Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-mars. 2007 og 2008. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008
I alt  139 497  157 752 13,1 28 976 30 215 4,3 5 936 6 157 3,7
                   
01 Østfold 6 119 6 796 11,1 1 402 1 424 1,6  289  295 2,2
02 Akershus 17 405 20 323 16,8 3 547 3 666 3,3  735  753 2,4
03 Oslo 28 788 32 776 13,9 4 310 4 689 8,8  869  913 5,1
04 Hedmark 3 974 4 282 7,8  946  948 0,2  194  194 -0,2
05 Oppland 3 951 4 187 6,0  976  978 0,3  198  199 0,5
06 Buskerud 6 809 7 460 9,6 1 535 1 588 3,5  311  325 4,6
07 Vestfold 5 657 6 031 6,6 1 266 1 280 1,1  257  261 1,5
08 Telemark 4 063 4 471 10,0  976 1 000 2,4  199  207 4,0
09 Aust-Agder 2 414 2 744 13,6  586  615 5,0  119  125 4,8
10 Vest-Agder 4 269 5 058 18,5  958 1 029 7,3  196  210 7,2
11 Rogaland 14 376 17 281 20,2 2 702 2 950 9,2  555  610 9,8
12 Hordaland 13 516 15 020 11,1 2 892 2 975 2,9  590  611 3,7
14 Sogn og Fjordane 2 540 2 731 7,5  651  659 1,2  130  133 2,5
15 Møre og Romsdal 6 370 7 143 12,1 1 443 1 509 4,6  295  306 3,7
16 Sør-Trøndelag 7 380 8 073 9,4 1 580 1 642 3,9  331  339 2,7
17 Nord-Trøndelag 2 630 2 803 6,6  631  637 0,9  131  133 1,7
18 Nordland 4 967 5 193 4,6 1 251 1 298 3,8  259  270 4,0
19 Troms Romsa 3 323 3 443 3,6  840  835 -0,7  176  178 0,7
20 Finnmark Finnmárku 1 135 1 185 4,4  393  391 -0,5 83 83 -0,2
23 Kontinentalsokkelen -190  755 -497,4 92  104 13,5 19 13 -31,4
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008
I alt 34 721 38 325 10,4 21 555 23 272 8,0 48 309 59 783 23,8
                   
01 Østfold 1 297 1 443 11,3 1 079 1 161 7,6 2 053 2 473 20,5
02 Akershus 4 116 4 561 10,8 2 665 2 851 7,0 6 343 8 493 33,9
03 Oslo 9 904 10 789 8,9 3 041 3 303 8,6 10 665 13 082 22,7
04 Hedmark  872  957 9,7  721  774 7,3 1 241 1 410 13,7
05 Oppland  788  838 6,3  727  783 7,6 1 262 1 388 10,1
06 Buskerud 1 457 1 622 11,3 1 123 1 219 8,6 2 384 2 706 13,5
07 Vestfold 1 245 1 331 7,0  952 1 032 8,4 1 938 2 126 9,7
08 Telemark  861  982 14,1  697  748 7,4 1 331 1 535 15,3
09 Aust-Agder  495  561 13,2  424  462 9,1  791  981 24,0
10 Vest-Agder 1 022 1 203 17,8  685  765 11,7 1 409 1 852 31,4
11 Rogaland 4 113 5 033 22,4 1 992 2 207 10,8 5 014 6 481 29,3
12 Hordaland 2 978 3 376 13,4 2 136 2 300 7,7 4 920 5 757 17,0
14 Sogn og Fjordane  480  515 7,1  443  473 6,9  836  951 13,7
15 Møre og Romsdal 1 385 1 568 13,2 1 107 1 194 7,9 2 140 2 565 19,9
16 Sør-Trøndelag 1 724 1 872 8,6 1 225 1 340 9,4 2 521 2 880 14,2
17 Nord-Trøndelag  509  525 3,1  496  532 7,4  864  976 13,1
18 Nordland  778  585 -24,9  951 1 018 7,0 1 727 2 023 17,1
19 Troms Romsa  503  434 -13,8  672  715 6,5 1 132 1 282 13,2
20 Finnmark Finnmárku 12 9 -21,2  320  327 2,3  328  374 14,2
23 Kontinentalsokkelen  183  121 -33,8  103 68 -33,6 -587  448 -176,4

Standardtegn i tabeller