Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-mai 2007. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  334 984,8 48 652,9 36 159,4 50 976,5 9 977,6  189 218,3 11,4 4,4 3,2
                   
01 Østfold 10 250,3 2 305,8 1 778,7 1 925,8  475,3 3 764,7 7,7 1,4 0,7
0101 Halden  964,4  230,3  175,0  187,7 47,3  324,0 7,5 2,4 -0,7
0104 Moss 1 209,1  267,1  210,2  227,2 56,2  448,3 11,4 1,4 -0,2
0105 Sarpsborg 2 197,4  426,0  335,9  414,6 89,1  931,9 4,2 2,9 5,5
0106 Fredrikstad 2 878,2  622,7  484,5  633,9  127,0 1 010,1 8,5 0,6 -1,2
0111 Hvaler  124,4 37,9 27,1 12,3 7,6 39,5 0,5 -3,6 -3,3
0118 Aremark 40,8 12,5 8,6 4,8 2,4 12,6 8,8 2,3 1,3
0119 Marker  113,8 27,5 20,9 19,4 5,5 40,6 10,5 0,4 -0,4
0121 Rømskog 25,4 6,3 4,9 3,6 1,3 9,3 23,1 11,6 10,2
0122 Trøgstad  157,5 43,6 32,8 19,2 8,9 53,0 6,1 -1,0 -0,9
0123 Spydeberg  200,3 49,8 35,6 33,3 10,3 71,3 17,3 5,3 4,8
0124 Askim  555,3  136,6 95,1 96,9 28,0  198,7 8,0 2,2 2,6
0125 Eidsberg  384,6 89,7 69,9 71,8 17,9  135,3 7,0 -2,0 -3,7
0127 Skiptvet  110,7 32,4 24,4 11,2 6,7 36,0 12,8 10,5 12,0
0128 Rakkestad  239,9 58,9 44,9 43,8 11,9 80,4 7,4 -1,5 -1,1
0135 Råde  243,3 59,9 47,2 34,7 12,2 89,3 12,7 2,9 1,8
0136 Rygge  524,2  127,9 99,9 83,7 26,8  185,9 7,2 0,4 -0,1
0137 Våler  132,2 35,4 28,7 13,5 7,4 47,3 4,0 -4,4 -5,1
0138 Hobøl  148,9 41,3 33,3 14,2 8,8 51,3 7,0 1,8 2,4
                   
02 Akershus 30 375,8 6 082,3 4 568,3 6 124,2 1 255,0 12 345,9 12,1 2,9 3,2
0211 Vestby  612,7  137,4  113,0 95,5 28,6  238,2 11,3 2,7 0,3
0213 Ski 1 313,4  304,6  235,1  174,6 62,8  536,2 12,2 3,6 3,9
0214 Ås  671,5  149,7  114,9  152,3 31,1  223,5 13,1 4,8 2,0
0215 Frogn  626,4  160,2  122,7 68,6 33,4  241,5 10,9 3,4 3,8
0216 Nesodden  628,0  170,6  137,3 64,2 35,9  220,0 8,9 2,9 2,7
0217 Oppegård 1 560,5  305,4  233,7  286,5 63,5  671,3 15,7 3,6 4,4
0219 Bærum 9 571,7 1 650,9 1 148,2 2 397,9  333,9 4 040,7 11,0 1,8 3,9
0220 Asker 4 214,7  749,1  527,0  865,1  152,6 1 920,9 12,6 3,5 3,7
0221 Aurskog-Høland  445,5  113,7 93,1 60,4 23,6  154,7 8,8 1,5 -0,4
0226 Sørum  673,3  147,8  110,3 70,9 30,5  313,8 20,2 5,8 6,1
0227 Fet  385,3  104,3 81,7 39,9 21,4  138,0 -0,5 5,1 4,6
0228 Rælingen  559,6  157,1  127,4 41,5 32,9  200,6 6,8 1,5 1,8
0229 Enebakk  362,6 88,6 74,3 45,7 18,5  135,5 12,4 3,4 3,6
0230 Lørenskog 2 016,3  365,2  285,7  518,1 78,0  769,3 16,6 6,7 5,9
0231 Skedsmo 2 345,5  488,7  371,5  507,8  103,0  874,5 14,7 0,5 1,0
0233 Nittedal 1 045,1  220,0  175,7  178,0 46,0  425,5 15,1 4,1 4,3
0234 Gjerdrum  215,0 57,5 45,3 21,0 12,0 79,2 12,0 4,8 3,6
0235 Ullensaker 1 502,8  267,6  212,8  341,0 56,1  625,4 11,5 1,1 1,1
0236 Nes  587,8  161,9  131,1 66,2 33,1  195,6 9,6 4,6 3,2
0237 Eidsvoll  626,5  168,2  135,2 83,6 34,4  205,1 6,8 2,1 0,9
0238 Nannestad  337,1 94,0 76,5 34,6 19,7  112,3 8,0 2,6 1,5
0239 Hurdal 74,5 19,7 15,9 11,0 4,0 23,9 3,7 -2,0 -3,0
                   
