Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

6 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-februar 2008. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt 87 089,4 13 856,3 10 201,1 20 795,7 2 835,5 39 400,8 17,2 2,4 3,1
                   
01 Østfold 3 585,5  648,9  499,2  777,5  133,9 1 526,0 14,4 1,1 2,0
0101 Halden  314,6 63,4 49,1 71,0 13,2  117,9 7,1 -0,7 5,2
0104 Moss  429,3 73,2 58,4 89,0 15,5  193,3 13,1 0,3 2,2
0105 Sarpsborg  835,5  120,4 94,8  166,5 25,1  428,6 22,4 -0,7 -0,8
0106 Fredrikstad  996,5  173,8  137,4  255,5 36,0  393,8 12,3 -1,4 3,0
0111 Hvaler 37,3 10,4 7,5 4,8 2,1 12,6 8,0 3,2 -0,1
0118 Aremark 11,6 3,1 2,2 2,0 0,6 3,8 13,2 3,9 9,8
0119 Marker 37,7 7,1 5,4 7,9 1,4 15,8 12,1 2,0 -1,0
0121 Rømskog 7,7 1,3 1,1 1,8 0,3 3,2 4,6 -17,6 -19,6
0122 Trøgstad 52,6 12,7 9,4 8,2 2,6 19,7 19,5 12,2 4,8
0123 Spydeberg 69,0 15,3 9,9 13,8 3,1 26,8 13,1 7,4 3,1
0124 Askim  201,2 44,7 27,3 38,8 9,0 81,3 12,5 7,4 3,7
0125 Eidsberg  131,8 24,5 19,3 31,2 4,9 51,8 12,7 4,6 5,7
0127 Skiptvet 33,7 9,2 6,3 4,9 1,8 11,4 14,1 7,6 1,2
0128 Rakkestad 83,2 16,2 12,4 18,0 3,2 33,4 18,9 7,1 1,1
0135 Råde 78,4 16,1 12,7 14,6 3,3 31,7 11,8 2,5 3,8
0136 Rygge  176,4 35,3 28,1 37,6 7,3 68,2 13,2 2,1 -2,2
0137 Våler 42,5 10,1 8,3 5,6 2,1 16,4 12,0 4,8 1,0
0138 Hobøl 46,5 11,9 9,7 6,3 2,5 16,1 10,3 2,9 -1,8
                   
02 Akershus 11 275,1 1 631,6 1 240,4 2 457,9  336,1 5 609,1 25,9 2,9 1,2
0211 Vestby  208,1 37,8 31,6 42,9 7,9 87,9 9,5 -2,3 0,7
0213 Ski  458,4 83,7 65,6 71,8 17,3  220,0 15,8 0,2 0,7
0214 Ås  230,8 41,3 32,2 61,1 8,7 87,4 19,7 5,9 11,7
0215 Frogn  197,3 44,2 34,4 29,6 9,2 80,0 15,9 5,7 2,8
0216 Nesodden  190,2 46,3 37,6 29,7 9,8 66,9 10,6 -0,3 1,0
0217 Oppegård  494,1 81,1 62,8  105,3 16,9  228,1 4,4 -0,8 -0,9
0219 Bærum 4 240,1  416,4  290,4  989,8 83,1 2 460,4 57,3 6,9 -0,1
0220 Asker 1 458,3  190,2  135,8  332,9 38,8  760,6 16,5 3,0 1,0
0221 Aurskog-Høland  144,0 30,7 25,4 26,6 6,4 54,9 11,8 1,1 0,6
0226 Sørum  257,8 42,9 30,3 29,7 8,8  146,0 17,4 4,2 3,9
0227 Fet  121,2 27,4 21,8 15,2 5,7 51,2 13,9 -2,5 -0,5
0228 Rælingen  183,9 47,4 39,2 16,9 10,0 70,4 15,5 5,0 5,5
0229 Enebakk  114,1 25,7 21,8 20,3 5,3 41,0 3,7 1,7 0,3
0230 Lørenskog  693,3 99,8 79,3  197,5 21,3  295,3 6,2 -1,5 -2,4
0231 Skedsmo  827,8  138,3  106,8  202,4 29,0  351,3 16,1 3,6 1,8
0233 Nittedal  407,3 61,5 49,6 69,1 12,8  214,3 33,1 -0,6 -1,3
0234 Gjerdrum 69,1 16,1 12,8 8,7 3,3 28,3 18,4 5,5 3,6
0235 Ullensaker  464,8 76,2 61,4  125,6 16,0  185,5 -7,3 2,8 3,9
0236 Nes  183,6 45,9 37,1 26,9 9,5 64,1 12,1 3,7 7,4
0237 Eidsvoll  198,6 46,5 37,9 35,2 9,6 69,3 10,8 -2,7 1,1
0238 Nannestad  108,2 26,7 22,1 15,8 5,6 37,9 12,4 2,7 2,1
0239 Hurdal 24,2 5,5 4,5 4,8 1,1 8,3 11,0 -0,3 -1,8
                   
0301 Oslo 19 170,2 1 960,7 1 396,9 5 672,4  402,6 9 737,6 15,7 5,8 10,6
                   
04 Hedmark 2 192,6  434,3  330,1  530,1 88,8  809,4 9,9 0,9 0,4
0402 Kongsvinger  187,3 38,4 30,0 43,9 7,8 67,2 4,0 -2,9 4,0
0403 Hamar  503,8 71,7 54,5  134,3 14,9  228,4 15,4 -4,8 -1,8
0412 Ringsaker  426,2 70,5 56,1  153,5 14,5  131,6 8,6 1,9 -3,6
0415 Løten 60,6 15,0 12,4 10,3 3,1 19,6 11,1 1,7 -0,3
0417 Stange  183,2 40,4 32,8 35,3 8,4 66,2 10,5 1,8 -4,8
0418 Nord-Odal 51,7 10,7 8,8 8,6 2,2 21,4 6,2 1,5 3,0
0419 Sør-Odal 71,6 17,0 13,2 12,3 3,5 25,6 7,7 0,3 -4,9
0420 Eidskog 56,1 12,6 10,3 12,7 2,6 17,9 16,1 1,8 3,2
0423 Grue 47,8 10,8 8,2 9,5 2,2 17,2 4,4 3,6 2,0
0425 Åsnes 60,0 15,1 11,4 10,4 3,0 20,0 9,5 6,2 3,4
0426 Våler 36,6 8,6 6,1 9,1 1,7 11,1 12,0 4,1 -0,9
0427 Elverum  222,9 46,4 35,8 49,7 9,6 81,4 12,2 1,0 5,5
0428 Trysil 73,4 16,3 11,3 14,3 3,2 28,2 4,5 8,7 4,2
0429 Åmot 43,2 12,8 8,0 5,7 2,6 14,1 9,5 5,8 10,7
0430 Stor-Elvdal 21,2 6,2 4,2 2,2 1,2 7,3 8,0 7,0 0,7
0432 Rendalen 15,7 6,3 2,8 1,7 1,2 3,8 1,1 9,1 5,5
0434 Engerdal 10,8 2,8 2,3 1,6 0,6 3,6 3,1 -3,4 0,0
0436 Tolga 11,1 2,8 2,3 1,4 0,6 4,1 -10,7 -5,2 -10,3
0437 Tynset 59,1 15,2 9,5 7,8 3,0 23,5 10,1 9,1 9,4
0438 Alvdal 23,8 7,6 4,2 2,6 1,5 7,8 12,5 14,5 17,8
0439 Folldal 11,6 3,4 2,6 1,5 0,7 3,4 -11,9 -18,8 -20,6
0441 Os 15,1 3,8 3,1 1,7 0,8 5,7 3,5 -2,6 -1,4
                   
