Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter kommune. Januar-april 2009. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  271 126,2 35 847,1 7 098,0 27 737,7 41 460,9  158 876,4 -4,4 9,9 6,8
                   
01 Østfold 8 240,7 1 647,9  328,3 1 364,7 1 540,9 3 358,9 4,9 9,1 5,0
0101 Halden  755,1  157,9 31,7  133,2  135,7  296,6 6,9 6,4 4,3
0104 Moss  963,0  187,6 38,4  159,4  172,7  404,7 4,0 9,0 5,4
0105 Sarpsborg 1 787,0  305,3 61,6  261,4  324,2  834,6 0,3 9,4 5,4
0106 Fredrikstad 2 283,1  441,4 86,5  369,9  514,0  871,3 4,8 10,2 2,2
0111 Hvaler  100,2 26,9 5,1 21,1 10,5 36,5 14,5 13,6 10,3
0118 Aremark 38,6 11,9 2,2 7,4 4,2 12,9 42,4 50,8 41,3
0119 Marker 88,5 18,8 3,7 15,3 14,5 36,3 4,1 7,6 8,1
0121 Rømskog 19,4 3,7 0,7 2,7 3,8 8,4 7,7 2,0 -2,6
0122 Trøgstad  121,2 29,1 5,8 24,6 16,3 45,3 3,8 -0,9 1,6
0123 Spydeberg  160,4 36,2 7,1 26,3 28,8 62,0 4,6 4,3 0,3
0124 Askim  479,0  110,1 21,8 74,5 89,9  182,6 10,5 9,8 9,5
0125 Eidsberg  309,4 63,2 12,7 53,7 57,3  122,6 6,9 7,9 10,4
0127 Skiptvet 84,6 21,8 4,4 17,6 9,7 31,0 10,1 5,1 4,3
0128 Rakkestad  209,8 43,8 8,5 36,5 35,8 85,2 11,5 12,7 9,7
0135 Råde  187,1 42,4 8,6 35,3 28,2 72,6 6,8 9,6 9,8
0136 Rygge  429,4 91,7 18,1 76,0 70,2  173,4 6,2 8,3 3,5
0137 Våler  109,9 26,7 5,4 23,7 12,5 41,5 10,0 9,7 9,1
0138 Hobøl  115,0 29,2 5,9 26,0 12,6 41,3 8,3 5,2 2,3
                   
02 Akershus 24 942,9 4 382,2  869,0 3 385,5 5 060,7 11 245,5 2,4 11,0 7,3
0211 Vestby  510,3  102,3 20,7 88,7 84,9  213,7 12,0 15,6 10,8
0213 Ski 1 038,0  218,9 43,8  175,0  155,4  445,0 4,7 11,5 9,6
0214 Ås  540,8  109,7 22,4 91,1  104,7  212,9 6,1 10,2 4,7
0215 Frogn  500,2  116,5 23,8 92,4 52,9  214,6 8,9 9,4 5,8
0216 Nesodden  477,6  121,6 25,0  103,5 53,9  173,6 9,6 11,3 9,9
0217 Oppegård 1 213,2  214,1 42,3  166,8  243,7  546,3 7,0 9,6 4,0
0219 Bærum 8 076,1 1 191,5  222,8  782,8 2 010,9 3 868,1 -9,0 12,0 5,2
0220 Asker 3 666,2  544,4  107,2  374,0  664,1 1 976,7 12,5 12,7 9,9
0221 Aurskog-Høland  352,4 78,5 15,6 72,1 52,9  133,3 7,3 7,0 3,7
0226 Sørum  574,0  107,8 22,0 89,6 61,8  292,8 15,1 11,1 12,1
0227 Fet  302,1 75,7 15,5 62,8 32,7  115,4 12,3 15,0 13,2
0228 Rælingen  440,4  112,4 23,8  100,4 36,7  167,1 9,2 7,1 8,1
0229 Enebakk  271,3 64,6 12,8 59,1 39,3 95,6 7,3 7,1 1,7
0230 Lørenskog 1 463,2  249,6 52,2  205,8  423,0  532,8 -2,7 5,1 5,0
0231 Skedsmo 2 001,9  361,2 73,1  296,4  409,4  861,9 11,4 12,9 8,2
0233 Nittedal  833,7  154,4 32,4  131,5  132,9  382,5 -0,4 7,4 6,2
0234 Gjerdrum  173,2 43,7 8,7 35,8 17,8 67,2 11,4 17,2 12,1
0235 Ullensaker 1 218,1  198,1 41,4  172,3  317,6  488,7 19,5 13,2 13,3
0236 Nes  461,0  115,4 22,9  102,4 58,4  161,9 10,0 9,7 4,9
0237 Eidsvoll  500,0  120,4 24,4  109,6 69,3  176,3 11,6 10,8 9,7
0238 Nannestad  271,0 67,2 13,3 61,4 29,5 99,6 11,1 8,9 1,2
0239 Hurdal 57,9 14,0 2,8 12,3 8,9 19,9 7,8 8,0 7,4
                   
0301 Oslo 42 569,5 5 617,8 1 057,3 3 941,8 11 462,5 20 490,2 3,1 10,9 6,8
                   
04 Hedmark 5 133,9 1 078,0  217,0  912,8 1 035,0 1 891,1 6,2 6,6 5,0
0402 Kongsvinger  465,4 99,1 19,9 84,1 86,4  176,0 10,9 10,6 6,9
0403 Hamar 1 106,0  186,8 37,3  154,8  253,8  473,2 -0,6 4,9 2,5
0412 Ringsaker  993,4  175,1 36,1  155,9  319,2  307,1 8,3 7,5 6,9
0415 Løten  143,3 37,2 7,6 33,8 17,6 47,0 6,6 8,4 7,5
0417 Stange  455,9  103,1 21,4 90,7 66,2  174,6 10,9 10,1 8,8
0418 Nord-Odal  120,3 25,1 4,9 22,2 16,0 52,1 6,8 5,1 0,7
0419 Sør-Odal  185,5 44,6 8,8 38,2 25,3 68,6 11,0 9,6 3,5
0420 Eidskog  124,4 29,5 6,0 26,8 17,8 44,3 0,0 -1,1 -3,0
0423 Grue  119,1 26,6 5,4 22,2 19,8 45,1 13,8 7,1 9,1
0425 Åsnes  149,9 37,7 7,5 32,0 21,6 51,1 11,0 7,0 3,9
0426 Våler 82,3 19,9 3,9 16,5 16,0 26,0 2,8 1,4 0,8
0427 Elverum  520,1  115,5 23,6 99,7 95,6  185,7 7,9 9,2 9,3
0428 Trysil  167,1 41,7 7,9 30,2 28,1 59,3 2,7 8,6 6,2
0429 Åmot 99,4 27,6 5,5 20,4 11,5 34,4 6,4 2,1 3,2
0430 Stor-Elvdal 50,5 14,3 2,8 11,0 4,5 17,8 1,7 -0,6 -0,4
0432 Rendalen 39,2 14,5 2,7 8,1 3,5 10,4 9,3 5,0 4,4
0434 Engerdal 24,2 6,2 1,2 5,7 3,2 7,8 0,5 -0,5 -2,5
0436 Tolga 29,5 7,1 1,4 6,7 3,0 11,4 15,6 9,6 8,3
0437 Tynset  135,9 32,9 6,5 26,6 14,9 54,9 5,0 -0,6 -4,1
0438 Alvdal 53,4 15,1 2,9 11,0 5,1 19,3 5,8 -6,8 -6,2
0439 Folldal 29,3 8,5 1,7 7,1 2,4 9,6 6,9 3,3 0,4
0441 Os 39,8 9,9 2,0 9,2 3,2 15,4 12,6 10,3 10,7
                   