0301 Oslo 51 729,1 7 580,2 5 350,6 14 737,5 1 541,6 22 519,2 20,3 4,5 2,6
                   
04 Hedmark 6 544,1 1 549,9 1 181,7 1 275,4  317,7 2 219,5 6,7 1,4 0,7
0402 Kongsvinger  611,2  141,7  108,2  109,6 28,3  223,4 4,4 1,9 -1,7
0403 Hamar 1 354,9  267,5  199,9  293,1 55,0  539,3 6,2 1,1 -0,1
0412 Ringsaker 1 248,3  249,3  196,4  385,5 52,2  364,9 14,1 2,3 3,7
0415 Løten  190,4 52,9 43,3 24,5 11,0 58,7 6,1 0,7 -0,1
0417 Stange  568,0  146,7  118,2 79,4 31,0  192,6 -3,6 -1,3 0,6
0418 Nord-Odal  152,6 37,1 30,2 20,8 7,6 57,0 12,5 2,3 0,0
0419 Sør-Odal  236,2 63,5 49,3 31,4 13,2 78,8 9,2 0,8 3,1
0420 Eidskog  167,7 45,3 36,0 23,9 9,2 53,3 4,4 -0,6 -1,9
0423 Grue  153,2 39,6 30,0 24,8 8,0 50,8 9,0 2,2 1,2
0425 Åsnes  197,7 55,6 41,9 26,7 11,3 62,3 0,2 -5,6 -6,8
0426 Våler  109,0 28,9 21,8 21,1 5,9 31,3 2,1 -1,2 0,9
0427 Elverum  658,9  160,9  123,3  119,7 33,0  222,0 9,9 3,4 0,0
0428 Trysil  242,2 64,6 45,3 39,6 13,0 79,7 7,2 6,6 5,4
0429 Åmot  131,4 39,8 26,7 15,9 7,9 41,1 3,7 0,7 -1,1
0430 Stor-Elvdal 71,1 22,1 15,5 6,9 4,4 22,2 2,5 -1,1 0,7
0432 Rendalen 50,8 18,7 10,5 4,9 3,6 13,2 3,8 6,0 5,9
0434 Engerdal 32,6 9,5 7,6 4,7 1,9 9,1 1,3 -1,0 -3,2
0436 Tolga 39,2 10,4 8,3 4,1 2,1 14,3 3,3 -3,2 -2,9
0437 Tynset  168,4 46,7 33,7 22,6 9,4 56,0 5,7 3,5 1,1
0438 Alvdal 68,1 21,6 14,4 7,0 4,2 20,9 6,7 4,8 3,3
0439 Folldal 43,3 13,7 10,0 4,1 2,7 12,8 9,6 8,6 9,7
0441 Os 48,9 13,9 11,3 5,0 2,8 15,8 3,3 -0,5 -1,4
                   
05 Oppland 6 645,0 1 626,4 1 209,1 1 135,7  329,6 2 344,3 8,5 0,9 -0,3
0501 Lillehammer 1 241,2  251,7  186,9  246,3 51,7  504,6 12,6 0,8 0,7
0502 Gjøvik 1 068,3  243,8  190,0  215,0 50,9  368,5 8,1 2,3 0,9
0511 Dovre 75,2 21,5 16,8 7,4 4,3 25,2 8,2 2,9 0,3
0512 Lesja 55,8 17,1 12,1 6,6 3,3 16,7 2,4 1,1 1,2
0513 Skjåk 71,8 23,4 13,7 8,3 4,5 21,9 4,0 1,4 0,9
0514 Lom 80,0 19,9 13,6 10,0 3,9 32,7 9,5 1,7 -0,6
0515 Vågå  147,5 31,6 21,6 10,8 6,2 77,3 36,3 9,9 6,1
0516 Nord-Fron  235,6 64,2 37,7 36,8 12,4 84,5 12,4 8,4 5,8
0517 Sel  155,0 43,9 35,3 18,9 9,0 47,9 2,3 -0,8 -1,1
0519 Sør-Fron 99,3 29,8 19,2 13,7 5,8 30,8 4,7 1,4 -1,5
0520 Ringebu  148,8 39,4 27,0 26,4 7,4 48,6 5,8 -2,2 -3,7
0521 Øyer  161,3 46,1 32,9 24,6 9,2 48,4 -1,9 -7,5 -8,3
0522 Gausdal  185,3 49,7 37,4 27,7 10,1 60,3 1,2 -5,8 -5,6
0528 Østre Toten  471,0  115,7 93,1 75,1 23,6  163,5 9,1 0,5 -2,3
0529 Vestre Toten  485,1  106,7 84,5  124,5 22,1  147,2 10,2 3,8 0,2
0532 Jevnaker  234,8 53,5 42,5 40,8 11,0 87,1 8,7 0,3 -1,4
0533 Lunner  288,2 76,6 63,7 30,7 16,1  101,1 7,6 -0,3 1,3
0534 Gran  469,0  114,9 92,0 83,8 23,5  154,8 12,2 3,5 2,6
0536 Søndre Land  152,6 41,5 33,9 24,7 8,6 44,0 3,1 -2,7 -2,0
0538 Nordre Land  205,9 55,5 38,7 35,0 11,0 65,7 7,6 1,4 -0,4
0540 Sør-Aurdal 97,9 30,5 19,7 9,8 5,8 32,2 3,6 2,5 1,0
0541 Etnedal 38,0 11,5 7,6 4,0 2,2 12,6 4,1 0,2 1,7
0542 Nord-Aurdal  233,6 64,4 42,4 31,8 12,8 82,3 4,4 1,7 1,2
0543 Vestre Slidre 74,0 22,5 15,1 6,2 4,3 25,9 -0,5 -5,0 -7,3
0544 Øystre Slidre  111,9 31,6 21,8 11,0 6,1 41,4 -3,0 -10,6 -12,7
0545 Vang 58,0 19,4 9,9 6,0 3,7 18,9 3,6 1,9 0,6
                   
06 Buskerud 11 464,3 2 581,1 1 883,8 2 141,3  522,8 4 335,2 10,1 1,9 1,0
0602 Drammen 3 099,1  595,5  451,0  688,0  123,4 1 241,3 12,4 2,2 2,4
0604 Kongsberg 1 329,3  272,9  199,7  342,3 55,7  458,8 9,3 3,5 1,3
0605 Ringerike 1 158,2  271,9  199,3  210,6 54,8  421,5 5,6 0,7 -0,8
0612 Hole  262,2 64,0 40,0 32,3 10,9  115,1 -2,0 -13,7 -15,5
0615 Flå 34,0 9,4 6,4 3,6 1,8 12,8 16,3 -0,3 -1,1
0616 Nes  144,9 38,0 23,5 21,1 7,3 55,1 -2,5 -14,1 -15,0
0617 Gol  195,6 51,6 33,0 31,2 10,1 69,8 12,9 6,7 5,1
0618 Hemsedal  100,9 28,8 17,0 16,5 5,5 33,1 -7,9 -13,5 -14,6
0619 Ål  209,6 55,0 31,4 29,2 10,7 83,3 17,0 8,3 5,6
0620 Hol  241,5 75,8 35,8 35,0 14,3 80,6 -0,3 -1,4 -2,2
0621 Sigdal  123,6 37,4 24,7 14,0 6,8 40,7 1,5 -5,9 -7,5
0622 Krødsherad 91,6 21,9 15,1 15,5 4,1 35,0 8,5 1,4 -1,5
0623 Modum  478,9  125,6 87,1 79,8 25,2  161,2 13,7 11,3 9,1
0624 Øvre Eiker  605,1  146,4  113,4 92,2 30,1  222,9 8,8 3,5 2,1
0625 Nedre Eiker  808,1  186,3  154,1  117,8 39,6  310,3 8,7 -0,1 0,6
0626 Lier 1 294,3  245,9  193,1  247,5 50,4  557,3 19,5 3,4 3,7
0627 Røyken  718,0  188,1  150,1 81,2 38,8  259,8 10,3 4,9 1,7
0628 Hurum  336,2 84,9 68,1 51,7 17,5  113,9 8,7 1,7 0,6
0631 Flesberg 83,5 23,0 16,4 14,7 4,6 24,7 -0,3 -12,1 -12,3
0632 Rollag 46,3 14,9 9,3 5,8 2,9 13,4 2,8 -2,8 -4,4
0633 Nore og Uvdal  103,5 43,9 15,4 11,3 8,2 24,7 13,7 22,0 18,3
                   
