Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter kommune. Januar-juli 2008. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  434 715,6 64 402,0 50 118,5 77 639,6 13 161,9  229 393,7 11,1 7,1 6,6
                   
01 Østfold 14 846,6 3 005,6 2 480,5 2 935,4  624,1 5 801,0 14,8 4,5 5,1
0101 Halden 1 316,7  291,3  244,1  273,5 60,2  447,6 8,1 1,6 1,8
0104 Moss 1 648,1  341,3  284,2  333,5 72,0  617,1 8,7 2,5 2,6
0105 Sarpsborg 3 629,7  560,4  471,1  637,5  117,2 1 843,5 28,6 4,9 4,7
0106 Fredrikstad 4 009,0  807,9  669,5  966,3  170,9 1 394,4 10,8 3,9 7,3
0111 Hvaler  175,4 48,6 37,7 19,8 9,6 59,7 10,2 0,8 0,3
0118 Aremark 55,0 16,4 10,2 7,1 3,2 18,1 7,2 5,4 6,8
0119 Marker  154,3 35,0 28,3 28,5 6,9 55,7 9,3 2,2 1,7
0121 Rømskog 33,2 7,7 5,7 5,9 1,5 12,3 8,3 2,2 1,0
0122 Trøgstad  219,9 56,8 46,5 28,7 11,3 76,6 12,0 5,1 2,3
0123 Spydeberg  286,3 66,7 52,5 53,1 13,7  100,3 17,4 11,7 11,4
0124 Askim  780,3  181,6  134,5  148,4 36,6  279,1 13,4 8,4 6,5
0125 Eidsberg  539,6  118,6 97,7  112,5 23,7  187,1 12,0 6,1 5,9
0127 Skiptvet  139,8 37,0 31,4 17,6 7,6 46,0 5,7 -2,2 -2,0
0128 Rakkestad  360,1 80,7 66,1 69,5 16,1  127,7 18,3 8,2 6,8
0135 Råde  336,0 79,7 66,7 53,3 16,2  120,1 9,3 5,1 4,9
0136 Rygge  760,7  171,7  143,3  136,4 35,7  273,7 14,8 6,1 5,4
0137 Våler  191,1 48,4 42,8 21,2 9,9 68,7 14,0 8,0 6,4
0138 Hobøl  211,5 55,9 48,1 22,4 11,6 73,5 12,9 8,1 6,2
                   
02 Akershus 44 659,1 8 183,8 6 380,6 9 460,2 1 680,7 18 953,8 19,8 9,2 8,7
0211 Vestby  843,9  176,4  154,6  157,3 37,1  318,5 12,1 4,0 4,9
0213 Ski 1 802,0  395,2  315,8  286,6 81,2  723,1 12,1 5,4 5,0
0214 Ås  946,1  196,9  162,3  223,0 41,7  322,2 10,2 3,5 5,3
0215 Frogn  899,7  220,2  177,7  106,7 45,9  349,3 15,3 10,3 10,3
0216 Nesodden  889,1  228,5  192,2 99,9 47,9  320,4 13,5 8,6 8,2
0217 Oppegård 2 072,4  401,7  313,1  430,8 83,5  843,2 9,0 6,6 6,4
0219 Bærum 15 986,8 2 332,9 1 621,7 3 726,1  464,1 7 842,0 36,8 15,8 14,1
0220 Asker 5 960,0 1 028,8  728,2 1 316,8  206,7 2 679,4 17,0 11,9 10,4
0221 Aurskog-Høland  625,0  148,0  132,4 99,7 30,5  214,4 12,0 3,9 3,2
0226 Sørum  885,8  192,0  155,3  112,0 39,5  387,0 8,7 4,8 4,4
0227 Fet  539,5  137,2  114,3 57,7 28,7  201,7 12,0 6,4 8,3
0228 Rælingen  783,0  207,6  180,6 64,3 44,0  286,5 10,8 5,2 6,2
0229 Enebakk  488,1  118,0  106,5 78,6 24,7  160,3 7,6 6,2 6,4
0230 Lørenskog 2 677,4  461,2  379,0  764,2 97,0  975,9 8,3 2,9 1,3
0231 Skedsmo 3 336,7  652,5  534,3  760,8  137,9 1 251,2 14,9 7,4 7,7
0233 Nittedal 1 421,2  276,4  232,0  264,7 58,7  589,4 11,0 2,0 3,7
0234 Gjerdrum  311,0 78,1 65,9 32,9 16,3  117,9 17,7 9,7 9,5
0235 Ullensaker 1 913,9  356,9  304,9  569,5 75,2  607,3 3,2 6,9 7,3
0236 Nes  823,5  209,1  185,9  108,6 43,8  276,0 13,1 5,8 8,4
0237 Eidsvoll  876,9  217,9  191,2  130,0 45,3  292,6 14,7 6,8 8,2
0238 Nannestad  475,2  122,9  110,7 53,3 25,9  162,3 11,8 4,4 5,2
0239 Hurdal  102,1 25,5 21,8 16,6 5,2 32,9 7,8 2,7 2,8
                   
0301 Oslo 72 104,1 10 285,1 7 297,7 21 811,3 2 016,7 30 693,3 14,2 11,6 7,4
                   
04 Hedmark 9 033,2 1 987,8 1 652,6 1 957,4  409,4 3 026,1 10,1 3,1 3,5
0402 Kongsvinger  813,1  180,5  152,1  174,3 37,4  268,9 6,7 3,0 6,7
0403 Hamar 1 877,1  340,8  277,9  479,3 70,6  708,6 12,2 2,2 2,8
0412 Ringsaker 1 781,9  324,7  280,0  580,0 67,9  529,4 11,7 4,0 4,2
0415 Løten  262,9 68,4 59,8 35,0 14,2 85,6 8,0 2,1 2,2
0417 Stange  793,5  189,3  163,8  127,2 39,8  273,4 11,2 3,1 2,7
0418 Nord-Odal  207,3 47,6 42,2 32,8 9,9 74,8 9,4 2,7 4,1
0419 Sør-Odal  329,6 83,0 70,4 48,0 17,1  111,1 12,2 5,7 5,4
0420 Eidskog  233,7 57,9 50,9 38,7 12,1 74,2 10,4 2,3 4,9
0423 Grue  203,7 50,5 41,0 34,6 10,1 67,5 5,3 1,3 0,8
0425 Åsnes  274,0 72,2 59,2 40,9 14,7 87,0 8,9 3,2 3,7
0426 Våler  153,7 37,8 30,5 32,2 7,5 45,8 11,5 5,1 3,3
0427 Elverum  912,0  208,5  177,3  181,2 42,9  302,0 8,9 3,0 3,2
0428 Trysil  303,6 77,6 54,8 54,7 15,2  101,4 3,4 -0,7 -3,3
0429 Åmot  179,6 49,6 38,4 24,0 10,0 57,6 10,2 3,2 4,2
0430 Stor-Elvdal 95,7 27,9 21,2 8,4 5,5 32,6 8,9 3,0 1,8
0432 Rendalen 66,5 23,0 14,4 5,9 4,4 18,8 5,2 2,1 1,3
0434 Engerdal 45,8 12,2 10,8 5,9 2,5 14,5 10,1 1,2 3,2
0436 Tolga 48,9 12,8 11,6 5,2 2,6 16,7 2,2 -0,2 -1,9
0437 Tynset  230,5 60,1 46,8 28,4 12,3 82,9 12,0 6,3 7,6
0438 Alvdal 95,1 28,9 20,1 9,3 5,7 31,1 11,1 8,1 7,7
0439 Folldal 56,5 16,8 13,2 4,8 3,4 18,3 5,6 0,8 2,4
0441 Os 68,4 18,0 16,2 6,6 3,7 23,9 13,3 5,3 6,3
                   
