Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-august 2006. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  354 458,9 58 287,8 42 741,1 65 059,1 12 068,8  176 302,2 13,4 9,5 10,4
                   
01 Østfold 12 083,0 2 876,6 2 164,7 2 505,5  596,2 3 939,9 4,9 7,7 7,7
0101 Halden 1 142,5  284,7  213,0  261,6 60,1  323,1 3,7 5,9 7,0
0104 Moss 1 376,4  334,0  256,5  286,5 71,2  428,3 8,8 10,5 13,0
0105 Sarpsborg 2 702,1  527,6  399,3  552,1  108,2 1 114,8 10,3 7,0 5,0
0106 Fredrikstad 3 375,4  785,8  597,5  821,2  163,0 1 007,9 -1,0 7,7 7,3
0111 Hvaler  156,1 49,6 34,5 16,2 9,9 45,9 12,2 15,4 16,9
0118 Aremark 47,9 15,5 10,6 5,7 3,0 13,1 3,2 7,0 6,5
0119 Marker  129,0 34,0 25,0 24,9 6,8 38,3 4,5 4,8 6,6
0121 Rømskog 26,1 7,1 5,4 4,3 1,4 7,9 1,0 3,2 6,0
0122 Trøgstad  185,1 54,6 40,2 23,7 11,2 55,4 5,6 6,8 8,0
0123 Spydeberg  214,2 58,2 42,2 39,3 12,0 62,5 -0,8 2,0 3,0
0124 Askim  636,3  164,4  115,0  126,4 33,6  197,0 7,1 5,5 4,3
0125 Eidsberg  450,1  114,1 86,3 89,3 23,1  137,3 6,3 10,5 10,5
0127 Skiptvet  122,1 36,1 26,4 15,8 7,3 36,4 7,5 9,7 9,7
0128 Rakkestad  286,7 76,4 56,1 55,2 15,4 83,6 6,6 9,2 10,1
0135 Råde  277,8 75,1 57,0 43,2 15,5 87,0 5,8 6,3 6,8
0136 Rygge  617,5  161,1  122,9  104,5 33,9  195,1 4,9 7,2 7,4
0137 Våler  160,2 46,5 36,4 16,5 9,7 51,1 10,4 12,8 13,7
0138 Hobøl  177,3 51,8 40,4 18,8 10,9 55,4 3,5 6,7 8,6
                   
02 Akershus 33 921,4 7 370,0 5 376,4 7 743,7 1 514,5 11 916,8 10,4 9,5 10,0
0211 Vestby  688,8  167,7  134,7  122,5 35,6  228,3 8,9 9,6 11,4
0213 Ski 1 442,4  364,3  273,8  219,8 75,0  509,5 4,6 5,8 5,4
0214 Ås  763,1  181,3  136,8  181,8 38,5  224,7 6,2 5,6 7,8
0215 Frogn  709,0  194,2  145,2 84,3 40,4  244,9 5,4 6,1 6,2
0216 Nesodden  729,9  208,3  162,4 80,7 43,9  234,5 4,9 8,5 7,7
0217 Oppegård 1 685,0  371,7  273,2  361,2 76,8  602,1 5,6 8,8 10,0
0219 Bærum 10 887,4 1 987,0 1 336,2 3 098,7  394,3 4 071,1 15,1 12,0 13,0
0220 Asker 4 564,7  899,5  616,4 1 073,6  182,7 1 792,5 12,0 11,1 12,0
0221 Aurskog-Høland  516,4  141,1  111,9 74,1 29,7  159,5 4,9 6,2 8,7
0226 Sørum  687,1  174,5  127,5 83,8 35,9  265,3 12,4 9,9 11,0
0227 Fet  476,8  124,3 95,0 51,0 25,7  180,8 11,7 6,9 6,6
0228 Rælingen  660,3  195,1  153,7 52,8 40,8  217,9 5,4 7,9 7,4
0229 Enebakk  405,4  107,5 87,5 55,5 22,4  132,4 6,1 7,2 6,4
0230 Lørenskog 2 167,8  428,3  327,4  643,1 91,8  677,2 4,4 3,3 3,4
0231 Skedsmo 2 558,8  605,0  445,6  615,6  126,7  765,9 9,1 10,8 11,7
0233 Nittedal 1 137,7  267,3  205,8  222,6 55,7  386,3 7,2 8,9 7,3
0234 Gjerdrum  240,7 68,6 52,9 26,3 14,5 78,5 8,0 9,8 12,4
0235 Ullensaker 1 677,0  336,0  258,5  441,2 70,4  570,8 17,8 13,2 12,0
0236 Nes  684,9  196,8  154,6 84,9 40,7  207,9 4,1 6,6 6,9
0237 Eidsvoll  750,7  209,7  165,3  111,3 43,3  221,0 5,3 8,5 8,9
0238 Nannestad  395,9  115,9 91,9 43,7 24,4  120,0 6,4 8,1 9,4
0239 Hurdal 91,5 25,6 20,0 15,1 5,3 25,6 2,8 3,4 5,1
                   
0301 Oslo 53 750,1 8 964,1 6 169,5 18 396,0 1 851,7 18 368,8 11,3 11,0 13,1
                   
04 Hedmark 7 694,4 1 913,9 1 434,7 1 677,5  394,4 2 274,0 3,3 5,3 6,1
0402 Kongsvinger  732,5  175,3  132,4  140,0 36,1  248,7 2,2 2,8 4,7
0403 Hamar 1 574,0  332,5  243,4  382,9 69,1  546,0 4,5 7,4 8,1
0412 Ringsaker 1 392,6  302,2  232,7  446,3 62,3  349,1 19,2 2,0 2,8
0415 Løten  230,8 67,1 53,2 31,2 14,0 65,3 2,5 5,3 6,5
0417 Stange  724,9  185,3  144,0  159,6 38,4  197,5 -18,7 6,2 7,3
0418 Nord-Odal  172,2 46,2 36,6 28,6 9,6 51,2 3,8 3,1 3,2
0419 Sør-Odal  273,3 79,2 59,4 37,7 16,1 81,0 0,8 6,0 5,4
0420 Eidskog  205,8 57,9 45,0 34,0 11,9 56,9 3,9 6,2 6,0
0423 Grue  181,2 49,5 36,4 32,4 10,0 52,8 1,6 3,0 4,3
0425 Åsnes  248,2 73,3 53,5 36,7 15,0 69,6 2,9 5,6 6,7
0426 Våler  137,5 37,3 27,8 29,7 7,5 35,2 1,2 4,6 4,3
0427 Elverum  763,6  197,4  150,2  152,3 41,6  222,0 3,3 9,6 11,8
0428 Trysil  277,0 74,1 50,9 54,4 15,0 82,6 10,6 9,2 9,9
0429 Åmot  157,5 48,4 33,9 21,3 9,8 44,0 4,0 2,8 4,2
0430 Stor-Elvdal 87,6 27,9 19,0 11,2 5,5 24,1 1,8 3,9 2,4
0432 Rendalen 61,3 21,4 12,7 7,9 4,1 15,1 0,5 1,1 1,1
0434 Engerdal 40,8 12,0 9,3 7,3 2,4 9,8 1,6 2,1 2,9
0436 Tolga 46,0 13,0 10,2 6,0 2,6 14,2 2,4 4,2 4,0
0437 Tynset  197,8 55,3 41,0 32,8 11,4 57,3 1,1 4,1 3,4
0438 Alvdal 81,1 25,7 17,6 10,6 5,1 22,1 6,2 5,4 4,5
0439 Folldal 49,7 15,5 11,6 6,2 3,1 13,2 3,2 3,5 2,6
0441 Os 58,9 17,2 13,7 8,3 3,5 16,1 4,3 3,8 5,0
                   
