Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter fylke. Januar-juni. 2007 og 2008. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
  2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008
I alt  336 386  374 040 11,2 49 053 52 865 7,8 10 064 10 792 7,2
                   
01 Østfold 10 331 12 134 17,5 2 323 2 450 5,5  479  509 6,2
02 Akershus 30 693 36 941 20,4 6 172 6 680 8,2 1 274 1 372 7,7
03 Oslo 52 009 59 908 15,2 7 609 8 514 11,9 1 548 1 670 7,9
04 Hedmark 6 591 7 304 10,8 1 563 1 620 3,7  320  333 4,0
05 Oppland 6 701 7 437 11,0 1 641 1 673 2,0  333  341 2,4
06 Buskerud 11 564 13 049 12,8 2 608 2 793 7,1  529  569 7,6
07 Vestfold 9 292 10 489 12,9 2 101 2 220 5,6  428  455 6,2
08 Telemark 6 703 7 686 14,7 1 616 1 692 4,7  329  349 5,9
09 Aust-Agder 4 131 4 703 13,8  994 1 063 6,9  202  217 7,1
10 Vest-Agder 7 219 8 621 19,4 1 615 1 791 10,9  329  365 10,9
11 Rogaland 24 520 30 026 22,5 4 647 5 154 10,9  959 1 067 11,3
12 Hordaland 22 891 25 974 13,5 4 826 5 124 6,2  989 1 052 6,3
14 Sogn og Fjordane 4 234 4 971 17,4 1 086 1 222 12,5  217  246 13,7
15 Møre og Romsdal 10 636 12 281 15,5 2 382 2 590 8,7  486  527 8,4
16 Sør-Trøndelag 12 272 13 758 12,1 2 615 2 797 7,0  547  583 6,5
17 Nord-Trøndelag 4 307 4 763 10,6 1 031 1 087 5,4  213  227 6,3
18 Nordland 8 300 8 773 5,7 2 071 2 198 6,1  429  456 6,2
19 Troms Romsa 5 445 5 776 6,1 1 377 1 386 0,6  289  293 1,7
20 Finnmark Finnmárku 1 877 2 047 9,1  635  658 3,7  135  140 3,8
23 Kontinentalsokkelen 96 670 97 398 0,8  142  154 8,6 30 24 -19,9
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt
til staten, fellesskatt til staten, m.m.
Prosentvis endring i forhold
til same periode året før
  2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008
I alt 51 423 57 148 11,1 36 473 40 751 11,7  189 373  212 484 12,2
                   
01 Østfold 1 943 2 149 10,6 1 793 2 005 11,8 3 793 5 022 32,4
02 Akershus 6 153 6 951 13,0 4 635 5 195 12,1 12 459 16 743 34,4
03 Oslo 14 859 16 208 9,1 5 373 6 033 12,3 22 620 27 484 21,5
04 Hedmark 1 282 1 421 10,9 1 192 1 333 11,9 2 234 2 597 16,3
05 Oppland 1 146 1 219 6,3 1 220 1 335 9,4 2 361 2 870 21,6
06 Buskerud 2 160 2 416 11,9 1 904 2 133 12,0 4 363 5 138 17,8
07 Vestfold 1 828 1 992 9,0 1 593 1 806 13,4 3 343 4 016 20,2
08 Telemark 1 261 1 430 13,4 1 137 1 259 10,7 2 359 2 956 25,3
09 Aust-Agder  738  842 14,1  716  799 11,6 1 481 1 783 20,4
10 Vest-Agder 1 519 1 786 17,5 1 148 1 324 15,3 2 608 3 356 28,7
11 Rogaland 5 926 7 255 22,4 3 438 3 873 12,7 9 549 12 677 32,8
12 Hordaland 4 536 5 062 11,6 3 572 3 950 10,6 8 969 10 787 20,3
14 Sogn og Fjordane  699  760 8,8  729  864 18,5 1 503 1 878 25,0
15 Møre og Romsdal 2 063 2 329 12,9 1 828 2 057 12,5 3 877 4 778 23,2
16 Sør-Trøndelag 2 533 2 803 10,7 2 036 2 301 13,0 4 542 5 275 16,1
17 Nord-Trøndelag  739  782 5,8  811  908 11,8 1 512 1 760 16,4
18 Nordland 1 059  871 -17,7 1 557 1 706 9,5 3 185 3 543 11,3
19 Troms Romsa  700  654 -6,7 1 107 1 194 7,9 1 972 2 249 14,0
20 Finnmark Finnmárku 13 16 25,6  518  553 6,7  577  681 18,0
23 Kontinentalsokkelen  266  204 -23,5  165  124 -24,8 96 066 96 892 0,9

Standardtegn i tabeller