05 Oppland 9 129,0 2 055,0 1 661,7 1 682,0  419,1 3 311,1 10,9 2,5 3,1
0501 Lillehammer 1 811,0  320,9  251,3  385,0 65,4  788,4 19,3 3,3 2,6
0502 Gjøvik 1 449,7  308,0  262,3  315,7 64,2  499,5 7,9 1,4 1,2
0511 Dovre  100,4 27,0 22,5 10,3 5,5 35,1 6,7 0,4 3,2
0512 Lesja 81,4 24,4 18,5 8,4 4,8 25,3 15,2 14,1 15,5
0513 Skjåk 89,9 27,7 18,0 10,2 5,4 28,6 2,0 -1,3 -0,1
0514 Lom  101,9 24,2 18,8 13,2 4,8 40,9 4,8 -0,7 0,6
0515 Vågå  179,1 38,2 28,8 13,3 7,9 90,9 4,0 -0,4 3,7
0516 Nord-Fron  300,9 76,6 51,6 52,4 15,4  105,0 11,0 7,0 10,6
0517 Sel  211,5 56,4 49,1 23,9 11,6 70,6 8,4 2,0 2,8
0519 Sør-Fron  126,2 35,4 26,6 19,6 7,0 37,5 3,5 -0,4 1,1
0520 Ringebu  202,6 49,8 36,8 39,0 9,5 67,4 9,5 2,3 3,6
0521 Øyer  232,6 62,0 45,8 40,6 12,2 72,0 14,9 9,1 7,2
0522 Gausdal  247,0 62,1 52,0 39,1 12,3 81,3 6,0 0,6 -1,5
0528 Østre Toten  648,3  148,0  129,3  113,9 30,9  226,3 9,8 2,1 4,2
0529 Vestre Toten  700,2  133,1  113,0  187,5 27,8  238,8 14,4 0,2 0,5
0532 Jevnaker  319,4 67,1 59,1 62,0 14,2  117,0 8,3 -0,4 3,0
0533 Lunner  384,4 99,6 89,4 40,7 20,9  133,8 7,0 4,2 3,9
0534 Gran  656,9  148,8  129,3  127,1 30,7  221,0 11,5 3,7 4,7
0536 Søndre Land  216,4 54,2 47,8 39,1 11,4 64,0 9,8 2,6 3,4
0538 Nordre Land  284,4 71,4 56,1 52,3 14,5 90,1 12,5 7,3 8,6
0540 Sør-Aurdal  121,9 35,6 24,2 13,3 7,0 41,8 2,0 -3,1 0,5
0541 Etnedal 48,7 13,7 10,6 5,0 2,7 16,8 4,1 -4,1 -3,7
0542 Nord-Aurdal  307,5 82,0 59,8 40,9 16,1  108,7 7,7 4,3 3,3
0543 Vestre Slidre 95,9 27,8 20,2 7,8 5,3 34,8 8,9 4,6 4,2
0544 Øystre Slidre  140,5 38,5 28,1 13,8 7,5 52,6 4,7 0,6 1,7
0545 Vang 70,3 22,5 13,0 7,7 4,3 22,9 1,0 -1,8 -1,5
                   
06 Buskerud 15 913,3 3 406,0 2 630,9 3 309,3  693,7 5 873,4 12,2 6,8 7,1
0602 Drammen 4 257,6  796,4  637,4 1 052,7  165,0 1 606,1 11,8 7,8 7,6
0604 Kongsberg 1 886,7  361,9  280,0  543,6 75,8  625,4 12,6 6,0 8,5
0605 Ringerike 1 559,9  340,8  267,9  315,8 70,1  565,3 8,0 1,3 3,0
0612 Hole  397,6  113,5 64,8 48,1 16,7  154,5 23,7 45,1 25,4
0615 Flå 45,9 12,5 8,8 5,6 2,4 16,6 9,7 5,7 6,3
0616 Nes  187,6 46,7 31,0 28,0 9,1 72,7 9,1 4,4 6,2
0617 Gol  261,3 64,9 44,3 43,5 12,8 95,8 10,0 4,6 5,5
0618 Hemsedal  130,0 36,0 22,6 22,0 6,9 42,5 8,3 6,8 6,1
0619 Ål  265,9 65,9 40,9 40,7 12,9  105,5 6,1 0,7 1,1
0620 Hol  324,5 99,8 47,1 49,5 18,9  109,2 12,6 13,1 13,3
0621 Sigdal  172,8 47,4 32,7 22,3 8,8 61,5 11,7 1,8 2,8
0622 Krødsherad  135,6 27,9 20,6 25,5 5,3 56,4 22,0 5,4 6,1
0623 Modum  671,1  162,3  120,3  124,5 33,2  230,8 12,3 5,7 7,1
0624 Øvre Eiker  844,5  191,0  158,0  143,3 39,6  312,6 11,3 4,0 4,7
0625 Nedre Eiker 1 187,5  250,4  222,1  189,7 53,1  472,3 16,8 6,1 6,1
0626 Lier 1 793,7  328,0  267,3  407,9 68,0  722,5 13,9 8,5 9,6
0627 Røyken  985,9  243,8  206,0  116,0 51,0  369,1 9,4 3,4 4,7
0628 Hurum  478,7  113,8 99,0 83,2 24,0  158,6 12,0 6,1 8,7
0631 Flesberg  122,8 32,3 24,4 18,6 6,5 41,1 17,6 8,0 8,9
0632 Rollag 67,2 20,1 13,7 9,3 4,0 20,1 16,1 11,1 11,2
0633 Nore og Uvdal  136,6 50,7 21,9 19,7 9,6 34,7 8,9 2,7 4,6
                   