07 Vestfold 9 282,9 2 088,4 1 583,6 1 814,4  425,3 3 371,2 8,5 1,8 0,7
0701 Horten  985,3  225,4  173,6  242,6 46,5  297,1 11,1 3,1 1,9
0702 Holmestrand  332,5 85,7 67,7 52,3 18,1  108,7 8,5 3,4 2,3
0704 Tønsberg 1 949,2  382,3  280,1  507,2 78,1  701,7 6,7 4,1 0,9
0706 Sandefjord 1 953,1  392,9  300,2  402,9 80,3  776,9 10,2 0,4 1,4
0709 Larvik 1 638,9  372,0  275,1  274,0 74,8  643,0 10,0 0,7 0,7
0711 Svelvik  222,5 56,4 46,5 28,4 11,6 79,6 12,0 5,3 2,6
0713 Sande  267,8 73,1 56,1 30,9 14,7 93,1 9,6 3,7 2,7
0714 Hof 94,0 24,6 20,0 13,6 4,9 30,8 4,7 0,0 -2,0
0716 Re  278,4 72,2 57,1 42,1 14,5 92,5 6,0 1,9 0,3
0719 Andebu  161,1 42,0 33,2 23,7 8,7 53,4 7,8 0,5 0,4
0720 Stokke  377,3 92,0 71,3 78,0 18,7  117,3 6,4 4,1 2,3
0722 Nøtterøy  805,1  204,9  155,1 94,5 41,2  309,3 5,8 -1,1 -3,5
0723 Tjøme  143,3 44,7 31,9 13,3 8,8 44,7 -2,0 -4,3 -4,5
0728 Lardal 74,3 20,2 15,6 10,9 4,2 23,3 5,4 6,0 6,7
                   
08 Telemark 6 723,2 1 621,2 1 141,7 1 265,6  330,3 2 364,5 10,7 4,6 3,0
0805 Porsgrunn 1 682,6  321,5  244,8  294,4 68,4  753,5 17,0 4,9 3,9
0806 Skien 2 030,0  459,5  354,8  453,1 94,0  668,5 7,1 0,4 -0,9
0807 Notodden  458,5  112,8 80,0  103,5 22,8  139,4 8,8 3,1 0,8
0811 Siljan 76,0 20,7 16,4 7,8 4,3 26,7 11,3 2,9 2,4
0814 Bamble  568,0  133,3  105,0  125,6 27,7  176,5 9,7 3,7 2,5
0815 Kragerø  353,3 88,6 68,4 60,9 18,2  117,2 9,5 1,7 -0,5
0817 Drangedal  114,8 30,7 24,8 14,5 6,2 38,6 5,0 -1,2 -3,6
0819 Nome  230,9 59,5 41,7 35,6 12,0 82,1 9,2 1,4 2,3
0821 Bø  184,9 45,1 34,8 31,8 9,1 64,1 11,5 2,8 2,1
0822 Sauherad  130,2 32,9 27,1 21,5 6,8 42,0 10,5 3,1 2,9
0826 Tinn  268,7 95,9 40,9 34,7 18,4 78,7 11,2 15,5 12,2
0827 Hjartdal 54,6 18,5 9,5 6,2 3,4 17,0 2,5 3,1 0,6
0828 Seljord  111,7 28,6 18,8 19,2 5,7 39,4 14,5 8,3 7,4
0829 Kviteseid 82,9 21,8 16,0 12,9 4,4 27,8 8,7 1,2 0,9
0830 Nissedal 51,3 17,9 9,3 5,0 3,5 15,7 -12,6 -12,0 -11,9
0831 Fyresdal 43,1 15,2 7,7 6,5 2,9 10,7 13,7 23,4 19,0
0833 Tokke  110,8 47,1 16,3 11,6 8,9 26,9 24,0 36,2 33,3
0834 Vinje  171,0 71,5 25,5 20,6 13,6 39,7 13,2 19,9 17,9
                   
09 Aust-Agder 4 105,6  987,3  710,9  732,8  200,7 1 473,9 12,5 4,4 3,5
0901 Risør  215,8 54,0 42,5 38,3 11,1 69,8 7,9 1,5 1,4
0904 Grimstad  770,0  182,1  135,4  150,8 36,5  265,2 16,3 10,2 8,1
0906 Arendal 1 754,1  370,8  285,3  335,6 77,4  685,0 14,6 1,4 2,0
0911 Gjerstad 76,5 18,7 15,5 13,8 3,8 24,7 15,1 7,5 4,5
0912 Vegårshei 55,1 14,0 11,5 8,2 2,8 18,5 7,3 3,1 -0,1
0914 Tvedestrand  199,2 48,9 37,1 33,1 9,9 70,2 11,5 0,6 -0,9
0919 Froland  155,6 42,0 30,1 16,4 8,5 58,6 6,0 9,5 7,2
0926 Lillesand  348,2 83,1 63,4 58,9 16,7  126,0 7,4 -0,2 -1,7
0928 Birkenes  144,9 34,6 26,8 27,3 7,1 49,0 10,0 3,1 1,2
0929 Åmli 51,6 17,3 10,6 6,1 3,4 14,1 10,8 14,7 13,3
0935 Iveland 36,0 13,1 7,1 4,4 2,7 8,7 16,2 18,2 16,1
0937 Evje og Hornnes  110,6 28,6 21,1 16,9 5,7 38,3 7,9 1,4 -2,0
0938 Bygland 40,4 13,0 7,7 6,4 2,6 10,7 6,8 9,5 8,9
0940 Valle 62,8 22,3 9,0 8,6 4,3 18,7 1,7 -2,4 -3,1
0941 Bykle 84,9 44,5 8,0 8,0 8,2 16,2 6,6 18,4 17,4
                   