05 Oppland 5 220,9 1 141,7  226,9  917,0  892,1 2 043,3 4,1 8,3 6,2
0501 Lillehammer 1 014,8  175,4 34,7  141,2  202,3  461,2 -7,3 8,9 6,6
0502 Gjøvik  847,8  169,8 35,7  149,2  168,8  324,2 8,4 9,2 11,3
0511 Dovre 56,1 14,5 2,9 12,4 5,3 21,0 9,0 7,7 5,6
0512 Lesja 45,9 14,9 2,8 10,0 4,4 13,7 5,9 12,3 11,8
0513 Skjåk 59,3 21,8 4,2 9,0 5,2 19,0 23,7 38,1 36,2
0514 Lom 67,4 15,2 2,9 11,4 6,9 31,0 12,8 14,0 8,4
0515 Vågå  111,8 20,1 4,0 15,5 7,0 65,2 -2,9 -4,7 -8,1
0516 Nord-Fron  194,3 49,9 9,5 29,1 31,7 74,1 9,6 7,4 3,0
0517 Sel  114,3 29,8 5,9 26,4 11,6 40,5 5,2 6,0 2,9
0519 Sør-Fron 77,0 21,4 4,1 14,7 10,0 26,8 15,1 7,9 5,3
0520 Ringebu  113,9 25,7 4,9 20,6 17,9 44,9 5,1 3,6 5,1
0521 Øyer  123,0 33,6 6,4 24,4 20,4 38,3 5,1 4,8 0,9
0522 Gausdal  136,6 34,0 6,5 28,6 19,6 47,9 5,1 8,0 5,5
0528 Østre Toten  378,6 80,9 16,1 72,2 63,9  145,6 8,2 8,7 2,9
0529 Vestre Toten  371,9 71,4 14,8 61,9 96,6  127,2 0,1 5,3 5,7
0532 Jevnaker  174,6 36,3 7,6 32,7 31,7 66,3 1,9 10,5 10,3
0533 Lunner  212,5 53,3 10,6 48,3 23,3 76,9 10,0 9,6 5,0
0534 Gran  374,7 78,5 15,8 68,7 70,7  141,0 7,4 5,7 2,7
0536 Søndre Land  112,4 28,2 5,9 25,6 19,3 33,5 2,8 3,3 1,7
0538 Nordre Land  171,2 41,9 8,2 28,9 28,4 63,8 15,9 13,1 9,8
0540 Sør-Aurdal 71,2 20,6 3,9 13,7 7,4 25,6 6,3 4,2 0,6
0541 Etnedal 27,2 7,0 1,3 5,8 2,8 10,2 9,7 6,8 6,1
0542 Nord-Aurdal  183,5 46,9 8,9 33,4 20,7 73,7 11,1 9,5 6,8
0543 Vestre Slidre 54,3 14,6 2,7 10,3 4,3 22,5 9,8 4,4 1,3
0544 Øystre Slidre 80,1 21,2 3,9 15,5 7,7 31,8 8,7 12,9 5,0
0545 Vang 46,6 15,0 2,8 7,5 4,1 17,1 11,0 5,5 3,7
                   
06 Buskerud 9 477,1 1 876,8  367,3 1 440,1 1 809,2 3 983,8 8,9 8,9 4,6
0602 Drammen 2 613,9  437,7 86,0  354,4  562,7 1 173,1 9,6 11,9 6,1
0604 Kongsberg 1 079,0  203,4 40,0  155,1  312,5  367,9 9,5 12,9 6,5
0605 Ringerike  904,4  183,9 36,5  145,9  172,7  365,4 6,5 6,6 2,3
0612 Hole  197,8 58,2 8,0 31,4 25,3 74,9 7,5 24,0 14,2
0615 Flå 24,8 6,1 1,1 4,3 3,1 10,2 -1,2 -2,4 -6,5
0616 Nes 96,3 23,9 4,5 16,2 14,2 37,5 -6,2 -0,6 -4,4
0617 Gol  149,0 36,6 7,0 23,2 18,4 63,8 7,0 10,0 7,1
0618 Hemsedal 80,5 22,1 4,0 12,2 12,4 29,8 16,4 17,1 10,7
0619 Ål  172,9 40,9 7,7 22,3 21,4 80,7 7,6 5,3 2,3
0620 Hol  185,2 53,1 9,9 25,2 26,5 70,5 -7,3 -17,2 -17,9
0621 Sigdal 89,1 23,4 4,1 16,5 11,6 33,4 3,5 8,2 1,0
0622 Krødsherad 83,9 15,5 2,9 11,4 14,3 39,8 9,6 11,5 9,3
0623 Modum  381,3 85,8 17,0 65,0 65,6  147,9 3,4 -3,2 -4,8
0624 Øvre Eiker  507,5  105,7 21,3 88,3 80,1  212,0 14,0 11,4 8,2
0625 Nedre Eiker  741,7  137,7 28,2  123,7  108,8  343,3 13,0 10,0 6,4
0626 Lier 1 138,6  179,2 35,9  144,4  224,6  554,6 11,7 11,8 7,4
0627 Røyken  573,7  136,9 28,1  116,1 64,7  227,8 10,2 10,7 8,8
0628 Hurum  266,9 60,8 12,4 52,6 44,3 96,9 8,8 9,1 4,9
0631 Flesberg 66,1 17,4 3,4 12,8 10,2 22,2 4,9 5,6 1,8
0632 Rollag 35,2 11,3 2,2 6,7 5,1 9,9 2,1 3,5 1,5
0633 Nore og Uvdal 89,5 37,3 6,9 12,3 10,8 22,1 6,5 1,8 1,1
                   