07 Vestfold 12 847,9 2 712,7 2 219,2 2 738,5  556,0 4 621,5 11,3 4,2 4,8
0701 Horten 1 410,9  288,6  242,1  369,4 61,4  449,4 12,0 2,0 5,0
0702 Holmestrand  475,4  111,5 94,6 79,5 23,7  166,1 13,1 3,5 4,3
0704 Tønsberg 2 537,7  493,9  395,5  733,4  102,1  812,8 5,1 4,7 5,7
0706 Sandefjord 2 748,0  526,1  418,5  605,7  105,9 1 091,8 14,4 7,7 6,1
0709 Larvik 2 253,0  485,4  392,9  416,6 98,0  860,0 12,8 4,4 4,7
0711 Svelvik  287,8 69,8 63,2 41,9 14,7 98,3 5,1 0,9 2,7
0713 Sande  344,7 87,9 74,1 41,3 17,7  123,6 4,2 -4,1 -4,0
0714 Hof  136,1 31,7 28,4 20,1 6,5 49,4 12,7 1,6 3,9
0716 Re  395,6 91,9 81,3 65,8 19,0  137,6 12,1 1,7 4,3
0719 Andebu  230,0 55,9 48,3 36,2 11,6 77,9 14,5 5,1 5,9
0720 Stokke  570,6  118,7  101,0  130,7 24,7  195,4 18,1 2,6 4,9
0722 Nøtterøy 1 141,2  267,0  211,7  157,8 54,1  450,7 13,2 4,7 5,0
0723 Tjøme  206,3 57,7 44,8 20,8 11,2 71,9 12,5 2,6 0,9
0728 Lardal  110,8 26,6 22,8 19,3 5,4 36,7 17,2 5,2 4,0
                   
08 Telemark 9 442,4 2 076,1 1 579,3 1 945,9  428,7 3 412,5 13,0 4,3 5,3
0805 Porsgrunn 2 526,3  422,4  344,6  505,3 88,6 1 165,3 22,5 4,2 3,0
0806 Skien 2 784,6  588,2  481,4  661,5  123,5  930,0 9,5 3,6 5,9
0807 Notodden  672,7  150,8  116,3  172,9 31,3  201,4 16,0 8,1 10,7
0811 Siljan  101,4 25,4 21,9 12,3 5,4 36,4 8,0 -0,2 1,0
0814 Bamble  785,9  172,7  145,8  180,7 37,1  249,5 8,7 3,4 6,7
0815 Kragerø  497,0  114,9 98,0 90,0 24,1  170,0 10,7 3,0 5,2
0817 Drangedal  156,2 39,6 33,6 21,3 8,1 53,6 6,9 2,5 3,0
0819 Nome  317,8 77,5 55,9 53,4 15,0  116,0 10,6 5,2 1,6
0821 Bø  268,0 61,0 49,8 49,6 12,3 95,2 14,6 7,4 7,4
0822 Sauherad  182,4 42,7 37,3 31,7 8,8 61,8 10,2 3,2 3,4
0826 Tinn  338,4  110,5 56,0 48,7 21,9  101,4 4,5 0,7 2,6
0827 Hjartdal 74,2 23,1 12,9 10,1 4,4 23,8 11,6 6,3 8,6
0828 Seljord  147,1 35,7 25,6 26,4 7,1 52,3 7,5 2,6 2,6
0829 Kviteseid  109,2 34,2 21,6 18,6 7,1 27,7 5,6 26,2 29,4
0830 Nissedal 65,5 20,4 11,2 9,5 3,9 20,5 6,7 -0,2 -1,4
0831 Fyresdal 60,5 19,4 11,4 9,5 3,8 16,4 13,1 8,3 8,4
0833 Tokke  141,7 54,4 23,0 16,2 10,5 37,6 9,0 4,1 5,3
0834 Vinje  213,5 83,1 33,1 27,9 15,8 53,6 6,2 5,0 3,9
                   
09 Aust-Agder 5 758,1 1 298,6  991,6 1 138,5  265,3 2 064,0 12,9 6,5 6,9
0901 Risør  308,3 68,1 60,0 61,7 14,2  104,3 11,8 0,1 1,1
0904 Grimstad 1 052,4  241,1  171,3  224,7 48,5  366,8 11,2 9,1 9,5
0906 Arendal 2 451,8  494,1  407,3  532,2  102,6  915,6 12,8 6,4 5,9
0911 Gjerstad  106,5 24,7 20,8 19,5 5,1 36,4 9,1 3,7 5,7
0912 Vegårshei 75,5 17,9 15,9 13,1 3,7 24,9 7,1 0,2 1,9
0914 Tvedestrand  284,5 64,3 52,9 52,0 13,4  101,9 14,2 5,1 7,6
0919 Froland  240,3 58,9 43,0 24,5 12,0  102,0 24,8 13,1 13,1
0926 Lillesand  516,1  115,7 91,9 94,6 23,6  190,2 17,4 10,4 12,3
0928 Birkenes  210,3 47,3 40,6 42,3 9,8 70,3 13,5 7,0 7,5
0929 Åmli 72,4 22,1 14,4 10,8 4,4 20,7 11,5 5,4 4,6
0935 Iveland 49,7 16,0 10,6 6,7 3,3 13,2 8,7 1,1 1,3
0937 Evje og Hornnes  154,2 37,3 29,9 25,4 7,5 54,2 10,3 3,3 3,9
0938 Bygland 58,5 17,4 12,0 8,4 3,5 17,3 16,1 10,5 10,9
0940 Valle 78,0 26,3 11,4 11,1 5,1 24,0 5,0 4,8 5,9
0941 Bykle 99,6 47,5 9,8 11,3 8,8 22,3 3,2 -1,3 -1,0
                   
