Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter kommune. Januar 2009. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt 64 671,2 13 173,2 2 703,7 10 675,2 21 735,7 16 362,4 12,0 8,9 8,8
                   
01 Østfold 2 623,0  571,2  118,5  488,7  755,3  689,2 -0,3 -4,6 -4,5
0101 Halden  270,0 61,3 12,8 52,7 70,4 72,8 5,6 0,4 0,3
0104 Moss  322,7 71,9 15,1 60,8 85,2 89,6 -8,4 -11,0 -11,6
0105 Sarpsborg  463,0  101,2 21,2 88,9  131,5  120,3 -9,2 -9,1 -9,1
0106 Fredrikstad  745,7  144,0 30,0  121,5  275,9  174,3 -3,2 -13,1 -12,3
0111 Hvaler 26,9 7,8 1,6 6,2 2,4 8,9 3,6 -5,7 -4,6
0118 Aremark 21,1 6,7 1,3 4,1 2,2 6,8  183,6  190,0  178,9
0119 Marker 29,1 6,8 1,4 5,7 7,4 7,8 9,9 2,7 3,9
0121 Rømskog 7,2 1,6 0,3 1,2 2,1 2,0 21,1 17,3 15,7
0122 Trøgstad 42,7 10,6 2,2 9,3 8,5 12,2 0,7 -7,3 -6,9
0123 Spydeberg 52,2 11,4 2,4 10,0 14,0 14,5 3,9 -1,8 -1,6
0124 Askim  148,7 32,7 6,8 29,3 41,5 38,4 5,0 -1,4 -1,3
0125 Eidsberg  109,3 24,3 4,9 20,6 31,2 28,3 6,6 3,8 5,2
0127 Skiptvet 28,0 6,8 1,4 6,4 5,2 8,2 4,5 -6,9 -5,2
0128 Rakkestad 55,3 13,5 2,7 11,3 12,0 15,6 -12,6 -10,8 -10,2
0135 Råde 69,7 16,2 3,3 14,0 15,9 20,2 14,6 7,9 7,6
0136 Rygge  146,5 32,8 6,8 27,8 36,3 42,7 30,7 38,0 39,9
0137 Våler 39,5 9,8 2,0 8,9 6,5 12,3 12,4 4,8 4,6
0138 Hobøl 45,3 11,7 2,4 10,3 6,8 14,2 9,6 4,1 2,8
                   
02 Akershus 7 960,5 1 599,6  329,2 1 271,7 2 592,6 2 167,4 0,6 1,5 1,5
0211 Vestby  170,9 37,5 7,8 33,4 44,5 47,6 6,8 2,7 2,2
0213 Ski  355,3 83,2 17,2 67,3 81,0  106,6 6,9 2,5 2,6
0214 Ås  193,8 42,3 8,8 35,7 53,9 53,0 2,5 3,8 2,6
0215 Frogn  178,3 42,6 8,8 34,6 27,3 65,0 14,9 3,7 2,7
0216 Nesodden  184,3 46,5 9,8 39,8 25,9 62,2 2,8 3,3 2,9
0217 Oppegård  400,9 80,2 16,1 63,0  117,1  124,4 10,0 1,9 -1,4
0219 Bærum 2 436,8  409,5 81,6  283,2 1 063,9  598,6 -10,5 0,1 -0,1
0220 Asker  961,3  187,8 37,7  132,8  340,9  262,1 2,6 1,5 0,0
0221 Aurskog-Høland  122,4 28,9 6,0 26,7 25,9 34,9 3,3 -2,8 -3,4
0226 Sørum  161,2 39,1 8,2 33,5 32,0 48,5 6,0 1,7 2,5
0227 Fet  112,1 28,5 6,0 24,4 17,0 36,3 -5,7 -11,7 -10,0
0228 Rælingen  169,3 43,7 9,4 38,7 20,2 57,4 5,3 -0,6 1,1
0229 Enebakk  104,6 24,7 5,2 23,0 20,8 30,9 4,2 -0,2 0,6
0230 Lørenskog  555,1 97,4 20,5 81,0  227,1  129,0 9,1 0,9 0,3
0231 Skedsmo  637,0  137,4 29,1  115,1  184,0  171,4 1,8 1,6 2,6
0233 Nittedal  271,9 60,2 12,8 51,2 68,7 79,0 7,6 2,1 3,9
0234 Gjerdrum 61,7 15,5 3,2 13,5 9,5 20,0 8,0 3,1 3,8
0235 Ullensaker  397,6 74,6 15,9 64,9  147,7 94,5 10,3 0,1 1,4
0236 Nes  172,8 42,5 9,0 39,2 30,3 51,8 6,8 -0,4 2,1
0237 Eidsvoll  186,4 45,4 9,5 41,1 34,8 55,6 34,4 31,4 33,5
0238 Nannestad  104,9 26,6 5,5 24,7 15,5 32,5 7,9 3,2 2,8
0239 Hurdal 21,9 5,5 1,1 4,8 4,4 6,1 4,7 3,6 4,8
                   
0301 Oslo 12 668,0 2 107,7  412,3 1 504,5 6 088,8 2 554,7 9,8 9,1 3,9
                   
04 Hedmark 1 856,3  408,1 84,7  354,2  530,2  479,0 7,9 2,1 3,3
0402 Kongsvinger  163,6 36,9 7,6 31,7 44,2 43,1 5,8 -1,8 0,2
0403 Hamar  358,4 69,3 14,5 58,2  131,2 85,3 9,2 3,0 3,8
0412 Ringsaker  386,8 69,0 14,5 61,6  159,6 82,0 9,6 2,5 4,6
0415 Løten 58,3 14,9 3,1 13,3 9,7 17,3 4,7 1,8 3,3
0417 Stange  164,9 40,5 8,5 35,7 31,6 48,6 7,4 3,8 5,5
0418 Nord-Odal 41,2 9,9 2,1 8,9 9,0 11,4 5,6 0,2 2,1
0419 Sør-Odal 64,0 16,0 3,3 14,0 12,2 18,5 6,9 7,4 6,9
0420 Eidskog 47,1 11,5 2,4 10,4 9,4 13,4 -3,8 -4,1 -1,8
0423 Grue 41,2 9,8 2,0 8,1 10,1 11,1 6,6 -2,2 -1,1
0425 Åsnes 58,0 14,7 3,0 12,3 11,6 16,4 12,9 5,2 7,3
0426 Våler 33,0 7,6 1,6 6,6 8,7 8,6 7,6 4,6 5,7
0427 Elverum  199,8 45,2 9,4 40,1 50,5 54,5 9,3 4,6 4,1
0428 Trysil 58,6 15,3 3,0 11,0 14,1 15,1 2,0 -1,4 -2,0
0429 Åmot 37,5 9,4 1,9 8,4 6,6 11,1 7,2 -4,6 -3,9
0430 Stor-Elvdal 18,2 5,1 1,0 4,1 2,2 5,7 3,4 -3,0 -2,7
0432 Rendalen 13,9 3,8 0,8 3,2 2,1 4,0 12,8 2,2 5,1
0434 Engerdal 9,4 2,4 0,5 2,2 1,6 2,7 10,6 1,8 3,5
0436 Tolga 10,4 2,7 0,6 2,6 1,5 3,0 4,6 -1,8 -1,4
0437 Tynset 46,9 11,9 2,5 10,6 8,2 13,6 7,0 1,2 2,3
0438 Alvdal 19,6 5,1 1,0 4,6 2,9 5,9 11,6 0,5 1,3
0439 Folldal 11,2 3,1 0,6 2,8 1,2 3,5 6,6 4,5 7,2
0441 Os 14,4 3,8 0,8 3,6 2,0 4,3 27,8 22,7 23,5
                   
