Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter kommune. Januar-mai 2008. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  369 699,7 51 999,1 40 096,9 56 909,7 10 609,2  210 084,8 10,4 6,9 6,3
                   
01 Østfold 11 486,3 2 404,6 1 971,8 2 130,7  497,9 4 481,4 12,1 4,3 4,8
0101 Halden 1 060,7  237,2  197,3  196,2 48,9  381,0 10,0 3,0 3,4
0104 Moss 1 338,6  274,4  227,6  243,6 57,9  535,0 10,7 2,7 3,1
0105 Sarpsborg 2 470,9  442,7  372,7  461,5 92,7 1 101,3 12,4 3,9 4,1
0106 Fredrikstad 3 216,9  643,6  531,3  704,2  135,3 1 202,4 11,8 3,4 6,5
0111 Hvaler  138,6 38,7 29,9 14,1 7,7 48,2 11,4 2,1 1,3
0118 Aremark 43,3 13,0 8,1 5,1 2,5 14,5 6,3 4,3 5,9
0119 Marker  127,6 28,7 23,1 21,5 5,7 48,6 12,1 4,3 3,4
0121 Rømskog 27,4 6,3 4,7 4,4 1,2 10,8 7,8 -0,3 -1,4
0122 Trøgstad  176,0 45,6 36,8 20,8 9,0 63,8 11,8 4,5 0,9
0123 Spydeberg  228,1 53,5 41,1 38,6 11,0 83,9 13,9 7,3 6,8
0124 Askim  633,0  148,9  105,8  108,3 29,8  240,2 14,0 9,0 6,5
0125 Eidsberg  428,2 93,9 76,9 80,9 18,6  157,9 11,4 4,7 4,1
0127 Skiptvet  115,2 31,2 25,8 13,0 6,4 38,9 4,1 -3,9 -4,0
0128 Rakkestad  284,5 63,3 51,7 49,4 12,6  107,6 18,6 7,5 5,6
0135 Råde  266,9 63,1 52,5 38,6 12,8 99,9 9,7 5,4 5,0
0136 Rygge  609,5  137,1  114,2 99,2 28,5  230,5 16,3 7,2 6,1
0137 Våler  152,6 38,7 34,1 15,2 7,9 56,7 15,4 9,5 7,5
0138 Hobøl  168,1 44,6 38,3 15,9 9,3 60,0 12,9 7,9 5,4
                   
02 Akershus 36 398,6 6 562,5 5 105,0 6 901,1 1 346,7 16 483,2 19,8 7,9 7,3
0211 Vestby  687,2  142,9  124,8  114,8 30,1  274,7 12,2 4,0 5,2
0213 Ski 1 466,2  318,8  254,1  207,0 65,3  620,9 11,6 4,6 4,0
0214 Ås  767,4  160,4  131,3  165,0 34,1  276,6 14,3 7,1 9,7
0215 Frogn  726,1  177,2  142,9 77,5 37,1  291,4 15,9 10,6 10,9
0216 Nesodden  700,7  180,8  151,6 73,6 37,8  256,9 11,6 6,0 5,3
0217 Oppegård 1 701,9  326,6  254,1  317,3 67,9  736,0 9,1 6,9 6,8
0219 Bærum 13 188,1 1 855,9 1 291,2 2 740,5  369,2 6 931,4 37,8 12,4 10,6
0220 Asker 4 904,3  826,3  584,9  960,1  165,9 2 367,1 16,4 10,3 8,7
0221 Aurskog-Høland  497,3  117,6  104,6 72,6 24,2  178,2 11,6 3,4 2,6
0226 Sørum  721,4  155,9  125,1 81,7 31,9  326,7 7,2 5,5 4,7
0227 Fet  420,2  106,3 88,2 41,6 22,2  161,9 9,1 1,9 3,7
0228 Rælingen  623,6  165,7  143,7 46,5 35,0  232,6 11,4 5,5 6,3
0229 Enebakk  389,2 95,5 85,6 55,8 19,9  132,3 7,3 7,8 7,8
0230 Lørenskog 2 169,4  377,1  308,9  559,5 79,2  844,7 7,6 3,3 1,5
0231 Skedsmo 2 681,1  524,8  427,8  550,5  110,8 1 067,2 14,3 7,4 7,6
0233 Nittedal 1 190,3  229,2  191,7  193,9 48,7  526,8 13,9 4,2 5,8
0234 Gjerdrum  256,7 64,6 54,1 24,0 13,4  100,6 19,4 12,3 11,8
0235 Ullensaker 1 510,2  279,7  238,1  397,1 58,8  536,5 0,5 4,5 4,8
0236 Nes  646,9  165,5  146,1 77,8 34,6  222,8 10,0 2,2 4,7
0237 Eidsvoll  691,4  173,2  150,9 93,5 35,8  238,1 10,4 3,0 4,2
0238 Nannestad  377,7 98,0 87,7 39,0 20,7  132,2 12,0 4,3 5,3
0239 Hurdal 81,3 20,5 17,4 11,9 4,2 27,3 9,1 3,7 3,3
                   
0301 Oslo 58 673,7 8 327,8 5 900,8 16 179,5 1 632,3 26 633,3 13,4 9,9 5,9
                   
04 Hedmark 7 234,5 1 597,1 1 314,9 1 426,1  328,1 2 568,3 10,5 3,0 3,3
0402 Kongsvinger  643,0  143,7  120,5  123,3 29,8  225,8 5,2 1,4 5,4
0403 Hamar 1 557,5  281,2  227,4  356,1 58,0  634,8 15,0 5,1 5,5
0412 Ringsaker 1 405,4  258,1  220,9  422,6 53,7  450,0 12,6 3,5 3,0
0415 Løten  208,6 54,6 47,5 26,0 11,3 69,3 9,6 3,1 2,8
0417 Stange  628,9  150,2  129,5 91,8 31,5  225,9 10,7 2,4 1,5
0418 Nord-Odal  166,3 37,9 33,4 23,7 7,8 63,6 9,0 2,2 3,3
0419 Sør-Odal  263,8 66,7 56,2 34,6 13,8 92,4 11,7 5,0 4,7
0420 Eidskog  185,8 46,2 40,3 28,9 9,6 60,8 10,8 1,9 4,6
0423 Grue  161,5 40,3 32,5 25,1 8,0 55,6 5,4 1,6 0,7
0425 Åsnes  212,0 56,3 45,9 28,9 11,5 69,4 7,2 1,3 1,6
0426 Våler  120,6 30,2 24,0 23,2 6,0 37,3 10,7 4,4 1,9
0427 Elverum  723,4  166,4  140,0  131,0 34,2  251,7 9,8 3,4 3,8
0428 Trysil  241,9 61,3 43,1 40,1 11,9 85,5 -0,1 -5,2 -8,0
0429 Åmot  147,3 41,9 31,4 17,1 8,4 48,5 12,1 5,3 6,4
0430 Stor-Elvdal 77,2 22,7 16,9 6,2 4,5 26,9 8,5 2,6 1,0
0432 Rendalen 53,6 19,3 11,4 4,3 3,7 15,0 5,5 3,3 2,0
0434 Engerdal 36,6 9,8 8,7 4,2 2,0 11,9 12,2 3,4 5,5
0436 Tolga 39,0 10,2 9,2 3,8 2,0 13,8 -0,6 -2,3 -4,6
0437 Tynset  188,0 49,4 37,4 20,5 10,1 70,8 11,7 5,8 7,1
0438 Alvdal 76,0 23,8 15,6 6,6 4,6 25,3 11,7 10,2 9,6
0439 Folldal 43,3 12,9 10,2 3,5 2,6 14,0 -0,1 -5,6 -3,9
0441 Os 54,5 14,3 12,7 4,8 2,9 19,8 11,5 2,8 3,7
                   
