Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter fylke. Januar-november. 2007 og 2008. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008
I alt  648 090  703 439 8,5 94 571  100 760 6,5 19 255 20 316 5,5
                   
01 Østfold 19 997 22 032 10,2 4 496 4 682 4,1  924  965 4,4
02 Akershus 57 879 65 903 13,9 11 896 12 858 8,1 2 443 2 624 7,4
03 Oslo 98 388  104 790 6,5 14 943 16 625 11,3 2 955 3 095 4,7
04 Hedmark 12 638 13 903 10,0 2 970 3 057 2,9  605  628 3,8
05 Oppland 12 821 13 748 7,2 3 094 3 164 2,3  624  642 3,0
06 Buskerud 21 871 24 106 10,2 5 026 5 331 6,1 1 009 1 070 6,0
07 Vestfold 17 894 19 806 10,7 4 110 4 273 4,0  833  871 4,6
08 Telemark 13 268 14 431 8,8 3 083 3 153 2,3  628  648 3,1
09 Aust-Agder 7 942 8 713 9,7 1 909 2 002 4,9  386  408 5,7
10 Vest-Agder 14 038 15 910 13,3 3 082 3 293 6,9  626  666 6,3
11 Rogaland 47 745 55 522 16,3 9 214 10 093 9,5 1 890 2 073 9,7
12 Hordaland 43 019 48 059 11,7 9 315 9 898 6,3 1 912 2 011 5,2
14 Sogn og Fjordane 7 915 8 686 9,7 1 976 2 065 4,5  396  420 6,0
15 Møre og Romsdal 20 231 22 808 12,7 4 570 4 882 6,8  929  990 6,7
16 Sør-Trøndelag 23 189 26 060 12,4 5 091 5 314 4,4 1 059 1 101 3,9
17 Nord-Trøndelag 8 254 8 949 8,4 1 982 2 041 3,0  410  427 4,2
18 Nordland 15 584 16 434 5,5 3 896 4 174 7,1  805  864 7,3
19 Troms Romsa 10 216 10 763 5,4 2 618 2 626 0,3  547  552 1,0
20 Finnmark Finnmárku 3 639 3 788 4,1 1 275 1 247 -2,2  268  263 -1,8
21 Svalbard1 .  180 . . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  191 564  198 847 3,8 26 -17 -166,1 6 -2 -136,6
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008
I alt  103 337  114 506 10,8 72 970 81 533 11,7  357 958  386 143 7,9
                   
01 Østfold 3 979 4 348 9,3 3 659 4 140 13,2 6 938 7 897 13,8
02 Akershus 12 515 13 917 11,2 9 085 10 182 12,1 21 941 26 322 20,0
03 Oslo 29 414 31 914 8,5 10 425 11 556 10,9 40 652 41 600 2,3
04 Hedmark 2 631 2 901 10,2 2 453 2 791 13,8 3 979 4 526 13,7
05 Oppland 2 319 2 504 8,0 2 474 2 770 12,0 4 310 4 667 8,3
06 Buskerud 4 385 4 888 11,5 3 844 4 325 12,5 7 607 8 492 11,6
07 Vestfold 3 761 4 072 8,3 3 265 3 694 13,1 5 926 6 896 16,4
08 Telemark 2 635 2 899 10,0 2 366 2 621 10,8 4 556 5 109 12,1
09 Aust-Agder 1 507 1 686 11,8 1 436 1 609 12,1 2 704 3 008 11,3
10 Vest-Agder 3 154 3 639 15,4 2 331 2 656 13,9 4 844 5 657 16,8
11 Rogaland 11 829 14 136 19,5 6 779 7 600 12,1 18 033 21 621 19,9
12 Hordaland 9 195 10 275 11,7 7 129 8 002 12,2 15 467 17 873 15,6
14 Sogn og Fjordane 1 441 1 583 9,8 1 484 1 640 10,5 2 618 2 979 13,8
15 Møre og Romsdal 4 244 4 793 12,9 3 638 3 998 9,9 6 850 8 144 18,9
16 Sør-Trøndelag 5 078 5 688 12,0 4 142 4 678 12,9 7 819 9 278 18,7
17 Nord-Trøndelag 1 487 1 602 7,8 1 668 1 871 12,2 2 707 3 007 11,1
18 Nordland 1 931 1 821 -5,7 3 181 3 522 10,7 5 772 6 054 4,9
19 Troms Romsa 1 295 1 310 1,2 2 227 2 451 10,0 3 529 3 824 8,4
20 Finnmark Finnmárku 21 27 26,9 1 052 1 123 6,7 1 022 1 128 10,3
21 Svalbard1 . . . . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  517  502 -2,8  331  302 -8,7  190 684  198 062 3,9
1  Frå og med 2008 inkluderes skattetal frå Svalbard.

Standardtegn i tabeller