Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-juni 2006. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  302 001,0 46 938,9 34 338,5 47 756,0 9 733,5  163 234,2 14,7 9,5 11,5
                   
01 Østfold 9 581,8 2 290,1 1 721,3 1 811,7  475,0 3 283,6 5,1 7,0 7,9
0101 Halden  898,7  224,8  168,3  188,8 47,6  269,1 4,2 5,8 8,1
0104 Moss 1 096,3  265,7  204,6  206,6 56,8  362,6 9,4 10,6 14,6
0105 Sarpsborg 2 105,6  411,8  310,0  400,2 84,0  899,7 12,7 4,0 2,3
0106 Fredrikstad 2 674,3  624,1  475,9  590,1  129,7  854,5 -2,5 7,3 7,9
0111 Hvaler  125,9 40,1 28,0 11,5 8,0 38,3 15,1 18,2 20,8
0118 Aremark 38,3 12,5 8,6 4,2 2,4 10,6 3,2 6,4 6,4
0119 Marker  103,6 27,4 20,2 17,8 5,5 32,6 6,3 6,0 9,3
0121 Rømskog 21,1 5,8 4,4 3,2 1,2 6,6 2,4 4,8 8,8
0122 Trøgstad  150,3 44,5 32,8 17,3 9,1 46,6 6,6 7,1 9,4
0123 Spydeberg  173,1 48,0 34,3 28,0 9,9 52,8 -1,3 1,9 3,6
0124 Askim  518,0  134,8 92,1 94,1 27,5  169,6 8,0 5,2 4,4
0125 Eidsberg  361,6 92,1 69,8 63,7 18,7  117,3 7,0 11,6 12,4
0127 Skiptvet 97,6 29,1 21,0 11,4 5,9 30,2 8,0 9,5 10,4
0128 Rakkestad  227,8 61,2 45,0 39,0 12,3 70,2 5,1 7,5 9,3
0135 Råde  221,9 59,5 45,4 32,9 12,3 71,9 7,2 5,7 7,5
0136 Rygge  496,1  129,4 98,9 77,3 27,3  163,2 5,0 7,1 8,0
0137 Våler  128,4 37,4 29,4 11,8 7,8 42,0 11,1 13,4 15,4
0138 Hobøl  143,1 41,9 32,7 13,8 8,8 45,8 3,8 6,9 10,2
                   
02 Akershus 27 344,1 5 981,5 4 368,7 5 678,3 1 229,8 10 085,7 11,0 9,9 11,3
0211 Vestby  558,0  135,7  109,3 89,8 28,9  194,1 10,6 11,8 14,9
0213 Ski 1 172,5  294,2  221,6  159,4 60,5  436,8 4,6 5,6 6,0
0214 Ås  602,1  145,7  110,3  130,4 31,0  184,6 5,1 5,1 8,4
0215 Frogn  574,4  157,7  118,1 61,2 32,8  204,6 6,2 6,7 7,5
0216 Nesodden  588,0  169,2  132,2 58,2 35,7  192,7 4,8 8,5 8,4
0217 Oppegård 1 375,5  302,0  222,0  267,8 62,4  521,2 4,8 7,9 10,2
0219 Bærum 8 671,7 1 635,0 1 102,2 2 271,5  324,3 3 338,8 15,6 13,4 15,3
0220 Asker 3 764,1  729,3  500,5  800,4  148,3 1 585,5 13,8 10,5 12,2
0221 Aurskog-Høland  415,8  113,8 90,4 53,1 24,0  134,4 6,2 7,5 11,3
0226 Sørum  567,9  141,8  102,9 61,5 29,2  232,5 13,4 9,6 11,8
0227 Fet  390,5  100,2 76,7 37,1 20,7  155,9 13,9 7,1 7,5
0228 Rælingen  531,3  157,1  124,0 39,1 32,8  178,2 6,6 8,8 9,0
0229 Enebakk  325,8 86,3 70,4 39,8 18,0  111,3 6,6 7,3 7,2
0230 Lørenskog 1 748,8  346,5  265,7  470,6 74,6  591,5 4,8 3,5 4,6
0231 Skedsmo 2 053,4  487,7  359,6  450,7  102,3  653,1 8,8 10,7 12,5
0233 Nittedal  921,0  215,7  166,2  163,7 45,0  330,4 8,1 9,3 8,1
0234 Gjerdrum  194,8 55,8 43,3 19,3 11,8 64,7 9,6 11,3 15,2
0235 Ullensaker 1 360,8  270,3  208,2  319,4 56,7  506,2 20,5 14,0 13,4
0236 Nes  545,3  157,4  123,5 61,4 32,6  170,3 3,9 6,3 7,5
0237 Eidsvoll  595,2  167,2  132,0 81,3 34,6  180,1 5,2 8,4 9,8
0238 Nannestad  315,4 92,7 73,7 31,4 19,6 98,0 6,8 8,3 10,9
0239 Hurdal 71,9 20,1 15,8 11,1 4,1 20,8 5,8 6,2 8,7
                   
