,7 6,9 2,6 10,2 3,1 3,5 2,1
1617 Hitra  131,8 33,7 6,7 30,8 11,7 49,0 2,4 2,7 -1,2
1620 Frøya  203,6 37,3 7,3 32,5 15,7  110,8 -15,7 6,1 0,0
1621 Ørland  198,8 45,3 9,0 39,9 30,4 74,2 6,7 11,6 5,3
1622 Agdenes 58,7 14,5 2,9 12,7 11,7 16,9 14,3 15,3 15,4
1624 Rissa  225,7 53,0 10,8 46,2 43,2 72,5 7,4 11,4 9,4
1627 Bjugn  149,8 35,8 7,4 32,6 20,8 53,1 3,7 9,6 7,1
1630 Åfjord  103,7 25,8 5,2 22,3 10,9 39,5 8,7 9,0 6,1
1632 Roan 26,1 7,4 1,5 6,7 1,9 8,6 6,2 5,4 2,4
1633 Osen 33,0 8,7 1,7 7,3 2,0 13,3 7,8 4,3 1,6
1634 Oppdal  243,2 60,8 11,9 47,8 27,3 95,4 6,8 4,4 0,6
1635 Rennebu 82,5 27,1 5,2 17,2 7,0 26,0 2,8 -0,1 -1,3
1636 Meldal  133,1 32,4 6,3 26,3 20,0 48,0 10,3 10,3 5,6
1638 Orkdal  485,8  102,8 20,8 88,3 98,3  175,6 16,0 18,0 11,2
1640 Røros  223,1 52,1 10,3 42,9 33,8 83,9 6,6 5,6 5,6
1644 Holtålen 60,6 16,2 3,2 14,3 4,9 21,9 7,3 7,2 2,0
1648 Midtre Gauldal  192,9 47,2 9,4 41,2 32,6 62,5 2,4 4,5 2,3
1653 Melhus  529,3  132,8 26,5  114,9 73,7  181,3 5,5 6,8 1,7
1657 Skaun  196,7 52,7 10,7 50,1 20,2 63,1 2,9 2,7 -1,6
1662 Klæbu  207,6 55,7 11,4 46,7 22,7 71,1 4,9 5,4 1,2
1663 Malvik  486,0  126,1 25,4  114,1 52,4  168,0 8,3 8,5 3,4
1664 Selbu  157,2 38,0 7,5 28,4 25,3 58,0 11,1 5,8 4,6
1665 Tydal 43,6 22,7 4,3 6,2 2,7 7,8 7,0 3,3 3,3
                   
17 Nord-Trøndelag 4 913,8 1 134,7  229,7  989,9  833,4 1 726,1 4,8 6,2 3,0
1702 Steinkjer  972,8  178,9 36,5  156,4  205,0  396,1 1,5 8,8 4,6
1703 Namsos  447,9  112,6 23,1  103,8 40,2  168,2 6,3 8,0 5,6
1711 Meråker 90,9 25,3 5,1 17,6 15,0 27,8 9,8 2,8 3,3
1714 Stjørdal  805,4  190,3 38,1  169,9  138,4  268,8 3,8 6,8 2,2
1717 Frosta 71,7 18,1 3,5 15,7 10,4 24,1 -2,7 -8,8 -13,1
1718 Leksvik  128,5 28,5 5,6 25,4 24,0 45,0 5,0 6,1 1,1
1719 Levanger  714,0  161,3 33,2  143,5  156,8  219,2 7,8 10,5 7,6
1721 Verdal  526,8  115,7 23,6  102,3  119,7  165,5 5,0 6,3 4,8
1723 Mosvik 25,2 7,4 1,4 5,9 3,0 7,5 2,5 -16,6 -18,0
1724 Verran  105,7 26,9 5,3 21,1 25,4 27,0 7,9 9,4 4,9
1725 Namdalseid 45,5 12,3 2,5 11,3 3,2 16,2 13,6 12,2 5,2
1729 Inderøy  197,5 48,7 9,8 43,3 28,7 67,0 9,3 7,1 0,8