05 Oppland 7 361,8 1 649,6 1 315,9 1 224,3  335,7 2 836,4 10,8 1,4 1,9
0501 Lillehammer 1 501,0  258,1  200,6  280,1 52,5  709,7 20,9 2,5 1,6
0502 Gjøvik 1 162,9  247,0  209,0  230,3 51,3  425,2 8,9 1,3 0,8
0511 Dovre 80,1 21,6 17,9 7,3 4,4 28,8 6,6 0,6 3,6
0512 Lesja 65,6 20,1 14,8 5,9 3,9 21,0 17,5 17,1 18,1
0513 Skjåk 66,9 21,2 12,8 7,2 4,1 21,6 -6,8 -9,2 -8,4
0514 Lom 82,7 19,6 14,8 9,2 3,9 35,2 3,3 -1,5 -0,3
0515 Vågå  149,9 31,0 22,7 9,7 6,4 80,2 1,6 -2,1 2,4
0516 Nord-Fron  247,8 64,6 41,1 38,0 12,9 91,2 5,1 0,6 4,1
0517 Sel  165,3 44,1 38,2 17,2 9,0 56,8 6,6 0,4 0,9
0519 Sør-Fron 99,0 28,5 20,7 14,4 5,6 29,8 -0,3 -4,4 -2,8
0520 Ringebu  163,7 40,2 29,6 28,7 7,6 57,5 10,0 2,1 3,2
0521 Øyer  184,6 50,0 35,9 29,3 9,8 59,6 14,4 8,3 6,2
0522 Gausdal  197,4 49,8 41,2 28,9 9,9 67,6 6,5 0,1 -2,5
0528 Østre Toten  515,7  117,1  101,7 82,4 24,5  190,0 9,5 1,2 3,7
0529 Vestre Toten  564,7  106,7 90,1  137,6 22,2  208,1 16,4 0,0 0,3
0532 Jevnaker  253,3 52,6 45,9 44,8 11,1 98,9 7,9 -1,8 1,5
0533 Lunner  304,6 79,1 70,9 29,2 16,6  108,8 5,7 3,3 2,7
0534 Gran  528,9  119,5  103,5 94,2 24,7  186,9 12,8 4,1 4,9
0536 Søndre Land  169,4 42,9 37,7 29,0 9,0 50,9 11,0 3,4 4,4
0538 Nordre Land  223,2 56,9 43,4 37,0 11,5 74,4 8,4 2,6 4,1
0540 Sør-Aurdal  102,0 30,3 20,0 9,5 5,9 36,2 4,2 -0,5 2,3
0541 Etnedal 39,3 11,0 8,4 3,6 2,1 14,1 3,3 -3,9 -3,9
0542 Nord-Aurdal  244,6 65,4 46,6 29,2 12,8 90,5 4,7 1,7 0,3
0543 Vestre Slidre 76,4 22,1 15,7 5,7 4,2 28,7 3,2 -1,8 -2,3
0544 Øystre Slidre  114,7 31,0 22,4 10,2 6,1 45,0 2,5 -1,8 -0,4
0545 Vang 58,2 19,2 10,3 5,5 3,7 19,6 0,4 -1,4 -1,1
                   
06 Buskerud 12 865,0 2 741,5 2 094,7 2 401,7  557,9 5 069,1 12,2 6,2 6,7
0602 Drammen 3 461,7  638,5  509,3  768,0  132,2 1 413,7 11,7 7,2 7,1
0604 Kongsberg 1 504,1  289,5  222,3  396,7 60,5  535,1 13,2 6,1 8,7
0605 Ringerike 1 256,8  273,8  213,7  227,0 56,4  485,9 8,5 0,7 2,9
0612 Hole  326,0 92,2 53,0 34,2 13,7  132,9 24,3 44,1 25,7
0615 Flå 37,9 10,2 7,2 4,1 2,0 14,4 11,6 8,3 9,4
0616 Nes  150,3 37,5 24,4 20,4 7,3 60,8 3,7 -1,4 0,6
0617 Gol  205,0 50,9 33,6 30,8 10,0 79,7 4,8 -1,4 -0,4
0618 Hemsedal  107,2 29,8 18,1 17,0 5,7 36,6 6,3 3,3 2,8
0619 Ål  223,8 55,9 33,0 29,7 10,9 94,2 6,7 1,7 1,8
0620 Hol  269,6 84,8 37,5 36,6 16,0 94,7 11,7 11,9 12,1
0621 Sigdal  136,5 37,2 25,6 15,7 6,9 51,1 10,5 -0,5 1,0
0622 Krødsherad  112,8 22,5 16,5 18,3 4,3 51,2 23,2 3,1 4,1
0623 Modum  537,5  131,9 94,5 89,3 26,9  194,9 12,2 5,1 6,5
0624 Øvre Eiker  676,0  151,8  125,4  102,4 31,5  264,9 11,7 3,7 4,5
0625 Nedre Eiker  954,6  197,5  174,5  135,2 41,8  405,6 18,1 6,0 5,7
0626 Lier 1 467,6  263,7  214,7  296,0 54,7  638,5 13,4 7,2 8,5
0627 Røyken  802,7  198,8  167,6 85,2 41,6  309,6 11,8 5,7 7,2
0628 Hurum  371,2 88,3 76,6 60,3 18,7  127,2 10,4 4,0 6,7
0631 Flesberg 97,2 25,6 19,2 14,0 5,1 33,3 16,5 11,2 11,9
0632 Rollag 52,2 16,0 10,4 6,7 3,1 15,9 12,6 7,9 7,7
0633 Nore og Uvdal  114,4 45,1 17,5 14,3 8,5 28,9 10,6 2,9 4,7
                   
