Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter kommune. Januar-november 2008. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  703 439,0  100 760,4 20 315,6 81 533,4  114 506,3  386 143,2 8,5 6,5 5,5
                   
01 Østfold 22 032,3 4 682,3  965,2 4 140,3 4 347,9 7 896,5 10,2 4,1 4,4
0101 Halden 2 063,2  450,0 92,5  413,5  405,2  702,0 8,6 0,6 1,0
0104 Moss 2 529,7  535,9  112,3  474,6  487,1  919,8 8,1 2,4 2,9
0105 Sarpsborg 4 573,5  855,2  177,7  781,1  948,7 1 810,8 7,0 2,9 3,1
0106 Fredrikstad 6 251,2 1 274,5  266,0 1 119,8 1 428,4 2 162,4 11,6 5,0 6,3
0111 Hvaler  284,3 75,2 14,7 62,0 31,2  101,2 14,6 2,5 2,3
0118 Aremark 88,4 27,7 5,0 14,6 10,7 30,3 -1,2 -3,4 -8,6
0119 Marker  246,4 56,6 11,2 48,7 43,4 86,4 9,9 3,9 4,5
0121 Rømskog 50,3 12,3 2,4 8,7 9,0 17,8 14,1 10,1 7,5
0122 Trøgstad  346,9 86,9 17,5 79,3 43,7  119,5 11,2 3,9 3,5
0123 Spydeberg  441,5  101,4 20,9 86,5 80,0  152,8 17,3 10,5 11,0
0124 Askim 1 180,1  273,4 55,4  226,9  219,9  404,5 12,0 5,7 4,8
0125 Eidsberg  838,5  185,6 37,1  165,7  165,8  284,2 11,3 5,2 5,8
0127 Skiptvet  226,1 57,3 11,7 54,9 25,9 76,3 9,0 0,8 1,3
0128 Rakkestad  564,6  127,2 25,4  113,2  102,4  196,3 14,8 7,7 6,8
0135 Råde  537,8  128,0 25,9  109,4 79,3  195,2 12,5 5,1 4,3
0136 Rygge 1 165,5  270,1 55,7  225,8  199,6  414,3 13,1 7,7 6,8
0137 Våler  306,5 78,0 15,9 73,5 33,3  105,9 13,3 7,5 7,4
0138 Hobøl  337,9 87,0 17,9 82,1 34,3  116,7 13,2 5,8 4,4
                   
02 Akershus 65 903,5 12 858,4 2 623,8 10 182,1 13 917,5 26 321,9 13,9 8,1 7,4
0211 Vestby 1 314,7  284,4 59,1  251,7  237,1  482,4 12,3 5,2 4,6
0213 Ski 2 801,6  630,5  128,9  520,6  428,0 1 093,6 11,5 5,5 4,5
0214 Ås 1 467,8  312,5 64,8  271,3  321,6  497,6 8,7 3,4 4,7
0215 Frogn 1 382,1  347,2 71,6  276,3  156,9  530,0 13,4 9,1 10,0
0216 Nesodden 1 400,2  359,7 74,1  311,6  147,2  507,5 11,3 6,2 4,9
0217 Oppegård 3 089,8  639,8  131,5  497,4  630,0 1 191,2 9,4 7,4 6,7
0219 Bærum 22 156,3 3 644,3  718,3 2 413,7 5 469,8 9 910,2 20,3 14,2 11,5
0220 Asker 8 717,0 1 644,2  323,6 1 129,5 1 945,5 3 674,2 12,3 10,6 9,4
0221 Aurskog-Høland  991,2  227,5 46,5  224,0  149,7  343,5 12,6 2,6 1,3
0226 Sørum 1 307,7  292,9 61,1  260,5  167,1  526,1 -3,8 3,7 4,7
0227 Fet  826,2  214,5 43,9  184,5 87,0  296,3 10,5 6,9 6,3
0228 Rælingen 1 226,6  320,5 68,5  296,9 96,5  444,2 9,7 3,1 5,6
0229 Enebakk  774,0  187,2 39,2  178,3  112,1  257,2 12,0 4,9 5,4
0230 Lørenskog 4 033,8  727,6  152,4  622,1 1 097,4 1 434,3 8,4 2,5 0,8
0231 Skedsmo 5 070,6 1 002,5  213,0  879,5 1 115,9 1 859,7 13,8 6,2 6,7
0233 Nittedal 2 183,6  440,0 94,8  385,3  389,7  873,8 15,0 2,5 6,4
0234 Gjerdrum  485,3  123,2 25,7  104,8 49,3  182,2 13,7 9,7 9,9
0235 Ullensaker 3 025,8  556,2  117,5  508,4  850,0  993,8 8,4 5,7 7,3
0236 Nes 1 313,1  328,1 69,6  312,3  164,9  438,2 13,1 2,6 6,1
0237 Eidsvoll 1 409,8  343,3 71,5  327,4  197,0  470,6 9,8 2,3 3,1
0238 Nannestad  765,4  192,2 39,9  189,2 80,5  263,5 12,2 4,0 3,2
0239 Hurdal  161,1 40,3 8,2 36,8 24,2 51,7 6,3 1,4 1,0
                   
