Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-september 2006. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  415 464,9 73 821,6 54 212,2 79 437,5 15 263,9  192 729,6 12,5 9,5 9,5
                   
01 Østfold 14 808,0 3 630,3 2 733,5 3 047,5  751,7 4 644,9 3,9 6,6 6,1
0101 Halden 1 418,6  361,8  270,3  317,8 76,1  392,6 3,6 5,8 6,1
0104 Moss 1 698,7  422,9  323,9  348,3 89,9  513,8 8,3 10,3 11,6
0105 Sarpsborg 3 175,9  652,8  495,6  661,9  134,4 1 231,2 4,8 1,3 -0,6
0106 Fredrikstad 4 175,9  998,0  756,9 1 005,2  206,6 1 209,1 0,4 8,3 7,4
0111 Hvaler  195,2 62,5 43,4 20,8 12,4 56,1 10,1 13,3 13,8
0118 Aremark 60,9 19,8 13,5 7,2 3,9 16,6 3,7 7,3 6,2
0119 Marker  161,3 43,7 32,0 30,2 8,7 46,7 5,8 6,5 7,2
0121 Rømskog 32,5 8,9 6,7 5,3 1,8 9,7 0,0 2,2 3,6
0122 Trøgstad  234,8 70,5 51,9 28,9 14,4 69,2 6,0 7,8 8,0
0123 Spydeberg  266,8 72,7 53,5 49,0 15,0 76,5 0,5 2,9 2,8
0124 Askim  780,1  205,0  146,5  152,5 42,0  234,3 6,5 5,9 4,4
0125 Eidsberg  557,9  144,7  109,2  109,7 29,2  165,2 6,1 10,1 9,4
0127 Skiptvet  154,0 46,0 34,2 19,1 9,4 45,3 7,1 9,7 8,9
0128 Rakkestad  360,1 98,0 71,9 67,8 19,7  102,7 2,7 4,4 4,8
0135 Råde  346,3 95,2 72,1 53,0 19,6  106,4 5,6 6,7 6,4
0136 Rygge  765,9  203,5  154,9  127,3 42,6  237,5 4,6 7,1 6,4
0137 Våler  199,7 58,5 45,7 20,4 12,2 63,0 9,4 12,0 11,9
0138 Hobøl  223,4 66,0 51,3 23,2 13,9 69,1 4,0 7,3 8,0
                   
02 Akershus 41 432,9 9 298,0 6 774,8 9 464,5 1 909,7 13 985,9 9,4 9,3 9,0
0211 Vestby  851,7  212,3  170,0  149,3 44,9  275,1 8,7 9,9 10,6
0213 Ski 1 787,6  463,1  347,3  269,5 95,3  612,4 4,5 6,0 5,0
0214 Ås  960,3  231,9  174,2  229,6 49,1  275,5 6,4 5,9 6,9
0215 Frogn  889,1  247,1  184,3  103,5 51,3  303,1 5,7 7,0 6,3
0216 Nesodden  918,4  264,1  205,4 99,2 55,6  294,1 5,2 8,8 7,4
0217 Oppegård 2 066,7  467,1  343,2  443,0 96,6  716,8 5,7 8,4 8,6
0219 Bærum 13 022,2 2 480,2 1 663,9 3 754,2  492,4 4 631,4 13,1 11,5 11,5
0220 Asker 5 496,3 1 127,0  771,1 1 305,7  228,6 2 063,8 10,9 10,6 10,6
0221 Aurskog-Høland  646,4  180,1  142,6 90,6 37,7  195,4 4,8 6,6 7,9
0226 Sørum  840,8  219,6  161,3  104,4 45,2  310,3 11,1 9,3 9,4
0227 Fet  589,6  158,4  120,7 61,5 32,7  216,3 10,6 7,4 6,4
0228 Rælingen  831,6  247,6  194,8 64,7 51,8  272,7 5,2 7,8 6,7
0229 Enebakk  507,8  137,3  111,5 68,5 28,5  162,0 6,2 7,6 6,2
0230 Lørenskog 2 676,0  547,4  417,2  792,2  117,0  802,3 5,1 4,8 4,2
0231 Skedsmo 3 170,6  767,1  564,7  756,2  160,6  922,0 8,7 10,4 10,3
0233 Nittedal 1 397,7  337,1  259,3  271,6 70,2  459,5 6,5 8,4 6,5
0234 Gjerdrum  302,6 87,3 67,0 31,9 18,3 98,0 7,9 10,3 11,6
0235 Ullensaker 2 050,5  423,7  325,5  555,6 88,8  656,9 15,3 12,2 10,5
0236 Nes  865,0  251,2  197,5  104,8 51,9  259,6 4,3 6,8 6,4
0237 Eidsvoll  947,1  267,6  210,6  137,4 55,2  276,3 5,6 8,9 8,5
0238 Nannestad  499,4  148,0  117,0 52,8 31,1  150,4 6,2 8,7 9,1
0239 Hurdal  115,4 32,8 25,6 18,3 6,7 31,9 3,1 4,5 5,0
                   
0301 Oslo 64 675,7 11 353,5 7 794,9 22 379,1 2 341,6 20 806,5 10,2 10,1 11,0
                   
04 Hedmark 9 613,6 2 453,9 1 838,7 2 058,6  504,9 2 757,5 3,7 6,2 6,1
0402 Kongsvinger  905,4  225,2  169,7  169,8 46,2  294,4 2,7 4,0 4,8
0403 Hamar 1 931,5  426,8  311,8  468,4 88,6  635,9 4,6 7,9 7,7
0412 Ringsaker 1 778,4  395,9  304,0  563,8 81,6  433,1 22,0 5,5 5,4
0415 Løten  293,8 86,4 68,3 38,3 18,0 82,8 3,7 6,5 6,8
0417 Stange  899,9  237,6  184,3  182,6 49,2  246,3 -19,5 6,8 7,0
0418 Nord-Odal  215,1 59,0 46,7 35,0 12,2 62,1 3,5 3,5 2,9
0419 Sør-Odal  342,1  100,3 75,3 46,5 20,4 99,6 1,4 6,5 5,3
0420 Eidskog  256,3 73,1 56,8 41,3 15,0 70,0 3,2 5,6 4,7
0423 Grue  225,6 63,1 46,3 38,9 12,8 64,5 1,9 4,0 4,3
0425 Åsnes  312,4 93,6 68,2 45,1 19,1 86,5 2,9 5,7 5,8
0426 Våler  171,9 47,2 35,3 36,4 9,4 43,6 1,5 5,1 4,1
0427 Elverum  955,3  252,2  191,5  186,0 53,0  272,6 3,2 8,8 9,8
0428 Trysil  337,2 92,8 63,6 65,8 18,7 96,4 9,5 8,8 8,7
0429 Åmot  196,9 60,6 42,9 26,5 12,3 54,5 3,3 2,9 3,4
0430 Stor-Elvdal  111,9 35,7 24,4 14,1 7,0 30,6 2,6 4,7 2,8
0432 Rendalen 77,6 26,8 16,5 10,0 5,2 19,2 1,8 2,7 2,0
0434 Engerdal 52,0 15,4 12,0 9,2 3,1 12,4 2,4 3,0 3,1
0436 Tolga 58,8 17,0 13,2 7,7 3,4 17,5 3,1 4,9 3,9
0437 Tynset  250,5 70,9 52,9 41,2 14,6 70,9 1,9 4,7 3,4
0438 Alvdal  102,4 32,3 22,5 13,5 6,4 27,7 5,4 5,0 3,7
0439 Folldal 63,7 19,9 15,0 8,0 4,0 16,8 4,7 5,4 3,9
0441 Os 74,9 22,2 17,6 10,5 4,5 20,2 5,0 4,7 4,8
                   
