Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-juni 2007. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  336 385,5 49 053,3 36 472,7 51 422,4 10 064,4  189 372,7 11,4 4,5 3,4
                   
01 Østfold 10 330,6 2 323,3 1 792,5 1 942,9  479,2 3 792,7 7,8 1,4 0,9
0101 Halden  962,7  229,4  174,4  188,3 47,2  323,4 7,1 2,1 -1,0
0104 Moss 1 220,0  268,1  211,1  229,5 56,4  454,8 11,3 0,9 -0,6
0105 Sarpsborg 2 212,8  429,2  338,5  419,1 89,9  936,1 5,1 4,2 7,1
0106 Fredrikstad 2 895,9  625,2  486,6  640,5  127,7 1 015,8 8,3 0,2 -1,5
0111 Hvaler  128,0 39,2 27,9 12,5 7,8 40,6 1,6 -2,3 -2,0
0118 Aremark 41,7 12,8 8,8 4,8 2,5 12,8 8,8 2,3 1,4
0119 Marker  114,8 27,8 21,1 19,5 5,6 40,9 10,8 1,4 0,6
0121 Rømskog 25,5 6,3 4,9 3,7 1,3 9,4 21,0 9,0 7,6
0122 Trøgstad  158,7 44,0 33,1 19,3 9,0 53,3 5,6 -1,2 -1,0
0123 Spydeberg  201,3 50,0 35,7 33,6 10,3 71,7 16,3 4,1 3,6
0124 Askim  558,8  137,7 96,0 97,1 28,2  199,8 7,9 2,1 2,6
0125 Eidsberg  387,3 90,3 70,4 72,4 18,0  136,1 7,1 -1,9 -3,6
0127 Skiptvet  107,8 31,4 23,6 11,4 6,5 35,0 10,4 7,8 9,3
0128 Rakkestad  244,5 60,5 46,2 43,6 12,3 81,9 7,3 -1,1 -0,7
0135 Råde  248,2 61,3 48,3 35,1 12,5 91,0 11,8 3,0 1,8
0136 Rygge  536,4  131,8  102,8 84,3 27,6  189,8 8,1 1,9 1,3
0137 Våler  135,3 36,3 29,4 13,6 7,6 48,3 5,3 -2,9 -3,6
0138 Hobøl  150,9 41,9 33,7 14,5 8,9 51,9 5,5 0,1 0,8
                   
02 Akershus 30 693,2 6 172,2 4 634,8 6 153,3 1 274,0 12 458,9 12,2 3,2 3,6
0211 Vestby  619,1  139,0  114,3 97,0 28,9  239,8 11,0 2,4 0,1
0213 Ski 1 322,4  306,6  236,7  176,7 63,2  539,2 12,8 4,2 4,5
0214 Ås  687,4  154,5  118,5  153,0 32,1  229,3 14,2 6,1 3,3
0215 Frogn  639,1  164,1  125,6 68,9 34,3  246,1 11,3 4,0 4,5
0216 Nesodden  637,6  173,3  139,5 64,8 36,5  223,5 8,4 2,4 2,2
0217 Oppegård 1 587,2  312,8  239,3  288,8 65,1  681,2 15,4 3,6 4,3
0219 Bærum 9 647,5 1 672,9 1 162,9 2 403,3  338,6 4 069,8 11,3 2,3 4,4
0220 Asker 4 276,0  765,3  538,4  874,1  155,9 1 942,3 13,6 4,9 5,1
0221 Aurskog-Høland  451,5  115,4 94,4 61,4 23,9  156,3 8,6 1,4 -0,5
0226 Sørum  688,1  151,7  113,2 71,8 31,3  320,1 21,2 7,0 7,4
0227 Fet  391,7  105,8 82,9 40,5 21,7  140,8 0,3 5,7 5,2
0228 Rælingen  570,8  160,7  130,3 41,7 33,7  204,4 7,4 2,2 2,6
0229 Enebakk  368,9 90,6 76,0 45,9 18,9  137,4 13,2 5,1 5,2
0230 Lørenskog 2 024,3  368,7  288,4  514,7 78,8  773,7 15,8 6,4 5,6
0231 Skedsmo 2 359,5  492,8  374,8  508,5  103,9  879,5 14,9 1,0 1,6
0233 Nittedal 1 056,0  223,1  178,1  179,1 46,6  429,2 14,7 3,4 3,6
0234 Gjerdrum  215,8 58,6 46,2 21,2 12,2 77,6 10,8 5,0 3,8
0235 Ullensaker 1 515,3  270,2  214,8  344,3 56,7  629,2 11,4 0,0 0,0
0236 Nes  583,7  160,4  129,8 66,7 32,7  194,1 7,1 1,9 0,4
0237 Eidsvoll  635,6  170,7  137,2 84,8 34,9  207,9 6,8 2,1 1,1
0238 Nannestad  340,4 95,0 77,3 34,9 19,9  113,3 7,9 2,5 1,4
0239 Hurdal 75,1 19,9 16,1 11,0 4,1 24,0 4,5 -1,0 -2,0
                   
