Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-oktober 2007. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  552 051,1 76 838,4 59 250,8 86 432,7 15 720,7  313 808,6 -1,1 1,1 0,0
                   
01 Østfold 16 030,4 3 612,6 2 966,4 3 330,8  741,4 5 379,3 1,9 -3,4 -4,2
0101 Halden 1 531,9  357,6  295,8  328,8 73,0  476,8 3,9 -2,6 -5,5
0104 Moss 1 891,3  423,5  346,8  386,9 87,9  646,2 5,1 -1,5 -3,9
0105 Sarpsborg 3 412,6  668,8  562,9  715,5  138,4 1 326,9 0,0 -0,9 -0,4
0106 Fredrikstad 4 464,5  974,4  797,0 1 100,5  200,7 1 391,9 0,9 -4,8 -5,3
0111 Hvaler  201,7 58,7 44,6 22,9 11,5 64,0 -3,2 -9,6 -10,8
0118 Aremark 65,5 21,1 11,4 8,1 4,0 20,8 2,8 2,7 1,0
0119 Marker  181,2 43,1 35,4 33,1 8,4 61,2 8,1 -1,3 -3,2
0121 Rømskog 35,5 9,1 6,4 6,3 1,7 12,0 -0,5 -4,0 -9,1
0122 Trøgstad  251,9 67,0 56,1 33,3 13,5 82,0 4,3 -7,0 -8,1
0123 Spydeberg  304,8 73,4 58,8 57,0 15,0  100,7 3,5 -8,2 -8,6
0124 Askim  852,2  207,6  164,1  164,7 42,5  273,4 -0,2 -7,0 -6,7
0125 Eidsberg  607,3  141,6  118,4  125,1 28,1  194,1 5,2 -3,8 -5,5
0127 Skiptvet  168,2 45,5 39,3 20,0 9,3 54,0 6,6 -3,3 -2,5
0128 Rakkestad  385,7 93,5 77,8 76,6 18,9  118,9 3,5 -6,9 -6,3
0135 Råde  387,6 98,7 77,8 61,0 20,1  129,9 3,9 -0,2 -1,0
0136 Rygge  830,0  204,2  166,7  142,4 42,6  274,1 4,7 -1,6 -2,2
0137 Våler  218,0 58,5 50,4 23,7 11,8 73,5 -12,5 -4,5 -7,0
0138 Hobøl  240,5 66,2 56,7 25,0 13,7 78,8 4,3 -2,2 -3,5
                   
02 Akershus 46 010,7 9 698,1 7 407,3 10 429,3 1 992,4 16 483,6 4,7 1,0 0,9
0211 Vestby  932,0  220,2  186,0  164,4 46,0  315,3 4,4 1,9 0,5
0213 Ski 2 023,1  487,0  377,7  305,8  100,5  752,0 6,0 2,3 2,6
0214 Ås 1 085,6  244,5  198,6  261,1 49,8  331,7 8,7 3,4 -0,6
0215 Frogn  990,9  260,0  202,3  116,1 53,0  359,5 6,1 2,0 0,1
0216 Nesodden 1 008,9  271,5  221,2  111,2 56,4  348,5 5,8 0,1 -1,3
0217 Oppegård 2 335,1  490,4  375,5  480,7  101,3  887,2 2,8 1,0 0,7
0219 Bærum 14 127,6 2 611,5 1 787,4 4 077,6  529,3 5 121,8 2,4 0,9 2,9
0220 Asker 6 232,3 1 218,1  839,8 1 450,5  241,7 2 482,1 6,0 4,2 1,9
0221 Aurskog-Høland  709,2  177,7  155,9  105,7 36,7  233,1 5,8 -3,4 -4,6
0226 Sørum 1 002,0  228,3  187,4  122,6 47,3  416,5 8,6 0,0 0,5
0227 Fet  605,4  163,2  135,1 67,9 33,5  205,7 7,5 1,3 0,7
0228 Rælingen  910,7  255,9  208,9 72,8 53,7  319,3 6,8 1,1 1,4
0229 Enebakk  560,2  145,0  122,1 80,0 30,2  182,9 5,5 3,4 3,6
0230 Lørenskog 3 035,1  580,8  456,7  875,7  123,8  998,1 6,7 3,6 3,3
0231 Skedsmo 3 627,3  761,9  621,3  861,4  161,3 1 221,3 6,9 -3,8 -3,8
0233 Nittedal 1 559,5  352,2  290,5  304,8 73,1  538,9 4,8 2,6 2,1
0234 Gjerdrum  340,9 90,9 75,8 36,4 19,0  118,8 8,9 1,6 0,9
0235 Ullensaker 2 277,1  427,5  359,1  593,5 88,7  808,4 3,3 -1,1 -2,1
0236 Nes  941,4  259,2  212,0  115,2 53,1  301,8 4,3 -0,6 -1,4
0237 Eidsvoll 1 034,2  271,0  234,3  147,6 56,2  325,1 5,4 -1,5 -1,2
0238 Nannestad  550,4  149,1  132,1 59,1 31,2  178,8 5,3 -3,1 -3,5
0239 Hurdal  121,8 31,9 27,4 19,2 6,5 36,8 4,4 -3,4 -3,9
                   