10 Vest-Agder 10 539,3 2 165,7 1 628,1 2 444,2  441,9 3 859,4 17,5 8,6 8,7
1001 Kristiansand 6 001,2 1 054,2  813,2 1 589,1  215,7 2 329,1 20,8 8,9 9,1
1002 Mandal  719,9  166,5  134,3  143,7 34,3  241,2 11,5 5,4 5,7
1003 Farsund  477,8  112,6 89,1  101,7 22,9  151,5 5,9 5,7 6,5
1004 Flekkefjord  494,6  116,6 88,0 94,5 24,0  171,5 15,2 8,3 9,5
1014 Vennesla  601,8  141,3  114,6  117,8 29,8  198,4 14,3 6,6 8,3
1017 Songdalen  293,2 64,9 56,0 50,9 13,5  107,8 14,6 9,2 8,1
1018 Søgne  564,1  125,6  100,6 88,7 25,5  223,7 17,3 12,8 9,9
1021 Marnardal 98,2 23,5 18,1 20,9 4,8 30,8 4,6 -5,7 -2,6
1026 Åseral 56,3 23,2 8,0 9,8 4,4 11,0 11,8 2,3 3,2
1027 Audnedal 84,7 19,4 15,4 17,5 3,9 28,6 24,3 14,9 16,2
1029 Lindesnes  194,6 48,1 39,5 34,3 9,8 62,9 13,4 7,6 8,7
1032 Lyngdal  353,8 79,0 64,8 83,5 16,1  110,5 9,9 0,4 -0,9
1034 Hægebostad 69,5 17,8 14,6 11,1 3,6 22,4 12,3 3,7 4,1
1037 Kvinesdal  377,0  109,5 54,2 54,6 21,6  137,0 24,9 27,2 25,8
1046 Sirdal  152,6 63,5 17,7 26,1 12,0 33,2 9,0 6,5 5,7
                   
11 Rogaland 37 323,1 6 287,4 4 752,3 9 738,5 1 303,1 15 241,8 21,0 9,9 10,2
1101 Eigersund  857,0  186,8  146,5  176,8 39,4  307,6 14,3 8,0 10,7
1102 Sandnes 4 749,2  922,5  736,7 1 008,0  196,1 1 886,0 16,8 9,3 11,1
1103 Stavanger 16 205,3 2 158,1 1 553,4 4 895,3  445,2 7 153,3 28,2 11,9 10,8
1106 Haugesund 2 219,3  449,2  358,1  561,2 93,4  757,4 11,4 7,3 8,0
1111 Sokndal  157,8 37,3 29,7 32,9 7,8 50,1 4,6 7,4 10,2
1112 Lund  194,3 38,2 29,6 50,2 7,7 68,7 12,2 6,5 7,0
1114 Bjerkreim  130,2 30,1 24,8 23,0 6,1 46,2 13,2 8,8 9,8
1119 Hå  899,2  202,6  163,7  179,9 42,2  310,8 18,4 11,1 10,3
1120 Klepp  972,6  222,7  173,5  171,4 46,0  358,9 14,3 12,5 11,9
1121 Time  960,0  215,9  177,8  165,8 45,0  355,5 17,9 10,3 11,0
1122 Gjesdal  529,7  129,1  106,4 73,6 27,0  193,7 13,7 9,8 11,3
1124 Sola 3 698,5  382,4  268,7 1 405,4 78,6 1 563,4 18,3 12,0 12,8
1127 Randaberg  912,7  151,8  110,6  145,9 32,0  472,4 39,9 15,1 15,5
1129 Forsand 82,3 30,4 11,0 13,4 5,8 21,7 9,7 -1,8 -1,2
1130 Strand  583,4  136,0  110,8 96,3 28,7  211,5 15,2 9,9 11,2
1133 Hjelmeland  168,9 59,2 26,6 22,9 11,3 48,9 9,1 5,7 7,3
1134 Suldal  263,9 81,2 34,0 37,0 15,8 95,9 -4,5 -9,4 -7,8
1135 Sauda  273,7 67,7 45,0 33,6 13,8  113,7 27,5 5,0 6,1
1141 Finnøy  134,5 31,3 26,0 23,3 6,4 47,6 8,3 4,2 4,1
1142 Rennesøy  198,1 53,2 40,7 20,6 10,5 73,1 21,6 19,2 17,1
1144 Kvitsøy 24,2 5,8 4,7 4,7 1,2 7,9 8,2 0,4 2,5
1145 Bokn 37,1 9,4 7,2 6,6 1,9 12,0 16,0 10,5 11,7
1146 Tysvær  475,9  109,9 95,2 70,8 23,2  176,8 20,5 8,5 8,6
1149 Karmøy 2 100,9  473,8  391,2  403,4 98,0  734,5 14,0 8,9 9,4
1151 Utsira 11,2 2,7 2,3 2,2 0,6 3,4 12,7 10,7 12,7
1160 Vindafjord  483,1  100,1 78,0  114,4 19,6  170,9 3,6 0,9 1,7
                   
12 Hordaland 31 537,2 6 265,6 4 876,4 6 920,0 1 286,7 12 188,4 12,7 6,0 6,1
1201 Bergen 19 679,6 3 515,0 2 739,9 4 742,5  718,1 7 964,1 13,8 6,3 6,0
1211 Etne  197,1 51,4 38,4 28,8 10,3 68,1 18,5 14,3 17,8
1216 Sveio  216,7 55,6 47,8 28,4 11,6 73,3 13,2 5,7 6,2
1219 Bømlo  613,5  136,7  110,8  151,8 28,2  186,1 9,1 8,2 8,9
1221 Stord 1 159,3  218,8  185,0  319,7 46,6  389,2 6,9 8,0 9,8
1222 Fitjar  175,6 37,9 31,0 28,0 7,8 71,0 23,4 13,5 15,3
1223 Tysnes  130,4 31,8 25,4 20,2 6,3 46,8 3,3 8,6 8,7
1224 Kvinnherad  853,4  176,6  122,6  141,2 36,1  376,8 14,9 7,2 8,8
1227 Jondal 66,3 15,3 9,1 20,4 3,0 18,5 9,5 -0,4 -0,3
1228 Odda  464,6  127,3 67,7 73,7 25,3  170,6 9,0 6,7 5,6
1231 Ullensvang  169,4 42,5 31,1 25,3 8,6 62,0 9,8 5,5 8,0
1232 Eidfjord 70,4 34,2 8,8 7,1 6,4 13,8 0,2 -5,1 -5,6
1233 Ulvik 54,7 21,6 9,7 5,5 4,2 13,8 8,1 -2,6 -1,1
1234 Granvin 39,0 10,0 8,4 5,8 2,1 12,7 10,0 5,4 6,9
1235 Voss  696,0  168,1  122,3  129,7 34,3  241,6 9,3 4,6 4,9
1238 Kvam  411,5  101,1 77,1 73,2 20,7  139,4 6,9 2,0 2,8
1241 Fusa  302,9 51,2 39,0 69,7 10,4  132,7 18,0 12,2 12,5
1242 Samnanger  109,4 30,5 23,1 13,0 6,4 36,4 6,2 -1,9 0,1
1243 Os  870,3  207,3  166,2  118,6 42,9  335,3 13,0 7,5 6,9
1244 Austevoll  408,9 69,3 51,0  107,4 13,4  167,8 19,9 11,0 6,5
1245 Sund  281,3 66,4 57,8 49,8 14,0 93,4 13,8 4,5 6,1
1246 Fjell 1 212,0  262,6  231,2  223,9 55,6  438,8 10,2 6,1 5,9
1247 Askøy 1 106,7  268,9  236,7  150,0 57,4  393,6 11,2 5,0 5,6
1251 Vaksdal  180,6 55,3 34,7 29,9 11,3 49,4 6,5 0,2 3,4
1252 Modalen 32,0 16,2 2,7 5,1 3,0 4,9 1,5 0,5 0,4
1253 Osterøy  355,0 80,2 65,3 71,9 16,7  120,9 12,4 4,1 6,1
1256 Meland  308,9 70,3 61,0 61,4 15,1  101,1 9,9 5,0 6,0
1259 Øygarden  179,3 46,4 37,4 30,5 9,8 55,1 5,0 -11,2 -12,0
1260 Radøy  206,9 50,1 43,0 36,2 10,3 67,3 11,5 4,2 3,6
1263 Lindås  717,9  173,4  144,8  106,1 36,2  257,4 12,6 6,9 6,6
1264 Austrheim  162,9 37,0 27,5 34,1 7,2 57,0 12,0 7,5 5,2
1265 Fedje 26,2 7,1 5,6 3,0 1,5 9,0 4,9 4,9 5,3
1266 Masfjorden 78,3 29,6 14,4 7,9 5,8 20,5 4,6 2,2 1,8
                   