0301 Oslo 52 009,4 7 609,3 5 373,1 14 859,3 1 547,9 22 619,9 20,2 4,1 2,3
                   
04 Hedmark 6 590,6 1 562,6 1 191,7 1 282,0  320,3 2 234,0 6,9 1,7 1,0
0402 Kongsvinger  611,4  141,5  108,1  110,1 28,2  223,4 4,4 1,8 -1,7
0403 Hamar 1 364,7  269,7  201,5  295,6 55,5  542,4 6,3 1,1 -0,2
0412 Ringsaker 1 256,4  251,4  198,2  386,8 52,6  367,2 14,2 2,5 3,9
0415 Løten  191,9 53,3 43,6 24,7 11,1 59,1 5,7 0,2 -0,6
0417 Stange  576,1  149,0  120,1 80,4 31,5  195,1 -2,4 0,2 2,2
0418 Nord-Odal  152,9 37,1 30,2 20,9 7,6 57,1 12,4 2,2 0,0
0419 Sør-Odal  235,3 63,4 49,2 31,1 13,1 78,5 8,0 -0,1 2,2
0420 Eidskog  168,7 45,5 36,2 24,1 9,3 53,6 3,6 -1,2 -2,4
0423 Grue  154,5 40,0 30,2 25,0 8,1 51,2 9,3 2,9 1,9
0425 Åsnes  200,5 56,5 42,5 26,9 11,5 63,1 2,5 -2,8 -4,2
0426 Våler  108,5 28,9 21,8 20,6 5,9 31,3 1,6 -1,2 0,9
0427 Elverum  668,4  163,7  125,5  120,4 33,5  225,2 10,3 3,9 0,6
0428 Trysil  243,3 64,9 45,6 39,7 13,0 80,0 7,1 7,0 5,9
0429 Åmot  131,7 39,8 26,6 16,3 7,9 41,1 3,0 -0,3 -2,1
0430 Stor-Elvdal 70,9 22,0 15,4 6,9 4,4 22,1 1,9 -1,7 0,1
0432 Rendalen 51,3 18,9 10,6 4,8 3,6 13,3 3,9 6,1 6,1
0434 Engerdal 33,6 9,8 7,8 4,7 1,9 9,3 3,8 1,7 -0,5
0436 Tolga 39,9 10,6 8,5 4,1 2,2 14,6 6,4 0,0 0,4
0437 Tynset  168,7 46,7 33,8 22,6 9,4 56,2 5,5 3,3 0,9
0438 Alvdal 69,6 22,1 14,8 7,0 4,3 21,4 7,7 5,8 4,4
0439 Folldal 43,7 13,8 10,1 4,2 2,8 12,9 9,1 8,1 9,3
0441 Os 48,6 13,8 11,3 5,1 2,8 15,7 3,6 -0,2 -0,9
                   
05 Oppland 6 700,7 1 640,6 1 220,2 1 146,4  332,5 2 360,9 8,6 1,0 -0,2
0501 Lillehammer 1 241,4  251,2  186,5  247,1 51,6  505,0 12,0 -0,1 -0,2
0502 Gjøvik 1 079,9  246,0  191,8  218,8 51,4  371,9 8,6 2,7 1,3
0511 Dovre 75,9 21,7 17,0 7,4 4,3 25,5 7,3 2,0 -0,4
0512 Lesja 57,0 17,5 12,4 6,8 3,4 17,0 0,6 -1,0 -0,8
0513 Skjåk 72,3 23,6 13,8 8,3 4,5 22,0 3,1 0,5 0,0
0514 Lom 79,9 19,8 13,5 10,0 3,9 32,6 9,5 1,9 -0,4
0515 Vågå  148,1 31,8 21,7 10,9 6,2 77,6 36,2 9,8 6,0
0516 Nord-Fron  236,6 64,5 38,0 36,9 12,5 84,8 12,4 8,4 5,9
0517 Sel  155,9 44,2 35,5 18,9 9,0 48,2 2,1 -0,9 -1,1
0519 Sør-Fron 99,1 29,7 19,1 13,8 5,7 30,7 4,4 1,1 -1,8
0520 Ringebu  150,0 39,7 27,3 26,7 7,5 48,9 6,8 -1,1 -2,6
0521 Øyer  163,6 46,9 33,5 24,7 9,4 49,1 -1,5 -7,0 -7,8
0522 Gausdal  187,1 50,3 37,9 27,8 10,2 60,9 1,6 -5,4 -5,2
0528 Østre Toten  478,4  118,0 94,9 75,7 24,1  165,8 9,7 1,2 -1,6
0529 Vestre Toten  487,5  107,4 85,0  125,0 22,3  147,9 10,3 4,0 0,5
0532 Jevnaker  239,5 54,6 43,3 42,3 11,2 88,2 10,8 2,3 0,7
0533 Lunner  294,2 78,5 65,3 30,9 16,5  103,1 7,8 0,1 1,7
0534 Gran  476,0  116,8 93,5 84,9 23,9  156,8 12,5 3,9 3,0
0536 Søndre Land  155,5 42,4 34,6 24,9 8,8 44,8 4,0 -1,6 -0,8
0538 Nordre Land  203,6 54,5 38,0 35,2 10,9 65,0 5,7 -0,8 -2,5
0540 Sør-Aurdal 98,5 30,7 19,8 9,8 5,8 32,4 3,3 2,2 0,8
0541 Etnedal 38,7 11,7 7,8 4,1 2,3 12,8 5,5 1,8 3,3
0542 Nord-Aurdal  236,0 65,1 42,9 32,1 12,9 83,0 4,7 2,1 1,6
0543 Vestre Slidre 73,9 22,4 15,1 6,3 4,3 25,9 -2,0 -6,6 -8,9
0544 Øystre Slidre  112,8 31,9 22,0 11,0 6,2 41,7 -2,7 -10,2 -12,2
0545 Vang 59,2 19,9 10,1 6,0 3,8 19,3 5,6 4,0 2,8
                   
06 Buskerud 11 563,5 2 608,1 1 904,1 2 159,6  528,6 4 362,9 10,3 2,2 1,4
0602 Drammen 3 102,9  597,4  452,7  687,7  124,0 1 241,0 12,1 2,7 3,1
0604 Kongsberg 1 336,2  274,5  200,9  344,0 56,0  460,7 9,4 3,6 1,4
0605 Ringerike 1 170,2  272,6  199,8  220,6 55,0  422,1 6,3 0,6 -0,8
0612 Hole  267,5 65,6 40,9 32,4 11,2  117,4 -1,5 -12,9 -14,7
0615 Flå 34,2 9,5 6,4 3,6 1,8 12,8 18,1 1,5 0,8
0616 Nes  142,7 37,1 22,9 21,2 7,1 54,4 -4,8 -16,8 -17,7
0617 Gol  196,3 51,8 33,1 31,3 10,1 70,0 14,0 8,2 6,6
0618 Hemsedal  102,3 29,3 17,3 16,5 5,6 33,5 -8,4 -14,0 -15,1
0619 Ål  211,1 55,4 31,7 29,5 10,8 83,7 16,9 8,2 5,5
0620 Hol  249,3 78,4 37,5 35,6 14,8 83,0 2,4 1,5 0,8
0621 Sigdal  125,8 38,2 25,2 14,1 7,0 41,3 2,8 -4,4 -6,0
0622 Krødsherad 91,0 21,5 14,9 15,8 4,1 34,8 7,4 -0,2 -3,1
0623 Modum  482,9  126,8 88,0 80,2 25,5  162,4 13,8 11,4 9,2
0624 Øvre Eiker  611,8  148,2  114,8 93,0 30,5  225,3 8,7 3,4 2,1
0625 Nedre Eiker  819,6  189,3  156,7  119,6 40,3  313,8 8,6 -0,3 0,6
0626 Lier 1 304,9  248,6  195,2  249,4 51,0  560,7 19,3 3,2 3,5
0627 Røyken  733,3  192,9  153,7 81,7 39,8  265,2 9,8 4,7 1,5
0628 Hurum  343,9 87,2 69,9 52,5 18,0  116,3 10,4 3,6 2,5
0631 Flesberg 83,7 24,1 17,2 11,7 4,8 25,9 4,5 -2,7 -2,9
0632 Rollag 47,2 15,2 9,5 5,8 3,0 13,7 2,9 -2,6 -4,2
0633 Nore og Uvdal  106,6 44,3 15,5 13,6 8,2 24,9 16,4 22,7 19,0
                   