0301 Oslo 74 879,2 11 984,9 8 484,8 24 710,4 2 447,7 27 251,2 5,9 2,8 1,8
                   
04 Hedmark 10 248,9 2 396,7 2 006,9 2 198,3  487,9 3 159,0 2,1 -4,5 -5,4
0402 Kongsvinger  959,1  221,4  185,0  195,1 44,2  313,5 0,5 -3,5 -6,2
0403 Hamar 2 022,4  413,0  336,0  500,5 85,0  687,9 -0,1 -4,7 -5,5
0412 Ringsaker 1 991,5  389,9  338,1  667,4 80,5  515,6 6,7 -4,3 -4,3
0415 Løten  316,4 86,8 74,6 41,0 18,0 96,0 4,5 -2,0 -2,4
0417 Stange  904,6  231,2  200,8  136,4 48,3  288,0 -2,5 -3,9 -3,2
0418 Nord-Odal  238,1 57,3 51,0 36,6 11,9 81,3 5,0 -3,5 -3,2
0419 Sør-Odal  375,3 98,2 84,2 54,1 20,0  118,9 5,1 -5,2 -5,2
0420 Eidskog  267,9 69,3 60,4 42,4 14,0 81,9 3,0 -5,7 -2,2
0423 Grue  244,0 61,3 50,7 43,6 12,2 76,2 4,5 -4,8 -6,6
0425 Åsnes  322,7 87,3 72,4 47,9 17,5 97,7 -0,1 -8,5 -9,9
0426 Våler  177,9 44,5 37,3 36,9 9,1 50,2 -0,1 -9,5 -7,8
0427 Elverum 1 054,8  252,8  213,6  209,1 51,3  328,0 6,0 -1,4 -4,8
0428 Trysil  350,3 97,3 67,3 63,4 19,1  103,3 -1,7 2,5 -0,2
0429 Åmot  205,9 56,2 45,5 28,7 11,2 64,3 -0,7 -13,0 -14,3
0430 Stor-Elvdal  109,5 32,8 25,9 10,9 6,3 33,7 -5,8 -11,7 -13,7
0432 Rendalen 79,2 25,7 18,5 7,8 5,0 22,2 -1,4 -9,4 -8,6
0434 Engerdal 54,4 16,0 12,9 7,6 3,2 14,7 1,8 2,0 0,6
0436 Tolga 60,7 15,7 14,6 6,6 3,1 20,7 0,6 -8,5 -9,2
0437 Tynset  261,1 68,5 57,6 36,3 14,0 84,7 0,2 -6,7 -7,4
0438 Alvdal  106,8 30,4 24,9 11,2 6,0 34,4 0,0 -11,1 -12,3
0439 Folldal 68,5 19,9 16,7 6,8 4,0 21,1 4,0 -4,0 -3,6
0441 Os 77,7 21,3 19,3 8,3 4,2 24,5 1,7 -6,0 -8,8
                   
05 Oppland 10 249,0 2 497,4 2 012,4 1 941,0  502,6 3 295,6 3,2 -4,0 -5,3
0501 Lillehammer 1 848,5  389,6  303,6  422,1 80,0  653,3 3,4 -2,6 -2,6
0502 Gjøvik 1 678,8  382,0  320,6  371,6 77,9  526,7 4,5 -2,1 -5,0
0511 Dovre  121,1 34,0 28,0 12,6 6,7 39,8 5,1 -0,9 -3,1
0512 Lesja 85,1 26,2 20,1 10,8 5,0 23,0 -6,1 -6,3 -7,1
0513 Skjåk  108,9 33,7 22,8 13,4 6,5 32,5 -4,0 -9,9 -10,2
0514 Lom  118,6 28,8 23,8 17,3 5,7 43,0 -3,1 -10,7 -11,2
0515 Vågå  206,1 45,5 36,7 17,8 9,0 97,0 14,1 -2,9 -4,8
0516 Nord-Fron  345,1 89,2 62,4 61,7 17,7  114,0 1,6 -6,4 -6,2
0517 Sel  247,7 67,7 59,8 30,5 13,7 76,0 -1,1 -8,0 -8,4
0519 Sør-Fron  153,3 42,5 32,1 23,0 8,2 47,5 -0,6 -10,4 -13,2
0520 Ringebu  230,6 60,5 45,3 44,9 10,9 69,0 1,8 -4,5 -9,1
0521 Øyer  255,2 72,7 53,5 43,2 14,5 71,2 -1,3 -6,7 -7,2
0522 Gausdal  293,4 74,9 63,7 48,9 15,1 90,8 -1,5 -12,0 -12,1
0528 Østre Toten  774,0  198,0  160,3  129,0 40,5  246,2 8,9 4,5 2,8
0529 Vestre Toten  759,1  168,6  141,7  212,7 34,3  201,9 7,0 0,8 -3,8
0532 Jevnaker  363,2 82,5 71,6 71,3 16,9  120,8 5,1 -2,8 -3,7
0533 Lunner  457,0  120,6  105,7 51,8 25,3  153,6 4,1 -2,9 -1,7
0534 Gran  727,9  174,1  148,8  145,2 35,7  224,2 8,0 -2,1 -2,3
0536 Søndre Land  253,0 67,0 58,3 42,6 13,5 71,6 4,4 -3,5 -5,8
0538 Nordre Land  317,0 80,8 63,8 60,6 16,1 95,7 0,6 -9,5 -11,2
0540 Sør-Aurdal  145,8 44,1 31,7 16,2 8,4 45,5 -4,4 -6,9 -8,2
0541 Etnedal 59,2 17,1 13,7 6,3 3,2 18,9 3,2 -4,3 -6,6
0542 Nord-Aurdal  345,2 91,6 69,4 50,8 18,1  115,2 -3,2 -7,2 -7,8
0543 Vestre Slidre  109,8 32,5 24,1 9,5 6,1 37,6 -5,2 -11,7 -15,3
0544 Øystre Slidre  163,9 47,6 34,9 17,4 8,9 55,2 -10,9 -13,7 -17,6
0545 Vang 81,5 25,6 16,0 9,7 4,8 25,4 -8,4 -14,7 -17,9
                   
06 Buskerud 17 570,3 4 102,7 3 103,4 3 668,2  823,4 5 872,6 2,9 -0,2 -1,8
0602 Drammen 4 696,3  959,6  752,5 1 181,9  196,7 1 605,5 3,0 1,5 0,7
0604 Kongsberg 2 056,2  434,1  320,6  575,2 88,9  637,3 4,8 1,5 0,1
0605 Ringerike 1 773,2  417,8  327,5  368,8 84,1  575,1 -1,4 -4,8 -6,4
0612 Hole  414,0  142,3 70,6 55,0 18,6  127,5 -0,8 24,9 -5,8
0615 Flå 52,7 15,0 10,3 6,2 2,9 18,2 -3,1 -13,4 -14,0
0616 Nes  208,1 56,5 36,6 34,7 10,8 69,5 -15,2 -19,9 -20,5
0617 Gol  293,3 77,6 53,1 52,5 15,2 94,9 1,9 -2,9 -3,4
0618 Hemsedal  145,0 42,5 26,2 24,7 8,2 43,4 -11,9 -15,0 -15,8
0619 Ål  299,4 79,6 51,1 48,8 15,6  104,4 0,3 -5,5 -6,8
0620 Hol  350,1  102,0 57,9 57,8 19,4  113,1 -5,6 -12,4 -12,5
0621 Sigdal  197,6 60,0 39,9 27,9 11,0 58,7 3,8 -2,0 -3,3
0622 Krødsherad  138,7 34,5 24,2 27,3 6,5 46,2 4,5 -1,0 -3,2
0623 Modum  748,1  189,9  143,0  137,5 38,6  239,0 8,0 2,3 1,6
0624 Øvre Eiker  938,6  231,1  187,7  160,3 46,8  312,7 2,0 -1,6 -3,8
0625 Nedre Eiker 1 268,1  300,9  262,7  206,2 64,0  434,3 1,7 -1,6 -0,3
0626 Lier 1 930,7  395,9  312,1  423,7 81,0  717,9 7,2 1,3 1,2
0627 Røyken 1 156,4  307,4  246,0  136,2 63,6  403,1 6,8 3,8 1,9
0628 Hurum  547,9  140,2  113,2 90,8 28,9  174,7 8,3 3,0 2,3
0631 Flesberg  132,3 38,7 27,8 19,9 7,7 38,3 3,5 -2,7 -2,9
0632 Rollag 73,5 22,8 15,2 10,4 4,5 20,5 -1,9 -10,7 -11,2
0633 Nore og Uvdal  150,2 54,2 25,1 22,3 10,2 38,3 1,7 -5,3 -6,7
                   