0301 Oslo  104 789,7 16 624,5 3 094,8 11 556,4 31 914,3 41 599,8 6,5 11,3 4,7
                   
04 Hedmark 13 902,6 3 057,0  628,2 2 791,2 2 900,7 4 525,5 10,0 2,9 3,8
0402 Kongsvinger 1 258,7  284,0 58,4  258,1  257,7  400,4 6,9 3,3 5,9
0403 Hamar 2 793,0  529,7  110,2  469,4  700,2  983,5 13,0 6,5 7,5
0412 Ringsaker 2 723,6  497,9  103,4  470,8  863,6  787,7 11,3 2,4 3,0
0415 Løten  418,2  107,4 22,2  102,2 52,8  133,5 6,9 0,5 0,6
0417 Stange 1 242,1  295,5 62,0  277,5  188,2  419,0 11,2 3,1 3,9
0418 Nord-Odal  324,0 73,3 15,4 70,3 50,2  114,8 11,2 2,3 4,2
0419 Sør-Odal  511,1  126,2 25,8  117,7 70,7  170,6 10,5 3,1 3,7
0420 Eidskog  365,5 85,6 18,1 83,7 57,1  121,0 10,2 -1,1 3,5
0423 Grue  321,8 77,7 15,5 68,2 52,7  107,6 7,1 1,1 1,6
0425 Åsnes  444,8  111,4 22,7  101,2 62,7  146,8 10,1 1,8 3,3
0426 Våler  251,3 60,1 12,2 51,3 48,3 79,6 13,5 7,7 6,7
0427 Elverum 1 427,0  323,5 66,0  303,9  268,8  464,7 9,3 2,4 2,6
0428 Trysil  447,2  116,3 22,3 90,2 79,1  139,2 2,0 -3,1 -5,5
0429 Åmot  270,5 70,2 14,4 62,0 36,2 87,7 7,1 0,5 2,8
0430 Stor-Elvdal  148,9 41,8 8,1 35,5 12,7 50,8 8,9 1,7 2,2
0432 Rendalen  105,7 32,8 6,3 25,5 9,9 31,2 8,6 3,2 1,9
0434 Engerdal 72,9 18,5 3,7 18,5 8,9 23,3 5,9 -6,9 -7,1
0436 Tolga 79,2 19,7 4,0 20,7 7,6 27,3 6,3 0,1 -1,2
0437 Tynset  354,8 91,3 18,5 80,5 42,5  122,1 7,4 5,5 5,2
0438 Alvdal  146,9 41,5 8,2 34,5 13,8 48,8 9,3 6,7 8,1
0439 Folldal 88,2 24,5 5,0 21,9 7,3 29,5 4,8 -0,9 2,0
0441 Os  107,4 27,9 5,6 27,7 9,8 36,4 9,9 4,1 4,7
                   
05 Oppland 13 748,3 3 164,3  642,4 2 770,4 2 503,7 4 667,5 7,2 2,3 3,0
0501 Lillehammer 2 468,1  497,8  102,0  414,4  572,9  881,0 2,0 3,5 3,3
0502 Gjøvik 2 263,6  482,9 99,6  447,7  466,4  766,9 8,5 1,0 1,9
0511 Dovre  160,6 42,5 8,6 37,3 15,8 56,4 7,2 0,2 2,5
0512 Lesja  123,1 36,0 7,0 29,9 13,2 37,1 20,0 13,9 16,2
0513 Skjåk  145,4 44,0 8,6 29,6 15,1 48,2 9,2 5,9 7,7
0514 Lom  154,8 36,4 7,2 32,7 20,6 57,9 7,1 0,7 1,9
0515 Vågå  245,6 56,1 11,6 48,5 20,8  108,5 1,4 0,9 4,5
0516 Nord-Fron  454,8  113,0 22,7 86,8 80,5  151,8 9,2 4,1 5,7
0517 Sel  332,0 85,9 17,7 82,3 35,8  110,3 7,8 1,2 2,9
0519 Sør-Fron  200,2 54,3 10,6 44,9 30,6 59,7 0,0 -3,9 -2,4
0520 Ringebu  321,0 77,7 14,5 63,1 55,2  110,4 7,5 1,7 4,5
0521 Øyer  351,1 93,2 18,0 74,0 59,8  106,2 11,3 3,4 -0,1
0522 Gausdal  389,5 95,8 18,8 87,5 58,2  129,2 7,0 1,9 -0,3
0528 Østre Toten 1 004,2  233,0 48,1  217,2  170,2  335,8 8,2 -0,4 0,4
0529 Vestre Toten 1 055,6  208,4 43,0  191,6  277,2  335,5 7,2 -0,4 0,4
0532 Jevnaker  476,2  101,6 21,6 96,7 91,2  165,0 6,6 -1,8 1,5
0533 Lunner  609,4  156,2 32,8  147,3 61,1  212,0 8,4 4,9 4,8
0534 Gran 1 009,2  225,6 47,0  209,4  190,1  337,0 11,9 3,5 5,5
0536 Søndre Land  342,8 84,4 17,4 79,7 58,1  103,3 10,1 1,7 3,3
0538 Nordre Land  445,2  108,0 21,8 91,1 79,4  144,9 14,9 8,3 9,5
0540 Sør-Aurdal  191,8 55,1 10,8 40,8 20,1 65,0 7,0 1,1 4,5
0541 Etnedal 75,4 20,3 3,8 18,5 7,5 25,3 5,1 -3,8 -4,3
0542 Nord-Aurdal  462,6  121,3 23,7 97,6 60,3  159,6 8,5 5,7 4,5
0543 Vestre Slidre  144,2 41,3 7,7 32,4 11,7 51,0 7,1 2,5 1,8
0544 Øystre Slidre  215,3 61,5 11,6 47,1 20,4 74,6 5,1 3,8 3,7
0545 Vang  106,6 32,2 6,0 22,2 11,5 34,8 7,7 3,2 2,3
                   
06 Buskerud 24 106,1 5 330,8 1 069,9 4 325,5 4 888,3 8 491,5 10,2 6,1 6,0
0602 Drammen 6 423,2 1 252,0  254,0 1 045,2 1 556,3 2 315,7 9,3 6,1 4,9
0604 Kongsberg 2 777,0  553,1  116,1  451,8  799,1  856,9 9,1 3,7 5,2
0605 Ringerike 2 350,0  523,0  107,2  445,9  465,9  807,9 6,1 0,7 2,2
0612 Hole  604,9  222,8 28,0  109,9 73,9  170,3 23,6 42,2 31,3
0615 Flå 71,6 19,4 3,7 14,1 8,4 26,0 7,0 3,2 1,5
0616 Nes  279,0 69,5 13,4 53,2 41,3  101,7 9,5 0,3 4,1
0617 Gol  394,7 97,2 18,7 69,0 66,3  143,5 8,8 4,5 4,7
0618 Hemsedal  197,1 55,2 10,0 35,4 30,4 66,1 12,3 6,9 4,6
0619 Ål  397,1 97,8 19,2 68,1 61,7  150,3 7,9 2,3 3,0
0620 Hol  474,2  148,0 27,2 76,1 72,6  150,3 8,3 13,2 12,5
0621 Sigdal  264,9 72,4 13,0 52,6 33,5 93,3 7,5 -1,7 -1,8
0622 Krødsherad  201,9 42,7 7,8 32,6 38,3 80,5 16,8 2,4 2,9
0623 Modum 1 011,8  243,8 49,7  199,7  184,5  334,0 8,8 5,4 6,8
0624 Øvre Eiker 1 288,7  296,3 61,1  260,1  211,3  460,0 9,6 2,7 4,2
0625 Nedre Eiker 1 802,1  385,4 82,5  366,9  279,7  687,6 12,0 3,4 4,3
0626 Lier 2 726,6  533,2  109,6  434,1  597,7 1 051,9 13,8 9,1 9,6
0627 Røyken 1 602,7  397,9 83,3  352,2  173,4  595,9 12,3 7,1 8,3
0628 Hurum  748,4  177,0 37,3  160,7  122,8  250,5 9,9 3,6 5,7
0631 Flesberg  191,2 48,3 9,7 39,6 27,9 65,7 15,0 2,8 5,2
0632 Rollag 98,7 27,8 5,5 21,7 13,9 29,9 8,9 -1,4 -0,6
0633 Nore og Uvdal  200,3 68,0 13,0 36,4 29,5 53,4 10,2 7,8 9,4
                   