1736 Snåsa 57,9 17,1 3,4 13,8 5,5 18,1 6,4 4,9 3,7
1738 Lierne 43,5 14,2 2,8 10,1 3,9 12,4 8,3 6,0 4,8
1739 Røyrvik 20,1 9,3 1,8 3,9 1,9 3,3 9,4 8,6 6,0
1740 Namsskogan 27,1 8,8 1,7 6,3 2,6 7,7 -23,5 -47,4 -46,5
1742 Grong 82,7 25,3 5,0 17,2 6,1 29,1 -1,9 -5,0 -7,0
1743 Høylandet 38,1 9,9 2,0 9,1 3,3 13,8 8,9 7,9 5,9
1744 Overhalla  139,8 31,6 6,5 28,2 13,9 59,8 19,4 9,3 7,8
1748 Fosnes 16,3 4,8 1,0 4,3 1,0 5,2 -1,0 6,0 1,6
1749 Flatanger 35,2 8,3 1,7 7,2 2,6 15,4 6,4 6,5 5,5
1750 Vikna  156,0 35,9 7,3 34,2 10,2 68,5 1,4 8,2 2,8
1751 Nærøy  148,0 39,2 8,1 35,4 10,3 55,0 3,6 8,5 6,6
1755 Leka 17,0 4,5 0,9 4,0 2,1 5,6 13,0 5,5 4,5
                   
18 Nordland 9 393,6 2 293,7  465,1 1 880,5  958,7 3 795,5 8,1 5,7 3,4
1804 Bodø 2 112,3  486,4  100,5  426,4  354,1  744,9 6,0 6,9 4,3
1805 Narvik  752,3  183,3 38,0  155,4 80,8  294,8 5,8 4,9 3,7
1811 Bindal 48,2 17,3 3,4 10,2 3,8 13,4 5,1 4,7 2,9
1812 Sømna 55,6 14,5 2,9 14,0 3,9 20,3 5,6 10,9 6,3
1813 Brønnøy  237,0 63,7 12,8 58,3 16,6 85,7 4,6 8,9 6,8
1815 Vega 35,0 9,3 1,8 8,3 2,3 13,2 8,4 7,3 2,6
1816 Vevelstad 12,8 3,7 0,7 3,4 0,8 4,1 26,7 30,1 23,4
1818 Herøy 57,7 14,3 2,8 12,4 4,6 23,5 24,9 18,2 13,2
1820 Alstahaug  241,4 60,4 13,2 57,8 14,2 95,8 20,5 14,8 19,8
1822 Leirfjord 55,6 15,2 3,1 14,4 3,7 19,3 9,5 8,9 6,6
1824 Vefsn  643,8  132,0 26,7  105,6 40,6  338,9 6,0 12,5 7,9
1825 Grane 41,6 13,0 2,5 9,9 2,7 13,4 3,5 2,1 -0,4
1826 Hattfjelldal 48,0 13,4 2,6 9,0 3,6 19,3 9,4 -1,5 -5,4
1827 Dønna 39,2 10,7 2,2 9,8 3,2 13,4 2,4 1,0 0,8
1828 Nesna 51,8 12,9 2,6 11,8 6,0 18,4 12,3 7,4 3,8
1832 Hemnes  160,7 65,2 12,6 30,5 8,6 43,7 3,8 1,9 1,2
1833 Rana 1 232,1  294,6 59,2  211,0  121,3  546,1 29,3 17,0 14,4
1834 Lurøy 67,7 15,7 3,1 12,6 6,5 29,7 -33,1 -6,8 -7,8
1835 Træna 17,6 4,8 1,0 4,0 1,6 6,2 17,2 21,7 19,1
1836 Rødøy 42,3 10,3 2,0 8,5 2,9 18,6 0,5 5,0 1,0
1837 Meløy  294,1 75,8 15,2 55,3 42,1  105,8 -5,9 -30,8 -29,5
1838 Gildeskål 67,4 19,3 3,8 14,1 5,8 24,5 3,0 -3,5 -3,6
1839 Beiarn 40,0 15,3 2,9 7,0 3,0 11,9 11,1 -3,4 -3,6
1840 Saltdal  162,9 41,7 8,3 36,3 13,2 63,4 11,4 10,4 6,9