05 Oppland 1 810,8  417,2 85,9  357,7  466,0  483,9 8,4 5,1 6,0
0501 Lillehammer  323,5 67,3 13,9 54,5  107,1 80,8 12,1 9,0 9,5
0502 Gjøvik  301,7 66,5 14,1 58,3 82,9 79,9 1,6 2,2 3,9
0511 Dovre 21,3 5,8 1,2 4,9 2,9 6,6 9,6 3,9 5,9
0512 Lesja 15,6 4,4 0,9 3,7 2,3 4,3 11,0 6,8 9,2
0513 Skjåk 17,5 4,7 0,9 3,7 2,9 5,2 7,1 2,2 4,3
0514 Lom 22,3 5,7 1,1 5,1 3,9 6,5 19,8 12,8 14,7
0515 Vågå 27,0 7,1 1,5 6,3 4,0 8,1 45,0 34,0 37,0
0516 Nord-Fron 57,6 12,9 2,6 11,3 16,0 14,8 13,3 6,0 8,3
0517 Sel 39,9 10,4 2,1 9,3 6,2 11,8 -4,1 -11,2 -9,3
0519 Sør-Fron 27,1 7,0 1,4 6,0 5,0 7,8 60,0 83,2 71,0
0520 Ringebu 40,2 10,0 1,9 7,6 10,3 10,4 9,2 6,8 8,4
0521 Øyer 45,8 11,6 2,3 9,6 10,1 12,2 3,1 -1,5 -3,0
0522 Gausdal 51,0 12,4 2,5 10,9 11,1 14,0 2,0 -1,1 -0,8
0528 Østre Toten  138,2 31,8 6,7 28,6 33,7 37,5 9,8 3,2 5,8
0529 Vestre Toten  143,2 28,4 6,0 24,6 50,8 33,4 3,4 -1,5 -1,4
0532 Jevnaker 63,7 14,3 3,0 12,9 16,4 17,1 17,9 18,4 21,5
0533 Lunner 81,2 20,9 4,4 19,0 11,1 25,7 2,8 -0,5 0,3
0534 Gran  136,3 29,8 6,1 26,4 38,2 35,8 8,6 0,8 1,7
0536 Søndre Land 47,9 11,5 2,4 10,3 10,5 13,2 10,8 4,7 4,2
0538 Nordre Land 55,7 12,7 2,6 11,2 15,1 14,0 6,6 -1,6 -2,3
0540 Sør-Aurdal 23,6 6,5 1,3 5,2 3,8 6,8 10,7 5,3 7,9
0541 Etnedal 10,3 2,9 0,6 2,4 1,5 3,0 18,5 8,5 9,8
0542 Nord-Aurdal 61,7 16,2 3,2 13,0 11,2 18,0 9,2 19,7 19,5
0543 Vestre Slidre 17,8 5,1 1,0 4,0 2,4 5,4 10,4 4,3 4,6
0544 Øystre Slidre 27,3 7,8 1,5 5,9 4,1 8,0 15,6 10,0 8,7
0545 Vang 13,2 3,6 0,7 2,9 2,3 3,6 10,2 3,6 3,3
                   
06 Buskerud 3 163,3  681,4  139,0  553,3  963,7  825,9 9,0 2,5 2,3
0602 Drammen  856,2  167,9 34,7  136,4  309,8  207,3 10,2 -1,2 -1,5
0604 Kongsberg  422,6 77,9 16,4 61,9  169,3 97,2 13,9 8,8 11,0
0605 Ringerike  308,4 67,2 13,8 54,5 93,2 79,7 5,2 -1,7 -1,9
0612 Hole 69,7 20,5 2,8 11,2 14,9 20,2 13,3 38,5 12,4
0615 Flå 8,9 2,5 0,5 1,8 1,7 2,4 2,5 -3,9 -4,4
0616 Nes 33,4 8,5 1,6 6,3 8,1 8,9 0,0 -5,3 -6,3
0617 Gol 46,1 11,5 2,3 9,0 10,0 13,3 2,7 1,4 1,5
0618 Hemsedal 23,4 5,9 1,1 4,3 6,1 6,0 20,6 15,3 13,5
0619 Ål 46,5 11,2 2,3 8,8 11,8 12,4 7,7 1,5 3,0
0620 Hol 51,9 13,6 2,6 9,3 13,7 12,8 6,0 4,3 3,7
0621 Sigdal 31,5 8,4 1,5 5,8 6,5 9,2 10,0 2,1 0,9
0622 Krødsherad 24,4 5,6 1,0 4,2 7,6 6,0 16,0 6,9 5,4
0623 Modum  130,2 28,8 6,0 24,6 36,6 34,1 4,9 -0,7 0,1
0624 Øvre Eiker  172,4 40,8 8,4 34,0 41,0 48,2 7,9 4,1 4,5
0625 Nedre Eiker  233,1 53,2 11,3 48,1 54,2 66,3 7,5 0,5 1,5
0626 Lier  333,0 67,2 13,9 55,1  108,8 88,1 12,2 6,0 6,4
0627 Røyken  206,9 50,9 10,7 43,8 34,9 66,5 5,3 1,2 1,7
0628 Hurum  100,0 23,7 5,0 20,9 20,6 29,7 3,3 0,1 2,1
0631 Flesberg 26,3 6,5 1,3 5,2 5,9 7,4 5,3 -2,0 -0,5
0632 Rollag 14,1 3,5 0,7 2,9 3,2 3,8 10,1 4,1 5,1
0633 Nore og Uvdal 24,2 6,0 1,2 4,8 5,9 6,3 12,1 5,5 8,2
                   
