Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar 2008. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt 57 728,4 12 092,3 9 377,3 19 400,3 2 485,4 14 373,1 4,6 -3,9 -4,1
                   
01 Østfold 2 630,6  599,1  476,0  744,7  124,1  686,7 7,9 -1,5 -1,2
0101 Halden  255,7 61,0 47,7 67,6 12,7 66,6 3,6 -0,1 0,2
0104 Moss  352,4 80,8 64,4 86,8 17,1  103,3 20,9 12,9 13,4
0105 Sarpsborg  509,7  111,3 90,1  159,4 23,3  125,6 7,3 -3,2 -3,1
0106 Fredrikstad  770,6  165,8  131,0  248,1 34,3  191,3 9,1 -2,2 -1,9
0111 Hvaler 26,0 8,3 6,0 2,3 1,6 7,8 -14,4 -15,7 -15,8
0118 Aremark 7,4 2,3 1,6 0,8 0,5 2,3 -22,9 -20,0 -20,1
0119 Marker 26,5 6,7 5,1 6,5 1,3 6,9 2,8 -4,4 -4,6
0121 Rømskog 6,0 1,4 1,1 1,7 0,3 1,6 -0,4 -15,1 -15,4
0122 Trøgstad 42,5 11,5 8,9 8,0 2,3 11,9 12,4 4,9 5,0
0123 Spydeberg 50,2 11,6 9,4 13,3 2,4 13,5 12,3 4,2 4,4
0124 Askim  141,6 33,2 27,0 37,9 6,8 36,8 14,6 6,9 7,2
0125 Eidsberg  102,5 23,4 18,5 30,5 4,7 25,4 10,1 2,1 2,2
0127 Skiptvet 26,8 7,3 6,0 4,2 1,5 7,8 9,4 2,0 2,0
0128 Rakkestad 63,3 15,2 11,7 17,5 3,0 15,9 9,3 2,8 2,7
0135 Råde 60,8 15,1 11,9 13,3 3,1 17,5 3,3 -2,8 -2,6
0136 Rygge  112,1 23,8 18,9 35,9 4,9 28,6 -17,1 -32,7 -33,1
0137 Våler 35,1 9,3 7,6 5,2 1,9 11,0 6,1 -0,9 -0,8
0138 Hobøl 41,4 11,2 9,1 5,8 2,4 12,9 9,5 -0,2 0,3
                   
02 Akershus 7 915,1 1 575,4 1 201,7 2 404,1  324,4 2 409,5 15,9 0,4 0,7
0211 Vestby  160,0 36,5 30,5 40,6 7,7 44,7 8,5 -0,8 -0,5
0213 Ski  332,5 81,2 63,6 70,5 16,8  100,5 6,5 -3,8 -3,5
0214 Ås  189,0 40,8 31,8 60,1 8,6 47,8 12,9 6,2 6,7
0215 Frogn  155,1 41,1 32,0 20,0 8,5 53,4 6,2 1,7 2,0
0216 Nesodden  179,4 45,0 36,7 29,6 9,5 58,5 11,8 -0,5 0,1
0217 Oppegård  364,4 78,7 61,0  103,0 16,3  105,3 5,7 -1,7 -1,7
0219 Bærum 2 723,3  409,2  285,4  978,6 81,7  968,5 35,6 3,8 4,2
0220 Asker  937,3  185,1  132,2  326,2 37,7  256,0 3,8 -4,8 -3,9
0221 Aurskog-Høland  118,5 29,8 24,6 25,3 6,2 32,7 8,9 -1,5 -1,3
0226 Sørum  152,0 38,4 30,3 29,2 8,0 46,1 12,2 2,9 3,1
0227 Fet  118,9 32,2 25,7 14,9 6,7 39,4 22,2 17,1 17,4
0228 Rælingen  160,8 44,0 36,4 16,2 9,3 55,0 11,2 2,3 2,8
0229 Enebakk  100,4 24,8 21,1 19,9 5,2 29,5 12,9 2,1 2,4
0230 Lørenskog  508,6 96,5 76,7  193,6 20,5  121,4 7,2 -1,5 -1,2
0231 Skedsmo  625,9  135,3  104,4  202,5 28,3  155,4 13,9 3,7 4,0
0233 Nittedal  252,6 58,9 47,6 67,0 12,3 66,8 5,1 -1,3 -1,0
0234 Gjerdrum 57,1 15,0 12,0 8,4 3,1 18,6 9,1 0,7 1,1
0235 Ullensaker  360,6 74,5 60,1  123,0 15,7 87,3 8,3 2,5 2,8
0236 Nes  161,8 42,7 35,5 26,2 8,8 48,7 10,4 2,0 2,3
0237 Eidsvoll  138,6 34,5 28,5 29,0 7,1 39,5 -14,3 -23,3 -22,9
0238 Nannestad 97,2 25,8 21,3 15,6 5,4 29,1 10,3 2,0 2,4
0239 Hurdal 20,9 5,3 4,3 4,8 1,1 5,5 6,9 -2,6 -2,3
                   
0301 Oslo 11 541,8 1 931,9 1 376,9 5 460,9  396,9 2 375,1 10,0 5,6 5,6
                   
04 Hedmark 1 720,3  399,6  314,2  499,6 82,0  424,9 4,5 -2,2 -2,1
0402 Kongsvinger  154,6 37,5 29,5 42,9 7,6 37,0 5,5 -0,9 -0,6
0403 Hamar  328,2 67,2 51,2  119,7 14,0 76,1 -0,8 -8,1 -7,9
0412 Ringsaker  353,0 67,3 53,9  145,1 13,9 72,8 5,3 -1,2 -1,0
0415 Løten 55,7 14,6 12,1 10,0 3,0 16,0 7,4 -0,4 -0,1
0417 Stange  153,5 39,0 31,7 31,1 8,1 43,7 7,3 -1,1 -1,0
0418 Nord-Odal 39,0 9,8 8,1 8,9 2,0 10,1 6,2 -3,6 -3,2
0419 Sør-Odal 59,9 14,9 11,8 14,3 3,1 15,8 5,1 -9,7 -9,6
0420 Eidskog 49,0 12,0 9,7 12,5 2,4 12,3 14,6 0,1 0,4
0423 Grue 38,7 10,1 7,7 8,6 2,0 10,3 6,2 1,2 1,3
0425 Åsnes 51,3 13,9 10,6 10,2 2,8 13,9 5,6 -1,0 -0,8
0426 Våler 30,7 7,3 5,8 8,7 1,5 7,4 6,5 -2,2 -2,3
0427 Elverum  182,9 43,3 34,4 48,2 9,0 48,1 9,0 0,5 0,8
0428 Trysil 57,4 15,6 11,0 14,0 3,1 13,7 9,6 8,9 8,7
0429 Åmot 35,0 9,8 7,5 5,3 2,0 10,3 3,0 -1,7 -1,5
0430 Stor-Elvdal 17,6 5,3 3,8 2,2 1,0 5,2 -2,1 -2,9 -3,1
0432 Rendalen 12,3 3,7 2,7 1,7 0,7 3,4 -2,4 -1,9 -2,2
0434 Engerdal 8,5 2,4 1,9 1,5 0,5 2,2 -8,5 -10,1 -10,2
0436 Tolga 10,0 2,8 2,3 1,5 0,6 2,9 0,8 -1,9 -1,9
0437 Tynset 43,8 11,8 9,5 7,7 2,4 12,3 1,5 2,7 2,7
0438 Alvdal 17,5 5,1 3,9 2,3 1,0 5,2 6,2 11,7 10,2
0439 Folldal 10,5 3,0 2,4 1,5 0,6 2,9 -7,5 -10,0 -10,7
0441 Os 11,3 3,1 2,6 1,9 0,6 3,1 -13,0 -16,9 -16,9
                   