05 Oppland 9 498,8 2 527,8 1 883,2 1 843,1  516,6 2 728,1 6,1 7,8 7,6
0501 Lillehammer 1 685,1  394,2  288,8  390,5 80,9  530,6 10,7 9,4 8,1
0502 Gjøvik 1 541,8  382,2  291,0  344,9 80,3  443,4 3,0 6,6 7,6
0511 Dovre  111,1 33,5 25,4 14,0 6,7 31,5 0,7 0,8 -0,2
0512 Lesja 87,9 27,1 19,6 13,4 5,2 22,7 7,7 6,0 4,5
0513 Skjåk  107,6 34,4 22,8 15,9 6,7 27,7 8,2 8,2 7,5
0514 Lom  114,7 30,9 21,7 20,9 6,2 35,0 5,0 3,9 6,7
0515 Vågå  162,5 44,4 33,3 22,3 9,0 53,4 0,2 2,5 2,2
0516 Nord-Fron  315,0 87,5 58,7 59,0 17,4 92,4 8,8 9,0 8,3
0517 Sel  247,2 72,5 56,7 36,7 14,7 66,7 5,7 8,0 7,0
0519 Sør-Fron  145,6 44,1 31,0 22,6 8,7 39,2 4,7 6,1 6,1
0520 Ringebu  217,2 62,5 42,3 44,0 11,9 56,6 2,1 5,4 2,3
0521 Øyer  249,4 75,1 54,5 38,5 15,1 66,2 18,5 20,4 21,9
0522 Gausdal  287,0 83,2 62,0 48,3 16,8 76,7 12,2 14,1 15,0
0528 Østre Toten  684,3  185,8  145,6  115,4 38,7  198,8 5,4 7,3 7,3
0529 Vestre Toten  695,1  165,0  127,4  187,8 35,1  179,7 0,6 3,6 4,0
0532 Jevnaker  329,7 82,9 63,9 66,4 17,2 99,4 3,5 3,8 2,4
0533 Lunner  423,4  121,9 98,8 48,9 25,3  128,6 5,0 8,2 7,7
0534 Gran  649,0  173,6  135,8  121,6 35,6  182,4 4,7 6,9 6,9
0536 Søndre Land  238,8 68,4 54,1 39,3 14,2 62,9 2,6 6,6 4,9
0538 Nordre Land  299,9 84,9 61,6 56,5 17,3 79,7 4,8 5,8 5,9
0540 Sør-Aurdal  143,5 44,4 30,5 20,6 8,5 39,5 11,2 11,1 10,3
0541 Etnedal 56,8 17,9 12,8 8,0 3,4 14,6 10,8 12,6 9,4
0542 Nord-Aurdal  347,2 97,7 68,3 65,9 19,5 95,8 6,5 7,2 7,3
0543 Vestre Slidre  110,5 35,2 24,2 11,0 6,9 33,3 13,7 14,7 15,2
0544 Øystre Slidre  168,4 52,2 36,2 19,5 10,3 50,2 8,1 14,0 13,4
0545 Vang 80,0 26,3 16,1 11,3 5,1 21,1 20,2 17,4 17,1
                   
06 Buskerud 16 034,3 3 984,9 2 890,0 3 398,2  813,1 4 948,0 7,0 9,1 8,6
0602 Drammen 4 218,3  929,1  683,5 1 096,8  191,9 1 317,0 7,3 9,7 8,1
0604 Kongsberg 1 883,7  419,6  298,8  500,4 87,1  577,9 2,3 5,6 5,4
0605 Ringerike 1 715,7  428,3  308,9  408,2 87,6  482,6 4,8 6,6 6,2
0612 Hole  411,8  114,7 69,6 48,0 19,9  159,7 11,1 15,8 14,9
0615 Flå 46,5 15,1 10,1 6,2 2,9 12,3 8,2 10,9 10,6
0616 Nes  214,2 63,4 40,7 34,1 12,3 63,7 21,1 24,4 24,3
0617 Gol  263,7 73,3 48,7 51,6 14,5 75,5 8,1 9,3 9,2
0618 Hemsedal  152,9 46,7 29,0 24,7 9,0 43,5 19,2 27,1 27,3
0619 Ål  267,6 76,1 48,8 47,1 15,2 80,5 8,9 10,1 11,2
0620 Hol  340,0  105,7 62,2 56,6 20,2 95,3 15,9 18,6 17,7
0621 Sigdal  183,6 59,8 39,1 23,2 11,1 50,4 9,8 13,9 13,2
0622 Krødsherad  125,3 33,6 23,2 22,1 6,5 39,9 5,8 7,0 7,1
0623 Modum  665,8  180,2  134,7  119,0 36,9  195,0 3,9 3,5 4,3
0624 Øvre Eiker  874,2  228,6  171,0  147,6 47,4  279,5 8,4 9,5 9,1
0625 Nedre Eiker 1 161,3  300,8  242,5  185,6 63,1  369,4 6,2 7,0 7,0
0626 Lier 1 656,2  377,8  285,7  367,1 77,3  548,3 9,5 9,9 9,9
0627 Røyken 1 036,0  289,7  224,2  128,4 61,1  332,6 6,5 8,5 9,5
0628 Hurum  493,1  133,9  105,0 79,6 27,8  146,8 6,8 9,0 8,4
0631 Flesberg  122,5 37,9 25,9 20,6 7,6 30,5 9,0 13,1 13,2
0632 Rollag 69,2 22,5 14,9 9,5 4,5 17,8 5,8 8,6 11,2
0633 Nore og Uvdal  132,8 48,2 23,8 21,6 9,3 29,8 3,7 5,1 6,4
                   