10 Vest-Agder 7 191,0 1 608,3 1 143,2 1 514,3  327,6 2 597,7 12,8 5,8 5,9
1001 Kristiansand 4 024,7  783,4  578,8  983,1  160,0 1 519,3 14,0 4,6 5,9
1002 Mandal  506,0  125,2 95,0 92,5 25,7  167,6 5,3 0,2 0,1
1003 Farsund  360,3 84,4 63,9 58,5 17,0  136,5 14,5 0,4 -1,3
1004 Flekkefjord  337,1 84,6 60,4 56,0 17,3  118,8 15,3 7,4 8,4
1014 Vennesla  414,0  105,7 76,5 76,2 21,9  133,8 10,3 7,9 6,4
1017 Songdalen  203,6 46,7 38,2 29,8 9,8 79,0 22,0 8,5 9,8
1018 Søgne  376,8 85,7 67,7 52,8 17,9  152,6 15,9 3,0 2,4
1021 Marnardal 71,0 19,3 13,0 12,3 3,8 22,6 10,1 6,8 4,0
1026 Åseral 43,2 20,9 5,4 5,7 3,9 7,3 17,9 26,7 25,0
1027 Audnedal 53,2 13,4 10,0 10,7 2,7 16,4 10,3 6,7 4,6
1029 Lindesnes  135,8 35,7 26,9 22,2 7,2 43,8 -0,1 -9,5 -10,0
1032 Lyngdal  250,9 62,3 46,9 52,1 12,9 76,7 6,3 2,7 2,1
1034 Hægebostad 48,1 13,3 10,1 7,5 2,7 14,6 10,0 5,4 3,0
1037 Kvinesdal  246,0 72,5 36,8 38,2 14,4 84,1 15,9 37,6 33,8
1046 Sirdal  120,3 54,9 13,5 16,8 10,4 24,6 7,7 17,9 15,2
                   
11 Rogaland 24 407,2 4 623,5 3 421,1 5 882,4  953,9 9 526,2 17,2 6,4 4,4
1101 Eigersund  591,1  137,5  103,0  102,1 28,2  220,3 14,4 6,1 4,6
1102 Sandnes 3 270,5  676,2  524,9  580,8  141,2 1 347,3 15,4 7,7 5,3
1103 Stavanger 9 733,5 1 561,0 1 135,6 2 850,3  324,3 3 862,2 16,8 6,7 4,0
1106 Haugesund 1 595,6  335,8  258,2  366,8 69,3  565,5 15,2 7,7 7,1
1111 Sokndal  120,4 27,5 20,9 20,5 5,6 45,8 -6,9 -4,5 -5,7
1112 Lund  139,1 28,8 20,9 33,9 5,7 49,8 24,6 13,6 10,4
1114 Bjerkreim 93,3 22,5 17,3 13,7 4,5 35,2 16,3 4,4 3,5
1119 Hå  597,3  144,9  111,3  107,4 30,5  203,3 12,4 3,5 2,9
1120 Klepp  686,7  159,7  120,6  117,9 33,2  255,2 13,3 6,0 5,7
1121 Time  652,9  157,2  122,0 99,5 32,7  241,5 15,6 6,9 6,6
1122 Gjesdal  371,5 93,9 76,4 48,4 19,3  133,4 15,4 6,8 6,0
1124 Sola 2 564,7  281,9  203,2  904,7 57,5 1 117,5 32,3 4,1 2,0
1127 Randaberg  535,3  106,1 80,3  101,3 22,3  225,2 20,6 -3,8 -2,4
1129 Forsand 64,1 28,4 8,3 5,4 5,3 16,8 27,7 59,6 57,4
1130 Strand  412,5  101,6 80,4 59,0 21,2  150,2 12,0 3,6 3,5
1133 Hjelmeland  129,7 49,5 19,6 16,2 9,3 35,2 17,4 21,2 18,8
1134 Suldal  242,1 81,4 26,1 25,9 15,4 93,3 35,6 27,8 25,1
1135 Sauda  174,4 46,8 32,3 21,5 9,5 64,3 -3,1 -11,9 -12,8
1141 Finnøy  101,0 25,0 19,2 15,3 5,1 36,4 14,5 4,7 4,1
1142 Rennesøy  129,9 36,0 28,3 12,9 7,2 45,4 6,4 2,1 -0,9
1144 Kvitsøy 17,1 4,4 3,5 2,7 0,9 5,6 6,8 3,8 3,3
1145 Bokn 25,1 6,8 4,7 3,8 1,4 8,4 -0,4 6,5 7,9
1146 Tysvær  312,3 80,3 65,9 41,7 16,9  107,6 8,3 4,6 3,0
1149 Karmøy 1 461,9  348,3  277,4  253,2 71,4  511,6 12,7 5,1 1,7
1151 Utsira 8,3 2,2 1,8 1,6 0,4 2,4 6,8 1,4 0,1
1160 Vindafjord  377,1 79,8 59,1 75,9 15,4  146,8 24,2 5,9 3,7
                   