07 Vestfold 7 449,6 1 506,2  299,6 1 250,0 1 453,9 2 939,8 8,9 11,9 9,0
0701 Horten  826,1  159,0 32,4  136,5  210,3  287,9 12,0 11,7 6,3
0702 Holmestrand  276,1 59,2 12,1 52,0 50,5  102,3 11,7 7,9 3,4
0704 Tønsberg 1 475,1  287,3 57,1  229,1  378,0  523,7 10,7 15,8 11,0
0706 Sandefjord 1 607,8  287,5 55,9  230,0  311,4  723,1 4,5 10,0 7,6
0709 Larvik 1 314,2  274,9 54,4  228,6  218,2  538,1 9,9 14,7 13,1
0711 Svelvik  159,5 37,8 7,6 34,3 22,1 57,7 5,2 6,9 2,2
0713 Sande  197,7 50,9 10,1 42,9 18,2 75,5 9,6 12,6 12,1
0714 Hof 71,3 16,7 3,4 15,3 10,1 25,7 1,0 9,2 7,5
0716 Re  223,8 48,6 9,9 44,1 34,3 86,8 8,9 7,3 5,8
0719 Andebu  134,5 29,5 5,9 26,5 25,1 47,5 11,1 2,9 -0,6
0720 Stokke  338,1 63,1 12,6 55,3 73,5  133,7 15,3 13,0 7,5
0722 Nøtterøy  644,6  145,3 29,5  117,8 80,6  271,3 6,3 9,6 11,4
0723 Tjøme  114,6 31,9 5,9 25,1 10,4 41,4 10,8 12,3 8,8
0728 Lardal 66,3 14,5 2,9 12,7 11,1 25,1 15,6 12,0 9,0
                   
08 Telemark 6 435,5 1 160,3  231,2  871,3 1 028,9 3 143,7 26,3 5,2 2,2
0805 Porsgrunn 2 440,4  229,1 46,7  187,8  271,3 1 705,5 76,3 6,7 3,3
0806 Skien 1 593,1  327,7 65,1  277,0  356,0  567,3 9,8 13,1 6,8
0807 Notodden  376,2 84,6 16,9 60,8 89,6  124,2 1,0 3,1 -0,8
0811 Siljan 58,5 14,4 2,9 12,1 6,4 22,7 10,6 10,4 6,0
0814 Bamble  445,0 91,4 19,5 78,5 86,7  168,9 12,3 9,7 8,2
0815 Kragerø  275,5 60,2 12,3 51,4 47,4  104,1 7,4 9,7 6,4
0817 Drangedal 91,7 21,8 4,4 18,6 11,8 35,1 13,4 11,6 12,9
0819 Nome  171,8 39,7 7,7 30,0 27,7 66,8 -3,8 -4,3 -3,5
0821 Bø  156,1 34,9 6,8 28,0 26,4 60,1 10,0 19,4 14,5
0822 Sauherad  105,7 23,7 4,8 20,7 18,4 38,2 10,9 12,4 10,9
0826 Tinn  222,4 84,2 16,1 30,7 26,0 65,4 9,8 12,1 10,8
0827 Hjartdal 47,2 15,2 2,9 7,2 5,3 16,5 12,4 8,8 9,7
0828 Seljord 91,6 21,2 4,2 14,9 13,5 37,9 7,6 3,8 5,9
0829 Kviteseid 63,7 2,4 0,2 11,9 9,7 39,6 7,1 -86,2 -94,4
0830 Nissedal 37,3 11,9 2,2 5,9 5,0 12,3 0,5 -6,5 -7,3
0831 Fyresdal 34,1 10,7 2,0 5,9 4,7 10,7 -0,1 -14,1 -13,8
0833 Tokke 89,4 33,0 6,3 12,4 8,9 28,7 0,2 -18,3 -16,9
0834 Vinje  135,8 54,1 10,0 17,5 14,2 39,9 0,6 -10,9 -11,4
                   
09 Aust-Agder 3 485,3  742,4  148,1  553,8  623,0 1 418,0 11,4 10,2 8,8
0901 Risør  179,5 37,2 7,5 32,2 32,4 70,1 10,8 9,3 6,3
0904 Grimstad  673,6  139,9 27,4 97,0  117,1  292,2 23,4 18,2 15,6
0906 Arendal 1 502,2  273,7 56,2  230,7  305,4  636,2 11,8 11,0 11,2
0911 Gjerstad 57,1 12,5 2,6 10,8 10,0 21,3 3,2 4,4 6,2
0912 Vegårshei 43,7 9,8 2,0 8,9 6,8 16,1 6,5 5,4 4,3
0914 Tvedestrand  163,4 35,9 7,3 29,6 26,7 63,9 10,2 15,2 12,2
0919 Froland  119,9 25,7 5,2 22,4 14,3 52,3 -17,7 -24,9 -24,2
0926 Lillesand  301,8 66,6 12,7 51,4 47,7  123,4 7,5 16,0 8,1
0928 Birkenes  120,1 24,4 5,0 21,8 22,4 46,4 9,4 4,0 5,2
0929 Åmli 43,8 14,6 2,8 8,3 5,9 12,3 16,1 16,6 14,3
0935 Iveland 30,6 10,8 2,1 6,0 4,2 7,5 11,5 6,4 2,8
0937 Evje og Hornnes 91,0 19,9 4,0 16,4 12,9 37,8 10,7 8,4 9,4
0938 Bygland 31,3 10,0 1,9 6,0 4,6 8,8 -1,3 -4,1 -5,3
0940 Valle 51,1 20,6 3,9 6,6 5,8 14,1 9,4 16,6 15,1
0941 Bykle 76,2 40,9 7,4 5,8 6,7 15,4 7,7 7,0 5,7
                   