05 Oppland 1 669,9  396,8  317,4  445,2 81,0  429,6 5,0 -3,4 -3,2
0501 Lillehammer  288,6 61,7 47,7 98,1 12,7 68,4 6,2 -4,0 -3,8
0502 Gjøvik  296,9 65,1 51,7 82,5 13,5 84,1 10,9 -1,7 -1,5
0511 Dovre 19,5 5,6 4,4 2,6 1,1 5,7 33,8 21,3 21,3
0512 Lesja 14,1 4,1 3,2 2,1 0,8 3,9 -6,4 -1,2 -1,4
0513 Skjåk 16,3 4,6 3,5 2,8 0,9 4,5 -4,4 -2,4 -2,5
0514 Lom 18,6 5,1 4,0 3,5 1,0 5,1 2,4 5,1 4,6
0515 Vågå 18,6 5,3 4,4 2,1 1,1 5,7 -29,7 -29,0 -29,0
0516 Nord-Fron 50,9 12,1 10,0 13,7 2,4 12,6 0,6 -3,6 -3,4
0517 Sel 41,6 11,7 9,6 6,3 2,4 11,5 -1,7 -2,5 -2,3
0519 Sør-Fron 17,0 3,8 5,3 5,6 0,8 1,5 -30,1 -42,5 -38,4
0520 Ringebu 36,9 9,4 6,6 10,5 1,8 8,6 2,1 -3,4 -3,8
0521 Øyer 44,5 11,8 9,1 9,9 2,4 11,3 16,4 8,0 7,9
0522 Gausdal 50,0 12,6 9,9 12,9 2,5 12,1 8,2 0,2 0,1
0528 Østre Toten  125,8 30,8 25,2 29,9 6,3 33,7 7,5 -0,6 -0,3
0529 Vestre Toten  138,5 28,8 23,2 49,3 6,1 31,1 11,7 -1,7 -1,2
0532 Jevnaker 54,0 12,0 9,8 16,4 2,5 13,3 -4,4 -14,7 -14,4
0533 Lunner 79,0 21,0 17,9 11,0 4,4 24,6 8,9 0,8 1,1
0534 Gran  125,6 29,6 24,2 34,4 6,0 31,4 3,0 -5,5 -5,3
0536 Søndre Land 43,2 11,0 9,1 9,1 2,3 11,7 7,8 -0,7 -0,5
0538 Nordre Land 52,3 13,0 10,4 13,3 2,7 12,9 4,9 -0,5 0,2
0540 Sør-Aurdal 21,3 6,2 4,7 3,3 1,2 6,0 -1,9 -2,0 -2,1
0541 Etnedal 8,7 2,7 1,8 1,3 0,5 2,4 -9,0 -5,4 -5,7
0542 Nord-Aurdal 56,5 13,5 10,2 17,0 2,7 13,1 0,7 -8,1 -7,9
0543 Vestre Slidre 16,2 4,8 3,6 2,1 0,9 4,7 -1,3 -2,7 -2,9
0544 Øystre Slidre 23,6 7,1 5,2 3,5 1,4 6,5 -3,1 -1,9 -1,0
0545 Vang 11,9 3,5 2,6 2,1 0,7 3,1 -3,3 -2,2 -2,3
                   
06 Buskerud 2 901,1  664,5  512,2  823,5  135,9  765,0 8,1 1,4 1,6
0602 Drammen  776,7  169,9  130,4  239,2 35,2  202,0 10,6 7,2 7,7
0604 Kongsberg  371,1 71,6 53,7  147,4 14,8 83,7 10,4 -1,5 -1,3
0605 Ringerike  293,3 68,4 51,9 84,4 14,0 74,5 2,2 -2,1 -1,9
0612 Hole 61,6 14,8 9,4 12,6 2,5 22,2 6,1 1,4 -0,1
0615 Flå 8,6 2,6 1,8 1,5 0,5 2,3 -1,5 -10,9 -11,6
0616 Nes 33,4 8,9 6,2 7,7 1,7 8,9 7,0 4,5 4,8
0617 Gol 44,9 11,4 8,2 10,6 2,2 12,4 2,8 -0,3 -0,7
0618 Hemsedal 19,4 5,1 3,5 5,2 1,0 4,6 -4,4 -8,4 -8,8
0619 Ål 43,1 11,0 8,1 11,0 2,2 10,8 3,2 -0,5 -0,5
0620 Hol 49,0 13,0 8,9 12,8 2,5 11,7 5,6 2,9 2,7
0621 Sigdal 28,6 8,2 5,6 5,8 1,5 7,5 7,3 -0,2 -0,8
0622 Krødsherad 21,1 5,2 3,7 6,6 1,0 4,5 0,3 -10,0 -10,2
0623 Modum  124,0 29,0 23,3 33,4 6,0 32,4 7,8 -1,4 -0,8
0624 Øvre Eiker  159,9 39,1 30,8 37,4 8,1 44,4 8,2 -0,9 -0,6
0625 Nedre Eiker  216,9 53,0 44,6 46,5 11,1 61,7 9,5 3,4 3,9
0626 Lier  296,7 63,4 50,4 94,6 13,0 75,4 7,8 -1,1 -0,8
0627 Røyken  196,5 50,3 40,6 31,7 10,5 63,3 6,4 -1,7 -1,4
0628 Hurum 96,8 23,7 19,4 21,4 4,9 27,4 13,2 2,5 2,9
0631 Flesberg 25,0 6,6 4,9 5,5 1,3 6,6 14,0 3,7 3,9
0632 Rollag 12,8 3,4 2,6 2,8 0,7 3,4 15,6 7,4 7,6
0633 Nore og Uvdal 21,6 5,7 4,2 5,4 1,1 5,2 5,8 2,3 2,1
                   