12 Hordaland 22 581,2 4 777,2 3 533,3 4 401,3  978,3 8 891,2 16,8 5,9 4,9
1201 Bergen 14 013,6 2 668,3 1 996,3 3 010,7  545,1 5 793,2 16,9 4,3 3,0
1211 Etne  153,3 43,5 31,2 18,1 8,5 52,1 30,4 26,1 25,2
1216 Sveio  150,4 41,7 34,1 16,6 8,6 49,4 15,9 9,4 10,8
1219 Bømlo  446,2  101,0 80,6 94,3 20,7  149,6 19,5 10,9 10,4
1221 Stord  862,1  159,9  129,0  212,5 33,5  327,3 19,6 5,9 4,8
1222 Fitjar  114,1 26,7 21,1 17,9 5,4 43,0 18,6 4,2 0,9
1223 Tysnes  101,3 22,8 17,3 13,2 4,5 43,5 22,7 2,6 1,7
1224 Kvinnherad  612,9  134,8 89,4 87,7 27,0  274,0 20,8 8,1 6,6
1227 Jondal 47,3 12,5 7,1 11,4 2,5 14,0 24,6 18,3 17,8
1228 Odda  358,7  103,0 48,8 50,5 20,6  135,8 18,1 0,5 2,5
1231 Ullensvang  125,3 32,8 22,5 18,1 6,5 45,4 14,6 8,5 7,2
1232 Eidfjord 61,1 33,5 6,7 4,5 6,3 10,1 35,1 46,5 45,8
1233 Ulvik 42,7 20,0 6,8 4,0 3,8 8,0 16,0 33,6 31,2
1234 Granvin 27,7 7,5 6,1 4,4 1,5 8,2 8,0 7,1 7,1
1235 Voss  510,3  130,2 89,9 83,5 26,5  180,2 13,9 6,9 5,9
1238 Kvam  307,4 80,2 56,7 47,1 16,3  107,1 3,0 -1,5 -2,9
1241 Fusa  210,1 36,3 26,5 40,9 7,4 99,0 38,2 6,7 7,3
1242 Samnanger 79,4 24,6 16,6 8,0 5,0 25,3 10,5 7,8 7,4
1243 Os  608,7  152,5  121,6 78,2 31,7  224,8 10,2 3,1 1,4
1244 Austevoll  282,7 51,8 36,9 61,0 10,5  122,5 20,1 3,4 1,8
1245 Sund  194,7 50,6 41,9 29,6 10,5 62,1 11,1 4,7 3,6
1246 Fjell  872,9  197,0  160,5  158,8 41,9  314,7 17,4 6,7 6,4
1247 Askøy  783,4  202,9  169,4 91,2 43,0  277,0 16,7 9,2 7,6
1251 Vaksdal  136,6 46,9 25,6 20,5 9,2 34,4 13,5 16,3 13,7
1252 Modalen 28,3 15,6 2,3 3,2 2,9 4,3 28,2 43,8 42,1
1253 Osterøy  246,4 60,3 46,4 42,5 12,4 84,9 17,6 9,0 11,1
1256 Meland  225,0 54,4 46,1 38,5 11,6 74,4 14,9 13,2 12,7
1259 Øygarden  130,5 40,3 26,9 20,2 8,6 34,5 11,3 13,3 14,8
1260 Radøy  143,9 37,8 30,9 22,7 7,8 44,6 13,3 6,4 5,2
1263 Lindås  506,3  129,2  102,4 64,6 27,0  183,0 14,6 7,0 7,4
1264 Austrheim  115,8 27,6 20,3 18,8 5,5 43,7 13,0 2,3 1,1
1265 Fedje 20,0 5,5 4,4 2,4 1,1 6,5 9,8 5,9 4,1
1266 Masfjorden 62,0 25,5 11,2 5,9 5,0 14,5 16,5 23,4 22,5
                   
14 Sogn og Fjordane 4 202,1 1 077,2  722,2  695,4  214,8 1 492,4 10,6 6,5 5,3
1401 Flora  476,5  109,3 84,9  100,5 22,3  159,5 12,2 5,7 4,2
1411 Gulen  116,7 21,1 15,8 12,8 4,1 62,9 48,8 4,5 3,8
1412 Solund 30,4 9,2 5,0 3,6 1,8 10,8 1,2 -2,5 -2,1
1413 Hyllestad 46,9 12,4 9,5 9,5 2,4 13,1 15,0 6,8 4,9
1416 Høyanger  154,5 53,1 28,9 21,6 10,7 40,2 4,5 13,0 10,8
1417 Vik  126,8 33,2 16,9 16,8 6,3 53,6 22,8 13,9 10,9
1418 Balestrand 45,4 14,1 8,8 7,8 2,8 11,9 9,5 16,8 17,5
1419 Leikanger  108,5 20,5 16,2 40,7 4,3 26,9 5,9 4,0 3,9
1420 Sogndal  246,4 62,9 47,0 45,8 12,8 77,9 8,9 3,6 3,0
1421 Aurland 90,8 44,3 11,2 9,1 8,4 17,9 13,7 26,2 23,9
1422 Lærdal 84,6 32,4 14,2 9,1 6,2 22,7 16,0 22,2 19,8
1424 Årdal  236,8 78,3 44,1 25,1 16,0 73,4 10,5 14,3 13,3
1426 Luster  186,9 74,0 29,3 21,3 14,0 48,3 15,2 26,1 26,0
1428 Askvoll 93,9 26,3 20,8 10,4 5,2 31,3 5,7 0,1 -0,5
1429 Fjaler 89,2 22,4 16,7 13,7 4,4 32,0 10,9 5,4 5,1
1430 Gaular 85,0 22,3 17,9 14,5 4,5 25,8 12,9 8,4 10,3
1431 Jølster 82,8 24,9 18,2 9,2 4,9 25,7 11,2 10,5 10,5
1432 Førde  613,7  108,2 85,5  144,0 22,2  253,8 6,3 -6,8 -9,0
1433 Naustdal 72,7 21,2 17,6 6,6 4,4 22,8 8,7 6,0 5,7
1438 Bremanger  156,8 44,2 26,8 20,0 8,7 57,1 3,6 -5,4 -3,9
1439 Vågsøy  235,9 58,5 43,6 35,3 11,5 87,0 8,8 2,1 0,8
1441 Selje 87,0 23,0 18,9 9,8 4,6 30,8 5,9 0,7 0,2
1443 Eid  187,6 47,2 36,9 25,2 9,5 68,8 14,1 7,7 6,5
1444 Hornindal 30,1 9,2 7,0 3,3 1,8 8,7 11,9 9,8 10,4
1445 Gloppen  269,9 48,6 36,1 31,2 9,6  144,3 16,2 3,4 1,5
1449 Stryn  246,2 56,8 44,3 48,5 11,3 85,2 3,2 -0,3 -0,3
                   