07 Vestfold 19 805,7 4 272,6  871,0 3 693,8 4 072,4 6 896,0 10,7 4,0 4,6
0701 Horten 2 177,6  453,6 95,5  409,7  537,6  681,1 9,9 2,0 3,5
0702 Holmestrand  752,1  175,0 36,7  160,8  115,9  263,7 12,7 3,7 3,4
0704 Tønsberg 3 962,0  783,8  160,5  660,6 1 102,8 1 254,3 6,6 4,1 5,1
0706 Sandefjord 4 051,1  825,9  165,9  677,2  893,4 1 488,7 10,7 6,1 5,1
0709 Larvik 3 473,9  752,0  150,8  650,4  613,3 1 307,3 14,0 3,6 4,1
0711 Svelvik  454,1  109,3 23,0  103,7 62,1  156,1 4,6 -0,8 1,0
0713 Sande  565,4  146,9 28,8  128,6 64,0  197,1 8,2 3,1 1,1
0714 Hof  215,6 50,6 10,6 48,5 29,5 76,3 12,0 2,6 5,0
0716 Re  618,7  144,3 29,6  139,3 98,2  207,2 9,4 1,2 3,0
0719 Andebu  383,2 88,1 18,4 84,6 67,6  124,5 19,2 5,5 7,1
0720 Stokke  875,4  179,2 37,4  166,5  198,7  293,5 14,9 -0,1 2,5
0722 Nøtterøy 1 776,9  432,4 88,0  351,2  230,1  675,2 12,5 7,0 9,4
0723 Tjøme  327,1 90,3 17,4 74,5 31,6  113,3 10,4 2,6 0,6
0728 Lardal  172,8 41,2 8,3 38,0 27,6 57,7 15,8 4,0 2,9
                   
08 Telemark 14 430,7 3 153,3  647,7 2 621,3 2 899,0 5 109,3 8,8 2,3 3,1
0805 Porsgrunn 3 660,0  658,2  134,8  578,2  763,4 1 525,4 8,0 2,4 0,4
0806 Skien 4 267,4  904,0  189,4  798,2  971,8 1 403,9 7,6 0,9 2,1
0807 Notodden 1 052,4  234,5 48,9  197,3  249,9  321,7 16,7 8,5 11,5
0811 Siljan  158,0 39,9 8,5 37,1 18,0 54,6 5,6 0,7 3,5
0814 Bamble 1 402,1  271,0 58,3  242,6  271,4  558,7 17,7 1,8 6,6
0815 Kragerø  773,1  173,9 36,1  159,2  138,3  265,4 7,6 -0,9 2,1
0817 Drangedal  246,6 62,1 12,6 55,5 33,1 83,3 5,7 0,3 1,7
0819 Nome  484,3  117,2 22,8 95,2 80,1  169,1 5,6 0,8 -0,1
0821 Bø  390,7 91,5 18,2 75,9 74,1  131,0 5,2 1,7 1,1
0822 Sauherad  283,1 66,2 13,7 60,0 48,0 95,2 6,2 -0,5 0,6
0826 Tinn  508,9  159,8 31,7 93,6 72,2  151,6 8,0 5,3 7,4
0827 Hjartdal  115,3 33,9 6,6 21,6 15,8 37,5 10,6 8,1 11,1
0828 Seljord  227,5 54,1 10,8 43,2 39,7 79,7 8,1 4,0 5,2
0829 Kviteseid  172,1 54,6 11,2 36,1 27,7 42,4 1,8 -2,8 -2,1
0830 Nissedal 97,5 28,7 5,4 18,6 14,6 30,2 1,4 -2,0 -3,1
0831 Fyresdal 90,3 25,5 5,1 19,3 14,4 26,0 7,2 1,7 3,2
0833 Tokke  186,3 61,0 12,0 35,3 24,4 53,6 0,3 -0,7 0,9
0834 Vinje  315,1  117,2 21,8 54,4 41,8 80,0 4,5 12,0 9,4
                   
09 Aust-Agder 8 713,5 2 002,4  408,1 1 609,0 1 685,8 3 008,2 9,7 4,9 5,7
0901 Risør  478,2  107,7 22,3  100,4 93,1  154,7 11,3 1,6 2,8
0904 Grimstad 1 647,6  401,0 79,5  260,7  321,4  585,0 11,3 7,7 7,2
0906 Arendal 3 661,6  753,9  156,7  665,4  790,7 1 294,9 10,4 4,3 5,1
0911 Gjerstad  163,5 38,1 7,8 32,7 29,9 55,0 7,4 1,0 3,2
0912 Vegårshei  119,5 27,4 5,7 26,4 20,2 39,7 10,8 2,3 5,9
0914 Tvedestrand  437,8  100,7 20,4 86,9 77,8  151,9 11,0 4,7 6,4
0919 Froland  315,1 77,8 16,0 72,6 36,5  112,2 -14,9 1,1 1,1
0926 Lillesand  803,3  194,2 39,5  151,6  141,1  276,9 13,6 13,3 14,4
0928 Birkenes  324,3 70,6 14,8 67,9 63,5  107,5 14,6 4,3 7,4
0929 Åmli  113,9 33,1 6,5 23,8 17,0 33,5 14,5 9,9 8,7
0935 Iveland 76,1 21,4 4,4 18,1 10,7 21,4 8,3 -1,7 -1,2
0937 Evje og Hornnes  236,6 56,6 11,4 48,8 38,2 81,7 10,0 0,8 1,7
0938 Bygland 92,1 25,6 5,2 19,9 12,5 28,9 21,0 17,6 20,4
0940 Valle  114,6 36,4 7,2 19,4 16,7 35,0 4,0 -2,9 -1,9
0941 Bykle  129,4 57,7 10,7 14,5 16,7 29,9 1,2 -8,8 -9,7
                   
