Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter fylke. Januar-mai. 2007 og 2008. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008
I alt  334 985  369 700 10,4 48 653 51 999 6,9 9 978 10 609 6,3
                   
01 Østfold 10 250 11 486 12,1 2 306 2 405 4,3  475  498 4,8
02 Akershus 30 376 36 399 19,8 6 082 6 563 7,9 1 255 1 347 7,3
03 Oslo 51 729 58 674 13,4 7 580 8 328 9,9 1 542 1 632 5,9
04 Hedmark 6 544 7 235 10,5 1 550 1 597 3,0  318  328 3,3
05 Oppland 6 645 7 362 10,8 1 626 1 650 1,4  330  336 1,9
06 Buskerud 11 464 12 865 12,2 2 581 2 742 6,2  523  558 6,7
07 Vestfold 9 283 10 313 11,1 2 088 2 180 4,4  425  446 4,9
08 Telemark 6 723 7 579 12,7 1 621 1 665 2,7  330  343 3,8
09 Aust-Agder 4 106 4 660 13,5  987 1 053 6,6  201  214 6,8
10 Vest-Agder 7 191 8 495 18,1 1 608 1 761 9,5  328  359 9,5
11 Rogaland 24 407 29 632 21,4 4 624 5 087 10,0  954 1 053 10,4
12 Hordaland 22 581 25 685 13,7 4 777 5 054 5,8  978 1 037 6,0
14 Sogn og Fjordane 4 202 4 911 16,9 1 077 1 207 12,0  215  243 13,3
15 Møre og Romsdal 10 564 12 107 14,6 2 362 2 540 7,5  482  517 7,2
16 Sør-Trøndelag 12 167 13 630 12,0 2 586 2 763 6,8  541  575 6,4
17 Nord-Trøndelag 4 250 4 688 10,3 1 015 1 068 5,2  210  223 6,0
18 Nordland 8 281 8 692 5,0 2 067 2 169 5,0  428  450 5,1
19 Troms Romsa 5 370 5 716 6,5 1 355 1 371 1,2  284  290 2,2
20 Finnmark Finnmárku 1 867 2 025 8,5  631  650 3,1  134  138 3,3
23 Kontinentalsokkelen 96 985 97 545 0,6  128  149 16,0 27 23 -15,4
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008
I alt 50 977 56 910 11,6 36 159 40 097 10,9  189 218  210 085 11,0
                   
01 Østfold 1 926 2 131 10,6 1 779 1 972 10,9 3 765 4 481 19,0
02 Akershus 6 124 6 901 12,7 4 568 5 105 11,7 12 346 16 483 33,5
03 Oslo 14 738 16 180 9,8 5 351 5 901 10,3 22 519 26 633 18,3
04 Hedmark 1 275 1 426 11,8 1 182 1 315 11,3 2 220 2 568 15,7
05 Oppland 1 136 1 224 7,8 1 209 1 316 8,8 2 344 2 836 21,0
06 Buskerud 2 141 2 402 12,2 1 884 2 095 11,2 4 335 5 069 16,9
07 Vestfold 1 814 1 974 8,8 1 584 1 774 12,0 3 371 3 940 16,9
08 Telemark 1 266 1 415 11,8 1 142 1 237 8,3 2 365 2 920 23,5
09 Aust-Agder  733  836 14,0  711  792 11,4 1 474 1 765 19,8
10 Vest-Agder 1 514 1 769 16,8 1 143 1 302 13,8 2 598 3 305 27,2
11 Rogaland 5 882 7 246 23,2 3 421 3 823 11,7 9 526 12 424 30,4
12 Hordaland 4 401 5 031 14,3 3 533 3 896 10,3 8 891 10 668 20,0
14 Sogn og Fjordane  695  756 8,7  722  854 18,2 1 492 1 852 24,1
15 Møre og Romsdal 2 056 2 319 12,8 1 813 2 017 11,3 3 852 4 715 22,4
16 Sør-Trøndelag 2 522 2 795 10,9 2 012 2 273 13,0 4 507 5 224 15,9
17 Nord-Trøndelag  730  779 6,7  799  894 11,9 1 495 1 724 15,3
18 Nordland 1 059  871 -17,7 1 555 1 690 8,6 3 172 3 512 10,7
19 Troms Romsa  696  650 -6,6 1 089 1 181 8,5 1 947 2 225 14,3
20 Finnmark Finnmárku 14 16 14,3  515  546 6,2  574  675 17,6
23 Kontinentalsokkelen  254  191 -25,1  149  117 -21,6 96 426 97 065 0,7

Standardtegn i tabeller