Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter fylke. Januar-april. 2008 og 2009. Millionar kroner
Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før 2008/2009 Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før 2008/2009 Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før 2008/2009
2008 2009 2008 2009 2008 2009
I alt  283 750  271 126 -4,4 32 607 35 847 9,9 6 644 7 098 6,8
                   
01 Østfold 7 853 8 241 4,9 1 511 1 648 9,1  313  328 5,0
02 Akershus 24 350 24 943 2,4 3 946 4 382 11,0  810  869 7,3
03 Oslo 41 272 42 570 3,1 5 066 5 618 10,9  990 1 057 6,8
04 Hedmark 4 834 5 134 6,2 1 011 1 078 6,6  207  217 5,0
05 Oppland 5 016 5 221 4,1 1 054 1 142 8,3  214  227 6,2
06 Buskerud 8 700 9 477 8,9 1 724 1 877 8,9  351  367 4,6
07 Vestfold 6 841 7 450 8,9 1 346 1 506 11,9  275  300 9,0
08 Telemark 5 095 6 436 26,3 1 102 1 160 5,2  226  231 2,2
09 Aust-Agder 3 128 3 485 11,4  674  742 10,2  136  148 8,8
10 Vest-Agder 5 813 6 453 11,0 1 130 1 219 7,9  229  241 5,2
11 Rogaland 20 512 22 136 7,9 3 148 3 592 14,1  650  721 11,0
12 Hordaland 17 582 19 582 11,4 3 188 3 591 12,6  654  719 10,0
14 Sogn og Fjordane 3 443 3 478 1,0  845  824 -2,6  169  161 -4,7
15 Møre og Romsdal 8 249 9 145 10,9 1 619 1 782 10,1  328  354 7,8
16 Sør-Trøndelag 9 264 10 390 12,2 1 738 1 921 10,5  359  385 7,2
17 Nord-Trøndelag 3 171 3 325 4,9  685  734 7,3  142  150 5,2
18 Nordland 6 052 6 471 6,9 1 457 1 511 3,7  300  309 2,9
19 Troms Romsa 3 879 4 078 5,1  877  968 10,4  186  198 6,4
20 Finnmark Finnmárku 1 374 1 465 6,7  419  460 9,7 89 95 7,1
21 Svalbard 89  106 18,9 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen 97 233 71 541 -26,4 64 92 43,7 15 20 33,4
                   
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før 2008/2009 Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før2008/2009 Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før 2008/2009
  2008 2009   2008 2009   2008 2009  
I alt 38 755 41 461 7,0 24 616 27 738 12,7  181 039  158 876 -12,2
                   
01 Østfold 1 460 1 541 5,6 1 215 1 365 12,3 3 355 3 359 0,1
02 Akershus 4 682 5 061 8,1 3 059 3 386 10,7 11 853 11 246 -5,1
03 Oslo 10 830 11 462 5,8 3 572 3 942 10,4 20 814 20 490 -1,6
04 Hedmark  988 1 035 4,7  814  913 12,2 1 814 1 891 4,2
05 Oppland  849  892 5,1  814  917 12,6 2 085 2 043 -2,0
06 Buskerud 1 640 1 809 10,3 1 281 1 440 12,4 3 704 3 984 7,6
07 Vestfold 1 350 1 454 7,7 1 084 1 250 15,3 2 786 2 940 5,5
08 Telemark  970 1 029 6,1  772  871 12,9 2 025 3 144 55,3
09 Aust-Agder  568  623 9,7  486  554 13,9 1 265 1 418 12,1
10 Vest-Agder 1 219 1 334 9,4  796  912 14,5 2 439 2 746 12,6
11 Rogaland 5 064 5 108 0,9 2 325 2 652 14,1 9 324 10 063 7,9
12 Hordaland 3 430 3 788 10,4 2 406 2 793 16,1 7 904 8 692 10,0
14 Sogn og Fjordane  523  571 9,1  553  560 1,1 1 352 1 363 0,8
15 Møre og Romsdal 1 593 1 755 10,2 1 260 1 407 11,7 3 448 3 847 11,6
16 Sør-Trøndelag 1 884 2 036 8,0 1 397 1 598 14,4 3 885 4 450 14,5
17 Nord-Trøndelag  533  575 7,9  555  628 13,2 1 256 1 237 -1,5
18 Nordland  589  650 10,4 1 065 1 209 13,5 2 640 2 792 5,8
19 Troms Romsa  438  470 7,4  739  838 13,3 1 639 1 603 -2,2
20 Finnmark Finnmárku 10 7 -24,0  345  389 12,6  510  514 0,8
21 Svalbard . . . . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  134  260 93,6 78  115 47,8 96 942 71 054 -26,7

Standardtegn i tabeller