07 Vestfold 2 372,5  538,4  416,7  689,6  110,3  617,6 4,3 -3,1 -2,9
0701 Horten  285,7 58,8 46,2 98,9 12,2 69,5 6,3 -3,7 -3,7
0702 Holmestrand 92,4 23,1 18,4 19,9 4,9 26,2 5,0 -1,6 -0,9
0704 Tønsberg  478,2 96,2 72,7  180,6 19,9  108,7 -1,5 -4,6 -4,3
0706 Sandefjord  478,7  103,5 79,9  156,6 21,0  117,6 8,0 -1,4 -1,3
0709 Larvik  396,6 96,2 72,9  101,5 19,5  106,5 4,6 -1,7 -1,6
0711 Svelvik 58,1 14,8 12,4 10,4 3,1 17,5 3,9 -3,5 -3,2
0713 Sande 62,8 17,5 13,8 7,9 3,6 19,9 -9,2 -11,7 -11,5
0714 Hof 25,7 6,3 5,3 5,5 1,3 7,3 4,2 -3,6 -3,5
0716 Re 72,1 18,0 14,5 15,8 3,7 20,2 2,0 -7,3 -7,0
0719 Andebu 43,5 11,0 8,8 9,5 2,2 12,0 4,6 -5,2 -5,0
0720 Stokke  107,6 24,4 19,2 31,8 5,0 27,1 10,4 0,6 0,8
0722 Nøtterøy  212,2 52,5 40,5 40,9 10,7 67,7 8,9 -2,4 -2,5
0723 Tjøme 38,1 11,0 8,0 5,0 2,2 11,9 5,4 -2,0 -1,3
0728 Lardal 20,9 5,1 4,1 5,1 1,1 5,4 8,9 -1,4 -1,2
                   
08 Telemark 1 748,0  394,7  310,4  514,1 81,9  447,0 8,6 -1,4 -0,9
0805 Porsgrunn  424,5 91,2 70,6  134,5 19,4  108,9 14,8 2,7 3,5
0806 Skien  549,4  118,8 93,5  173,9 24,6  138,6 8,1 -1,8 -1,4
0807 Notodden  158,0 32,4 25,2 58,1 6,7 35,7 35,0 14,1 14,4
0811 Siljan 20,3 5,3 4,4 3,3 1,1 6,1 7,2 -4,0 -3,8
0814 Bamble  151,1 33,9 27,2 41,8 7,1 41,1 -0,9 -6,2 -5,8
0815 Kragerø 92,2 23,4 18,4 23,2 4,8 22,4 4,7 -1,6 -1,2
0817 Drangedal 31,1 8,1 6,6 6,0 1,7 8,7 6,7 -3,4 -3,2
0819 Nome 43,3 11,3 8,5 8,9 2,3 12,4 -24,6 -25,7 -25,7
0821 Bø 49,3 12,2 9,5 12,4 2,5 12,8 9,8 0,3 0,4
0822 Sauherad 38,0 9,3 7,7 8,7 1,9 10,3 5,5 -1,1 -1,0
0826 Tinn 54,7 14,0 10,8 12,0 2,9 15,0 -1,5 -7,6 -7,3
0827 Hjartdal 9,6 2,8 2,1 1,6 0,5 2,6 -16,4 -16,0 -16,1
0828 Seljord 28,4 7,2 5,5 7,0 1,4 7,3 8,7 9,3 9,1
0829 Kviteseid 21,7 5,5 4,3 5,1 1,1 5,6 0,6 -6,1 -6,0
0830 Nissedal 10,6 2,8 2,1 2,5 0,5 2,7 33,2 11,7 11,5
0831 Fyresdal 11,5 3,0 2,4 2,6 0,6 2,8 10,5 3,4 3,4
0833 Tokke 20,2 4,7 4,5 4,5 1,0 5,5 -7,0 -24,6 -23,1
0834 Vinje 33,9 8,9 6,9 8,0 1,8 8,3 2,8 -0,7 -0,8
                   
09 Aust-Agder 1 045,4  240,1  187,5  294,8 49,2  273,7 6,8 -2,4 -2,2
0901 Risør 65,6 15,0 12,0 16,1 3,1 19,4 14,8 -0,3 -0,1
0904 Grimstad  200,1 44,9 34,0 60,0 9,0 52,1 7,4 -1,5 -1,8
0906 Arendal  452,2 99,9 78,8  135,0 20,8  117,6 10,5 1,3 1,7
0911 Gjerstad 21,3 5,0 4,3 5,7 1,0 5,3 4,5 -1,6 -1,6
0912 Vegårshei 16,9 4,1 3,4 4,2 0,8 4,3 13,0 4,1 4,2
0914 Tvedestrand 53,3 13,1 10,1 13,1 2,7 14,2 5,7 -4,1 -3,9
0919 Froland 15,3 3,1 2,5 5,8 0,6 3,3 -52,5 -69,5 -69,3
0926 Lillesand 92,4 22,1 17,1 23,8 4,5 25,0 6,1 3,4 3,5
0928 Birkenes 40,6 9,8 7,9 10,7 2,0 10,3 12,5 6,8 6,9
0929 Åmli 13,7 3,6 2,8 3,0 0,7 3,6 8,9 0,8 0,7
0935 Iveland 10,4 2,7 2,2 2,2 0,6 2,7 17,2 8,2 8,6
0937 Evje og Hornnes 28,7 7,3 5,6 6,8 1,5 7,5 -2,8 -4,7 -4,5
0938 Bygland 11,2 3,0 2,3 2,2 0,6 3,0 10,8 10,7 11,0
0940 Valle 12,4 3,2 2,4 2,9 0,6 3,2 -11,7 -14,1 -14,7
0941 Bykle 11,3 3,2 2,0 3,2 0,6 2,2 8,9 5,5 5,2
                   