07 Vestfold 14 396,1 3 344,6 2 616,9 3 117,3  677,4 4 639,9 3,0 -1,1 -2,5
0701 Horten 1 587,0  366,9  284,5  410,6 76,0  449,0 7,2 0,0 -0,7
0702 Holmestrand  531,7  139,9  110,7 88,9 29,5  162,6 4,0 0,6 0,1
0704 Tønsberg 3 014,3  609,2  471,7  872,3  123,0  938,0 4,5 0,6 -2,9
0706 Sandefjord 2 964,5  637,5  488,6  684,0  130,0 1 024,3 2,7 -0,1 0,5
0709 Larvik 2 421,0  577,2  456,6  472,4  114,8  800,0 -2,3 -5,7 -7,1
0711 Svelvik  350,8 90,8 75,4 48,0 18,8  117,7 5,0 1,2 -0,4
0713 Sande  419,9  114,7 93,4 53,4 22,8  135,6 4,3 -0,6 -2,5
0714 Hof  155,2 40,6 33,3 24,2 8,2 48,8 3,0 -3,0 -4,2
0716 Re  450,4  117,9 93,8 74,5 23,8  140,4 5,9 2,3 1,3
0719 Andebu  259,7 67,4 59,0 41,2 13,9 78,1 7,0 -0,7 -0,7
0720 Stokke  614,5  150,5  117,4  137,7 30,7  178,1 4,4 2,3 1,2
0722 Nøtterøy 1 271,4  328,3  253,1  167,0 65,0  458,1 2,0 -2,6 -5,9
0723 Tjøme  236,6 70,9 53,6 23,9 14,0 74,2 0,4 -5,0 -4,9
0728 Lardal  119,2 32,7 25,7 19,2 6,7 34,9 4,1 2,9 3,5
                   
08 Telemark 10 450,0 2 492,5 1 906,5 2 190,1  507,8 3 353,1 4,2 -1,8 -2,4
0805 Porsgrunn 2 530,8  520,6  418,7  515,2  108,4  967,9 4,7 2,4 0,1
0806 Skien 3 205,8  722,5  587,3  776,3  149,4  970,3 3,5 -3,2 -1,4
0807 Notodden  733,8  173,8  135,8  180,8 35,2  208,3 2,7 -6,0 -7,3
0811 Siljan  121,1 32,9 26,8 14,1 6,9 40,5 6,0 -2,0 -2,0
0814 Bamble  907,6  213,8  174,3  210,0 43,7  265,8 5,6 0,1 -2,5
0815 Kragerø  574,2  146,4  113,9  113,1 30,1  170,7 8,3 2,3 0,9
0817 Drangedal  185,7 49,4 41,2 25,5 9,8 59,8 3,4 -3,7 -7,1
0819 Nome  363,6 91,5 70,6 60,8 17,9  122,8 5,2 -4,5 -6,7
0821 Bø  295,2 73,8 57,2 57,3 14,9 92,0 8,7 3,4 3,0
0822 Sauherad  212,1 54,0 44,6 37,6 11,1 64,8 8,3 1,5 1,5
0826 Tinn  390,9  128,6 68,1 58,2 25,2  110,9 0,2 -2,0 -3,1
0827 Hjartdal 84,7 26,1 15,9 11,4 4,9 26,3 -3,2 -10,6 -11,9
0828 Seljord  171,1 43,3 30,9 32,1 8,6 56,2 7,7 1,6 1,5
0829 Kviteseid  130,6 34,9 26,9 21,8 7,0 40,0 3,4 -2,5 -2,3
0830 Nissedal 76,7 23,9 14,8 9,9 4,7 23,4 -15,1 -22,0 -21,6
0831 Fyresdal 67,5 20,5 13,1 11,3 4,0 18,5 7,7 2,6 1,0
0833 Tokke  154,0 51,3 26,7 19,1 9,9 47,1 9,1 -3,8 -4,3
0834 Vinje  244,7 85,2 39,8 35,7 16,1 67,8 0,8 -8,5 -10,8
                   
09 Aust-Agder 6 329,2 1 541,9 1 157,0 1 256,1  311,2 2 063,0 6,1 0,2 -1,2
0901 Risør  347,1 85,7 72,1 69,8 17,5  102,0 5,9 -1,9 -3,2
0904 Grimstad 1 197,7  303,4  199,6  257,5 60,3  377,0 8,8 10,1 8,0
0906 Arendal 2 655,1  579,9  469,1  566,6  119,2  920,3 6,1 -1,9 -2,8
0911 Gjerstad  123,8 30,7 24,9 23,8 6,2 38,2 12,2 6,5 5,4
0912 Vegårshei 88,5 21,6 19,1 16,1 4,4 27,3 7,6 -1,3 -2,7
0914 Tvedestrand  315,9 77,4 62,9 57,4 15,3  102,9 5,6 -5,1 -8,3
0919 Froland  241,2 59,2 51,6 28,3 12,1 90,0 10,0 -2,3 -3,0
0926 Lillesand  561,4  138,8  108,2  103,4 27,9  183,1 3,5 -0,7 -1,7
0928 Birkenes  226,9 53,9 46,1 47,6 11,0 68,4 4,0 -2,8 -4,3
0929 Åmli 80,7 24,4 17,1 11,4 4,8 23,0 14,2 8,6 6,4
0935 Iveland 57,6 18,1 12,7 7,8 3,7 15,3 15,2 3,1 3,0
0937 Evje og Hornnes  172,3 44,7 35,0 29,0 8,9 54,8 3,4 -3,3 -6,5
0938 Bygland 63,3 18,1 13,0 10,2 3,5 18,4 2,9 -5,9 -7,5
0940 Valle 90,5 30,9 14,9 14,1 6,0 24,5 -8,4 -14,4 -14,1
0941 Bykle  107,4 55,2 10,9 13,2 10,3 17,9 -9,4 -0,6 -0,6
                   