15 Møre og Romsdal 10 564,4 2 361,8 1 812,6 2 056,1  481,9 3 851,9 14,5 6,4 6,4
1502 Molde 1 206,7  243,0  188,7  358,7 49,9  366,4 10,4 3,0 3,3
1503 Kristiansund  734,0  162,8  128,8  129,3 33,9  279,2 18,9 9,0 8,0
1504 Ålesund 2 175,1  433,2  333,5  460,1 90,2  858,1 18,2 7,0 10,8
1511 Vanylven  114,0 30,2 23,3 21,3 6,1 33,1 10,8 3,1 2,2
1514 Sande 87,8 22,1 17,9 16,3 4,5 27,0 14,5 8,0 7,4
1515 Herøy  458,5 96,4 74,0 93,2 18,9  176,0 9,6 1,9 -0,4
1516 Ulstein  401,8 75,8 56,8  134,6 14,8  119,9 27,9 7,9 8,0
1517 Hareid  190,0 42,1 35,2 45,3 8,6 58,8 25,2 13,0 10,0
1519 Volda  299,1 70,5 54,6 56,8 14,2  103,0 9,8 2,1 0,3
1520 Ørsta  390,5 87,1 69,0 66,4 17,9  150,1 14,5 6,1 5,8
1523 Ørskog 76,8 18,2 14,5 11,8 3,7 28,6 7,2 0,2 -0,4
1524 Norddal 64,2 23,7 11,1 10,0 4,5 14,8 14,8 17,3 16,3
1525 Stranda  161,8 40,7 30,6 26,3 8,3 55,8 7,9 1,9 1,0
1526 Stordal 38,9 9,2 6,9 8,4 1,8 12,6 12,7 14,2 14,2
1528 Sykkylven  413,8 71,2 55,8 76,7 14,1  195,9 15,6 4,1 2,9
1529 Skodje  123,7 30,7 25,4 18,9 6,3 42,4 5,3 4,0 2,6
1531 Sula  270,7 62,0 50,8 45,4 12,6 99,9 12,0 4,5 3,3
1532 Giske  227,1 59,7 48,8 27,5 12,3 78,7 16,0 11,3 12,1
1534 Haram  356,5 88,6 66,6 70,2 18,0  113,2 12,0 9,9 8,5
1535 Vestnes  232,9 54,3 42,7 44,7 10,9 80,3 13,5 4,4 3,6
1539 Rauma  310,1 66,0 48,6 54,9 13,3  127,4 11,5 5,3 3,4
1543 Nesset  108,6 36,9 20,1 15,3 7,2 29,2 19,5 18,7 14,8
1545 Midsund 64,3 16,5 13,1 10,4 3,4 21,0 1,0 -3,7 -3,3
1546 Sandøy 58,4 14,8 10,5 10,7 2,8 19,5 11,3 5,4 2,4
1547 Aukra  157,2 44,4 35,5 14,3 9,3 53,8 43,0 44,1 45,0
1548 Fræna  376,4 76,9 63,1 48,5 15,7  172,2 8,1 3,0 2,7
1551 Eide  119,4 27,5 22,0 26,0 5,7 38,2 17,0 4,8 3,6
1554 Averøy  184,1 47,0 38,9 28,4 9,6 60,2 7,1 0,8 0,1
1556 Frei  161,6 44,3 37,8 16,3 9,5 53,8 11,6 6,0 4,1
1557 Gjemnes 78,7 23,4 18,1 9,2 4,8 23,2 10,4 6,0 5,2
1560 Tingvoll 86,8 22,3 18,3 10,0 4,6 31,5 3,8 -3,2 -3,5
1563 Sunndal  277,5 81,9 52,0 34,7 16,9 91,9 8,3 7,9 7,3
1566 Surnadal  251,6 52,9 35,8 28,3 10,5  124,1 17,3 4,4 3,2
1567 Rindal 62,5 19,1 11,5 7,0 3,7 21,2 10,9 7,5 4,1
1571 Halsa 60,6 14,3 11,1 5,3 2,8 27,1 28,4 4,0 8,0
1573 Smøla 67,5 21,1 16,3 5,7 4,3 20,1 4,6 3,8 5,5
1576 Aure  114,9 31,0 24,8 9,0 6,3 43,9 20,2 10,7 9,8
                   
16 Sør-Trøndelag 12 166,7 2 586,2 2 011,9 2 521,6  540,5 4 506,5 12,2 2,5 1,1
1601 Trondheim 8 406,7 1 619,1 1 259,4 1 996,0  341,1 3 191,0 13,3 2,1 0,2
1612 Hemne  130,9 34,7 26,3 14,1 7,1 48,7 11,0 7,4 7,2
1613 Snillfjord 25,5 7,8 5,9 2,8 1,5 7,5 6,9 2,4 3,5
1617 Hitra  115,9 30,5 25,5 14,4 6,4 39,1 11,5 8,5 9,4
1620 Frøya  195,3 30,9 26,5 15,5 6,4  115,9 32,1 11,0 10,8
1621 Ørland  177,4 43,6 33,6 26,9 8,9 64,4 11,6 6,3 3,8
1622 Agdenes 51,0 12,9 10,5 11,4 2,6 13,7 -0,1 -7,0 -6,3
1624 Rissa  188,7 46,5 37,7 31,7 9,4 63,5 14,0 5,5 4,8
1627 Bjugn  128,6 32,8 27,1 18,1 6,8 43,8 7,8 4,1 0,7
1630 Åfjord 90,2 23,5 18,7 10,1 4,8 33,1 5,5 0,9 1,1
1632 Roan 24,1 7,3 5,9 2,3 1,4 7,2 5,8 6,0 4,3
1633 Osen 30,1 8,4 6,9 2,4 1,7 10,7 9,1 2,8 1,3
1634 Oppdal  210,9 56,5 40,8 27,8 11,5 74,3 4,3 -3,7 -3,7
1635 Rennebu 73,0 25,2 14,4 7,6 4,9 20,9 4,7 9,0 6,5
1636 Meldal  112,3 28,4 21,5 17,7 5,8 39,0 7,7 -1,2 1,0
1638 Orkdal  401,8 87,3 68,9 87,5 17,9  140,3 11,8 0,5 -2,0
1640 Røros  197,2 48,7 36,7 28,1 9,9 73,9 8,0 1,0 2,9
1644 Holtålen 55,8 15,3 12,8 5,6 3,2 18,9 12,1 4,1 3,5
1648 Midtre Gauldal  159,9 40,1 32,1 31,1 8,3 48,3 -0,3 -5,2 -3,1
1653 Melhus  453,1  118,3 97,0 61,1 24,8  151,9 10,1 3,9 1,1
1657 Skaun  175,1 49,6 42,9 18,2 10,5 53,8 1,5 -3,6 -3,1
1662 Klæbu  183,9 51,5 39,5 21,8 10,9 60,2 17,3 8,6 10,8
1663 Malvik  414,1  111,7 92,5 44,8 23,8  141,4 8,3 2,8 2,4
1664 Selbu  125,3 33,7 23,8 21,7 6,8 39,2 10,5 5,2 6,3
1665 Tydal 39,9 21,9 5,1 3,1 4,1 5,8 21,8 30,5 28,6
                   
