Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-juni. 2006 og 2007. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2006 2007 2006/2007 2006 2007 2006/2007 2006 2007 2006/2007
I alt  302 001  336 386 11,4 46 939 49 053 4,5 9 734 10 064 3,4
                   
01 Østfold 9 582 10 331 7,8 2 290 2 323 1,4  475  479 0,9
02 Akershus 27 344 30 693 12,2 5 982 6 172 3,2 1 230 1 274 3,6
03 Oslo 43 285 52 009 20,2 7 313 7 609 4,1 1 513 1 548 2,3
04 Hedmark 6 164 6 591 6,9 1 536 1 563 1,7  317  320 1,0
05 Oppland 6 168 6 701 8,6 1 625 1 641 1,0  333  333 -0,2
06 Buskerud 10 488 11 564 10,3 2 552 2 608 2,2  522  529 1,4
07 Vestfold 8 632 9 292 7,6 2 070 2 101 1,5  426  428 0,4
08 Telemark 6 130 6 703 9,3 1 564 1 616 3,4  323  329 1,9
09 Aust-Agder 3 660 4 131 12,9  948  994 4,9  194  202 4,1
10 Vest-Agder 6 349 7 219 13,7 1 510 1 615 6,9  307  329 7,1
11 Rogaland 20 970 24 520 16,9 4 377 4 647 6,2  920  959 4,2
12 Hordaland 19 491 22 891 17,4 4 545 4 826 6,2  940  989 5,2
14 Sogn og Fjordane 3 812 4 234 11,1 1 015 1 086 7,0  204  217 6,0
15 Møre og Romsdal 9 285 10 636 14,5 2 234 2 382 6,6  456  486 6,6
16 Sør-Trøndelag 10 910 12 272 12,5 2 536 2 615 3,1  537  547 1,8
17 Nord-Trøndelag 3 868 4 307 11,4  993 1 031 3,8  207  213 3,1
18 Nordland 7 340 8 300 13,1 1 966 2 071 5,4  411  429 4,3
19 Troms Romsa 5 029 5 445 8,3 1 307 1 377 5,3  273  289 5,6
20 Finnmark Finnmárku 1 617 1 877 16,0  588  635 8,0  125  135 7,6
23 Kontinentalsokkelen 91 877 96 670 5,2 -11  142   20 30 53,3
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2006 2007 2006/2007 2006 2007 2006/2007 2006 2007 2006/2007
I alt 47 756 51 423 7,7    34 339    36 473 6,2  163 234  189 373 16,0
                   
01 Østfold 1 812 1 943 7,2 1 721 1 793 4,1 3 284 3 793 15,5
02 Akershus 5 678 6 153 8,4 4 369 4 635 6,1 10 086 12 459 23,5
03 Oslo 13 655 14 859 8,8 5 046 5 373 6,5 15 758 22 620 43,5
04 Hedmark 1 223 1 282 4,8 1 152 1 192 3,4 1 935 2 234 15,5
05 Oppland 1 087 1 146 5,5 1 202 1 220 1,5 1 922 2 361 22,9
06 Buskerud 2 028 2 160 6,5 1 840 1 904 3,5 3 547 4 363 23,0
07 Vestfold 1 661 1 828 10,0 1 536 1 593 3,7 2 938 3 343 13,8
08 Telemark 1 190 1 261 5,9 1 109 1 137 2,5 1 944 2 359 21,4
09 Aust-Agder  672  738 9,8  679  716 5,5 1 168 1 481 26,8
10 Vest-Agder 1 367 1 519 11,2 1 071 1 148 7,2 2 094 2 608 24,5
11 Rogaland 5 402 5 926 9,7 3 182 3 438 8,1 7 090 9 549 34,7
12 Hordaland 4 131 4 536 9,8 3 319 3 572 7,6 6 556 8 969 36,8
14 Sogn og Fjordane  686  699 1,9  696  729 4,8 1 212 1 503 24,1
15 Møre og Romsdal 1 853 2 063 11,4 1 678 1 828 8,9 3 064 3 877 26,5
16 Sør-Trøndelag 2 401 2 533 5,5 1 940 2 036 4,9 3 496 4 542 29,9
17 Nord-Trøndelag  723  739 2,2  774  811 4,8 1 170 1 512 29,2
18 Nordland 1 131 1 059 -6,4 1 481 1 557 5,2 2 351 3 185 35,5
19 Troms Romsa  804  700 -12,9 1 033 1 107 7,1 1 612 1 972 22,4
20 Finnmark Finnmárku 23 13 -45,7  471  518 9,9  410  577 40,6
23 Kontinentalsokkelen  228  266 16,6 40  165  311,7 91 600 96 066 4,9

Standardtegn i tabeller