07 Vestfold 2 407,8  502,5  103,2  419,9  763,3  618,9 1,5 -6,7 -6,4
0701 Horten  239,3 36,6 7,7 31,4  118,0 45,5 -16,2 -37,7 -36,6
0702 Holmestrand 95,9 22,8 4,8 19,8 20,3 28,2 3,8 -1,4 -0,9
0704 Tønsberg  517,2 98,9 20,4 80,7  196,2  121,0 8,2 2,9 2,3
0706 Sandefjord  466,9 94,4 19,2 76,7  162,7  113,9 -2,5 -8,8 -8,7
0709 Larvik  406,7 88,3 17,9 73,4  119,7  107,3 2,5 -8,2 -8,1
0711 Svelvik 62,3 14,7 3,1 13,3 12,4 18,9 7,3 -0,7 0,3
0713 Sande 63,4 17,0 3,5 14,6 7,6 20,7 1,0 -2,5 -2,8
0714 Hof 27,6 6,6 1,4 6,0 5,7 7,9 7,5 4,5 6,7
0716 Re 71,4 16,1 3,3 14,8 17,8 19,5 -0,9 -10,4 -9,4
0719 Andebu 51,4 11,6 2,4 10,4 13,2 13,8 18,1 6,2 6,9
0720 Stokke  118,3 24,5 5,1 21,4 37,7 29,6 9,9 0,4 1,5
0722 Nøtterøy  220,8 53,7 11,0 43,2 40,8 72,2 4,0 2,1 3,1
0723 Tjøme 42,2 11,6 2,3 9,2 5,6 13,6 10,8 5,6 5,1
0728 Lardal 24,3 5,6 1,1 4,9 5,9 6,9 16,7 9,0 8,0
                   
08 Telemark 1 865,7  409,0 85,0  340,2  542,4  489,1 6,7 3,6 3,8
0805 Porsgrunn  428,0 85,9 17,9 71,3  146,9  106,0 0,8 -5,9 -7,3
0806 Skien  599,8  125,3 26,2  105,2  189,5  153,5 9,2 5,5 6,5
0807 Notodden  138,8 29,1 6,0 24,7 44,5 34,4 -12,2 -10,0 -9,6
0811 Siljan 21,5 5,3 1,1 4,8 3,7 6,5 5,8 -0,7 1,5
0814 Bamble  162,9 36,6 7,8 31,3 40,3 46,9 7,8 7,9 9,3
0815 Kragerø  101,8 23,6 4,9 20,7 24,5 28,0 10,4 0,8 1,9
0817 Drangedal 34,4 8,7 1,8 7,4 6,5 10,1 10,5 7,5 7,8
0819 Nome 65,4 15,1 3,0 11,9 16,3 19,1 51,0 34,1 31,1
0821 Bø 59,0 14,1 2,8 11,6 14,3 16,2 19,6 15,4 15,0
0822 Sauherad 41,1 9,6 2,0 8,3 9,9 11,3 8,2 2,8 4,8
0826 Tinn 62,4 16,1 3,3 12,4 13,0 17,6 14,0 15,4 15,1
0827 Hjartdal 13,9 3,5 0,7 2,6 3,4 3,8 44,7 24,8 28,0
0828 Seljord 28,5 6,7 1,4 5,7 7,0 7,7 0,1 -6,0 -4,0
0829 Kviteseid 23,2 7,5 1,6 4,8 5,1 4,3 7,0 35,6 39,5
0830 Nissedal 11,6 2,8 0,6 2,2 2,7 3,3 9,0 2,1 4,0
0831 Fyresdal 11,8 3,0 0,6 2,5 2,5 3,2 3,0 -1,0 -0,7
0833 Tokke 24,4 6,1 1,3 5,3 4,8 7,0 20,9 30,9 31,8
0834 Vinje 37,3 10,1 2,0 7,3 7,7 10,1 10,0 13,8 12,5
                   
09 Aust-Agder 1 182,3  263,7 54,5  215,0  335,9  313,2 13,1 9,8 10,7
0901 Risør 66,0 15,1 3,1 13,2 16,7 17,9 0,6 0,2 0,3
0904 Grimstad  223,0 52,5 10,6 36,8 62,6 60,4 11,4 17,0 17,9
0906 Arendal  513,1  104,9 22,1 88,7  167,5  129,9 13,5 5,0 5,9
0911 Gjerstad 21,7 5,0 1,0 4,2 5,7 5,7 2,1 -0,4 2,7
0912 Vegårshei 17,2 4,0 0,8 3,7 3,9 4,7 1,8 -2,7 -1,1
0914 Tvedestrand 59,9 14,4 3,0 12,0 13,9 16,7 12,4 9,9 10,0
0919 Froland 42,0 10,4 2,2 9,6 7,6 12,3  174,4  235,3  237,2
0926 Lillesand 99,5 23,4 4,8 18,8 24,7 27,8 7,7 6,0 6,8
0928 Birkenes 43,7 9,6 2,0 8,7 12,1 11,4 7,6 -2,2 -0,4
0929 Åmli 15,6 4,0 0,8 3,2 3,3 4,3 13,8 9,6 9,4
0935 Iveland 11,2 2,8 0,6 2,6 2,0 3,2 7,6 2,5 2,6
0937 Evje og Hornnes 30,8 7,6 1,6 6,3 6,7 8,6 7,0 4,3 5,0
0938 Bygland 11,6 2,9 0,6 2,5 2,2 3,4 3,6 -3,2 -3,1
0940 Valle 13,7 3,4 0,7 2,7 3,3 3,7 10,2 6,0 8,2
0941 Bykle 13,3 3,8 0,7 2,1 3,6 3,1 18,1 17,2 19,1
                   