07 Vestfold 9 292,4 2 101,0 1 593,4 1 827,5  427,9 3 342,6 7,6 1,5 0,5
0701 Horten  988,9  226,3  174,3  243,3 46,7  298,3 10,5 2,3 1,2
0702 Holmestrand  334,7 86,4 68,2 52,5 18,3  109,4 8,3 3,1 2,1
0704 Tønsberg 1 949,0  381,3  279,5  509,7 77,9  700,7 6,4 4,2 1,0
0706 Sandefjord 1 962,1  394,7  301,6  405,1 80,7  779,9 10,3 0,4 1,5
0709 Larvik 1 612,6  374,0  276,6  277,6 75,2  609,3 7,1 0,1 0,0
0711 Svelvik  221,6 56,1 46,3 28,5 11,6 79,1 10,4 3,7 1,0
0713 Sande  264,7 74,3 57,1 31,3 14,9 87,2 6,5 3,4 2,4
0714 Hof 95,3 25,0 20,4 13,8 5,0 31,2 4,0 -0,9 -2,9
0716 Re  281,5 73,1 57,8 42,5 14,7 93,5 6,4 2,3 0,8
0719 Andebu  163,7 42,7 33,7 24,2 8,9 54,1 9,9 3,1 3,0
0720 Stokke  382,0 93,3 72,4 78,9 19,0  118,4 6,2 3,9 2,2
0722 Nøtterøy  817,1  208,4  157,8 95,8 42,0  313,2 5,1 -1,8 -4,1
0723 Tjøme  144,3 45,0 32,1 13,4 8,9 44,9 -3,2 -5,5 -5,6
0728 Lardal 74,8 20,4 15,8 10,9 4,2 23,4 5,1 5,7 6,5
                   
08 Telemark 6 703,0 1 616,0 1 137,4 1 260,8  329,4 2 359,4 9,3 3,4 1,9
0805 Porsgrunn 1 689,8  323,2  246,1  296,1 68,8  755,6 16,2 4,7 3,8
0806 Skien 1 987,3  448,9  346,6  442,9 91,9  657,0 4,1 -2,8 -4,0
0807 Notodden  460,4  113,3 80,3  103,8 22,9  140,0 8,6 3,2 0,9
0811 Siljan 76,2 20,7 16,5 7,8 4,4 26,8 9,6 1,0 0,6
0814 Bamble  569,6  133,6  105,2  126,0 27,8  176,9 9,0 2,9 1,8
0815 Kragerø  357,2 89,4 69,0 62,4 18,4  118,0 10,0 2,2 -0,1
0817 Drangedal  115,9 30,9 24,9 14,9 6,2 38,8 5,8 -0,7 -3,1
0819 Nome  232,9 60,2 42,2 35,6 12,1 82,7 9,2 1,5 2,4
0821 Bø  186,7 45,5 35,1 31,9 9,2 65,0 8,1 1,1 0,4
0822 Sauherad  130,7 33,1 27,2 21,6 6,8 42,1 8,8 1,1 1,0
0826 Tinn  269,4 96,1 41,0 34,8 18,5 78,9 11,0 15,4 12,1
0827 Hjartdal 55,1 18,6 9,6 6,4 3,5 17,1 3,1 3,2 0,7
0828 Seljord  111,7 28,6 18,8 19,3 5,7 39,4 14,9 9,4 8,6
0829 Kviteseid 83,7 22,1 16,2 13,0 4,4 28,0 8,8 1,3 1,1
0830 Nissedal 51,1 17,8 9,2 5,0 3,4 15,6 -14,2 -13,3 -13,3
0831 Fyresdal 43,5 15,3 7,7 6,7 3,0 10,8 14,8 24,3 19,9
0833 Tokke  111,1 47,2 16,3 11,6 8,9 27,0 22,9 35,0 32,1
0834 Vinje  171,0 71,4 25,4 21,1 13,6 39,5 12,1 18,7 16,7
                   
09 Aust-Agder 4 131,4  994,2  716,2  737,6  202,2 1 481,3 12,9 4,9 4,1
0901 Risør  215,3 53,7 42,3 38,9 11,1 69,3 6,5 0,0 -0,1
0904 Grimstad  766,6  180,2  134,0  152,4 36,1  263,8 15,7 9,2 7,1
0906 Arendal 1 770,1  375,8  289,0  337,2 78,5  689,7 15,3 2,5 3,2
0911 Gjerstad 76,5 18,7 15,5 13,8 3,8 24,7 15,0 7,3 4,3
0912 Vegårshei 55,7 14,2 11,6 8,2 2,9 18,7 8,5 4,5 1,3
0914 Tvedestrand  198,9 48,7 37,0 33,2 9,9 70,1 10,4 -0,8 -2,2
0919 Froland  158,7 43,1 30,9 16,6 8,7 59,6 7,9 11,8 9,6
0926 Lillesand  353,3 84,5 64,4 59,4 16,9  128,1 9,0 1,6 0,1
0928 Birkenes  146,1 35,1 27,2 27,2 7,2 49,5 10,1 3,3 1,4
0929 Åmli 51,7 17,3 10,6 6,2 3,4 14,2 11,5 15,5 14,2
0935 Iveland 36,5 13,3 7,2 4,4 2,7 8,8 20,4 22,3 20,4
0937 Evje og Hornnes  111,1 28,7 21,1 17,0 5,7 38,5 8,5 2,0 -1,4
0938 Bygland 40,9 13,2 7,8 6,4 2,6 10,9 8,4 11,5 11,0
0940 Valle 62,9 22,3 9,0 8,7 4,3 18,7 0,9 -3,5 -4,2
0941 Bykle 87,0 45,4 8,5 8,0 8,4 16,8 9,8 21,4 20,3
                   