10 Vest-Agder 11 094,4 2 484,6 1 891,0 2 630,4  504,8 3 583,6 7,4 1,5 1,3
1001 Kristiansand 6 107,3 1 231,9  940,5 1 700,1  250,6 1 984,3 7,5 3,2 3,6
1002 Mandal  816,8  201,6  159,6  160,4 41,1  254,2 7,1 2,0 1,1
1003 Farsund  580,1  137,0  108,0  101,9 27,6  205,6 12,4 -1,9 -2,8
1004 Flekkefjord  543,7  138,5  100,9  102,6 28,3  173,4 10,1 4,5 5,1
1014 Vennesla  658,1  159,1  134,8  130,8 33,2  200,2 11,0 1,2 0,6
1017 Songdalen  308,8 72,9 61,3 53,1 15,2  106,3 9,7 4,0 4,0
1018 Søgne  602,9  147,1  113,8 93,7 29,8  218,5 9,6 5,7 2,6
1021 Marnardal  109,4 27,6 22,2 21,9 5,6 32,1 5,1 -4,1 -4,0
1026 Åseral 60,2 23,6 9,1 10,3 4,3 12,9 1,5 -9,7 -12,1
1027 Audnedal 85,9 20,1 17,1 19,1 4,0 25,7 5,2 -5,6 -6,8
1029 Lindesnes  215,0 54,9 44,9 38,7 11,1 65,4 -0,6 -11,8 -11,9
1032 Lyngdal  396,4 95,4 78,3 91,1 19,4  112,2 4,0 -3,3 -4,8
1034 Hægebostad 80,6 21,5 17,9 13,2 4,2 23,7 9,0 -0,1 -3,4
1037 Kvinesdal  363,0 94,2 61,5 63,9 19,2  124,2 1,7 6,5 6,6
1046 Sirdal  166,1 59,3 21,0 29,8 11,2 44,8 -3,5 -16,4 -18,1
                   
11 Rogaland 37 401,1 7 489,2 5 497,3 9 846,3 1 535,5 13 032,8 7,7 5,4 3,3
1101 Eigersund  929,6  223,6  172,1  186,2 45,2  302,4 10,4 6,6 3,8
1102 Sandnes 4 989,0 1 091,2  845,0 1 034,2  229,2 1 789,4 7,7 5,7 4,8
1103 Stavanger 15 073,8 2 591,9 1 784,4 4 632,4  529,9 5 535,1 7,2 8,4 4,6
1106 Haugesund 2 473,4  544,2  421,4  623,7  112,7  771,4 8,3 6,1 5,9
1111 Sokndal  180,7 45,3 35,4 36,2 9,2 54,5 -15,1 -5,7 -6,5
1112 Lund  215,1 44,5 34,1 59,5 8,9 68,0 17,7 7,6 6,0
1114 Bjerkreim  139,1 34,4 27,9 24,0 6,9 45,9 8,7 1,7 1,5
1119 Hå  951,1  234,2  181,0  193,3 49,0  293,6 7,5 3,8 3,6
1120 Klepp 1 060,6  256,5  195,0  200,0 53,2  355,9 11,6 6,4 6,2
1121 Time 1 027,2  246,2  199,4  171,2 50,5  359,9 10,9 2,2 1,2
1122 Gjesdal  586,4  151,9  125,6 84,2 31,5  193,2 8,4 4,2 4,0
1124 Sola 3 619,6  435,6  314,5 1 498,8 89,0 1 281,7 9,2 0,8 -0,6
1127 Randaberg  783,7  170,8  129,6  164,8 35,8  282,7 9,7 -1,5 -0,5
1129 Forsand 88,4 34,0 13,2 11,5 6,5 23,2 7,7 17,5 17,3
1130 Strand  646,2  162,9  128,4  101,9 34,0  218,9 7,7 1,5 1,5
1133 Hjelmeland  185,9 62,5 32,0 27,5 11,9 52,0 4,7 -2,6 -3,1
1134 Suldal  322,9  116,4 42,8 44,1 22,2 97,3 3,2 1,1 0,7
1135 Sauda  270,7 84,5 53,5 37,3 17,0 78,5 -7,5 -1,7 -3,5
1141 Finnøy  156,8 39,6 30,6 28,5 8,0 50,1 8,8 1,7 1,3
1142 Rennesøy  210,6 58,3 46,1 22,5 11,8 71,9 1,5 -2,9 -4,9
1144 Kvitsøy 27,2 7,4 5,9 4,6 1,5 7,8 7,0 2,9 2,5
1145 Bokn 40,3 11,2 7,8 7,1 2,3 12,0 -4,6 1,1 2,0
1146 Tysvær  519,7  134,8  113,6 75,1 28,2  167,9 12,0 5,9 4,4
1149 Karmøy 2 327,3  574,8  459,3  445,0  115,4  732,8 7,3 4,2 -0,5
1151 Utsira 12,9 3,2 2,6 2,6 0,7 3,8 5,3 -4,5 -6,3
1160 Vindafjord  562,9  129,0 96,0  130,0 25,0  182,9 10,3 4,0 2,6
                   