14 Sogn og Fjordane 5 750,5 1 367,3  989,0 1 063,5  276,3 2 054,4 10,4 3,8 4,9
1401 Flora  691,2  141,1  118,2  181,5 29,8  220,6 13,5 2,1 5,4
1411 Gulen  123,9 26,2 20,2 20,2 5,1 52,1 -10,3 -0,4 -0,3
1412 Solund 36,6 10,0 7,2 5,0 1,9 12,4 -3,4 -12,4 -13,8
1413 Hyllestad 69,6 17,0 13,9 16,1 3,4 19,2 11,6 6,7 10,0
1416 Høyanger  205,6 66,9 40,1 27,1 13,4 58,1 0,5 1,8 1,0
1417 Vik  157,6 40,3 23,1 23,7 7,9 62,6 4,8 2,5 5,7
1418 Balestrand 60,1 16,5 12,2 11,2 3,3 16,9 3,4 -4,2 -3,8
1419 Leikanger  123,6 18,5 15,8 56,2 3,9 29,3 -10,5 -27,0 -26,0
1420 Sogndal  335,4 81,2 64,1 65,6 16,6  107,9 10,7 7,0 7,4
1421 Aurland  126,4 57,3 16,6 14,7 10,8 27,1 18,2 18,6 17,7
1422 Lærdal  114,1 39,5 20,6 13,8 7,8 32,4 10,1 5,3 7,9
1424 Årdal  321,9  100,5 60,8 36,1 20,6  103,8 11,2 8,9 8,6
1426 Luster  239,6 86,9 39,4 30,3 16,6 66,4 6,5 3,2 3,5
1428 Askvoll  120,3 31,7 26,2 14,9 6,4 41,2 2,1 -3,2 -1,4
1429 Fjaler  118,5 27,7 22,4 18,9 5,5 44,0 7,7 0,1 1,4
1430 Gaular  120,6 29,1 25,0 23,1 5,9 37,6 11,6 3,9 4,7
1431 Jølster  115,9 32,4 25,2 13,8 6,4 38,1 12,9 6,9 7,0
1432 Førde  878,7  143,5  119,7  224,7 29,4  361,5 17,2 5,9 5,6
1433 Naustdal 95,9 25,7 22,9 9,8 5,3 32,2 4,5 -3,2 -3,3
1438 Bremanger  211,2 57,7 36,4 25,7 11,6 79,9 10,4 8,6 9,4
1439 Vågsøy  353,5 75,0 60,4 62,4 15,1  140,6 21,2 4,0 6,2
1441 Selje  128,9 29,7 25,3 14,6 6,0 53,3 13,4 1,0 1,9
1443 Eid  266,0 63,4 52,5 38,0 13,1 98,9 12,8 6,5 9,0
1444 Hornindal 41,0 11,8 9,4 4,9 2,4 12,4 6,4 3,1 4,5
1445 Gloppen  347,1 64,1 49,8 39,6 13,0  180,6 9,0 5,1 7,3
1449 Stryn  347,3 73,7 61,5 71,8 15,0  125,2 11,2 2,4 4,6
                   