10 Vest-Agder 7 218,8 1 614,7 1 148,4 1 519,2  329,0 2 607,5 13,7 6,9 7,2
1001 Kristiansand 4 029,4  783,6  579,2  984,6  160,2 1 521,9 15,2 6,3 7,7
1002 Mandal  510,5  126,5 96,0 92,8 26,0  169,1 6,2 1,3 1,3
1003 Farsund  361,8 84,6 64,1 58,7 17,0  137,4 15,2 0,4 -1,3
1004 Flekkefjord  340,7 85,7 61,2 56,5 17,5  119,8 16,3 9,0 10,0
1014 Vennesla  418,1  106,9 77,5 76,5 22,1  135,1 11,5 9,4 8,1
1017 Songdalen  207,9 47,9 39,2 30,4 10,1 80,2 23,2 9,9 11,2
1018 Søgne  380,7 86,7 68,5 53,6 18,1  153,8 16,3 3,4 2,8
1021 Marnardal 71,9 19,6 13,2 12,3 3,9 22,9 11,4 8,5 5,7
1026 Åseral 43,3 21,0 5,4 5,7 3,9 7,3 19,5 27,9 26,2
1027 Audnedal 53,7 13,6 10,2 10,7 2,7 16,5 10,0 6,6 4,5
1029 Lindesnes  134,8 35,3 26,6 22,3 7,1 43,5 -1,5 -11,1 -11,3
1032 Lyngdal  249,6 61,9 46,5 52,2 12,8 76,2 5,8 2,2 1,6
1034 Hægebostad 48,5 13,5 10,1 7,5 2,7 14,7 8,7 5,0 2,7
1037 Kvinesdal  247,0 72,8 37,0 38,4 14,4 84,4 16,0 37,8 34,2
1046 Sirdal  120,8 55,2 13,7 16,8 10,4 24,8 8,7 18,3 15,7
                   
11 Rogaland 24 519,7 4 646,9 3 438,1 5 926,2  959,2 9 549,3 16,9 6,2 4,2
1101 Eigersund  596,8  137,7  103,2  106,8 28,2  220,8 14,9 5,9 4,5
1102 Sandnes 3 320,7  684,1  530,2  608,0  143,0 1 355,5 16,3 8,3 6,0
1103 Stavanger 9 779,8 1 575,2 1 146,1 2 852,4  327,6 3 878,4 16,4 6,5 3,9
1106 Haugesund 1 599,4  336,4  258,6  368,3 69,4  566,6 14,9 7,4 6,8
1111 Sokndal  119,7 27,3 20,8 20,5 5,6 45,6 -7,7 -5,7 -6,9
1112 Lund  138,5 28,5 20,6 34,2 5,7 49,5 23,7 12,0 8,9
1114 Bjerkreim 92,9 22,4 17,2 13,7 4,5 35,1 15,8 3,9 3,1
1119 Hå  600,4  145,8  112,0  107,7 30,6  204,3 12,7 3,9 3,3
1120 Klepp  693,6  162,1  122,4  117,7 33,7  257,7 14,3 7,5 7,2
1121 Time  657,5  158,5  123,0  100,3 32,9  242,9 15,0 6,3 6,1
1122 Gjesdal  376,6 95,5 77,7 48,7 19,6  135,2 15,5 6,9 6,2
1124 Sola 2 536,3  274,2  197,4  903,7 55,9 1 105,1 30,3 0,5 -1,5
1127 Randaberg  540,2  107,5 81,4  102,1 22,6  226,6 20,2 -4,0 -2,5
1129 Forsand 68,0 29,2 8,8 7,0 5,5 17,5 36,2 64,6 62,8
1130 Strand  408,3  100,2 79,3 59,1 20,9  148,8 10,2 1,6 1,5
1133 Hjelmeland  131,7 50,1 20,1 16,2 9,4 35,8 19,1 22,8 20,5
1134 Suldal  243,3 81,8 26,4 25,9 15,5 93,7 36,2 28,3 25,8
1135 Sauda  174,3 46,7 32,3 21,5 9,5 64,2 -3,8 -12,4 -13,3
1141 Finnøy  100,6 24,8 19,1 15,4 5,0 36,3 14,0 4,0 3,4
1142 Rennesøy  132,6 36,8 28,9 13,1 7,4 46,5 7,5 3,4 0,4
1144 Kvitsøy 17,5 4,6 3,6 2,6 0,9 5,7 6,9 6,6 6,1
1145 Bokn 25,7 6,9 4,8 4,1 1,4 8,4 0,5 6,9 8,3
1146 Tysvær  313,9 80,8 66,3 41,7 17,0  108,0 8,8 5,4 3,8
1149 Karmøy 1 465,7  347,8  277,1  257,8 71,4  511,7 12,4 4,5 1,2
1151 Utsira 7,9 2,0 1,7 1,6 0,4 2,2 3,2 -3,0 -4,3
1160 Vindafjord  377,9 80,1 59,3 76,0 15,5  147,1 23,8 5,2 3,1
                   