0301 Oslo 43 284,5 7 313,0 5 045,5 13 655,3 1 512,9 15 757,7 12,2 11,1 14,5
                   
04 Hedmark 6 163,8 1 536,4 1 152,1 1 223,3  317,1 1 934,9 4,1 5,7 7,6
0402 Kongsvinger  585,8  139,0  105,3 97,3 28,7  215,5 2,0 2,2 5,4
0403 Hamar 1 283,5  266,8  195,7  281,8 55,5  483,6 4,2 6,9 8,4
0412 Ringsaker 1 100,5  245,3  189,5  317,6 50,6  297,4 20,0 4,1 5,9
0415 Løten  181,7 53,2 42,3 22,4 11,1 52,7 2,4 4,8 7,1
0417 Stange  590,2  148,7  115,7  131,9 30,9  163,0 -14,5 6,8 9,0
0418 Nord-Odal  136,0 36,3 28,9 20,5 7,6 42,7 5,1 3,8 4,8
0419 Sør-Odal  218,0 63,4 47,5 27,1 12,8 67,1 1,9 6,9 6,9
0420 Eidskog  162,9 46,1 35,9 24,7 9,5 46,7 5,0 7,1 8,4
0423 Grue  141,3 38,9 28,7 22,6 7,9 43,3 0,5 1,8 4,4
0425 Åsnes  195,6 58,1 42,5 26,1 11,9 56,9 3,7 6,1 8,6
0426 Våler  106,8 29,3 21,8 21,5 5,8 28,4 0,8 3,4 3,8
0427 Elverum  606,1  157,6  120,0  109,9 33,3  185,3 3,8 10,9 14,7
0428 Trysil  227,2 60,7 41,7 39,9 12,3 72,7 12,1 10,1 11,6
0429 Åmot  127,9 39,9 27,6 15,6 8,1 36,6 5,0 2,7 5,0
0430 Stor-Elvdal 69,6 22,4 15,2 8,0 4,4 19,6 1,4 3,6 2,3
0432 Rendalen 49,4 17,8 10,2 5,7 3,4 12,3 0,4 0,8 1,4
0434 Engerdal 32,3 9,6 7,5 5,2 2,0 8,1 0,6 1,1 2,8
0436 Tolga 37,5 10,6 8,3 4,3 2,2 12,2 2,0 3,8 4,2
0437 Tynset  159,9 45,3 33,3 23,6 9,4 48,4 1,5 4,8 4,9
0438 Alvdal 64,7 20,9 14,1 7,4 4,2 18,1 7,1 5,7 5,4
0439 Folldal 40,0 12,8 9,5 4,3 2,5 10,9 2,1 2,1 1,8
0441 Os 47,0 13,8 11,0 5,9 2,8 13,4 4,7 3,7 5,8
                   
05 Oppland 6 168,2 1 625,0 1 201,7 1 086,8  333,2 1 921,5 7,2 8,2 9,8
0501 Lillehammer 1 108,3  251,5  183,8  230,7 51,7  390,6 13,9 10,9 10,7
0502 Gjøvik  994,4  239,6  183,2  210,6 50,7  310,2 3,0 5,9 9,6
0511 Dovre 70,7 21,3 16,3 7,8 4,3 21,1 3,6 3,6 5,0
0512 Lesja 56,7 17,6 12,5 7,9 3,4 15,2 8,5 5,9 5,6
0513 Skjåk 70,1 23,4 14,8 8,6 4,6 18,7 10,6 10,3 10,7
0514 Lom 72,9 19,4 13,1 11,1 3,9 25,4 6,6 4,6 10,7
0515 Vågå  108,7 28,9 21,2 12,6 5,9 40,1 0,2 4,3 5,8
0516 Nord-Fron  210,6 59,5 36,7 34,5 11,8 68,1 11,6 10,4 11,0
0517 Sel  152,6 44,6 34,9 19,9 9,1 44,0 4,7 7,6 8,0
0519 Sør-Fron 94,9 29,4 19,8 13,3 5,8 26,5 6,9 6,5 8,3
0520 Ringebu  140,5 40,2 27,2 25,8 7,7 39,6 1,7 4,8 1,6
0521 Øyer  166,1 50,4 36,3 22,7 10,2 46,5 25,9 27,7 32,6
0522 Gausdal  184,2 53,1 39,5 28,3 10,8 52,4 14,2 15,7 19,1
0528 Østre Toten  436,2  116,6 91,7 67,8 24,4  135,7 5,4 6,2 8,3
0529 Vestre Toten  441,8  103,2 80,2  112,5 22,2  123,8 -0,5 2,1 4,6
0532 Jevnaker  216,3 53,3 41,1 39,1 11,1 71,6 5,6 6,2 5,7
0533 Lunner  272,9 78,4 63,7 28,6 16,2 86,0 5,2 8,7 10,2
0534 Gran  423,2  112,4 88,4 71,2 23,2  127,9 4,5 6,3 8,9
0536 Søndre Land  149,5 43,1 34,1 23,2 8,9 40,3 2,8 6,9 6,2
0538 Nordre Land  192,6 54,9 38,6 33,1 11,1 54,9 6,3 5,8 7,8
0540 Sør-Aurdal 95,4 30,0 20,1 11,5 5,8 28,0 15,4 15,8 16,6
0541 Etnedal 36,7 11,5 8,6 4,6 2,2 9,7 11,1 12,9 9,6
0542 Nord-Aurdal  225,4 63,8 44,0 37,1 12,7 67,8 2,8 2,2 4,8
0543 Vestre Slidre 75,4 24,0 16,3 6,3 4,7 24,1 18,6 18,9 21,5
0544 Øystre Slidre  116,0 35,5 24,5 11,5 7,0 37,4 11,8 18,3 19,5
0545 Vang 56,1 19,1 11,0 6,4 3,7 15,8 18,6 13,5 15,4
                   
06 Buskerud 10 488,1 2 552,2 1 840,0 2 027,9  521,5 3 546,6 8,1 9,4 10,7
0602 Drammen 2 767,0  581,9  429,7  658,6  120,3  976,6 7,9 9,1 8,5
0604 Kongsberg 1 221,9  265,0  188,4  297,9 55,3  415,3 3,0 6,0 7,7
0605 Ringerike 1 100,7  271,0  195,2  241,5 55,5  337,5 5,3 6,3 7,6
0612 Hole  271,6 75,2 45,7 29,1 13,1  108,5 12,9 16,7 17,5
0615 Flå 28,9 9,4 6,3 3,4 1,8 8,1 7,4 9,1 10,5
0616 Nes  149,9 44,6 28,3 20,3 8,6 48,1 29,6 32,0 34,0
0617 Gol  172,2 47,9 30,7 29,9 9,5 54,2 9,3 8,8 10,7
0618 Hemsedal  111,7 34,1 20,8 16,2 6,6 34,0 23,2 33,5 35,0
0619 Ål  180,6 51,2 31,3 27,7 10,2 60,1 10,2 10,4 13,7
0620 Hol  243,5 77,2 43,3 34,2 14,7 74,0 20,4 23,2 23,3
0621 Sigdal  122,3 39,9 26,2 13,1 7,4 35,6 14,5 19,8 20,3
0622 Krødsherad 84,7 21,6 14,9 13,2 4,2 30,8 8,1 8,9 12,1
0623 Modum  424,3  113,8 84,1 71,2 23,3  131,9 3,2 0,5 3,5
0624 Øvre Eiker  563,0  143,3  107,1 87,1 29,9  195,6 9,5 10,1 11,5
0625 Nedre Eiker  755,1  189,9  153,9  110,1 40,0  261,2 8,4 8,0 10,1
0626 Lier 1 093,9  241,0  182,6  218,7 49,3  402,2 11,7 10,4 12,4
0627 Røyken  667,7  184,3  143,4 78,4 39,2  222,4 6,8 8,2 11,7
0628 Hurum  311,6 84,2 66,3 45,7 17,5 97,9 7,7 9,3 10,5
0631 Flesberg 80,0 24,8 16,6 13,7 5,0 20,0 12,7 17,5 20,3
0632 Rollag 45,9 15,6 9,8 5,4 3,1 12,0 7,2 9,5 14,8
0633 Nore og Uvdal 91,6 36,1 15,4 12,5 6,9 20,6 3,4 4,2 7,0
                   