05 Oppland 7 674,7 2 006,9 1 490,5 1 499,5  410,8 2 267,0 6,3 7,6 8,2
0501 Lillehammer 1 367,2  309,7  226,6  317,0 63,6  450,4 11,9 9,6 8,8
0502 Gjøvik 1 239,4  299,0  228,1  282,9 63,0  366,4 2,5 6,0 8,2
0511 Dovre 89,8 26,8 20,4 11,3 5,4 25,8 3,0 3,0 3,1
0512 Lesja 70,4 21,5 15,5 10,9 4,1 18,3 8,0 5,7 4,9
0513 Skjåk 86,7 28,0 18,2 12,5 5,4 22,5 9,1 9,0 8,8
0514 Lom 91,4 24,2 16,7 16,3 4,8 29,4 5,8 4,1 8,5
0515 Vågå  133,6 35,9 26,7 17,6 7,3 46,2 1,2 4,4 5,0
0516 Nord-Fron  257,6 71,5 46,1 47,5 14,2 78,5 9,7 9,4 9,2
0517 Sel  196,1 56,8 44,5 29,3 11,6 53,9 5,0 7,3 6,9
0519 Sør-Fron  117,1 35,6 24,5 18,1 7,1 31,9 5,3 6,0 6,9
0520 Ringebu  174,2 49,2 33,3 35,9 9,4 46,5 2,0 5,0 1,9
0521 Øyer  202,4 60,7 43,9 31,0 12,2 54,7 21,2 23,2 26,4
0522 Gausdal  229,7 65,4 48,7 39,9 13,3 62,4 12,4 14,0 16,0
0528 Østre Toten  545,9  145,6  114,3 93,4 30,4  162,2 4,8 6,2 7,2
0529 Vestre Toten  554,7  128,7 99,7  152,1 27,5  146,8 -0,2 2,6 4,0
0532 Jevnaker  272,7 66,9 51,6 55,8 13,9 84,4 3,8 3,8 3,1
0533 Lunner  344,9 98,3 79,7 40,7 20,4  105,9 6,5 9,6 10,1
0534 Gran  531,4  140,5  110,2 98,8 28,9  153,0 4,5 6,5 7,9
0536 Søndre Land  188,4 53,6 42,4 31,7 11,1 49,7 1,8 5,8 4,6
0538 Nordre Land  242,3 68,0 48,6 46,1 13,8 65,7 5,4 5,4 6,5
0540 Sør-Aurdal  117,0 36,1 24,5 16,7 6,9 32,8 12,6 12,3 12,3
0541 Etnedal 45,1 14,0 10,3 6,5 2,7 11,6 9,9 11,4 8,3
0542 Nord-Aurdal  279,6 77,9 54,1 52,3 15,5 79,7 2,9 2,3 3,8
0543 Vestre Slidre 91,4 28,5 19,5 10,1 5,6 27,8 17,8 16,8 18,3
0544 Øystre Slidre  138,6 42,2 29,2 16,2 8,3 42,6 10,0 15,6 15,3
0545 Vang 67,2 22,3 13,2 9,1 4,3 18,2 17,4 13,5 14,7
                   
06 Buskerud 13 042,2 3 163,5 2 288,5 2 791,2  646,0 4 153,0 7,6 9,3 9,6
0602 Drammen 3 434,3  727,7  536,3  900,4  150,3 1 119,5 7,2 9,0 7,9
0604 Kongsberg 1 554,8  336,4  239,4  413,4 70,0  495,6 4,2 6,8 7,5
0605 Ringerike 1 385,9  338,2  243,8  335,0 69,2  399,6 4,9 6,3 6,8
0612 Hole  322,7 88,6 53,8 38,9 15,4  126,0 11,2 15,7 15,6
0615 Flå 37,0 11,9 7,9 4,9 2,3 9,9 8,3 10,5 10,9
0616 Nes  178,0 52,3 33,3 27,7 10,1 54,5 25,3 28,5 29,5
0617 Gol  213,4 58,7 38,3 41,5 11,6 63,3 8,6 9,3 10,1
0618 Hemsedal  129,1 38,9 24,0 21,0 7,5 37,6 20,3 29,2 30,2
0619 Ål  218,3 61,2 38,3 38,3 12,2 68,3 9,5 10,1 12,3
0620 Hol  286,2 89,1 51,1 46,0 17,0 82,9 18,1 20,9 20,5
0621 Sigdal  149,8 48,4 31,8 18,6 9,0 41,9 11,7 16,1 16,1
0622 Krødsherad  103,8 26,8 18,5 18,6 5,2 34,7 6,2 6,5 7,7
0623 Modum  535,7  142,6  105,9 97,7 29,2  160,3 3,9 2,3 4,1
0624 Øvre Eiker  707,0  179,8  134,4  121,9 37,4  233,5 8,7 9,2 9,7
0625 Nedre Eiker  944,8  239,0  193,1  153,4 50,3  309,2 7,7 8,1 9,0
0626 Lier 1 352,7  298,8  226,2  302,1 61,1  464,4 10,6 10,3 11,2
0627 Røyken  828,0  228,6  177,4  104,9 48,4  268,7 6,7 8,3 10,5
0628 Hurum  394,9  106,0 83,2 64,5 22,0  119,2 7,3 9,6 9,8
0631 Flesberg 99,5 30,7 20,7 17,3 6,1 24,7 10,4 14,9 16,1
0632 Rollag 56,7 18,7 12,1 7,6 3,7 14,6 6,9 9,6 13,4
0633 Nore og Uvdal  109,7 41,1 18,8 17,4 7,9 24,4 3,7 4,7 6,8
                   