12 Hordaland 22 890,9 4 826,1 3 571,6 4 535,5  989,1 8 968,6 17,4 6,2 5,2
1201 Bergen 14 272,6 2 705,6 2 025,4 3 136,4  553,4 5 851,8 18,3 5,1 4,0
1211 Etne  131,4 36,2 25,5 18,4 7,0 44,3 11,2 4,5 3,4
1216 Sveio  152,6 42,4 34,7 16,6 8,8 50,1 17,0 10,8 12,3
1219 Bømlo  445,8  100,8 80,5 94,5 20,6  149,4 16,5 10,6 10,3
1221 Stord  866,6  160,8  129,8  213,7 33,7  328,6 18,8 5,1 4,1
1222 Fitjar  113,4 26,4 20,9 17,9 5,3 42,8 18,3 3,7 0,5
1223 Tysnes  102,6 23,2 17,7 13,1 4,6 44,0 22,4 2,9 1,9
1224 Kvinnherad  614,8  135,0 89,5 88,8 27,1  274,3 20,5 7,7 6,2
1227 Jondal 48,7 13,0 7,4 11,4 2,6 14,4 27,5 22,2 21,7
1228 Odda  360,3  103,3 48,9 51,3 20,6  136,2 19,1 1,3 3,4
1231 Ullensvang  126,1 33,0 22,7 18,1 6,5 45,7 14,5 8,3 7,0
1232 Eidfjord 61,5 33,7 6,8 4,5 6,3 10,2 36,4 47,5 46,9
1233 Ulvik 42,2 19,9 6,7 4,0 3,8 7,9 7,8 29,2 26,7
1234 Granvin 27,9 7,5 6,1 4,4 1,5 8,3 7,7 7,0 7,0
1235 Voss  513,2  131,0 90,5 83,8 26,6  181,2 13,9 7,3 6,3
1238 Kvam  302,7 79,1 55,8 45,7 16,1  106,0 1,3 -2,9 -4,2
1241 Fusa  211,3 36,5 26,6 40,9 7,4 99,9 38,6 6,9 7,6
1242 Samnanger 82,7 25,7 17,4 8,0 5,2 26,4 15,2 12,8 12,4
1243 Os  620,5  156,0  124,3 79,2 32,4  228,7 10,6 3,6 2,0
1244 Austevoll  283,1 51,1 36,4 61,1 10,3  124,2 19,5 1,2 -0,4
1245 Sund  196,1 51,1 42,2 29,7 10,6 62,6 10,1 3,7 2,6
1246 Fjell  887,9  201,3  164,0  159,8 42,8  320,1 17,1 6,9 6,6
1247 Askøy  800,7  207,3  173,1 92,5 44,0  283,9 16,9 9,3 7,8
1251 Vaksdal  135,9 46,7 25,3 20,5 9,2 34,1 13,4 16,3 13,7
1252 Modalen 28,3 15,4 2,2 3,6 2,9 4,2 28,7 42,8 41,1
1253 Osterøy  249,8 61,2 47,1 43,1 12,6 85,8 18,3 9,5 11,7
1256 Meland  224,2 54,2 45,8 38,6 11,5 74,0 12,5 10,3 9,8
1259 Øygarden  135,5 42,1 28,1 20,3 9,0 36,0 13,7 16,3 17,7
1260 Radøy  144,7 37,9 31,0 23,0 7,8 44,9 13,4 6,8 5,6
1263 Lindås  510,9  130,5  103,3 65,3 27,3  184,5 13,0 6,5 7,0
1264 Austrheim  115,5 27,5 20,2 18,9 5,5 43,5 13,0 2,2 1,1
1265 Fedje 19,7 5,4 4,4 2,4 1,1 6,4 5,4 1,2 -0,6
1266 Masfjorden 61,7 25,4 11,1 5,9 5,0 14,4 16,9 23,9 23,1
                   
14 Sogn og Fjordane 4 234,1 1 086,0  729,1  699,2  216,6 1 503,1 11,1 7,1 6,0
1401 Flora  478,8  110,1 85,5  100,7 22,4  160,1 13,2 7,2 5,8
1411 Gulen  117,5 21,3 16,0 12,9 4,2 63,2 45,6 2,0 1,3
1412 Solund 30,5 9,2 5,1 3,6 1,8 10,9 8,9 6,3 6,9
1413 Hyllestad 46,4 12,2 9,3 9,5 2,4 12,9 11,2 2,3 0,4
1416 Høyanger  164,9 55,6 30,9 24,4 11,2 42,8 10,5 17,4 15,3
1417 Vik  127,6 33,5 17,1 16,8 6,3 53,9 21,2 12,2 9,3
1418 Balestrand 47,0 14,6 9,2 7,8 2,9 12,4 12,3 19,6 20,4
1419 Leikanger  109,3 20,8 16,4 40,7 4,3 27,2 5,6 3,6 3,5
1420 Sogndal  244,0 62,1 46,4 46,0 12,6 77,0 6,5 0,7 0,2
1421 Aurland 90,6 44,2 11,1 9,1 8,4 17,8 13,8 26,3 24,0
1422 Lærdal 85,9 32,8 14,5 9,1 6,3 23,1 12,1 18,2 15,7
1424 Årdal  232,0 76,7 42,9 25,1 15,6 71,6 8,1 11,9 10,8
1426 Luster  189,7 75,0 30,0 21,3 14,2 49,2 15,9 26,7 26,5
1428 Askvoll 96,5 27,1 21,4 10,4 5,4 32,1 8,0 2,9 2,4
1429 Fjaler 89,9 22,5 16,8 13,8 4,4 32,3 11,0 5,2 5,0
1430 Gaular 86,2 22,7 18,3 14,5 4,6 26,2 13,5 9,1 11,0
1431 Jølster 83,7 25,2 18,3 9,2 5,0 26,0 10,2 9,3 9,5
1432 Førde  623,0  110,9 87,7  144,5 22,7  257,1 11,4 1,2 -1,2
1433 Naustdal 73,1 21,3 17,7 6,6 4,4 23,0 6,1 3,2 2,9
1438 Bremanger  158,0 44,6 27,1 20,0 8,8 57,5 4,5 -4,5 -2,9
1439 Vågsøy  233,8 57,4 42,8 34,9 11,3 87,4 6,0 -1,6 -2,6
1441 Selje 87,7 23,2 19,1 9,8 4,7 31,0 5,8 0,6 0,1
1443 Eid  188,4 47,4 37,0 25,5 9,6 69,0 11,4 4,7 3,5
1444 Hornindal 30,6 9,3 7,2 3,3 1,9 8,9 9,4 7,2 7,9
1445 Gloppen  274,1 50,1 37,2 31,3 9,9  145,7 17,5 5,7 3,9
1449 Stryn  245,1 56,4 44,0 48,4 11,3 84,9 2,0 -1,8 -1,8
                   