07 Vestfold 8 632,1 2 070,4 1 536,2 1 661,3  426,0 2 938,2 8,3 10,0 10,9
0701 Horten  894,9  221,1  166,8  210,7 46,2  250,1 2,8 7,2 6,5
0702 Holmestrand  309,1 83,7 64,1 47,9 17,9 95,4 3,4 4,7 8,8
0704 Tønsberg 1 831,2  365,9  268,0  474,1 77,1  646,2 11,0 9,1 11,2
0706 Sandefjord 1 779,6  393,0  289,2  368,5 79,6  649,3 9,7 12,2 10,6
0709 Larvik 1 505,3  373,8  270,3  256,8 75,2  529,3 9,2 10,3 10,8
0711 Svelvik  200,7 54,1 43,9 26,1 11,5 65,2 4,6 3,3 6,6
0713 Sande  248,6 71,8 54,6 27,6 14,6 80,1 6,3 8,9 8,7
0714 Hof 91,6 25,2 20,0 12,1 5,2 29,1 9,1 12,2 12,0
0716 Re  264,5 71,4 55,2 37,4 14,6 85,9 7,1 10,5 11,9
0719 Andebu  148,9 41,4 31,8 20,8 8,6 46,2 4,5 9,0 9,5
0720 Stokke  359,6 89,8 67,8 67,4 18,6  116,0 7,5 7,2 9,4
0722 Nøtterøy  777,7  212,1  156,0 89,8 43,8  276,1 7,9 14,0 18,2
0723 Tjøme  149,2 47,6 33,5 12,0 9,4 46,6 13,6 17,3 17,2
0728 Lardal 71,2 19,3 14,9 10,2 4,0 22,8 7,5 5,7 7,1
                   
08 Telemark 6 130,1 1 563,5 1 109,4 1 190,2  323,2 1 943,9 5,3 8,5 9,8
0805 Porsgrunn 1 454,3  308,7  230,7  272,0 66,3  576,7 0,6 5,2 9,4
0806 Skien 1 909,2  461,8  346,5  431,4 95,7  573,8 6,0 8,6 8,0
0807 Notodden  424,0  109,9 77,4  101,3 22,7  112,7 1,8 9,0 10,0
0811 Siljan 69,6 20,5 16,1 7,1 4,3 21,5 3,6 6,1 8,8
0814 Bamble  522,3  129,9  100,2  114,6 27,3  150,4 8,8 9,2 10,2
0815 Kragerø  324,7 87,5 66,0 53,4 18,4 99,4 4,5 7,0 9,7
0817 Drangedal  109,6 31,1 24,9 13,4 6,4 33,7 8,3 11,4 14,6
0819 Nome  213,2 59,3 41,3 33,0 11,8 67,8 7,1 10,5 9,3
0821 Bø  172,7 45,1 33,8 31,5 9,2 53,2 9,5 10,8 13,5
0822 Sauherad  120,2 32,7 26,2 18,3 6,7 36,3 7,3 10,0 13,0
0826 Tinn  242,6 83,3 41,0 33,7 16,5 68,1 7,3 6,1 8,2
0827 Hjartdal 53,4 18,0 10,0 6,7 3,4 15,3 20,7 17,0 19,3
0828 Seljord 97,2 26,1 17,5 18,1 5,2 30,3 4,6 7,3 6,2
0829 Kviteseid 76,9 21,8 15,7 12,6 4,4 22,4 9,5 9,0 10,3
0830 Nissedal 59,5 20,6 12,3 6,2 4,0 16,5 41,5 44,2 44,3
0831 Fyresdal 37,9 12,3 7,2 6,1 2,5 9,8 3,3 -3,9 -1,1
0833 Tokke 90,4 34,9 15,6 11,4 6,8 21,7 7,5 5,4 6,0
0834 Vinje  152,5 60,1 26,9 19,5 11,7 34,4 16,4 16,9 17,0
                   
09 Aust-Agder 3 660,4  947,7  678,8  671,6  194,2 1 168,1 7,7 9,5 11,8
0901 Risør  202,2 53,7 41,3 36,3 11,1 59,8 6,0 8,7 10,2
0904 Grimstad  662,5  165,1  120,6  140,0 33,7  203,2 7,8 10,0 14,8
0906 Arendal 1 534,9  366,7  275,0  304,1 76,0  513,0 6,1 10,1 12,0
0911 Gjerstad 66,6 17,4 14,3 12,1 3,6 19,1 9,5 8,2 12,4
0912 Vegårshei 51,3 13,6 10,8 8,4 2,8 15,7 9,4 10,5 13,6
0914 Tvedestrand  180,2 49,2 36,4 29,0 10,1 55,5 7,2 8,4 11,5
0919 Froland  147,1 38,5 27,8 14,2 7,9 58,7 7,8 4,9 6,6
0926 Lillesand  324,2 83,2 62,1 53,4 16,9  108,7 12,7 8,3 11,4
0928 Birkenes  132,8 34,0 25,9 26,8 7,1 39,0 6,7 11,8 13,3
0929 Åmli 46,4 15,0 9,9 6,0 3,0 12,4 -5,8 -5,6 -14,5
0935 Iveland 30,3 10,9 6,2 3,9 2,2 7,1 6,0 6,1 7,9
0937 Evje og Hornnes  102,4 28,1 20,6 15,6 5,8 32,2 8,0 10,7 13,0
0938 Bygland 37,7 11,9 7,6 6,4 2,4 9,5 2,8 1,7 2,6
0940 Valle 62,4 23,1 10,3 7,7 4,5 16,8 28,7 21,4 22,7
0941 Bykle 79,3 37,4 9,9 7,6 7,0 17,3 22,8 12,8 14,6
                   