07 Vestfold 10 751,2 2 590,3 1 919,2 2 267,2  532,3 3 442,2 7,2 9,1 9,1
0701 Horten 1 153,9  282,6  212,8  289,4 59,0  310,2 4,1 8,1 6,8
0702 Holmestrand  391,2  105,8 80,8 65,5 22,5  116,7 3,5 4,9 7,4
0704 Tønsberg 2 252,8  458,0  334,3  631,5 96,1  732,9 8,9 8,9 9,9
0706 Sandefjord 2 196,2  489,9  360,4  503,5 99,2  743,2 8,2 10,5 8,6
0709 Larvik 1 878,2  468,6  338,7  356,8 94,4  619,7 8,2 9,5 9,1
0711 Svelvik  251,4 67,9 54,9 35,3 14,3 78,9 3,4 2,9 4,8
0713 Sande  310,8 89,6 68,0 38,0 18,2 97,0 5,9 8,3 7,4
0714 Hof  114,9 31,4 25,0 17,0 6,4 35,1 7,4 10,4 9,4
0716 Re  330,4 88,8 68,5 52,7 18,1  102,2 5,9 8,8 9,3
0719 Andebu  187,2 51,8 39,7 29,1 10,7 55,8 2,7 6,2 6,2
0720 Stokke  448,6  111,7 84,3 93,1 23,1  136,4 6,3 6,3 7,4
0722 Nøtterøy  959,0  260,5  191,5  123,9 53,6  329,5 6,5 11,8 14,5
0723 Tjøme  186,8 59,2 41,5 17,2 11,7 57,2 11,8 15,3 14,5
0728 Lardal 89,8 24,4 18,8 14,2 5,0 27,3 7,4 6,8 7,4
                   
08 Telemark 7 662,5 1 938,3 1 389,3 1 639,2  400,5 2 295,1 5,3 8,4 8,8
0805 Porsgrunn 1 794,2  390,4  290,8  373,3 83,4  656,3 1,8 6,2 8,8
0806 Skien 2 411,3  576,8  432,6  597,3  119,5  685,1 6,1 8,8 7,7
0807 Notodden  539,0  137,2 97,8  138,3 28,3  137,5 2,0 8,5 8,7
0811 Siljan 87,5 25,7 20,2 9,8 5,4 26,5 4,2 7,1 8,6
0814 Bamble  664,7  163,3  125,6  156,7 34,3  184,8 7,5 8,0 8,1
0815 Kragerø  413,8  111,4 83,9 75,2 23,3  120,1 5,4 8,1 9,6
0817 Drangedal  138,0 39,3 31,2 18,7 8,1 40,7 7,1 10,2 12,0
0819 Nome  263,6 72,8 51,3 46,0 14,5 79,0 5,0 8,9 7,6
0821 Bø  209,7 55,4 41,5 39,4 11,2 62,2 5,4 8,2 9,7
0822 Sauherad  153,1 41,4 33,0 25,8 8,5 44,4 6,8 9,3 10,9
0826 Tinn  295,3 97,3 51,3 46,6 19,4 80,7 6,0 5,6 7,0
0827 Hjartdal 64,9 21,3 12,2 9,4 4,1 17,9 17,5 15,5 16,8
0828 Seljord  122,1 32,5 22,2 25,2 6,5 35,8 4,2 7,1 5,6
0829 Kviteseid 96,6 27,1 19,7 17,3 5,5 26,9 8,8 9,1 9,5
0830 Nissedal 69,7 23,3 14,3 8,9 4,5 18,7 36,7 40,6 40,1
0831 Fyresdal 47,7 15,0 9,3 8,5 3,0 11,9 4,2 -1,0 0,8
0833 Tokke  109,4 40,2 19,6 15,7 7,8 26,1 6,6 5,6 5,7
0834 Vinje  181,8 68,1 32,8 27,2 13,3 40,5 14,2 15,3 14,9
                   
09 Aust-Agder 4 579,9 1 179,5  851,9  923,9  241,7 1 382,9 7,2 9,1 10,3
0901 Risør  259,2 68,7 52,7 50,0 14,2 73,5 5,9 9,0 9,4
0904 Grimstad  829,7  206,0  150,2  190,2 41,9  241,4 7,2 8,8 12,0
0906 Arendal 1 915,9  458,7  344,0  416,4 95,1  601,7 5,9 9,8 10,6
0911 Gjerstad 86,3 22,5 18,3 17,3 4,6 23,5 9,9 8,8 11,3
0912 Vegårshei 65,9 17,5 13,8 11,8 3,6 19,2 10,2 11,1 12,8
0914 Tvedestrand  228,3 62,2 46,0 40,5 12,8 66,9 7,4 8,6 10,4
0919 Froland  180,8 48,2 35,4 19,9 10,0 67,3 7,5 5,5 6,3
0926 Lillesand  408,8  105,0 78,2 74,7 21,3  129,5 11,0 8,1 9,9
0928 Birkenes  169,4 43,2 32,9 37,1 9,0 47,2 6,2 11,4 12,0
0929 Åmli 58,2 18,5 12,5 8,3 3,7 15,3 -5,0 -4,3 -12,3
0935 Iveland 38,4 13,2 8,0 5,4 2,7 9,0 4,0 4,3 5,2
0937 Evje og Hornnes  130,3 35,7 26,1 22,4 7,4 38,7 8,3 11,0 12,2
0938 Bygland 46,9 14,3 9,4 8,7 2,9 11,6 2,5 2,5 2,5
0940 Valle 73,3 25,7 12,5 10,9 5,0 19,2 24,3 18,7 19,5
0941 Bykle 88,4 40,1 11,6 10,4 7,5 18,8 20,2 12,0 13,5
                   