07 Vestfold 10 313,1 2 179,6 1 774,3 1 973,5  446,1 3 939,5 11,1 4,4 4,9
0701 Horten 1 112,3  229,2  191,3  266,8 48,8  376,2 12,9 1,7 4,9
0702 Holmestrand  378,9 89,0 75,1 57,2 18,9  138,7 14,0 3,8 4,3
0704 Tønsberg 2 019,6  399,7  318,5  527,1 82,6  691,6 3,6 4,6 5,9
0706 Sandefjord 2 249,8  424,4  335,9  442,2 85,1  962,2 15,2 8,0 6,0
0709 Larvik 1 813,6  389,9  313,7  300,4 78,6  731,0 10,7 4,8 5,1
0711 Svelvik  224,9 55,0 49,8 28,9 11,6 79,7 1,1 -2,5 -0,8
0713 Sande  279,0 72,0 60,5 29,1 14,5  103,0 4,2 -1,5 -1,5
0714 Hof  107,7 24,9 22,3 14,4 5,1 40,9 14,6 1,5 4,0
0716 Re  314,9 73,1 64,3 47,3 15,1  115,1 13,1 1,3 4,2
0719 Andebu  184,8 45,4 39,1 26,1 9,4 64,8 14,7 8,0 8,0
0720 Stokke  447,4 93,2 78,9 92,5 19,4  163,4 18,6 1,3 3,8
0722 Nøtterøy  928,8  216,7  171,5  112,8 43,7  384,1 15,4 5,8 6,0
0723 Tjøme  164,5 46,2 35,7 14,8 8,9 58,9 14,8 3,3 1,0
0728 Lardal 86,8 20,8 17,8 13,9 4,2 30,0 16,9 3,0 1,6
                   
08 Telemark 7 579,2 1 665,0 1 236,8 1 415,0  343,0 2 919,5 12,7 2,7 3,8
0805 Porsgrunn 2 110,5  339,5  275,7  365,2 71,3 1 058,8 25,4 5,6 4,3
0806 Skien 2 194,6  463,8  377,6  478,3 97,4  777,5 8,1 0,9 3,6
0807 Notodden  538,4  122,3 92,3  130,7 25,4  167,7 17,4 8,4 11,5
0811 Siljan 81,6 20,5 17,4 8,9 4,4 30,4 7,4 -0,6 0,5
0814 Bamble  598,2  128,8  108,2  139,1 27,7  194,3 5,3 -3,4 0,2
0815 Kragerø  381,0 87,5 74,3 62,4 18,4  138,4 7,8 -1,2 1,1
0817 Drangedal  122,7 31,1 26,3 15,3 6,3 43,7 6,9 1,3 1,8
0819 Nome  256,9 62,7 44,1 38,6 12,1 99,4 11,3 5,4 1,4
0821 Bø  205,4 47,0 38,2 31,5 9,5 79,2 11,0 4,0 4,1
0822 Sauherad  144,5 33,8 29,6 23,1 6,9 51,1 10,9 2,6 2,3
0826 Tinn  279,0 96,0 43,9 35,4 18,8 84,9 3,8 0,1 2,1
0827 Hjartdal 59,7 19,2 10,0 7,3 3,6 19,7 9,4 3,9 6,1
0828 Seljord  119,7 29,3 20,2 19,4 5,8 45,0 7,2 2,5 2,1
0829 Kviteseid 87,4 27,4 17,2 13,3 5,6 23,8 5,4 25,4 28,5
0830 Nissedal 53,7 17,5 8,8 6,9 3,3 17,1 4,6 -2,1 -3,9
0831 Fyresdal 47,9 16,2 8,7 6,8 3,1 13,0 11,2 6,4 6,4
0833 Tokke  117,9 48,3 17,8 11,9 9,2 30,6 6,4 2,5 3,5
0834 Vinje  180,1 74,2 26,4 20,8 14,0 44,7 5,3 3,7 2,6
                   
09 Aust-Agder 4 660,0 1 052,9  791,9  835,7  214,4 1 765,0 13,5 6,7 6,9
0901 Risør  242,2 54,4 48,0 45,2 11,3 83,4 12,3 0,7 1,7
0904 Grimstad  852,3  194,2  138,4  169,1 39,0  311,6 10,7 6,6 6,9
0906 Arendal 1 997,1  398,6  326,7  392,7 82,5  796,7 13,9 7,5 6,6
0911 Gjerstad 83,5 19,3 16,2 14,1 3,9 29,9 9,2 3,3 4,9
0912 Vegårshei 60,9 14,6 12,8 9,5 3,0 21,0 10,6 3,7 5,6
0914 Tvedestrand  226,0 50,6 41,4 37,5 10,6 85,9 13,5 3,5 6,6
0919 Froland  198,2 48,4 33,5 17,6 9,8 88,9 27,4 15,0 14,9
0926 Lillesand  417,1 93,2 73,9 68,0 19,1  163,0 19,8 12,1 14,5
0928 Birkenes  164,2 37,1 31,4 29,8 7,6 58,2 13,3 7,3 7,3
0929 Åmli 56,5 17,9 11,2 7,5 3,5 16,4 9,6 3,3 2,5
0935 Iveland 39,9 13,5 8,3 5,0 2,7 10,4 10,9 2,7 2,9
0937 Evje og Hornnes  125,0 30,2 24,1 18,4 6,1 46,3 13,0 5,5 6,0
0938 Bygland 47,2 14,6 9,6 6,2 2,9 14,0 16,9 11,8 12,3
0940 Valle 63,0 22,9 8,8 6,5 4,4 20,4 0,3 2,9 3,7
0941 Bykle 86,7 43,5 7,6 8,5 8,0 19,1 2,1 -2,3 -2,4
                   