10 Vest-Agder 6 349,4 1 510,0 1 071,3 1 366,7  307,1 2 094,3 5,5 6,0 6,6
1001 Kristiansand 3 499,1  737,4  531,0  879,9  148,7 1 202,2 5,3 7,8 7,0
1002 Mandal  480,8  124,8 92,1 83,5 25,6  154,7 14,0 12,8 15,0
1003 Farsund  314,2 84,3 61,9 59,0 17,3 91,8 0,0 4,5 5,2
1004 Flekkefjord  293,0 78,6 55,6 50,3 15,9 92,7 2,9 5,2 4,1
1014 Vennesla  375,0 97,7 70,1 68,8 20,5  117,9 7,8 5,8 7,3
1017 Songdalen  168,7 43,6 34,8 26,7 9,1 54,6 8,1 9,7 11,1
1018 Søgne  327,3 83,8 63,9 47,5 17,6  114,5 7,0 10,0 12,4
1021 Marnardal 64,5 18,1 12,5 10,5 3,7 19,8 5,9 2,7 4,6
1026 Åseral 36,3 16,4 5,2 5,4 3,1 6,2 7,9 5,3 6,5
1027 Audnedal 48,8 12,7 9,6 11,6 2,6 12,3 7,4 9,5 13,3
1029 Lindesnes  136,9 39,7 29,0 19,9 8,0 40,2 19,9 22,4 24,2
1032 Lyngdal  236,1 60,6 45,2 45,8 12,6 71,9 8,9 9,1 9,8
1034 Hægebostad 44,7 12,8 9,5 6,9 2,6 12,8 10,6 12,3 14,0
1037 Kvinesdal  212,9 52,8 34,7 35,7 10,8 79,0 -19,7 -35,1 -31,5
1046 Sirdal  111,1 46,6 16,0 15,4 9,0 24,0 25,5 15,6 18,6
                   
11 Rogaland 20 970,2 4 376,9 3 181,6 5 401,7  920,3 7 089,7 14,3 14,6 14,9
1101 Eigersund  519,4  130,0 95,8 92,3 27,0  174,2 7,9 8,5 10,8
1102 Sandnes 2 854,9  631,7  479,3  574,7  134,9 1 034,3 9,4 14,3 19,6
1103 Stavanger 8 399,1 1 479,5 1 054,0 2 686,2  315,4 2 864,0 20,3 17,6 22,6
1106 Haugesund 1 391,7  313,3  236,4  322,6 65,0  454,4 8,1 11,0 9,9
1111 Sokndal  129,7 28,9 20,3 19,6 6,0 54,9 23,7 5,9 8,5
1112 Lund  112,0 25,5 18,9 29,7 5,2 32,6 1,0 3,7 5,1
1114 Bjerkreim 80,3 21,5 16,2 11,4 4,4 26,7 6,7 5,5 6,6
1119 Hå  532,6  140,3  105,5 93,2 29,7  163,9 9,4 11,2 15,9
1120 Klepp  606,9  150,9  111,5  100,0 31,5  213,0 9,5 14,1 14,7
1121 Time  571,8  149,1  113,2 89,0 31,0  189,6 10,3 11,8 14,8
1122 Gjesdal  326,1 89,3 69,9 42,7 18,5  105,7 13,0 14,0 14,0
1124 Sola 1 946,6  272,7  192,1  797,8 56,7  627,3 19,4 25,0 26,7
1127 Randaberg  449,3  111,9 82,2 73,4 23,2  158,7 -2,0 26,1 27,7
1129 Forsand 49,9 17,7 7,2 6,8 3,4 14,8 -8,2 -28,3 -27,9
1130 Strand  370,4 98,6 76,1 51,1 20,6  124,0 13,8 16,6 18,0
1133 Hjelmeland  110,6 40,8 18,7 16,1 7,8 27,1 10,1 6,2 8,5
1134 Suldal  178,6 63,8 24,9 27,9 12,3 49,7 17,1 5,5 -62,1
1135 Sauda  181,2 53,4 30,6 20,6 10,9 65,8 16,2 9,0 10,8
1141 Finnøy 88,3 23,9 18,1 14,0 4,9 27,4 10,9 10,3 14,3
1142 Rennesøy  123,3 35,6 27,6 11,3 7,4 41,5 5,0 15,3 17,5
1144 Kvitsøy 16,3 4,3 3,3 2,4 0,9 5,4 6,5 4,5 -1,5
1145 Bokn 25,6 6,5 4,5 3,7 1,3 9,7 19,6 8,5 9,7
1146 Tysvær  288,6 76,7 61,3 37,1 16,4 97,2 4,2 7,4 8,9
1149 Karmøy 1 304,0  332,9  257,6  212,5 70,6  430,3 11,3 11,4 16,4
1151 Utsira 7,7 2,1 1,7 1,3 0,4 2,2 21,5 39,3 49,3
1160 Vindafjord1  305,3 76,1 54,9 64,2 15,0 95,2 8,9 12,6 12,8
                   