05 Oppland 2 293,9  453,5  332,8  457,1 91,7  958,9 12,0 -1,5 -1,6
0501 Lillehammer  509,2 67,9 49,6  101,2 13,8  276,8 27,2 -0,8 -3,1
0502 Gjøvik  366,0 67,5 53,5 86,8 14,0  144,3 14,1 1,2 -0,6
0511 Dovre 22,5 5,7 4,6 2,7 1,1 8,3 2,7 -4,2 -1,6
0512 Lesja 18,1 5,4 3,6 2,2 1,0 5,7 -0,8 3,3 4,6
0513 Skjåk 21,9 7,1 3,7 2,8 1,3 6,9 -3,2 -2,4 -4,5
0514 Lom 28,2 6,3 4,0 3,5 1,2 13,1 5,8 7,0 4,4
0515 Vågå 54,4 9,6 5,8 3,8 1,9 33,4 22,7 3,6 7,7
0516 Nord-Fron 81,1 20,9 10,3 14,5 4,0 31,4 3,0 0,5 2,6
0517 Sel 49,3 12,6 10,2 6,7 2,5 17,2 3,6 -0,9 -5,9
0519 Sør-Fron 25,3 7,2 5,5 5,8 1,4 5,4 -24,1 -29,3 -25,2
0520 Ringebu 48,0 10,2 7,0 10,8 1,9 18,1 7,1 -3,0 -2,8
0521 Øyer 52,0 13,4 9,4 10,1 2,7 16,4 7,5 -5,1 -7,2
0522 Gausdal 59,1 13,5 10,1 12,9 2,7 19,8 5,3 0,1 -5,6
0528 Østre Toten  157,7 31,8 26,0 31,5 6,5 61,8 9,9 -2,0 0,8
0529 Vestre Toten  179,5 29,2 23,5 50,1 6,2 70,5 19,6 -3,7 1,8
0532 Jevnaker 77,7 14,1 11,4 16,9 2,9 32,4 7,2 -3,9 0,0
0533 Lunner 86,5 20,8 17,7 11,8 4,4 31,8 5,0 -3,7 -6,0
0534 Gran  154,4 31,5 25,7 35,0 6,5 55,7 11,3 2,3 1,5
0536 Søndre Land 46,4 11,4 9,5 9,9 2,4 13,3 8,6 -0,7 -0,8
0538 Nordre Land 69,3 16,9 11,0 13,8 3,4 24,2 7,3 -2,2 2,2
0540 Sør-Aurdal 29,4 8,5 5,0 3,7 1,6 10,6 0,4 -3,8 -0,6
0541 Etnedal 11,0 2,9 2,0 1,4 0,6 4,2 -0,9 -2,5 0,7
0542 Nord-Aurdal 74,0 18,7 11,8 11,4 3,7 28,4 -0,7 1,1 -1,5
0543 Vestre Slidre 21,2 5,9 3,8 2,1 1,1 8,3 -0,6 -4,1 -3,7
0544 Øystre Slidre 32,3 7,8 5,3 3,6 1,5 14,0 -4,2 -4,8 -3,5
0545 Vang 19,5 6,5 2,8 2,1 1,2 6,9 -2,5 -2,1 -2,1
                   
06 Buskerud 3 940,1  730,1  521,6  875,3  148,2 1 664,9 9,9 1,2 2,5
0602 Drammen 1 077,2  164,4  126,0  278,2 34,2  474,4 8,8 1,7 1,7
0604 Kongsberg  468,7 76,5 55,3  148,6 15,8  172,5 7,9 1,6 5,3
0605 Ringerike  386,9 73,2 53,2 85,8 14,9  159,8 5,1 -3,5 2,0
0612 Hole 77,2 15,3 9,6 12,9 2,6 36,8 11,5 0,0 -2,2
0615 Flå 11,7 2,8 1,9 1,5 0,5 4,9 4,5 -4,4 -2,4
0616 Nes 46,8 10,4 5,9 7,8 2,0 20,7 -3,4 -5,2 -4,5
0617 Gol 63,6 14,6 8,1 11,0 2,8 26,9 2,6 -2,4 -2,4
0618 Hemsedal 28,6 7,2 3,8 5,6 1,4 10,5 -3,2 -6,1 -9,4
0619 Ål 74,1 17,3 8,4 11,5 3,4 33,5 1,1 -2,1 -1,6
0620 Hol 84,6 26,0 9,4 13,0 4,9 31,3 13,4 13,7 13,4
0621 Sigdal 35,9 8,5 5,8 5,8 1,6 14,2 11,5 -3,2 0,2
0622 Krødsherad 35,0 5,9 4,1 7,0 1,1 17,0 15,9 -5,5 -1,1
0623 Modum  168,3 38,5 23,9 33,8 7,7 64,3 15,6 0,4 2,9
0624 Øvre Eiker  203,6 41,5 32,6 38,4 8,6 82,6 8,3 1,0 1,8
0625 Nedre Eiker  302,0 55,0 46,4 47,9 11,5  141,2 21,9 4,1 -0,7
0626 Lier  450,5 66,0 52,4 99,0 13,6  219,6 13,1 1,9 2,4
0627 Røyken  230,9 52,4 42,3 32,5 10,9 92,7 11,2 0,8 5,1
0628 Hurum  109,3 24,3 19,9 20,9 5,0 39,1 11,8 4,0 6,4
0631 Flesberg 29,5 7,6 5,4 5,6 1,5 9,4 19,8 13,8 9,8
0632 Rollag 16,2 5,1 2,7 2,8 1,0 4,6 14,3 9,3 7,8
0633 Nore og Uvdal 39,5 17,4 4,5 5,6 3,2 8,8 5,2 1,6 3,7
                   