10 Vest-Agder 1 913,5  418,1  319,2  628,5 85,5  462,2 11,1 1,5 1,7
1001 Kristiansand 1 055,8  210,0  157,6  409,5 42,7  236,0 11,6 1,0 1,1
1002 Mandal  145,5 35,0 27,0 38,2 7,2 38,1 9,7 2,2 2,4
1003 Farsund 97,6 24,7 18,9 21,4 5,0 27,5 13,0 6,3 7,2
1004 Flekkefjord 95,9 22,1 16,5 28,8 4,5 24,0 12,8 -2,6 -2,5
1014 Vennesla  116,2 28,2 22,2 28,6 5,9 31,2 9,9 3,6 3,9
1017 Songdalen 52,3 13,0 10,9 12,1 2,7 13,5 7,4 -1,4 -1,0
1018 Søgne 99,2 24,0 19,2 22,5 5,0 28,6 10,4 0,4 0,7
1021 Marnardal 18,3 4,2 3,4 5,2 0,9 4,6 9,6 -2,0 -1,9
1026 Åseral 8,6 2,1 1,5 2,9 0,4 1,7 7,6 -6,8 -7,1
1027 Audnedal 16,2 3,8 3,0 4,7 0,8 4,0 21,3 15,9 16,0
1029 Lindesnes 40,1 10,2 7,8 9,0 2,1 11,0 14,5 5,6 5,7
1032 Lyngdal 74,8 17,7 13,6 21,7 3,6 18,2 12,9 4,2 4,4
1034 Hægebostad 14,8 3,8 2,9 3,5 0,8 3,8 8,0 -1,1 -1,2
1037 Kvinesdal 56,9 14,2 11,1 13,4 2,9 15,2 6,4 3,1 3,3
1046 Sirdal 21,2 5,0 3,4 6,9 1,0 4,7 3,0 -4,8 -4,7
                   
11 Rogaland 4 278,3  706,6  556,7 2 033,4  146,4  835,2 -24,6 -39,9 -40,0
1101 Eigersund  158,5 36,9 28,2 44,5 7,7 41,2 9,1 -0,4 -0,2
1102 Sandnes  818,4  182,6  143,6  224,6 38,4  229,3 8,6 2,4 2,9
1103 Stavanger  536,4 -80,5 -60,0  789,5 -16,7 -95,9 -76,7 -120,3 -120,2
1106 Haugesund  431,5 89,6 70,4  154,3 18,7 98,5 9,5 0,7 0,9
1111 Sokndal 31,7 7,6 5,9 8,0 1,6 8,6 6,8 -2,2 -2,1
1112 Lund 34,6 7,1 5,6 12,9 1,4 7,6 10,8 1,5 1,5
1114 Bjerkreim 23,6 5,8 4,5 5,9 1,1 6,3 12,9 4,9 4,7
1119 Hå  161,7 37,9 29,7 44,4 7,9 41,9 9,9 1,2 1,4
1120 Klepp  169,4 39,6 30,5 45,8 8,2 45,3 2,8 -5,0 -4,9
1121 Time  182,7 44,4 35,0 42,2 9,1 52,0 18,7 9,8 9,9
1122 Gjesdal  101,1 25,5 21,4 19,2 5,3 29,7 10,1 2,5 2,9
1124 Sola  588,0 69,0 50,4  367,2 14,2 87,3 14,8 -3,0 -3,0
1127 Randaberg  134,3 28,4 21,8 41,9 5,9 36,3 6,6 0,1 0,4
1129 Forsand 11,0 2,6 2,0 3,3 0,5 2,7 11,8 -24,4 -24,5
1130 Strand  112,4 27,6 22,3 24,2 5,7 32,7 8,7 -0,4 -0,2
1133 Hjelmeland 26,5 6,9 5,0 6,3 1,3 7,0 10,8 8,3 7,8
1134 Suldal 19,4 5,2 4,0 4,0 1,0 5,2 -44,9 -41,5 -41,6
1135 Sauda 43,8 11,1 8,8 9,3 2,3 12,3 8,3 1,0 1,3
1141 Finnøy 24,2 5,9 4,6 6,0 1,2 6,5 9,4 3,2 3,3
1142 Rennesøy 34,3 8,9 7,2 5,3 1,8 11,0 8,1 -0,5 -0,4
1144 Kvitsøy 5,4 1,3 1,1 1,1 0,3 1,6 35,2 39,6 39,7
1145 Bokn 7,7 2,0 1,4 1,8 0,4 2,2 8,5 -0,3 -0,1
1146 Tysvær 89,9 22,9 19,0 16,9 4,8 26,3 33,6 12,3 12,9
1149 Karmøy  427,4 94,5 76,4  125,2 19,7  111,7 15,9 0,4 0,8
1151 Utsira 2,3 0,5 0,4 0,7 0,1 0,6 26,9 6,2 6,3
1160 Vindafjord  102,0 23,4 17,6 28,9 4,6 27,6 17,3 14,6 14,3
                   
12 Hordaland 5 700,7 1 231,5  964,7 1 784,0  254,8 1 465,8 6,5 -2,3 -1,9
1201 Bergen 3 462,2  699,9  535,9 1 214,5  144,4  867,5 5,8 -3,1 -2,6
1211 Etne 32,9 8,6 6,7 6,4 1,7 9,4 0,5 -3,7 -3,8
1216 Sveio 43,3 11,5 9,6 6,9 2,4 13,0 14,1 5,4 5,6
1219 Bømlo  126,1 27,1 22,1 43,4 5,6 27,9 6,7 -5,3 -5,1
1221 Stord  219,8 42,7 35,1 83,4 9,0 49,6 4,4 -1,5 -0,9
1222 Fitjar 29,1 7,1 5,7 7,1 1,5 7,8 5,6 -3,0 -2,8
1223 Tysnes 24,8 6,2 4,8 5,6 1,2 7,0 8,1 1,3 1,6
1224 Kvinnherad  132,8 30,6 25,0 37,1 6,3 33,7 6,0 -2,9 -2,6
1227 Jondal 12,5 2,5 2,0 4,8 0,5 2,7 19,2 18,4 18,5
1228 Odda 77,0 18,0 13,9 22,2 3,7 19,2 8,8 1,7 1,9
1231 Ullensvang 31,0 7,7 6,1 7,3 1,6 8,2 0,6 -3,9 -3,8
1232 Eidfjord 9,3 2,5 1,9 1,9 0,5 2,5 2,4 -11,8 -10,9
1233 Ulvik 8,7 2,4 1,9 1,4 0,5 2,5 -1,4 -10,6 -9,4
1234 Granvin 7,3 2,0 1,6 1,3 0,4 2,0 -6,9 -8,1 -8,0
1235 Voss  130,9 31,5 24,4 34,9 6,4 33,6 8,5 -1,3 -1,1
1238 Kvam 79,4 19,6 15,1 20,0 4,0 20,8 8,4 0,0 0,1
1241 Fusa 49,2 10,2 7,9 17,9 2,0 11,1 13,5 3,3 3,3
1242 Samnanger 20,7 5,6 4,5 3,2 1,2 6,2 2,0 -7,2 -7,0
1243 Os  160,5 40,3 32,6 30,1 8,4 49,0 5,7 -3,0 -2,7
1244 Austevoll 97,4 21,8 15,7 29,3 4,4 26,1 18,9 7,9 8,1
1245 Sund 63,8 15,5 13,0 12,3 3,2 19,8 25,0 10,7 11,0
1246 Fjell  238,6 54,2 45,0 62,7 11,4 65,3 6,9 -2,9 -2,5
1247 Askøy  217,4 56,2 48,0 36,1 12,0 65,0 6,2 -1,6 -1,2
1251 Vaksdal 33,5 8,5 6,9 7,3 1,8 9,0 11,6 1,1 1,4
1252 Modalen 3,3 0,6 0,5 1,4 0,1 0,6 -14,0 -25,4 -25,4
1253 Osterøy 67,9 16,6 13,2 17,9 3,4 16,8 11,2 0,8 0,9
1256 Meland 59,6 13,9 11,9 14,1 2,9 16,7 8,2 -2,6 -2,2
1259 Øygarden 34,9 10,1 7,0 7,4 2,2 8,1 -0,2 -9,0 -8,3
1260 Radøy 40,3 10,2 8,5 9,1 2,1 10,3 6,5 -2,3 -2,0
1263 Lindås  138,2 35,6 28,7 26,4 7,4 40,0 8,3 0,6 0,9
1264 Austrheim 30,3 7,1 5,3 7,9 1,4 8,6 4,2 -9,1 -9,1
1265 Fedje 4,7 1,4 1,2 0,3 0,3 1,6 -13,5 -10,3 -10,2
1266 Masfjorden 13,3 3,6 2,9 2,2 0,7 3,8 13,1 11,8 12,0
                   