10 Vest-Agder 6 452,6 1 218,7  241,1  912,2 1 334,1 2 746,5 11,0 7,9 5,2
1001 Kristiansand 3 781,1  588,9  115,9  457,3  891,3 1 727,8 12,5 12,3 7,8
1002 Mandal  413,3 90,5 18,1 73,9 74,1  156,7 10,2 9,0 6,3
1003 Farsund  258,8 60,5 11,9 48,5 48,0 90,0 -2,2 -2,9 -5,4
1004 Flekkefjord  288,1 64,2 13,1 48,7 46,7  115,4 10,7 13,2 13,6
1014 Vennesla  353,7 82,1 16,8 68,8 63,9  122,2 10,5 10,5 7,8
1017 Songdalen  178,7 34,7 7,1 30,9 28,6 77,5 18,6 14,3 13,8
1018 Søgne  329,1 72,7 14,5 57,7 44,1  140,1 13,9 19,3 17,6
1021 Marnardal 55,8 14,3 2,8 9,9 10,9 17,8 13,3 18,7 12,0
1026 Åseral 37,0 16,3 3,0 4,1 6,0 7,6 6,1 -5,7 -5,4
1027 Audnedal 45,9 8,9 1,8 7,5 8,4 19,3 2,2 -10,1 -8,9
1029 Lindesnes  105,2 25,5 4,9 20,8 17,4 36,6 5,2 8,0 1,4
1032 Lyngdal  215,2 43,9 8,9 37,4 43,9 81,1 15,7 6,7 7,2
1034 Hægebostad 39,2 9,2 1,9 7,9 6,3 13,8 10,5 5,5 7,1
1037 Kvinesdal  257,5 68,3 13,1 29,7 32,8  113,6 6,8 -9,7 -10,2
1046 Sirdal 93,8 38,7 7,3 9,1 11,7 27,0 -7,6 -22,1 -21,0
                   
11 Rogaland 22 135,9 3 591,7  721,4 2 651,7 5 107,8 10 063,3 7,9 14,1 11,0
1101 Eigersund  501,5  104,9 21,6 83,7 93,4  197,9 13,0 15,3 11,5
1102 Sandnes 2 898,9  532,7  106,6  417,0  577,7 1 264,9 9,0 16,2 9,1
1103 Stavanger 8 769,8 1 197,9  240,3  864,5 2 447,1 4 020,0 1,0 11,6 9,3
1106 Haugesund 1 367,5  253,7 51,5  196,9  310,1  555,3 12,6 13,4 11,4
1111 Sokndal 92,0 21,4 4,3 15,9 16,6 33,8 16,2 16,1 12,1
1112 Lund 96,4 18,4 3,7 14,8 23,5 36,1 -10,1 -6,9 -6,4
1114 Bjerkreim 79,1 16,1 3,2 13,3 12,8 33,7 17,9 10,4 10,7
1119 Hå  521,4  110,2 22,3 90,5 93,6  204,9 14,3 15,5 11,1
1120 Klepp  574,9  120,9 23,8 94,2 95,2  240,9 18,3 17,7 11,4
1121 Time  555,2  117,3 24,3 96,7 88,4  228,4 10,5 11,9 11,1
1122 Gjesdal  309,9 73,7 14,9 59,6 38,9  122,8 13,0 14,8 11,2
1124 Sola 2 885,9  225,0 45,3  156,3  754,0 1 705,3 23,0 15,0 13,1
1127 Randaberg  538,4 87,0 17,7 63,0 84,3  286,4 -6,6 19,7 15,0
1129 Forsand 54,2 22,9 4,3 5,8 6,9 14,3 4,1 0,2 0,0
1130 Strand  338,2 76,6 15,6 61,1 52,2  132,6 10,3 13,8 9,2
1133 Hjelmeland 96,6 36,4 6,9 13,3 11,3 28,7 -1,0 -7,1 -5,2
1134 Suldal  209,8 85,8 15,9 18,1 19,8 70,2 19,8 46,3 42,9
1135 Sauda  168,4 52,1 10,1 24,7 17,2 64,4 2,2 33,2 29,6
1141 Finnøy 76,9 16,9 3,4 14,3 13,0 29,2 13,2 15,1 13,7
1142 Rennesøy  111,3 29,3 5,5 22,2 11,3 43,0 17,4 19,8 12,9
1144 Kvitsøy 14,9 3,4 0,7 2,7 2,6 5,4 23,4 20,5 17,8
1145 Bokn 20,0 5,0 1,0 3,8 3,5 6,7 3,7 5,3 -0,5
1146 Tysvær  279,9 63,2 12,9 53,3 36,8  113,8 10,3 15,9 12,4
1149 Karmøy 1 256,7  260,3 53,9  218,5  222,0  502,1 14,5 11,6 11,2
1151 Utsira 6,8 1,6 0,3 1,4 1,4 2,0 12,6 10,0 7,3
1160 Vindafjord  311,6 59,1 11,5 46,3 74,3  120,6 15,4 15,5 15,7
                   