07 Vestfold 13 317,0 3 299,5 2 441,4 2 774,8  677,2 4 124,1 6,8 9,1 8,4
0701 Horten 1 448,5  361,2  271,6  353,2 75,3  387,2 5,4 9,6 7,9
0702 Holmestrand  492,4  135,1  102,9 81,0 28,7  144,7 4,1 6,0 7,2
0704 Tønsberg 2 750,4  583,8  424,8  770,5  122,1  849,3 7,0 7,5 7,7
0706 Sandefjord 2 706,3  625,9  460,4  617,5  126,9  875,6 8,0 10,5 8,4
0709 Larvik 2 324,9  596,9  431,3  437,2  120,3  739,2 7,7 9,3 8,2
0711 Svelvik  315,5 86,7 69,9 43,2 18,2 97,5 3,3 3,7 4,4
0713 Sande  388,8  113,5 86,0 46,7 23,0  119,6 5,3 7,8 6,4
0714 Hof  145,3 40,3 32,0 21,1 8,2 43,7 8,2 11,5 9,9
0716 Re  416,6  114,2 88,0 64,8 23,3  126,3 6,8 10,0 9,7
0719 Andebu  235,8 66,5 50,9 35,4 13,7 69,3 3,4 7,3 6,7
0720 Stokke  561,3  143,5  108,1  114,1 29,6  166,0 7,2 7,9 8,1
0722 Nøtterøy 1 184,1  325,7  239,2  151,6 66,8  400,8 5,5 10,2 11,5
0723 Tjøme  234,9 75,0 52,4 21,3 14,8 71,5 14,5 18,4 16,6
0728 Lardal  112,2 31,2 24,1 17,1 6,4 33,4 7,3 7,7 7,4
                   
08 Telemark 9 515,5 2 451,1 1 772,0 2 008,6  506,3 2 777,6 5,3 8,6 8,2
0805 Porsgrunn 2 195,4  499,6  371,2  455,1  106,3  763,1 2,4 6,8 8,1
0806 Skien 3 011,6  737,5  552,7  728,5  152,6  840,3 6,0 9,1 7,4
0807 Notodden  675,5  173,7  125,0  170,4 35,8  170,6 2,8 8,8 8,2
0811 Siljan  109,9 32,5 25,5 11,9 6,8 33,1 3,2 6,1 6,5
0814 Bamble  834,8  208,6  160,2  190,8 43,8  231,4 7,1 8,0 7,4
0815 Kragerø  521,1  142,9  107,5 93,4 29,8  147,5 6,3 9,4 9,8
0817 Drangedal  173,6 50,0 39,6 23,2 10,3 50,5 6,8 10,0 10,7
0819 Nome  329,2 92,2 65,2 56,7 18,4 96,7 4,4 8,2 6,6
0821 Bø  262,4 70,6 52,8 49,3 14,3 75,4 4,9 7,8 8,3
0822 Sauherad  191,8 52,7 42,0 31,6 10,8 54,8 6,7 9,6 9,9
0826 Tinn  362,2  116,9 65,9 57,8 23,4 98,3 6,1 6,3 6,9
0827 Hjartdal 79,3 25,9 15,4 11,5 4,9 21,6 14,8 14,1 14,5
0828 Seljord  151,3 40,8 28,3 31,3 8,2 42,8 3,5 6,1 4,6
0829 Kviteseid  121,2 34,5 25,3 21,3 7,0 33,2 8,8 9,9 9,5
0830 Nissedal 83,0 27,3 17,3 11,0 5,3 22,0 30,0 35,1 33,8
0831 Fyresdal 59,2 18,4 11,9 10,5 3,7 14,6 3,5 -0,5 0,6
0833 Tokke  134,8 47,7 25,2 20,2 9,3 32,4 6,5 6,1 5,8
0834 Vinje  219,1 79,3 41,0 34,1 15,5 49,2 12,9 14,5 13,6
                   
09 Aust-Agder 5 683,9 1 489,3 1 082,3 1 136,0  305,0 1 671,3 7,2 9,3 9,5
0901 Risør  324,6 87,3 67,0 61,5 18,1 90,7 5,5 8,8 8,4
0904 Grimstad 1 034,9  263,2  191,6  231,9 53,3  295,0 7,7 9,8 11,6
0906 Arendal 2 382,8  585,4  439,0  511,8  121,4  725,1 6,2 9,8 9,6
0911 Gjerstad  107,0 28,2 22,9 21,6 5,8 28,5 10,4 10,7 11,7
0912 Vegårshei 82,6 22,2 17,6 14,8 4,6 23,4 10,7 11,4 11,9
0914 Tvedestrand  286,6 79,3 58,6 50,8 16,3 81,7 7,1 8,5 9,2
0919 Froland  219,2 59,8 44,5 24,6 12,4 77,9 6,1 4,9 4,8
0926 Lillesand  507,3  133,2 99,0 91,7 27,0  156,3 10,2 8,4 9,1
0928 Birkenes  210,3 54,6 41,7 45,4 11,3 57,2 6,7 11,9 11,6
0929 Åmli 72,9 23,0 15,8 10,5 4,6 19,0 -4,7 -4,0 -11,1
0935 Iveland 48,0 16,1 10,2 6,8 3,4 11,5 5,4 5,6 5,8
0937 Evje og Hornnes  161,7 45,2 33,0 27,5 9,3 46,7 7,3 10,0 10,3
0938 Bygland 58,8 17,9 12,1 10,6 3,6 14,7 2,2 3,4 2,9
0940 Valle 86,8 29,6 15,3 13,5 5,8 22,5 20,0 16,4 16,5
0941 Bykle  100,4 44,2 14,0 12,9 8,3 21,1 18,9 12,1 13,3
                   