10 Vest-Agder 15 910,0 3 292,7  665,5 2 656,2 3 638,7 5 656,8 13,3 6,9 6,3
1001 Kristiansand 8 983,9 1 640,6  329,0 1 324,1 2 366,0 3 324,2 14,3 7,5 6,0
1002 Mandal 1 116,2  255,9 52,0  222,1  211,7  374,4 10,3 2,9 2,1
1003 Farsund  750,9  177,6 36,3  145,9  151,4  239,7 6,7 5,1 6,4
1004 Flekkefjord  761,7  177,6 37,3  142,2  142,6  262,0 13,7 4,7 7,8
1014 Vennesla  916,3  206,7 43,6  193,4  174,3  298,3 12,0 4,1 5,3
1017 Songdalen  440,6 97,1 20,0 88,5 77,4  157,6 15,1 7,6 6,6
1018 Søgne  874,8  202,1 40,2  160,0  132,1  340,4 16,4 10,6 8,0
1021 Marnardal  150,3 34,3 7,2 31,0 31,2 46,6 8,8 -3,9 0,3
1026 Åseral 81,6 29,6 5,6 12,8 16,0 17,5 10,7 3,3 6,1
1027 Audnedal  126,0 27,2 5,7 24,8 26,1 42,2 13,3 7,2 11,7
1029 Lindesnes  300,2 72,4 14,6 64,3 52,1 96,9 10,2 4,4 4,3
1032 Lyngdal  569,6  123,9 25,2  110,5  121,4  188,7 14,6 4,0 3,6
1034 Hægebostad  109,1 26,0 5,2 23,6 16,4 38,0 8,9 -3,1 -1,9
1037 Kvinesdal  521,2  144,2 29,0 85,4 81,8  180,8 18,0 23,3 22,2
1046 Sirdal  207,6 77,5 14,7 27,6 38,2 49,6 1,3 5,0 5,1
                   
11 Rogaland 55 521,8 10 092,8 2 072,5 7 599,6 14 136,1 21 620,7 16,3 9,5 9,7
1101 Eigersund 1 309,0  291,5 61,4  240,2  261,9  454,0 14,3 6,2 10,0
1102 Sandnes 7 234,0 1 470,7  307,8 1 169,7 1 487,9 2 797,8 16,1 9,5 9,2
1103 Stavanger 23 474,4 3 533,4  718,1 2 484,0 6 999,3 9 739,5 17,4 11,3 10,2
1106 Haugesund 3 431,5  727,7  151,1  580,8  826,5 1 145,5 11,5 7,0 7,7
1111 Sokndal  252,8 57,9 12,3 48,5 49,2 85,0 14,7 4,0 7,7
1112 Lund  288,1 56,7 11,5 48,0 77,5 94,5 10,7 5,7 8,2
1114 Bjerkreim  203,2 47,5 9,8 41,1 33,7 71,1 17,5 9,4 12,4
1119 Hå 1 378,3  308,5 63,6  260,8  271,0  474,4 15,3 6,3 5,0
1120 Klepp 1 492,4  343,0 70,7  273,0  253,3  552,5 13,4 8,0 9,3
1121 Time 1 461,0  332,7 69,7  280,7  243,8  534,1 15,2 9,4 11,7
1122 Gjesdal  818,5  202,8 42,4  171,9  107,5  293,8 12,1 8,2 9,4
1124 Sola 5 293,5  638,6  131,8  425,9 2 036,0 2 061,2 18,3 14,3 15,7
1127 Randaberg 1 311,8  246,4 50,3  171,8  214,4  628,8 29,6 11,8 11,6
1129 Forsand  114,9 38,9 7,5 16,5 19,9 32,0 11,6 2,8 2,4
1130 Strand  886,0  210,9 44,7  173,3  142,8  314,4 9,8 5,1 6,6
1133 Hjelmeland  239,3 76,3 15,0 40,9 34,4 72,7 5,7 2,3 5,3
1134 Suldal  478,3  152,3 29,3 52,9 56,4  187,5 37,3 29,8 29,0
1135 Sauda  406,5  102,0 20,9 74,5 51,7  157,3 21,7 -0,7 1,1
1141 Finnøy  208,9 48,8 9,9 43,3 36,2 70,9 5,9 1,6 2,7
1142 Rennesøy  318,9 88,9 16,8 63,7 30,9  118,5 19,2 17,5 15,2
1144 Kvitsøy 38,3 9,5 2,0 7,9 7,1 11,9 13,1 4,8 10,3
1145 Bokn 60,0 14,6 3,0 11,3 9,8 21,3 18,1 7,6 7,9
1146 Tysvær  735,6  176,3 37,3  154,8  104,6  262,5 16,8 8,2 9,0
1149 Karmøy 3 311,2  750,5  153,1  628,8  598,2 1 180,6 12,5 6,4 7,4
1151 Utsira 17,2 4,0 0,8 3,5 3,6 5,2 8,7 0,8 5,3
1160 Vindafjord  758,4  162,2 31,7  131,9  178,6  253,9 9,0 1,8 4,0
                   
12 Hordaland 48 059,2 9 897,6 2 011,0 8 002,4 10 275,1 17 873,0 11,7 6,3 5,2
1201 Bergen 29 781,6 5 623,0 1 137,6 4 530,3 7 045,6 11 445,1 12,7 5,9 4,4
1211 Etne  301,5 79,0 16,3 59,4 43,0  103,9 15,1 14,5 18,7
1216 Sveio  347,1 88,6 18,5 75,9 42,0  122,0 14,2 7,4 9,7
1219 Bømlo  973,7  219,1 43,3  173,5  224,9  313,0 12,0 9,6 9,3
1221 Stord 1 766,8  346,3 74,1  303,8  475,7  566,9 5,7 8,9 10,4
1222 Fitjar  285,8 59,4 12,3 46,2 41,5  126,4 24,1 12,6 14,0
1223 Tysnes  205,7 50,8 10,0 41,6 29,8 73,5 -0,4 9,6 10,2
1224 Kvinnherad 1 249,8  269,5 55,5  202,3  212,7  509,8 9,5 8,6 11,3
1227 Jondal  100,6 22,5 4,5 14,9 31,2 27,6 7,8 4,0 4,9
1228 Odda  678,9  181,3 37,0  108,4  110,1  242,0 10,7 11,8 11,8
1231 Ullensvang  261,0 67,1 13,3 52,4 37,6 90,6 6,9 5,8 5,5
1232 Eidfjord 99,5 42,6 8,1 14,8 11,3 22,8 4,1 2,1 0,6
1233 Ulvik 82,6 29,5 5,8 15,5 8,7 23,0 10,6 5,8 8,0
1234 Granvin 63,5 15,6 3,3 13,4 8,8 22,5 11,6 2,7 5,1
1235 Voss 1 067,0  257,5 52,5  203,6  193,9  359,4 7,8 4,0 5,7
1238 Kvam  632,2  155,9 31,5  124,0  109,9  210,9 6,7 2,9 2,2
1241 Fusa  420,3 78,0 15,8 60,3 96,9  169,5 14,0 12,8 13,4
1242 Samnanger  169,4 45,4 9,6 38,4 18,9 57,2 7,9 -0,5 2,9
1243 Os 1 341,7  333,4 67,7  269,4  172,4  498,6 8,8 6,0 4,5
1244 Austevoll  669,8  133,6 19,6 78,6  158,8  279,2 22,1 36,9 4,3
1245 Sund  443,1  105,0 22,2 95,7 74,3  145,9 12,7 5,8 6,6
1246 Fjell 1 885,2  424,3 86,6  371,5  327,7  675,0 9,6 8,7 5,5
1247 Askøy 1 725,7  423,6 90,1  386,4  224,3  601,3 11,1 5,1 6,4
1251 Vaksdal  269,0 73,3 15,3 56,9 44,3 79,1 5,0 -4,9 -1,1
1252 Modalen 42,7 18,6 3,5 4,8 8,2 7,6 6,2 5,7 6,9
1253 Osterøy  548,3  122,5 25,5  106,8  106,0  187,6 12,0 2,6 4,3
1256 Meland  477,5  110,5 23,6 98,5 86,1  158,7 10,1 5,2 5,5
1259 Øygarden  290,6 61,5 12,8 66,4 46,0  103,9 6,7 -26,3 -28,2
1260 Radøy  331,2 79,0 16,3 71,5 55,5  109,0 11,1 4,5 4,2
1263 Lindås 1 125,0  271,7 57,3  239,9  159,3  396,8 11,3 5,8 6,3
1264 Austrheim  264,1 59,0 11,4 45,1 53,3 95,4 16,3 4,8 4,2
1265 Fedje 42,1 11,3 2,4 8,7 4,5 15,1 8,7 5,9 7,3
1266 Masfjorden  116,4 39,2 7,8 23,3 12,2 33,9 5,0 3,8 3,0
                   