12 Hordaland 19 582,4 3 590,6  718,6 2 793,1 3 788,3 8 691,7 11,4 12,6 10,0
1201 Bergen 12 490,9 1 994,7  400,5 1 580,3 2 633,4 5 881,9 12,0 13,8 11,7
1211 Etne  110,6 27,7 5,4 20,1 15,4 42,0 9,1 6,5 4,4
1216 Sveio  124,2 31,5 6,5 26,6 15,4 44,2 11,6 15,1 14,2
1219 Bømlo  392,9 77,8 15,1 62,6 88,2  149,2 24,0 15,5 5,1
1221 Stord  701,9  124,3 25,6  105,3  175,9  270,8 11,7 15,8 11,9
1222 Fitjar 90,2 19,3 3,8 15,3 15,5 36,3 -8,0 7,9 4,5
1223 Tysnes 74,6 17,3 3,4 13,8 11,1 28,8 11,7 12,9 13,8
1224 Kvinnherad  517,1  100,8 20,4 70,3 77,1  248,6 -5,2 -2,6 -2,6
1227 Jondal 33,7 8,0 1,6 5,0 6,9 12,3 -10,2 -19,4 -18,8
1228 Odda  239,0 64,2 12,5 35,3 36,9 90,1 0,7 -2,8 -2,9
1231 Ullensvang  103,3 24,4 4,8 17,1 14,5 42,5 7,2 4,1 1,5
1232 Eidfjord 52,9 29,1 5,4 5,2 3,8 9,4 6,6 1,6 1,2
1233 Ulvik 35,7 16,5 3,1 5,1 3,1 7,9 12,1 8,3 8,2
1234 Granvin 20,1 5,1 1,0 4,3 3,1 6,6 6,0 5,2 6,9
1235 Voss  423,6 96,0 19,5 68,6 70,8  168,6 11,2 7,7 7,9
1238 Kvam  237,6 57,9 11,3 42,6 39,2 86,6 10,6 13,0 6,3
1241 Fusa  199,0 28,0 5,4 20,9 35,3  109,5 15,0 9,6 4,5
1242 Samnanger 63,0 20,2 4,0 13,0 6,9 18,9 11,1 20,7 16,2
1243 Os  496,3  117,0 23,6 96,8 57,2  201,6 5,0 11,6 9,8
1244 Austevoll  313,2 51,1 8,5 33,8 61,7  158,0 33,6 34,4 14,0
1245 Sund  163,8 38,2 7,8 33,7 26,2 58,0 11,8 12,6 9,6
1246 Fjell  726,4  149,7 29,7  127,1  110,5  309,3 10,4 14,6 7,1
1247 Askøy  629,7  155,3 32,3  137,2 73,5  231,3 10,1 16,6 13,4
1251 Vaksdal  104,9 36,7 7,2 18,8 15,2 26,9 7,5 7,1 5,4
1252 Modalen 25,9 14,7 2,7 1,7 3,0 3,8 6,7 1,4 1,7
1253 Osterøy  198,9 43,4 8,8 36,3 33,7 76,7 4,3 7,2 6,2
1256 Meland  170,1 39,3 7,9 34,2 31,9 56,7 11,2 15,4 8,3
1259 Øygarden  111,5 26,9 5,6 23,7 16,2 39,1 25,0 17,2 15,5
1260 Radøy  121,6 29,6 6,0 25,9 19,2 41,0 14,7 18,4 18,7
1263 Lindås  436,8  100,6 20,4 85,4 61,4  169,0 16,3 16,0 14,1
1264 Austrheim  109,6 21,4 4,1 16,1 20,0 48,0 32,4 19,9 19,6
1265 Fedje 14,8 3,8 0,8 3,1 1,7 5,5 15,3 10,7 9,4
1266 Masfjorden 48,7 20,0 3,8 8,0 4,2 12,6 7,9 -1,2 -1,2
                   
14 Sogn og Fjordane 3 478,3  823,8  161,4  559,6  570,5 1 363,1 1,0 -2,6 -4,7
1401 Flora  391,0 80,3 16,4 67,3 88,4  138,6 11,7 15,7 11,5
1411 Gulen 80,8 16,4 3,1 12,5 11,2 37,6 14,6 24,7 19,0
1412 Solund 23,1 6,2 1,2 4,8 3,0 8,0 9,9 2,8 2,4
1413 Hyllestad 40,6 10,6 2,1 8,5 8,0 11,4 19,7 25,6 25,2
1416 Høyanger  115,9 40,3 7,9 20,9 13,2 33,6 -1,1 -5,3 -6,1
1417 Vik  102,1 24,0 4,6 12,9 10,9 49,8 4,7 -2,6 -3,7
1418 Balestrand 36,7 11,5 2,3 6,7 5,7 10,5 12,8 17,6 16,7
1419 Leikanger 82,1 14,7 3,0 12,4 30,2 21,8 -73,8 -83,5 -83,5
1420 Sogndal  191,4 45,3 9,1 35,8 35,1 66,1 9,8 9,0 8,2
1421 Aurland 91,5 45,4 8,4 9,0 7,9 20,9 6,0 -3,8 -4,2
1422 Lærdal 72,0 27,2 5,2 11,5 8,6 19,6 10,1 2,8 1,9
1424 Årdal  193,3 61,1 12,0 34,0 19,7 66,5 10,8 1,8 -0,4
1426 Luster  158,4 63,9 12,0 22,4 16,9 43,2 10,5 6,1 5,8
1428 Askvoll 66,6 17,0 3,4 14,3 8,0 23,9 10,2 7,3 6,7
1429 Fjaler 73,3 15,8 3,2 13,3 9,9 31,1 12,1 13,1 15,0
1430 Gaular 69,6 15,9 3,1 13,7 12,4 24,5 15,3 12,0 7,4
1431 Jølster 65,0 17,4 3,4 13,9 7,1 23,2 11,1 5,2 4,0
1432 Førde  553,2 82,6 16,4 68,7  129,7  255,8 8,2 14,6 11,7
1433 Naustdal 54,5 14,8 2,9 13,0 5,6 18,2 8,0 11,5 7,2
1438 Bremanger  125,3 39,3 7,5 20,0 15,9 42,6 -3,8 8,1 5,4
1439 Vågsøy  217,4 42,7 8,5 34,6 37,4 94,3 7,9 5,2 4,2
1441 Selje 65,3 16,7 3,3 14,4 7,6 23,4 -4,0 4,4 3,1
1443 Eid  155,1 34,6 6,8 29,6 18,4 65,6 11,6 11,9 5,9
1444 Hornindal 23,1 6,8 1,3 5,2 2,6 7,2 10,3 7,4 5,4
1445 Gloppen  228,5 34,5 6,8 27,0 21,7  138,7 4,6 -3,9 -7,4
1449 Stryn  202,4 38,9 7,7 33,2 35,4 87,2 13,9 9,9 5,5
                   