10 Vest-Agder 9 809,9 2 388,6 1 709,9 2 313,7  486,3 2 911,5 6,2 8,1 7,2
1001 Kristiansand 5 360,3 1 177,6  845,8 1 480,1  238,0 1 618,9 6,6 10,1 8,3
1002 Mandal  748,4  197,7  145,6  141,8 40,7  222,7 11,3 11,4 11,4
1003 Farsund  506,2  137,3  100,7 99,3 28,0  141,0 0,2 6,1 5,2
1004 Flekkefjord  470,2  128,1 90,7 87,9 25,9  137,7 4,1 6,8 4,9
1014 Vennesla  591,5  156,3  114,1  116,4 32,8  171,8 7,4 7,4 7,1
1017 Songdalen  261,1 68,7 54,7 46,1 14,3 77,2 6,4 8,4 7,8
1018 Søgne  511,0  134,1  102,0 82,6 28,0  164,3 6,3 9,1 9,4
1021 Marnardal  101,1 27,9 20,0 18,7 5,7 28,8 6,0 5,3 5,5
1026 Åseral 50,9 20,6 8,1 9,3 3,9 9,0 7,6 6,7 7,0
1027 Audnedal 78,7 20,6 15,5 19,1 4,2 19,3 8,1 11,2 12,1
1029 Lindesnes  210,9 61,1 44,6 34,1 12,3 58,8 17,0 19,5 19,2
1032 Lyngdal  373,7 97,8 72,5 79,2 20,2  104,0 7,4 8,2 7,5
1034 Hægebostad 72,1 20,9 15,4 11,9 4,2 19,6 9,5 11,3 11,1
1037 Kvinesdal  323,9 83,2 57,4 59,9 17,0  106,5 -11,5 -22,6 -20,0
1046 Sirdal  149,7 56,7 22,7 27,4 11,0 31,9 21,2 14,7 16,5
                   
11 Rogaland 32 373,1 6 860,4 4 999,3 8 787,5 1 435,6 10 290,3 13,4 14,4 13,4
1101 Eigersund  812,1  208,7  153,0  158,7 43,3  248,4 8,2 9,8 9,9
1102 Sandnes 4 362,5 1 007,6  760,4  956,7  213,5 1 424,3 9,9 15,2 17,2
1103 Stavanger 13 134,4 2 314,0 1 642,8 4 229,7  489,9 4 457,9 18,8 17,0 18,9
1106 Haugesund 2 166,4  501,4  376,8  543,6  104,0  640,6 8,3 12,0 9,9
1111 Sokndal  193,6 46,2 33,0 33,5 9,5 71,3 18,0 8,1 8,5
1112 Lund  179,4 41,2 30,8 52,3 8,4 46,7 3,6 6,9 6,6
1114 Bjerkreim  121,7 33,1 24,8 19,9 6,7 37,2 6,7 7,2 6,1
1119 Hå  844,0  223,2  167,3  165,8 46,8  240,8 9,3 11,5 13,2
1120 Klepp  921,9  235,7  173,8  169,2 48,9  294,3 8,3 12,7 11,9
1121 Time  892,4  236,9  179,0  151,8 49,1  275,6 10,2 12,5 13,1
1122 Gjesdal  510,5  140,5  110,8 74,3 29,2  155,7 11,8 13,8 12,6
1124 Sola 2 845,2  412,0  289,0 1 299,1 85,2  759,9 15,1 19,7 19,3
1127 Randaberg  674,6  169,0  123,7  127,0 35,0  219,8 3,0 19,6 19,3
1129 Forsand 70,8 23,4 11,4 11,7 4,5 19,8 -3,6 -21,1 -20,8
1130 Strand  575,8  156,0  120,2 86,1 32,5  181,0 12,3 15,4 15,0
1133 Hjelmeland  163,5 55,8 29,1 28,0 10,7 39,9 10,8 8,4 9,4
1134 Suldal  253,1 83,5 39,7 47,0 16,3 66,4 13,1 6,6 -55,0
1135 Sauda  272,6 79,8 50,4 35,4 16,4 90,5 11,9 8,7 9,1
1141 Finnøy  137,7 37,3 28,1 25,0 7,6 39,7 10,0 11,0 12,2
1142 Rennesøy  191,1 55,3 42,6 19,9 11,4 61,9 6,5 14,4 14,8
1144 Kvitsøy 25,1 6,7 5,2 3,9 1,4 7,9 8,3 8,1 2,8
1145 Bokn 40,1 10,7 7,3 6,3 2,2 13,6 19,9 15,4 14,8
1146 Tysvær  437,4  123,2 97,9 63,9 26,2  126,2 1,3 8,2 7,7
1149 Karmøy 2 056,0  534,3  412,1  365,2  112,3  632,0 10,7 12,2 13,9
1151 Utsira 11,9 3,2 2,7 2,1 0,7 3,2 24,0 40,3 48,3
1160 Vindafjord1  479,5  121,4 87,3  111,5 23,9  135,6 10,3 13,5 12,1
                   
12 Hordaland 29 919,7 7 168,1 5 273,2 6 903,3 1 480,4 9 094,7 5,7 10,5 10,5
1201 Bergen 18 319,0 4 073,4 2 982,9 4 759,4  840,0 5 663,4 4,2 10,5 10,5
1211 Etne  187,2 54,5 39,0 28,9 10,7 54,1 8,8 12,4 10,2
1216 Sveio  212,1 62,5 49,6 25,3 12,8 61,9 8,8 11,5 11,2
1219 Bømlo  603,9  147,7  114,5  133,1 30,3  178,3 10,8 10,7 11,1
1221 Stord 1 150,1  246,8  192,8  338,5 52,0  319,9 7,9 11,8 11,5
1222 Fitjar  153,5 41,6 32,0 25,9 8,6 45,3 9,6 12,3 12,3
1223 Tysnes  133,9 36,9 27,3 22,7 7,4 39,6 8,2 11,2 9,6
1224 Kvinnherad  765,5  194,0  136,4  135,5 39,6  260,0 9,6 9,5 9,2
1227 Jondal 60,7 15,9 10,4 16,5 3,2 14,7 10,9 5,2 4,5
1228 Odda  451,5  141,3 74,2 90,0 28,1  117,8 9,8 20,0 17,4
1231 Ullensvang  172,0 48,1 34,5 28,2 9,6 51,5 5,8 7,5 5,7
1232 Eidfjord 63,7 28,1 9,8 8,8 5,4 11,6 1,8 0,9 0,9
1233 Ulvik 55,6 20,1 10,7 7,9 4,0 12,9 1,8 3,1 3,0
1234 Granvin 42,8 11,8 9,5 7,7 2,4 11,4 1,8 3,0 1,2
1235 Voss  710,2  194,0  138,6  131,4 39,7  206,5 4,5 6,4 7,8
1238 Kvam  455,4  125,3 90,7 78,3 25,7  135,4 10,3 13,3 14,2
1241 Fusa  236,1 54,8 39,7 60,8 11,0 69,8 12,9 9,4 10,6
1242 Samnanger  113,4 35,4 24,8 12,6 7,2 33,4 3,6 6,0 5,8
1243 Os  868,7  236,9  183,3  121,2 49,8  277,5 9,2 14,1 14,0
1244 Austevoll  350,4 77,0 53,6 92,7 15,7  111,5 17,6 14,1 15,8
1245 Sund  284,6 79,1 63,4 42,9 16,5 82,7 6,0 9,8 9,3
1246 Fjell 1 181,3  297,9  237,0  223,8 63,2  359,4 8,1 9,5 10,2
1247 Askøy 1 089,0  305,1  248,4  139,0 65,3  331,3 7,7 10,2 10,6
1251 Vaksdal  189,4 59,7 38,9 31,7 12,1 46,9 3,8 6,7 5,4
1252 Modalen 29,5 12,5 3,5 5,8 2,4 5,2 2,1 -2,4 -1,3
1253 Osterøy  339,4 91,7 69,4 64,1 18,5 95,7 4,8 6,2 5,4
1256 Meland  312,7 79,3 65,1 57,4 16,8 94,0 12,1 10,8 12,0
1259 Øygarden  192,2 59,9 40,9 31,6 12,7 47,0 5,1 7,0 5,9
1260 Radøy  208,9 58,4 46,5 35,4 12,2 56,4 4,1 7,6 7,1
1263 Lindås  712,5  197,0  151,3  103,5 41,1  219,6 7,1 10,3 11,0
1264 Austrheim  162,5 43,4 30,9 28,7 8,7 50,8 9,3 11,1 10,0
1265 Fedje 29,7 8,5 6,6 3,8 1,8 8,9 5,4 7,0 9,3
1266 Masfjorden 82,7 29,4 17,0 10,1 5,9 20,4 7,7 9,0 8,8
                   
