Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-august. 2005 og 2006. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006
I alt  312 543  354 459 13,4 53 248 58 288 9,5 10 934 12 069 10,4
                   
01 Østfold 11 538 12 083 4,7 2 678 2 877 7,4  555  596 7,5
02 Akershus 30 731 33 921 10,4 6 733 7 370 9,5 1 377 1 515 10,0
03 Oslo 48 303 53 750 11,3 8 073 8 964 11,0 1 637 1 852 13,1
04 Hedmark 7 448 7 694 3,3 1 818 1 914 5,3  372  394 6,1
05 Oppland 7 219 7 675 6,3 1 865 2 007 7,6  380  411 8,2
06 Buskerud 12 120 13 042 7,6 2 895 3 164 9,3  589  646 9,6
07 Vestfold 10 033 10 751 7,2 2 374 2 590 9,1  488  532 9,1
08 Telemark 7 279 7 663 5,3 1 788 1 938 8,4  368  401 8,8
09 Aust-Agder 4 271 4 580 7,2 1 081 1 180 9,1  219  242 10,3
10 Vest-Agder 7 495 7 951 6,1 1 758 1 889 7,5  359  385 7,3
11 Rogaland 23 335 26 596 14,0 4 747 5 420 14,2  999 1 137 13,8
12 Hordaland 23 021 24 258 5,4 5 126 5 656 10,3 1 050 1 169 11,3
14 Sogn og Fjordane 4 449 4 759 7,0 1 160 1 252 8,0  233  253 8,4
15 Møre og Romsdal 10 920 11 733 7,4 2 567 2 822 9,9  521  575 10,4
16 Sør-Trøndelag 12 579 13 530 7,6 2 857 3 138 9,8  597  663 10,9
17 Nord-Trøndelag 4 585 4 887 6,6 1 165 1 246 6,9  240  259 8,0
18 Nordland 8 525 9 210 8,0 2 301 2 450 6,5  477  513 7,5
19 Troms 5 832 6 267 7,5 1 531 1 634 6,7  321  341 6,5
20 Finnmark Finnmárku 1 881 2 027 7,8  693  748 8,0  146  159 9,0
23 Kontinentalsokkelen 70 981 92 081 29,7 39 30 -22,3 8 28  267,5
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006
I alt 60 941 65 059 6,8 39 586 42 741 8,0  147 834  176 302 19,3
                   
01 Østfold 2 433 2 506 3,0 2 053 2 165 5,5 3 820 3 940 3,1
02 Akershus 7 273 7 744 6,5 4 995 5 376 7,6 10 353 11 917 15,1
03 Oslo 17 408 18 396 5,7 5 627 6 170 9,6 15 558 18 369 18,1
04 Hedmark 1 643 1 678 2,1 1 390 1 435 3,3 2 225 2 274 2,2
05 Oppland 1 432 1 500 4,7 1 403 1 491 6,2 2 140 2 267 6,0
06 Buskerud 2 644 2 791 5,6 2 120 2 289 8,0 3 872 4 153 7,3
07 Vestfold 2 173 2 267 4,3 1 800 1 919 6,6 3 198 3 442 7,6
08 Telemark 1 541 1 639 6,4 1 300 1 389 6,9 2 282 2 295 0,6
09 Aust-Agder  847  924 9,0  792  852 7,5 1 331 1 383 3,9
10 Vest-Agder 1 799 1 882 4,6 1 253 1 347 7,5 2 327 2 447 5,2
11 Rogaland 6 479 7 270 12,2 3 497 3 946 12,8 7 614 8 824 15,9
12 Hordaland 5 343 5 658 5,9 3 813 4 148 8,8 7 688 7 629 -0,8
14 Sogn og Fjordane  918  958 4,3  817  873 6,8 1 321 1 423 7,8
15 Møre og Romsdal 2 414 2 575 6,7 1 956 2 124 8,6 3 461 3 637 5,1
16 Sør-Trøndelag 3 061 3 251 6,2 2 233 2 404 7,7 3 830 4 075 6,4
17 Nord-Trøndelag  948 1 010 6,6  919  973 5,9 1 313 1 399 6,5
18 Nordland 1 333 1 593 19,5 1 769 1 864 5,4 2 645 2 790 5,5
19 Troms  987 1 100 11,5 1 237 1 292 4,5 1 756 1 900 8,2
20 Finnmark Finnmárku 17 29 71,3  566  601 6,1  460  491 6,7
23 Kontinentalsokkelen  248  289 16,6 46 86 87,1 70 641 91 648 29,7

Standardtegn i tabeller