12 Hordaland 19 490,5 4 544,7 3 318,7 4 131,1  939,9 6 556,1 5,4 10,6 12,7
1201 Bergen 12 061,3 2 574,5 1 891,2 2 878,2  532,2 4 185,1 3,6 11,3 13,4
1211 Etne  118,2 34,6 24,3 16,2 6,8 36,3 9,4 13,4 12,0
1216 Sveio  130,4 38,3 30,5 14,7 7,8 39,1 7,5 9,2 10,8
1219 Bømlo  382,8 91,1 70,8 78,9 18,7  123,3 11,3 9,6 12,4
1221 Stord  729,6  153,0  119,6  195,8 32,4  228,8 6,3 10,8 12,4
1222 Fitjar 95,8 25,5 19,7 14,8 5,3 30,5 7,4 7,9 10,3
1223 Tysnes 83,8 22,6 16,9 13,4 4,5 26,4 8,7 10,6 10,1
1224 Kvinnherad  510,1  125,4 83,1 79,1 25,5  197,1 9,9 6,4 7,8
1227 Jondal 38,2 10,6 6,4 9,1 2,1 10,0 10,8 5,7 6,1
1228 Odda  302,4  101,9 45,2 52,6 20,0 82,7 13,0 25,5 23,6
1231 Ullensvang  110,1 30,5 21,3 16,4 6,1 35,8 5,9 6,4 5,2
1232 Eidfjord 45,1 22,8 6,0 4,6 4,3 7,4 0,3 -0,8 -0,2
1233 Ulvik 39,2 15,4 6,8 5,7 3,0 8,4 7,1 5,7 6,1
1234 Granvin 25,9 7,1 5,8 4,3 1,4 7,3 0,6 0,4 -0,5
1235 Voss  450,5  122,1 85,6 75,9 25,1  141,9 2,8 4,1 8,1
1238 Kvam  298,7 81,4 58,2 45,7 16,8 96,5 12,4 14,8 18,0
1241 Fusa  152,4 34,2 24,5 36,5 6,9 50,5 13,9 5,8 9,4
1242 Samnanger 71,8 22,8 15,3 7,3 4,7 21,8 2,1 4,1 5,4
1243 Os  560,9  150,5  116,9 71,0 31,8  190,7 10,0 15,6 17,6
1244 Austevoll  236,9 50,5 35,4 56,5 10,3 84,2 22,3 16,3 21,0
1245 Sund  178,2 49,2 39,6 25,5 10,3 53,6 4,8 8,4 9,5
1246 Fjell  758,5  188,3  150,6  131,5 40,1  247,9 8,2 9,0 12,3
1247 Askøy  685,1  189,6  154,8 80,9 40,8  218,9 8,4 10,3 13,1
1251 Vaksdal  119,9 40,2 23,8 18,3 8,1 29,5 3,6 6,2 5,8
1252 Modalen 22,0 10,8 2,2 3,2 2,0 3,8 2,9 -1,6 -0,1
1253 Osterøy  211,2 55,9 42,4 36,9 11,2 64,8 2,9 3,2 3,9
1256 Meland  199,2 49,1 40,5 34,7 10,5 64,4 13,4 9,2 13,5
1259 Øygarden  119,2 36,2 25,3 18,5 7,6 31,5 4,9 5,5 5,5
1260 Radøy  127,6 35,5 28,4 20,5 7,4 35,8 2,2 5,0 6,2
1263 Lindås  451,9  122,5 94,2 60,0 25,5  149,8 7,6 9,9 12,9
1264 Austrheim  102,3 26,9 19,3 16,5 5,4 34,2 8,1 9,1 9,5
1265 Fedje 18,7 5,4 4,2 2,2 1,1 5,8 6,0 5,8 11,8
1266 Masfjorden 52,8 20,5 10,2 5,7 4,1 12,4 6,9 7,8 8,6
                   
14 Sogn og Fjordane 3 812,4 1 014,5  695,6  686,4  204,4 1 211,5 7,1 7,3 8,6
1401 Flora  423,0  102,7 78,9 87,4 21,2  132,8 11,0 11,4 13,1
1411 Gulen 80,7 20,9 15,6 12,4 4,1 27,7 13,4 16,3 19,4
1412 Solund 28,0 8,6 5,2 3,4 1,7 9,1 6,3 7,3 9,5
1413 Hyllestad 41,7 11,9 8,7 9,0 2,4 9,6 7,2 14,9 16,3
1416 Høyanger  149,2 47,3 28,6 23,8 9,7 39,8 -0,3 0,0 2,4
1417 Vik  105,3 29,8 16,4 17,3 5,8 36,0 8,9 8,9 9,4
1418 Balestrand 41,9 12,2 8,4 8,3 2,4 10,5 1,3 -0,6 -1,0
1419 Leikanger  103,5 20,0 15,5 41,7 4,2 22,1 1,3 7,6 11,3
1420 Sogndal  229,2 61,7 45,5 44,7 12,6 64,7 7,6 10,5 12,3
1421 Aurland 79,6 35,0 11,7 9,6 6,7 16,6 2,8 3,2 5,0
1422 Lærdal 76,6 27,8 14,2 9,1 5,4 20,1 7,2 7,3 7,7
1424 Årdal  214,7 68,6 42,4 25,4 14,1 64,1 0,6 -0,8 -0,1
1426 Luster  163,7 59,2 28,7 21,8 11,2 42,7 5,3 4,2 3,3
1428 Askvoll 89,3 26,4 20,6 11,0 5,3 26,0 10,6 12,7 12,2
1429 Fjaler 81,0 21,4 15,7 13,5 4,2 26,2 4,3 5,0 5,5
1430 Gaular 75,9 20,8 16,1 14,3 4,1 20,7 2,0 4,6 4,3
1431 Jølster 75,9 23,0 17,3 8,9 4,5 22,2 2,1 4,4 5,5
1432 Førde  559,1  109,6 84,7  144,1 23,0  197,6 8,9 14,0 16,5
1433 Naustdal 68,9 20,7 16,8 7,3 4,3 19,8 6,9 9,3 13,0
1438 Bremanger  151,2 46,7 24,7 20,9 9,1 49,8 13,9 0,2 -0,9
1439 Vågsøy  220,7 58,4 42,6 35,5 11,6 72,6 7,5 10,7 14,6
1441 Selje 82,9 23,0 18,4 10,1 4,7 26,7 4,8 4,1 7,6
1443 Eid  169,1 45,3 34,4 24,8 9,2 55,5 5,5 5,0 3,9
1444 Hornindal 27,9 8,7 6,6 3,3 1,7 7,5 5,7 8,2 8,1
1445 Gloppen  233,3 47,4 33,8 29,8 9,6  112,7 10,3 7,7 8,6
1449 Stryn  240,2 57,4 43,9 49,0 11,5 78,5 7,8 10,1 10,4
                   