15 Møre og Romsdal 10 636,0 2 381,6 1 828,2 2 063,0  486,0 3 877,3 14,5 6,6 6,7
1502 Molde 1 191,8  240,0  186,6  351,9 49,4  364,0 8,6 1,3 1,7
1503 Kristiansund  736,2  163,1  129,0  130,1 34,0  280,1 18,4 8,5 7,6
1504 Ålesund 2 191,7  436,5  336,1  465,8 91,0  862,3 17,9 6,2 10,0
1511 Vanylven  115,4 30,8 23,8 20,9 6,2 33,7 12,6 5,8 4,9
1514 Sande 88,6 22,3 18,1 16,3 4,6 27,3 14,5 8,2 7,6
1515 Herøy  458,5 95,9 73,6 93,7 18,8  176,5 11,5 4,0 1,8
1516 Ulstein  405,6 77,1 57,7  134,2 15,0  121,6 27,9 8,3 8,5
1517 Hareid  192,8 43,0 35,9 45,4 8,8 59,7 26,3 14,6 11,7
1519 Volda  301,2 71,0 55,0 57,3 14,3  103,7 9,5 1,8 0,0
1520 Ørsta  398,5 88,8 70,4 68,1 18,2  152,9 16,4 7,8 7,5
1523 Ørskog 77,9 18,4 14,7 12,1 3,8 28,8 7,3 0,3 -0,2
1524 Norddal 65,5 24,2 11,4 10,0 4,6 15,2 16,0 18,8 17,8
1525 Stranda  163,7 41,3 31,1 26,5 8,4 56,4 8,7 3,2 2,3
1526 Stordal 38,9 9,2 6,9 8,4 1,8 12,6 12,1 13,4 13,4
1528 Sykkylven  417,4 72,1 56,5 77,2 14,3  197,2 15,9 4,6 3,4
1529 Skodje  124,9 31,1 25,7 19,0 6,3 42,7 5,0 4,1 2,7
1531 Sula  274,8 63,2 51,8 45,7 12,8  101,2 13,7 6,8 5,9
1532 Giske  229,6 60,5 49,5 27,7 12,5 79,5 17,0 12,5 13,3
1534 Haram  357,1 88,7 66,6 70,4 18,0  113,3 12,8 11,0 9,7
1535 Vestnes  235,7 55,1 43,3 44,9 11,1 81,3 13,2 4,2 3,4
1539 Rauma  313,4 66,9 49,3 55,1 13,5  128,6 12,0 6,0 4,1
1543 Nesset  108,4 36,8 20,0 15,4 7,2 29,1 18,5 17,7 13,7
1545 Midsund 64,9 16,7 13,3 10,4 3,4 21,2 2,6 -1,6 -1,1
1546 Sandøy 59,7 15,3 10,8 10,7 2,9 20,0 16,6 12,1 8,9
1547 Aukra  168,9 47,8 38,1 16,1 10,0 57,0 45,0 46,4 47,1
1548 Fræna  379,4 77,7 63,8 48,8 15,9  173,2 8,1 3,2 2,9
1551 Eide  120,4 27,6 22,2 26,4 5,7 38,5 13,8 3,2 2,1
1554 Averøy  185,3 47,4 39,3 28,2 9,7 60,7 7,2 1,2 0,6
1556 Frei  165,4 45,4 38,7 16,5 9,7 55,0 12,0 6,6 4,9
1557 Gjemnes 79,0 23,5 18,2 9,2 4,8 23,3 9,2 5,1 4,3
1560 Tingvoll 87,6 22,6 18,5 10,1 4,7 31,8 4,8 -2,0 -2,2
1563 Sunndal  276,2 81,4 51,5 35,0 16,8 91,5 7,7 7,3 6,8
1566 Surnadal  252,6 53,2 36,0 28,4 10,6  124,3 17,6 4,7 3,5
1567 Rindal 63,0 19,3 11,5 7,1 3,7 21,4 10,3 6,7 3,4
1571 Halsa 61,3 14,5 11,3 5,3 2,8 27,3 28,4 4,3 8,3
1573 Smøla 67,7 21,2 16,4 5,6 4,3 20,2 4,9 4,6 6,3
1576 Aure  117,0 31,6 25,3 9,1 6,4 44,5 21,1 11,8 11,0
                   
16 Sør-Trøndelag 12 272,4 2 614,8 2 035,7 2 532,9  546,8 4 542,2 12,5 3,1 1,8
1601 Trondheim 8 461,2 1 631,7 1 270,1 2 006,3  344,0 3 209,1 13,5 2,7 1,0
1612 Hemne  126,0 33,0 24,9 14,1 6,8 47,2 6,0 1,2 1,0
1613 Snillfjord 26,2 8,0 6,0 2,8 1,6 7,7 8,7 4,3 5,4
1617 Hitra  116,4 30,6 25,6 14,5 6,4 39,2 10,5 7,2 8,1
1620 Frøya  197,5 31,5 27,0 15,7 6,5  116,7 33,4 11,9 11,9
1621 Ørland  180,6 44,6 34,4 27,1 9,1 65,4 11,7 6,8 4,3
1622 Agdenes 51,1 12,9 10,5 11,4 2,6 13,7 0,0 -6,9 -6,1
1624 Rissa  189,2 46,6 37,8 31,7 9,4 63,6 13,3 4,8 4,1
1627 Bjugn  128,8 32,8 27,1 18,3 6,8 43,8 7,9 3,9 0,5
1630 Åfjord 91,0 23,8 18,9 10,1 4,9 33,3 5,7 1,5 1,7
1632 Roan 24,5 7,4 6,0 2,3 1,5 7,3 5,0 5,9 4,3
1633 Osen 29,9 8,3 6,8 2,4 1,7 10,7 7,3 0,9 -0,5
1634 Oppdal  211,7 56,5 40,9 28,3 11,6 74,4 3,5 -4,8 -4,6
1635 Rennebu 74,0 25,5 14,7 7,6 4,9 21,2 6,0 10,3 7,8
1636 Meldal  113,8 28,9 21,8 17,7 5,9 39,5 8,6 0,0 2,2
1638 Orkdal  415,7 92,1 72,8 86,3 18,9  145,6 15,6 6,0 3,6
1640 Røros  195,5 48,1 36,2 28,1 9,7 73,3 7,3 0,2 2,2
1644 Holtålen 56,1 15,4 12,9 5,6 3,2 19,1 12,0 4,1 3,4
1648 Midtre Gauldal  168,2 42,9 34,5 30,7 8,9 51,1 2,6 -0,6 1,6
1653 Melhus  455,9  119,1 97,7 61,4 25,0  152,7 10,1 3,9 1,2
1657 Skaun  180,3 51,3 44,4 18,4 10,9 55,4 3,2 -1,7 -1,1
1662 Klæbu  187,2 52,5 40,3 22,1 11,1 61,2 17,4 8,7 10,9
1663 Malvik  425,0  115,0 95,1 45,0 24,5  145,3 8,9 3,4 3,2
1664 Selbu  126,6 34,2 24,2 21,7 6,9 39,6 10,5 5,6 6,6
1665 Tydal 40,2 22,0 5,1 3,2 4,1 5,8 19,0 28,3 26,3
                   
