Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar 2007 og 2008. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008
I alt 55 211    57 728 4,6 12 583 12 092 -3,9 2 591 2 486 -4,1
                   
01 Østfold 2 439 2 631 7,9  608  599 -1,4  126  124 -1,2
02 Akershus 6 831 7 915 15,9 1 570 1 575 0,4  322  324 0,7
03 Oslo 10 495 11 542 10,0 1 830 1 932 5,6  376  397 5,6
04 Hedmark 1 646 1 720 4,5  409  400 -2,2 84 82 -2,0
05 Oppland 1 591 1 670 5,0  411  397 -3,4 84 81 -3,1
06 Buskerud 2 683 2 901 8,1  656  665 1,4  134  136 1,6
07 Vestfold 2 274 2 373 4,3  555  538 -3,1  114  110 -2,9
08 Telemark 1 610 1 748 8,6  400  395 -1,4 83 82 -0,8
09 Aust-Agder  979 1 045 6,8  246  240 -2,4 50 49 -2,4
10 Vest-Agder 1 722 1 914 11,1  412  418 1,5 84 86 1,7
11 Rogaland 5 676 4 278 -24,6 1 176  707 -39,9  244  146 -40,0
12 Hordaland 5 351 5 701 6,5 1 260 1 232 -2,3  260  255 -1,9
14 Sogn og Fjordane 1 006 1 059 5,3  258  256 -0,8 52 52 -0,8
15 Møre og Romsdal 2 638 2 856 8,3  654  626 -4,2  133  127 -4,2
16 Sør-Trøndelag 3 018 3 248 7,6  708  706 -0,4  148  148 0,0
17 Nord-Trøndelag 1 090 1 109 1,7  276  268 -2,7 57 56 -2,5
18 Nordland 2 070 1 968 -4,9  540  531 -1,6  113  111 -1,3
19 Troms Romsa 1 423 1 359 -4,5  382  363 -4,8 80 76 -4,5
20 Finnmark Finnmárku  491  471 -3,9  185  172 -7,5 39 36 -7,4
23 Kontinentalsokkelen  179  222 24,2 49 74 51,4 10 7 -35,0
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008
I alt 18 508 19 400 4,8 9 305 9 377 0,8 12 223 14 373 17,6
                   
01 Østfold  676  745 10,2  459  476 3,7  570  687 20,5
02 Akershus 2 087 2 404 15,2 1 138 1 202 5,6 1 715 2 410 40,5
03 Oslo 5 169 5 461 5,6 1 243 1 377 10,7 1 877 2 375 26,6
04 Hedmark  475  500 5,2  307  314 2,5  372  425 14,2
05 Oppland  422  445 5,6  310  317 2,3  364  430 17,9
06 Buskerud  775  824 6,3  480  512 6,6  639  765 19,8
07 Vestfold  656  690 5,2  409  417 2,0  541  618 14,2
08 Telemark  453  514 13,5  298  310 4,1  376  447 18,9
09 Aust-Agder  269  295 9,7  183  188 2,6  231  274 18,3
10 Vest-Agder  541  629 16,1  299  319 6,6  385  462 20,0
11 Rogaland 2 175 2 033 -6,5  859  557 -35,2 1 222  835 -31,7
12 Hordaland 1 648 1 784 8,2  937  965 3,0 1 246 1 466 17,6
14 Sogn og Fjordane  269  269 0,2  194  203 4,3  233  279 20,0
15 Møre og Romsdal  746  902 20,9  495  499 0,9  610  701 14,8
16 Sør-Trøndelag  936 1 010 7,9  544  571 4,9  682  813 19,3
17 Nord-Trøndelag  290  272 -6,2  217  222 2,5  251  291 16,0
18 Nordland  493  306 -37,8  426  439 3,1  498  580 16,4
19 Troms Romsa  320  230 -28,1  303  304 0,3  340  386 13,6
20 Finnmark Finnmárku 8 10 19,3  150  145 -3,1  108  109 0,6
23 Kontinentalsokkelen  100 78 -22,3 56 41 -25,9 -36 23 -163,8

Standardtegn i tabeller