15 Møre og Romsdal 9 285,1 2 234,4 1 678,4 1 852,6  455,7 3 064,1 7,0 9,1 10,6
1502 Molde 1 097,9  236,9  178,5  332,8 48,5  301,1 2,8 8,3 7,9
1503 Kristiansund  622,0  150,2  115,2  119,4 31,6  205,5 6,5 6,9 6,6
1504 Ålesund 1 858,4  411,0  304,3  413,2 82,7  647,2 4,0 7,9 10,1
1511 Vanylven  102,6 29,2 22,4 16,7 5,9 28,4 7,6 8,6 9,9
1514 Sande 77,4 20,7 16,2 14,3 4,2 22,0 3,6 6,8 6,2
1515 Herøy  411,2 92,2 69,9 77,0 18,4  153,7 19,0 19,8 23,4
1516 Ulstein  317,2 71,2 52,9 82,4 13,8 96,8 16,8 20,5 21,8
1517 Hareid  152,7 37,5 30,5 34,7 7,9 42,0 8,3 11,2 14,5
1519 Volda  275,1 69,7 52,7 53,4 14,3 85,0 8,5 9,4 9,5
1520 Ørsta  342,3 82,4 64,3 60,7 17,0  118,0 10,1 8,0 11,6
1523 Ørskog 72,6 18,4 14,5 11,2 3,8 24,8 11,6 11,2 12,8
1524 Norddal 56,5 20,4 10,4 9,9 3,9 11,8 -1,4 1,5 0,7
1525 Stranda  150,5 40,0 29,6 26,6 8,2 46,1 1,7 5,3 7,6
1526 Stordal 34,7 8,2 6,0 8,2 1,6 10,7 4,2 7,9 6,5
1528 Sykkylven  360,0 68,9 52,0 72,5 13,9  152,8 9,9 8,2 7,9
1529 Skodje  118,9 29,9 24,2 19,0 6,2 39,7 16,0 9,9 12,3
1531 Sula  241,6 59,2 47,3 40,3 12,1 82,7 3,5 6,3 7,9
1532 Giske  196,3 53,8 43,2 24,9 11,0 63,4 4,7 5,2 6,0
1534 Haram  316,4 79,9 59,2 70,8 16,4 90,2 11,0 12,4 14,2
1535 Vestnes  208,3 52,9 40,2 41,4 10,7 63,1 9,0 13,8 13,7
1539 Rauma  279,8 63,1 45,9 51,2 13,0  106,6 4,4 9,3 13,4
1543 Nesset 91,5 31,2 18,2 14,1 6,3 21,7 5,5 7,2 9,5
1545 Midsund 63,3 17,0 13,2 9,6 3,4 20,1 12,8 9,2 10,1
1546 Sandøy 51,2 13,6 9,5 9,1 2,7 16,3 -19,9 8,5 14,6
1547 Aukra  116,5 32,6 25,6 15,3 6,8 36,1 20,0 19,8 23,3
1548 Fræna  350,9 75,3 60,3 47,9 15,5  152,0 10,0 10,7 10,1
1551 Eide  105,8 26,7 21,0 21,2 5,6 31,2 12,6 9,9 13,0
1554 Averøy  172,9 46,9 38,1 26,2 9,7 52,1 10,6 14,1 16,3
1556 Frei  147,7 42,6 35,6 14,1 9,3 46,1 7,1 9,1 11,5
1557 Gjemnes 72,3 22,4 17,4 8,5 4,6 19,4 9,4 11,9 14,6
1560 Tingvoll 83,5 23,0 18,4 11,3 4,8 26,0 5,9 10,7 13,8
1563 Sunndal  256,4 75,9 48,9 35,5 15,7 80,4 -0,8 -0,6 2,8
1566 Surnadal  214,7 50,9 34,0 28,9 10,2 90,7 15,8 6,4 8,9
1567 Rindal 57,1 18,1 11,3 7,4 3,6 16,7 4,2 2,2 5,2
1571 Halsa 47,8 13,9 10,3 5,7 2,6 15,3 21,5 18,9 13,7
1573 Smøla 64,5 20,3 15,4 6,3 4,1 18,5 2,9 4,3 5,6
1576 Aure1 96,6 28,3 22,0 10,7 5,8 29,8 7,0 9,1 12,9
                   