07 Vestfold 3 071,3  566,4  438,3  708,7  116,1 1 241,9 5,7 -1,2 0,4
0701 Horten  342,0 61,7 48,5  100,8 12,8  118,1 14,8 -1,8 1,2
0702 Holmestrand  109,6 23,8 18,9 21,4 5,0 40,6 9,9 1,3 0,3
0704 Tønsberg  604,4  102,9 77,8  184,6 21,3  217,9 -6,4 -4,2 0,4
0706 Sandefjord  700,4  109,7 84,6  158,4 22,3  325,4 10,6 3,7 1,4
0709 Larvik  533,2 99,7 75,6  104,4 20,2  233,2 4,0 -1,6 1,2
0711 Svelvik 68,4 15,8 13,3 11,6 3,3 24,5 -1,3 -0,5 1,0
0713 Sande 74,5 18,5 14,7 9,0 3,8 28,6 -4,7 -11,7 -7,8
0714 Hof 30,3 6,5 5,4 5,6 1,3 11,4 10,5 -3,9 1,7
0716 Re 91,5 19,4 15,7 17,0 4,0 35,4 9,6 -1,4 4,0
0719 Andebu 51,0 11,4 9,2 9,7 2,3 18,4 7,6 -2,3 -6,6
0720 Stokke  135,0 24,9 19,7 33,6 5,1 51,8 17,4 -0,1 3,0
0722 Nøtterøy  263,6 55,2 42,5 42,2 11,2  112,6 12,1 0,2 0,0
0723 Tjøme 42,2 11,4 8,2 5,3 2,2 15,0 9,4 -1,6 -5,1
0728 Lardal 25,1 5,5 4,4 5,1 1,1 9,0 9,7 -8,1 -8,2
                   
08 Telemark 2 378,7  490,8  326,3  536,7 99,8  925,1 12,8 2,9 4,7
0805 Porsgrunn  650,2 92,9 71,9  137,2 19,7  328,6 14,9 4,3 2,2
0806 Skien  676,7  126,8 98,9  179,3 26,3  245,4 11,1 0,2 4,6
0807 Notodden  186,6 38,5 26,4 58,7 7,8 55,2 33,7 14,9 20,4
0811 Siljan 25,1 6,0 4,6 3,4 1,2 9,9 17,0 4,6 -0,9
0814 Bamble  178,6 35,9 28,8 46,1 7,6 60,2 6,3 -4,5 0,5
0815 Kragerø  115,5 24,5 19,1 24,2 5,1 42,6 9,4 0,7 2,0
0817 Drangedal 35,7 8,3 6,8 5,8 1,7 13,1 4,4 -5,3 0,3
0819 Nome 81,6 17,9 11,1 14,7 3,5 34,4 11,9 4,0 2,0
0821 Bø 65,3 12,9 10,1 12,6 2,6 27,1 17,5 4,3 5,5
0822 Sauherad 44,3 9,6 8,0 8,8 2,0 15,8 10,2 0,8 -0,8
0826 Tinn 91,7 34,3 11,0 12,4 6,6 27,3 -0,6 -5,4 -2,3
0827 Hjartdal 19,4 6,4 2,6 3,1 1,2 6,2 10,8 5,3 7,6
0828 Seljord 40,7 9,6 5,6 7,1 1,8 16,6 11,1 10,0 8,0
0829 Kviteseid 27,4 6,6 4,7 5,3 1,3 9,6 8,6 5,1 3,1
0830 Nissedal 17,6 6,3 2,2 2,5 1,2 5,3 27,8 17,6 13,5
0831 Fyresdal 16,4 6,1 2,5 2,6 1,2 4,1 11,3 7,1 9,5
0833 Tokke 41,5 19,0 4,8 4,6 3,6 9,5 9,6 10,3 11,5
0834 Vinje 64,5 29,2 7,4 8,2 5,5 14,2 10,4 10,7 10,4
                   
09 Aust-Agder 1 455,7  294,4  200,8  307,4 59,7  593,5 16,8 4,3 4,9
0901 Risør 75,8 15,4 12,3 16,4 3,2 28,6 15,6 -1,1 2,0
0904 Grimstad  246,7 48,6 36,2 63,7 9,9 88,4 10,6 3,6 4,9
0906 Arendal  619,1  103,7 81,1  141,3 21,6  271,4 17,4 1,9 1,2
0911 Gjerstad 26,3 5,2 4,4 5,6 1,0 10,1 10,8 -0,3 1,5
0912 Vegårshei 20,1 4,2 3,5 4,2 0,9 7,3 15,7 4,0 9,8
0914 Tvedestrand 68,0 13,6 10,5 13,7 2,8 27,4 11,4 -4,3 0,0
0919 Froland 92,5 20,2 8,6 6,7 3,9 53,1 85,5 55,4 55,3
0926 Lillesand  120,2 23,0 17,8 24,3 4,6 50,5 16,7 6,4 9,8
0928 Birkenes 48,2 10,2 7,9 10,8 2,1 17,1 7,6 6,0 3,6
0929 Åmli 16,9 5,5 2,9 3,1 1,1 4,3 12,1 3,6 3,1
0935 Iveland 13,2 4,9 2,2 2,2 1,0 2,9 10,8 4,0 1,9
0937 Evje og Hornnes 37,1 8,0 5,9 7,0 1,6 14,7 10,9 -0,3 4,0
0938 Bygland 15,7 5,1 3,0 2,3 1,0 4,3 24,2 20,8 21,1
0940 Valle 22,0 8,3 2,5 2,9 1,6 6,7 -8,0 -6,9 -8,0
0941 Bykle 33,8 18,5 2,1 3,2 3,4 6,6 1,9 -3,9 -4,1
                   