10 Vest-Agder 7 950,9 1 889,4 1 347,4 1 882,2  384,5 2 447,3 6,1 7,5 7,3
1001 Kristiansand 4 358,2  924,4  664,8 1 203,5  186,6 1 378,7 6,4 9,9 8,5
1002 Mandal  605,8  156,6  115,5  116,9 32,2  184,6 12,4 11,6 12,7
1003 Farsund  400,4  106,7 78,3 80,7 21,8  112,9 -0,2 5,1 5,0
1004 Flekkefjord  375,4  100,7 71,3 70,0 20,4  112,9 3,6 6,2 4,7
1014 Vennesla  475,5  123,4 89,4 95,3 25,9  141,4 7,3 6,5 7,0
1017 Songdalen  215,8 55,9 44,5 38,1 11,6 65,7 7,5 9,4 9,9
1018 Søgne  411,1  105,6 80,5 66,8 22,1  136,1 6,8 9,7 10,9
1021 Marnardal 81,4 22,3 15,8 15,1 4,5 23,7 5,7 4,1 5,1
1026 Åseral 43,3 18,3 6,5 7,6 3,5 7,4 8,0 6,3 7,0
1027 Audnedal 62,6 16,1 12,1 15,8 3,3 15,3 7,1 9,5 11,3
1029 Lindesnes  171,1 49,1 35,9 27,8 9,9 48,4 18,6 21,3 21,8
1032 Lyngdal  300,7 76,9 57,2 64,7 15,9 86,0 7,4 8,1 8,0
1034 Hægebostad 57,0 16,4 12,1 9,4 3,3 15,8 8,4 10,4 11,0
1037 Kvinesdal  264,2 66,3 44,8 48,4 13,5 91,2 -15,4 -28,7 -25,5
1046 Sirdal  128,4 50,7 18,7 22,0 9,8 27,2 23,0 15,0 17,4
                   
11 Rogaland 26 595,8 5 419,5 3 945,8 7 269,9 1 136,7 8 823,9 14,0 14,2 13,8
1101 Eigersund  659,7  165,7  121,8  130,0 34,4  207,8 8,1 9,7 10,7
1102 Sandnes 3 557,2  793,1  599,9  794,2  168,6 1 201,5 9,9 14,8 18,4
1103 Stavanger 10 937,9 1 813,9 1 290,0 3 525,9  385,3 3 922,7 20,2 16,5 19,9
1106 Haugesund 1 749,3  393,6  296,4  442,2 81,7  535,4 8,2 11,4 9,8
1111 Sokndal  158,9 36,5 25,8 26,9 7,5 62,1 20,4 7,1 8,5
1112 Lund  143,9 32,8 24,5 40,9 6,7 39,2 2,3 5,5 5,9
1114 Bjerkreim 99,7 26,6 20,0 16,3 5,4 31,3 6,5 6,3 6,6
1119 Hå  679,8  176,7  132,6  135,6 37,2  197,7 9,1 11,1 14,2
1120 Klepp  748,2  186,7  137,8  138,0 38,8  246,9 7,8 13,5 13,4
1121 Time  719,6  187,0  141,5  125,4 38,8  226,9 10,3 12,3 14,0
1122 Gjesdal  414,5  112,7 88,6 61,2 23,4  128,6 12,3 14,2 13,6
1124 Sola 2 376,5  330,6  232,4 1 072,5 68,6  672,4 15,8 22,2 22,9
1127 Randaberg  548,0  135,2 99,2  102,0 28,0  183,6 0,3 21,6 22,2
1129 Forsand 59,4 20,1 8,9 9,6 3,9 16,9 -6,2 -25,0 -24,7
1130 Strand  466,5  124,2 95,8 71,1 25,9  149,4 13,1 15,9 16,3
1133 Hjelmeland  134,0 47,0 23,0 22,5 9,0 32,4 10,8 7,8 9,4
1134 Suldal  211,4 71,8 30,9 38,1 14,0 56,5 15,0 6,1 -59,0
1135 Sauda  220,8 64,1 38,7 29,0 13,2 75,8 13,6 8,6 9,5
1141 Finnøy  109,1 29,0 21,9 20,1 5,9 32,2 11,0 11,3 13,8
1142 Rennesøy  152,1 43,6 33,7 15,9 9,0 49,8 4,7 13,6 15,0
1144 Kvitsøy 20,1 5,3 4,1 3,2 1,1 6,4 8,3 6,9 1,2
1145 Bokn 32,3 8,3 5,7 5,2 1,7 11,4 19,9 12,3 12,4
1146 Tysvær  346,4 96,5 76,9 51,7 20,6  100,7 0,0 7,7 8,3
1149 Karmøy 1 653,3  420,2  324,6  299,0 88,6  520,9 10,9 11,6 14,8
1151 Utsira 9,6 2,6 2,1 1,7 0,5 2,6 24,2 45,1 57,8
1160 Vindafjord1  387,7 95,7 68,9 91,5 18,9  112,8 8,8 11,9 11,2
                   
12 Hordaland 24 258,4 5 655,9 4 147,5 5 657,5 1 168,9 7 628,6 5,4 10,3 11,3
1201 Bergen 14 912,6 3 198,8 2 346,0 3 909,3  660,5 4 798,0 3,8 10,7 11,7
1211 Etne  150,3 43,4 30,7 23,6 8,5 44,1 8,9 12,8 10,9
1216 Sveio  166,6 48,6 38,7 20,6 10,0 48,8 8,0 10,2 10,8
1219 Bømlo  487,4  116,0 90,1  109,7 23,8  147,7 10,3 9,3 10,8
1221 Stord  929,8  193,8  151,5  274,9 40,9  268,7 7,0 11,0 11,5
1222 Fitjar  121,8 32,3 24,9 21,1 6,7 36,8 8,7 10,6 11,9
1223 Tysnes  106,8 28,8 21,4 18,7 5,8 32,1 8,8 11,5 10,4
1224 Kvinnherad  625,9  154,8  106,0  109,4 31,5  224,1 9,4 8,5 9,0
1227 Jondal 49,1 13,0 8,2 13,2 2,6 12,1 10,5 4,7 4,5
1228 Odda  370,4  118,6 57,5 73,3 23,4 97,6 11,4 22,7 20,5
1231 Ullensvang  137,0 37,8 26,8 22,5 7,6 42,3 6,2 7,5 6,0
1232 Eidfjord 52,7 25,0 7,5 6,4 4,8 9,1 0,1 -0,4 0,0
1233 Ulvik 44,3 16,7 8,2 6,2 3,3 10,0 -1,2 -0,3 -0,2
1234 Granvin 33,7 9,1 7,4 6,2 1,9 9,1 0,3 0,6 -0,8
1235 Voss  566,3  152,3  107,9  105,8 31,2  169,1 4,1 5,6 8,2
1238 Kvam  369,9  100,4 72,3 63,3 20,7  113,2 11,2 14,2 16,1
1241 Fusa  195,4 43,8 31,5 51,8 8,8 59,5 13,5 7,9 10,2
1242 Samnanger 91,1 28,4 19,5 10,3 5,8 27,0 2,7 5,0 5,5
1243 Os  700,8  187,9  145,6 99,4 39,6  228,3 9,2 14,3 15,2
1244 Austevoll  289,3 61,5 42,9 76,3 12,6 96,0 20,0 14,7 17,9
1245 Sund  226,0 62,1 49,9 34,9 13,0 66,2 4,8 8,5 8,8
1246 Fjell  953,1  235,6  187,9  183,0 50,1  296,4 8,4 9,5 11,5
1247 Askøy  868,0  239,8  195,5  113,3 51,4  268,0 7,4 9,6 11,1
1251 Vaksdal  152,1 48,8 30,5 25,5 9,9 37,3 3,3 6,1 5,3
1252 Modalen 25,7 11,6 2,8 4,7 2,2 4,4 2,2 -2,5 -1,1
1253 Osterøy  273,3 72,3 54,7 52,7 14,6 79,0 4,1 4,7 4,7
1256 Meland  253,1 62,5 51,4 48,5 13,3 77,5 11,9 9,5 12,1
1259 Øygarden  154,4 47,2 32,5 26,1 10,0 38,7 5,5 7,1 6,6
1260 Radøy  165,6 45,8 36,5 28,9 9,5 45,0 3,5 6,9 7,2
1263 Lindås  567,5  154,5  118,7 83,4 32,2  178,7 6,4 9,3 11,1
1264 Austrheim  129,2 33,8 24,1 23,4 6,8 41,1 8,4 9,8 9,3
1265 Fedje 23,4 6,7 5,2 3,1 1,4 7,1 5,6 6,3 10,2
1266 Masfjorden 65,9 24,2 13,0 8,1 4,8 15,7 6,4 7,6 7,9
                   