15 Møre og Romsdal 9 145,0 1 782,0  353,8 1 407,2 1 755,2 3 846,8 10,9 10,1 7,8
1502 Molde 1 026,9  183,4 36,2  147,5  296,9  363,0 9,7 11,4 5,4
1504 Ålesund 1 980,6  328,5 64,8  261,5  388,6  937,1 13,0 11,3 11,4
1505 Kristiansund  748,7  153,1 31,5  129,5  125,8  308,8 8,1 6,7 4,7
1511 Vanylven  113,1 24,3 4,8 18,3 19,7 46,0 29,1 11,9 8,7
1514 Sande 84,9 18,4 3,7 14,7 16,7 31,5 19,6 12,9 11,9
1515 Herøy  477,1 77,1 14,6 57,9 93,6  233,9 29,7 13,7 7,1
1516 Ulstein  396,1 63,1 12,0 44,9  146,5  129,6 25,0 20,3 20,2
1517 Hareid  163,6 32,2 6,5 27,2 36,9 60,8 12,4 14,4 12,1
1519 Volda  245,3 52,8 10,4 43,8 45,9 92,3 7,8 9,3 6,9
1520 Ørsta  354,9 68,1 13,8 55,1 55,6  162,4 12,9 14,7 11,6
1523 Ørskog 66,2 13,7 2,7 11,0 10,5 28,3 3,7 6,1 5,5
1524 Norddal 50,8 19,3 3,7 8,1 7,6 12,1 2,7 -1,1 -0,3
1525 Stranda  131,3 29,7 5,9 23,3 21,7 50,7 5,8 8,2 4,1
1526 Stordal 26,7 5,8 1,1 4,6 7,0 8,2 7,5 7,5 6,6
1528 Sykkylven  331,0 46,8 9,5 39,1 56,6  179,0 2,8 0,4 2,6
1529 Skodje  105,4 25,0 5,0 20,6 16,2 38,7 7,5 13,5 10,6
1531 Sula  233,3 47,9 9,6 42,2 36,7 96,9 9,2 10,5 5,4
1532 Giske  182,8 44,1 9,0 38,3 21,5 69,9 4,3 5,3 4,4
1534 Haram  323,6 71,7 14,2 55,4 64,0  118,3 15,9 18,4 16,1
1535 Vestnes  218,4 45,8 8,9 37,7 38,5 87,4 17,9 20,5 12,9
1539 Rauma  257,0 52,3 10,1 40,2 45,5  108,8 10,7 16,5 15,0
1543 Nesset 85,7 28,9 5,6 14,8 12,8 23,7 7,2 3,7 2,9
1545 Midsund 51,3 12,6 2,6 10,0 8,2 17,9 -5,1 -4,9 -6,9
1546 Sandøy 63,6 11,4 2,2 8,2 8,9 33,0 -13,3 5,5 7,3
1547 Aukra 98,7 30,5 6,3 20,9 12,4 28,7 -5,0 9,8 8,7
1548 Fræna  324,6 55,2 11,0 48,9 39,0  170,6 0,7 4,9 0,2
1551 Eide 97,9 19,5 3,9 17,4 19,7 37,4 13,3 10,1 6,2
1554 Averøy  144,7 33,8 6,8 29,1 20,4 54,6 7,4 8,7 4,8
1557 Gjemnes 57,6 15,2 3,1 13,5 6,4 19,5 8,1 6,4 5,9
1560 Tingvoll 67,5 15,5 3,2 13,9 7,7 27,2 8,9 9,7 7,3
1563 Sunndal  221,6 60,1 12,2 39,0 29,3 81,0 9,5 1,4 2,9
1566 Surnadal  191,4 37,2 7,4 27,1 20,4 99,3 -0,1 3,1 2,9
1567 Rindal 51,7 15,0 2,9 8,6 5,1 20,2 13,2 11,7 8,0
1571 Halsa 40,6 10,2 1,9 6,2 3,4 19,0 11,8 17,4 8,3
1573 Smøla 48,1 12,7 2,6 11,1 3,4 18,2 9,7 -5,6 -5,1
1576 Aure 82,4 21,3 4,3 17,5 6,1 33,2 6,2 11,4 12,2
                   
16 Sør-Trøndelag 10 389,8 1 920,7  385,2 1 598,2 2 035,7 4 450,0 12,2 10,5 7,2
1601 Trondheim 7 416,8 1 222,0  244,8 1 020,0 1 628,9 3 301,1 13,1 10,9 7,3
1612 Hemne 97,0 24,2 4,9 20,0 8,7 39,2 5,8 4,8 6,1
1613 Snillfjord 20,4 5,5 1,1 4,5 2,0 7,3 7,0 4,8 5,3
1617 Hitra 89,5 21,5 4,3 19,8 8,1 35,7 5,6 6,2 2,4
1620 Frøya  156,3 24,5 4,8 21,5 10,9 94,7 -6,9 15,7 9,6
1621 Ørland  135,5 28,7 5,7 25,1 21,3 54,6 6,4 13,4 6,5
1622 Agdenes 36,6 8,4 1,7 7,5 8,3 10,6 12,0 8,5 12,5
1624 Rissa  152,1 33,9 7,0 29,6 29,5 52,1 7,5 12,7 11,6
1627 Bjugn  100,2 22,6 4,7 20,6 14,2 38,1 9,6 10,9 10,2
1630 Åfjord 70,6 16,4 3,3 14,0 7,4 29,6 9,6 9,1 7,4
1632 Roan 16,5 4,5 0,9 4,2 1,3 5,6 8,2 5,4 4,0
1633 Osen 23,3 5,8 1,1 4,7 1,4 10,2 16,0 9,8 8,4
1634 Oppdal  172,9 40,8 8,0 31,0 18,9 74,2 13,5 9,2 5,1
1635 Rennebu 56,7 19,0 3,7 10,9 5,0 18,0 3,7 -2,2 -2,0
1636 Meldal 90,9 20,8 4,1 16,5 13,8 35,7 13,0 11,7 7,1
1638 Orkdal  339,3 65,9 13,4 56,0 68,5  135,5 28,9 27,2 20,1
1640 Røros  151,9 32,8 6,6 26,8 23,4 62,3 6,1 3,7 6,8
1644 Holtålen 40,6 10,3 2,0 9,1 3,5 15,7 8,9 7,0 0,9
1648 Midtre Gauldal  131,7 30,6 6,2 26,5 23,1 45,3 4,9 4,9 5,5
1653 Melhus  354,3 85,1 17,0 73,0 51,9  127,2 9,7 11,2 6,1
1657 Skaun  128,2 33,6 6,8 31,9 14,1 41,8 5,5 4,7 1,5
1662 Klæbu  140,2 37,1 7,7 29,8 15,5 50,1 6,8 5,7 2,6
1663 Malvik  322,7 80,9 16,4 73,6 36,4  115,3 12,5 11,0 7,2
1664 Selbu  111,3 25,8 5,1 17,8 17,6 45,0 13,6 4,1 4,7
1665 Tydal 34,3 19,9 3,7 3,9 1,9 4,9 5,2 1,5 2,0
                   