10 Vest-Agder 2 734,5  477,7  330,2  645,7 96,7 1 184,3 22,0 4,3 3,4
1001 Kristiansand 1 642,2  218,2  163,7  421,6 44,4  794,3 31,5 5,0 3,1
1002 Mandal  173,4 35,9 27,7 38,9 7,4 63,5 13,4 1,7 5,1
1003 Farsund  108,3 25,5 19,6 21,6 5,2 36,3 -7,2 8,8 12,3
1004 Flekkefjord  119,3 24,1 17,1 28,8 4,9 44,4 17,2 0,9 -2,6
1014 Vennesla  146,8 33,8 22,9 30,2 7,0 52,9 15,5 7,9 10,3
1017 Songdalen 68,9 13,3 11,2 12,6 2,8 29,0 8,0 0,8 0,1
1018 Søgne  130,2 25,3 20,2 23,1 5,2 56,4 12,0 2,1 -0,8
1021 Marnardal 21,4 5,3 3,5 5,0 1,0 6,6 1,8 -8,8 -6,9
1026 Åseral 17,1 8,4 1,6 3,0 1,6 2,5 -0,3 -7,0 -6,2
1027 Audnedal 21,1 4,5 3,1 4,8 0,9 7,8 34,9 27,3 25,8
1029 Lindesnes 44,3 10,4 8,0 9,3 2,1 14,5 9,5 4,1 2,5
1032 Lyngdal 86,3 18,2 14,0 22,4 3,7 28,0 12,8 1,4 -1,5
1034 Hægebostad 16,1 3,8 2,9 3,4 0,8 5,1 8,2 -2,5 -1,6
1037 Kvinesdal 92,5 27,6 11,3 13,8 5,4 34,4 10,2 9,4 6,7
1046 Sirdal 46,8 23,3 3,5 7,2 4,3 8,4 4,7 3,3 3,1
                   
11 Rogaland 9 774,5 1 312,8  972,3 2 890,6  272,2 4 326,6 27,3 4,8 7,1
1101 Eigersund  208,6 39,6 30,0 46,5 8,2 84,4 13,8 0,9 4,1
1102 Sandnes 1 219,7  189,4  148,9  266,0 39,8  575,6 24,2 4,9 6,9
1103 Stavanger 4 343,3  436,2  323,2 1 604,0 91,8 1 888,1 38,2 7,3 11,5
1106 Haugesund  561,6 94,6 74,3  154,8 19,7  218,2 12,3 0,8 4,4
1111 Sokndal 35,1 8,0 6,2 8,1 1,6 11,2 -21,3 0,6 2,8
1112 Lund 48,8 8,4 5,9 13,0 1,7 19,8 25,9 9,1 12,8
1114 Bjerkreim 29,0 5,9 4,6 5,8 1,2 11,5 9,3 3,4 -1,3
1119 Hå  205,3 40,1 31,4 46,2 8,3 79,3 19,9 5,0 -0,2
1120 Klepp  220,0 42,6 32,8 46,9 8,8 88,9 6,8 0,9 -2,1
1121 Time  229,9 44,3 34,9 42,8 9,1 98,8 23,3 8,1 4,2
1122 Gjesdal  127,2 28,5 22,6 19,3 5,9 50,9 16,8 12,2 17,3
1124 Sola 1 079,4 74,1 54,1  369,5 15,2  566,6 26,9 2,9 5,7
1127 Randaberg  263,3 31,3 23,8 41,8 6,5  159,9 39,1 8,8 4,4
1129 Forsand 25,3 11,4 2,1 3,6 2,1 6,0 18,3 1,3 1,5
1130 Strand  136,5 28,4 22,8 24,5 5,9 54,8 11,4 0,5 -0,4
1133 Hjelmeland 44,4 18,1 5,1 6,2 3,4 11,7 2,5 0,3 1,5
1134 Suldal 82,7 27,7 7,2 9,5 5,2 33,0 -12,7 -15,9 -14,9
1135 Sauda 74,9 17,1 8,9 9,3 3,4 36,2 38,5 22,9 27,2
1141 Finnøy 32,0 6,2 4,9 6,2 1,3 13,4 21,7 6,1 6,8
1142 Rennesøy 39,6 9,6 7,7 5,4 2,0 15,0 15,8 3,5 10,1
1144 Kvitsøy 5,7 1,3 1,1 1,1 0,3 1,9 3,2 -3,4 -0,7
1145 Bokn 8,9 2,1 1,5 1,8 0,4 3,0 16,1 5,1 3,9
1146 Tysvær  112,3 23,6 19,6 17,8 5,0 46,4 40,9 11,3 9,9
1149 Karmøy  508,8  100,2 81,0  110,1 20,8  196,7 14,9 1,8 6,6
1151 Utsira 2,9 0,7 0,6 0,7 0,1 0,8 33,2 20,2 17,7
1160 Vindafjord  129,3 23,2 17,4 29,5 4,5 54,5 12,3 12,6 17,1
                   
12 Hordaland 8 276,2 1 392,2 1 026,5 1 828,4  286,1 3 743,1 11,3 0,2 2,5
1201 Bergen 5 277,0  745,2  570,3 1 238,7  153,8 2 569,0 12,0 -0,8 3,3
1211 Etne 46,8 11,7 7,7 7,7 2,3 17,5 18,5 11,5 16,9
1216 Sveio 46,8 11,8 9,9 7,0 2,4 15,6 7,5 -1,6 -4,2
1219 Bømlo  152,7 30,1 24,5 44,8 6,2 47,1 5,0 -2,5 -0,9
1221 Stord  295,4 45,9 37,7 87,7 9,7  114,5 1,9 3,7 5,4
1222 Fitjar 44,6 7,4 6,0 7,3 1,5 22,4 20,6 -6,2 -0,6
1223 Tysnes 30,4 6,5 5,1 6,0 1,3 11,5 -7,4 4,0 7,8
1224 Kvinnherad  265,0 47,7 26,0 39,4 9,5  142,5 20,4 8,4 10,5
1227 Jondal 18,2 4,7 2,1 4,8 0,9 5,7 17,9 15,8 16,0
1228 Odda  110,4 29,2 14,0 21,9 5,8 39,5 -9,1 -14,0 -15,2
1231 Ullensvang 43,9 10,1 6,3 7,5 2,0 18,0 7,6 1,0 4,8
1232 Eidfjord 24,1 14,2 2,0 1,9 2,6 3,5 0,5 -3,8 -4,8
1233 Ulvik 14,8 7,4 1,9 1,4 1,4 2,6 -2,3 -12,9 -12,1
1234 Granvin 8,2 2,0 1,7 1,4 0,4 2,7 -0,8 -5,0 -5,8
1235 Voss  175,4 39,0 25,0 35,8 7,8 67,7 13,1 5,6 3,8
1238 Kvam 97,0 22,3 15,5 20,2 4,5 34,5 2,3 -1,7 -3,9
1241 Fusa 83,1 11,2 8,0 18,2 2,2 43,6 28,9 3,6 -0,5
1242 Samnanger 25,0 7,5 4,6 3,3 1,5 8,1 2,7 -4,4 -7,9
1243 Os  221,9 48,0 38,5 30,9 10,0 94,5 23,0 9,7 12,1
1244 Austevoll  126,0 22,1 16,0 30,2 4,5 53,2 16,2 8,9 8,1
1245 Sund 71,7 16,2 13,6 12,8 3,4 25,8 23,3 6,3 10,1
1246 Fjell  303,6 58,4 48,5 64,9 12,3  119,5 7,7 1,1 -1,3
1247 Askøy  258,0 58,6 50,1 37,0 12,5 99,8 9,8 -0,9 1,1
1251 Vaksdal 44,0 15,9 7,1 7,6 3,1 10,4 4,3 -3,1 0,9
1252 Modalen 11,6 7,0 0,5 1,5 1,3 1,4 -5,2 -3,5 -4,4
1253 Osterøy 87,4 17,9 14,0 18,9 3,6 32,9 14,1 0,7 -3,2
1256 Meland 70,8 14,6 12,5 15,0 3,1 25,6 5,1 0,5 -2,7
1259 Øygarden 46,5 13,4 9,2 7,7 2,8 13,4 20,2 12,6 10,1
1260 Radøy 47,0 10,6 8,9 9,3 2,2 16,0 11,7 -1,7 2,5
1263 Lindås  165,8 37,1 29,9 26,9 7,7 64,3 11,4 1,8 1,1
1264 Austrheim 36,7 7,5 5,5 8,0 1,5 14,2 6,1 -3,6 0,5
1265 Fedje 6,0 1,6 1,3 0,8 0,3 2,0 0,7 -4,3 -8,0
1266 Masfjorden 20,4 9,3 3,0 2,2 1,8 4,2 -2,6 -2,9 -5,8
                   