14 Sogn og Fjordane 8 686,4 2 065,1  419,7 1 640,0 1 582,8 2 978,8 9,7 4,5 6,0
1401 Flora 1 015,6  217,4 46,1  192,3  237,9  321,9 8,7 2,5 6,4
1411 Gulen  192,5 44,2 8,5 34,0 30,8 75,0 -0,2 7,8 7,3
1412 Solund 59,8 15,1 2,9 14,0 7,9 19,9 2,6 -6,4 -5,6
1413 Hyllestad  110,4 27,3 5,7 23,0 23,0 31,4 17,0 12,5 18,2
1416 Høyanger  327,2 96,0 19,5 68,4 47,3 96,1 5,3 1,9 0,8
1417 Vik  234,8 59,4 11,7 38,5 36,0 89,2 2,9 4,1 6,5
1418 Balestrand 97,1 26,4 5,3 20,7 16,7 27,9 7,4 4,4 3,7
1419 Leikanger  206,7 34,8 7,2 30,5 85,5 48,7 -3,9 -13,2 -12,0
1420 Sogndal  531,0  128,1 26,2  108,0 99,4  169,3 11,8 7,3 8,8
1421 Aurland  178,3 71,3 13,7 27,0 23,4 42,9 15,7 19,3 18,8
1422 Lærdal  174,3 54,6 11,0 36,1 21,9 50,7 10,7 3,6 7,1
1424 Årdal  493,4  146,4 30,0  102,3 53,5  161,3 10,9 10,2 10,6
1426 Luster  358,7  117,9 22,9 67,1 47,0  103,6 9,4 7,0 8,2
1428 Askvoll  184,7 48,5 9,9 41,4 22,6 62,3 2,2 -2,6 0,1
1429 Fjaler  184,7 43,4 8,7 38,5 28,5 65,7 8,9 3,1 5,4
1430 Gaular  190,6 45,2 9,2 41,1 33,5 61,7 12,0 3,2 3,6
1431 Jølster  184,4 50,2 10,0 41,8 21,2 61,2 12,1 8,6 8,5
1432 Førde 1 268,4  220,2 44,8  192,9  341,9  468,7 10,8 3,4 2,9
1433 Naustdal  157,1 42,4 8,9 39,2 14,8 51,9 7,0 2,7 3,0
1438 Bremanger  312,7 81,7 16,6 56,9 44,4  113,0 13,3 2,2 3,3
1439 Vågsøy  533,1  113,8 23,3 97,0 93,9  205,1 18,4 4,5 8,5
1441 Selje  196,0 46,1 9,4 40,6 22,2 77,8 11,2 3,3 4,2
1443 Eid  408,1  100,1 20,7 88,2 57,3  141,8 10,7 5,9 7,6
1444 Hornindal 64,2 18,2 3,7 15,4 7,3 19,6 6,3 2,1 3,5
1445 Gloppen  484,6  101,0 20,4 83,4 59,1  220,7 9,7 5,3 8,0
1449 Stryn  538,0  115,4 23,4  101,8  105,9  191,4 11,5 2,0 4,6
                   