10 Vest-Agder 8 494,9 1 760,7 1 301,5 1 769,4  358,6 3 304,8 18,1 9,5 9,5
1001 Kristiansand 4 868,4  852,3  653,9 1 153,2  174,4 2 034,6 21,0 8,8 9,0
1002 Mandal  571,6  133,5  107,1  103,7 27,5  199,8 12,9 6,6 7,0
1003 Farsund  394,6 95,8 75,4 74,3 19,4  129,7 9,5 13,6 14,3
1004 Flekkefjord  397,7 93,9 70,3 69,3 19,3  144,9 18,0 10,9 11,5
1014 Vennesla  478,2  114,2 90,2 84,1 24,1  165,6 15,5 8,1 10,0
1017 Songdalen  221,6 47,6 40,8 35,7 9,9 87,5 8,8 2,0 0,4
1018 Søgne  435,0 99,0 79,2 63,2 20,1  173,5 15,5 15,5 12,3
1021 Marnardal 75,6 18,6 14,3 14,6 3,8 24,3 6,4 -3,4 0,5
1026 Åseral 46,8 20,7 6,3 7,0 3,9 8,9 8,5 -1,0 -0,2
1027 Audnedal 64,6 14,7 11,3 12,5 3,0 23,1 21,4 9,7 10,5
1029 Lindesnes  156,4 38,7 31,8 25,6 7,9 52,5 15,2 8,5 9,7
1032 Lyngdal  286,5 65,4 53,2 59,6 13,3 95,0 14,2 4,9 3,1
1034 Hægebostad 53,8 13,8 11,3 8,1 2,8 17,9 11,8 3,4 3,8
1037 Kvinesdal  314,2 94,6 41,9 39,5 18,5  119,7 27,7 30,4 28,5
1046 Sirdal  130,0 57,7 14,4 19,0 10,8 28,1 8,1 5,0 4,2
                   
11 Rogaland 29 632,2 5 086,7 3 822,5 7 245,5 1 053,3 12 424,2 21,4 10,0 10,4
1101 Eigersund  683,3  150,2  117,3  126,2 31,7  257,9 15,6 9,2 12,4
1102 Sandnes 3 880,3  749,1  596,8  730,5  159,3 1 644,7 18,6 10,8 12,8
1103 Stavanger 12 484,0 1 754,6 1 262,0 3 725,2  361,6 5 380,6 28,3 12,4 11,5
1106 Haugesund 1 776,4  360,3  286,5  411,8 74,7  643,0 11,3 7,3 7,9
1111 Sokndal  123,7 29,7 23,6 23,4 6,2 40,8 2,8 8,0 10,8
1112 Lund  153,2 30,5 23,5 37,2 6,1 55,9 10,1 5,8 6,6
1114 Bjerkreim  103,6 23,9 19,7 16,3 4,8 38,9 11,1 6,2 6,7
1119 Hå  701,1  158,2  127,2  127,0 33,0  255,6 17,4 9,2 8,4
1120 Klepp  757,7  172,1  133,5  123,4 35,6  293,0 10,3 7,7 7,2
1121 Time  775,9  175,3  143,9  119,0 36,5  301,2 18,8 11,5 11,9
1122 Gjesdal  422,1  103,4 84,6 51,8 21,6  160,6 13,6 10,1 11,9
1124 Sola 3 118,2  318,2  223,7 1 030,3 65,4 1 480,6 21,6 12,9 13,8
1127 Randaberg  769,6  120,4 87,6  109,3 25,4  426,9 43,8 13,5 13,8
1129 Forsand 68,1 27,1 8,4 9,6 5,1 18,0 6,2 -4,6 -4,3
1130 Strand  458,3  106,9 86,9 69,5 22,6  172,4 11,1 5,2 6,6
1133 Hjelmeland  140,9 51,7 21,7 16,6 9,8 41,2 8,7 4,5 5,9
1134 Suldal  225,3 72,1 27,1 26,6 13,9 85,7 -6,9 -11,4 -9,9
1135 Sauda  227,5 56,2 35,6 24,3 11,3  100,0 30,5 20,2 19,6
1141 Finnøy  103,2 24,0 19,9 15,9 4,9 38,5 2,2 -3,8 -3,9
1142 Rennesøy  154,9 41,6 31,9 14,7 8,2 58,5 19,3 15,5 13,9
1144 Kvitsøy 18,3 4,5 3,6 3,0 0,9 6,3 7,3 1,0 3,4
1145 Bokn 29,4 7,5 5,8 4,8 1,6 9,7 17,1 10,4 11,7
1146 Tysvær  369,8 83,8 72,4 51,1 17,7  144,9 18,4 4,4 4,3
1149 Karmøy 1 685,0  381,2  313,8  291,9 78,8  619,3 15,3 9,4 10,4
1151 Utsira 8,9 2,2 1,8 1,8 0,5 2,7 7,5 1,3 3,1
1160 Vindafjord  393,4 81,8 63,9 84,4 16,0  147,4 4,3 2,5 3,4
                   
12 Hordaland 25 684,9 5 054,1 3 895,5 5 030,5 1 036,7 10 668,2 13,7 5,8 6,0
1201 Bergen 16 158,8 2 827,5 2 197,7 3 458,5  577,6 7 097,5 15,3 6,0 6,0
1211 Etne  157,7 41,7 30,5 20,5 8,4 56,6 2,9 -4,0 -1,3
1216 Sveio  162,6 41,9 36,0 20,1 8,7 55,9 8,1 0,5 0,9
1219 Bømlo  483,1  108,5 88,0  111,8 22,6  152,3 8,3 7,4 9,2
1221 Stord  928,0  174,3  147,1  234,5 37,1  335,0 7,6 9,1 10,9
1222 Fitjar  146,2 30,9 25,2 19,7 6,4 63,9 28,1 15,8 17,7
1223 Tysnes  103,0 24,8 19,7 14,8 4,9 38,7 1,7 9,0 8,8
1224 Kvinnherad  716,1  146,6 97,2  101,8 29,9  340,6 16,8 8,7 10,6
1227 Jondal 52,5 13,2 7,4 13,3 2,6 16,0 11,0 5,6 5,5
1228 Odda  398,1  112,7 55,7 53,9 22,2  153,5 11,0 9,4 7,9
1231 Ullensvang  136,9 34,4 24,5 18,4 7,0 52,6 9,2 4,9 7,6
1232 Eidfjord 61,3 31,9 7,0 5,0 6,0 11,3 0,4 -4,7 -5,3
1233 Ulvik 45,2 19,1 7,6 4,0 3,7 10,9 5,9 -4,8 -3,6
1234 Granvin 30,1 7,8 6,5 4,2 1,6 10,1 8,6 3,4 4,3
1235 Voss  560,6  136,7 97,2 93,7 27,8  205,2 9,9 5,0 5,1
1238 Kvam  327,3 81,2 61,2 52,1 16,7  116,1 6,5 1,3 2,4
1241 Fusa  248,8 40,7 30,6 49,3 8,2  120,1 18,4 12,0 11,7
1242 Samnanger 86,0 24,6 18,0 9,2 5,1 29,0 8,3 0,2 2,0
1243 Os  701,9  166,3  133,5 84,9 34,3  282,8 15,3 9,1 8,4
1244 Austevoll  331,3 58,4 42,9 79,7 11,3  139,0 17,2 12,7 8,5
1245 Sund  214,6 51,4 44,6 32,8 10,8 74,9 10,2 1,6 3,3
1246 Fjell  978,5  210,9  186,3  163,9 44,7  372,8 12,1 7,1 6,7
1247 Askøy  878,1  213,3  187,4  107,9 45,5  323,9 12,1 5,2 5,9
1251 Vaksdal  144,2 46,5 27,3 21,7 9,4 39,2 5,5 -0,8 2,5
1252 Modalen 28,7 15,5 2,2 3,8 2,9 4,2 1,6 -0,3 -0,5
1253 Osterøy  281,2 63,7 51,6 51,3 13,1  101,4 14,1 5,7 6,3
1256 Meland  241,6 55,4 48,0 44,5 11,9 81,9 7,4 1,7 2,5
1259 Øygarden  139,1 36,7 29,1 21,6 7,7 43,9 6,6 -9,0 -10,0
1260 Radøy  160,8 39,1 33,4 26,2 8,0 54,1 11,7 3,5 2,8
1263 Lindås  569,4  137,5  114,4 75,8 28,6  213,2 12,5 6,4 5,7
1264 Austrheim  129,1 29,6 22,0 23,8 5,7 48,1 11,5 7,0 4,7
1265 Fedje 20,2 5,5 4,4 2,1 1,1 7,1 1,4 0,4 0,5
1266 Masfjorden 63,6 25,5 11,4 5,7 5,0 16,1 2,6 0,1 -0,6
                   