15 Møre og Romsdal 15 064,2 3 170,5 2 539,3 3 219,3  646,0 5 489,0 14,0 7,5 7,4
1502 Molde 1 751,5  329,4  268,2  552,4 68,4  533,2 15,8 10,2 11,2
1504 Ålesund 3 064,9  588,5  472,4  698,8  117,0 1 188,1 14,6 9,5 5,0
1505 Kristiansund 1 1 258,4  278,9  229,9  229,7 58,5  461,3 12,0 7,1 7,2
1511 Vanylven  168,2 41,1 33,2 34,9 8,3 50,6 15,9 8,7 9,5
1514 Sande  135,8 31,9 26,4 26,9 6,5 44,2 19,6 12,9 12,8
1515 Herøy  645,9  118,4 90,7  156,1 23,8  256,9 15,9 2,0 4,4
1516 Ulstein  652,0  107,1 79,6  253,6 20,7  191,1 26,0 12,4 11,5
1517 Hareid  290,1 56,5 48,7 81,1 11,8 92,0 19,7 6,5 7,7
1519 Volda  418,3 94,6 77,4 83,9 19,2  143,2 12,3 8,5 9,1
1520 Ørsta  569,2  117,6 96,7  108,4 24,4  222,2 16,5 7,6 8,7
1523 Ørskog  115,0 25,7 20,8 20,1 5,2 43,2 18,8 11,5 10,2
1524 Norddal 86,2 29,3 16,1 13,0 5,7 22,1 9,4 6,0 7,2
1525 Stranda  235,0 54,7 43,2 41,6 11,2 84,3 12,3 4,7 6,0
1526 Stordal 48,6 11,2 8,5 12,4 2,2 14,3 0,4 -2,3 -1,3
1528 Sykkylven  555,3 93,0 76,0  118,0 18,8  249,5 4,4 2,7 4,3
1529 Skodje  203,7 48,7 43,0 31,0 10,1 70,9 30,7 26,3 28,2
1531 Sula  389,7 85,7 74,8 69,1 17,9  142,2 13,4 8,3 11,3
1532 Giske  321,8 78,9 68,7 42,9 16,5  114,8 11,0 3,8 5,5
1534 Haram  540,0  123,4 97,4  111,6 25,2  182,5 17,2 9,7 10,3
1535 Vestnes  345,7 76,7 64,0 70,5 15,7  118,9 16,4 10,3 12,7
1539 Rauma  461,0 90,5 67,6 80,7 17,8  204,3 19,2 8,6 5,8
1543 Nesset  142,1 43,3 26,4 23,7 8,6 40,0 6,4 0,9 2,1
1545 Midsund 99,4 24,6 20,5 17,1 5,1 32,1 19,2 15,8 17,7
1546 Sandøy  114,4 21,0 14,6 16,9 4,0 57,9 54,7 13,0 11,8
1547 Aukra  186,2 54,8 40,0 23,6 11,6 56,2 -13,7 -10,1 -8,3
1548 Fræna  527,9  104,1 92,3 74,3 21,7  235,5 15,1 7,2 9,0
1551 Eide  166,2 36,0 31,6 36,0 7,4 55,1 10,9 3,0 2,8
1554 Averøy  255,4 61,5 53,5 40,5 12,8 87,0 10,0 4,4 6,4
1557 Gjemnes  107,5 28,7 25,0 14,1 5,9 33,8 7,2 -2,4 -2,2
1560 Tingvoll  117,7 28,7 24,9 14,3 6,0 43,8 8,0 1,8 3,2
1563 Sunndal  378,0  106,2 72,6 49,3 21,8  128,2 10,2 7,4 6,5
1566 Surnadal  304,8 65,3 49,5 38,3 13,2  138,5 3,1 1,5 2,5
1567 Rindal 82,6 23,8 15,3 9,3 4,7 29,6 8,0 3,4 5,8
1571 Halsa 93,4 26,4 21,0 6,5 5,2 34,3 28,8 49,0 50,1
1573 Smøla 85,3 25,6 18,0 6,2 5,3 30,2 1,9 -1,5 -0,7
1576 Aure  147,1 38,7 31,3 12,3 7,9 56,9 2,5 -1,3 -0,4
                   
16 Sør-Trøndelag 16 746,3 3 410,3 2 829,9 3 797,8  711,8 5 996,5 10,7 5,7 5,5
1601 Trondheim 11 584,8 2 153,5 1 778,7 3 043,0  450,7 4 158,7 11,3 6,9 6,1
1612 Hemne  170,4 44,3 36,6 17,9 9,1 62,5 4,9 2,1 1,9
1613 Snillfjord 35,6 9,9 8,1 3,4 2,0 12,2 11,8 1,7 4,5
1617 Hitra  155,2 39,5 34,9 16,2 8,2 56,3 7,1 2,9 2,5
1620 Frøya  289,1 46,8 42,0 21,1 9,7  169,4 26,7 19,2 20,0
1621 Ørland  232,3 51,4 43,5 39,3 10,8 87,3 4,7 -5,7 -2,9
1622 Agdenes 66,6 15,9 13,4 15,9 3,2 18,2 3,3 -0,7 -0,6
1624 Rissa  268,6 60,6 52,3 54,4 12,5 88,8 11,6 3,3 5,4
1627 Bjugn  180,9 41,3 37,2 29,2 8,7 64,5 11,6 0,5 2,2
1630 Åfjord  117,3 29,2 24,7 14,4 6,0 43,0 5,2 -0,9 -0,4
1632 Roan 30,4 8,5 7,5 2,5 1,8 10,1 1,0 -5,6 -1,9
1633 Osen 36,9 10,0 8,3 2,9 2,0 13,6 1,4 -1,4 -1,3
1634 Oppdal  284,4 72,8 57,2 36,8 14,8  102,7 10,2 5,5 5,2
1635 Rennebu 98,7 32,2 20,5 9,0 6,4 30,6 11,5 8,7 10,4
1636 Meldal  153,2 37,3 29,9 25,8 7,6 52,6 8,4 4,1 5,2
1638 Orkdal  552,6  118,3  100,6  117,0 25,3  191,5 6,0 2,9 6,7
1640 Røros  267,2 64,0 52,0 41,1 12,8 97,3 12,4 8,0 6,8
1644 Holtålen 69,6 18,7 16,4 6,4 3,9 24,2 0,1 -3,2 -2,0
1648 Midtre Gauldal  241,9 57,8 49,9 44,4 11,8 78,0 12,8 6,9 6,2
1653 Melhus  629,4  155,0  135,1 95,9 32,5  210,8 11,1 5,6 5,6
1657 Skaun  243,9 64,8 59,4 26,5 13,7 79,4 8,1 2,4 2,4
1662 Klæbu  248,1 65,3 53,5 32,8 13,9 82,6 8,0 3,3 3,6
1663 Malvik  564,4  145,0  128,8 65,2 30,7  194,6 7,4 3,0 2,5
1664 Selbu  176,8 43,8 32,3 33,2 8,9 58,6 9,0 2,4 3,0
1665 Tydal 48,1 24,2 7,0 3,4 4,6 8,9 5,0 2,2 2,7
                   