17 Nord-Trøndelag 3 324,6  734,3  149,8  628,0  575,1 1 237,5 4,9 7,3 5,2
1702 Steinkjer  663,3  111,9 23,2 98,2  140,3  289,7 -3,2 9,8 7,0
1703 Namsos  305,7 72,3 15,0 66,7 29,9  121,8 8,0 8,0 7,2
1711 Meråker 64,3 18,2 3,7 11,2 10,7 20,4 10,0 -0,4 2,5
1714 Stjørdal  539,0  120,7 24,3  108,3 95,6  190,1 4,2 7,7 4,0
1717 Frosta 45,0 10,8 2,1 9,5 7,0 15,7 -7,4 -16,7 -21,0
1718 Leksvik 88,4 18,0 3,6 16,1 16,7 33,9 6,5 7,5 2,7
1719 Levanger  475,3  101,5 21,2 90,2  110,2  152,2 9,5 11,4 9,9
1721 Verdal  358,5 73,7 15,2 65,4 83,4  120,8 8,0 7,5 7,5
1723 Mosvik 17,5 5,2 1,0 3,9 2,1 5,3 14,8 -5,3 -7,1
1724 Verran 67,9 18,3 3,6 13,2 14,8 18,0 5,8 11,6 7,9
1725 Namdalseid 29,4 7,8 1,5 7,1 2,2 10,8 15,3 11,8 3,9
1729 Inderøy  127,4 30,8 6,2 27,5 19,5 43,5 12,2 10,7 3,8
1736 Snåsa 37,1 10,9 2,2 8,5 3,7 11,8 6,0 2,1 3,3
1738 Lierne 29,9 10,3 2,0 6,5 2,8 8,3 13,0 8,9 9,1
1739 Røyrvik 14,1 7,5 1,4 2,4 1,3 1,5 8,5 8,0 5,7
1740 Namsskogan 28,6 13,6 2,6 4,0 1,8 6,8 4,4 -6,1 -7,0
1742 Grong 57,9 17,9 3,5 11,0 4,2 21,3 -2,0 -7,5 -8,2
1743 Høylandet 25,6 6,3 1,3 5,8 2,3 9,8 7,7 5,3 4,5
1744 Overhalla 94,8 19,2 4,0 17,2 9,0 45,5 24,3 7,5 7,6
1748 Fosnes 10,7 3,0 0,6 2,8 0,8 3,5 0,0 7,7 3,6
1749 Flatanger 24,3 5,3 1,1 4,6 1,7 11,6 9,1 9,0 9,6
1750 Vikna  109,0 23,3 4,8 22,5 7,2 51,2 -0,5 11,6 6,6
1751 Nærøy 99,0 24,7 5,2 22,5 6,7 39,9 2,1 5,9 5,8
1755 Leka 12,1 3,2 0,7 2,9 1,2 4,1 17,9 12,5 12,8
                   
18 Nordland 6 471,5 1 511,3  308,9 1 208,9  650,1 2 792,2 6,9 3,7 2,9
1804 Bodø 1 429,1  311,1 64,9  271,5  238,2  543,4 7,5 7,2 5,1
1805 Narvik  532,7  122,5 25,7  100,7 57,4  226,4 7,8 4,8 5,4
1811 Bindal 33,6 13,1 2,5 6,5 2,6 9,0 4,0 2,7 1,7
1812 Sømna 37,3 9,2 1,9 8,9 2,7 14,6 16,4 14,7 10,4
1813 Brønnøy  158,9 40,6 8,2 37,2 12,1 60,8 4,7 8,1 7,4
1815 Vega 23,4 5,9 1,2 5,2 1,6 9,5 12,5 9,1 4,9
1816 Vevelstad 8,2 2,4 0,5 2,2 0,6 2,6 27,0 29,3 23,2
1818 Herøy 37,7 9,4 1,9 8,1 3,3 15,0 13,4 11,3 6,5
1820 Alstahaug  161,5 37,2 8,5 36,8 9,1 69,9 13,2 3,5 13,7
1822 Leirfjord 37,3 9,9 2,0 9,3 2,7 13,4 10,0 8,0 7,5
1824 Vefsn  489,5 84,9 17,3 66,8 27,1  293,4 4,1 10,1 6,8
1825 Grane 28,4 9,1 1,8 6,3 1,9 9,3 3,0 -0,3 -2,0
1826 Hattfjelldal 32,4 9,0 1,7 5,9 2,5 13,3 9,4 -4,4 -7,7
1827 Dønna 26,4 7,0 1,4 6,4 2,2 9,4 0,0 -3,7 -1,5
1828 Nesna 35,9 8,4 1,7 7,7 4,3 13,9 20,0 10,1 6,9
1832 Hemnes  119,0 52,7 10,1 19,5 6,0 30,6 5,8 2,3 2,9
1833 Rana  882,2  204,8 41,6  139,3 78,4  418,1 33,8 18,5 18,5
1834 Lurøy 52,2 10,8 2,2 8,8 4,5 25,9 -36,7 -5,8 -5,1
1835 Træna 11,7 3,1 0,6 2,6 1,1 4,3 25,9 31,4 32,1
1836 Rødøy 27,1 6,5 1,3 5,5 1,9 11,8 -12,9 -2,7 -6,1
1837 Meløy  204,9 52,0 10,4 35,5 28,2 78,7 -7,7 -38,9 -36,5
1838 Gildeskål 47,6 13,3 2,7 9,1 4,1 18,4 6,4 -4,5 -2,8
1839 Beiarn 30,5 12,5 2,4 4,5 2,1 9,0 14,1 -4,7 -4,2
1840 Saltdal  110,7 26,4 5,3 22,7 9,2 47,1 13,5 10,0 7,5
1841 Fauske  292,8 62,2 12,4 47,4 16,7  154,0 -8,8 -7,9 -10,2
1845 Sørfold 98,2 22,2 4,3 8,8 4,6 58,3 -17,5 -19,8 -19,1
1848 Steigen 48,7 12,9 2,6 11,6 4,9 16,7 17,2 13,4 9,3
1849 Hamarøy 47,6 12,6 2,5 7,8 3,6 21,1 -10,5 -7,2 -5,6
1850 Tysfjord 45,1 13,4 2,7 9,0 3,4 16,6 3,6 -18,9 -18,1
1851 Lødingen 54,4 14,6 3,0 12,3 4,0 20,5 16,8 14,5 16,1
1852 Tjeldsund 23,3 6,7 1,4 5,8 1,6 7,8 11,3 11,1 2,4
1853 Evenes 28,7 7,0 1,4 5,6 2,1 12,5 -9,1 -1,0 -4,4
1854 Ballangen 45,3 12,0 2,5 10,8 3,3 16,8 11,8 7,4 4,8
1856 Røst 15,6 3,4 0,7 2,6 1,3 7,7 -3,5 9,1 2,7
1857 Værøy 25,0 4,5 0,9 3,8 1,5 14,2 4,5 8,4 6,1
1859 Flakstad 24,4 6,9 1,4 5,5 2,0 8,6 3,5 6,2 4,1
1860 Vestvågøy  222,4 54,6 11,2 49,3 16,3 91,0 10,4 9,3 6,0
1865 Vågan  215,3 48,1 10,1 44,3 20,8 92,0 6,7 11,1 11,7
1866 Hadsel  162,5 42,5 8,9 38,8 12,7 59,6 -5,8 4,1 2,6
1867 Bø 49,0 12,9 2,7 11,9 4,7 16,9 -4,0 5,8 3,0
1868 Øksnes  102,4 24,7 5,1 22,4 10,7 39,5 -15,5 6,4 6,4
1870 Sortland  236,2 51,8 10,0 52,9 20,0  101,6 3,7 7,9 -1,5
1871 Andøy  150,8 29,5 6,1 25,0 10,4 79,8 22,3 7,4 5,3
1874 Moskenes 25,7 7,1 1,5 6,0 1,7 9,4 4,9 3,1 2,1
                   