17 Nord-Trøndelag 4 250,1 1 015,4  798,8  730,3  210,2 1 495,4 10,5 2,9 2,2
1702 Steinkjer  906,8  161,3  129,1  175,4 33,7  407,3 27,7 4,6 3,9
1703 Namsos  370,0 95,8 78,2 39,5 20,1  136,5 2,1 -3,8 -4,2
1711 Meråker 81,5 24,7 15,1 13,8 5,0 22,9 11,3 22,0 18,7
1714 Stjørdal  690,8  170,0  135,7  116,4 34,8  233,9 11,8 4,7 2,4
1717 Frosta 64,3 17,4 13,8 9,1 3,6 20,4 8,3 4,8 6,3
1718 Leksvik  112,0 26,8 21,5 20,6 5,5 37,6 10,3 6,9 6,2
1719 Levanger  582,3  131,1  107,4  135,6 27,6  180,7 -5,0 -7,5 -6,6
1721 Verdal  473,7  107,2 88,6  104,8 22,6  150,6 12,6 4,9 5,0
1723 Mosvik 24,0 8,0 5,4 3,1 1,6 5,8 16,4 17,8 16,5
1724 Verran 79,1 21,4 15,1 18,4 4,4 19,9 27,9 11,4 11,5
1725 Namdalseid 38,2 11,0 9,3 3,8 2,3 11,8 -0,2 0,1 1,5
1729 Inderøy  166,8 44,7 36,2 23,7 9,4 52,8 6,4 1,1 1,7
1736 Snåsa 52,6 16,2 11,9 6,0 3,2 15,2 3,0 2,8 -0,6
1738 Lierne 38,5 13,1 8,5 4,1 2,6 10,1 3,5 11,2 10,6
1739 Røyrvik 15,8 6,3 2,8 1,7 1,2 3,7 8,2 -1,3 -2,9
1740 Namsskogan 33,3 15,8 5,1 2,6 3,0 6,7 37,0 67,9 61,7
1742 Grong 77,6 25,0 15,4 6,5 5,0 25,8 8,0 8,4 8,0
1743 Høylandet 34,7 9,5 7,8 3,6 1,9 11,9 10,2 5,5 4,4
1744 Overhalla  104,4 27,9 22,9 13,0 5,7 34,9 8,2 5,0 1,8
1748 Fosnes 15,9 4,7 3,8 1,7 1,0 4,7 6,2 1,2 2,8
1749 Flatanger 28,4 7,8 6,5 2,8 1,6 9,8 11,4 2,2 0,4
1750 Vikna  118,7 30,5 25,8 11,4 6,4 44,7 6,8 -1,0 -2,6
1751 Nærøy  126,1 35,3 29,3 11,2 7,4 42,8 7,9 2,2 3,3
1755 Leka 14,5 4,0 3,4 1,6 0,8 4,8 4,0 -0,7 -0,8
                   
18 Nordland 8 280,6 2 066,8 1 555,4 1 058,5  427,9 3 172,1 13,2 5,4 4,3
1804 Bodø 1 922,1  441,0  354,8  375,4 93,3  657,5 8,3 3,2 2,0
1805 Narvik  769,5  174,0  123,7  118,8 36,1  316,8 16,9 -0,2 -3,5
1811 Bindal 43,9 16,2 8,7 4,6 3,2 11,2 10,4 14,7 13,3
1812 Sømna 44,6 12,6 11,1 4,5 2,6 13,8 0,7 -3,7 -3,1
1813 Brønnøy  218,4 56,3 47,1 24,4 11,5 79,1 8,0 1,6 1,4
1815 Vega 29,4 8,6 7,2 2,4 1,8 9,4 7,2 3,2 4,2
1816 Vevelstad 10,9 3,2 2,8 1,1 0,7 3,2 0,1 -1,7 -1,6
1818 Herøy 47,4 13,2 10,7 5,3 2,7 15,5 10,4 4,3 4,9
1820 Alstahaug  217,0 57,3 48,9 20,7 12,1 78,0 12,4 5,8 6,5
1822 Leirfjord 46,6 13,2 11,5 4,1 2,8 15,1 14,3 9,9 11,6
1824 Vefsn  634,3  115,7 88,9 49,0 23,9  356,8 22,2 4,2 2,4
1825 Grane 38,6 12,6 8,2 3,7 2,5 11,5 9,0 8,8 7,3
1826 Hattfjelldal 41,6 13,2 7,8 4,4 2,6 13,6 15,9 8,9 8,0
1827 Dønna 33,9 10,0 8,2 3,0 2,0 10,6 3,9 3,2 -0,2
1828 Nesna 50,7 11,8 10,1 7,0 2,4 19,3 11,3 1,5 0,7
1832 Hemnes  146,6 61,5 25,7 11,2 12,0 36,2 16,2 22,1 21,3
1833 Rana  852,9  228,3  165,2  123,7 47,6  288,1 8,6 10,6 11,0
1834 Lurøy 71,2 14,7 11,7 5,7 2,9 36,2 52,8 9,5 9,4
1835 Træna 15,0 4,2 3,5 1,7 0,9 4,7 21,5 20,3 20,4
1836 Rødøy 35,5 9,3 7,3 3,5 1,9 13,5 1,9 1,0 -1,6
1837 Meløy  233,7 75,9 44,3 31,5 15,2 66,8 10,9 13,0 11,2
1838 Gildeskål 59,1 18,8 11,6 5,2 3,7 19,8 14,2 19,6 18,0
1839 Beiarn 32,4 13,8 5,7 3,2 2,7 6,9 12,5 26,2 23,7
1840 Saltdal  132,7 36,8 29,6 13,7 7,6 45,0 8,1 2,6 2,5
1841 Fauske  343,6 86,4 60,6 26,7 17,6  152,3 19,4 8,6 6,8
1845 Sørfold  137,9 32,9 12,0 8,4 6,4 78,2 40,2 6,6 6,7
1848 Steigen 61,1 18,0 14,1 6,4 3,7 18,9 1,6 2,4 0,6
1849 Hamarøy 67,6 18,2 10,3 5,4 3,6 30,1 34,9 19,0 17,4
1850 Tysfjord 57,8 19,1 12,5 5,8 3,9 16,5 10,8 13,3 11,0
1851 Lødingen 64,0 18,4 14,4 5,1 3,8 22,2 -0,5 -5,7 -6,5
1852 Tjeldsund 33,2 10,1 8,0 2,2 2,1 10,8 3,2 1,4 0,4
1853 Evenes 37,4 10,1 7,8 3,7 2,1 13,7 0,5 4,2 4,0
1854 Ballangen 62,1 18,0 14,5 6,1 3,8 19,7 6,6 2,6 1,8
1856 Røst 19,2 5,0 4,0 2,0 1,0 7,2 1,9 1,0 1,9
1857 Værøy 26,9 6,1 5,1 2,0 1,2 12,5 16,5 4,8 5,1
1859 Flakstad 38,9 11,6 8,8 3,6 2,3 12,6 9,2 10,6 8,1
1860 Vestvågøy  286,9 79,1 66,0 24,1 16,5  101,2 9,2 5,7 3,2
1865 Vågan  278,7 67,6 57,8 32,0 14,2  107,0 8,0 -1,7 -1,7
1866 Hadsel  284,6 60,5 51,5 20,8 12,8  138,9 41,4 4,7 5,7
1867 Bø 66,0 18,0 15,3 5,9 3,7 23,1 8,5 1,6 -0,1
1868 Øksnes  171,8 35,1 30,3 14,3 7,3 84,7 39,2 1,9 1,5
1870 Sortland  310,6 76,7 64,5 37,2 15,8  116,4 6,2 2,6 0,3
1871 Andøy  173,5 44,1 35,9 16,5 9,3 67,7 18,3 5,4 4,5
1874 Moskenes 31,1 9,5 7,5 2,4 2,0 9,7 12,2 11,9 11,1
                   