10 Vest-Agder 2 104,8  435,8 89,5  353,0  702,1  524,4 10,0 4,2 4,6
1001 Kristiansand 1 170,7  220,2 44,9  173,9  465,4  266,3 10,9 4,9 5,1
1002 Mandal  154,8 35,0 7,3 28,9 40,8 42,7 6,3 0,1 0,4
1003 Farsund  100,4 24,3 5,0 19,5 22,4 29,2 2,9 -1,7 -1,4
1004 Flekkefjord  104,1 24,9 5,2 19,4 25,2 29,4 8,5 12,3 15,5
1014 Vennesla  131,7 29,3 6,2 26,4 34,1 35,6 13,4 4,1 5,1
1017 Songdalen 60,3 13,6 2,9 12,1 15,1 16,7 15,3 4,5 4,6
1018 Søgne  111,5 27,1 5,5 21,7 24,0 33,3 12,4 12,8 10,7
1021 Marnardal 20,2 4,3 0,9 3,9 5,9 5,2 10,3 1,5 4,0
1026 Åseral 9,9 2,1 0,4 1,6 3,8 2,0 15,3 -1,6 0,3
1027 Audnedal 16,3 3,5 0,7 3,1 4,8 4,2 0,6 -7,2 -4,8
1029 Lindesnes 43,0 10,4 2,1 8,6 9,4 12,5 7,4 1,6 2,2
1032 Lyngdal 81,7 17,8 3,7 15,2 24,4 20,6 9,1 0,7 0,9
1034 Hægebostad 16,4 3,9 0,8 3,3 4,0 4,5 11,3 3,2 3,8
1037 Kvinesdal 60,9 14,0 2,9 11,5 15,9 16,6 7,1 -1,5 -0,3
1046 Sirdal 22,7 5,4 1,1 3,8 6,8 5,6 7,1 7,2 7,1
                   
11 Rogaland 7 045,3 1 346,2  280,4 1 041,6 2 675,7 1 701,3 64,7 90,5 91,5
1101 Eigersund  180,9 41,3 8,7 33,0 49,7 48,1 14,2 12,0 13,1
1102 Sandnes 1 014,5  210,4 44,6  169,9  315,6  274,1 24,0 15,2 16,3
1103 Stavanger1 2 822,6  471,8 98,2  340,7 1 289,1  622,7  426,2 . .
1106 Haugesund  472,3 96,6 20,2 77,9  165,3  112,2 9,5 7,8 8,3
1111 Sokndal 34,0 8,0 1,7 6,5 8,2 9,7 7,2 4,5 6,9
1112 Lund 35,3 7,0 1,4 5,9 12,7 8,2 2,0 -0,6 -0,8
1114 Bjerkreim 25,6 5,9 1,2 4,9 6,7 7,0 8,9 2,1 5,4
1119 Hå  184,2 41,6 8,6 34,4 50,4 49,3 13,9 9,8 9,0
1120 Klepp  198,2 46,0 9,4 36,6 51,0 55,1 17,0 16,3 15,7
1121 Time  190,1 43,4 9,1 36,5 45,5 55,7 4,1 -2,2 -0,4
1122 Gjesdal  112,3 28,0 5,9 24,0 20,1 34,2 11,1 9,9 10,6
1124 Sola  672,0 90,8 18,7 63,9  383,9  114,7 14,3 31,6 32,4
1127 Randaberg  152,4 32,4 6,8 23,6 48,4 41,2 13,4 13,8 14,5
1129 Forsand 12,3 2,7 0,5 2,2 3,7 3,2 11,3 5,0 7,2
1130 Strand  125,6 30,0 6,3 24,7 26,8 37,7 11,7 9,0 9,8
1133 Hjelmeland 27,8 7,1 1,4 5,4 5,8 8,1 5,3 4,1 7,8
1134 Suldal 41,2 9,5 2,0 7,3 11,5 10,9  111,8 84,1 88,3
1135 Sauda 48,3 12,1 2,5 9,8 9,3 14,5 10,2 9,0 9,2
1141 Finnøy 28,1 6,2 1,3 5,3 7,6 7,7 15,7 5,2 5,6
1142 Rennesøy 41,1 10,8 2,1 8,2 6,4 13,7 20,1 20,7 15,7
1144 Kvitsøy 5,2 1,2 0,2 1,0 1,4 1,5 -3,4 -10,2 -8,8
1145 Bokn 8,5 2,0 0,4 1,6 2,0 2,4 10,4 3,1 4,3
1146 Tysvær 99,2 24,3 5,2 21,3 18,6 29,8 10,4 6,3 7,1
1149 Karmøy  441,3  102,4 21,0 85,7  109,0  123,1 3,2 8,3 7,0
1151 Utsira 2,8 0,6 0,1 0,5 0,9 0,7 19,2 13,0 15,6
1160 Vindafjord 69,5 14,0 2,8 10,9 26,0 15,8 -31,8 -40,1 -39,1
                   
12 Hordaland 6 384,2 1 350,2  277,2 1 094,0 1 978,5 1 684,3 12,0 9,6 8,8
1201 Bergen 3 882,6  772,3  157,0  610,3 1 368,0  975,1 12,1 10,3 8,7
1211 Etne 39,1 9,5 1,9 7,8 8,7 11,1 19,0 10,4 14,0
1216 Sveio 48,3 12,1 2,5 10,4 8,1 15,2 11,5 4,9 6,0
1219 Bømlo  153,9 31,7 6,3 25,6 51,9 38,4 22,0 16,7 12,6
1221 Stord  260,5 49,9 10,6 42,6 95,7 61,7 18,5 16,9 18,2
1222 Fitjar 32,2 7,5 1,6 6,2 7,8 9,1 10,6 6,4 7,7
1223 Tysnes 27,8 6,6 1,3 5,4 6,6 7,8 11,9 6,6 7,1
1224 Kvinnherad  149,4 33,3 6,9 28,3 40,9 40,0 12,5 9,0 9,8
1227 Jondal 13,2 2,4 0,5 2,0 5,5 2,8 5,6 -4,0 -1,9
1228 Odda 76,6 18,1 3,8 14,8 18,8 21,1 -0,5 0,7 2,4
1231 Ullensvang 34,9 8,5 1,7 7,0 7,8 9,9 12,8 9,6 11,0
1232 Eidfjord 10,4 2,7 0,6 2,1 2,1 2,9 11,8 6,6 7,5
1233 Ulvik 9,3 2,5 0,5 2,0 1,4 2,9 6,5 2,9 5,0
1234 Granvin 8,1 2,0 0,4 1,7 1,6 2,5 10,8 1,4 4,5
1235 Voss  145,1 33,8 6,9 27,1 38,0 39,2 10,8 7,1 7,8
1238 Kvam 84,2 20,2 4,1 16,2 19,8 23,9 6,0 3,3 3,4
1241 Fusa 56,5 11,3 2,3 9,0 20,3 13,5 14,9 11,4 13,4
1242 Samnanger 23,3 5,9 1,2 5,1 3,6 7,4 12,5 4,2 7,3
1243 Os  180,7 45,7 9,5 36,6 30,3 58,5 12,6 13,5 12,8
1244 Austevoll  102,7 21,4 4,1 15,9 33,6 27,8 5,5 -2,1 -7,3
1245 Sund 56,3 13,8 2,9 12,3 9,8 17,4 -11,7 -10,5 -9,4
1246 Fjell  250,7 58,5 12,3 50,8 53,2 75,8 5,1 8,0 7,8
1247 Askøy  240,7 60,6 12,9 53,9 38,8 74,5 10,7 7,8 7,6
1251 Vaksdal 37,4 9,0 1,9 7,7 8,1 10,6 11,5 6,4 8,8
1252 Modalen 4,3 0,9 0,2 0,7 1,7 0,9 31,0 40,3 42,9
1253 Osterøy 72,6 16,9 3,5 14,1 17,7 20,4 7,0 1,8 4,1
1256 Meland 69,0 16,0 3,4 13,9 15,4 20,2 15,8 15,5 17,1
1259 Øygarden 41,1 10,2 2,2 8,7 8,3 11,8 17,7 0,6 -0,1
1260 Radøy 46,7 11,2 2,3 9,8 10,1 13,3 16,0 9,7 9,7
1263 Lindås  165,5 40,4 8,5 34,4 31,8 50,3 19,7 13,5 14,8
1264 Austrheim 40,3 9,7 1,9 7,2 9,8 11,7 33,0 36,2 32,7
1265 Fedje 6,2 1,6 0,3 1,3 0,9 2,0 29,8 14,5 16,0
1266 Masfjorden 14,6 3,8 0,8 3,2 2,3 4,6 9,5 5,4 7,5
                   