14 Sogn og Fjordane 1 486,2  341,0  210,9  287,1 67,5  579,7 6,2 -1,8 -1,4
1401 Flora  160,6 29,5 23,4 44,7 6,1 56,9 6,3 -10,1 -6,6
1411 Gulen 39,7 5,6 4,2 5,0 1,1 23,7 28,4 -6,6 -8,6
1412 Solund 11,4 3,4 2,1 1,3 0,7 3,9 9,1 8,0 6,3
1413 Hyllestad 15,0 3,5 2,7 4,1 0,7 4,0 2,9 -3,5 0,3
1416 Høyanger 51,8 17,9 8,4 9,4 3,6 12,5 -1,4 -6,2 -5,5
1417 Vik 46,1 11,2 4,9 6,6 2,1 21,3 -1,8 -4,3 -1,7
1418 Balestrand 15,3 4,5 2,7 3,2 0,9 4,0 -0,9 -8,0 -11,2
1419 Leikanger 32,7 4,9 3,9 14,4 1,0 8,4 -5,7 -12,9 -17,7
1420 Sogndal 79,5 17,8 12,9 18,8 3,6 26,5 5,4 -1,2 -3,8
1421 Aurland 38,7 20,4 3,5 4,0 3,8 7,0 8,9 4,4 3,2
1422 Lærdal 30,2 12,3 4,2 3,7 2,3 7,7 2,2 -0,4 2,1
1424 Årdal 77,6 27,0 11,9 9,6 5,4 23,8 3,1 1,6 0,2
1426 Luster 66,3 28,3 7,9 8,5 5,3 16,4 3,0 0,0 -1,3
1428 Askvoll 29,9 7,8 6,3 4,3 1,6 10,0 4,8 -4,4 -1,3
1429 Fjaler 29,2 5,9 4,5 5,1 1,2 12,6 6,6 -7,8 -5,9
1430 Gaular 28,3 6,4 5,2 6,9 1,3 8,7 9,3 2,1 -3,8
1431 Jølster 26,0 7,3 5,2 3,8 1,4 8,3 8,1 -0,8 -2,5
1432 Førde  247,1 31,3 25,2 66,4 6,4  117,6 15,3 -0,2 1,9
1433 Naustdal 22,4 5,9 5,0 2,4 1,2 7,9 11,5 1,2 -3,4
1438 Bremanger 54,1 15,0 8,4 6,6 3,0 21,1 -13,2 -16,0 -14,3
1439 Vågsøy 88,1 18,3 13,9 14,1 3,6 38,1 8,8 -2,0 -3,5
1441 Selje 34,1 7,8 6,5 3,8 1,5 14,5 20,9 3,9 0,4
1443 Eid 62,2 13,2 10,5 9,5 2,7 26,3 8,1 -3,0 1,8
1444 Hornindal 9,3 2,8 2,0 1,3 0,5 2,6 8,9 4,3 -0,3
1445 Gloppen  106,9 17,2 12,9 11,0 3,4 62,3 9,3 27,1 32,0
1449 Stryn 83,7 15,8 12,6 18,7 3,2 33,5 -3,4 -2,5 -1,7
                   