14 Sogn og Fjordane 4 759,3 1 252,4  873,3  957,8  252,5 1 423,3 7,0 8,0 8,4
1401 Flora  543,7  131,7  101,2  123,7 27,1  160,0 11,5 12,1 12,6
1411 Gulen 99,5 25,9 19,3 17,4 5,1 31,7 10,9 14,6 16,5
1412 Solund 35,7 11,0 6,6 4,7 2,2 11,1 11,6 15,1 16,7
1413 Hyllestad 54,5 15,1 11,1 13,1 3,0 12,2 7,2 12,9 13,3
1416 Høyanger  185,3 57,1 35,8 32,2 11,7 48,5 -0,7 0,5 2,0
1417 Vik  126,9 35,4 20,4 23,7 6,9 40,7 7,6 8,5 8,3
1418 Balestrand 53,2 15,1 10,7 11,4 3,0 13,1 1,5 0,9 0,1
1419 Leikanger  132,6 24,7 19,0 57,3 5,1 26,6 1,6 8,0 10,5
1420 Sogndal  284,9 75,6 56,1 61,2 15,4 76,6 7,2 10,5 11,3
1421 Aurland 95,5 39,1 14,8 13,9 7,6 20,1 2,9 3,7 4,7
1422 Lærdal 94,3 32,8 17,8 12,7 6,4 24,6 6,5 7,4 7,3
1424 Årdal  271,3 85,6 53,1 35,3 17,6 79,8 0,5 0,9 0,9
1426 Luster  198,7 68,5 35,6 30,8 13,1 50,7 5,3 4,6 3,3
1428 Askvoll  111,3 32,5 25,3 15,4 6,5 31,5 9,6 12,1 11,1
1429 Fjaler  100,1 26,5 19,4 18,3 5,2 30,6 3,7 5,1 5,0
1430 Gaular 97,1 26,2 20,3 19,9 5,2 25,5 3,4 6,2 5,3
1431 Jølster 94,6 28,3 21,3 12,5 5,6 26,9 1,7 4,1 4,4
1432 Førde  687,3  135,2  104,4  198,0 28,3  221,4 8,3 13,6 14,9
1433 Naustdal 88,0 26,3 21,3 10,2 5,5 24,7 6,9 10,1 12,3
1438 Bremanger  184,0 55,2 31,4 29,2 10,8 57,4 11,0 0,6 -0,8
1439 Vågsøy  279,4 73,9 53,9 50,5 14,7 86,5 7,1 10,1 12,5
1441 Selje  104,7 29,2 23,3 14,0 5,9 32,2 9,5 10,8 12,5
1443 Eid  215,8 58,0 44,1 35,0 11,8 66,9 5,7 6,4 5,1
1444 Hornindal 35,5 10,8 8,3 4,8 2,2 9,4 5,4 8,5 7,8
1445 Gloppen  277,1 59,0 42,5 41,5 11,9  122,2 11,9 9,5 9,5
1449 Stryn  308,3 73,7 56,3 71,2 14,7 92,4 7,7 9,8 9,3
                   