14 Sogn og Fjordane 1 178,9  271,4 55,6  227,4  303,8  320,7 11,3 6,0 7,3
1401 Flora  157,3 32,7 6,9 28,3 48,6 40,9 21,6 19,1 21,1
1411 Gulen 22,8 5,7 1,1 4,4 5,2 6,4 14,5 14,6 14,7
1412 Solund 9,3 2,5 0,5 1,9 1,5 2,8 17,3 5,7 5,0
1413 Hyllestad 17,2 4,0 0,8 3,4 4,6 4,4 23,5 20,2 23,9
1416 Høyanger 38,4 10,1 2,1 8,3 6,2 11,8 -10,0 -10,1 -10,3
1417 Vik 26,7 6,9 1,4 5,2 5,5 7,7 4,6 7,4 10,3
1418 Balestrand 10,2 2,4 0,5 2,2 2,3 2,8 -17,7 -18,9 -17,4
1419 Leikanger 35,5 6,0 1,2 5,1 15,8 7,4 19,5 22,8 24,5
1420 Sogndal 74,5 17,1 3,5 14,3 20,0 19,6 11,5 7,0 9,0
1421 Aurland 18,7 4,4 0,9 3,7 4,6 5,1 10,9 2,0 3,3
1422 Lærdal 25,1 6,4 1,3 5,3 4,7 7,4 18,5 12,0 15,6
1424 Årdal 67,2 17,7 3,7 14,2 10,4 21,2 12,1 8,0 7,2
1426 Luster 44,3 11,0 2,2 9,0 9,3 12,7 14,5 9,5 11,9
1428 Askvoll 28,4 7,4 1,5 6,1 4,6 8,7 0,6 -4,3 -2,2
1429 Fjaler 23,9 5,9 1,2 4,9 5,3 6,7 11,0 6,3 9,2
1430 Gaular 29,2 6,7 1,3 5,8 7,3 8,2 14,3 8,8 10,9
1431 Jølster 25,2 6,7 1,3 5,5 3,7 8,0 8,1 4,9 6,7
1432 Førde  176,7 33,1 6,8 28,4 69,0 39,4 23,3 18,3 17,2
1433 Naustdal 22,1 5,9 1,2 5,4 2,7 6,8 9,3 3,3 4,9
1438 Bremanger 41,0 10,2 2,1 8,5 8,3 12,0 9,3 1,0 2,3
1439 Vågsøy 73,2 17,0 3,4 13,9 18,7 20,2 14,5 0,4 3,2
1441 Selje 27,8 7,2 1,5 6,3 4,1 8,7 -3,3 -1,4 2,1
1443 Eid 52,3 13,4 2,7 11,3 9,2 15,7 7,4 5,5 5,9
1444 Hornindal 8,9 2,3 0,5 2,0 1,4 2,6 2,9 -2,6 0,4
1445 Gloppen 54,7 13,4 2,7 10,8 11,9 15,8 -6,0 -15,4 -14,4
1449 Stryn 68,3 15,6 3,2 13,1 18,8 17,7 3,5 0,6 2,1
                   