14 Sogn og Fjordane 1 058,8  256,1  202,7  269,3 51,8  278,9 5,3 -0,8 -0,7
1401 Flora  129,4 27,4 22,1 43,8 5,7 30,5 3,1 -9,8 -9,7
1411 Gulen 19,9 4,9 3,9 4,9 1,0 5,3 -1,8 -9,8 -9,7
1412 Solund 7,9 2,3 1,4 1,3 0,5 2,4 -4,6 -8,8 -8,8
1413 Hyllestad 13,9 3,3 2,6 4,1 0,7 3,2 5,4 -3,4 -3,4
1416 Høyanger 42,7 11,2 8,8 8,2 2,3 12,1 25,0 14,2 14,5
1417 Vik 25,5 6,4 4,8 6,6 1,2 6,5 3,3 -0,2 -0,4
1418 Balestrand 12,4 3,0 2,5 3,2 0,6 3,2 -0,7 -2,5 -2,5
1419 Leikanger 29,8 4,9 3,9 14,4 1,0 5,6 -7,0 -11,4 -11,2
1420 Sogndal 66,9 15,9 12,6 18,5 3,2 16,6 6,8 0,9 1,0
1421 Aurland 16,8 4,3 3,4 3,8 0,9 4,4 9,5 5,4 5,4
1422 Lærdal 21,2 5,7 4,4 3,8 1,1 6,1 10,0 6,3 6,2
1424 Årdal 59,9 16,3 12,4 9,2 3,4 18,5 1,7 -3,5 -3,1
1426 Luster 38,7 10,1 7,8 8,4 2,0 10,4 -1,0 -0,9 -1,1
1428 Askvoll 28,2 7,8 6,3 4,2 1,6 8,4 3,0 -2,3 -2,3
1429 Fjaler 21,6 5,5 4,2 5,0 1,1 5,8 -3,9 -8,6 -8,7
1430 Gaular 25,6 6,1 5,0 6,4 1,2 6,8 8,1 0,6 0,5
1431 Jølster 23,3 6,4 5,1 3,9 1,3 6,7 8,5 0,6 0,5
1432 Førde  143,3 27,9 22,7 54,3 5,8 32,6 0,8 -7,6 -7,2
1433 Naustdal 20,2 5,8 4,9 2,3 1,2 6,1 4,8 -1,5 -1,1
1438 Bremanger 37,5 10,1 8,2 6,5 2,1 10,7 6,1 -0,1 0,1
1439 Vågsøy 64,0 16,9 12,8 13,1 3,3 17,9 12,5 4,0 3,9
1441 Selje 28,7 7,3 6,1 3,7 1,5 10,2 21,0 6,7 6,7
1443 Eid 48,7 12,7 10,1 9,4 2,6 13,9 2,3 -1,4 -1,1
1444 Hornindal 8,6 2,4 2,0 1,3 0,5 2,5 13,2 5,3 5,4
1445 Gloppen 58,2 15,8 12,4 10,5 3,2 16,2 20,4 26,8 26,8
1449 Stryn 66,0 15,5 12,3 18,6 3,1 16,5 3,1 -1,9 -1,8
                   