17 Nord-Trøndelag 4 307,4 1 031,0  811,4  739,3  213,4 1 512,1 11,4 3,8 3,1
1702 Steinkjer  906,8  161,9  129,5  173,6 33,8  408,1 27,2 4,1 3,4
1703 Namsos  372,7 96,5 78,8 39,8 20,2  137,4 2,9 -3,0 -3,5
1711 Meråker 82,2 24,9 15,3 13,8 5,0 23,1 11,8 23,0 19,8
1714 Stjørdal  706,1  172,7  137,9  123,4 35,4  236,8 13,0 5,3 2,9
1717 Frosta 64,3 17,3 13,8 9,2 3,5 20,5 7,5 3,5 5,1
1718 Leksvik  112,4 26,9 21,7 20,6 5,5 37,7 10,5 7,1 6,4
1719 Levanger  619,1  142,8  116,7  137,8 30,0  191,8 0,6 0,3 1,2
1721 Verdal  475,7  107,5 88,9  105,4 22,6  151,3 12,4 5,0 5,2
1723 Mosvik 22,5 7,5 5,0 3,2 1,5 5,3 7,6 9,1 7,6
1724 Verran 74,6 19,8 13,9 18,5 4,1 18,4 18,9 1,7 1,8
1725 Namdalseid 38,4 11,0 9,3 3,8 2,3 11,9 -1,7 -1,8 -0,6
1729 Inderøy  168,6 45,2 36,7 23,8 9,5 53,4 6,6 1,2 1,8
1736 Snåsa 52,8 16,3 12,0 6,0 3,2 15,3 3,2 3,0 -0,4
1738 Lierne 38,2 13,0 8,4 4,1 2,6 10,0 3,4 11,0 10,4
1739 Røyrvik 15,9 6,4 2,8 1,7 1,2 3,7 10,2 0,1 -1,3
1740 Namsskogan 33,1 15,8 5,1 2,6 3,0 6,7 33,5 65,2 59,0
1742 Grong 77,4 24,9 15,3 6,5 5,0 25,7 7,8 8,1 7,8
1743 Høylandet 35,3 9,6 8,0 3,6 2,0 12,1 13,0 8,8 7,7
1744 Overhalla  103,8 27,6 22,7 13,0 5,6 34,8 8,0 4,6 1,6
1748 Fosnes 16,2 4,8 3,9 1,6 1,0 4,8 4,9 0,3 1,9
1749 Flatanger 28,7 7,9 6,5 2,8 1,6 9,9 8,6 -0,8 -2,3
1750 Vikna  120,4 31,0 26,2 11,7 6,4 45,2 7,0 -1,1 -2,6
1751 Nærøy  127,5 35,8 29,7 11,2 7,5 43,3 8,2 2,5 3,6
1755 Leka 14,8 4,0 3,4 1,6 0,8 4,8 0,2 -5,0 -5,1
                   
18 Nordland 8 300,3 2 071,2 1 557,1 1 058,6  428,9 3 184,5 13,1 5,4 4,2
1804 Bodø 1 921,6  441,5  355,1  373,2 93,6  658,2 7,9 3,4 2,3
1805 Narvik  768,4  172,2  121,8  119,1 35,7  319,6 19,8 2,3 -1,1
1811 Bindal 43,9 16,2 8,7 4,6 3,2 11,2 11,5 15,8 14,5
1812 Sømna 45,5 12,8 11,3 4,7 2,7 14,0 1,2 -3,4 -2,8
1813 Brønnøy  216,8 55,7 46,6 24,4 11,4 78,7 6,0 -0,8 -1,0
1815 Vega 29,6 8,6 7,3 2,4 1,8 9,4 6,7 2,6 3,7
1816 Vevelstad 10,4 3,1 2,6 1,1 0,6 3,1 -8,3 -11,1 -11,2
1818 Herøy 47,8 13,3 10,8 5,3 2,8 15,6 8,4 3,6 4,2
1820 Alstahaug  216,6 57,1 48,7 20,7 12,0 78,2 10,7 3,8 4,4
1822 Leirfjord 46,7 13,1 11,5 4,1 2,8 15,2 10,2 5,1 6,7
1824 Vefsn  635,5  116,0 89,2 49,2 23,9  357,2 21,4 3,2 1,5
1825 Grane 39,0 12,8 8,3 3,7 2,6 11,7 9,8 9,7 8,2
1826 Hattfjelldal 41,8 13,2 7,9 4,4 2,6 13,7 15,7 8,8 7,8
1827 Dønna 34,6 10,2 8,4 3,0 2,1 10,8 6,4 6,2 2,8
1828 Nesna 51,4 12,0 10,2 7,1 2,5 19,6 11,7 1,9 1,3
1832 Hemnes  147,8 61,9 26,0 11,2 12,1 36,6 16,4 22,2 21,4
1833 Rana  854,6  228,7  165,4  123,9 47,7  288,9 8,7 10,6 11,2
1834 Lurøy 71,6 14,8 11,8 5,8 3,0 36,3 53,6 10,4 10,4
1835 Træna 15,7 4,4 3,7 1,8 0,9 4,9 33,4 32,1 32,6
1836 Rødøy 35,6 9,3 7,4 3,5 1,9 13,5 0,6 -0,8 -3,3
1837 Meløy  234,8 76,3 44,6 31,4 15,3 67,2 10,7 12,8 11,0
1838 Gildeskål 59,4 18,9 11,7 5,3 3,7 19,9 13,6 18,9 17,3
1839 Beiarn 32,5 13,9 5,8 3,2 2,7 7,0 12,4 26,0 23,5
1840 Saltdal  133,0 36,9 29,6 13,8 7,7 45,0 8,1 2,7 2,6
1841 Fauske  343,1 86,0 60,2 26,8 17,5  152,7 18,9 7,7 6,0
1845 Sørfold  137,9 33,2 12,2 7,7 6,4 78,4 39,4 6,8 6,9
1848 Steigen 61,7 18,1 14,3 6,5 3,7 19,1 0,6 1,1 -0,7
1849 Hamarøy 68,1 18,4 10,4 5,3 3,7 30,3 36,6 21,0 19,5
1850 Tysfjord 61,5 21,1 12,6 5,8 4,2 17,8 14,9 21,7 18,1
1851 Lødingen 64,2 18,5 14,5 5,2 3,8 22,3 2,9 -2,1 -2,6
1852 Tjeldsund 32,0 9,7 7,7 2,2 2,0 10,4 -1,6 -3,8 -4,6
1853 Evenes 37,1 10,0 7,7 3,7 2,1 13,6 -0,5 3,0 2,9
1854 Ballangen 63,0 18,2 14,7 6,4 3,8 19,9 5,9 1,9 1,1
1856 Røst 20,2 5,1 4,1 2,1 1,1 7,7 -3,3 -6,3 -5,5
1857 Værøy 27,3 6,2 5,1 2,0 1,3 12,7 13,6 0,5 0,8
1859 Flakstad 39,5 11,8 9,0 3,6 2,3 12,8 7,5 7,9 5,5
1860 Vestvågøy  288,7 79,5 66,4 24,5 16,6  101,8 8,9 5,3 3,0
1865 Vågan  279,6 67,9 58,0 32,1 14,3  107,4 6,3 -3,5 -3,5
1866 Hadsel  286,5 60,8 51,8 21,0 12,8  140,0 39,9 3,4 4,4
1867 Bø 67,6 18,5 15,7 6,0 3,8 23,6 10,8 4,0 2,3
1868 Øksnes  170,9 34,8 30,1 14,3 7,2 84,5 39,5 2,0 1,7
1870 Sortland  313,7 77,6 65,3 37,5 16,0  117,3 6,2 2,6 0,5
1871 Andøy  170,8 43,2 35,2 16,5 9,1 66,8 16,9 3,1 2,3
1874 Moskenes 32,1 9,8 7,7 2,7 2,0 9,9 15,1 14,1 13,4
                   