15 Møre og Romsdal 3 126,7  681,5  139,6  564,5  924,1  817,1 9,5 8,8 9,7
1502 Molde  394,8 73,6 15,2 60,9  156,1 88,9 8,5 10,0 10,3
1504 Ålesund  616,1  124,5 24,9  102,3  208,0  156,5 7,3 0,9 0,4
1505 Kristiansund 1  258,1 60,1 12,6 50,1 61,0 74,3 17,2 19,8 19,9
1511 Vanylven 40,4 9,1 1,8 7,6 11,0 10,9 12,2 6,2 6,8
1514 Sande 34,6 7,7 1,6 6,4 9,9 9,1 15,5 6,4 8,4
1515 Herøy  159,5 34,6 6,9 26,0 48,7 43,3 18,5 14,6 15,8
1516 Ulstein  156,1 25,4 5,0 18,8 77,8 29,1 -14,6 37,7 38,8
1517 Hareid 61,6 12,9 2,7 11,2 18,5 16,3 22,2 15,6 17,5
1519 Volda 89,6 20,4 4,1 17,3 23,8 24,1 7,0 6,8 7,1
1520 Ørsta  113,7 26,1 5,4 22,2 29,1 30,9 11,9 9,1 10,6
1523 Ørskog 23,5 5,5 1,1 4,5 5,7 6,6 4,7 3,9 5,2
1524 Norddal 16,9 3,7 0,8 3,2 5,1 4,1 5,9 -5,8 -3,1
1525 Stranda 47,5 11,2 2,3 9,1 11,9 12,9 6,2 0,2 1,8
1526 Stordal 11,5 2,5 0,5 1,9 4,0 2,7 16,2 11,4 12,0
1528 Sykkylven 87,7 18,0 3,7 15,0 29,5 21,4 2,9 -2,0 0,2
1529 Skodje 38,8 9,3 1,9 8,4 8,1 11,0 14,7 10,0 11,5
1531 Sula 83,6 19,1 4,0 17,0 18,8 24,7 24,9 19,4 21,1
1532 Giske 66,0 16,6 3,5 14,7 10,3 20,8 10,9 7,4 10,6
1534 Haram  124,2 27,6 5,7 22,0 36,6 32,3 29,0 24,6 26,5
1535 Vestnes 74,6 17,4 3,5 14,7 19,5 19,4 11,1 8,9 9,5
1539 Rauma 76,0 17,7 3,5 14,2 20,2 20,4 6,4 3,4 1,5
1543 Nesset 28,5 6,6 1,4 5,7 7,2 7,6 7,9 2,9 4,3
1545 Midsund 19,8 4,8 1,0 4,0 4,2 5,8 -7,7 -8,4 -6,1
1546 Sandøy 17,2 4,2 0,8 2,9 4,5 4,8 -2,5 -7,9 -7,4
1547 Aukra 39,0 12,3 2,6 8,7 6,8 8,7 6,0 24,0 28,5
1548 Fræna 96,4 22,6 4,7 20,6 20,9 27,5 11,2 5,7 7,1
1551 Eide 37,1 7,9 1,6 7,1 11,1 9,4 14,0 2,5 2,9
1554 Averøy 58,8 14,2 3,0 12,5 11,8 17,3 6,0 2,2 3,9
1557 Gjemnes 23,6 6,0 1,2 5,4 4,0 7,0 17,5 9,4 11,6
1560 Tingvoll 24,5 6,3 1,3 5,5 4,1 7,3 8,7 5,1 6,6
1563 Sunndal 80,6 19,5 4,1 16,2 17,3 23,5 13,8 4,2 5,3
1566 Surnadal 50,1 12,3 2,5 10,7 10,3 14,2 10,6 6,3 7,6
1567 Rindal 15,0 4,0 0,8 3,2 2,7 4,4 15,8 9,9 11,2
1571 Halsa 12,9 3,6 0,7 2,9 1,8 3,9 11,1 7,0 8,3
1573 Smøla 20,2 5,7 1,2 4,8 2,0 6,5 14,2 9,1 11,7
1576 Aure 28,1 8,4 1,7 6,8 1,5 9,6 4,7 8,2 10,9
                   
16 Sør-Trøndelag 3 533,0  735,5  155,0  634,4 1 096,7  911,5 8,8 4,2 4,9
1601 Trondheim 2 442,8  474,6  100,3  402,4  870,1  595,3 7,6 4,2 4,6
1612 Hemne 35,9 9,5 2,0 8,4 4,9 11,2 8,7 5,1 6,9
1613 Snillfjord 8,3 2,3 0,5 1,9 1,2 2,5 3,7 -5,6 -2,4
1617 Hitra 33,2 8,9 1,9 8,0 4,2 10,2 5,6 1,1 2,3
1620 Frøya 38,7 9,8 2,0 9,0 6,3 11,6 -17,9 -24,2 -23,2
1621 Ørland 51,8 12,0 2,5 10,4 11,9 15,0 12,5 7,7 8,8
1622 Agdenes 15,9 3,5 0,7 3,0 4,7 4,0 22,0 16,2 19,2
1624 Rissa 59,0 13,0 2,7 11,5 16,6 15,2 16,0 8,7 9,5
1627 Bjugn 37,9 9,1 1,9 8,3 7,9 10,7 11,0 7,1 7,8
1630 Åfjord 25,4 6,5 1,3 5,7 4,2 7,6 5,1 6,1 8,2
1632 Roan 6,7 1,8 0,4 1,6 0,7 2,1 14,0 6,9 10,2
1633 Osen 8,1 2,3 0,5 1,9 0,8 2,6 12,1 8,3 10,2
1634 Oppdal 55,9 14,3 2,9 12,4 10,3 16,0 7,9 2,4 2,1
1635 Rennebu 19,0 5,1 1,0 4,3 2,9 5,7 4,3 -2,9 0,1
1636 Meldal 32,1 7,6 1,6 6,4 7,9 8,7 11,8 5,6 8,0
1638 Orkdal  130,3 25,2 5,4 22,2 41,3 36,2 27,4 9,7 11,6
1640 Røros 52,3 12,4 2,5 10,6 12,8 14,0 20,5 11,3 13,7
1644 Holtålen 15,3 4,2 0,9 3,7 1,8 4,7 26,9 19,5 20,3
1648 Midtre Gauldal 52,3 12,1 2,5 11,0 12,5 14,2 48,0 33,0 35,2
1653 Melhus  139,5 33,8 7,1 30,3 28,1 40,3 11,2 5,6 5,2
1657 Skaun 53,6 13,6 2,9 12,7 7,6 16,7 5,9 -0,1 1,7
1662 Klæbu 52,5 13,3 2,9 12,2 8,0 16,2 5,1 3,9 4,5
1663 Malvik  125,3 31,1 6,7 28,3 19,4 39,9 5,8 -0,7 0,2
1664 Selbu 35,1 7,8 1,6 6,9 9,6 9,1 3,1 3,9 7,5
1665 Tydal 6,0 1,6 0,3 1,3 1,0 1,8 -1,7 -10,6 -9,9
                   