15 Møre og Romsdal 11 732,9 2 822,1 2 123,6 2 575,3  575,2 3 636,7 7,4 9,9 10,4
1502 Molde 1 408,2  299,7  225,5  460,7 61,5  360,9 3,6 9,1 8,1
1503 Kristiansund  787,5  191,3  146,6  163,8 40,1  245,7 6,1 7,1 6,1
1504 Ålesund 2 333,9  522,1  385,5  568,0  105,1  753,2 6,0 10,8 12,0
1511 Vanylven  129,9 36,6 28,2 22,9 7,4 34,9 7,3 8,6 8,9
1514 Sande 98,9 26,1 20,5 20,0 5,3 26,9 2,0 5,3 4,1
1515 Herøy  495,6  111,2 84,1  106,0 22,2  172,0 16,8 17,4 19,5
1516 Ulstein  396,6 88,3 65,5  112,7 17,2  113,0 15,1 17,8 18,1
1517 Hareid  197,7 47,5 38,5 49,8 10,0 51,8 8,7 10,3 12,1
1519 Volda  343,8 86,7 65,6 73,6 17,7  100,2 7,6 8,8 8,3
1520 Ørsta  430,1  104,3 81,4 85,4 21,4  137,5 8,6 7,7 9,7
1523 Ørskog 90,6 23,2 18,2 15,3 4,7 29,1 10,6 11,0 11,6
1524 Norddal 69,7 23,9 13,1 13,3 4,6 14,8 0,9 4,3 3,1
1525 Stranda  196,1 51,8 38,2 38,7 10,6 56,9 3,0 5,6 6,7
1526 Stordal 44,6 10,6 7,8 11,5 2,0 12,7 4,9 9,1 7,5
1528 Sykkylven  471,7 88,5 66,8  102,5 17,8  196,2 9,9 8,9 7,9
1529 Skodje  149,2 37,8 30,5 26,0 7,8 47,1 14,4 10,6 11,8
1531 Sula  307,1 75,7 60,4 57,4 15,5 98,1 4,2 7,0 7,6
1532 Giske  252,6 69,3 55,5 35,4 14,2 78,2 6,5 8,0 7,9
1534 Haram  409,4  103,0 76,1 97,8 21,1  111,5 10,0 11,7 12,3
1535 Vestnes  268,0 68,1 51,8 57,8 13,8 76,5 8,9 13,9 12,9
1539 Rauma  350,9 80,3 58,7 73,3 16,4  122,0 4,8 8,8 11,3
1543 Nesset  117,0 38,0 23,6 20,1 7,7 27,6 5,9 8,0 9,4
1545 Midsund 82,1 22,0 17,1 13,7 4,4 24,8 15,3 13,5 13,4
1546 Sandøy 65,7 17,3 12,0 13,4 3,4 19,7 -12,6 14,6 18,5
1547 Aukra  156,1 44,0 34,4 21,9 9,1 46,7 26,7 28,8 30,8
1548 Fræna  427,4 95,5 76,3 65,7 19,6  170,4 9,6 11,1 9,9
1551 Eide  137,1 34,2 26,9 30,8 7,1 38,0 14,4 10,9 12,5
1554 Averøy  220,0 59,3 48,0 36,9 12,2 63,5 9,9 13,5 14,5
1556 Frei  187,8 54,0 44,9 19,8 11,7 57,5 6,6 9,2 10,4
1557 Gjemnes 93,1 28,6 22,0 12,1 5,9 24,5 8,7 11,4 12,8
1560 Tingvoll  104,4 28,8 23,0 15,4 6,0 31,1 5,2 10,7 12,5
1563 Sunndal  318,9 92,8 61,3 49,0 19,3 96,6 0,1 0,8 3,1
1566 Surnadal  259,4 62,2 42,6 41,6 12,5  100,4 14,5 6,3 7,8
1567 Rindal 70,7 21,8 14,0 10,7 4,3 19,8 3,9 2,4 4,5
1571 Halsa 59,3 17,2 12,8 8,2 3,2 17,9 17,6 16,0 11,3
1573 Smøla 79,5 24,7 18,7 8,8 5,0 22,3 5,2 6,7 7,0
1576 Aure1  122,5 35,8 27,8 15,3 7,3 36,4 7,9 10,2 12,6
                   
16 Sør-Trøndelag 13 530,3 3 138,1 2 403,6 3 251,1  662,5 4 075,0 7,6 9,8 10,9
1601 Trondheim 9 214,0 1 962,2 1 494,8 2 548,1  419,0 2 789,8 7,5 10,8 12,2
1612 Hemne  149,1 41,0 31,8 20,1 8,4 47,9 9,6 6,0 7,5
1613 Snillfjord 29,8 9,4 6,9 4,1 1,8 7,7 2,3 3,0 3,1
1617 Hitra  133,8 36,2 29,4 24,2 7,5 36,6 6,4 7,2 7,0
1620 Frøya  177,1 35,8 29,9 22,1 7,4 81,9 37,6 6,4 7,8
1621 Ørland  200,8 52,0 39,2 34,1 10,8 64,7 5,1 7,9 10,3
1622 Agdenes 65,0 17,3 13,5 14,6 3,5 16,1 16,2 19,8 19,0
1624 Rissa  214,2 56,6 44,9 41,8 11,5 59,4 8,3 7,2 6,4
1627 Bjugn  150,5 39,9 32,1 25,4 8,5 44,6 3,6 6,3 6,2
1630 Åfjord  109,3 29,7 23,2 17,1 6,1 33,2 9,8 10,9 11,5
1632 Roan 29,2 8,7 6,9 3,7 1,8 8,2 6,5 5,8 7,4
1633 Osen 34,1 10,1 8,2 4,0 2,1 9,7 8,0 8,3 9,6
1634 Oppdal  250,5 71,7 52,5 38,2 14,6 73,4 5,2 11,2 12,8
1635 Rennebu 86,2 27,7 18,0 13,8 5,5 21,3 4,7 7,7 8,5
1636 Meldal  132,0 36,3 26,5 22,6 7,2 39,4 4,9 6,7 4,6
1638 Orkdal  457,5  109,7 86,2  109,5 23,0  129,1 7,3 7,5 7,6
1640 Røros  226,4 59,4 44,0 43,7 11,8 67,6 6,0 5,2 4,6
1644 Holtålen 64,0 18,9 15,2 8,2 3,9 17,9 3,9 4,6 7,9
1648 Midtre Gauldal  205,5 53,9 42,2 41,6 10,9 56,9 7,0 9,6 6,8
1653 Melhus  517,5  142,8  114,5 76,1 30,6  153,5 6,0 7,0 10,0
1657 Skaun  212,3 62,7 52,5 23,3 13,2 60,6 9,2 12,5 14,0
1662 Klæbu  200,0 59,4 45,5 26,6 12,4 56,2 6,8 10,7 8,8
1663 Malvik  486,9  137,7  110,3 56,7 29,4  152,7 7,4 10,4 10,4
1664 Selbu  144,7 40,3 29,0 27,3 8,0 40,0 5,0 5,1 4,4
1665 Tydal 39,9 18,9 6,4 4,4 3,6 6,5 4,6 5,3 6,0
                   