15 Møre og Romsdal 22 807,7 4 881,9  990,3 3 998,1 4 793,0 8 144,3 12,7 6,8 6,7
1502 Molde 2 693,1  522,0  107,8  431,2  828,2  804,0 14,0 10,9 11,1
1504 Ålesund 4 716,2  907,3  177,8  747,9 1 041,3 1 841,9 16,0 8,5 4,7
1505 Kristiansund 1 1 897,5  425,2 88,7  359,0  341,8  682,7 9,5 6,7 6,5
1511 Vanylven  282,5 69,8 13,6 51,0 53,4 94,6 20,2 18,1 15,6
1514 Sande  212,0 49,9 10,2 38,9 41,3 71,6 20,0 14,5 13,7
1515 Herøy 1 035,1  182,2 35,8  133,6  237,9  445,6 24,8 3,9 3,4
1516 Ulstein  968,4  169,1 32,7  120,1  375,2  271,3 24,7 9,7 9,0
1517 Hareid  429,8 88,5 18,7 75,6  111,5  135,4 15,4 8,5 10,1
1519 Volda  646,3  146,2 29,6  126,0  129,7  214,7 11,7 7,5 7,7
1520 Ørsta  827,5  176,4 36,4  147,8  162,0  304,9 11,5 3,9 5,9
1523 Ørskog  171,5 40,1 8,2 32,5 30,1 60,5 11,5 7,5 8,4
1524 Norddal  127,7 39,4 7,8 25,7 19,8 34,9 7,7 4,4 7,2
1525 Stranda  354,2 83,8 17,1 68,1 61,4  123,8 8,8 3,5 4,7
1526 Stordal 74,4 17,0 3,3 14,2 19,0 20,9 7,8 -3,0 0,1
1528 Sykkylven  768,0  140,1 28,9  118,6  166,0  314,4 3,9 1,8 5,8
1529 Skodje  302,8 74,5 15,5 59,9 46,0  106,9 22,8 23,9 25,0
1531 Sula  592,3  130,3 27,5  119,4  101,3  213,8 12,6 6,2 8,7
1532 Giske  496,5  121,3 25,6  110,1 64,3  175,2 10,7 5,3 7,7
1534 Haram  808,3  188,2 38,5  146,9  165,8  268,8 16,0 11,8 12,0
1535 Vestnes  534,7  121,5 24,6  103,3  105,1  180,2 16,5 9,8 10,7
1539 Rauma  665,6  141,5 26,8  109,6  117,7  269,9 12,0 6,2 3,6
1543 Nesset  211,3 59,4 12,0 42,7 36,0 61,3 5,8 -0,3 0,5
1545 Midsund  149,5 37,8 7,8 29,5 24,9 49,5 5,3 14,6 16,5
1546 Sandøy  157,4 31,3 6,1 22,7 25,0 72,2 13,1 9,5 13,6
1547 Aukra  287,8 94,8 20,5 66,8 34,9 70,7 -14,3 -13,5 -12,0
1548 Fræna  756,9  156,6 32,6  145,5  114,2  307,8 8,4 3,2 4,3
1551 Eide  259,2 55,3 11,3 52,4 55,2 84,9 7,8 1,7 0,6
1554 Averøy  390,7 94,6 19,8 83,1 59,9  133,3 8,0 3,8 5,1
1557 Gjemnes  172,9 42,7 8,7 41,8 21,0 58,7 8,7 -1,8 -1,4
1560 Tingvoll  184,6 44,5 9,4 41,8 21,7 67,1 7,2 0,4 4,3
1563 Sunndal  580,3  158,5 32,6  122,6 73,1  193,5 8,0 6,6 6,8
1566 Surnadal  443,7 98,2 19,8 83,5 57,8  184,4 5,1 2,6 4,2
1567 Rindal  126,3 35,3 6,9 26,0 13,7 44,3 8,8 3,9 6,6
1571 Halsa  128,5 41,0 7,6 20,0 9,4 50,5 12,4 45,2 40,7
1573 Smøla  129,6 36,4 7,7 29,6 9,1 46,7 1,1 -5,6 -2,8
1576 Aure  224,9 60,8 12,4 50,4 18,1 83,2 3,1 -2,6 -1,6
                   
16 Sør-Trøndelag 26 059,6 5 314,1 1 101,0 4 677,6 5 688,4 9 278,4 12,4 4,4 3,9
1601 Trondheim 18 085,9 3 388,5  702,1 2 948,1 4 550,5 6 496,8 14,2 5,8 4,7
1612 Hemne  265,2 68,4 14,0 60,1 26,4 96,2 6,2 3,8 4,0
1613 Snillfjord 57,1 15,3 3,1 13,2 5,2 20,3 11,1 -0,7 3,1
1617 Hitra  252,4 62,9 13,3 59,2 24,2 92,8 -1,2 1,2 2,1
1620 Frøya  382,1 70,6 14,4 62,0 31,3  203,8 19,6 16,5 15,1
1621 Ørland  353,2 79,9 16,8 76,4 58,3  121,8 0,4 -6,8 -4,9
1622 Agdenes  106,8 24,9 5,1 22,2 24,5 30,1 3,9 -5,5 -3,2
1624 Rissa  418,7 94,0 19,2 85,2 82,2  138,1 10,3 0,3 1,1
1627 Bjugn  279,6 64,5 13,3 62,3 44,3 95,2 10,5 -0,2 1,0
1630 Åfjord  183,4 45,8 9,4 41,4 21,6 65,1 8,1 1,3 2,4
1632 Roan 48,6 13,2 2,8 12,3 3,6 16,7 0,9 -6,7 -1,2
1633 Osen 57,6 15,3 3,1 13,2 4,3 21,8 7,5 0,5 0,6
1634 Oppdal  447,7  113,8 22,8 95,7 54,2  161,2 10,7 3,7 1,7
1635 Rennebu  145,8 44,7 8,9 32,3 13,6 46,3 6,6 0,8 2,4
1636 Meldal  242,7 58,6 12,0 50,6 39,1 82,5 10,1 4,4 5,8
1638 Orkdal  863,1  182,8 39,0  167,0  179,8  294,5 8,6 3,2 6,6
1640 Røros  404,4 96,5 19,2 83,2 62,0  143,5 10,3 0,2 -0,7
1644 Holtålen  112,0 29,7 6,2 27,1 9,3 39,7 6,0 0,1 1,1
1648 Midtre Gauldal  377,2 88,9 18,0 81,8 66,5  122,0 12,0 7,2 6,7
1653 Melhus  983,7  241,5 50,3  221,2  143,5  327,2 10,5 5,4 5,1
1657 Skaun  380,3 97,0 20,8 96,5 40,7  125,3 6,5 -3,1 -1,8
1662 Klæbu  379,0 97,2 20,7 87,1 48,7  125,3 6,9 2,6 3,6
1663 Malvik  897,3  228,0 47,9  214,8 98,1  308,7 7,4 0,9 -0,5
1664 Selbu  268,8 63,9 13,2 53,0 51,2 87,5 5,3 0,5 2,1
1665 Tydal 67,0 28,4 5,4 11,8 5,3 16,1 9,0 2,8 3,7
                   