17 Nord-Trøndelag 1 199,0  270,5 56,9  241,5  309,5  320,7 8,1 0,9 2,2
1702 Steinkjer  219,3 44,9 9,5 39,2 72,9 52,8 12,3 7,6 9,9
1703 Namsos  111,5 28,7 6,0 26,5 15,5 34,7 7,8 0,8 2,0
1711 Meråker 22,6 5,1 1,1 4,4 6,1 5,9 59,8 43,5 46,0
1714 Stjørdal  188,3 42,5 9,0 37,8 48,4 50,6 -2,9 -9,5 -8,2
1717 Frosta 17,8 4,3 0,9 3,6 4,1 5,0 5,7 2,5 4,4
1718 Leksvik 33,4 7,3 1,5 6,5 9,7 8,5 14,2 9,3 8,3
1719 Levanger  197,6 39,8 8,4 35,4 64,2 49,8 14,7 4,1 5,2
1721 Verdal  132,8 26,7 5,6 23,8 45,7 31,1 2,1 -7,7 -7,8
1723 Mosvik 6,4 1,6 0,3 1,5 1,1 1,8 10,3 3,5 5,6
1724 Verran 26,8 6,0 1,3 5,3 7,2 6,9 18,9 15,8 17,0
1725 Namdalseid 10,7 2,9 0,6 2,7 1,2 3,3 1,8 -1,7 -0,9
1729 Inderøy 51,7 12,5 2,6 11,3 10,3 14,9 10,5 4,8 5,3
1736 Snåsa 14,0 3,8 0,8 3,2 2,0 4,3 -0,3 -4,3 -2,7
1738 Lierne 11,2 3,0 0,6 2,6 1,6 3,3 15,3 10,3 12,6
1739 Røyrvik 4,3 1,2 0,2 1,0 0,6 1,3 12,9 7,2 8,0
1740 Namsskogan 7,2 2,0 0,4 1,7 1,0 2,2 15,1 9,0 11,0
1742 Grong 19,3 5,3 1,1 4,6 2,3 6,1 7,0 3,3 6,0
1743 Høylandet 9,5 2,5 0,5 2,3 1,3 3,0 8,8 0,5 3,4
1744 Overhalla 28,5 7,2 1,5 6,5 5,0 8,2 1,6 -6,4 -5,2
1748 Fosnes 5,0 1,4 0,3 1,2 0,5 1,6 17,2 8,5 9,2
1749 Flatanger 7,9 2,2 0,4 1,9 1,0 2,4 5,8 0,5 0,2
1750 Vikna 32,4 8,5 1,8 8,3 3,8 10,0 9,5 1,5 2,8
1751 Nærøy 36,3 9,9 2,1 9,2 3,4 11,6 6,7 1,1 3,3
1755 Leka 4,5 1,2 0,3 1,1 0,5 1,4 20,4 8,3 7,5
                   
18 Nordland 2 105,3  535,9  113,0  475,2  343,6  637,7 7,0 0,9 1,4
1804 Bodø  549,8  128,1 27,1  111,6  125,6  157,5 10,2 4,1 2,9
1805 Narvik  179,7 45,1 9,6 40,2 29,9 54,9 7,2 -4,0 -4,4
1811 Bindal 10,9 2,8 0,6 2,6 1,5 3,4 4,7 -4,2 -1,5
1812 Sømna 13,1 3,5 0,7 3,4 1,3 4,1 7,0 2,1 5,2
1813 Brønnøy 59,2 16,4 3,4 15,0 6,5 17,9 4,4 1,6 1,4
1815 Vega 8,6 2,4 0,5 2,1 0,9 2,8 12,5 6,6 7,4
1816 Vevelstad 3,3 0,9 0,2 0,9 0,3 1,1 20,9 15,8 18,9
1818 Herøy 14,5 3,9 0,8 3,3 1,5 5,0 32,0 23,9 24,1
1820 Alstahaug 52,2 14,6 3,1 13,4 3,7 17,5 3,4 -1,8 -1,5
1822 Leirfjord 15,4 4,3 0,9 4,0 1,2 5,0 10,9 6,9 6,8
1824 Vefsn  114,3 32,1 6,8 26,1 13,0 36,3 1,6 1,3 3,4
1825 Grane 10,1 2,9 0,6 2,5 1,0 3,2 5,7 0,2 -0,2
1826 Hattfjelldal 9,5 2,5 0,5 2,3 1,3 2,8 7,9 2,5 4,3
1827 Dønna 11,2 3,0 0,6 2,9 1,2 3,5 5,5 -3,1 -0,8
1828 Nesna 12,7 3,2 0,7 3,0 2,0 3,7 5,1 1,2 1,3
1832 Hemnes 31,0 8,5 1,8 7,7 3,2 9,9 5,7 -0,3 1,3
1833 Rana  220,7 54,3 11,5 48,0 42,8 64,0 2,3 -4,8 -3,1
1834 Lurøy 15,5 4,1 0,8 3,3 2,5 4,7 7,3 -0,1 3,0
1835 Træna 5,2 1,4 0,3 1,1 0,6 1,7 42,7 47,9 51,0
1836 Rødøy 9,3 2,5 0,5 2,3 1,1 2,9 9,5 5,1 7,4
1837 Meløy 70,5 17,1 3,6 14,5 14,6 20,7 -2,2 -7,8 -6,3
1838 Gildeskål 15,4 4,2 0,9 3,6 2,1 4,7 -1,5 -11,9 -8,2
1839 Beiarn 7,4 1,9 0,4 1,7 1,1 2,2 11,6 2,6 4,2
1840 Saltdal 38,0 10,3 2,1 9,2 4,9 11,5 8,1 4,1 4,3
1841 Fauske 81,4 21,2 4,5 19,1 11,7 25,0 10,0 0,2 0,6
1845 Sørfold 5,8 1,0 0,2 0,8 2,4 1,3 -60,3 -75,2 -75,2
1848 Steigen 19,1 5,1 1,1 4,7 2,4 5,9 13,0 5,2 5,0
1849 Hamarøy 13,9 3,7 0,8 3,2 2,0 4,3 14,6 4,5 7,1
1850 Tysfjord 15,3 4,2 0,9 3,7 1,8 4,8 6,4 0,5 2,5
1851 Lødingen 19,7 5,5 1,2 4,7 1,9 6,5 24,6 19,1 21,6
1852 Tjeldsund 10,4 2,9 0,6 2,6 0,8 3,5 6,0 -1,9 -0,4
1853 Evenes 9,8 2,7 0,6 2,3 1,1 3,1 6,5 1,4 2,5
1854 Ballangen 17,6 4,8 1,0 4,5 1,7 5,6 1,4 -5,7 -4,2
1856 Røst 4,5 1,2 0,2 1,0 0,6 1,4 -4,2 -9,6 -10,6
1857 Værøy 6,6 1,7 0,4 1,5 0,7 2,4 21,8 10,5 11,3
1859 Flakstad 9,6 2,7 0,6 2,2 1,0 3,2 4,8 -1,1 -0,2
1860 Vestvågøy 81,5 22,1 4,7 20,2 8,4 26,1 13,3 7,7 8,9
1865 Vågan 74,3 19,0 4,0 17,7 11,0 22,5 9,5 4,8 6,6
1866 Hadsel 64,9 17,4 3,7 16,3 6,8 20,7 6,1 0,0 2,1
1867 Bø 18,6 5,1 1,1 4,7 2,0 5,8 5,6 1,0 4,4
1868 Øksnes 37,8 9,7 2,0 8,8 5,6 11,6 2,1 2,4 2,9
1870 Sortland 75,2 19,3 4,0 18,0 10,9 23,0 -6,2 -10,7 -11,6
1871 Andøy 52,0 14,0 3,0 12,2 6,0 16,9 66,6 69,6 73,2
1874 Moskenes 9,8 2,8 0,6 2,3 0,9 3,3 -13,3 -18,9 -17,8
                   