14 Sogn og Fjordane 5 866,7 1 561,2 1 105,5 1 184,6  315,0 1 700,6 6,5 7,9 7,5
1401 Flora  660,1  162,4  124,7  150,8 33,4  188,8 9,0 9,4 9,0
1411 Gulen  123,2 32,8 24,5 21,6 6,4 37,9 9,8 13,3 13,9
1412 Solund 44,4 13,9 8,3 5,9 2,7 13,6 10,8 14,3 15,0
1413 Hyllestad 67,8 18,9 14,0 16,0 3,8 15,2 8,2 12,6 12,3
1416 Høyanger  233,5 71,1 46,2 40,4 14,7 61,2 0,5 2,0 2,7
1417 Vik  153,9 43,3 26,0 28,9 8,5 47,3 6,4 7,6 7,8
1418 Balestrand 67,9 19,1 13,9 14,4 3,8 16,6 2,1 2,2 1,0
1419 Leikanger  168,4 32,0 24,5 71,6 6,6 33,6 2,4 8,8 9,9
1420 Sogndal  358,8 96,6 72,0 76,0 19,7 94,6 6,6 9,9 9,2
1421 Aurland  115,4 44,7 19,0 18,0 8,7 24,9 2,8 4,0 4,6
1422 Lærdal  117,1 39,7 22,8 16,0 7,8 30,8 6,6 8,0 7,3
1424 Årdal  339,7  106,4 68,1 43,5 22,0 99,6 1,3 2,1 1,6
1426 Luster  245,0 82,3 45,8 38,5 15,8 62,6 5,5 5,2 3,6
1428 Askvoll  134,6 39,3 30,5 19,4 7,8 37,5 10,2 12,9 10,7
1429 Fjaler  125,5 33,9 24,8 23,0 6,7 37,0 3,8 5,4 4,6
1430 Gaular  123,3 33,6 26,0 24,9 6,6 32,2 5,1 8,2 6,5
1431 Jølster  120,8 36,4 27,4 16,0 7,2 33,9 2,5 4,9 4,3
1432 Førde  838,5  171,1  132,0  244,6 35,7  255,1 7,8 12,7 13,0
1433 Naustdal  113,6 34,1 27,7 13,0 7,1 31,8 8,7 12,1 13,1
1438 Bremanger  217,7 64,7 38,7 36,0 12,7 65,7 7,5 -0,7 -2,3
1439 Vågsøy  342,7 92,8 67,6 60,6 18,4  103,3 7,6 10,9 12,1
1441 Selje  129,2 36,5 29,0 17,6 7,3 38,7 7,5 9,7 10,4
1443 Eid  270,0 74,0 56,2 43,1 15,1 81,5 5,5 6,7 5,0
1444 Hornindal 44,5 13,5 10,5 6,1 2,7 11,7 4,6 7,7 5,7
1445 Gloppen  331,7 74,9 54,4 51,0 15,1  136,3 10,9 9,6 9,0
1449 Stryn  379,4 93,1 71,0 87,5 18,6  109,2 7,2 9,9 8,8
                   
