Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-september. 2005 og 2006. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006
I alt  369 160  415 465 12,5 67 427 73 822 9,5 13 943 15 264 9,5
                   
01 Østfold 14 247 14 808 3,9 3 404 3 630 6,6  709  752 6,1
02 Akershus 37 858 41 433 9,4 8 505 9 298 9,3 1 752 1 910 9,0
03 Oslo 58 665 64 676 10,2 10 309 11 354 10,1 2 110 2 342 11,0
04 Hedmark 9 268 9 614 3,7 2 311 2 454 6,2  476  505 6,2
05 Oppland 8 949 9 499 6,1 2 344 2 528 7,9  480  517 7,6
06 Buskerud 14 989 16 034 7,0 3 653 3 985 9,1  749  813 8,6
07 Vestfold 12 464 13 317 6,8 3 025 3 300 9,1  625  677 8,4
08 Telemark 9 036 9 516 5,3 2 258 2 451 8,6  468  506 8,2
09 Aust-Agder 5 303 5 684 7,2 1 363 1 489 9,3  279  305 9,5
10 Vest-Agder 9 234 9 810 6,2 2 210 2 389 8,1  454  486 7,2
11 Rogaland 28 538 32 373 13,4 5 996 6 860 14,4 1 266 1 436 13,4
12 Hordaland 28 309 29 920 5,7 6 490 7 168 10,5 1 340 1 480 10,5
14 Sogn og Fjordane 5 509 5 867 6,5 1 447 1 561 7,9  293  315 7,5
15 Møre og Romsdal 13 444 14 416 7,2 3 229 3 551 10,0  660  724 9,7
16 Sør-Trøndelag 15 654 16 796 7,3 3 643 4 004 9,9  766  843 10,0
17 Nord-Trøndelag 5 726 6 087 6,3 1 472 1 579 7,2  306  328 7,1
18 Nordland 10 689 11 557 8,1 2 909 3 116 7,1  608  652 7,1
19 Troms 7 303 7 820 7,1 1 944 2 077 6,8  410  434 5,9
20 Finnmark Finnmárku 2 364 2 567 8,6  877  959 9,4  186  204 9,5
23 Kontinentalsokkelen 71 612 93 673 30,8 39 69 78,6 8 37  375,3
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006
I alt 74 330 79 438 6,9 50 371 54 212 7,6  163 089  192 730 18,2
                   
01 Østfold 2 978 3 048 2 2 618 2 734 4,4 4 538 4 645 2,4
02 Akershus 8 872 9 465 6,7 6 323 6 775 7,2 12 405 13 986 12,7
03 Oslo 21 087 22 379 6,1 7 194 7 795 8,4 17 966 20 807 15,8
04 Hedmark 2 013 2 059 2,3 1 770 1 839 3,9 2 699 2 758 2,2
05 Oppland 1 757 1 843 4,9 1 776 1 883 6,0 2 592 2 728 5,2
06 Buskerud 3 242 3 398 4,8 2 692 2 890 7,4 4 653 4 948 6,3
07 Vestfold 2 651 2 775 4,7 2 293 2 441 6,5 3 870 4 124 6,6
08 Telemark 1 894 2 009 6,1 1 661 1 772 6,7 2 756 2 778 0,8
09 Aust-Agder 1 041 1 136 9,1 1 009 1 082 7,3 1 611 1 671 3,7
10 Vest-Agder 2 203 2 314 5,0 1 592 1 710 7,4 2 775 2 912 4,9
11 Rogaland 7 856 8 788 11,9 4 441 4 999 12,6 8 980 10 290 14,6
12 Hordaland 6 508 6 903 6,1 4 860 5 273 8,5 9 111 9 095 -0,2
14 Sogn og Fjordane 1 134 1 185 4,5 1 040 1 106 6,3 1 596 1 701 6,6
15 Møre og Romsdal 2 955 3 149 6,6 2 473 2 676 8,2 4 127 4 316 4,6
16 Sør-Trøndelag 3 752 3 975 5,9 2 856 3 068 7,4 4 637 4 906 5,8
17 Nord-Trøndelag 1 170 1 246 6,6 1 168 1 234 5,7 1 610 1 699 5,6
18 Nordland 1 668 2 004 20,1 2 264 2 390 5,5 3 240 3 396 4,8
19 Troms 1 226 1 373 12,0 1 576 1 644 4,3 2 148 2 292 6,7
20 Finnmark Finnmárku 22 36 60,5  719  771 7,2  560  597 6,6
23 Kontinentalsokkelen  302  355 17,6 47  130  177,7 71 217 93 083 30,7

Standardtegn i tabeller