19 Troms Romsa 1 410,6  358,5 75,5  322,9  239,8  413,9 3,8 -1,3 -0,9
1901 Harstad  181,6 48,5 10,2 42,3 22,9 57,7 -8,2 -13,0 -13,6
1902 Tromsø  749,8  171,7 36,2  156,1  175,8  210,0 6,3 1,1 1,3
1911 Kvæfjord 13,7 3,9 0,8 3,6 0,9 4,6 -40,6 -15,8 -15,1
1913 Skånland 21,9 6,0 1,3 5,5 2,2 6,9 4,7 -3,2 -2,0
1915 Bjarkøy 3,5 1,0 0,2 0,8 0,4 1,1 9,6 7,6 7,1
1917 Ibestad 10,7 2,6 0,5 2,2 1,0 4,4 9,8 -8,9 -8,5
1919 Gratangen 7,5 2,0 0,4 1,8 0,9 2,4 5,4 -1,5 1,2
1920 Lavangen 6,7 1,9 0,4 1,7 0,6 2,1 13,7 9,0 9,5
1922 Bardu 38,2 10,7 2,3 9,3 2,9 13,0 12,0 7,2 8,1
1923 Salangen 16,7 4,8 1,0 4,2 1,7 4,9 5,6 0,6 0,8
1924 Målselv 58,4 16,2 3,4 13,8 5,5 19,5 1,6 -2,9 -2,1
1925 Sørreisa 25,8 7,3 1,5 6,4 2,1 8,5 17,4 22,2 20,0
1926 Dyrøy 8,3 2,3 0,5 2,1 0,8 2,6 5,9 -0,4 2,0
1927 Tranøy 11,6 3,1 0,6 2,8 1,5 3,6 10,6 2,3 3,4
1928 Torsken 6,7 1,8 0,4 1,6 0,8 2,1 -3,1 -7,7 -5,4
1929 Berg 9,3 2,5 0,5 2,3 1,1 2,9 3,6 -3,4 -3,0
1931 Lenvik 97,0 25,5 5,3 22,4 13,9 29,9 12,1 5,2 6,9
1933 Balsfjord 36,8 10,1 2,1 9,1 3,9 11,5 5,9 -0,3 1,9
1936 Karlsøy 12,7 4,4 0,9 4,1 0,0 3,2 2,1 -5,6 -3,9
1938 Lyngen 17,8 6,2 1,3 5,6 0,3 4,4 9,3 3,9 4,5
1939 Storfjord 10,9 3,9 0,8 3,5 0,0 2,7 -15,2 -20,6 -19,9
1940 Gáivuotna Kåfjord 11,3 3,9 0,8 3,9 0,0 2,6 5,8 -2,7 -0,8
1941 Skjervøy 18,4 6,2 1,3 6,0 0,2 4,6 8,7 -1,3 0,7
1942 Nordreisa 28,3 9,8 2,1 9,3 0,1 7,0 13,3 5,8 6,9
1943 Kvænangen 7,0 2,5 0,5 2,3 0,0 1,8 0,8 -8,3 -6,5
                   
20 Finnmark Finnmárku  525,9  186,3 39,7  163,2 4,4  132,3 11,6 8,6 8,9
2002 Vardø 11,2 3,9 0,8 3,5 0,0 3,0 -19,2 -25,6 -25,4
2003 Vadsø 42,0 15,0 3,2 13,0 0,1 10,7 5,9 1,7 1,4
2004 Hammerfest  103,5 41,4 8,9 30,4 2,7 20,2 9,0 23,5 22,3
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 15,2 5,2 1,1 5,4 0,0 3,5 13,3 4,2 4,9
2012 Alta  128,7 42,5 9,0 39,3 0,9 36,9 21,2 8,8 10,1
2014 Loppa 5,5 2,1 0,4 1,9 0,0 1,1 -0,1 1,2 3,7
2015 Hasvik 5,6 2,0 0,4 1,7 0,0 1,5 11,5 4,6 5,8
2017 Kvalsund 6,0 2,1 0,4 1,9 0,0 1,6 9,1 -2,3 -0,6
2018 Måsøy 9,5 3,1 0,7 2,8 0,0 2,9 3,8 -10,9 -8,3
2019 Nordkapp 22,8 8,0 1,7 7,3 0,0 5,8 13,3 6,2 5,7
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 27,2 9,4 2,0 8,7 0,1 7,0 -0,7 -4,5 -5,1
2021 Kárásjohka Karasjok 16,1 5,4 1,1 5,3 0,2 4,1 8,6 0,7 0,3
2022 Lebesby 8,5 3,0 0,6 2,8 0,0 2,1 20,9 12,7 14,2
2023 Gamvik 6,7 2,4 0,5 2,1 0,0 1,7 84,0 76,0 76,4
2024 Berlevåg 6,5 2,3 0,5 2,0 0,0 1,6 18,5 15,7 15,9
2025 Deatnu Tana 17,6 6,2 1,3 5,5 0,0 4,6 5,5 1,4 0,5
2027 Unjárga Nesseby 4,7 1,6 0,3 1,5 0,0 1,2 14,5 6,5 6,7
2028 Båtsfjord 14,8 5,2 1,1 4,8 0,0 3,7 -0,7 1,7 2,5
2030 Sør-Varanger 73,8 25,6 5,5 23,2 0,2 19,2 15,6 11,7 11,7
                   
2100 Svalbard 21,2 . . . . . -24,1 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen  498,6 40,9 8,9 52,4  119,3  277,1  124,2 -44,5 33,4
2311 Nordsjøen 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 . . .
2312 Stavanger  482,7 40,9 8,9 52,4  119,3  261,2 28,4 -44,5 33,4
1  Den hřge veksten har si ĺrsak i lav skatteinngang i januar 2008, ei fřlgje av tilbakefřringar av skatteinnbetalingar til Stavanger som deretter blei posterte i februar 2008.

Standardtegn i tabeller