17 Nord-Trøndelag 8 948,9 2 040,7  426,9 1 871,5 1 602,3 3 007,4 8,4 3,0 4,2
1702 Steinkjer 1 676,4  319,4 67,8  292,7  393,2  603,3 5,0 1,4 4,0
1703 Namsos  812,8  196,6 41,6  193,8 80,3  300,4 8,7 0,6 1,8
1711 Meråker  158,6 43,8 8,9 31,8 27,3 46,8 3,2 2,6 2,7
1714 Stjørdal 1 513,7  346,4 72,8  324,4  270,4  499,8 9,6 2,1 4,0
1717 Frosta  145,6 37,6 7,7 30,9 21,7 47,6 10,0 4,7 5,2
1718 Leksvik  231,4 52,3 10,6 48,4 46,9 73,2 6,5 1,6 1,7
1719 Levanger 1 310,0  287,9 60,4  270,6  290,4  400,8 8,0 3,3 4,1
1721 Verdal  984,8  212,8 44,0  195,6  229,9  302,6 7,3 2,1 1,4
1723 Mosvik 44,9 12,9 2,6 10,8 6,2 12,3 3,0 6,0 5,8
1724 Verran  213,7 52,3 10,9 43,3 50,7 56,5 37,2 35,2 34,2
1725 Namdalseid 83,1 21,5 4,6 20,8 6,9 29,3 9,4 0,2 1,5
1729 Inderøy  359,5 88,8 18,7 83,2 54,1  114,7 7,8 1,5 2,1
1736 Snåsa  110,8 31,2 6,4 26,8 11,8 34,5 7,2 2,4 6,0
1738 Lierne 79,8 23,9 4,8 19,1 8,0 23,9 12,2 9,1 9,5
1739 Røyrvik 32,0 11,2 2,2 7,2 3,3 8,0 17,9 21,7 23,8
1740 Namsskogan 58,9 22,6 4,5 11,6 4,9 15,4 4,5 4,6 6,6
1742 Grong  151,7 44,6 9,3 33,0 12,1 52,8 6,4 4,0 7,8
1743 Høylandet 71,0 18,1 3,8 17,1 6,2 25,8 8,6 1,6 4,2
1744 Overhalla  231,7 54,2 11,3 50,6 25,6 89,9 15,9 3,2 4,9
1748 Fosnes 32,3 8,6 1,8 8,4 2,5 11,0 5,8 -2,8 -1,1
1749 Flatanger 62,3 15,6 3,2 14,1 5,0 24,4 5,1 1,2 2,0
1750 Vikna  280,2 61,5 13,1 62,7 21,4  121,6 14,2 4,3 6,2
1751 Nærøy  273,5 68,5 14,4 67,1 20,6  102,8 7,2 0,5 2,2
1755 Leka 30,1 8,3 1,7 7,4 2,7 10,1 5,4 7,9 6,4
                   
18 Nordland 16 434,4 4 173,7  863,6 3 522,2 1 821,2 6 053,6 5,5 7,1 7,3
1804 Bodø 3 846,3  874,0  181,4  807,3  695,9 1 287,8 5,5 1,8 0,9
1805 Narvik 1 326,4  320,1 67,3  296,2  152,3  490,6 -6,6 -1,7 -0,2
1811 Bindal 86,4 27,4 5,5 19,6 7,7 26,3 4,3 0,6 2,2
1812 Sømna  104,6 25,7 5,5 26,6 7,8 38,9 12,9 0,6 1,7
1813 Brønnøy  437,9  113,5 23,4  107,6 34,9  158,5 3,9 1,5 2,6
1815 Vega 65,6 17,6 3,7 16,0 4,3 24,0 6,9 1,3 1,4
1816 Vevelstad 24,8 6,9 1,4 6,6 1,6 8,4 11,9 7,4 10,0
1818 Herøy  100,1 25,9 5,3 23,3 8,9 36,6 11,2 2,9 2,2
1820 Alstahaug  434,9  113,0 23,5  107,7 26,1  164,5 4,5 -2,2 0,6
1822 Leirfjord  100,0 26,4 5,5 26,2 6,9 35,1 7,9 1,7 -0,6
1824 Vefsn 1 035,7  244,5 51,6  201,5 74,0  464,2 -7,2 4,5 6,3
1825 Grane 79,6 23,2 4,7 20,0 6,0 25,6 7,1 2,8 2,2
1826 Hattfjelldal 78,6 22,3 4,5 17,9 7,3 26,5 7,6 9,0 6,5
1827 Dønna 74,4 19,3 4,1 19,1 5,7 26,3 11,0 2,1 6,6
1828 Nesna 94,9 24,1 5,0 22,9 11,2 31,6 4,4 3,6 3,8
1832 Hemnes  273,4 95,9 19,2 59,3 17,4 81,8 7,7 5,0 6,4
1833 Rana 1 854,8  476,5 98,7  380,5  212,8  686,3 12,6 12,5 12,5
1834 Lurøy  166,0 31,7 6,5 24,5 11,9 91,4 8,1 4,7 6,0
1835 Træna 28,7 7,7 1,6 6,3 2,8 10,2 4,6 0,4 -0,8
1836 Rødøy 72,8 18,3 3,8 16,2 5,7 28,8 -1,2 -5,0 -2,1
1837 Meløy  742,3  293,9 56,6 99,7 68,7  223,4 53,5  127,5  115,2
1838 Gildeskål  119,3 34,5 7,1 26,7 10,3 40,8 4,6 1,1 3,8
1839 Beiarn 64,6 23,9 4,6 13,3 5,5 17,3 9,0 17,6 19,0
1840 Saltdal  291,0 74,5 15,4 68,6 24,9  107,7 8,9 3,7 4,2
1841 Fauske  652,6  162,9 34,1  139,3 44,8  271,5 -0,5 3,6 5,2
1845 Sørfold  193,4 47,2 9,4 26,2 12,8 97,8 1,5 2,3 3,6
1848 Steigen  138,1 36,1 7,3 35,3 12,5 46,9 11,9 2,3 3,4
1849 Hamarøy  115,8 30,7 6,3 23,6 9,4 45,7 2,2 -3,0 -2,0
1850 Tysfjord  133,1 46,0 9,7 28,4 8,8 40,3 16,9 34,5 38,0
1851 Lødingen  136,1 35,6 7,4 32,0 11,0 50,0 8,5 -2,0 0,4
1852 Tjeldsund 66,5 18,4 4,0 17,6 4,0 22,6 2,9 -2,3 -0,1
1853 Evenes 78,3 20,5 4,3 17,3 5,9 30,3 4,0 5,7 7,8
1854 Ballangen  128,7 33,7 7,2 34,1 9,0 44,8 2,2 -3,8 -2,8
1856 Røst 46,5 11,0 2,3 8,7 3,6 21,0 7,1 8,6 7,6
1857 Værøy 51,6 11,5 2,4 9,7 3,9 24,1 4,5 1,1 2,8
1859 Flakstad 80,1 22,6 4,6 18,5 5,8 28,6 4,4 1,3 4,9
1860 Vestvågøy  588,7  151,2 31,5  144,9 45,0  216,1 5,4 -1,0 -0,3
1865 Vågan  567,3  137,1 29,3  130,3 57,9  212,6 6,8 2,5 5,2
1866 Hadsel  481,5  123,4 26,4  115,8 36,0  179,9 -3,0 4,5 6,3
1867 Bø  141,0 35,1 7,5 33,9 11,2 53,3 11,5 0,0 4,2
1868 Øksnes  283,2 64,6 13,4 59,9 29,8  115,5 -5,5 -0,1 0,9
1870 Sortland  626,4  146,9 30,1  143,7 58,7  247,1 6,8 -1,0 -2,4
1871 Andøy  350,8 79,1 17,0 72,2 35,5  147,0 10,6 -2,3 -0,9
1874 Moskenes 71,5 19,3 4,0 17,1 5,2 25,9 13,8 3,6 4,7
                   