19 Troms Romsa 5 444,8 1 377,1 1 106,6  700,4  288,5 1 972,2 8,3 5,3 5,6
1901 Harstad  816,0  208,5  168,6 90,9 44,3  303,8 5,2 6,4 7,9
1902 Tromsø 2 894,9  639,4  520,0  483,1  135,1 1 117,3 8,8 4,3 5,3
1911 Kvæfjord 78,5 21,6 18,4 9,7 4,6 24,2 4,0 2,3 3,4
1913 Skånland 76,8 22,1 18,5 6,6 4,7 25,0 7,6 3,3 2,9
1915 Bjarkøy 12,5 3,5 2,8 1,3 0,7 4,2 9,9 10,4 8,2
1917 Ibestad 47,9 11,4 8,6 3,3 2,3 22,2 18,7 7,5 6,4
1919 Gratangen 26,2 7,2 6,1 3,1 1,5 8,3 5,8 0,3 0,6
1920 Lavangen 21,3 6,2 5,1 2,3 1,3 6,5 0,2 -1,5 -2,6
1922 Bardu  136,9 48,9 29,3 8,0 10,0 40,7 13,1 17,9 15,6
1923 Salangen 57,3 16,5 13,5 5,3 3,4 18,6 5,4 2,4 2,1
1924 Målselv  222,9 65,4 49,7 16,8 13,3 77,8 8,9 7,3 3,8
1925 Sørreisa 95,2 25,2 21,2 6,9 5,3 36,6 6,1 1,8 -0,2
1926 Dyrøy 27,2 7,9 6,6 2,7 1,6 8,3 6,2 4,2 3,7
1927 Tranøy 36,8 10,3 8,8 4,2 2,1 11,3 0,9 -0,5 -1,4
1928 Torsken 24,1 6,8 6,0 2,9 1,4 6,9 -1,8 -2,1 -1,2
1929 Berg 28,5 8,2 6,6 3,0 1,7 9,0 5,6 2,0 1,4
1931 Lenvik  333,2 88,6 72,8 37,2 18,0  116,6 7,9 4,3 2,5
1933 Balsfjord  130,8 37,9 31,7 11,3 7,7 42,2 6,2 2,4 3,4
1936 Karlsøy 48,6 18,3 16,0 0,2 3,8 10,3 13,7 10,5 8,9
1938 Lyngen 62,0 22,3 18,8 0,4 4,7 15,9 9,9 1,6 2,8
1939 Storfjord 41,6 18,6 11,4 0,2 3,8 7,7 15,3 18,8 18,5
1940 Gáivuotna Kåfjord 39,7 16,6 12,0 0,1 3,4 7,6 15,0 14,6 12,7
1941 Skjervøy 60,4 21,2 18,2 0,6 4,4 15,8 18,3 8,4 7,9
1942 Nordreisa 97,4 34,1 28,7 0,3 7,2 27,0 10,1 5,0 4,8
1943 Kvænangen 28,3 10,6 7,1 0,1 2,1 8,5 22,4 3,0 1,6
                   
20 Finnmark Finnmárku 1 876,7  634,6  518,0 12,5  134,5  577,1 16,0 8,0 7,6
2002 Vardø 47,6 17,9 14,9 0,1 3,8 10,8 9,1 3,9 2,1
2003 Vadsø  158,9 52,1 42,1 0,7 11,0 53,0 12,4 3,8 3,1
2004 Hammerfest  372,6  120,9 98,4 3,9 26,2  123,3 22,2 15,8 14,1
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 47,5 18,0 15,3 0,1 3,8 10,3 4,6 1,8 1,5
2012 Alta  456,8  151,2  124,0 2,3 31,9  147,5 15,3 8,3 9,7
2014 Loppa 20,7 7,8 6,5 0,1 1,6 4,6 -3,9 -6,3 -5,8
2015 Hasvik 21,4 8,2 6,9 0,2 1,7 4,4 6,4 2,9 2,9
2017 Kvalsund 22,6 9,1 6,8 0,0 1,9 4,7 9,6 8,0 7,4
2018 Måsøy 42,8 11,0 8,6 0,1 2,2 20,8 48,1 1,1 -0,1
2019 Nordkapp 74,1 26,7 22,6 0,2 5,6 19,0 11,6 5,5 2,8
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 92,5 32,9 27,7 0,3 7,0 24,6 6,7 2,0 1,2
2021 Kárájohka Karasjok 55,2 19,3 17,1 0,7 4,1 14,1 14,2 8,4 5,8
2022 Lebesby 32,3 12,6 8,7 0,1 2,6 8,4 18,9 15,1 13,8
2023 Gamvik 24,1 8,4 7,2 0,1 1,8 6,5 16,3 7,0 9,5
2024 Berlevåg 22,8 8,6 6,9 0,1 1,8 5,5 22,3 14,7 15,8
2025 Deatnu Tana 65,8 21,9 18,5 0,1 4,6 20,7 10,9 5,1 5,0
2027 Unjárga Nesseby 17,8 6,8 5,7 0,0 1,4 3,8 9,2 4,9 4,5
2028 Båtsfjord 52,7 17,1 14,5 2,2 3,6 15,3 20,7 4,8 3,5
2030 Sør-Varanger  248,5 84,2 65,6 1,1 17,9 79,7 19,8 8,0 7,8
                   
23 Kontinentalsokkelen 96 669,8  142,1  165,1  266,3 30,2 96 066,1 5,2   53,7
2311 Nordsjøen 94 919,9 0,0 0,0 0,0 0,0 94 919,9 4,7 . .
2312 Stavanger 1 749,8  142,1  165,1  266,3 30,2 1 146,2 48,6   53,7

Standardtegn i tabeller