Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter fylke. Januar. 2008 og 2009. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009
I alt 57 757 64 671 12,0 12 092 13 173 8,9 2 486 2 704 8,8
                   
01 Østfold 2 631 2 623 -0,3  599  571 -4,6  124  119 -4,5
02 Akershus 7 915 7 960 0,6 1 575 1 600 1,5  324  329 1,5
03 Oslo 11 542 12 668 9,8 1 932 2 108 9,1  397  412 3,9
04 Hedmark 1 720 1 856 7,9  400  408 2,1 82 85 3,3
05 Oppland 1 670 1 811 8,4  397  417 5,1 81 86 6,0
06 Buskerud 2 901 3 163 9,0  664  681 2,5  136  139 2,3
07 Vestfold 2 373 2 408 1,5  538  502 -6,7  110  103 -6,4
08 Telemark 1 748 1 866 6,7  395  409 3,6 82 85 3,8
09 Aust-Agder 1 045 1 182 13,1  240  264 9,8 49 55 10,7
10 Vest-Agder 1 914 2 105 10,0  418  436 4,2 86 89 4,6
11 Rogaland1 4 278 7 045 64,7  707 1 346 90,5  146  280 91,5
12 Hordaland 5 701 6 384 12,0 1 232 1 350 9,6  255  277 8,8
14 Sogn og Fjordane 1 059 1 179 11,3  256  271 6,0 52 56 7,3
15 Møre og Romsdal 2 855 3 127 9,5  626  681 8,8  127  140 9,7
16 Sør-Trøndelag 3 248 3 533 8,8  706  736 4,2  148  155 4,9
17 Nord-Trøndelag 1 109 1 199 8,1  268  271 0,9 56 57 2,2
18 Nordland 1 968 2 105 7,0  531  536 0,9  111  113 1,4
19 Troms Romsa 1 359 1 411 3,8  363  359 -1,3 76 75 -0,9
20 Finnmark Finnmárku  471  526 11,6  172  186 8,6 36 40 8,9
21 Svalbard1 28 21 -24,1 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  222  499  124,2 74 41 -44,5 7 9 33,4
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009 2008 2009 2008/2009
I alt 19 400 21 736 12,0 9 377 10 675 13,8 14 373 16 362 13,8
                   
01 Østfold  745  755 1,4  476  489 2,7  687  689 0,4
02 Akershus 2 404 2 593 7,8 1 202 1 272 5,8 2 410 2 167 -10,0
03 Oslo 5 461 6 089 11,5 1 377 1 505 9,3 2 375 2 555 7,6
04 Hedmark  500  530 6,1  314  354 12,7  425  479 12,7
05 Oppland  445  466 4,7  317  358 12,7  430  484 12,6
06 Buskerud  823  964 17,0  512  553 8,0  765  826 8,0
07 Vestfold  690  763 10,7  417  420 0,8  618  619 0,2
08 Telemark  514  542 5,5  310  340 9,6  447  489 9,4
09 Aust-Agder  295  336 14,0  187  215 14,7  274  313 14,4
10 Vest-Agder  628  702 11,7  319  353 10,6  462  524 13,5
11 Rogaland 2 033 2 676 31,6  557 1 042 87,1  835 1 701  103,7
12 Hordaland 1 784 1 979 10,9  965 1 094 13,4 1 466 1 684 14,9
14 Sogn og Fjordane  269  304 12,8  203  227 12,2  279  321 15,0
15 Møre og Romsdal  902  924 2,4  499  564 13,1  701  817 16,6
16 Sør-Trøndelag 1 010 1 097 8,6  571  634 11,2  813  911 12,1
17 Nord-Trøndelag  272  309 13,6  222  241 8,8  291  321 10,4
18 Nordland  306  344 12,3  439  475 8,2  580  638 10,0
19 Troms Romsa  230  240 4,2  304  323 6,3  386  414 7,2
20 Finnmark Finnmárku 10 4 -55,8  145  163 12,6  108  132 22,0
21 Svalbard1 . . . . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen 78  119 52,9 41 52 27,6 23  277 1 107,2
1  Den høge veksten har si årsak i lav skatteinngang i januar 2008, ei følgje av tilbakeføringar av skatteinnbetalingar til Stavanger som deretter blei posterte i februar 2008.

Standardtegn i tabeller