15 Møre og Romsdal 2 855,5  626,1  499,2  902,1  127,3  700,7 8,3 -4,2 -4,2
1502 Molde  363,7 66,9 52,7  152,8 13,8 77,4 7,3 -6,0 -5,7
1504 Ålesund  574,0  123,3 94,7  189,7 24,8  141,5 11,1 1,8 1,6
1505 Kristiansund1  220,2 50,2 41,9 57,7 10,5 59,9 -0,5 -12,4 -12,3
1511 Vanylven 36,1 8,6 7,0 9,5 1,7 9,3 14,2 1,8 2,2
1514 Sande 30,0 7,2 6,0 7,6 1,5 7,8 13,3 -0,2 0,0
1515 Herøy  134,6 30,2 23,8 39,9 6,0 34,7 6,4 -5,3 -5,5
1516 Ulstein  182,9 18,5 14,2  126,3 3,6 20,3 94,7 -9,9 -10,0
1517 Hareid 50,4 11,2 9,5 14,9 2,3 12,6 2,4 -2,4 -2,1
1519 Volda 83,8 19,1 15,2 24,9 3,9 20,7 11,7 0,6 0,7
1520 Ørsta  101,6 23,9 19,7 27,6 4,9 25,5 3,8 -7,6 -7,5
1523 Ørskog 22,4 5,3 4,3 6,0 1,1 5,7 16,8 3,3 3,8
1524 Norddal 16,0 3,9 3,1 4,4 0,8 3,8 3,8 4,4 4,1
1525 Stranda 44,7 11,2 8,7 11,0 2,3 11,6 5,7 0,7 0,8
1526 Stordal 9,9 2,2 1,7 3,4 0,4 2,2 2,7 -2,6 -2,7
1528 Sykkylven 85,2 18,4 14,7 27,4 3,7 21,1 5,8 -4,3 -4,3
1529 Skodje 33,8 8,4 7,1 7,2 1,7 9,4 7,5 -1,8 -1,4
1531 Sula 67,0 16,0 13,3 16,6 3,3 17,8 0,2 -7,8 -7,7
1532 Giske 59,5 15,4 12,9 10,0 3,2 18,0 -3,2 -11,4 -11,3
1534 Haram 96,3 22,2 17,0 28,1 4,5 24,5 -6,0 -12,8 -12,8
1535 Vestnes 67,2 16,0 12,8 18,0 3,2 17,0 8,2 1,3 1,5
1539 Rauma 71,5 17,1 13,4 19,3 3,4 18,2 0,6 -2,1 -2,0
1543 Nesset 26,4 6,4 5,3 6,6 1,3 6,8 5,5 -2,4 -2,3
1545 Midsund 21,4 5,2 4,2 5,0 1,1 5,8 20,8 7,3 7,4
1546 Sandøy 17,6 4,5 3,2 4,2 0,9 4,8 20,2 19,6 18,9
1547 Aukra 36,8 9,9 8,1 5,8 2,1 11,0 -17,1 -22,5 -22,3
1548 Fræna 86,7 21,4 17,9 19,6 4,4 23,3 12,4 3,2 3,3
1551 Eide 32,6 7,7 6,3 8,5 1,6 8,5 0,7 -2,7 -2,5
1554 Averøy 55,4 13,9 11,7 11,2 2,8 15,8 8,8 -0,4 -0,3
1557 Gjemnes 20,1 5,5 4,3 4,0 1,1 5,3 -3,7 -14,1 -14,1
1560 Tingvoll 22,6 6,0 5,0 3,9 1,2 6,5 3,6 -1,1 -0,9
1563 Sunndal 70,8 18,7 14,4 12,6 3,9 21,1 -0,6 -4,7 -4,4
1566 Surnadal 45,3 11,6 9,3 9,8 2,4 12,2 -6,8 -7,3 -7,3
1567 Rindal 13,0 3,6 2,7 2,4 0,7 3,5 -6,6 -5,9 -6,0
1571 Halsa 11,6 3,3 2,6 1,7 0,6 3,3 -2,9 -0,5 -0,5
1573 Smøla 17,7 5,2 4,1 1,9 1,1 5,4 -8,7 -9,4 -9,5
1576 Aure 26,8 7,8 6,3 2,9 1,6 8,2 -2,3 -0,1 0,0
                   
16 Sør-Trøndelag 3 247,5  705,7  570,7 1 010,2  147,7  813,2 7,6 -0,4 0,0
1601 Trondheim 2 270,1  455,7  362,7  814,7 95,9  541,1 10,3 1,3 1,8
1612 Hemne 33,1 9,0 7,5 4,9 1,9 9,8 0,0 -0,4 -0,1
1613 Snillfjord 8,0 2,4 1,8 1,0 0,5 2,2 1,3 0,6 0,6
1617 Hitra 31,5 8,9 7,5 4,0 1,8 9,2 -2,0 4,3 4,7
1620 Frøya 47,2 13,0 11,3 5,9 2,7 14,3 37,9 43,8 44,0
1621 Ørland 46,0 11,2 8,8 11,0 2,3 12,7 1,9 -7,3 -7,1
1622 Agdenes 13,0 3,0 2,4 3,9 0,6 3,1 -8,3 -13,3 -13,3
1624 Rissa 50,9 12,0 10,0 13,9 2,4 12,6 5,5 -6,3 -6,2
1627 Bjugn 34,2 8,5 7,1 7,5 1,8 9,3 3,0 -8,5 -8,2
1630 Åfjord 24,1 6,1 5,1 4,7 1,2 7,0 2,5 -3,3 -3,3
1632 Roan 5,9 1,7 1,4 0,6 0,3 1,8 -8,8 -8,4 -8,3
1633 Osen 7,2 2,1 1,8 0,7 0,4 2,2 -7,8 -8,2 -8,0
1634 Oppdal 51,8 14,0 11,1 9,8 2,9 14,1 -0,1 1,7 1,9
1635 Rennebu 18,2 5,3 4,1 2,7 1,0 5,1 7,2 11,1 11,0
1636 Meldal 28,7 7,2 5,7 7,0 1,4 7,5 2,8 -4,2 -4,2
1638 Orkdal  102,2 23,0 19,0 30,5 4,8 25,0 -1,5 -8,2 -7,8
1640 Røros 43,4 11,2 8,7 10,3 2,2 11,1 -11,4 -12,8 -12,8
1644 Holtålen 12,1 3,5 3,0 1,3 0,7 3,6 -20,3 -18,7 -18,6
1648 Midtre Gauldal 35,4 9,1 7,6 7,7 1,9 9,1 -21,1 -21,1 -20,8
1653 Melhus  125,5 32,0 27,0 24,4 6,8 35,4 4,8 -2,8 -2,4
1657 Skaun 50,6 13,6 12,0 7,1 2,9 15,1 5,8 -1,8 -1,5
1662 Klæbu 50,0 12,8 11,2 8,7 2,7 14,6 7,6 -1,2 -0,7
1663 Malvik  118,5 31,3 26,4 16,0 6,6 38,2 5,6 -2,2 -1,8
1664 Selbu 34,0 7,5 6,2 11,1 1,5 7,8 9,5 -7,8 -7,7
1665 Tydal 6,2 1,8 1,4 0,9 0,4 1,7 -12,2 -9,0 -9,4
                   