16 Sør-Trøndelag 10 910,1 2 535,6 1 940,4 2 401,3  537,0 3 495,9 8,6 10,8 13,0
1601 Trondheim 7 455,8 1 588,1 1 211,9 1 899,6  340,6 2 415,7 8,5 11,9 14,6
1612 Hemne  118,9 32,6 25,1 14,2 6,7 40,2 9,9 5,3 7,9
1613 Snillfjord 24,1 7,7 5,6 2,9 1,5 6,4 3,3 4,3 4,9
1617 Hitra  105,3 28,6 23,3 17,4 5,9 30,0 8,4 9,3 10,0
1620 Frøya  148,1 28,1 23,5 15,5 5,8 75,1 45,9 5,9 8,5
1621 Ørland  161,6 41,8 31,5 24,6 8,7 55,0 5,0 7,6 11,2
1622 Agdenes 51,1 13,9 10,9 10,3 2,8 13,2 17,5 21,9 21,8
1624 Rissa  166,9 44,5 35,4 29,2 9,0 48,8 9,0 7,5 7,3
1627 Bjugn  119,4 31,6 25,4 18,5 6,8 37,1 2,3 4,6 5,5
1630 Åfjord 86,0 23,4 18,3 11,7 4,8 27,8 10,7 11,4 12,8
1632 Roan 23,3 7,0 5,6 2,6 1,4 6,7 7,4 6,5 9,1
1633 Osen 27,9 8,2 6,7 2,8 1,7 8,5 6,3 3,8 6,7
1634 Oppdal  204,5 59,4 43,2 26,7 12,1 63,1 6,1 13,3 16,1
1635 Rennebu 69,8 23,1 14,5 10,0 4,6 17,6 5,4 7,5 9,1
1636 Meldal  104,8 28,9 21,0 16,2 5,7 33,0 5,4 7,0 5,1
1638 Orkdal  359,7 86,9 68,3 78,0 18,3  108,3 7,7 7,7 8,7
1640 Røros  182,2 48,1 35,5 30,9 9,5 58,2 5,9 5,5 5,5
1644 Holtålen 50,1 14,8 11,9 5,9 3,1 14,5 3,7 4,1 9,1
1648 Midtre Gauldal  163,9 43,2 33,7 30,2 8,7 48,1 9,3 11,9 9,2
1653 Melhus  414,1  114,7 91,9 55,0 24,7  127,8 7,0 7,7 12,3
1657 Skaun  174,7 52,1 43,7 16,8 11,0 51,0 13,0 16,9 20,0
1662 Klæbu  159,4 48,3 36,3 19,2 10,0 45,5 6,4 10,5 8,9
1663 Malvik  390,3  111,1 89,1 40,7 23,8  125,6 9,2 12,3 13,0
1664 Selbu  114,6 32,4 22,9 19,5 6,5 33,3 6,0 5,2 5,2
1665 Tydal 33,8 17,1 5,1 3,1 3,3 5,2 3,9 4,8 5,9
                   
17 Nord-Trøndelag 3 867,7  993,0  773,9  723,4  207,0 1 170,4 6,8 6,6 8,7
1702 Steinkjer  713,1  155,4  121,1  168,8 32,7  235,1 6,7 4,5 5,3
1703 Namsos  362,0 99,5 79,6 46,1 20,9  115,9 6,5 8,1 10,2
1711 Meråker 73,5 20,2 14,2 14,6 4,2 20,2 -3,2 -8,1 -5,3
1714 Stjørdal  624,7  164,1  128,7  103,0 34,4  194,5 10,9 13,4 17,1
1717 Frosta 59,8 16,7 13,0 9,1 3,4 17,7 6,8 6,7 6,2
1718 Leksvik  101,7 25,1 20,0 20,1 5,2 31,3 6,3 6,5 8,6
1719 Levanger  615,5  142,3  113,1  156,5 29,7  173,9 5,5 7,7 9,8
1721 Verdal  423,1  102,4 82,7 90,8 21,5  125,8 6,8 7,1 8,0
1723 Mosvik 20,9 6,9 4,8 3,0 1,4 4,8 4,8 11,6 13,5
1724 Verran 62,8 19,4 13,2 11,2 4,0 14,9 5,8 13,1 14,9
1725 Namdalseid 39,1 11,3 9,2 5,3 2,3 11,0 7,1 6,5 6,6
1729 Inderøy  158,2 44,7 35,5 21,5 9,3 47,2 7,3 8,7 10,2
1736 Snåsa 51,2 15,8 11,5 6,6 3,2 14,0 2,9 -13,6 -9,1
1738 Lierne 37,0 11,7 8,3 4,8 2,3 9,9 2,7 0,8 2,1
1739 Røyrvik 14,4 6,3 2,8 1,9 1,2 2,1 -2,6 7,7 8,0
1740 Namsskogan 24,8 9,5 4,9 3,0 1,9 5,5 -12,1 -24,1 -20,9
1742 Grong 71,8 23,0 15,0 7,3 4,6 21,8 4,7 1,6 3,7
1743 Høylandet 31,2 8,9 7,2 3,5 1,8 9,9 5,8 2,9 4,6
1744 Overhalla 96,1 26,4 21,3 13,8 5,5 29,0 5,6 2,5 6,4
1748 Fosnes 15,4 4,8 3,8 1,7 1,0 4,1 7,5 9,3 6,6
1749 Flatanger 26,4 8,0 6,5 3,0 1,7 7,3 14,6 12,8 15,7
1750 Vikna  112,6 31,3 25,7 12,8 6,6 36,1 14,5 12,2 15,5
1751 Nærøy  117,9 34,9 28,2 13,2 7,2 34,4 4,6 5,5 8,6
1755 Leka 14,7 4,2 3,6 1,8 0,9 4,3 15,0 10,4 14,3
                   
