Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter flylke. Januar-juli. 2007 og 2008. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring
i forhold til same
periode året før
Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring
i forhold til same
periode året før
Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring
i forhold til same
periode året før
  2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008
I alt  391 189  434 716 11,1 60 116 64 402 7,1 12 349 13 162 6,6
                   
01 Østfold 12 929 14 847 14,8 2 877 3 006 4,5  594  624 5,1
02 Akershus 37 264 44 659 19,8 7 495 8 184 9,2 1 546 1 681 8,7
03 Oslo 63 143 72 104 14,2 9 215 10 285 11,6 1 878 2 017 7,4
04 Hedmark 8 205 9 033 10,1 1 929 1 988 3,1  395  409 3,5
05 Oppland 8 232 9 129 10,9 2 004 2 055 2,5  407  419 3,1
06 Buskerud 14 189 15 913 12,2 3 189 3 406 6,8  648  694 7,1
07 Vestfold 11 541 12 848 11,3 2 603 2 713 4,2  531  556 4,7
08 Telemark 8 359 9 442 13,0 1 990 2 076 4,3  407  429 5,4
09 Aust-Agder 5 102 5 758 12,9 1 219 1 299 6,5  248  265 6,8
10 Vest-Agder 8 967 10 539 17,5 1 994 2 166 8,6  407  442 8,7
11 Rogaland 30 845 37 323 21,0 5 721 6 287 9,9 1 183 1 303 10,2
12 Hordaland 27 978 31 537 12,7 5 909 6 266 6,0 1 213 1 287 6,0
14 Sogn og Fjordane 5 208 5 751 10,4 1 317 1 367 3,8  263  276 4,9
15 Møre og Romsdal 13 217 15 064 14,0 2 949 3 171 7,5  602  646 7,4
16 Sør-Trøndelag 15 130 16 746 10,7 3 228 3 410 5,7  675  712 5,5
17 Nord-Trøndelag 5 349 5 860 9,6 1 279 1 332 4,2  265  278 5,1
18 Nordland 10 068 10 700 6,3 2 535 2 682 5,8  526  558 6,1
19 Troms Romsa 6 640 7 064 6,4 1 692 1 709 1,0  356  361 1,6
20 Finnmark Finnmárku 2 300 2 443 6,2  791  800 1,2  168  170 1,4
23 Kontinentalsokkelen 96 523 97 955 1,5  180  201 11,6 38 34 -10,4
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring
i forhold til same
periode året før
Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring
i forhold til same
periode året før
Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt
til staten, fellesskatt til staten, m.m.
Prosentvis endring
i forhold til same
periode året før
  2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008
I alt 70 038 77 640 10,9 45 080 50 119 11,2  203 606  229 394 12,7
                   
01 Østfold 2 680 2 935 9,5 2 232 2 481 11,1 4 545 5 801 27,6
02 Akershus 8 407 9 460 12,5 5 645 6 381 13,0 14 171 18 954 33,8
03 Oslo 20 088 21 811 8,6 6 518 7 298 12,0 25 445 30 693 20,6
04 Hedmark 1 773 1 957 10,4 1 479 1 653 11,7 2 628 3 026 15,1
05 Oppland 1 568 1 682 7,3 1 509 1 662 10,1 2 745 3 311 20,6
06 Buskerud 2 964 3 309 11,7 2 352 2 631 11,8 5 036 5 873 16,6
07 Vestfold 2 518 2 739 8,7 1 982 2 219 12,0 3 906 4 622 18,3
08 Telemark 1 753 1 946 11,0 1 431 1 579 10,3 2 778 3 413 22,8
09 Aust-Agder 1 011 1 139 12,6  892  992 11,1 1 732 2 064 19,2
10 Vest-Agder 2 099 2 444 16,4 1 438 1 628 13,2 3 029 3 859 27,4
11 Rogaland 8 052 9 739 21,0 4 259 4 752 11,6 11 631 15 242 31,1
12 Hordaland 6 210 6 920 11,4 4 421 4 876 10,3 10 225 12 188 19,2
14 Sogn og Fjordane  963 1 064 10,5  912  989 8,5 1 753 2 054 17,2
15 Møre og Romsdal 2 856 3 219 12,7 2 281 2 539 11,3 4 530 5 489 21,2
16 Sør-Trøndelag 3 455 3 798 9,9 2 531 2 830 11,8 5 242 5 997 14,4
17 Nord-Trøndelag 1 007 1 074 6,6 1 017 1 127 10,8 1 780 2 049 15,1
18 Nordland 1 375 1 207 -12,2 1 943 2 137 10,0 3 690 4 115 11,5
19 Troms Romsa  908  886 -2,3 1 374 1 484 8,1 2 312 2 623 13,5
20 Finnmark Finnmárku 17 20 16,0  650  678 4,3  675  775 14,9
23 Kontinentalsokkelen  336  292 -13,1  215  183 -14,7 95 754 97 244 1,6

Standardtegn i tabeller