1841 Fauske  523,9  103,8 20,6 74,5 24,0  301,0 24,3 8,1 3,6
1845 Sørfold  117,4 27,8 5,4 13,5 6,5 64,1 -16,4 -17,7 -17,6
1848 Steigen 73,3 20,0 4,0 18,0 7,0 24,3 11,7 10,8 6,4
1849 Hamarøy 67,4 18,4 3,6 12,2 5,1 28,0 -3,6 0,1 -0,4
1850 Tysfjord 64,0 19,0 3,8 13,9 4,8 22,4 3,5 -13,1 -13,8
1851 Lødingen 80,5 22,3 4,6 18,8 5,9 28,9 16,1 16,2 15,2
1852 Tjeldsund 36,2 10,6 2,2 9,3 2,3 11,9 11,6 13,8 6,0
1853 Evenes 42,6 11,0 2,2 8,8 3,0 17,5 -6,5 -1,7 -5,5
1854 Ballangen 68,9 18,9 3,9 17,3 4,7 24,2 10,2 9,0 5,1
1856 Røst 22,6 5,6 1,1 4,2 1,9 9,7 -8,5 2,4 -3,2
1857 Værøy 31,9 6,5 1,3 5,5 2,3 16,4 1,0 1,9 -1,7
1859 Flakstad 40,4 11,8 2,3 9,5 2,9 14,0 2,4 5,6 2,4
1860 Vestvågøy  334,4 87,1 17,7 78,3 25,2  126,2 8,0 8,1 3,9
1865 Vågan  317,3 75,8 15,7 69,4 30,7  125,8 5,4 9,6 7,9
1866 Hadsel  244,2 66,5 13,6 59,8 18,7 85,6 -6,0 2,4 -1,0
1867 Bø 73,1 19,6 4,0 18,1 6,6 24,7 0,4 7,2 3,7
1868 Øksnes  153,0 38,6 7,8 34,9 15,7 56,0 -9,6 7,9 6,1
1870 Sortland  339,4 80,8 15,7 79,6 29,1  134,1 2,9 6,6 -1,4
1871 Andøy  207,8 46,2 9,5 39,6 13,9 98,6 16,5 8,9 5,3
1874 Moskenes 38,0 10,7 2,2 9,1 2,6 13,4 4,5 5,5 3,1
                   
19 Troms Romsa 5 985,5 1 502,4  304,4 1 311,8  679,5 2 187,4 4,7 9,6 5,0
1901 Harstad  914,1  237,1 47,9  205,5 63,3  360,3 11,4 16,8 13,0
1902 Tromsø 3 092,1  683,1  139,9  619,4  499,0 1 150,6 0,7 6,7 2,0
1911 Kvæfjord 87,0 23,9 4,8 21,8 8,1 28,4 5,6 6,8 1,7
1913 Skånland 85,2 23,3 4,8 20,9 5,9 30,2 1,5 4,0 1,4
1915 Bjarkøy 13,3 3,8 0,8 3,1 1,0 4,7 1,5 4,0 -0,3
1917 Ibestad 42,3 10,8 2,1 8,9 2,8 17,6 12,4 67,7 -7,5
1919 Gratangen 33,3 8,5 1,8 7,6 3,0 12,5 12,4 20,6 19,7
1920 Lavangen 27,4 8,0 1,6 7,0 2,0 8,9 21,9 28,6 23,2
1922 Bardu  154,7 52,4 10,4 34,0 8,0 49,9 10,6 7,0 3,6
1923 Salangen 62,0 17,9 3,6 15,5 5,0 20,0 7,6 8,0 6,4
1924 Målselv  240,1 69,5 13,9 55,7 14,3 86,6 9,2 11,1 8,4
1925 Sørreisa  105,3 28,2 5,6 25,0 5,8 40,7 4,7 11,7 6,2
1926 Dyrøy 32,0 9,0 1,8 8,1 2,3 10,8 12,0 11,4 7,5
1927 Tranøy 43,5 11,9 2,4 10,7 3,7 14,9 12,6 11,4 7,4
1928 Torsken 30,5 8,0 1,7 7,2 2,7 11,0 23,0 15,0 12,0
1929 Berg 35,6 9,9 2,0 8,1 3,3 12,3 14,6 15,6 11,6