17 Nord-Trøndelag 1 108,7  268,1  222,0  272,4 55,7  290,6 1,7 -2,7 -2,5
1702 Steinkjer  195,3 41,7 34,0 66,2 8,7 44,7 1,8 -6,2 -6,0
1703 Namsos  103,4 28,4 23,8 13,6 5,9 31,7 0,1 0,4 0,4
1711 Meråker 14,2 3,6 3,0 3,0 0,7 3,8 -28,8 -28,4 -28,2
1714 Stjørdal  194,0 47,0 38,6 46,0 9,8 52,6 8,7 1,2 1,4
1717 Frosta 16,8 4,2 3,4 3,8 0,8 4,7 9,5 0,2 0,3
1718 Leksvik 29,3 6,7 5,5 8,9 1,4 6,8 -3,2 -11,2 -10,9
1719 Levanger  172,3 38,2 31,8 51,5 8,0 42,8 1,2 -1,7 -1,4
1721 Verdal  130,1 28,9 24,3 39,9 6,0 31,0 3,3 -4,6 -4,4
1723 Mosvik 5,8 1,6 1,3 1,0 0,3 1,6 -4,2 -7,6 -7,5
1724 Verran 22,5 5,2 4,2 6,5 1,1 5,4 2,0 3,9 4,3
1725 Namdalseid 10,5 2,9 2,5 1,3 0,6 3,0 1,1 2,9 3,2
1729 Inderøy 46,8 12,0 9,9 9,3 2,5 13,2 3,5 -3,6 -3,1
1736 Snåsa 14,0 4,0 3,1 2,1 0,8 4,0 -0,2 -0,1 -0,2
1738 Lierne 9,7 2,8 2,3 1,4 0,6 2,7 -3,1 -1,4 -1,4
1739 Røyrvik 3,8 1,1 0,9 0,5 0,2 1,1 3,2 6,3 6,4
1740 Namsskogan 6,3 1,8 1,5 0,8 0,4 1,8 -3,0 0,4 0,9
1742 Grong 18,1 5,1 4,2 2,5 1,0 5,2 -0,9 -3,3 -3,3
1743 Høylandet 8,7 2,5 2,1 1,0 0,5 2,6 -2,2 1,1 1,1
1744 Overhalla 28,0 7,7 6,5 4,3 1,6 7,9 -2,1 -0,8 -0,6
1748 Fosnes 4,2 1,2 1,0 0,5 0,3 1,2 -7,6 -5,8 -5,6
1749 Flatanger 7,5 2,1 1,8 0,9 0,4 2,2 -6,9 -7,5 -7,5
1750 Vikna 29,6 8,3 7,2 3,5 1,8 8,9 -4,3 -4,5 -4,1
1751 Nærøy 34,0 9,8 8,3 3,6 2,0 10,2 1,2 1,6 1,5
1755 Leka 3,7 1,1 1,0 0,2 0,2 1,2 -8,2 -0,4 1,5
                   
18 Nordland 1 968,0  531,3  439,4  306,1  111,4  579,8 -4,9 -1,6 -1,3
1804 Bodø  498,9  123,1  100,7  112,5 26,3  136,3 -8,0 -2,9 -2,3
1805 Narvik  167,6 47,0 38,0 20,7 10,0 51,9 -1,1 9,6 9,6
1811 Bindal 10,4 2,9 2,5 1,4 0,6 3,0 -7,0 -2,2 -2,0
1812 Sømna 12,2 3,4 3,0 1,5 0,7 3,6 -1,2 1,7 1,9
1813 Brønnøy 56,7 16,2 13,8 6,1 3,3 17,3 2,9 8,1 8,4
1815 Vega 7,6 2,2 1,9 0,7 0,5 2,4 -4,9 -1,1 -0,9
1816 Vevelstad 2,7 0,8 0,7 0,3 0,2 0,8 -13,0 -10,3 -10,2
1818 Herøy 11,0 3,1 2,6 1,3 0,6 3,4 -15,3 -14,6 -14,4
1820 Alstahaug 50,5 14,8 12,8 3,4 3,1 16,4 -16,9 -12,5 -12,2
1822 Leirfjord 13,9 4,0 3,5 1,2 0,8 4,3 10,5 8,9 9,2
1824 Vefsn  112,5 31,7 25,7 14,2 6,6 34,3 -4,5 -1,0 -0,7
1825 Grane 9,6 2,8 2,3 1,0 0,6 2,9 -0,5 3,3 3,5
1826 Hattfjelldal 8,8 2,4 2,1 1,3 0,5 2,4 -5,5 -2,3 -2,2
1827 Dønna 10,6 3,1 2,7 1,0 0,6 3,2 3,4 4,1 4,1
1828 Nesna 12,0 3,2 2,8 1,9 0,7 3,5 -8,0 -0,9 -0,7
1832 Hemnes 29,3 8,5 7,2 3,1 1,8 8,8 -8,2 -4,8 -4,7
1833 Rana  215,8 57,0 47,4 38,0 11,9 61,5 -6,5 -1,0 -0,7
1834 Lurøy 14,4 4,1 3,3 2,1 0,8 4,1 3,4 1,8 1,8
1835 Træna 3,6 0,9 0,8 0,5 0,2 1,2 -24,6 -32,0 -32,1
1836 Rødøy 8,5 2,4 2,0 1,1 0,5 2,5 -11,4 -9,2 -9,0
1837 Meløy 72,0 18,5 13,1 12,1 3,8 24,5 24,7 23,8 22,6
1838 Gildeskål 15,7 4,7 3,3 1,6 0,9 5,1 9,9 14,3 12,7
1839 Beiarn 6,6 1,9 1,6 1,0 0,4 1,8 -4,8 -3,7 -3,4
1840 Saltdal 35,2 9,9 8,2 4,3 2,0 10,7 -3,1 -3,0 -2,7
1841 Fauske 74,1 21,1 17,8 8,1 4,4 22,7 -1,6 0,6 1,1
1845 Sørfold 14,5 4,1 3,4 2,1 0,8 4,2 -10,0 -3,8 -3,5
1848 Steigen 16,9 4,9 3,9 2,1 1,0 5,0 -1,0 -1,1 -1,4
1849 Hamarøy 12,1 3,5 2,9 1,3 0,7 3,7 -7,4 -0,9 -0,9
1850 Tysfjord 14,4 4,1 3,5 1,6 0,9 4,3 -8,8 -6,5 -6,1
1851 Lødingen 15,8 4,6 3,7 1,6 1,0 5,0 -8,4 -11,0 -10,7
1852 Tjeldsund 9,8 3,0 2,4 0,6 0,6 3,2 -10,6 -13,1 -12,6
1853 Evenes 9,2 2,6 2,1 1,1 0,5 2,7 -4,3 -4,1 -3,9
1854 Ballangen 17,4 5,1 4,2 1,7 1,1 5,4 -3,3 -1,3 -0,9
1856 Røst 4,6 1,3 1,1 0,6 0,3 1,4 3,3 3,1 3,0
1857 Værøy 5,4 1,6 1,3 0,6 0,3 1,6 -4,3 5,2 5,4
1859 Flakstad 9,2 2,8 2,1 0,9 0,6 2,8 -11,0 -10,4 -9,9
1860 Vestvågøy 71,9 20,5 17,4 7,7 4,3 22,0 -6,1 -7,1 -7,2
1865 Vågan 67,8 18,1 15,8 10,4 3,8 19,7 -5,7 -5,6 -5,2
1866 Hadsel 61,2 17,4 15,1 5,9 3,6 19,1 2,1 0,2 0,5
1867 Bø 17,6 5,0 4,3 2,2 1,0 5,1 -7,2 -8,5 -8,3
1868 Øksnes 37,0 9,5 8,3 6,9 2,0 10,3 1,2 -6,9 -6,8
1870 Sortland 80,2 21,6 18,6 10,6 4,5 24,8 -4,2 -2,1 -1,8
1871 Andøy 31,2 8,2 6,8 7,2 1,7 7,2 -27,5 -31,6 -31,4
1874 Moskenes 11,3 3,4 2,7 0,9 0,7 3,6 4,0 2,0 2,0
                   