12 Hordaland 34 458,8 7 561,6 5 765,0 7 655,2 1 552,2 11 924,8 6,5 2,2 1,6
1201 Bergen 21 170,4 4 293,7 3 239,4 5 238,4  881,5 7 517,5 5,6 2,8 2,3
1211 Etne  209,5 56,6 42,3 33,0 11,1 66,5 8,4 0,5 0,0
1216 Sveio  245,7 68,1 56,0 29,2 14,1 78,3 13,1 7,6 8,5
1219 Bømlo  692,1  162,2  128,4  157,9 31,8  211,8 6,4 6,4 1,6
1221 Stord 1 325,6  258,2  212,9  366,2 54,5  433,8 7,6 3,8 4,0
1222 Fitjar  176,5 43,0 34,2 31,3 8,7 59,3 9,7 4,0 0,6
1223 Tysnes  157,4 38,2 29,2 22,6 7,6 59,8 3,7 2,0 1,4
1224 Kvinnherad  899,9  197,6  149,7  154,4 39,7  358,6 8,0 -3,4 -4,5
1227 Jondal 73,9 17,3 11,9 19,8 3,4 21,6 16,6 1,2 2,0
1228 Odda  514,3  138,7 80,7 84,5 28,0  182,5 4,0 -14,8 -12,8
1231 Ullensvang  195,1 51,3 37,6 30,1 10,2 65,9 7,1 2,1 1,7
1232 Eidfjord 81,1 37,5 11,4 8,6 7,2 16,5 5,0 -2,1 -1,3
1233 Ulvik 62,0 24,4 11,3 7,0 4,8 14,6 3,4 5,6 5,3
1234 Granvin 45,8 12,2 10,0 7,4 2,5 13,6 4,7 1,6 2,0
1235 Voss  799,3  199,4  150,6  146,3 40,0  263,0 6,4 -2,1 -4,0
1238 Kvam  480,8  122,4 92,6 83,1 24,9  157,7 2,6 -4,5 -5,4
1241 Fusa  301,4 57,1 43,2 69,2 11,5  120,4 16,0 -0,9 -0,6
1242 Samnanger  129,4 39,4 28,0 14,1 8,0 39,9 7,7 3,7 3,7
1243 Os  975,1  250,5  200,6  137,2 52,2  334,7 6,4 1,2 0,3
1244 Austevoll  400,3 80,7 57,7  105,7 16,3  139,9 -0,5 2,7 1,7
1245 Sund  320,0 81,1 70,3 51,4 16,9  100,3 8,5 -0,1 -4,0
1246 Fjell 1 381,9  319,2  266,9  276,7 67,0  452,0 8,8 4,0 2,9
1247 Askøy 1 256,3  328,4  278,5  161,2 68,9  419,4 12,0 6,5 4,4
1251 Vaksdal  211,6 65,7 41,9 35,3 13,2 55,5 7,5 1,1 1,9
1252 Modalen 35,5 16,5 3,5 6,0 3,1 6,5 -0,1 -2,7 -3,1
1253 Osterøy  395,7 96,1 77,8 75,6 19,7  126,5 11,0 2,6 4,1
1256 Meland  352,8 85,7 72,2 64,7 18,3  112,0 8,3 5,1 5,6
1259 Øygarden  220,8 68,3 46,0 35,9 14,6 56,0 11,6 11,2 12,2
1260 Radøy  236,0 60,6 51,9 40,5 12,5 70,5 9,0 1,1 0,0
1263 Lindås  808,4  206,0  170,6  114,6 43,3  273,9 10,3 2,9 3,7
1264 Austrheim  180,4 45,1 33,1 33,7 8,7 59,8 2,8 -1,3 -5,1
1265 Fedje 31,6 8,7 6,7 4,1 1,8 10,3 4,4 0,4 -1,4
1266 Masfjorden 92,1 32,0 18,1 9,6 6,4 26,1 5,4 -2,6 -2,1
                   
14 Sogn og Fjordane 6 418,6 1 622,5 1 200,5 1 209,7  325,0 2 060,8 4,2 -0,6 -1,0
1401 Flora  752,8  177,1  139,7  175,8 36,3  223,9 13,0 7,8 7,2
1411 Gulen  160,7 33,5 25,7 22,6 6,6 72,4 20,3 -0,1 -0,5
1412 Solund 47,2 14,3 8,2 6,0 2,8 15,9 2,7 0,4 0,5
1413 Hyllestad 75,8 19,3 15,8 17,0 3,8 19,8 7,1 -1,5 -2,0
1416 Høyanger  255,3 76,6 50,5 40,4 15,7 72,1 7,2 4,3 3,8
1417 Vik  180,2 45,4 27,9 28,0 8,7 70,2 3,0 -7,3 -8,1
1418 Balestrand 74,4 21,3 15,3 13,8 4,3 19,8 5,7 5,1 6,1
1419 Leikanger  174,3 32,0 26,8 68,7 6,6 40,3 1,6 -1,0 -1,6
1420 Sogndal  383,1 95,4 77,1 78,4 19,3  113,0 3,0 -4,1 -4,6
1421 Aurland  128,8 51,3 19,3 17,5 9,8 30,9 -1,0 -6,8 -6,9
1422 Lærdal  130,9 44,6 24,3 16,1 8,7 37,3 5,1 0,6 0,0
1424 Årdal  363,8  108,3 73,5 42,3 22,1  117,7 4,4 -2,0 -3,1
1426 Luster  273,2 95,7 48,6 36,3 18,3 74,2 3,6 2,5 3,0
1428 Askvoll  146,6 41,4 33,0 17,9 8,2 46,0 3,5 2,3 2,0
1429 Fjaler  137,3 34,1 27,8 22,8 6,8 45,9 7,4 -0,7 -0,6
1430 Gaular  136,7 34,8 29,9 24,8 7,1 40,2 7,4 1,6 4,5
1431 Jølster  131,0 37,9 29,2 16,1 7,5 40,2 3,7 0,3 0,6
1432 Førde  933,1  174,0  143,9  255,3 35,4  324,5 2,1 -3,1 -5,6
1433 Naustdal  118,1 33,3 29,2 11,6 7,0 36,9 1,7 -4,2 -3,5
1438 Bremanger  227,6 67,6 43,9 33,6 13,5 69,1 -3,4 -4,7 -3,0
1439 Vågsøy  360,4 87,5 70,9 59,9 17,4  124,7 2,8 -6,6 -6,5
1441 Selje  140,0 35,9 30,6 17,7 7,3 48,4 5,2 -3,2 -2,2
1443 Eid  299,1 76,8 63,5 43,2 15,5  100,1 7,4 1,6 0,6
1444 Hornindal 49,2 14,5 11,6 5,7 2,9 14,5 8,8 4,7 7,8
1445 Gloppen  350,5 78,9 60,0 52,0 15,7  143,9 -1,3 3,8 2,7
1449 Stryn  388,6 91,0 74,4 86,2 18,0  118,9 -2,7 -3,6 -4,7
                   