15 Møre og Romsdal 14 416,1 3 551,1 2 676,2 3 149,3  723,7 4 315,9 7,2 10,0 9,7
1502 Molde 1 753,3  381,3  286,7  568,5 78,3  438,5 4,4 10,6 8,9
1503 Kristiansund  983,8  246,0  188,3  198,4 51,6  299,5 6,3 8,2 6,7
1504 Ålesund 2 808,0  646,3  476,3  683,7  130,3  871,3 4,3 8,5 8,9
1511 Vanylven  165,1 46,7 36,0 29,0 9,4 44,0 7,9 9,0 8,5
1514 Sande  122,8 32,8 25,8 24,6 6,7 32,9 3,2 6,7 5,1
1515 Herøy  597,1  136,8  103,3  132,8 27,3  196,9 16,4 17,1 18,1
1516 Ulstein  488,3  111,4 82,5  138,3 21,6  134,5 14,7 17,1 16,7
1517 Hareid  248,0 61,2 49,5 59,7 12,8 64,7 10,6 12,6 13,4
1519 Volda  428,8  110,3 83,5 91,0 22,5  121,5 6,6 8,4 7,3
1520 Ørsta  529,8  132,3  103,2  104,9 27,1  162,3 8,7 8,7 9,6
1523 Ørskog  112,3 29,4 23,0 19,0 6,0 34,8 10,1 11,0 10,5
1524 Norddal 87,5 28,9 16,9 17,0 5,6 19,0 1,8 5,7 4,1
1525 Stranda  242,4 64,9 47,9 47,8 13,2 68,6 2,9 5,6 5,8
1526 Stordal 54,7 13,2 9,7 14,3 2,6 14,9 5,6 9,8 7,7
1528 Sykkylven  555,0  110,9 83,8  121,0 22,3  216,9 9,0 8,6 7,6
1529 Skodje  183,8 47,6 38,4 31,7 9,8 56,3 13,6 11,4 11,3
1531 Sula  375,7 95,0 75,6 69,4 19,4  116,2 4,5 7,6 7,3
1532 Giske  314,0 87,5 69,9 42,8 17,9 96,0 6,7 8,7 7,8
1534 Haram  500,6  126,9 93,5  120,6 25,9  133,7 10,0 11,8 11,6
1535 Vestnes  333,6 86,1 65,5 72,0 17,4 92,5 8,9 13,8 12,3
1539 Rauma  428,0  101,4 74,4 90,1 20,7  141,4 5,9 9,7 11,0
1543 Nesset  144,4 46,0 29,9 24,6 9,3 34,6 6,3 8,6 9,2
1545 Midsund  100,5 27,3 21,1 16,7 5,5 29,8 14,7 14,0 13,2
1546 Sandøy 79,4 21,2 14,6 16,2 4,1 23,2 -9,8 13,7 16,3
1547 Aukra  198,3 56,7 44,4 26,8 11,8 58,5 30,9 34,4 35,3
1548 Fræna  516,5  121,0 96,5 80,3 24,9  193,9 8,7 10,4 8,7
1551 Eide  172,8 43,7 34,2 38,3 9,1 47,6 17,0 11,2 11,7
1554 Averøy  273,6 75,0 60,6 45,1 15,4 77,5 8,5 12,4 12,5
1556 Frei  237,4 69,0 57,2 24,0 14,8 72,5 6,8 9,9 10,2
1557 Gjemnes  118,2 36,6 28,0 15,2 7,5 30,9 7,8 10,7 11,1
1560 Tingvoll  130,6 36,7 29,3 19,0 7,6 38,1 4,7 10,1 10,7
1563 Sunndal  402,5  117,7 79,5 60,6 24,5  120,2 0,9 2,5 3,7
1566 Surnadal  315,8 78,3 55,0 52,1 15,8  114,5 13,5 7,1 7,6
1567 Rindal 88,3 27,3 18,0 13,5 5,4 24,3 4,8 3,9 5,0
1571 Halsa 73,6 21,6 16,1 10,2 4,1 21,6 16,4 15,5 11,0
1573 Smøla 97,4 30,3 22,9 11,0 6,1 27,1 2,5 3,6 3,1
1576 Aure1  154,2 45,6 35,3 19,1 9,3 45,0 8,2 10,5 11,7
                   
16 Sør-Trøndelag 16 796,1 4 003,8 3 068,3 3 974,7  842,9 4 906,4 7,3 9,9 10,0
1601 Trondheim 11 395,5 2 510,6 1 909,4 3 106,2  533,9 3 335,3 7,2 10,6 11,0
1612 Hemne  186,4 52,2 40,6 24,8 10,7 58,1 9,1 6,6 7,0
1613 Snillfjord 37,2 11,8 8,6 5,1 2,3 9,5 4,0 5,2 4,3
1617 Hitra  170,1 46,7 37,9 30,2 9,7 45,7 7,9 9,9 9,0
1620 Frøya  210,6 45,6 38,0 26,8 9,4 90,8 32,6 8,1 8,5
1621 Ørland  251,3 66,6 50,1 42,1 13,8 78,6 5,4 8,2 9,3
1622 Agdenes 80,0 21,6 16,9 17,2 4,3 19,9 12,4 17,8 16,4
1624 Rissa  268,9 72,3 57,4 51,5 14,7 73,1 8,5 8,2 6,9
1627 Bjugn  190,1 51,3 41,2 31,7 10,9 55,0 4,3 7,0 6,2
1630 Åfjord  136,9 37,8 29,7 21,5 7,7 40,3 9,5 10,7 10,3
1632 Roan 37,1 11,2 8,9 4,5 2,3 10,3 5,3 5,2 5,9
1633 Osen 43,2 13,0 10,4 4,9 2,7 12,2 8,6 9,4 9,7
1634 Oppdal  311,3 89,9 66,3 47,9 18,4 88,8 6,6 11,5 12,1
1635 Rennebu  108,1 34,5 23,1 17,0 6,8 26,8 5,0 8,4 8,5
1636 Meldal  165,4 46,2 33,9 28,0 9,2 48,0 4,7 7,1 4,6
1638 Orkdal  574,3  141,0  110,7  135,8 29,5  157,4 7,8 8,4 7,7
1640 Røros  284,8 76,1 56,5 55,5 15,1 81,6 6,5 5,8 4,7
1644 Holtålen 80,8 24,0 19,3 10,3 5,0 22,2 3,8 4,8 6,6
1648 Midtre Gauldal  256,5 68,4 53,6 51,4 13,8 69,3 6,6 9,3 6,5
1653 Melhus  650,0  182,1  146,0 93,6 38,9  189,5 5,5 7,0 8,6
1657 Skaun  268,2 79,8 66,7 28,8 16,8 76,1 8,9 12,2 12,6
1662 Klæbu  251,2 74,5 58,0 32,5 15,6 70,6 6,6 10,5 8,2
1663 Malvik  610,9  174,9  140,0 68,3 37,3  190,5 6,6 9,9 9,2
1664 Selbu  179,8 50,4 36,9 33,7 10,1 48,7 5,0 5,7 4,6
1665 Tydal 47,4 21,3 8,1 5,6 4,1 8,3 8,5 11,2 11,3
                   