14 Sogn og Fjordane 4 911,4 1 206,8  853,5  756,0  243,3 1 851,8 16,9 12,0 13,3
1401 Flora  536,6  114,6 95,2  115,4 24,2  187,3 12,6 4,8 8,6
1411 Gulen  100,0 20,5 15,7 14,1 4,0 45,6 -14,3 -2,5 -2,6
1412 Solund 31,2 8,7 6,1 3,7 1,7 10,9 2,5 -5,1 -6,8
1413 Hyllestad 52,1 13,1 10,6 10,8 2,6 14,9 11,0 5,6 8,8
1416 Høyanger  168,1 55,8 32,7 21,1 11,2 47,4 8,8 5,1 4,8
1417 Vik  125,2 32,0 17,2 17,3 6,2 52,6 -1,2 -3,7 -0,8
1418 Balestrand 47,4 13,7 9,6 7,9 2,7 13,6 4,4 -2,9 -3,0
1419 Leikanger  353,1 96,5 77,9 41,0 19,8  117,9  225,6  371,3  365,8
1420 Sogndal  266,7 65,3 50,7 47,2 13,3 90,2 8,2 3,8 4,1
1421 Aurland  108,2 53,0 13,0 10,1 9,9 22,2 19,1 19,6 18,6
1422 Lærdal 91,9 33,8 15,8 9,8 6,6 25,8 8,6 4,2 6,7
1424 Årdal  260,4 84,4 47,9 26,4 17,2 84,5 9,9 7,8 7,5
1426 Luster  200,4 77,2 31,5 21,8 14,6 55,3 7,2 4,3 4,3
1428 Askvoll 95,2 25,2 20,8 10,6 5,1 33,6 1,4 -4,1 -2,4
1429 Fjaler 95,5 22,0 17,7 13,7 4,4 37,6 7,0 -1,5 -0,6
1430 Gaular 94,6 23,2 19,8 16,4 4,7 30,6 11,4 4,1 4,4
1431 Jølster 91,3 25,9 19,8 9,8 5,1 30,6 10,3 4,2 3,9
1432 Førde  728,7  115,2 95,5  168,0 23,5  326,5 18,7 6,5 6,1
1433 Naustdal 78,5 21,2 18,8 7,1 4,4 27,1 8,0 0,0 -0,6
1438 Bremanger  176,9 48,8 29,0 19,9 9,7 69,5 12,8 10,5 11,2
1439 Vågsøy  293,3 61,9 49,6 44,5 12,5  124,8 24,3 5,9 8,1
1441 Selje  103,9 24,0 20,4 10,5 4,8 44,1 19,4 4,5 4,7
1443 Eid  210,5 49,7 41,1 26,5 10,3 82,9 12,2 5,3 8,3
1444 Hornindal 31,9 9,4 7,3 3,5 1,9 9,8 6,1 2,9 3,9
1445 Gloppen  308,2 55,1 42,6 29,4 11,2  170,0 14,2 13,2 15,9
1449 Stryn  261,4 56,6 47,2 49,6 11,6 96,5 6,2 -0,3 2,0
                   
