Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter fylke. Januar-mai. 2008 og 2009. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009
I alt  369 793  357 192 -3,4 51 952 56 089 8,0 10 609 11 032 4,0
01 Østfold 11 486 11 896 3,6 2 405 2 575 7,1  498  510 2,4
02 Akershus 36 399 36 497 0,3 6 563 7 049 7,4 1 347 1 387 3,0
03 Oslo 58 674 60 184 2,6 8 328 9 063 8,8 1 632 1 706 4,5
04 Hedmark 7 235 7 582 4,8 1 597 1 692 5,9  328  338 3,0
05 Oppland 7 362 7 570 2,8 1 650 1 764 6,9  336  348 3,7
06 Buskerud 12 865 13 603 5,7 2 742 2 930 6,9  558  569 2,0
07 Vestfold 10 313 10 896 5,6 2 180 2 367 8,6  446  467 4,8
08 Telemark 7 579 8 799 16,1 1 665 1 762 5,8  343  349 1,9
09 Aust-Agder 4 660 5 004 7,4 1 053 1 135 7,8  214  224 4,7
10 Vest-Agder 8 495 9 089 7,0 1 761 1 858 5,6  359  366 2,1
11 Rogaland 29 632 31 269 5,5 5 087 5 644 11,0 1 053 1 124 6,7
12 Hordaland 25 685 27 644 7,6 5 054 5 543 9,7 1 037 1 099 6,0
14 Sogn og Fjordane 4 911 4 909 0,0 1 207 1 207 0,0  243  236 -3,1
15 Møre og Romsdal 12 107 13 036 7,7 2 540 2 751 8,3  516  542 5,0
16 Sør-Trøndelag 13 630 14 795 8,5 2 763 2 985 8,0  575  595 3,5
17 Nord-Trøndelag 4 688 4 914 4,8 1 068 1 135 6,2  223  230 3,0
18 Nordland 8 692 9 394 8,1 2 169 2 294 5,7  450  465 3,4
19 Troms Romsa 5 716 5 986 4,7 1 371 1 502 9,6  290  304 5,0
20 Finnmark Finnmárku 2 025 2 122 4,8  650  699 7,5  138  143 3,9
21 Svalbard 93  108 15,7 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen 97 545 71 898 -26,3  102  135 32,3 23 28 23,6
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009
I alt 56 910 60 510 6,3 40 097 43 701 9,0  210 132  185 753 -11,6
01 Østfold 2 131 2 220 4,2 1 972 2 145 8,8 4 481 4 446 -0,8
02 Akershus 6 901 7 410 7,4 5 105 5 419 6,2 16 483 15 232 -7,6
03 Oslo 16 180 16 871 4,3 5 901 6 310 6,9 26 633 26 234 -1,5
04 Hedmark 1 426 1 508 5,7 1 315 1 440 9,5 2 568 2 604 1,4
05 Oppland 1 224 1 281 4,6 1 316 1 443 9,6 2 836 2 734 -3,6
06 Buskerud 2 402 2 604 8,4 2 095 2 271 8,4 5 069 5 228 3,1
07 Vestfold 1 973 2 104 6,6 1 774 1 952 10,0 3 940 4 005 1,7
08 Telemark 1 415 1 496 5,7 1 237 1 368 10,6 2 920 3 823 31,0
09 Aust-Agder  836  890 6,6  792  869 9,7 1 765 1 885 6,8
10 Vest-Agder 1 769 1 932 9,2 1 301 1 421 9,2 3 305 3 511 6,2
11 Rogaland 7 246 7 543 4,1 3 822 4 192 9,7 12 424 12 765 2,7
12 Hordaland 5 030 5 486 9,1 3 895 4 353 11,7 10 668 11 163 4,6
14 Sogn og Fjordane  756  825 9,1  854  875 2,5 1 852 1 767 -4,6
15 Møre og Romsdal 2 319 2 539 9,5 2 017 2 186 8,4 4 715 5 018 6,4
16 Sør-Trøndelag 2 795 2 958 5,8 2 273 2 500 10,0 5 224 5 757 10,2
17 Nord-Trøndelag  779  833 7,0  894  990 10,7 1 724 1 726 0,1
18 Nordland  871  959 10,0 1 690 1 880 11,3 3 512 3 796 8,1
19 Troms Romsa  650  680 4,6 1 181 1 312 11,1 2 225 2 187 -1,7
20 Finnmark Finnmárku 16 11 -32,4  546  599 9,6  675  670 -0,7
21 Svalbard . . . . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  190  358 88,1  117  177 51,4 97 113 71 200 -26,7

Standardtegn i tabeller