Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-oktober. 2006 og 2007. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same
periode året før
Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same
periode året før
Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same
periode året før
  2006 2007 2006/2007 2006 2007 2006/2007 2006 2007 2006/2007
I alt  558 209  552 051 -1,1 76 028 76 838 1,1 15 714 15 720 0,0
                   
01 Østfold 15 727 16 030 1,9 3 740 3 613 -3,4  774  741 -4,2
02 Akershus 43 950 46 011 4,7 9 603 9 698 1,0 1 976 1 992 0,9
03 Oslo 70 736 74 879 5,9 11 657 11 985 2,8 2 405 2 448 1,8
04 Hedmark 10 034 10 249 2,1 2 510 2 397 -4,5  516  488 -5,4
05 Oppland 9 935 10 249 3,2 2 600 2 497 -3,9  531  503 -5,3
06 Buskerud 17 082 17 570 2,9 4 112 4 103 -0,2  839  823 -1,8
07 Vestfold 13 979 14 396 3,0 3 383 3 345 -1,1  695  677 -2,5
08 Telemark 10 025 10 450 4,2 2 538 2 493 -1,8  520  508 -2,4
09 Aust-Agder 5 968 6 329 6,1 1 539 1 542 0,2  315  311 -1,2
10 Vest-Agder 10 325 11 094 7,4 2 448 2 485 1,5  499  505 1,3
11 Rogaland 34 714 37 401 7,7 7 107 7 489 5,4 1 487 1 536 3,3
12 Hordaland 32 368 34 459 6,5 7 400 7 562 2,2 1 528 1 552 1,6
14 Sogn og Fjordane 6 160 6 419 4,2 1 632 1 623 -0,6  328  325 -1,0
15 Møre og Romsdal 15 196 16 263 7,0 3 632 3 741 3,0  740  761 2,9
16 Sør-Trøndelag 17 590 18 798 6,9 4 091 4 130 1,0  861  859 -0,3
17 Nord-Trøndelag 6 421 6 642 3,4 1 620 1 599 -1,3  337  330 -1,8
18 Nordland 12 197 12 527 2,7 3 223 3 164 -1,8  672  653 -2,9
19 Troms Romsa 8 247 8 256 0,1 2 135 2 138 0,1  446  446 0,1
20 Finnmark Finnmárku 2 700 2 925 8,3  987 1 010 2,4  209  213 1,8
23 Kontinentalsokkelen  214 854  191 103 -11,1 72  227  213,7 37 48 29,8
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2006 2007 2006/2007 2006 2007 2006/2007 2006 2007 2006/2007
I alt 79 718 86 433 8,4 55 513 59 251 6,7  331 237  313 809 -5,3
                   
01 Østfold 3 075 3 331 8,3 2 804 2 966 5,8 5 334 5 379 0,8
02 Akershus 9 496 10 429 9,8 6 997 7 407 5,9 15 879 16 484 3,8
03 Oslo 22 443 24 710 10,1 8 007 8 485 6,0 26 224 27 251 3,9
04 Hedmark 2 065 2 198 6,4 1 875 2 007 7,0 3 068 3 159 3,0
05 Oppland 1 852 1 941 4,8 1 920 2 012 4,8 3 032 3 296 8,7
06 Buskerud 3 411 3 668 7,5 2 960 3 103 4,8 5 760 5 873 2,0
07 Vestfold 2 786 3 117 11,9 2 505 2 617 4,5 4 611 4 640 0,6
08 Telemark 2 018 2 190 8,5 1 800 1 907 5,9 3 149 3 353 6,5
09 Aust-Agder 1 142 1 256 10,0 1 104 1 157 4,8 1 868 2 063 10,5
10 Vest-Agder 2 321 2 630 13,3 1 737 1 891 8,9 3 320 3 584 7,9
11 Rogaland 8 805 9 846 11,8 5 144 5 497 6,9 12 172 13 033 7,1
12 Hordaland 6 927 7 655 10,5 5 401 5 765 6,7 11 111 11 925 7,3
14 Sogn og Fjordane 1 189 1 210 1,7 1 127 1 201 6,6 1 884 2 061 9,4
15 Møre og Romsdal 3 171 3 540 11,6 2 724 2 964 8,8 4 930 5 258 6,6
16 Sør-Trøndelag 3 988 4 255 6,7 3 124 3 374 8,0 5 527 6 180 11,8
17 Nord-Trøndelag 1 250 1 247 -0,3 1 256 1 355 7,9 1 958 2 111 7,8
18 Nordland 2 009 1 653 -17,7 2 424 2 592 6,9 3 869 4 464 15,4
19 Troms Romsa 1 375 1 104 -19,7 1 682 1 814 7,9 2 611 2 754 5,5
20 Finnmark Finnmárku 36 17 -53,5  789  859 8,9  679  826 21,6
23 Kontinentalsokkelen  360  434 20,7  134  277  106,9  214 250  190 117 -11,3

Standardtegn i tabeller