19 Troms Romsa 4 077,5  968,4  198,0  837,7  470,4 1 603,0 5,1 10,4 6,4
1901 Harstad  614,5  149,0 30,4  129,6 44,0  261,5 10,6 15,4 13,0
1902 Tromsø 2 120,3  433,8 90,0  394,8  344,3  857,4 0,3 7,2 3,0
1911 Kvæfjord 57,1 15,4 3,1 14,1 5,7 18,8 6,2 6,9 2,2
1913 Skånland 55,6 14,6 3,1 13,2 4,1 20,7 0,5 3,4 2,6
1915 Bjarkøy 8,8 2,4 0,5 2,0 0,7 3,3 5,7 8,7 4,2
1917 Ibestad 27,7 6,9 1,4 5,7 2,0 11,8 8,3  135,3 -14,1
1919 Gratangen 24,1 5,8 1,2 5,3 2,1 9,7 15,7 25,1 28,0
1920 Lavangen 18,9 5,4 1,1 4,7 1,5 6,2 31,6 37,7 32,8
1922 Bardu  103,1 36,7 7,2 20,9 5,6 32,6 9,9 2,9 0,4
1923 Salangen 40,4 11,5 2,3 10,0 3,5 13,1 0,6 -1,3 -1,5
1924 Målselv  158,3 44,8 9,0 34,9 10,1 59,5 11,3 11,6 10,8
1925 Sørreisa 72,9 18,2 3,7 16,1 4,1 30,9 7,1 12,6 6,9
1926 Dyrøy 21,1 5,7 1,2 5,2 1,6 7,4 16,0 13,1 10,9
1927 Tranøy 28,8 7,5 1,5 6,8 2,6 10,4 17,5 13,0 9,8
1928 Torsken 21,8 5,5 1,2 5,0 1,8 8,3 36,6 21,0 19,0
1929 Berg 24,3 6,6 1,4 5,2 2,3 8,8 20,6 21,0 19,0
1931 Lenvik  269,4 65,9 13,4 57,1 25,3  107,7 11,7 13,5 13,0
1933 Balsfjord  101,1 26,3 5,2 24,0 7,1 38,5 12,0 7,5 2,1
1936 Karlsøy 36,7 12,0 2,4 11,1 1,0 10,3 17,6 11,1 8,2
1938 Lyngen 48,7 15,6 3,1 14,5 0,5 15,0 20,2 24,8 20,4
1939 Storfjord 32,1 14,1 2,7 8,3 0,0 7,0 -5,7 -8,9 -11,6
1940 Gáivuotna Kåfjord 31,3 12,4 2,5 9,4 0,0 7,0 9,7 5,8 5,9
1941 Skjervøy 40,5 13,2 2,7 12,3 0,4 11,9 -8,1 -3,3 -5,7
1942 Nordreisa 85,1 25,0 5,1 22,0 0,2 32,8 6,8 11,1 6,3
1943 Kvænangen 35,1 14,1 2,7 5,7 0,0 12,6 83,4  108,7 94,9
                   
20 Finnmark Finnmárku 1 465,5  460,0 95,1  388,9 7,5  514,0 6,7 9,7 7,1
2002 Vardø 33,8 11,7 2,4 10,5 0,0 9,2 2,0 0,5 -4,8
2003 Vadsø  117,6 32,8 6,8 28,4 -0,7 50,3 -10,3 -4,9 -6,6
2004 Hammerfest  260,9 96,5 20,4 67,6 5,1 71,3 3,1 20,1 19,3
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 37,1 12,7 2,6 12,5 0,0 9,2 6,0 0,5 -0,3
2012 Alta  397,2  109,9 22,6 97,3 1,7  165,7 13,3 8,2 5,4
2014 Loppa 15,0 5,4 1,1 4,9 0,0 3,5 11,4 12,9 12,7
2015 Hasvik 20,3 7,0 1,4 6,1 0,1 5,7 30,0 28,2 27,1
2017 Kvalsund 16,3 5,5 1,2 4,7 0,0 4,9 12,3 -2,9 0,2
2018 Måsøy 21,1 7,1 1,4 6,1 0,0 6,5 5,4 0,9 0,6
2019 Nordkapp 58,4 19,2 3,9 17,1 0,0 18,3 15,0 13,4 8,6
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 75,7 23,7 4,9 21,7 0,1 25,4 11,5 11,8 7,2
2021 Kárásjohka Karasjok 40,1 13,3 2,7 13,0 0,3 10,7 11,6 10,2 3,8
2022 Lebesby 24,2 8,5 1,7 6,2 0,0 7,8 2,2 -5,9 -5,2
2023 Gamvik 16,5 5,5 1,1 4,9 0,0 4,9 2,0 2,7 0,9
2024 Berlevåg 17,0 5,7 1,2 5,0 0,0 5,2 16,2 8,6 2,9
2025 Deatnu Tana 48,5 15,0 3,1 13,7 0,0 16,7 -7,4 5,5 2,9
2027 Unjárga Nesseby 11,6 4,1 0,8 3,8 0,0 2,9 9,1 8,8 5,9
2028 Båtsfjord 38,5 12,4 2,5 11,3 0,1 12,2 11,3 15,3 12,1
2030 Sør-Varanger  215,7 64,1 13,3 54,2 0,5 83,6 7,6 11,7 7,4
                   
2100 Svalbard  106,3 . . . . . 18,9 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen 71 541,4 92,3 19,9  115,2  260,0 71 054,0 -26,4 43,7 33,4
2311 Nordsjøen 70 104,1 0,0 0,0 0,0 0,0 70 104,1 . . .
2312 Stavanger 1 437,3 92,3 19,9  115,2  260,0  949,8 24,7 43,7 33,4

Standardtegn i tabeller