15 Møre og Romsdal 3 932,1  730,2  559,4  865,4  148,0 1 629,1 14,7 4,7 2,9
1502 Molde  446,3 72,9 57,3  147,1 15,1  153,9 14,2 1,3 2,8
1504 Ålesund  842,6  130,0 99,8  199,3 26,2  387,4 17,8 10,4 -1,8
1505 Kristiansund 1  347,6 69,0 57,6 61,7 14,5  144,7 27,4 17,4 18,3
1511 Vanylven 40,7 9,8 7,6 9,4 2,0 11,8 14,2 3,2 1,2
1514 Sande 36,6 8,2 6,7 7,8 1,7 12,3 18,6 5,9 3,3
1515 Herøy  193,6 37,5 29,4 41,1 7,4 78,2 16,6 10,5 13,3
1516 Ulstein  145,9 21,1 16,3 68,7 4,1 35,8 26,3 -1,9 -4,3
1517 Hareid 66,2 12,5 10,6 15,1 2,6 25,4 15,0 4,4 7,5
1519 Volda  107,7 21,5 16,5 24,6 4,3 40,7 17,5 7,6 10,5
1520 Ørsta  148,9 26,4 20,8 29,2 5,4 67,1 15,0 2,2 -0,7
1523 Ørskog 29,4 5,6 4,6 6,0 1,1 12,0 23,1 6,0 1,6
1524 Norddal 23,9 9,3 3,3 4,4 1,8 5,0 3,2 2,6 3,5
1525 Stranda 56,2 11,7 8,8 11,2 2,4 22,1 13,2 3,6 1,3
1526 Stordal 11,2 2,3 1,7 3,3 0,4 3,4 -5,6 -3,1 -4,1
1528 Sykkylven  154,4 19,1 15,2 28,0 3,8 88,2 7,6 -5,1 -1,4
1529 Skodje 42,6 9,2 7,7 7,7 1,9 16,1 16,6 6,0 10,7
1531 Sula  102,2 20,0 16,6 18,1 4,1 43,4 17,9 5,5 10,3
1532 Giske 85,1 20,6 17,3 10,8 4,2 32,2 14,9 4,4 3,3
1534 Haram  131,6 27,1 20,9 28,9 5,5 49,2 10,6 -0,8 0,1
1535 Vestnes 85,9 16,9 13,5 18,3 3,4 33,8 10,9 2,6 4,7
1539 Rauma  105,8 19,7 14,3 20,1 3,9 47,8 1,0 1,5 -1,1
1543 Nesset 37,0 12,9 5,5 6,7 2,5 9,5 3,8 -2,5 -0,1
1545 Midsund 26,4 6,2 5,0 4,9 1,2 9,0 23,1 15,2 9,8
1546 Sandøy 37,0 5,4 3,9 4,2 1,0 22,4 88,4 26,4 26,4
1547 Aukra 51,3 11,8 9,7 6,6 2,4 20,8 2,5 -13,5 -14,8
1548 Fræna  150,4 23,1 19,3 21,5 4,8 81,7 17,0 3,9 7,9
1551 Eide 40,4 8,0 6,5 8,7 1,6 15,6 8,2 -0,4 -3,1
1554 Averøy 66,2 15,0 12,7 10,8 3,1 24,6 11,0 2,0 2,5
1557 Gjemnes 23,0 6,2 4,8 3,9 1,3 6,8 2,8 -5,9 -8,7
1560 Tingvoll 28,1 6,1 5,1 3,9 1,3 11,6 5,5 -3,8 -6,8
1563 Sunndal 90,3 26,5 13,9 13,2 5,3 31,4 3,6 3,3 -1,3
1566 Surnadal 87,0 15,3 9,6 10,7 3,1 48,3 -5,6 -7,9 -4,0
1567 Rindal 20,1 6,0 3,0 2,5 1,1 7,6 1,6 1,5 4,9
1571 Halsa 15,8 3,5 2,7 1,7 0,7 7,2 -18,3 -1,8 -4,1
1573 Smøla 20,2 5,7 4,5 1,9 1,1 7,1 -1,9 -3,6 -8,3
1576 Aure 34,6 8,3 6,8 3,2 1,7 14,6 11,7 2,3 1,8
                   
16 Sør-Trøndelag 4 345,9  763,8  595,4 1 035,0  159,5 1 792,2 9,3 1,4 1,3
1601 Trondheim 3 080,8  474,8  376,1  828,5  100,3 1 301,1 9,8 2,0 2,3
1612 Hemne 42,5 10,5 7,8 5,0 2,1 17,1 -0,5 0,8 -0,1
1613 Snillfjord 9,4 2,7 2,0 1,1 0,5 3,1 9,3 6,7 4,2
1617 Hitra 38,8 9,3 7,9 4,1 1,9 15,6 4,6 6,7 2,8
1620 Frøya 86,8 10,8 9,4 6,0 2,2 58,6 33,3 16,5 12,6
1621 Ørland 58,9 11,1 8,7 10,7 2,3 26,0 5,8 -11,7 -8,5
1622 Agdenes 15,3 3,2 2,6 5,1 0,7 3,7 1,1 -3,9 -5,7
1624 Rissa 65,2 13,3 10,8 14,8 2,7 23,6 13,7 0,3 2,4
1627 Bjugn 41,8 9,0 7,6 7,8 1,9 15,4 5,6 -7,1 -1,7
1630 Åfjord 30,2 6,8 5,4 4,7 1,4 12,0 6,3 0,6 -4,3
1632 Roan 6,9 2,0 1,6 0,6 0,4 2,2 -4,4 -7,7 -3,6
1633 Osen 9,7 2,5 2,1 0,8 0,5 3,8 -4,7 -5,6 -5,5
1634 Oppdal 68,6 16,4 11,1 10,0 3,3 27,7 3,1 2,3 -1,4
1635 Rennebu 24,8 8,8 4,3 2,8 1,7 7,2 4,5 7,2 9,2
1636 Meldal 36,2 8,0 5,8 7,1 1,6 13,8 3,9 0,2 -7,8
1638 Orkdal  134,2 25,3 20,2 32,3 5,3 51,1 8,6 -4,8 0,3
1640 Røros 64,7 13,5 10,1 10,9 2,7 27,6 0,3 1,3 -3,9
1644 Holtålen 16,8 4,3 3,6 1,9 0,9 6,1 -3,6 -2,7 -5,0
1648 Midtre Gauldal 57,7 12,9 10,2 12,0 2,6 20,0 10,8 4,8 0,1
1653 Melhus  148,9 34,5 28,3 25,7 7,3 53,2 9,5 1,4 3,9
1657 Skaun 53,7 14,0 12,3 7,1 2,9 17,3 6,1 -1,0 -4,0
1662 Klæbu 60,9 16,2 11,4 9,1 3,4 20,8 7,1 -5,1 -7,4
1663 Malvik  131,6 32,8 27,6 17,2 7,0 46,9 8,9 0,9 -0,5
1664 Selbu 46,1 11,5 6,8 8,9 2,2 16,7 21,7 13,9 8,0
1665 Tydal 15,5 9,6 1,5 1,0 1,8 1,7 -4,2 -0,5 -1,0
                   
