Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

5 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-februar. 2007 og 2008. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008
I alt 74 314     87 089 17,2 13 526 13 856 2,4 2 751 2 836 3,1
                   
01 Østfold 3 136 3 586 14,3  642  649 1,1  131  134 1,9
02 Akershus 8 958 11 275 25,9 1 585 1 632 2,9  332  336 1,2
03 Oslo 16 574 19 170 15,7 1 853 1 961 5,8  364  403 10,6
04 Hedmark 1 995 2 193 9,9  430  434 0,9 89 89 0,3
05 Oppland 2 048 2 294 12,0  461  454 -1,5 93 92 -1,6
06 Buskerud 3 585 3 940 9,9  721  730 1,2  145  148 2,5
07 Vestfold 2 907 3 071 5,7  574  566 -1,2  116  116 0,4
08 Telemark 2 109 2 379 12,8  477  491 2,9 95  100 4,6
09 Aust-Agder 1 246 1 456 16,8  282  294 4,3 57 60 4,9
10 Vest-Agder 2 242 2 735 22,0  458  478 4,3 94 97 3,4
11 Rogaland 7 680 9 775 27,3 1 253 1 313 4,8  254  272 7,1
12 Hordaland 7 439 8 276 11,3 1 389 1 392 0,2  279  286 2,5
14 Sogn og Fjordane 1 399 1 486 6,2  347  341 -1,8 69 68 -1,5
15 Møre og Romsdal 3 428 3 932 14,7  698  730 4,7  144  148 2,9
16 Sør-Trøndelag 3 975 4 346 9,3  753  764 1,4  158  160 1,3
17 Nord-Trøndelag 1 376 1 452 5,5  301  288 -4,5 62 60 -4,5
18 Nordland 2 753 2 855 3,7  640  669 4,5  131  137 5,0
19 Troms Romsa 1 796 1 812 0,9  410  402 -2,0 86 84 -2,6
20 Finnmark Finnmárku  600  632 5,4  196  192 -2,2 41 40 -2,4
23 Kontinentalsokkelen -929  426 -145,9 56 78 38,1 12 8 -36,4
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008
I alt 18 939 20 796 9,8 9 570 10 201 6,6 29 529,2 39 401 33,4
                   
01 Østfold  698  778 11,3  475  499 5,2 1 190 1 526 28,3
02 Akershus 2 149 2 458 14,4 1 168 1 240 6,2 3 723 5 609 50,6
03 Oslo 5 268 5 672 7,7 1 289 1 397 8,4 7 800 9 738 24,8
04 Hedmark  476  530 11,3  316  330 4,5  684  809 18,3
05 Oppland  464  457 -1,5  319  333 4,3  711  959 34,9
06 Buskerud  788  875 11,1  496  522 5,1 1 435 1 665 16,0
07 Vestfold  673  709 5,2  416  438 5,3 1 128 1 242 10,1
08 Telemark  466  537 15,1  306  326 6,7  765  925 20,9
09 Aust-Agder  271  307 13,3  187  201 7,6  449  594 32,2
10 Vest-Agder  545  646 18,4  303  330 8,9  842 1 184 40,7
11 Rogaland 2 213 2 891 30,6  880  972 10,6 3 081 4 327 40,4
12 Hordaland 1 689 1 828 8,3  959 1 027 7,0 3 123 3 743 19,9
14 Sogn og Fjordane  276  287 3,9  202  211 4,4  505  580 14,8
15 Møre og Romsdal  764  865 13,3  514  559 8,8 1 308 1 629 24,5
16 Sør-Trøndelag  953 1 035 8,6  556  595 7,1 1 555 1 792 15,2
17 Nord-Trøndelag  296  284 -4,0  222  233 4,9  495  588 18,8
18 Nordland  504  311 -38,2  440  464 5,5 1 039 1 274 22,6
19 Troms Romsa  329  238 -27,7  312  324 4,0  659  763 15,9
20 Finnmark Finnmárku 8 6 -30,9  154  154 -0,1  200  241 20,3
23 Kontinentalsokkelen  109 82 -24,5 56 45 -19,9 -1 162  214 -118,5

Standardtegn i tabeller