17 Nord-Trøndelag 4 887,0 1 245,8  972,9 1 010,1  259,3 1 398,9 6,6 6,9 8,0
1702 Steinkjer  883,2  192,4  149,7  232,5 40,3  268,3 5,0 3,0 3,0
1703 Namsos  460,4  126,2  100,8 66,2 26,5  140,8 7,1 8,2 9,2
1711 Meråker 93,1 25,1 18,1 20,2 5,2 24,5 -1,3 -4,6 -2,7
1714 Stjørdal  792,4  206,8  162,1  146,0 43,2  234,3 9,9 12,3 14,4
1717 Frosta 75,3 20,9 16,2 12,7 4,2 21,3 5,7 7,1 6,1
1718 Leksvik  130,1 32,4 25,6 27,9 6,7 37,6 7,1 8,1 9,1
1719 Levanger  780,8  178,8  141,9  214,7 37,3  208,2 5,8 8,7 9,8
1721 Verdal  540,2  130,3  105,0  126,9 27,3  150,7 7,1 8,2 8,2
1723 Mosvik 26,6 8,4 6,1 4,4 1,7 6,1 4,9 11,9 12,7
1724 Verran 82,9 24,7 17,3 16,5 5,1 19,4 5,1 11,5 12,2
1725 Namdalseid 49,2 14,0 11,4 7,6 2,9 13,3 7,0 6,8 6,2
1729 Inderøy  199,3 56,0 44,4 29,7 11,7 57,5 6,8 8,9 9,4
1736 Snåsa 64,7 19,6 14,4 9,5 4,0 17,2 5,1 -8,6 -5,9
1738 Lierne 45,6 14,0 10,2 6,8 2,8 11,8 2,2 0,5 1,0
1739 Røyrvik 18,2 7,4 3,6 2,8 1,5 2,9 -1,1 7,4 7,0
1740 Namsskogan 31,2 11,3 6,3 4,3 2,2 6,9 -8,8 -20,3 -17,5
1742 Grong 88,9 28,0 18,8 10,5 5,6 26,0 5,4 3,0 4,2
1743 Høylandet 39,1 11,1 8,9 5,0 2,3 11,8 7,0 4,7 5,5
1744 Overhalla  122,6 33,7 27,0 19,7 7,0 35,2 6,8 4,4 6,9
1748 Fosnes 19,9 6,1 4,8 2,5 1,3 5,2 8,0 9,8 7,0
1749 Flatanger 33,6 9,9 8,1 4,4 2,1 9,0 12,5 11,2 12,6
1750 Vikna  140,6 39,2 32,2 17,9 8,3 43,1 14,2 13,0 15,0
1751 Nærøy  150,7 44,3 35,7 19,0 9,2 42,5 4,8 5,6 7,5
1755 Leka 18,5 5,3 4,4 2,6 1,1 5,2 15,2 10,5 12,8
                   
18 Nordland 9 209,7 2 450,1 1 863,9 1 593,2  512,7 2 790,0 8,0 6,5 7,4
1804 Bodø 2 239,4  532,4  415,9  535,2  113,9  642,2 11,5 11,2 13,1
1805 Narvik  813,7  210,1  152,9  160,7 45,0  245,0 10,3 5,3 6,2
1811 Bindal 50,9 17,1 10,7 7,8 3,4 11,9 2,7 4,3 3,7
1812 Sømna 57,1 16,6 13,9 7,8 3,4 15,4 6,6 6,3 6,2
1813 Brønnøy  254,4 69,8 56,6 36,8 14,3 76,9 6,2 8,1 6,6
1815 Vega 34,7 10,4 8,4 4,2 2,1 9,6 -1,9 -1,1 -2,8
1816 Vevelstad 14,4 4,3 3,5 1,9 0,9 3,8 10,3 11,6 12,8
1818 Herøy 55,5 16,0 12,6 7,7 3,3 15,8 12,2 13,2 13,3
1820 Alstahaug  250,2 70,0 57,7 34,7 14,7 73,1 5,1 7,0 7,7
1822 Leirfjord 54,3 16,0 13,6 6,6 3,4 14,7 5,0 7,5 6,8
1824 Vefsn  624,7  139,1  105,4 78,3 29,1  272,8 8,2 5,3 5,8
1825 Grane 45,1 14,3 10,2 6,2 2,9 11,5 5,4 5,5 6,3
1826 Hattfjelldal 44,3 14,4 9,1 6,4 2,9 11,5 11,3 14,6 15,0
1827 Dønna 40,3 11,8 9,5 5,5 2,4 11,2 6,8 6,9 11,5
1828 Nesna 58,4 14,8 12,3 12,5 3,1 15,8 4,4 2,5 4,5
1832 Hemnes  155,7 58,7 30,9 17,8 11,6 36,6 4,1 2,9 3,0
1833 Rana  993,4  258,2  195,8  206,1 53,6  279,8 4,5 0,4 1,0
1834 Lurøy 58,4 16,6 12,9 9,0 3,3 16,5 2,1 1,9 -5,1
1835 Træna 15,5 4,3 3,5 2,5 0,9 4,3 -0,3 1,4 2,6
1836 Rødøy 42,9 11,4 8,5 6,0 2,3 14,7 7,6 4,8 6,5
1837 Meløy  266,0 82,1 53,6 42,6 16,8 71,0 6,4 9,3 10,0
1838 Gildeskål 66,2 19,8 14,1 9,2 4,0 19,2 3,6 -3,7 -3,8
1839 Beiarn 35,8 12,8 6,9 5,3 2,5 8,3 7,3 2,2 2,3
1840 Saltdal  157,1 45,4 35,4 22,9 9,4 44,0 3,1 5,7 6,4
1841 Fauske  355,5 99,2 73,8 41,7 20,6  120,2 8,9 3,9 4,8
1845 Sørfold  114,7 35,2 14,8 14,2 6,9 43,7 21,7 2,9 3,4
1848 Steigen 77,9 22,7 17,6 10,5 4,7 22,4 8,8 8,3 7,1
1849 Hamarøy 62,3 18,6 12,3 9,0 3,8 18,6 0,0 -1,1 0,9
1850 Tysfjord 67,9 21,5 15,2 8,7 4,5 18,1 3,7 3,8 5,3
1851 Lødingen 77,4 23,4 17,7 8,5 4,8 23,0 4,7 6,3 7,2
1852 Tjeldsund 43,7 13,5 10,4 4,3 2,9 12,7 4,0 5,6 7,3
1853 Evenes 45,9 12,2 9,1 6,0 2,5 16,2 4,1 -1,4 -1,3
1854 Ballangen 77,4 23,0 18,1 10,1 4,9 21,4 2,9 5,9 7,5
1856 Røst 25,4 6,7 5,2 3,1 1,4 9,0 26,7 23,1 23,2
1857 Værøy 28,8 7,5 6,0 3,0 1,5 10,7 31,2 20,5 17,5
1859 Flakstad 47,1 14,1 10,4 5,5 2,8 14,4 11,6 10,8 11,4
1860 Vestvågøy  340,1 97,2 79,2 39,1 20,6  103,9 6,1 5,6 8,0
1865 Vågan  330,0 88,6 73,7 47,3 18,6  101,8 9,6 9,7 12,1
1866 Hadsel  259,8 74,6 61,7 30,1 15,6 77,7 4,0 6,0 4,7
1867 Bø 79,3 23,1 19,1 9,9 4,8 22,4 6,3 5,0 6,8
1868 Øksnes  157,6 44,0 36,9 22,3 9,2 45,2 10,5 12,3 13,0
1870 Sortland  368,3 94,6 78,2 57,4 19,9  118,2 7,1 6,2 7,7
1871 Andøy  186,0 53,0 42,1 24,6 11,2 55,1 6,6 8,8 9,9
1874 Moskenes 36,4 11,1 8,5 4,2 2,3 10,2 1,5 1,2 2,6
                   