15 Møre og Romsdal 12 106,9 2 539,5 2 016,9 2 319,1  516,5 4 715,0 14,6 7,5 7,2
1502 Molde 1 398,7  266,6  216,2  403,3 55,4  457,1 15,9 9,7 11,0
1504 Ålesund 2 519,0  478,1  381,7  512,6 94,8 1 051,8 15,8 10,4 5,0
1505 Kristiansund 1  978,5  214,0  175,9  161,0 44,9  382,6 9,2 3,3 3,5
1511 Vanylven  133,9 33,5 26,8 25,0 6,8 41,8 17,4 11,0 11,7
1514 Sande  107,9 25,9 21,3 18,7 5,3 36,7 22,9 17,3 16,6
1515 Herøy  543,1 99,6 76,7  115,3 20,0  231,4 18,4 3,3 6,0
1516 Ulstein  518,7 85,8 63,9  185,3 16,5  167,3 29,1 13,2 11,7
1517 Hareid  220,6 45,8 39,4 47,2 9,5 78,7 16,1 8,8 10,0
1519 Volda  337,5 76,5 62,0 61,7 15,5  121,9 12,8 8,5 9,2
1520 Ørsta  464,1 94,4 77,0 78,3 19,6  194,8 18,8 8,4 9,4
1523 Ørskog 94,2 20,8 16,8 14,9 4,2 37,5 22,8 14,7 12,6
1524 Norddal 69,9 25,2 12,5 9,7 4,8 17,6 8,8 6,0 7,0
1525 Stranda  187,0 43,6 34,2 29,1 9,0 71,1 15,6 7,1 8,2
1526 Stordal 37,5 8,7 6,6 9,0 1,7 11,6 -3,5 -6,4 -5,2
1528 Sykkylven  432,9 73,0 59,3 82,8 14,7  203,1 4,6 2,5 3,9
1529 Skodje  166,7 40,1 35,2 22,7 8,3 60,3 34,8 30,4 32,4
1531 Sula  310,8 67,8 58,9 49,1 14,2  120,9 14,8 9,3 13,1
1532 Giske  259,5 64,0 55,5 30,8 13,3 95,8 14,3 7,2 8,4
1534 Haram  420,5 95,6 75,2 80,0 19,4  150,2 17,9 7,8 8,2
1535 Vestnes  270,0 59,8 49,9 49,8 12,3 98,2 15,9 10,2 13,0
1539 Rauma  377,0 71,5 52,4 56,8 14,0  182,3 21,6 8,4 5,3
1543 Nesset  115,1 37,1 21,0 16,9 7,3 32,8 5,9 0,6 1,8
1545 Midsund 79,4 19,8 16,5 12,6 4,1 26,3 23,4 20,2 21,9
1546 Sandøy 96,1 16,6 11,6 11,8 3,2 52,9 64,7 12,2 10,7
1547 Aukra  153,0 44,1 32,8 17,2 9,3 49,7 -2,7 -0,7 0,5
1548 Fræna  435,9 82,1 72,5 54,4 17,1  209,8 15,8 6,8 8,7
1551 Eide  128,9 28,0 24,4 25,1 5,8 45,6 7,9 2,0 1,6
1554 Averøy  204,1 49,7 43,1 28,4 10,4 72,6 10,9 5,7 7,8
1557 Gjemnes 83,6 22,6 19,4 10,3 4,6 26,6 6,2 -3,5 -3,8
1560 Tingvoll 93,8 22,6 19,5 10,3 4,7 36,6 8,1 1,4 2,8
1563 Sunndal  301,2 86,5 56,3 36,2 17,6  104,6 8,5 5,6 4,2
1566 Surnadal  255,6 53,4 39,2 28,2 10,7  124,1 1,6 0,8 1,7
1567 Rindal 67,3 19,7 12,1 6,5 3,9 25,1 7,7 3,1 5,7
1571 Halsa 58,9 15,6 12,4 4,6 3,1 23,3 -2,8 9,3 10,2
1573 Smøla 67,7 20,6 13,9 4,4 4,2 24,5 0,3 -2,2 -1,7
1576 Aure  118,6 30,7 24,9 8,8 6,3 47,9 3,1 -0,8 -0,3
                   
16 Sør-Trøndelag 13 630,3 2 763,2 2 273,1 2 795,4  575,2 5 223,6 12,0 6,8 6,4
1601 Trondheim 9 527,9 1 764,9 1 449,9 2 252,3  368,2 3 692,5 13,3 9,0 8,0
1612 Hemne  136,6 35,6 28,9 12,6 7,2 52,3 4,4 2,5 1,8
1613 Snillfjord 28,9 8,1 6,6 2,5 1,6 10,1 13,3 4,1 6,5
1617 Hitra  128,8 32,8 28,9 11,7 6,8 48,6 11,1 7,3 6,5
1620 Frøya  241,5 35,2 31,6 15,2 7,3  152,3 23,7 13,9 14,5
1621 Ørland  186,3 40,6 34,3 28,4 8,6 74,4 5,0 -6,9 -3,7
1622 Agdenes 51,4 12,6 10,5 11,4 2,5 14,3 0,7 -2,7 -3,2
1624 Rissa  210,2 47,6 40,9 38,2 9,9 73,7 11,4 2,4 5,0
1627 Bjugn  144,4 32,7 29,4 21,4 6,9 54,1 12,3 -0,5 1,4
1630 Åfjord 95,4 23,7 19,8 10,5 4,9 36,7 5,8 0,6 0,6
1632 Roan 24,6 7,0 6,1 1,8 1,5 8,2 2,2 -3,5 0,4
1633 Osen 30,6 8,3 6,9 2,1 1,7 11,6 1,4 -1,0 -1,4
1634 Oppdal  227,8 58,3 44,7 26,4 11,9 86,6 8,0 3,1 2,8
1635 Rennebu 80,3 27,1 16,3 6,5 5,3 25,0 10,0 7,6 9,1
1636 Meldal  120,6 29,4 23,2 18,5 6,0 43,6 7,4 3,4 4,0
1638 Orkdal  418,8 87,1 73,6 84,0 18,7  155,4 4,2 -0,2 4,4
1640 Røros  209,2 49,3 39,6 29,5 9,8 81,0 6,0 1,3 -0,7
1644 Holtålen 56,5 15,1 13,3 4,7 3,2 20,2 1,2 -1,0 0,2
1648 Midtre Gauldal  188,4 45,2 38,6 31,9 9,2 63,6 17,8 12,7 11,2
1653 Melhus  501,8  124,4  107,7 69,1 26,1  174,5 10,7 5,1 5,2
1657 Skaun  191,2 51,3 46,8 19,0 10,8 63,2 9,2 3,5 3,1
1662 Klæbu  198,0 52,9 42,4 23,8 11,3 67,6 7,7 2,7 3,2
1663 Malvik  448,9  116,2  102,7 47,6 24,6  157,9 8,4 4,0 3,1
1664 Selbu  141,5 35,9 25,3 23,8 7,2 49,3 13,0 6,3 6,0
1665 Tydal 40,8 22,1 5,3 2,5 4,1 6,7 2,1 0,9 1,3
                   