15 Møre og Romsdal 16 263,1 3 740,6 2 964,0 3 539,7  761,3 5 257,6 7,0 3,0 2,9
1502 Molde 1 892,7  380,4  307,7  608,6 78,4  517,7 4,1 -1,8 -1,3
1503 Kristiansund 1 134,8  262,1  208,5  225,5 54,7  383,9 11,4 6,3 5,9
1504 Ålesund 3 238,1  673,2  540,1  785,1  136,9 1 102,8 5,7 1,6 2,5
1511 Vanylven  186,4 48,4 38,5 36,8 9,7 52,9 11,0 2,3 2,0
1514 Sande  140,9 36,3 29,8 28,8 7,4 38,6 10,3 8,4 8,2
1515 Herøy  668,3  144,5  111,7  161,1 28,4  222,7 3,0 2,7 1,3
1516 Ulstein  619,9  121,7 92,2  240,1 23,7  142,2 18,3 5,4 5,4
1517 Hareid  302,2 67,1 56,3 75,7 13,8 89,3 19,8 10,7 8,9
1519 Volda  470,9  113,4 89,1 98,7 22,9  146,9 6,3 1,0 -0,1
1520 Ørsta  603,3  140,4  112,7  120,5 28,7  201,0 4,5 3,4 3,2
1523 Ørskog  121,6 30,1 24,2 21,1 6,1 40,2 4,7 -1,2 -1,6
1524 Norddal 98,5 32,5 18,6 16,6 6,3 24,5 5,4 -1,1 -1,0
1525 Stranda  259,6 67,0 51,2 47,4 13,6 80,5 2,9 -0,4 -0,9
1526 Stordal 56,4 14,4 10,9 14,2 2,8 14,1 1,0 7,8 7,7
1528 Sykkylven  618,4  113,8 89,6  131,2 22,7  261,1 4,2 0,9 0,0
1529 Skodje  197,4 50,1 41,7 33,1 10,2 62,3 4,3 2,6 1,8
1531 Sula  425,3 99,5 86,2 78,9 20,5  140,2 11,7 4,0 4,4
1532 Giske  364,6 97,1 80,0 47,4 20,0  120,1 14,5 10,1 10,7
1534 Haram  564,4  140,5  106,4  117,9 28,5  171,2 8,7 8,8 8,0
1535 Vestnes  365,1 90,1 71,3 77,3 18,1  108,3 4,4 3,1 2,6
1539 Rauma  472,4  107,3 81,0 93,8 21,6  168,7 2,8 2,8 1,7
1543 Nesset  164,6 49,5 32,7 26,7 9,9 45,8 7,5 -4,7 -5,1
1545 Midsund  103,7 27,3 21,8 18,2 5,5 31,0 2,4 -2,6 -2,3
1546 Sandøy 89,5 23,5 16,6 18,2 4,5 26,6 5,3 6,8 4,6
1547 Aukra  270,4 93,5 63,5 28,4 20,0 64,9 33,4 62,8 67,5
1548 Fræna  564,5  126,3  104,4 85,3 25,9  222,5 3,7 1,8 1,7
1551 Eide  192,5 43,9 37,9 44,8 9,0 56,8 7,7 -1,7 -2,8
1554 Averøy  292,7 73,4 62,5 48,7 15,2 93,0 5,1 -3,3 -3,1
1556 Frei  270,5 74,8 63,9 28,2 15,9 87,7 11,3 5,5 4,6
1557 Gjemnes  129,0 34,7 30,8 16,6 7,0 39,9 9,2 -4,9 -6,0
1560 Tingvoll  137,8 35,8 30,8 17,2 7,3 46,7 1,4 -4,5 -5,5
1563 Sunndal  435,1  119,6 89,0 58,5 24,5  143,6 5,5 -1,1 -2,3
1566 Surnadal  346,7 77,0 60,6 45,7 15,2  148,2 0,9 -6,2 -8,4
1567 Rindal 94,0 27,2 19,3 11,5 5,2 30,8 1,1 -6,0 -8,5
1571 Halsa 88,2 22,1 17,6 8,5 4,2 35,7 9,4 6,7 6,7
1573 Smøla  103,2 31,5 25,5 8,4 6,5 31,4 -0,4 -2,9 -1,3
1576 Aure  179,5 50,9 39,5 15,2 10,3 63,6 16,3 11,0 9,7
                   
16 Sør-Trøndelag 18 797,7 4 130,1 3 373,8 4 255,3  858,9 6 179,7 6,9 1,0 -0,3
1601 Trondheim 12 872,2 2 604,7 2 110,9 3 357,7  544,4 4 254,5 7,4 2,1 0,3
1612 Hemne  201,8 53,1 44,8 22,4 10,8 70,6 6,4 0,5 -0,2
1613 Snillfjord 40,8 12,1 9,7 4,4 2,3 12,3 8,0 -0,1 -1,0
1617 Hitra  185,8 49,8 43,0 23,2 10,5 59,2 5,1 3,8 5,0
1620 Frøya  254,2 48,9 43,0 26,6 10,2  125,5 13,8 5,1 6,0
1621 Ørland  278,6 68,7 57,4 46,8 14,1 91,6 7,0 0,4 -0,6
1622 Agdenes 83,6 21,4 17,4 19,4 4,3 21,0 -0,3 -6,1 -5,8
1624 Rissa  304,0 75,8 62,2 57,9 15,4 92,6 7,8 1,6 1,2
1627 Bjugn  204,8 51,8 45,4 31,8 10,5 65,3 3,9 -0,8 -5,2
1630 Åfjord  135,4 36,3 31,2 15,9 7,4 44,6 -1,7 -4,5 -4,5
1632 Roan 39,2 11,5 9,8 3,4 2,3 12,2 1,4 -1,9 -2,8
1633 Osen 43,9 12,5 10,1 3,7 2,6 15,0 0,5 -0,7 0,1
1634 Oppdal  324,8 88,1 67,0 45,1 18,1  106,5 -0,3 -6,0 -5,7
1635 Rennebu  110,6 35,8 23,7 11,8 7,0 32,4 -3,4 -5,5 -6,4
1636 Meldal  179,3 45,1 36,9 30,8 9,1 57,4 1,6 -7,7 -6,2
1638 Orkdal  653,2  143,9  122,2  150,6 29,7  206,8 10,4 0,9 -0,5
1640 Røros  296,4 77,8 59,5 45,4 15,7 98,1 -1,6 -0,7 0,6
1644 Holtålen 86,3 23,9 21,0 8,5 4,9 27,9 2,1 -2,9 -2,8
1648 Midtre Gauldal  270,4 66,3 58,1 53,9 13,5 78,6 3,9 -4,3 -3,4
1653 Melhus  718,9  185,1  161,6  106,5 38,6  227,1 7,3 -0,4 -2,6
1657 Skaun  287,9 81,1 70,6 31,2 17,2 87,9 3,0 -2,9 -2,4
1662 Klæbu  289,5 77,2 65,5 37,5 16,2 93,1 10,2 -2,1 -1,4
1663 Malvik  677,5  183,8  153,0 76,5 39,2  225,0 8,3 3,6 3,6
1664 Selbu  205,3 50,7 41,0 39,3 10,3 64,0 8,7 -4,4 -2,4
1665 Tydal 53,2 24,7 8,5 4,9 4,6 10,4 -1,2 -7,1 -8,3
                   