17 Nord-Trøndelag 1 451,5  287,5  232,8  284,0 59,5  587,7 5,5 -4,4 -4,5
1702 Steinkjer  343,6 44,4 35,9 67,1 9,1  187,1 8,2 -1,7 -4,8
1703 Namsos  126,1 29,6 24,5 13,8 6,1 52,0 3,1 2,8 1,1
1711 Meråker 23,8 6,5 4,2 5,3 1,3 6,4 -12,9 -23,3 -21,5
1714 Stjørdal  229,1 48,6 39,8 46,8 10,1 83,8 10,8 -0,7 4,4
1717 Frosta 19,1 4,4 3,6 3,9 0,9 6,3 9,7 4,7 -0,3
1718 Leksvik 37,8 7,2 5,9 8,7 1,5 14,5 4,3 -7,3 -4,6
1719 Levanger  199,2 39,7 33,0 53,4 8,3 64,9 2,6 -1,7 -4,2
1721 Verdal  154,0 29,6 24,9 40,3 6,2 53,1 3,7 -4,9 -7,1
1723 Mosvik 6,3 1,9 1,4 1,1 0,4 1,5 -7,6 -20,2 -18,1
1724 Verran 28,5 6,1 4,6 10,6 1,3 6,0 15,0 -4,2 -5,5
1725 Namdalseid 11,5 3,1 2,7 1,4 0,6 3,6 1,6 2,4 2,4
1729 Inderøy 51,4 12,3 10,2 9,3 2,6 17,0 5,6 -3,2 -2,8
1736 Snåsa 15,3 4,5 3,3 2,1 0,9 4,5 -2,7 -5,2 -1,0
1738 Lierne 10,9 3,5 2,4 1,4 0,7 2,9 -8,9 -15,4 -16,2
1739 Røyrvik 4,1 1,3 0,9 0,5 0,3 1,1 -32,5 -51,9 -48,3
1740 Namsskogan 7,6 2,8 1,6 0,8 0,5 1,9 -40,4 -58,5 -55,9
1742 Grong 22,7 7,0 4,3 2,5 1,4 7,5 -11,5 -14,3 -15,5
1743 Høylandet 10,7 2,7 2,2 1,2 0,5 4,1 0,8 -0,1 -2,1
1744 Overhalla 34,2 8,0 6,6 4,4 1,6 13,6 3,3 -0,6 5,1
1748 Fosnes 4,5 1,3 1,1 0,5 0,3 1,4 -6,2 -5,7 -7,7
1749 Flatanger 11,2 2,3 1,9 0,9 0,5 5,6 19,8 -5,0 -2,0
1750 Vikna 50,0 9,2 7,9 3,9 1,9 27,0 25,5 -1,7 1,2
1751 Nærøy 45,5 10,5 8,8 3,7 2,2 20,3 15,2 2,1 -2,6
1755 Leka 4,4 1,2 1,1 0,3 0,3 1,6 -3,8 6,3 3,7
                   
18 Nordland 2 855,1  669,2  463,9  311,0  137,3 1 273,6 3,7 4,5 5,0
1804 Bodø  607,3  128,4  104,5  117,0 27,4  230,0 -1,8 2,4 6,0
1805 Narvik  231,1 54,8 38,9 16,8 11,5  109,2 -10,5 -5,1 0,7
1811 Bindal 13,2 4,7 2,6 1,4 0,9 3,5 -14,6 -20,7 -20,1
1812 Sømna 14,4 3,6 3,2 1,5 0,7 5,4 5,0 2,4 -1,9
1813 Brønnøy 70,9 16,8 14,2 7,4 3,5 29,1 1,2 -2,6 1,0
1815 Vega 9,0 2,3 1,9 0,8 0,5 3,5 4,3 -4,3 -2,5
1816 Vevelstad 3,3 0,9 0,8 0,3 0,2 1,0 12,0 -0,2 1,9
1818 Herøy 15,2 3,9 3,2 1,5 0,8 5,8 1,4 2,6 0,2
1820 Alstahaug 60,9 15,4 13,3 3,6 3,3 25,3 -14,4 -11,6 -9,9
1822 Leirfjord 15,2 4,3 3,8 1,3 0,9 4,9 7,0 17,3 9,9
1824 Vefsn  259,8 34,6 26,3 14,5 7,2  177,3 12,2 -0,4 2,1
1825 Grane 12,2 4,1 2,4 1,0 0,8 3,8 0,2 3,9 4,2
1826 Hattfjelldal 13,6 4,4 2,1 1,4 0,8 4,9 7,5 13,5 11,1
1827 Dønna 12,4 3,5 3,0 1,0 0,7 4,2 7,5 6,4 11,4
1828 Nesna 12,6 3,3 2,9 1,9 0,7 3,9 -20,5 -3,1 -3,6
1832 Hemnes 51,9 24,7 7,4 3,1 4,7 12,0 -3,2 0,9 0,7
1833 Rana  312,1 80,3 48,1 38,6 16,2  128,9 9,7 15,5 8,9
1834 Lurøy 38,3 4,9 4,0 1,9 1,0 26,5 57,2 14,6 13,6
1835 Træna 4,2 1,0 0,9 0,5 0,2 1,6 -18,9 -28,6 -29,8
1836 Rødøy 15,0 3,2 2,2 1,1 0,6 7,8 11,9 -1,8 -1,8
1837 Meløy  110,2 42,0 13,4 12,2 8,1 34,4 47,9 66,9 64,4
1838 Gildeskål 20,8 6,6 3,5 1,8 1,3 7,7 4,0 2,1 1,3
1839 Beiarn 12,5 6,3 1,6 1,0 1,2 2,2 7,3 17,1 17,0
1840 Saltdal 45,2 10,9 8,6 4,3 2,2 19,1 5,8 -1,6 -2,7
1841 Fauske  151,9 31,6 17,9 8,4 6,3 87,7 22,6 10,4 11,5
1845 Sørfold 58,3 13,5 3,7 2,2 2,6 36,3 8,9 12,1 11,3
1848 Steigen 18,6 5,2 4,1 2,2 1,1 6,0 -2,1 -3,5 -0,1
1849 Hamarøy 25,3 6,5 3,2 1,7 1,3 12,7 0,0 -0,7 -2,5
1850 Tysfjord 19,8 7,4 3,7 1,6 1,5 5,8 3,3 13,9 15,3
1851 Lødingen 21,3 5,9 4,7 1,8 1,2 7,7 1,7 0,3 3,7
1852 Tjeldsund 9,4 2,8 2,2 0,6 0,6 3,2 -12,5 -15,0 -13,2
1853 Evenes 14,5 3,2 2,2 1,1 0,7 7,3 18,5 5,3 6,1
1854 Ballangen 19,4 5,5 4,4 1,7 1,1 6,7 -1,1 0,7 -1,6
1856 Røst 8,2 1,5 1,2 0,7 0,3 4,5 46,8 7,2 10,5
1857 Værøy 11,1 1,7 1,4 0,7 0,3 6,9 4,9 -17,2 -15,4
1859 Flakstad 10,4 2,8 2,2 1,0 0,6 3,8 -12,5 -16,5 -11,8
1860 Vestvågøy 92,7 23,0 19,5 8,2 4,8 37,1 1,0 -2,2 -0,1
1865 Vågan 92,8 19,6 17,0 10,6 4,1 41,5 -1,8 -3,9 -7,2
1866 Hadsel 86,0 18,3 15,9 6,2 3,8 41,9 21,2 2,3 -1,2
1867 Bø 23,2 6,0 5,2 2,5 1,2 8,3 4,3 6,4 7,1
1868 Øksnes 54,4 11,5 10,1 5,3 2,4 25,0 -17,7 -3,5 -4,1
1870 Sortland  107,3 22,3 19,1 10,8 4,6 50,5 1,5 -3,4 -0,2
1871 Andøy 55,7 12,3 10,2 6,9 2,6 23,8 0,9 -3,1 -6,4
1874 Moskenes 13,6 4,0 3,2 1,0 0,8 4,6 6,5 7,2 4,6
                   