19 Troms Romsa 5 369,8 1 354,9 1 088,7  695,7  283,7 1 946,8 7,8 4,7 4,8
1901 Harstad  800,2  204,1  165,1 89,0 43,3  298,6 3,8 4,9 6,2
1902 Tromsø 2 859,4  629,3  511,8  480,8  132,9 1 104,6 8,5 3,8 4,7
1911 Kvæfjord 79,5 22,0 18,7 9,7 4,6 24,5 6,7 5,6 6,7
1913 Skånland 77,3 22,2 18,6 6,5 4,7 25,2 9,6 5,3 4,8
1915 Bjarkøy 12,6 3,6 2,8 1,3 0,7 4,2 14,2 15,6 13,4
1917 Ibestad 45,3 10,4 7,9 3,3 2,1 21,4 14,1 -0,2 -0,1
1919 Gratangen 26,0 7,1 6,0 3,1 1,5 8,3 4,1 -1,6 -1,5
1920 Lavangen 21,4 6,2 5,1 2,3 1,3 6,5 -0,1 -1,7 -2,9
1922 Bardu  133,8 47,9 28,5 8,0 9,8 39,6 11,9 16,9 14,5
1923 Salangen 56,0 16,1 13,2 5,3 3,3 18,1 3,7 0,4 0,1
1924 Målselv  215,8 63,1 48,0 16,7 12,9 75,1 6,8 4,9 1,4
1925 Sørreisa 95,2 25,2 21,2 6,9 5,3 36,7 7,7 3,5 1,4
1926 Dyrøy 27,3 7,9 6,7 2,7 1,6 8,3 6,4 4,4 3,8
1927 Tranøy 36,7 10,4 8,9 3,9 2,2 11,3 -0,2 -0,8 -1,8
1928 Torsken 24,2 6,8 6,1 2,9 1,5 6,9 2,7 3,2 4,2
1929 Berg 28,1 8,0 6,5 3,0 1,7 8,9 6,2 2,1 1,5
1931 Lenvik  332,2 88,6 72,7 37,0 18,0  115,9 8,5 5,2 3,1
1933 Balsfjord  127,9 37,0 30,9 11,3 7,5 41,2 5,0 1,2 2,1
1936 Karlsøy 47,3 17,8 15,6 0,2 3,7 10,0 11,4 8,3 6,6
1938 Lyngen 61,1 21,9 18,5 0,4 4,6 15,7 9,2 0,9 2,1
1939 Storfjord 41,3 18,5 11,3 0,2 3,8 7,6 14,1 17,5 17,2
1940 Gáivuotna Kåfjord 39,2 16,5 11,8 0,1 3,3 7,5 15,3 15,0 13,0
1941 Skjervøy 57,9 20,3 17,4 0,6 4,2 15,3 15,2 5,1 4,6
1942 Nordreisa 95,9 33,5 28,3 0,4 7,1 26,7 9,5 4,3 4,1
1943 Kvænangen 28,3 10,5 7,0 0,1 2,1 8,5 24,5 4,6 3,1
                   
20 Finnmark Finnmárku 1 866,6  630,6  514,6 14,0  133,6  573,8 16,4 7,7 7,2
2002 Vardø 47,6 18,0 15,0 0,1 3,8 10,7 9,1 4,2 2,2
2003 Vadsø  158,5 51,9 42,0 0,7 11,0 52,8 10,0 1,5 0,6
2004 Hammerfest  373,7  120,9 98,3 5,3 26,2  123,1 24,5 14,8 13,1
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 47,0 17,8 15,2 0,1 3,7 10,2 14,6 11,6 11,1
2012 Alta  457,7  151,5  124,2 2,2 31,9  147,9 15,8 8,7 10,0
2014 Loppa 21,8 8,2 6,9 0,1 1,7 4,8 9,0 6,5 6,7
2015 Hasvik 19,8 7,6 6,4 0,2 1,6 4,1 1,1 -2,4 -2,4
2017 Kvalsund 22,6 9,1 6,8 0,0 1,9 4,7 11,8 10,3 9,5
2018 Måsøy 41,7 10,7 8,5 0,1 2,2 20,2 47,0 0,5 -0,8
2019 Nordkapp 74,2 26,8 22,7 0,2 5,6 18,8 11,1 5,2 2,4
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 92,0 32,7 27,6 0,3 6,9 24,4 6,5 1,9 1,0
2021 Kárásjohka Karasjok 54,8 19,1 16,9 0,7 4,0 14,0 13,0 8,6 5,7
2022 Lebesby 31,7 12,3 8,5 0,1 2,5 8,2 17,4 13,5 12,1
2023 Gamvik 24,7 8,7 7,4 0,1 1,9 6,6 19,9 10,7 13,1
2024 Berlevåg 22,3 8,4 6,7 0,1 1,8 5,4 18,6 11,1 11,9
2025 Deatnu Tana 63,8 21,1 17,8 0,1 4,4 20,3 11,6 5,7 5,6
2027 Unjárga Nesseby 17,0 6,5 5,5 0,0 1,4 3,7 5,6 1,3 0,9
2028 Båtsfjord 52,2 16,9 14,3 2,2 3,5 15,2 19,5 3,5 2,1
2030 Sør-Varanger  243,6 82,3 64,0 1,2 17,5 78,6 17,8 5,8 5,5
                   
23 Kontinentalsokkelen 96 984,9  128,4  148,9  254,2 27,3 96 426,0 5,6 . 37,9
2311 Nordsjøen 95 342,7 0,0 0,0 0,0 0,0 95 342,7 5,0 . .
2312 Stavanger 1 642,2  128,4  148,9  254,2 27,3 1 083,3 51,7 . 37,9

Standardtegn i tabeller