17 Nord-Trøndelag 6 086,8 1 578,9 1 234,3 1 246,3  328,2 1 699,1 6,3 7,2 7,1
1702 Steinkjer 1 108,0  251,4  195,4  287,4 52,5  321,3 5,4 5,0 4,4
1703 Namsos  571,7  158,7  126,6 82,3 33,2  170,8 6,7 8,0 7,8
1711 Meråker  116,2 31,6 23,2 24,7 6,5 30,2 -1,3 -3,0 -2,0
1714 Stjørdal  990,6  264,1  206,7  176,7 55,1  287,9 9,5 12,2 13,1
1717 Frosta 94,6 26,7 20,6 15,6 5,4 26,3 5,2 7,0 5,5
1718 Leksvik  160,9 40,8 32,2 34,5 8,4 45,0 6,6 8,3 8,4
1719 Levanger  967,5  225,7  178,8  263,9 47,0  252,0 5,3 8,4 8,3
1721 Verdal  664,6  163,1  131,1  156,5 34,1  179,7 6,3 7,7 5,7
1723 Mosvik 33,5 10,5 7,7 5,4 2,1 7,8 5,0 11,7 11,6
1724 Verran  107,7 31,5 22,6 21,8 6,5 25,3 10,2 15,0 14,9
1725 Namdalseid 62,5 18,0 14,7 9,5 3,7 16,7 6,7 6,7 5,6
1729 Inderøy  250,5 71,1 56,2 36,9 14,9 71,4 5,6 8,0 7,6
1736 Snåsa 82,4 25,1 18,5 11,9 5,1 21,8 5,9 -5,1 -3,4
1738 Lierne 57,5 17,6 12,9 8,7 3,5 14,7 2,0 0,9 0,7
1739 Røyrvik 23,0 8,8 4,7 3,6 1,8 4,1 0,2 7,3 6,2
1740 Namsskogan 38,7 13,6 8,1 5,5 2,7 8,8 -6,8 -17,2 -15,1
1742 Grong  110,6 34,7 23,9 13,4 7,0 31,6 5,0 3,2 3,5
1743 Høylandet 49,7 14,3 11,5 6,4 2,9 14,6 7,6 6,1 6,0
1744 Overhalla  150,2 41,8 33,5 24,0 8,7 42,2 5,7 4,1 5,0
1748 Fosnes 24,2 7,4 5,9 3,1 1,5 6,2 7,9 9,9 6,0
1749 Flatanger 40,0 11,9 9,6 5,4 2,5 10,7 6,8 5,7 5,7
1750 Vikna  173,4 48,9 40,1 22,3 10,3 51,7 12,5 11,8 12,6
1751 Nærøy  185,6 54,9 44,2 23,4 11,4 51,7 3,5 4,4 5,0
1755 Leka 23,3 6,7 5,6 3,3 1,4 6,4 14,9 11,3 12,6
                   
18 Nordland 11 556,9 3 115,9 2 389,5 2 004,1  651,7 3 395,7 8,1 7,1 7,1
1804 Bodø 2 818,5  684,4  533,9  664,9  146,1  789,2 10,5 10,7 11,4
1805 Narvik 1 027,3  266,6  196,2  209,9 56,9  297,8 10,8 5,8 5,8
1811 Bindal 63,1 20,8 13,6 9,6 4,1 15,0 3,0 4,5 3,3
1812 Sømna 72,2 21,2 17,6 9,7 4,4 19,3 5,6 5,7 4,8
1813 Brønnøy  325,0 90,7 73,6 46,5 18,7 95,6 7,0 8,9 7,1
1815 Vega 44,7 13,5 10,8 5,3 2,8 12,4 -0,5 0,5 -1,6
1816 Vevelstad 18,5 5,5 4,5 2,5 1,1 4,9 9,5 10,7 10,7
1818 Herøy 69,3 20,1 15,8 9,9 4,2 19,4 18,1 17,6 17,0
1820 Alstahaug  319,3 90,3 74,4 44,0 19,0 91,5 6,3 8,1 7,8
1822 Leirfjord 70,5 21,0 17,8 8,2 4,4 19,2 8,1 10,6 9,3
1824 Vefsn  759,4  178,3  135,6  100,1 37,3  308,2 7,7 5,5 5,1
1825 Grane 57,4 18,1 13,1 8,0 3,7 14,6 6,3 6,6 6,6
1826 Hattfjelldal 55,6 17,8 11,8 8,2 3,6 14,3 10,7 13,6 13,2
1827 Dønna 51,3 15,1 12,2 6,9 3,1 14,1 7,3 7,9 10,7
1828 Nesna 74,2 19,1 15,8 15,8 4,0 19,5 6,0 5,2 6,0
1832 Hemnes  190,4 69,4 39,5 22,0 13,8 45,8 4,5 3,5 3,1
1833 Rana 1 259,8  331,8  254,0  259,3 68,9  345,8 5,3 2,3 2,1
1834 Lurøy 75,4 21,8 16,9 11,5 4,4 21,0 5,5 5,6 -0,8
1835 Træna 19,2 5,5 4,4 3,0 1,1 5,3 2,0 4,3 4,6
1836 Rødøy 53,3 14,4 11,0 7,6 2,9 17,3 8,1 6,2 6,9
1837 Meløy  337,0  102,4 69,1 54,7 21,0 89,7 7,2 9,3 9,1
1838 Gildeskål 83,5 25,1 18,2 11,6 5,1 23,7 4,8 -0,8 -1,5
1839 Beiarn 44,0 15,3 8,8 6,8 3,0 10,2 7,2 3,0 2,5
1840 Saltdal  201,0 58,5 45,9 29,1 12,1 55,5 5,3 7,9 7,7
1841 Fauske  441,8  125,2 94,6 52,4 26,0  143,5 8,2 4,5 4,5
1845 Sørfold  132,5 40,6 18,9 16,8 8,0 48,2 18,3 3,4 3,4
1848 Steigen 98,8 29,2 22,5 13,2 6,0 27,8 8,9 9,1 7,5
1849 Hamarøy 78,5 23,4 16,1 11,4 4,8 22,7 2,2 1,4 2,5
1850 Tysfjord 84,7 26,6 19,2 10,9 5,5 22,5 4,1 4,4 5,0
1851 Lødingen 98,9 30,2 22,9 10,6 6,2 29,1 5,8 7,8 7,6
1852 Tjeldsund 54,2 16,7 12,9 5,3 3,5 15,7 -0,6 0,6 1,1
1853 Evenes 57,4 15,7 11,8 7,6 3,2 19,2 4,5 0,3 -0,4
1854 Ballangen 99,0 29,6 23,3 12,8 6,3 27,1 4,8 7,8 8,3
1856 Røst 30,5 8,2 6,4 3,8 1,7 10,3 26,6 24,1 23,1
1857 Værøy 34,5 9,4 7,5 3,7 1,9 12,0 28,4 21,5 18,3
1859 Flakstad 59,2 17,9 13,2 6,9 3,6 17,6 8,3 7,5 7,6
1860 Vestvågøy  427,5  124,2  100,9 48,2 26,2  128,0 6,9 7,0 8,1
1865 Vågan  406,1  110,6 91,8 59,1 23,1  121,5 9,0 9,5 10,4
1866 Hadsel  330,2 95,9 79,3 38,0 20,0 97,0 5,1 7,2 5,5
1867 Bø  100,6 29,6 24,5 12,6 6,1 27,9 7,9 7,4 8,2
1868 Øksnes  195,4 55,3 46,3 27,6 11,5 54,7 10,8 13,0 12,9
1870 Sortland  454,1  118,9 98,1 72,1 24,9  140,2 6,6 5,7 6,2
1871 Andøy  236,6 68,2 54,0 31,0 14,4 69,0 7,3 9,6 9,7
1874 Moskenes 46,2 14,2 10,8 5,5 2,9 12,9 3,4 3,5 4,0
                   