17 Nord-Trøndelag 5 860,3 1 332,4 1 126,6 1 073,5  278,4 2 049,4 9,6 4,2 5,1
1702 Steinkjer 1 176,5  206,3  176,6  262,2 43,8  487,6 7,7 2,8 4,6
1703 Namsos  518,3  128,7  115,3 55,0 27,0  192,4 8,1 1,9 2,3
1711 Meråker  105,2 30,2 19,4 18,7 6,1 30,8 4,6 2,8 2,9
1714 Stjørdal  971,6  222,3  193,2  181,4 46,6  328,2 10,2 3,9 6,0
1717 Frosta 93,5 24,7 18,5 14,0 5,1 31,2 17,4 16,8 17,5
1718 Leksvik  153,8 33,7 29,3 31,5 6,9 52,5 9,9 0,8 1,5
1719 Levanger  829,1  181,2  159,3  194,0 38,3  256,3 6,9 2,7 3,3
1721 Verdal  632,5  135,4  118,7  155,3 28,1  195,0 5,5 0,8 -0,6
1723 Mosvik 29,8 9,4 6,7 4,2 1,9 7,6 6,1 5,2 6,8
1724 Verran  140,3 35,1 27,4 33,7 7,3 36,9 45,3 40,9 40,4
1725 Namdalseid 50,3 13,7 12,4 4,6 2,9 16,8 5,0 -0,2 1,3
1729 Inderøy  228,8 57,1 50,3 35,7 12,1 73,5 8,4 2,1 3,4
1736 Snåsa 69,2 20,5 15,5 7,7 4,1 21,4 6,2 3,6 5,2
1738 Lierne 50,2 16,2 11,2 5,2 3,2 14,5 8,9 6,3 6,8
1739 Røyrvik 21,4 9,3 4,1 2,2 1,8 4,1 12,1 27,4 27,3
1740 Namsskogan 44,4 20,8 6,9 3,1 4,0 9,7 13,5 18,9 19,9
1742 Grong  102,6 31,7 20,4 8,2 6,4 35,9 9,1 6,6 8,2
1743 Høylandet 45,5 12,0 10,5 4,2 2,5 16,2 6,5 2,6 4,0
1744 Overhalla  145,4 35,9 31,8 17,7 7,5 52,5 12,8 4,1 6,0
1748 Fosnes 20,5 5,6 5,0 1,7 1,2 7,1 2,6 -5,6 -5,7
1749 Flatanger 41,8 10,2 8,8 3,3 2,1 17,4 17,5 3,3 3,0
1750 Vikna  185,0 40,9 38,7 14,6 8,8 82,0 24,5 5,5 8,4
1751 Nærøy  185,3 46,3 42,0 13,7 9,7 73,5 16,7 3,5 3,8
1755 Leka 19,2 5,4 4,7 1,7 1,1 6,3 6,4 8,6 8,0
                   
18 Nordland 10 699,6 2 681,9 2 137,4 1 206,7  558,1 4 115,4 6,3 5,8 6,1
1804 Bodø 2 481,5  564,3  480,7  459,4  119,4  857,7 4,9 3,9 3,6
1805 Narvik  872,9  214,5  176,0 98,3 45,1  338,9 -5,8 0,6 1,5
1811 Bindal 56,6 19,4 11,8 5,2 3,9 16,2 4,5 1,7 3,5
1812 Sømna 66,0 16,6 15,8 5,3 3,5 24,8 16,6 4,0 5,1
1813 Brønnøy  278,3 72,3 64,2 23,7 14,8  103,3 4,6 4,0 4,0
1815 Vega 41,1 11,2 9,6 2,9 2,3 15,2 13,2 5,6 6,6
1816 Vevelstad 15,1 4,3 3,9 1,0 0,9 4,9 15,1 12,4 15,5
1818 Herøy 58,7 15,4 13,1 6,0 3,2 21,0 0,6 -5,3 -5,4
1820 Alstahaug  272,3 72,7 65,8 15,8 15,3  102,6 1,2 1,5 1,0
1822 Leirfjord 61,5 16,7 15,3 4,7 3,5 21,3 5,8 1,9 -0,7
1824 Vefsn  722,5  149,9  119,1 49,8 31,6  372,1 -2,0 4,2 6,3
1825 Grane 50,3 15,6 11,5 3,9 3,1 16,1 5,2 2,2 1,6
1826 Hattfjelldal 52,9 16,0 10,5 4,9 3,2 18,3 7,1 4,6 5,4
1827 Dønna 47,2 13,0 11,9 3,9 2,7 15,8 12,3 4,9 6,5
1828 Nesna 58,3 15,1 13,7 7,5 3,1 18,8 -6,5 1,4 2,2
1832 Hemnes  187,0 72,8 36,2 11,6 14,3 52,0 6,8 4,5 4,6
1833 Rana 1 161,4  303,7  226,5  140,4 62,8  428,0 11,0 9,5 8,4
1834 Lurøy  116,0 20,8 16,2 7,9 4,2 67,0 36,9 12,7 14,4
1835 Træna 18,9 5,0 4,2 2,1 1,0 6,6 2,6 -3,8 -3,5
1836 Rødøy 50,8 12,2 9,8 3,8 2,5 22,6 19,7 8,2 10,9
1837 Meløy  372,4  124,0 63,3 45,7 24,6  114,8 29,4 37,4 34,6
1838 Gildeskål 79,2 23,6 16,4 6,9 4,8 27,6 9,5 4,5 5,5
1839 Beiarn 43,4 17,8 8,0 3,8 3,4 10,4 12,0 13,7 13,3
1840 Saltdal  182,5 47,5 41,0 16,3 9,8 67,8 11,2 2,6 2,2
1841 Fauske  494,8  115,7 84,7 30,1 24,0  240,3 24,5 14,5 16,0
1845 Sørfold  155,6 37,7 17,0 8,4 7,4 85,2 2,2 1,5 2,1
1848 Steigen 84,3 23,1 20,4 8,2 4,8 27,9 9,5 2,8 3,7
1849 Hamarøy 83,3 21,9 14,4 6,2 4,4 36,3 4,0 0,7 0,9
1850 Tysfjord 90,5 34,0 17,2 5,8 7,1 26,4 22,1 37,5 41,8
1851 Lødingen 83,0 22,8 19,1 7,1 4,7 29,3 5,0 -0,2 1,1
1852 Tjeldsund 41,8 11,9 10,3 2,6 2,6 14,4 2,9 -2,4 1,0
1853 Evenes 54,9 13,7 10,8 4,1 2,9 23,4 18,7 9,4 11,4
1854 Ballangen 82,0 22,6 20,4 5,9 4,8 28,3 2,5 -2,4 -1,7
1856 Røst 31,1 7,2 6,1 2,6 1,5 13,8 25,2 10,3 10,4
1857 Værøy 37,6 8,2 6,7 2,7 1,7 18,3 19,6 10,7 11,9
1859 Flakstad 50,5 14,4 11,3 4,0 2,9 18,0 4,0 -0,6 2,4
1860 Vestvågøy  388,1  102,0 91,6 30,1 21,5  142,9 8,8 3,0 4,2
1865 Vågan  381,5 89,8 82,0 38,8 18,9  152,0 9,7 4,0 4,3
1866 Hadsel  323,3 82,1 75,0 24,0 17,4  124,7 -5,4 7,8 8,7
1867 Bø 90,5 23,1 21,0 7,7 4,9 33,9 7,8 -0,7 3,3
1868 Øksnes  205,6 45,1 40,3 20,0 9,3 91,0 0,1 2,2 1,3
1870 Sortland  408,5 96,2 88,3 39,8 20,1  164,0 7,8 1,2 2,3
1871 Andøy  217,8 52,3 45,2 24,4 11,1 84,8 4,7 -2,1 -1,3
1874 Moskenes 47,9 13,5 11,3 3,5 2,8 16,9 16,5 7,6 8,7
                   