19 Troms Romsa 1 359,0  363,2  303,7  230,0 76,1  386,0 -4,5 -4,8 -4,4
1901 Harstad  197,9 55,8 45,8 22,9 11,8 61,6 -12,5 -8,4 -8,2
1902 Tromsø  705,3  169,8  141,1  163,6 35,7  195,0 -3,4 -3,7 -3,3
1911 Kvæfjord 23,1 4,6 4,0 8,6 1,0 4,9 -3,0 -28,7 -28,2
1913 Skånland 20,9 6,2 5,2 1,7 1,3 6,4 -1,0 0,8 1,1
1915 Bjarkøy 3,2 0,9 0,7 0,4 0,2 0,9 -8,7 -8,4 -8,2
1917 Ibestad 9,8 2,9 2,3 1,0 0,6 3,0 -12,8 -6,1 -5,9
1919 Gratangen 7,1 2,0 1,7 0,8 0,4 2,2 -2,7 -3,6 -3,5
1920 Lavangen 5,9 1,7 1,4 0,6 0,4 1,8 -3,6 -2,8 -2,3
1922 Bardu 34,1 10,0 8,2 2,4 2,1 11,3 -3,6 -5,8 -5,5
1923 Salangen 15,8 4,8 4,0 1,0 1,0 5,0 -1,5 3,0 3,2
1924 Målselv 57,4 16,7 13,6 5,1 3,5 18,6 -6,3 -7,7 -7,4
1925 Sørreisa 22,0 5,9 5,1 3,2 1,2 6,6 -16,9 -23,9 -23,6
1926 Dyrøy 7,9 2,3 2,0 0,7 0,5 2,4 -5,4 -3,4 -3,1
1927 Tranøy 10,5 3,0 2,6 1,1 0,6 3,2 11,9 7,8 8,2
1928 Torsken 6,9 1,9 1,7 0,8 0,4 2,0 0,7 -0,2 -0,1
1929 Berg 9,0 2,6 2,2 1,0 0,5 2,6 16,3 18,7 19,9
1931 Lenvik 86,5 24,2 20,4 10,8 5,0 26,1 -6,4 -4,8 -4,5
1933 Balsfjord 34,7 10,1 8,6 3,0 2,1 10,9 -3,6 -4,1 -3,9
1936 Karlsøy 12,5 4,7 4,2 0,0 1,0 2,6 1,0 -3,9 -3,7
1938 Lyngen 16,2 5,9 5,1 0,7 1,2 3,3 4,9 -3,4 -3,2
1939 Storfjord 12,9 4,9 4,2 0,0 1,0 2,7 27,2 21,2 21,4
1940 Gáivuotna Kåfjord 10,7 4,0 3,7 0,0 0,8 2,1 3,9 -2,3 -2,3
1941 Skjervøy 16,9 6,3 5,5 0,2 1,3 3,6 10,5 6,5 6,8
1942 Nordreisa 25,0 9,3 8,1 0,2 2,0 5,4 1,0 -4,9 -4,2
1943 Kvænangen 7,0 2,7 2,3 0,0 0,6 1,5 12,8 6,6 6,5
                   
20 Finnmark Finnmárku  471,3  171,5  145,0 9,9 36,4  108,5 -3,9 -7,5 -7,3
2002 Vardø 13,9 5,2 4,4 0,0 1,1 3,2 -0,2 -6,3 -6,0
2003 Vadsø 39,7 14,8 12,2 0,0 3,1 9,6 1,3 -4,1 -3,8
2004 Hammerfest 94,9 33,5 27,6 3,8 7,3 22,8 -8,8 -15,5 -15,1
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 13,4 5,0 4,6 0,0 1,0 2,8 4,2 -0,8 -0,9
2012 Alta  106,2 39,1 33,7 0,5 8,2 24,7 -0,6 -5,1 -5,4
2014 Loppa 5,5 2,1 1,8 0,0 0,4 1,3 -0,9 -6,5 -6,3
2015 Hasvik 5,0 1,9 1,6 0,1 0,4 1,1 -5,0 -10,5 -10,2
2017 Kvalsund 5,5 2,2 1,7 0,0 0,4 1,1 3,1 -3,1 -2,4
2018 Måsøy 9,1 3,5 2,8 0,0 0,7 2,0 -55,4 1,6 1,8
2019 Nordkapp 20,1 7,5 6,5 0,0 1,6 4,6 -1,6 -3,7 -3,3
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 27,4 9,8 8,3 0,7 2,1 6,4 6,3 -2,7 -2,3
2021 Kárásjohka Karasjok 14,8 5,3 4,8 0,3 1,1 3,2 -8,5 -13,3 -12,8
2022 Lebesby 7,0 2,7 2,2 0,0 0,6 1,6 -16,1 -20,4 -20,1
2023 Gamvik 3,7 1,3 1,2 0,0 0,3 0,8 -38,8 -42,4 -42,2
2024 Berlevåg 5,5 2,0 1,6 0,2 0,4 1,2 -5,9 -14,1 -13,5
2025 Deatnu Tana 16,7 6,1 5,2 0,7 1,3 3,4 9,0 -0,5 -0,2
2027 Unjárga Nesseby 4,1 1,5 1,3 0,0 0,3 0,9 -11,0 -15,9 -15,5
2028 Båtsfjord 14,9 5,1 4,4 1,2 1,1 3,1 -0,9 -5,8 -5,5
2030 Sør-Varanger 63,8 23,0 18,9 2,4 4,9 14,7 7,3 -1,1 -0,7
                   
23 Kontinentalsokkelen  222,3 73,6 41,1 78,0 6,7 22,9 24,2 51,4 -35,3
2311 Nordsjøen -153,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -153,5 -44,6 . .
2312 Stavanger  375,8 73,6 41,1 78,0 6,7  176,4 -17,6 51,4 -35,3
1  Frċ 1. januar 2008 vart kommunane 1503 Kristiansund og 1556 Frei i Møre og Romsdal fylke slått saman til ein ny kommune 1505 Kristiansund. Endringstala frċ 2007 til 2008 er baserte på summen av 1503 og 1556 for kommune 1505.

Standardtegn i tabeller