17 Nord-Trøndelag 4 688,3 1 068,3  894,0  778,9  222,9 1 724,1 10,3 5,2 6,1
1702 Steinkjer  958,6  164,4  140,2  191,3 34,9  427,9 5,7 1,9 3,6
1703 Namsos  421,4  104,3 92,7 39,8 21,8  162,8 13,9 8,9 8,9
1711 Meråker 82,8 24,6 15,2 13,3 5,0 24,7 1,6 -0,2 -0,3
1714 Stjørdal  775,8  178,2  154,1  130,8 37,3  275,4 12,3 4,9 7,1
1717 Frosta 73,7 19,8 14,4 9,9 4,0 25,6 14,6 13,5 13,9
1718 Leksvik  122,4 26,9 23,3 21,9 5,6 44,7 9,3 0,5 1,5
1719 Levanger  662,2  146,0  128,0  143,7 30,9  213,8 13,7 11,4 11,8
1721 Verdal  501,8  108,8 94,9  111,5 22,5  164,0 5,9 1,5 -0,1
1723 Mosvik 24,5 8,8 5,3 3,0 1,8 5,7 2,4 10,4 10,4
1724 Verran 98,0 24,6 18,4 24,6 5,0 25,3 23,8 15,1 14,0
1725 Namdalseid 40,1 11,0 9,9 3,4 2,3 13,5 4,9 -0,2 1,4
1729 Inderøy  180,7 45,5 39,9 25,9 9,7 59,7 8,3 1,7 3,2
1736 Snåsa 54,4 16,3 12,3 5,6 3,3 16,9 3,5 0,5 1,9
1738 Lierne 40,2 13,4 8,8 3,8 2,7 11,5 4,4 2,6 2,7
1739 Røyrvik 18,4 8,5 3,4 1,5 1,7 3,3 16,1 34,7 35,0
1740 Namsskogan 35,5 16,8 5,5 2,2 3,2 7,8 6,7 6,0 7,7
1742 Grong 84,3 26,7 16,1 5,9 5,4 30,2 8,6 6,7 8,0
1743 Høylandet 35,0 9,1 8,0 3,0 1,9 12,9 0,7 -3,5 -2,5
1744 Overhalla  117,2 28,9 25,5 12,7 6,0 44,1 12,2 3,6 5,7
1748 Fosnes 16,5 4,5 4,0 1,2 0,9 5,8 3,5 -4,8 -5,1
1749 Flatanger 33,1 7,8 6,8 2,3 1,6 14,6 16,3 -0,5 -0,8
1750 Vikna  153,9 33,1 31,0 10,4 7,1 72,3 29,6 8,6 11,9
1751 Nærøy  142,9 36,1 32,6 9,8 7,6 56,7 13,3 2,2 2,1
1755 Leka 15,0 4,2 3,7 1,3 0,9 5,0 3,4 6,8 5,8
                   
18 Nordland 8 692,4 2 169,2 1 689,9  871,3  449,7 3 512,3 5,0 5,0 5,1
1804 Bodø 1 992,2  455,1  385,7  334,0 96,3  721,1 3,6 3,2 3,1
1805 Narvik  710,8  174,8  140,6 68,0 36,7  290,8 -7,6 0,5 1,6
1811 Bindal 45,9 16,6 9,3 3,7 3,3 12,9 4,4 2,4 4,1
1812 Sømna 52,7 13,1 12,4 3,9 2,7 20,7 18,1 3,6 4,3
1813 Brønnøy  226,6 58,5 51,6 17,5 12,0 87,1 3,8 3,8 3,9
1815 Vega 32,3 8,7 7,5 2,1 1,8 12,3 10,0 1,3 2,4
1816 Vevelstad 10,1 2,8 2,6 0,7 0,6 3,3 -7,9 -11,9 -9,1
1818 Herøy 46,2 12,1 10,2 4,4 2,5 16,9 -2,4 -8,2 -8,3
1820 Alstahaug  200,4 52,6 47,6 10,1 11,0 79,0 -7,6 -8,2 -8,9
1822 Leirfjord 50,8 14,0 12,7 3,4 2,9 17,9 8,9 6,1 2,8
1824 Vefsn  607,1  117,3 92,6 36,4 24,7  336,2 -4,3 1,4 3,5
1825 Grane 40,2 12,8 9,0 2,8 2,6 13,0 4,1 1,3 0,6
1826 Hattfjelldal 43,9 13,6 8,3 3,6 2,7 15,6 5,6 3,7 4,3
1827 Dønna 38,3 10,6 9,6 2,8 2,2 13,1 13,0 5,9 7,3
1828 Nesna 46,1 12,0 10,9 5,4 2,5 15,3 -9,0 2,0 3,0
1832 Hemnes  154,7 64,0 28,2 8,3 12,5 41,8 5,5 4,0 3,9
1833 Rana  953,2  251,8  180,6  101,9 51,7  367,1 11,7 10,3 8,6
1834 Lurøy  101,2 16,8 12,9 5,6 3,4 62,5 42,1 14,7 15,9
1835 Træna 15,0 4,0 3,3 1,5 0,8 5,4 0,3 -6,8 -7,0
1836 Rødøy 42,1 9,8 7,7 2,7 2,0 19,9 18,6 5,2 7,9
1837 Meløy  312,6  109,5 50,9 33,6 21,5 97,1 33,8 44,3 41,1
1838 Gildeskål 65,5 20,0 13,1 5,0 4,0 23,5 10,7 6,2 6,8
1839 Beiarn 36,0 15,9 6,3 2,6 3,0 8,2 11,4 15,0 14,3
1840 Saltdal  146,3 37,8 32,3 11,8 7,8 56,7 10,2 2,6 1,8
1841 Fauske  421,6 96,1 67,1 22,0 19,8  216,6 22,7 11,3 12,8
1845 Sørfold  140,4 33,7 13,5 6,0 6,6 80,6 1,9 2,5 3,2
1848 Steigen 65,6 18,1 15,8 5,8 3,7 22,2 7,4 0,7 1,9
1849 Hamarøy 69,9 18,3 11,3 4,4 3,7 32,2 3,4 0,9 0,7
1850 Tysfjord 61,8 21,8 12,9 4,1 4,4 18,6 7,0 14,1 14,6
1851 Lødingen 69,3 19,2 16,0 5,2 4,0 25,0 8,4 4,2 5,2
1852 Tjeldsund 32,4 9,3 8,0 1,8 2,0 11,3 -2,3 -7,6 -3,9
1853 Evenes 45,6 11,2 8,6 2,9 2,3 20,5 21,7 10,3 12,4
1854 Ballangen 62,5 17,3 15,5 4,2 3,7 21,9 0,7 -3,7 -3,4
1856 Røst 24,7 5,4 4,6 1,9 1,1 11,6 28,4 9,5 10,0
1857 Værøy 31,6 6,4 5,2 2,0 1,3 16,8 17,7 4,4 5,3
1859 Flakstad 39,5 11,2 8,7 2,9 2,3 14,3 1,6 -3,4 -0,6
1860 Vestvågøy  309,5 80,6 72,2 21,8 17,0  118,0 7,9 1,9 3,3
1865 Vågan  301,1 69,1 62,8 28,0 14,5  126,7 8,1 2,2 2,0
1866 Hadsel  259,7 65,0 59,1 17,3 13,8  104,6 -8,7 7,4 7,9
1867 Bø 72,8 18,3 16,5 5,7 3,9 28,3 10,3 1,6 5,7
1868 Øksnes  169,3 35,8 31,8 14,5 7,4 80,0 -1,4 1,8 0,5
1870 Sortland  329,9 75,8 69,4 28,7 15,9  140,1 6,2 -1,2 0,5
1871 Andøy  178,4 42,4 36,6 17,5 9,0 72,9 2,9 -3,8 -3,3
1874 Moskenes 36,3 10,2 8,5 2,5 2,1 13,0 16,8 6,8 7,8
                   