17 Nord-Trøndelag 6 642,3 1 599,3 1 355,3 1 246,7  330,3 2 110,7 3,4 -1,3 -1,9
1702 Steinkjer 1 296,8  255,2  215,9  298,5 52,8  474,4 2,2 0,2 -0,8
1703 Namsos  598,3  157,1  139,0 64,4 32,9  205,0 -0,3 -3,2 -3,1
1711 Meråker  124,9 34,4 24,4 22,4 7,0 36,7 2,4 2,5 0,7
1714 Stjørdal 1 117,3  275,3  230,9  210,5 56,7  343,9 9,6 2,6 1,3
1717 Frosta  106,1 29,0 23,1 16,2 5,9 31,8 10,0 5,4 6,4
1718 Leksvik  170,3 41,6 35,5 34,8 8,4 50,1 5,1 1,0 -1,4
1719 Levanger  981,0  223,6  194,6  230,6 46,5  285,9 -1,6 -2,7 -3,0
1721 Verdal  739,0  167,3  145,1  181,4 34,8  210,3 7,5 1,0 0,4
1723 Mosvik 35,3 9,7 8,2 5,3 2,0 10,1 4,7 -10,3 -8,7
1724 Verran  126,0 30,8 25,1 31,0 6,5 32,6 14,1 -6,6 -4,7
1725 Namdalseid 61,2 17,3 15,5 6,0 3,6 18,8 -3,5 -6,3 -5,1
1729 Inderøy  270,9 70,7 61,2 40,8 14,7 83,5 5,5 -2,2 -2,4
1736 Snåsa 83,8 24,5 19,7 9,8 4,8 25,0 -0,2 -4,3 -7,2
1738 Lierne 57,3 17,4 13,2 6,5 3,5 16,8 -2,3 -3,5 -4,1
1739 Røyrvik 22,1 7,5 4,9 2,5 1,5 5,7 -15,2 -40,5 -38,5
1740 Namsskogan 47,1 18,4 8,6 4,2 3,6 12,3 2,4 -3,3 -3,9
1742 Grong  115,4 34,3 25,0 10,3 6,9 38,8 1,1 -5,0 -4,2
1743 Høylandet 52,5 14,2 12,1 5,5 2,9 17,8 2,8 -3,0 -2,1
1744 Overhalla  158,2 41,8 36,8 20,3 8,6 50,8 3,2 -1,7 -2,9
1748 Fosnes 24,8 7,0 6,3 2,5 1,5 7,5 -0,8 -8,6 -7,6
1749 Flatanger 45,2 12,5 10,9 4,5 2,5 14,8 1,9 -1,6 -5,1
1750 Vikna  184,2 48,2 44,6 18,7 10,0 62,6 0,8 -4,2 -5,5
1751 Nærøy  201,7 55,5 49,5 17,6 11,5 67,6 3,6 -1,3 -1,8
1755 Leka 22,8 6,1 5,3 2,3 1,3 7,8 -5,0 -10,2 -11,9
                   
18 Nordland 12 526,9 3 164,1 2 592,2 1 653,3  652,8 4 464,4 2,7 -1,8 -2,9
1804 Bodø 2 960,6  698,8  588,9  589,9  145,7  937,3 2,1 1,0 -1,4
1805 Narvik 1 136,8  259,2  210,8  182,3 53,4  431,0 5,9 -6,2 -9,3
1811 Bindal 67,6 23,1 14,6 7,0 4,6 18,3 3,1 1,9 1,7
1812 Sømna 74,0 21,2 18,6 7,2 4,4 22,6 -0,1 -2,6 -2,2
1813 Brønnøy  340,7 89,7 78,6 37,2 18,3  116,9 2,1 -3,4 -4,4
1815 Vega 47,7 13,8 11,8 3,8 2,8 15,5 3,0 -1,7 -1,1
1816 Vevelstad 18,0 5,3 4,6 1,6 1,1 5,4 -4,1 -4,4 -4,3
1818 Herøy 74,3 21,4 17,5 8,0 4,4 22,9 4,2 4,4 4,9
1820 Alstahaug  337,7 93,8 80,4 31,5 18,8  113,1 2,1 2,6 -2,0
1822 Leirfjord 75,3 21,7 19,0 6,2 4,6 23,7 3,4 1,5 2,6
1824 Vefsn  899,1  190,7  150,0 77,7 39,5  441,1 7,1 4,8 4,1
1825 Grane 60,7 18,3 14,4 5,7 3,7 18,6 -0,8 -7,8 -8,9
1826 Hattfjelldal 61,1 17,0 13,1 6,7 3,5 20,8 9,5 -4,9 2,2
1827 Dønna 54,5 16,1 13,4 4,8 3,3 16,9 3,6 4,8 2,7
1828 Nesna 75,4 19,5 16,7 10,8 4,0 24,5 -1,4 0,3 0,0
1832 Hemnes  212,5 78,0 42,9 16,9 15,2 59,5 2,9 -3,3 -4,0
1833 Rana 1 297,1  334,6  275,1  189,9 69,5  428,0 -0,9 -1,1 -0,9
1834 Lurøy  104,7 24,9 20,0 9,7 5,0 45,1 10,5 7,3 7,1
1835 Træna 22,3 6,3 5,3 2,4 1,3 6,9 0,7 5,5 5,4
1836 Rødøy 55,7 15,2 12,5 5,4 3,0 19,6 -1,2 0,7 -0,5
1837 Meløy  368,1 98,4 74,7 49,8 20,2  125,0 4,5 -11,0 -10,6
1838 Gildeskål 92,0 27,6 19,8 8,2 5,5 30,9 3,3 1,4 1,4
1839 Beiarn 47,8 16,0 9,9 5,0 3,1 13,9 1,6 -6,4 -7,3
1840 Saltdal  211,7 57,9 50,3 21,8 12,0 69,8 2,8 -1,9 -2,3
1841 Fauske  503,1  125,4  102,2 40,9 25,9  208,7 1,2 -7,5 -7,4
1845 Sørfold  169,4 40,1 20,9 11,7 7,9 88,9 7,5 -18,5 -17,5
1848 Steigen  100,0 29,8 23,6 10,3 6,1 30,2 1,8 2,7 1,6
1849 Hamarøy 95,2 26,9 17,4 8,4 5,4 37,1 -1,2 -9,0 -8,2
1850 Tysfjord 91,3 27,9 20,2 8,5 5,7 29,0 2,6 -1,8 -2,5
1851 Lødingen  101,7 29,3 24,2 8,1 6,0 34,0 -9,1 -3,2 -3,6
1852 Tjeldsund 52,8 15,3 13,2 3,5 3,3 17,6 -4,1 -10,2 -9,7
1853 Evenes 58,2 15,6 12,9 5,7 3,2 20,7 -4,0 -4,9 -4,5
1854 Ballangen  103,4 30,1 24,8 9,9 6,3 32,2 2,8 1,0 0,8
1856 Røst 31,4 8,6 7,0 3,2 1,8 10,8 -10,2 -6,2 -5,9
1857 Værøy 38,2 9,8 8,2 3,1 2,0 15,2 -1,3 -4,0 -3,9
1859 Flakstad 63,9 19,2 14,7 5,9 3,8 20,2 3,5 1,9 0,4
1860 Vestvågøy  452,5  124,4  111,1 39,2 25,7  152,1 2,5 -2,6 -5,0
1865 Vågan  425,0  112,3 96,6 50,1 23,5  142,4 -1,8 -0,5 -0,4
1866 Hadsel  417,1 95,7 86,9 33,2 20,1  181,2 21,4 -2,0 -1,5
1867 Bø  103,0 28,3 25,5 9,4 5,8 34,0 -5,0 -6,7 -6,8
1868 Øksnes  242,1 53,0 47,2 23,8 10,9  107,2 3,9 -3,6 -4,8
1870 Sortland  469,2  121,0  102,7 57,4 25,1  163,1 -1,6 -0,7 -1,8
1871 Andøy  260,7 66,4 57,0 27,1 14,0 96,2 2,5 -4,2 -4,4
1874 Moskenes 53,2 16,4 12,9 4,3 3,4 16,2 8,2 11,2 10,9
                   