19 Troms 6 267,2 1 633,5 1 292,1 1 100,2  341,4 1 900,0 7,5 6,7 6,5
1901 Harstad  980,9  248,8  195,2  185,9 52,1  298,9 6,5 6,6 5,7
1902 Tromsø 3 289,4  762,7  604,4  709,8  159,7 1 052,8 10,3 9,4 8,1
1911 Kvæfjord 97,2 26,8 22,1 16,8 5,6 25,9 6,8 6,4 5,8
1913 Skånland 91,9 27,2 22,2 10,4 5,8 26,3 4,5 4,2 6,8
1915 Bjarkøy 14,7 4,1 3,2 2,3 0,9 4,2 2,5 -2,1 -2,0
1917 Ibestad 50,0 13,4 9,9 5,7 2,7 18,2 11,0 3,3 5,2
1919 Gratangen 32,1 9,1 7,5 4,8 1,9 8,7 5,4 4,8 5,6
1920 Lavangen 27,5 8,1 6,5 3,7 1,7 7,5 0,1 1,6 3,6
1922 Bardu  146,4 48,8 32,7 12,5 10,3 42,1 -1,1 -0,2 1,5
1923 Salangen 68,9 20,2 16,1 9,2 4,2 19,2 3,9 3,1 4,2
1924 Målselv  249,6 73,6 55,6 26,8 15,5 78,1 -0,1 -0,1 3,0
1925 Sørreisa  110,9 30,9 25,4 10,5 6,6 37,5 7,0 5,1 8,1
1926 Dyrøy 33,3 9,7 8,2 4,5 2,0 8,9 0,4 0,0 0,4
1927 Tranøy 46,4 13,2 10,8 6,7 2,8 12,9 -2,1 -3,6 -3,8
1928 Torsken 31,7 8,9 7,8 4,7 1,9 8,5 9,3 8,4 8,1
1929 Berg 35,0 10,2 8,2 5,1 2,1 9,3 4,4 7,2 6,6
1931 Lenvik  389,6  107,0 86,3 59,0 22,1  115,2 5,5 5,8 6,7
1933 Balsfjord  155,0 46,3 37,5 17,9 9,3 44,0 5,6 5,6 4,7
1936 Karlsøy 53,3 20,7 17,8 0,6 4,3 9,9 -1,4 0,2 1,5
1938 Lyngen 71,6 27,9 23,1 0,8 5,8 14,0 7,4 9,5 8,9
1939 Storfjord 44,8 19,1 13,5 0,4 3,9 7,9 0,4 1,7 2,8
1940 Gáivuotna Kåfjord 43,0 18,0 13,9 0,1 3,7 7,3 -0,8 -0,2 1,1
1941 Skjervøy 65,0 25,0 21,1 1,0 5,3 12,6 4,1 5,4 5,4
1942 Nordreisa  110,5 41,2 34,3 0,8 8,7 25,5 5,2 6,4 8,7
1943 Kvænangen 28,8 12,6 8,8 0,1 2,6 4,8 3,5 3,3 4,2
                   
20 Finnmark Finnmárku 2 027,3  747,8  600,5 29,3  158,9  490,8 7,8 8,0 9,0
2002 Vardø 55,3 21,9 17,9 0,2 4,7 10,6 2,5 5,2 6,3
2003 Vadsø  176,2 63,8 50,6 1,6 13,5 46,8 6,0 4,8 5,3
2004 Hammerfest  387,3  135,6  107,4 16,0 29,7 98,6 22,2 20,6 22,5
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 56,4 21,9 18,8 0,8 4,6 10,3 6,1 7,1 7,4
2012 Alta  489,3  176,0  142,5 3,9 36,7  130,3 9,3 8,8 9,4
2014 Loppa 25,5 9,9 8,1 0,2 2,1 5,1 -0,4 0,4 3,4
2015 Hasvik 25,6 10,2 8,4 0,2 2,1 4,7 9,5 10,1 10,3
2017 Kvalsund 25,8 10,6 8,0 0,1 2,2 4,8 11,4 12,6 13,9
2018 Måsøy 35,4 13,5 10,5 0,1 2,8 8,5 -0,6 1,1 2,5
2019 Nordkapp 84,9 32,6 27,0 0,4 7,0 18,0 0,5 3,5 5,2
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  108,9 40,9 33,5 0,5 8,7 25,2 0,7 2,6 3,2
2021 Kárásjohka - Karasjok 60,5 22,3 19,3 1,8 4,8 12,3 3,1 5,3 5,6
2022 Lebesby 34,5 13,9 10,1 0,1 2,9 7,5 -2,0 -1,9 -1,0
2023 Gamvik 26,4 10,1 8,5 0,2 2,1 5,5 8,4 8,9 6,5
2024 Berlevåg 24,6 9,9 7,8 0,2 2,1 4,7 -5,4 -2,9 -4,1
2025 Deatnu Tana 72,5 26,1 21,4 0,3 5,5 19,1 3,8 3,0 5,3
2027 Unjárga Nesseby 20,7 8,3 6,8 0,0 1,8 3,9 2,9 5,1 6,4
2028 Båtsfjord 56,6 21,4 17,7 0,7 4,5 12,3 1,0 3,9 2,9
2030 Sør-Varanger  260,9 99,0 76,2 1,9 21,1 62,8 3,2 5,0 6,0
                   
23 Kontinentalsokkelen 92 080,7 30,0 85,7  288,7 28,3 91 647,9 29,7 -22,2  269,2
2311 Nordsjøen 90 561,1 0,0 0,0 0,0 0,0 90 561,1 29,8 . .
2312 Stavanger 1 519,6 30,0 85,7  288,7 28,3 1 086,8 23,2 -22,2  269,2
1  Fra 1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen i Rogaland fylke slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord, og fra samme dato ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna i Møre og Romsdal fylke slått sammen til ny kommune 1576 Aure. Endringstallene fra 2005 til 2006 er basert på henholdsvis summen av 1154 og 1159 for kommune 1160, og summen av 1569 og 1572 for kommune 1576.

Standardtegn i tabeller