19 Troms Romsa 1 811,7  402,0  324,4  238,1 83,9  763,2 0,9 -2,0 -2,5
1901 Harstad  258,0 58,4 48,0 25,3 12,3  114,0 -6,3 -4,0 -5,5
1902 Tromsø  991,3  181,8  151,1  173,6 38,3  446,6 3,0 -1,0 -2,2
1911 Kvæfjord 24,6 6,7 5,7 2,7 1,4 8,1 -5,7 -1,2 -1,3
1913 Skånland 25,0 6,4 5,4 1,8 1,4 9,9 6,1 1,1 -1,1
1915 Bjarkøy 3,6 0,9 0,8 0,4 0,2 1,3 -8,0 -9,4 -4,0
1917 Ibestad 11,7 3,0 2,3 1,0 0,6 4,8 -26,2 -5,9 -10,4
1919 Gratangen 10,0 2,1 1,8 0,9 0,4 4,7 22,9 2,1 -3,7
1920 Lavangen 6,3 1,8 1,5 0,6 0,4 2,1 -4,1 -5,4 -4,0
1922 Bardu 44,0 17,0 8,4 2,5 3,4 12,7 -1,3 -1,3 -2,8
1923 Salangen 17,1 5,0 4,2 1,0 1,0 5,8 -2,5 2,9 4,1
1924 Målselv 65,4 18,4 13,9 5,2 3,8 24,2 -7,7 -9,2 -4,9
1925 Sørreisa 32,2 7,3 6,2 2,7 1,5 14,4 0,1 -7,7 -7,2
1926 Dyrøy 8,5 2,3 2,0 0,7 0,5 2,9 -6,1 -7,8 -8,0
1927 Tranøy 11,0 3,0 2,6 1,1 0,6 3,7 1,9 3,0 4,2
1928 Torsken 7,4 2,1 1,9 0,8 0,4 2,3 -3,3 -4,2 -6,2
1929 Berg 9,6 2,7 2,2 1,0 0,6 3,1 6,3 6,7 10,8
1931 Lenvik  111,8 26,5 22,2 11,1 5,4 46,5 0,5 -2,4 1,2
1933 Balsfjord 41,1 11,1 9,4 3,6 2,3 14,7 3,5 2,0 2,3
1936 Karlsøy 14,2 5,1 4,5 0,0 1,0 3,5 -5,0 -12,7 -13,7
1938 Lyngen 21,7 6,7 5,7 1,9 1,4 6,0 17,3 3,9 1,3
1939 Storfjord 17,0 7,9 4,4 0,0 1,6 3,2 23,5 16,5 14,0
1940 Gáivuotna Kåfjord 13,8 5,9 3,9 0,0 1,2 2,9 5,8 -0,7 2,0
1941 Skjervøy 21,0 6,5 5,7 0,2 1,4 7,3 10,6 -0,8 2,0
1942 Nordreisa 36,5 10,3 8,3 0,0 2,2 15,7 17,3 -3,1 -6,5
1943 Kvænangen 8,9 3,3 2,3 0,0 0,7 2,7 -21,1 -21,3 -18,2
                   
20 Finnmark Finnmárku  632,1  191,6  153,9 5,6 40,4  240,5 5,4 -2,2 -2,3
2002 Vardø 15,6 5,7 4,8 0,0 1,2 3,9 0,4 -7,3 -6,1
2003 Vadsø 58,7 15,2 12,5 0,0 3,2 27,8 15,9 -4,1 -3,8
2004 Hammerfest  119,0 34,2 28,1 2,8 7,4 46,5 5,2 -6,2 -5,4
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 16,4 6,1 5,0 0,0 1,3 3,9 9,3 5,3 1,8
2012 Alta  158,4 45,4 35,7 0,4 9,4 67,5 8,8 -1,0 -3,7
2014 Loppa 6,2 2,3 1,9 0,0 0,5 1,5 12,2 11,1 5,3
2015 Hasvik 7,6 2,7 2,3 0,1 0,6 1,9 41,8 30,5 26,1
2017 Kvalsund 6,8 2,8 1,8 0,0 0,6 1,7 -1,5 -3,9 -7,1
2018 Måsøy 10,6 3,8 3,1 0,0 0,8 3,0 -53,5 2,1 2,3
2019 Nordkapp 23,3 7,8 6,7 0,0 1,7 7,1 -0,5 -9,2 -4,9
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 31,1 9,9 8,4 0,1 2,1 10,6 7,2 -3,6 -0,6
2021 Kárásjohka - Karasjok 16,3 5,6 5,1 0,2 1,2 4,1 -12,3 -13,9 -10,3
2022 Lebesby 11,3 4,4 2,5 0,0 0,9 3,6 4,6 1,2 0,6
2023 Gamvik 6,7 2,3 2,0 0,0 0,5 1,9 -6,9 -5,8 -10,0
2024 Berlevåg 6,7 2,5 2,0 0,1 0,5 1,7 4,3 -0,3 -0,3
2025 Deatnu Tana 22,7 7,1 6,0 0,0 1,5 8,1 5,5 8,2 6,4
2027 Unjárga Nesseby 4,6 1,7 1,4 0,0 0,4 1,1 -7,9 -15,3 -14,4
2028 Båtsfjord 17,5 5,3 4,6 1,3 1,1 5,2 -0,1 -11,5 -7,9
2030 Sør-Varanger 92,5 26,9 19,8 0,7 5,7 39,5 16,6 3,6 4,3
                   
23 Kontinentalsokkelen  426,2 77,5 45,0 81,9 7,5  214,4 -145,9 38,0 -36,7
2311 Nordsjøen -141,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -141,8 -91,3 . .
2312 Stavanger  568,1 77,5 45,0 81,9 7,5  356,2 -19,6 38,0 -36,7
1  Frċ 1. januar 2008 vart kommunane 1503 Kristiansund og 1556 Frei i Møre og Romsdal fylke slått saman til ein ny kommune 1505 Kristiansund. Endringstala frċ 2007 til 2008 er baserte på summen av 1503 og 1556 for kommune 1505.

Standardtegn i tabeller