19 Troms Romsa 8 255,8 2 137,5 1 813,8 1 104,1  446,2 2 754,2 0,1 0,1 0,1
1901 Harstad 1 233,6  325,3  276,1  132,5 68,1  431,7 -2,8 1,7 1,7
1902 Tromsø 4 314,5  991,9  854,9  776,1  207,5 1 484,1 -0,1 0,4 0,2
1911 Kvæfjord  128,4 34,7 31,4 15,0 7,4 39,9 2,7 -0,7 0,8
1913 Skånland  125,1 35,3 31,4 10,0 7,4 41,1 4,7 -1,6 -3,2
1915 Bjarkøy 19,9 5,7 4,4 1,9 1,1 6,7 0,1 0,2 -2,7
1917 Ibestad 68,4 14,7 15,0 5,2 4,0 29,6 5,0 -15,7 12,5
1919 Gratangen 42,9 11,9 10,1 4,9 2,5 13,4 0,7 -4,0 -3,8
1920 Lavangen 35,1 10,3 8,5 3,6 2,1 10,6 -1,1 -2,3 -2,9
1922 Bardu  206,6 68,0 46,3 12,4 14,1 65,7 4,2 1,9 1,2
1923 Salangen 93,0 27,2 22,5 8,3 5,6 29,4 0,6 0,2 0,0
1924 Målselv  340,0 98,8 79,2 25,7 20,3  116,1 3,8 2,1 0,2
1925 Sørreisa  147,4 40,7 34,4 10,7 8,5 53,1 -3,4 -2,8 -3,9
1926 Dyrøy 44,8 12,8 11,2 4,2 2,6 14,0 4,7 -0,2 -0,7
1927 Tranøy 58,7 16,6 14,8 6,2 3,5 17,6 -0,8 -0,6 -0,6
1928 Torsken 40,1 11,0 9,8 4,6 2,3 12,3 0,7 -2,5 -1,9
1929 Berg 44,3 12,3 10,7 4,7 2,6 13,9 -1,6 -5,9 -7,0
1931 Lenvik  511,0  136,4  116,0 58,3 27,7  172,8 -1,3 -2,9 -4,4
1933 Balsfjord  210,2 61,9 51,9 17,7 12,6 66,0 0,4 1,8 2,4
1936 Karlsøy 76,3 28,7 25,4 0,3 5,9 15,9 7,2 5,5 4,7
1938 Lyngen 98,9 36,5 31,0 0,4 7,6 23,5 3,5 -0,2 0,6
1939 Storfjord 65,0 27,0 19,2 0,2 5,5 13,1 7,7 4,2 4,8
1940 Gáivuotna Kåfjord 62,3 25,3 19,9 0,1 5,2 11,9 8,9 4,7 4,3
1941 Skjervøy 95,8 32,7 30,5 0,9 6,9 24,8 6,0 -1,4 -0,7
1942 Nordreisa  153,9 55,3 47,2 0,4 11,7 39,4 2,9 -0,3 -0,3
1943 Kvænangen 39,6 16,9 11,7 0,1 3,4 7,5 -7,1 -16,5 -15,8
                   
20 Finnmark Finnmárku 2 925,1 1 010,4  858,8 16,6  213,2  826,0 8,3 2,4 1,8
2002 Vardø 77,2 29,2 24,4 0,1 6,2 17,2 6,5 2,1 1,1
2003 Vadsø  261,6 85,7 72,1 0,6 17,9 85,4 9,1 0,2 -1,6
2004 Hammerfest  566,1  194,0  158,0 5,7 42,0  166,4 11,0 8,8 8,1
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 76,5 28,6 25,5 0,1 6,0 16,3 1,8 -2,4 -2,0
2012 Alta  699,2  236,0  204,1 3,1 49,3  206,7 8,2 1,9 1,9
2014 Loppa 34,2 13,4 11,3 0,1 2,8 6,7 1,8 -0,8 -0,4
2015 Hasvik 34,3 12,5 10,7 0,2 2,6 8,2 3,1 -5,2 -5,3
2017 Kvalsund 35,0 13,8 10,9 0,0 2,9 7,5 10,8 5,6 5,6
2018 Måsøy 58,0 17,6 14,0 0,1 3,6 22,7 17,1 -0,7 -1,5
2019 Nordkapp  124,8 45,6 38,8 0,2 9,6 30,6 10,0 6,0 4,7
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  149,9 52,4 46,8 0,5 11,1 39,2 4,2 -3,0 -4,0
2021 Kárásjohka - Karasjok 87,3 30,2 28,7 0,9 6,3 21,2 6,0 0,9 -1,6
2022 Lebesby 48,5 17,7 13,8 0,1 3,7 13,3 12,1 1,7 1,5
2023 Gamvik 37,0 13,1 11,2 0,1 2,8 9,8 10,4 2,7 3,6
2024 Berlevåg 36,0 13,7 11,1 0,1 2,9 8,1 9,6 4,5 5,3
2025 Deatnu Tana 99,2 35,6 30,1 0,2 7,5 25,9 0,1 -0,2 -0,2
2027 Unjárga Nesseby 28,6 10,9 9,2 0,0 2,3 6,2 12,8 7,9 8,0
2028 Båtsfjord 82,6 28,6 24,4 3,2 6,0 20,4 13,1 4,8 4,2
2030 Sør-Varanger  389,0  132,0  113,7 1,3 27,8  114,2 7,6 -0,7 -1,5
                   
23 Kontinentalsokkelen  191 103,4  227,1  277,3  433,8 48,4  190 116,7 -11,1  213,4 29,6
2311 Nordsjøen  188 469,0 0,0 0,0 0,0 0,0  188 469,0 -11,5 . .
2312 Stavanger 2 634,4  227,1  277,3  433,8 48,4 1 647,8 31,7  213,4 29,6

Standardtegn i tabeller