Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar 2006 og 2007. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2006 2007 2006/2007 2006 2007 2006/2007 2006 2007 2006/2007
I alt 51 771 55 211 6,6 11 008 12 583 14,3 2 356 2 591 10,0
                   
01 Østfold 2 287 2 439 6,6  537  608 13,3  114  126 10,1
02 Akershus 6 345 6 831 7,7 1 372 1 570 14,4  290  322 10,9
03 Oslo 10 241 10 495 2,5 1 667 1 830 9,8  353  376 6,6
04 Hedmark 1 548 1 646 6,3  372  409 9,8 78 84 6,8
05 Oppland 1 511 1 591 5,3  376  411 9,2 79 84 6,1
06 Buskerud 2 509 2 683 6,9  580  656 13,1  122  134 9,9
07 Vestfold 2 057 2 274 10,5  484  555 14,8  102  114 11,6
08 Telemark 1 510 1 610 6,6  362  400 10,6 77 83 7,3
09 Aust-Agder  903  979 8,4  217  246 13,1 46 50 10,0
10 Vest-Agder 1 540 1 722 11,8  350  412 17,8 74 84 14,4
11 Rogaland 5 324 5 676 6,6 1 011 1 176 16,3  217  244 12,7
12 Hordaland 4 909 5 351 9,0 1 118 1 260 12,7  238  260 9,3
14 Sogn og Fjordane  957 1 006 5,1  236  258 9,5 49 52 6,3
15 Møre og Romsdal 2 356 2 638 12,0  561  654 16,4  118  133 13,0
16 Sør-Trøndelag 2 811 3 018 7,4  627  708 13,1  135  148 9,7
17 Nord-Trøndelag 1 001 1 090 8,9  244  276 13,0 52 57 9,6
18 Nordland 1 841 2 070 12,4  480  540 12,6  103  113 9,3
19 Troms Romsa 1 276 1 423 11,6  334  382 14,4 72 80 11,0
20 Finnmark Finnmárku  407  491 20,7  154  185 20,3 34 39 17,3
23 Kontinentalsokkelen  441  179 -59,4 -73 49 . 6 10 66,1
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2006 2007 2006/2007 2006 2007 2006/2007 2006 2007 2006/2007
I alt 17 603 18 508 5,1 8 473 9 305 9,8 12 330 12 223 -0,9
                   
01 Østfold  646  676 4,6  418  459 9,9  572  570 -0,3
02 Akershus 2 068 2 087 0,9 1 029 1 138 10,6 1 586 1 715 8,2
03 Oslo 5 068 5 169 2,0 1 170 1 243 6,3 1 983 1 877 -5,4
04 Hedmark  451  475 5,4  287  307 6,7  359  372 3,6
05 Oppland  399  422 5,7  292  310 6,1  364  364 0,1
06 Buskerud  745  775 4,0  439  480 9,4  624  639 2,4
07 Vestfold  590  656 11,2  368  409 11,2  514  541 5,1
08 Telemark  429  453 5,6  279  298 7,0  363  376 3,5
09 Aust-Agder  243  269 10,6  166  183 10,2  231  231 0,1
10 Vest-Agder  483  541 12,2  262  299 14,2  372  385 3,6
11 Rogaland 2 119 2 175 2,7  764  859 12,4 1 213 1 222 0,8
12 Hordaland 1 499 1 648 9,9  859  937 9,1 1 195 1 246 4,3
14 Sogn og Fjordane  258  269 4,0  182  194 6,8  232  233 0,2
15 Møre og Romsdal  673  746 10,9  439  495 12,7  565  610 8,0
16 Sør-Trøndelag  897  936 4,4  497  544 9,5  657  682 3,9
17 Nord-Trøndelag  262  290 10,7  198  217 9,3  245  251 2,4
18 Nordland  397  493 24,0  391  426 9,0  470  498 6,1
19 Troms Romsa  283  320 13,1  273  303 10,7  315  340 8,0
20 Finnmark Finnmárku 8 8 3,8  128  150 16,9 83  108 30,0
23 Kontinentalsokkelen 85  100 17,6 33 56 66,7  389 -36 .

Standardtegn i tabeller