19 Troms Romsa 7 063,7 1 708,6 1 484,4  886,4  361,3 2 623,2 6,4 1,0 1,6
1901 Harstad 1 009,3  253,4  218,0 86,6 53,0  398,4 1,4 -2,0 -3,3
1902 Tromsø 3 764,1  794,0  702,4  655,5  169,7 1 442,5 7,3 1,1 2,3
1911 Kvæfjord  104,2 28,1 25,5 10,4 6,0 34,3 5,6 3,5 3,9
1913 Skånland  102,9 27,5 24,8 7,3 5,8 37,5 6,8 -0,9 -0,8
1915 Bjarkøy 16,7 4,7 3,8 1,3 1,0 5,9 8,6 6,4 7,9
1917 Ibestad 48,6 9,6 11,8 3,8 2,9 20,4 -14,5 -8,7 -5,7
1919 Gratangen 37,3 9,1 8,2 3,5 1,9 14,6 12,8 -0,1 -0,6
1920 Lavangen 28,4 7,8 7,0 2,7 1,6 9,2 4,3 -1,1 0,3
1922 Bardu  175,7 59,1 38,6 9,5 12,2 56,2 7,4 4,5 4,6
1923 Salangen 78,2 22,2 19,1 5,6 4,6 26,7 6,9 5,1 4,4
1924 Målselv  278,7 79,1 64,2 18,9 16,3  100,3 3,2 0,3 0,8
1925 Sørreisa  124,3 31,8 28,1 8,4 6,7 49,4 7,4 2,5 2,6
1926 Dyrøy 37,0 10,4 9,2 2,8 2,2 12,3 6,5 3,6 4,7
1927 Tranøy 45,8 12,5 11,2 4,1 2,6 15,3 -0,6 -3,3 -2,9
1928 Torsken 33,3 9,2 8,5 3,6 2,0 10,1 8,0 6,4 8,2
1929 Berg 38,6 10,5 9,2 3,7 2,2 12,9 9,3 4,6 6,1
1931 Lenvik  450,5  115,1 99,7 42,6 23,7  169,4 9,5 4,6 5,7
1933 Balsfjord  178,0 49,4 43,7 13,1 10,3 61,4 9,5 4,8 7,5
1936 Karlsøy 63,7 22,1 20,4 0,1 4,6 16,5 6,0 -2,2 -1,2
1938 Lyngen 81,9 27,1 24,4 2,0 5,7 22,8 6,8 -2,9 -2,8
1939 Storfjord 55,8 23,1 15,8 0,0 4,7 12,2 9,3 4,3 3,6
1940 Gáivuotna Kåfjord 51,1 19,6 16,0 0,0 4,0 11,5 5,0 -2,3 -0,9
1941 Skjervøy 83,3 27,0 25,4 0,7 5,7 24,4 10,7 1,7 2,9
1942 Nordreisa  142,8 44,3 39,6 0,0 9,4 49,6 19,6 4,4 4,7
1943 Kvænangen 33,6 12,0 9,8 0,0 2,4 9,4 -1,7 -6,7 -4,5
                   
20 Finnmark Finnmárku 2 442,9  800,1  678,2 19,6  170,0  775,1 6,2 1,2 1,4
2002 Vardø 61,1 21,4 19,1 0,1 4,6 15,9 2,6 -4,6 -3,0
2003 Vadsø  221,9 66,8 57,3 0,1 14,1 83,7 14,8 2,9 2,7
2004 Hammerfest  433,0  152,8  113,8 13,3 32,6  120,5 -4,8 1,2 -0,2
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 62,9 22,2 21,1 0,0 4,6 15,0 8,2 1,4 0,1
2012 Alta  623,8  194,2  169,4 1,9 41,1  217,3 11,9 3,5 3,8
2014 Loppa 26,1 9,3 8,2 0,1 2,0 6,5 1,5 -4,5 -4,3
2015 Hasvik 28,4 10,0 8,7 0,2 2,1 7,5 7,2 -1,6 -2,5
2017 Kvalsund 28,0 10,5 8,3 0,1 2,2 6,9 1,9 -4,9 -5,5
2018 Måsøy 41,5 14,6 12,3 0,2 3,0 11,4 -17,7 4,8 6,0
2019 Nordkapp 98,1 33,6 30,1 0,0 7,1 27,1 6,3 0,4 1,8
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  123,5 40,5 36,9 0,3 8,7 37,2 7,3 -1,8 -0,9
2021 Kárásjohka - Karasjok 67,6 22,9 22,2 0,4 4,9 17,0 -0,5 -3,8 -2,0
2022 Lebesby 41,1 15,2 11,0 0,0 3,2 11,8 4,0 -0,7 -0,7
2023 Gamvik 29,5 10,1 8,9 0,0 2,2 8,4 -1,4 -4,5 -5,8
2024 Berlevåg 29,5 10,5 8,9 0,1 2,3 7,7 4,4 -1,1 0,2
2025 Deatnu Tana 90,8 27,6 24,4 0,0 5,8 33,0 13,5 1,2 1,1
2027 Unjárga Nesseby 21,0 7,5 6,7 0,0 1,6 5,3 -3,3 -10,1 -11,0
2028 Båtsfjord 65,6 21,7 19,6 1,4 4,6 18,4 -3,2 -2,7 -1,9
2030 Sør-Varanger  349,4  108,7 91,0 1,6 23,5  124,6 14,9 3,7 5,2
                   
23 Kontinentalsokkelen 97 954,9  201,3  183,0  291,8 34,4 97 244,4 1,5 11,7 -10,5
2311 Nordsjøen 95 912,7 0,0 0,0 0,0 0,0 95 912,7 1,6 . .
2312 Stavanger 2 042,2  201,3  183,0  291,8 34,4 1 331,7 -5,4 11,7 -10,5
1  Frå 1. januar 2008 vart kommunane 1503 Kristiansund og 1556 Frei i Møre og Romsdal fylke slått saman til ein ny kommune 1505 Kristiansund. Endringstala frå 2007 til 2008 for kommune 1505 er basert på summen av 1503 og 1556.

Standardtegn i tabeller