1931 Lenvik  389,5  100,4 20,1 86,9 36,8  145,2 7,7 9,7 6,8
1933 Balsfjord  149,9 40,6 8,0 37,1 10,1 54,0 7,6 5,4 0,0
1936 Karlsøy 54,9 18,5 3,7 17,1 1,0 14,5 6,9 4,1 1,0
1938 Lyngen 71,2 23,8 4,8 22,0 0,5 20,1 8,2 10,9 6,3
1939 Storfjord 46,5 19,3 3,8 13,1 0,0 10,3 -2,6 -4,9 -8,1
1940 Gáivuotna Kåfjord 45,1 17,4 3,5 14,2 0,0 10,0 8,0 6,2 4,7
1941 Skjervøy 62,6 21,0 4,3 19,6 0,5 17,3 -5,0 -0,8 -4,4
1942 Nordreisa  122,6 38,4 7,8 34,5 0,1 41,8 6,7 11,3 5,9
1943 Kvænangen 44,7 17,7 3,4 8,9 0,0 14,8 62,5 81,7 69,0
                   
20 Finnmark Finnmárku 2 122,1  699,3  143,4  598,6 10,8  670,0 4,8 7,5 3,9
2002 Vardø 50,8 17,9 3,7 15,9 0,1 13,3 3,0 3,4 -2,3
2003 Vadsø  177,0 54,2 11,1 47,2 -0,6 65,1 -4,4 0,9 -2,1
2004 Hammerfest  376,8  143,2 29,9  102,6 7,4 93,6 -2,5 7,9 5,5
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 55,0 19,0 3,8 19,1 0,0 13,1 8,7 5,7 3,3
2012 Alta  558,2  166,5 34,0  149,8 2,5  205,5 8,6 6,7 3,0
2014 Loppa 23,6 8,4 1,7 7,6 0,0 5,9 8,1 7,6 5,5
2015 Hasvik 29,4 9,9 2,0 8,5 0,1 8,8 20,1 15,4 12,8
2017 Kvalsund 24,7 8,6 1,8 7,5 -0,3 7,0 12,9 3,7 4,4
2018 Måsøy 31,4 10,9 2,2 9,2 0,0 9,1 -1,2 -2,2 -4,8
2019 Nordkapp 86,2 29,3 5,9 25,9 0,0 25,1 9,0 8,6 3,7
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  109,8 35,8 7,3 32,7 0,2 33,8 9,4 10,4 5,5
2021 Kárásjohka - Karasjok 60,4 20,5 4,2 20,1 0,4 15,2 10,7 11,2 5,3
2022 Lebesby 34,3 12,2 2,5 9,6 0,0 10,0 5,2 0,2 -0,6
2023 Gamvik 24,7 8,5 1,7 7,6 0,0 6,9 2,8 4,4 1,2
2024 Berlevåg 25,9 8,9 1,8 7,7 0,0 7,4 14,5 10,5 5,0
2025 Deatnu Tana 70,2 23,1 4,7 21,0 0,0 21,4 -4,9 6,8 3,5
2027 Unjárga Nesseby 18,0 6,4 1,3 5,8 0,0 4,5 10,2 10,4 6,0
2028 Båtsfjord 55,7 18,6 3,8 17,1 0,2 16,1 8,2 11,9 7,2
2030 Sør-Varanger  310,0 97,3 20,0 83,8 0,7  108,1 8,7 12,6 7,6
                   
2100 Svalbard  107,8 . . . . . 15,7 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen 71 898,3  134,5 28,5  176,7  358,3 71 200,3 -26,3 32,3 23,6
2311 Nordsjøen 69 936,5 0,0 0,0 0,0 0,0 69 936,5 -27,2 . .
2312 Stavanger 1 961,9  134,5 28,5  176,7  358,3 1 263,8 34,1 32,3 23,6

Standardtegn i tabeller