19 Troms 7 819,8 2 077,1 1 644,0 1 372,6  433,8 2 292,2 7,1 6,8 5,9
1901 Harstad 1 219,7  315,0  246,7  231,5 66,0  360,5 5,3 5,5 4,1
1902 Tromsø 4 072,3  969,0  766,8  884,1  202,8 1 249,6 9,3 8,9 7,1
1911 Kvæfjord  123,9 34,4 28,3 21,2 7,2 32,7 6,2 6,2 4,9
1913 Skånland  116,5 34,8 28,3 13,1 7,4 32,9 4,9 5,1 6,4
1915 Bjarkøy 18,8 5,4 4,1 2,9 1,1 5,2 2,0 -1,4 -1,8
1917 Ibestad 62,0 17,2 12,7 7,1 3,5 21,5 10,2 4,5 5,2
1919 Gratangen 40,8 11,8 9,7 6,0 2,5 10,9 4,8 4,7 4,0
1920 Lavangen 35,1 10,3 8,3 4,8 2,1 9,5 0,5 1,5 2,4
1922 Bardu  185,1 60,8 42,1 16,0 12,8 53,4 0,6 1,4 2,1
1923 Salangen 88,3 26,1 20,8 11,6 5,4 24,4 4,6 4,5 4,6
1924 Målselv  318,2 94,8 71,9 33,6 19,9 98,0 2,0 2,6 4,5
1925 Sørreisa  140,0 39,8 32,6 13,4 8,4 45,8 6,5 5,2 6,9
1926 Dyrøy 42,6 12,6 10,5 5,7 2,6 11,3 1,7 1,7 1,4
1927 Tranøy 58,5 16,8 13,8 8,2 3,5 16,2 3,0 3,6 2,7
1928 Torsken 39,2 11,1 9,7 5,7 2,3 10,4 10,1 10,3 9,0
1929 Berg 42,9 12,6 10,2 6,0 2,7 11,5 2,8 6,3 5,2
1931 Lenvik  492,1  137,3  110,6 74,0 28,3  142,0 6,2 6,9 6,7
1933 Balsfjord  197,6 59,5 48,1 22,6 12,0 55,3 5,9 6,3 4,8
1936 Karlsøy 67,9 26,3 22,7 1,0 5,5 12,4 -0,4 1,1 1,5
1938 Lyngen 90,1 35,3 29,1 1,0 7,3 17,3 8,2 10,3 9,4
1939 Storfjord 54,3 22,9 16,6 0,4 4,7 9,6 -1,7 0,0 0,4
1940 Gáivuotna Kåfjord 54,6 22,6 18,0 0,1 4,7 9,2 0,8 1,7 2,3
1941 Skjervøy 82,8 32,0 26,9 1,4 6,7 15,7 5,4 6,8 6,2
1942 Nordreisa  140,0 52,9 44,0 1,1 11,2 30,8 5,7 7,3 8,5
1943 Kvænangen 36,8 15,9 11,4 0,1 3,2 6,2 6,0 6,2 6,4
                   
20 Finnmark Finnmárku 2 566,9  959,1  771,2 35,8  203,6  597,2 8,6 9,4 9,5
2002 Vardø 70,5 27,9 22,8 0,4 6,0 13,5 3,1 5,6 5,9
2003 Vadsø  224,0 82,6 65,4 2,0 17,5 56,4 6,6 6,3 6,1
2004 Hammerfest  494,2  176,5  139,4 19,1 38,5  120,8 24,3 23,8 24,8
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 71,2 27,7 24,0 1,0 5,8 12,8 7,1 8,3 7,8
2012 Alta  611,7  223,9  182,0 4,7 46,8  154,3 8,9 9,1 9,0
2014 Loppa 32,6 12,8 10,4 0,3 2,7 6,4 1,3 2,7 4,5
2015 Hasvik 32,1 12,8 10,6 0,2 2,7 5,9 8,0 9,1 8,6
2017 Kvalsund 32,0 13,2 10,0 0,2 2,7 5,9 10,9 12,4 12,9
2018 Måsøy 44,4 17,2 13,3 0,2 3,5 10,2 2,2 4,5 5,2
2019 Nordkapp  110,9 42,8 35,4 0,5 9,1 23,0 3,2 6,5 7,2
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  138,4 52,5 42,9 0,7 11,2 31,1 0,8 2,8 2,5
2021 Kárájohka Karasjok 77,7 28,8 25,0 2,2 6,2 15,4 4,6 7,1 6,6
2022 Lebesby 42,6 17,1 12,7 0,2 3,6 9,0 -1,5 -0,9 -0,7
2023 Gamvik 33,2 12,7 10,7 0,3 2,7 6,8 8,4 8,9 6,3
2024 Berlevåg 32,1 12,9 10,2 0,2 2,7 6,1 0,2 2,8 1,1
2025 Deatnu Tana 92,5 34,2 28,0 0,4 7,2 22,7 4,3 4,0 5,6
2027 Unjárga Nesseby 24,6 9,9 8,1 0,0 2,1 4,6 3,6 6,3 5,4
2028 Båtsfjord 68,2 25,9 21,5 0,8 5,5 14,4 -1,0 1,7 -0,1
2030 Sør-Varanger  334,0  127,7 98,8 2,5 27,3 77,7 4,5 6,6 6,7
                   
23 Kontinentalsokkelen 93 673,1 69,1  129,7  355,2 36,6 93 082,5 30,8 78,3  374,6
2311 Nordsjøen 91 804,3 0,0 0,0 0,0 0,0 91 804,3 30,9 . .
2312 Stavanger 1 868,8 69,1  129,7  355,2 36,6 1 278,2 27,3 78,3  374,6
1  Frĺ 1. januar 2006 blei kommunane 1154 Vindafjord og 1159 Ølen i Rogaland fylke slått saman til ein ny kommune 1160 Vindafjord, og frĺ same dato blei kommunane 1569 Aure og 1572 Tustna i Møre og Romsdal fylke slått saman til ny kommune 1576 Aure. Endringstala frĺ 2005 til 2006 er basert på hřvesvis summen av 1154 og 1159 for kommune 1160, og summen av 1569 og 1572 for kommune 1576.

Standardtegn i tabeller