Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-mai. 2006 og 2007. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2006 2007 2006/2007 2006 2007 2006/2007 2006 2007 2006/2007
I alt  300 592  334 985 11,4 46 613 48 653 4,4 9 669 9 978 3,2
                   
01 Østfold 9 515 10 250 7,7 2 274 2 306 1,4  472  475 0,7
02 Akershus 27 103 30 376 12,1 5 914 6 082 2,8 1 216 1 255 3,2
03 Oslo 43 015 51 729 20,3 7 257 7 580 4,5 1 502 1 542 2,6
04 Hedmark 6 132 6 544 6,7 1 529 1 550 1,4  316  318 0,7
05 Oppland 6 123 6 645 8,5 1 612 1 626 0,9  331  330 -0,3
06 Buskerud 10 410 11 464 10,1 2 533 2 581 1,9  518  523 1,0
07 Vestfold 8 559 9 283 8,5 2 052 2 088 1,8  422  425 0,7
08 Telemark 6 075 6 723 10,7 1 551 1 621 4,6  321  330 3,0
09 Aust-Agder 3 650 4 106 12,5  946  987 4,4  194  201 3,5
10 Vest-Agder 6 374 7 191 12,8 1 520 1 608 5,8  309  328 5,9
11 Rogaland 20 834 24 407 17,2 4 344 4 624 6,4  914  954 4,4
12 Hordaland 19 334 22 581 16,8 4 510 4 777 5,9  933  978 4,9
14 Sogn og Fjordane 3 801 4 202 10,6 1 012 1 077 6,5  204  215 5,3
15 Møre og Romsdal 9 228 10 564 14,5 2 220 2 362 6,4  453  482 6,4
16 Sør-Trøndelag 10 844 12 167 12,2 2 524 2 586 2,5  535  541 1,1
17 Nord-Trøndelag 3 845 4 250 10,5  987 1 015 2,9  206  210 2,2
18 Nordland 7 313 8 281 13,2 1 960 2 067 5,4  410  428 4,3
19 Troms Romsa 4 982 5 370 7,8 1 294 1 355 4,7  271  284 4,8
20 Finnmark Finnmárku 1 604 1 867 16,4  585  631 7,7  125  134 7,2
23 Kontinentalsokkelen 91 852 96 985 5,6 -10  128 . 20 27 37,9
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2006 2007 2006/2007 2006 2007 2006/2007 2006 2007 2006/2007
I alt 47 505 50 977 7,3 34 092 36 159 6,1  162 714  189 218 16,3
                   
01 Østfold 1 799 1 926 7,1 1 709 1 779 4,1 3 261 3 765 15,4
02 Akershus 5 649 6 124 8,4 4 318 4 568 5,8 10 007 12 346 23,4
03 Oslo 13 621 14 738 8,2 5 006 5 351 6,9 15 629 22 519 44,1
04 Hedmark 1 215 1 275 5,0 1 146 1 182 3,1 1 926 2 220 15,2
05 Oppland 1 082 1 136 5,0 1 192 1 209 1,5 1 908 2 344 22,9
06 Buskerud 2 013 2 141 6,4 1 826 1 884 3,2 3 520 4 335 23,2
07 Vestfold 1 650 1 814 10,0 1 522 1 584 4,0 2 913 3 371 15,7
08 Telemark 1 181 1 266 7,2 1 100 1 142 3,8 1 924 2 365 22,9
09 Aust-Agder  668  733 9,8  678  711 4,9 1 166 1 474 26,4
10 Vest-Agder 1 362 1 514 11,2 1 079 1 143 5,9 2 104 2 598 23,5
11 Rogaland 5 378 5 882 9,4 3 157 3 421 8,4 7 041 9 526 35,3
12 Hordaland 4 103 4 401 7,3 3 292 3 533 7,3 6 496 8 891 36,9
14 Sogn og Fjordane  684  695 1,7  693  722 4,2 1 208 1 492 23,6
15 Møre og Romsdal 1 839 2 056 11,8 1 667 1 813 8,7 3 049 3 852 26,3
16 Sør-Trøndelag 2 384 2 522 5,8 1 931 2 012 4,2 3 470 4 507 29,9
17 Nord-Trøndelag  721  730 1,3  769  799 3,9 1 163 1 495 28,6
18 Nordland 1 122 1 059 -5,6 1 476 1 555 5,4 2 345 3 172 35,3
19 Troms Romsa  797  696 -12,7 1 022 1 089 6,5 1 598 1 947 21,9
20 Finnmark Finnmárku 16 14 -14,6  469  515 9,7  409  574 40,4
23 Kontinentalsokkelen  223  254 14,1 41  149  266,7 91 579 96 426 5,3

Standardtegn i tabeller