19 Troms Romsa 10 763,2 2 626,3  552,4 2 450,6 1 309,9 3 823,9 5,4 0,3 1,0
1901 Harstad 1 567,8  398,1 81,8  362,9  127,6  597,5 3,6 -0,3 -2,4
1902 Tromsø 5 581,1 1 216,7  259,3 1 173,5  967,4 1 964,1 4,1 -0,8 1,0
1911 Kvæfjord  165,6 44,0 9,3 42,5 15,7 54,1 4,8 1,6 1,1
1913 Skånland  162,4 42,7 8,9 40,7 10,8 59,3 5,0 -0,9 -0,7
1915 Bjarkøy 26,2 7,4 1,5 6,0 2,0 9,3 8,3 5,5 7,8
1917 Ibestad 77,4 17,2 4,4 19,2 5,7 30,9 -4,2 -3,6 -1,4
1919 Gratangen 62,6 14,8 3,1 13,9 4,9 25,9 8,1 2,1 4,7
1920 Lavangen 46,4 12,7 2,7 11,5 4,1 15,4 6,4 3,2 6,1
1922 Bardu  266,3 83,9 17,6 62,1 14,5 88,1 6,5 4,4 5,0
1923 Salangen  121,8 34,0 7,0 30,1 8,4 42,4 1,3 4,5 4,1
1924 Målselv  443,9  122,7 25,5  104,1 28,0  163,7 6,7 1,3 2,3
1925 Sørreisa  193,6 50,9 10,4 46,5 12,2 73,7 8,1 5,0 4,0
1926 Dyrøy 58,5 16,1 3,4 14,9 4,3 19,8 5,7 1,2 2,7
1927 Tranøy 79,3 21,3 4,5 20,2 6,3 27,1 8,2 3,4 4,1
1928 Torsken 56,0 13,9 3,0 12,7 5,0 21,5 13,6 1,2 2,9
1929 Berg 62,1 16,3 3,5 14,6 5,9 21,9 14,2 6,5 8,6
1931 Lenvik  711,1  176,8 36,2  157,0 65,0  276,0 11,8 5,0 5,9
1933 Balsfjord  282,8 76,5 16,0 72,5 19,8 98,0 9,8 3,5 5,4
1936 Karlsøy 99,3 32,5 6,8 31,4 0,3 28,2 7,6 -3,0 -1,4
1938 Lyngen  128,4 41,7 8,7 40,4 0,9 36,7 5,6 -3,8 -3,4
1939 Storfjord 87,3 32,5 6,7 26,8 0,1 21,4 12,7 5,8 5,8
1940 Gáivuotna Kåfjord 78,0 27,2 5,7 25,7 0,0 19,4 2,1 -8,6 -7,0
1941 Skjervøy  127,4 40,3 8,5 40,8 1,1 36,7 6,7 -0,3 -0,6
1942 Nordreisa  218,0 66,2 13,9 64,2 0,1 73,6 11,6 -0,2 -0,2
1943 Kvænangen 59,5 20,0 4,1 16,3 0,0 19,2 23,0 0,9 1,4
                   
20 Finnmark Finnmárku 3 788,0 1 247,3  263,5 1 122,8 26,6 1 127,9 4,1 -2,2 -1,8
2002 Vardø 91,7 30,4 6,5 29,3 0,1 25,5 -2,9 -12,6 -11,2
2003 Vadsø  353,5  110,1 22,9  100,5 0,2  119,9 10,7 4,5 4,1
2004 Hammerfest  677,6  263,4 56,1  190,6 17,9  149,6 -2,5 -4,4 -4,9
2011 Guovdageaidnu Kautokeino  100,2 33,3 6,8 35,6 0,0 24,5 6,4 -5,2 -6,8
2012 Alta  955,7  292,0 61,4  276,6 3,0  322,6 7,5 0,0 0,6
2014 Loppa 43,8 14,7 3,1 14,1 0,0 11,9 4,3 -9,8 -8,3
2015 Hasvik 44,2 14,8 3,1 12,9 0,2 13,1 3,7 -4,6 -4,0
2017 Kvalsund 45,7 15,6 3,2 14,1 0,3 12,5 3,4 -4,5 -5,7
2018 Måsøy 66,2 22,3 4,6 19,8 0,3 19,2 -4,4 7,9 9,7
2019 Nordkapp  157,6 52,2 10,9 48,0 0,0 46,5 3,6 -3,0 -2,6
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  192,8 60,9 13,0 59,9 0,4 58,6 4,2 -5,9 -5,1
2021 Kárájohka Karasjok  112,5 36,8 7,8 38,7 0,7 28,5 2,8 -2,9 -1,3
2022 Lebesby 63,2 22,1 4,6 19,2 0,0 17,3 8,9 4,0 5,4
2023 Gamvik 45,6 15,0 3,2 13,6 0,0 13,9 0,7 -6,5 -7,0
2024 Berlevåg 46,6 15,4 3,3 14,0 0,1 13,7 7,4 -4,2 -2,9
2025 Deatnu Tana  143,3 43,7 9,1 40,8 0,0 49,8 16,2 2,0 3,3
2027 Unjárga Nesseby 33,5 11,4 2,4 11,0 0,0 8,8 -3,2 -11,1 -12,1
2028 Båtsfjord  101,0 32,5 6,8 31,8 1,4 28,4 0,4 -3,8 -3,8
2030 Sør-Varanger  513,3  160,8 34,7  152,2 2,2  163,5 3,4 -2,1 0,0
                   
2100 Svalbard2  180,0 . . . . . . . .
                   
23 Kontinentalsokkelen  198 847,4 -17,4 -2,1  302,3  502,4  198 062,1 3,8 -166,1 -136,6
2311 Nordsjøen  195 588,4 0,0 0,0 0,0 0,0  195 588,4 3,8 . .
2312 Stavanger 3 259,0 -17,4 -2,1  302,3  502,4 2 473,7 5,3 -166,1 -136,6
1  Frå 1. januar 2008 vart kommunane 1503 Kristiansund og 1556 Frei i Møre og Romsdal fylke slått saman til ein ny kommune 1505 Kristiansund. Endringstala frå 2007 til 2008 for kommune 1505 er basert på summen av 1503 og 1556 .
2  Frå og med 2008 inkluderes skattetal frå Svalbard.

Standardtegn i tabeller