Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter fylke. Januar-mars. 2008 og 2009. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
2008/2009
Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
2008/2009
Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
2008/2009
  2008 2009 2008 2009 2008 2009
I alt  157 832  202 939 28,6 30 167 32 018 6,1 6 157 6 539 6,2
                   
01 Østfold 6 796 6 987 2,8 1 424 1 479 3,9  295  304 3,2
02 Akershus 20 323 21 111 3,9 3 666 3 924 7,0  753  805 6,9
03 Oslo 32 776 34 291 4,6 4 689 4 993 6,5  913  960 5,1
04 Hedmark 4 282 4 586 7,1  948  989 4,4  194  205 5,8
05 Oppland 4 187 4 403 5,2  978 1 028 5,1  199  211 6,1
06 Buskerud 7 460 7 987 7,1 1 588 1 676 5,5  325  339 4,3
07 Vestfold 6 031 6 433 6,7 1 280 1 337 4,5  261  274 5,0
08 Telemark 4 471 4 945 10,6 1 000 1 025 2,5  207  211 2,2
09 Aust-Agder 2 744 2 953 7,6  615  644 4,7  125  133 6,9
10 Vest-Agder 5 058 5 435 7,4 1 029 1 073 4,3  210  218 4,0
11 Rogaland 17 281 18 121 4,9 2 950 3 203 8,6  610  666 9,1
12 Hordaland 15 020 16 384 9,1 2 975 3 202 7,6  611  661 8,1
14 Sogn og Fjordane 2 731 2 944 7,8  659  700 6,2  133  142 6,3
15 Møre og Romsdal 7 143 7 792 9,1 1 509 1 596 5,7  306  326 6,5
16 Sør-Trøndelag 8 073 8 868 9,8 1 641 1 736 5,8  339  363 6,8
17 Nord-Trøndelag 2 803 2 900 3,5  637  669 5,1  133  141 5,9
18 Nordland 5 193 5 408 4,1 1 298 1 344 3,5  270  284 5,2
19 Troms Romsa 3 443 3 634 5,6  834  886 6,2  177  187 5,3
20 Finnmark Finnmárku 1 185 1 263 6,6  391  427 9,2 83 91 9,3
21 Svalbard 80 89 12,3 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  755 36 406 4 723,7 57 87 53,8 13 19 46,0
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til
same periode året før
Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til
same periode året før
Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til
same periode året før
  2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009
I alt 38 325 41 139 7,3 23 273 25 451 9,4 59 830 97 702 63,3
                   
01 Østfold 1 443 1 517 5,1 1 161 1 251 7,8 2 473 2 435 -1,5
02 Akershus 4 561 5 034 10,4 2 851 3 093 8,5 8 493 8 256 -2,8
03 Oslo 10 789 11 404 5,7 3 303 3 586 8,6 13 082 13 348 2,0
04 Hedmark  957 1 022 6,8  774  848 9,7 1 410 1 521 7,9
05 Oppland  838  884 5,5  783  856 9,4 1 388 1 423 2,5
06 Buskerud 1 622 1 787 10,2 1 219 1 320 8,3 2 706 2 865 5,9
07 Vestfold 1 331 1 432 7,5 1 032 1 128 9,3 2 126 2 262 6,4
08 Telemark  982 1 020 3,9  748  809 8,2 1 535 1 880 22,5
09 Aust-Agder  561  621 10,8  462  509 10,1  981 1 045 6,5
10 Vest-Agder 1 203 1 326 10,2  765  826 8,0 1 851 1 991 7,5
11 Rogaland 5 033 5 094 1,2 2 207 2 441 10,6 6 481 6 718 3,7
12 Hordaland 3 376 3 749 11,0 2 300 2 547 10,7 5 757 6 225 8,1
14 Sogn og Fjordane  515  566 10,0  473  518 9,4  951 1 019 7,2
15 Møre og Romsdal 1 568 1 728 10,2 1 194 1 295 8,4 2 565 2 847 11,0
16 Sør-Trøndelag 1 872 2 020 7,9 1 340 1 473 9,9 2 880 3 276 13,7
17 Nord-Trøndelag  525  569 8,4  532  584 9,8  976  937 -4,0
18 Nordland  585  645 10,4 1 018 1 117 9,7 2 023 2 018 -0,2
19 Troms Romsa  434  467 7,6  715  784 9,6 1 282 1 310 2,2
20 Finnmark Finnmárku 9 7 -20,4  327  364 11,2  374  374 0,0
21 Svalbard . . . . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  121  245  102,7 68  102 49,2  495 35 952 7 155,9

Standardtegn i tabeller