19 Troms Romsa 5 716,3 1 370,6 1 181,0  649,6  289,9 2 225,1 6,5 1,2 2,2
1901 Harstad  820,7  203,0  174,1 63,4 42,4  337,8 2,6 -0,6 -2,0
1902 Tromsø 3 069,6  640,4  563,2  482,0  137,2 1 246,7 7,3 1,8 3,2
1911 Kvæfjord 82,5 22,4 20,2 7,6 4,7 27,5 3,7 1,9 2,1
1913 Skånland 83,9 22,4 20,1 5,2 4,8 31,5 8,6 0,9 0,7
1915 Bjarkøy 13,1 3,6 3,0 1,0 0,8 4,8 3,9 1,0 2,9
1917 Ibestad 37,6 6,4 9,3 2,7 2,3 16,9 -16,9 -38,5 8,4
1919 Gratangen 29,7 7,1 6,4 2,4 1,5 12,3 14,2 -0,3 -1,7
1920 Lavangen 22,5 6,2 5,6 2,0 1,3 7,5 5,3 0,3 1,8
1922 Bardu  139,9 49,0 29,8 6,9 10,1 44,0 4,5 2,3 2,3
1923 Salangen 57,6 16,6 14,2 3,8 3,4 19,6 2,9 3,4 2,5
1924 Målselv  219,8 62,6 50,1 13,7 12,8 80,6 1,8 -0,9 -0,4
1925 Sørreisa  100,6 25,2 22,2 6,2 5,3 41,7 5,7 0,2 0,5
1926 Dyrøy 28,5 8,0 7,1 2,0 1,7 9,7 4,4 1,4 2,1
1927 Tranøy 38,7 10,7 9,5 3,1 2,2 13,2 5,4 2,4 2,7
1928 Torsken 24,8 6,9 6,4 2,5 1,5 7,5 2,5 1,5 2,5
1929 Berg 31,1 8,6 7,5 2,5 1,8 10,6 10,5 6,8 8,3
1931 Lenvik  361,5 91,5 79,0 30,5 18,8  141,7 8,8 3,4 4,5
1933 Balsfjord  139,3 38,5 34,0 9,4 8,0 49,3 8,8 4,1 6,8
1936 Karlsøy 51,3 17,8 16,4 0,1 3,7 13,4 8,6 -0,1 0,6
1938 Lyngen 65,8 21,4 19,3 2,0 4,5 18,7 7,7 -2,2 -2,4
1939 Storfjord 47,8 20,3 13,2 0,0 4,1 10,2 15,7 9,9 9,0
1940 Gáivuotna Kåfjord 41,8 16,4 12,7 0,0 3,3 9,4 6,6 -0,6 0,6
1941 Skjervøy 65,9 21,1 19,7 0,5 4,5 20,2 13,8 4,2 5,2
1942 Nordreisa  114,9 34,5 30,3 0,0 7,3 42,7 19,7 3,0 3,0
1943 Kvænangen 27,5 9,8 7,9 0,0 2,0 7,8 -2,5 -6,6 -4,4
                   
20 Finnmark Finnmárku 2 025,4  650,3  546,4 16,0  138,0  674,8 8,5 3,1 3,3
2002 Vardø 49,3 17,3 15,4 0,0 3,7 12,9 3,6 -4,0 -2,0
2003 Vadsø  185,2 53,7 46,0 0,0 11,3 74,1 16,8 3,4 3,2
2004 Hammerfest  386,5  132,7  100,7 10,7 28,3  114,1 3,4 9,8 8,4
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 50,6 18,0 16,7 0,0 3,7 12,2 7,6 1,2 -0,7
2012 Alta  513,8  156,0  133,9 1,1 33,0  189,9 12,3 3,0 3,2
2014 Loppa 21,8 7,8 6,9 0,1 1,6 5,4 0,1 -5,6 -5,9
2015 Hasvik 24,5 8,6 7,5 0,2 1,8 6,4 23,4 13,6 12,0
2017 Kvalsund 21,9 8,3 6,4 0,1 1,7 5,3 -3,1 -9,0 -10,1
2018 Måsøy 31,7 11,1 9,3 0,1 2,3 8,9 -23,8 3,6 4,2
2019 Nordkapp 79,1 27,0 24,1 0,0 5,7 22,3 6,6 0,6 2,3
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  100,4 32,5 29,4 0,2 7,0 31,4 9,2 -0,7 0,5
2021 Kárásjohka - Karasjok 54,5 18,4 17,8 0,6 4,0 13,8 -0,4 -3,6 -1,3
2022 Lebesby 32,6 12,2 8,2 0,0 2,5 9,7 2,7 -1,5 -1,8
2023 Gamvik 24,0 8,1 7,2 0,0 1,7 7,0 -2,9 -6,2 -7,8
2024 Berlevåg 22,6 8,1 6,8 0,1 1,7 5,9 1,6 -3,4 -2,0
2025 Deatnu Tana 73,9 21,7 19,1 0,0 4,6 28,6 15,8 2,7 2,5
2027 Unjárga Nesseby 16,4 5,8 5,2 0,0 1,2 4,1 -4,0 -10,7 -12,0
2028 Båtsfjord 51,5 16,6 15,0 1,3 3,5 15,0 -1,4 -1,6 -0,7
2030 Sør-Varanger  285,2 86,4 70,9 1,5 18,6  107,8 17,1 5,0 6,5
                   
23 Kontinentalsokkelen 97 544,6  149,0  116,7  190,5 23,1 97 065,3 0,6 16,1 -15,6
2311 Nordsjøen 96 081,2 0,0 0,0 0,0 0,0 96 081,2 0,8 . .
2312 Stavanger 1 463,4  149,0  116,7  190,5 23,1  984,1 -10,9 16,1 -15,6
1  Frå 1. januar 2008 vart kommunane 1503 Kristiansund og 1556 Frei i Møre og Romsdal fylke slått saman til ein ny kommune 1505 Kristiansund. Endringstala frå 2007 til 2008 for kommune 1505 er baserte på summen av 1503 og 1556 .

Standardtegn i tabeller