18 Nordland 7 339,6 1 965,8 1 480,8 1 131,0  411,4 2 350,5 7,9 6,1 8,1
1804 Bodø 1 780,1  427,0  334,0  387,1 91,5  540,5 12,0 12,0 15,2
1805 Narvik  641,2  168,4  121,0  109,9 36,1  205,8 10,5 5,9 7,9
1811 Bindal 39,4 14,0 8,2 5,2 2,8 9,3 -0,4 1,6 1,5
1812 Sømna 44,9 13,3 11,1 5,3 2,8 12,5 6,7 6,6 7,3
1813 Brønnøy  204,5 56,1 45,6 26,6 11,5 64,7 8,5 9,8 8,8
1815 Vega 27,7 8,4 6,8 2,9 1,7 7,9 -6,2 -5,9 -6,7
1816 Vevelstad 11,4 3,4 2,9 1,3 0,7 3,1 13,3 14,5 17,0
1818 Herøy 44,1 12,8 10,1 5,5 2,7 12,9 12,0 13,2 14,1
1820 Alstahaug  195,7 55,0 45,4 24,3 11,5 59,5 4,4 6,4 8,1
1822 Leirfjord 42,3 12,5 10,7 4,8 2,6 11,7 5,4 8,1 8,2
1824 Vefsn  523,4  112,4 84,7 54,1 23,6  248,6 9,1 6,3 7,8
1825 Grane 35,5 11,6 8,1 4,2 2,4 9,2 4,2 4,2 5,8
1826 Hattfjelldal 36,2 12,2 7,3 4,5 2,4 9,6 14,2 18,6 19,7
1827 Dønna 32,5 9,6 7,8 3,8 2,0 9,3 6,9 7,2 13,8
1828 Nesna 46,0 11,8 9,8 8,9 2,4 13,1 4,3 1,6 4,9
1832 Hemnes  127,0 50,7 24,5 12,3 9,9 29,6 3,4 2,3 3,0
1833 Rana  786,1  206,8  155,2  147,5 42,9  233,7 3,9 -1,1 0,4
1834 Lurøy 46,6 13,4 10,4 6,5 2,7 13,7 2,1 1,6 -6,3
1835 Træna 11,8 3,4 2,7 1,7 0,7 3,4 -2,3 -0,3 2,2
1836 Rødøy 35,4 9,4 6,9 4,2 1,9 12,9 9,4 6,6 9,3
1837 Meløy  212,2 67,6 42,6 30,3 13,8 57,8 5,7 9,6 11,0
1838 Gildeskål 52,3 15,9 11,1 6,2 3,2 15,9 3,0 -5,7 -5,3
1839 Beiarn 28,9 11,0 5,5 3,5 2,2 6,8 6,4 1,2 1,7
1840 Saltdal  123,0 35,9 27,9 16,0 7,5 35,7 1,8 5,1 6,7
1841 Fauske  288,7 79,8 57,9 29,4 16,5  105,0 9,9 3,1 4,8
1845 Sørfold 98,9 31,1 11,5 10,2 6,0 40,1 24,0 2,1 3,0
1848 Steigen 61,4 17,9 13,9 7,5 3,7 18,3 8,4 7,0 6,2
1849 Hamarøy 49,8 15,2 9,6 6,3 3,1 15,6 -1,3 -2,7 0,3
1850 Tysfjord 53,5 17,4 11,9 6,2 3,6 14,5 2,2 1,9 4,3
1851 Lødingen 62,3 18,9 14,3 6,3 3,9 18,9 -0,2 0,7 3,0
1852 Tjeldsund 32,5 10,0 7,8 3,0 2,1 9,6 -0,8 -0,1 2,9
1853 Evenes 37,3 9,7 7,2 4,4 2,0 14,0 4,4 -2,9 -1,9
1854 Ballangen 59,5 17,9 14,0 6,9 3,8 17,0 1,6 5,1 8,2
1856 Røst 20,9 5,5 4,2 2,2 1,1 7,9 33,1 28,7 28,4
1857 Værøy 24,0 6,2 4,9 2,1 1,3 9,6 37,6 23,3 20,5
1859 Flakstad 36,7 10,9 8,1 3,8 2,2 11,7 10,6 9,1 10,8
1860 Vestvågøy  265,0 75,5 61,7 27,2 16,1 84,5 5,1 4,1 8,0
1865 Vågan  262,9 70,3 58,7 33,8 14,8 85,3 10,8 10,8 14,8
1866 Hadsel  204,8 58,9 48,8 21,6 12,3 63,2 4,0 5,6 4,9
1867 Bø 61,0 17,8 14,8 6,9 3,7 17,8 4,2 2,4 5,5
1868 Øksnes  122,5 34,1 28,6 16,2 7,1 36,6 6,4 7,1 9,1
1870 Sortland  295,4 75,6 62,8 40,5 15,9  100,6 5,6 4,4 7,3
1871 Andøy  146,1 41,9 33,3 17,0 8,9 45,0 5,2 7,6 10,0
1874 Moskenes 27,9 8,6 6,6 2,9 1,8 8,0 1,8 0,8 3,7
                   
19 Troms 5 029,0 1 307,3 1 032,8  804,0  273,3 1 611,5 8,5 7,2 7,7
1901 Harstad  775,6  195,9  154,0  135,7 41,0  249,0 7,0 6,4 6,1
1902 Tromsø 2 660,9  612,8  486,2  523,9  128,3  909,8 11,4 9,7 8,9
1911 Kvæfjord 75,5 21,1 17,4 11,8 4,4 20,7 6,7 6,1 6,2
1913 Skånland 71,4 21,4 17,5 7,3 4,6 20,7 3,3 3,5 7,6
1915 Bjarkøy 11,3 3,2 2,5 1,6 0,7 3,4 4,5 -0,8 -0,3
1917 Ibestad 40,4 10,6 7,9 4,0 2,2 15,6 13,9 5,0 8,1
1919 Gratangen 24,7 7,1 5,9 3,3 1,5 7,0 4,5 4,3 6,2
1920 Lavangen 21,3 6,3 5,1 2,7 1,3 6,0 -0,7 0,7 4,2
1922 Bardu  121,0 41,5 26,9 8,9 8,7 35,1 -1,2 0,0 2,5
1923 Salangen 54,4 16,1 12,9 6,4 3,4 15,6 3,6 2,9 5,0
1924 Målselv  204,7 60,9 45,7 18,9 12,8 66,3 3,8 4,2 8,8
1925 Sørreisa 89,7 24,8 20,4 7,5 5,3 31,8 9,0 6,3 11,1
1926 Dyrøy 25,7 7,6 6,4 3,1 1,6 7,0 2,1 2,3 3,5
1927 Tranøy 36,5 10,4 8,6 4,9 2,2 10,4 -1,3 -2,4 -1,9
1928 Torsken 24,5 6,9 6,1 3,3 1,5 6,8 10,7 9,2 9,9
1929 Berg 27,0 8,0 6,4 3,5 1,7 7,4 4,4 7,9 8,5
1931 Lenvik  308,9 84,9 68,6 42,1 17,6 95,7 7,2 7,7 9,6
1933 Balsfjord  123,1 37,0 30,0 12,5 7,4 36,1 5,1 5,8 5,4
1936 Karlsøy 42,7 16,5 14,3 0,4 3,5 8,0 -0,5 0,8 3,3
1938 Lyngen 56,4 21,9 18,1 0,5 4,5 11,4 8,7 10,8 11,0
1939 Storfjord 36,1 15,7 10,6 0,3 3,2 6,3 -0,8 0,3 2,1
1940 Gáivuotna Kåfjord 34,5 14,5 11,0 0,1 3,0 5,9 -0,5 -0,4 1,8
1941 Skjervøy 51,0 19,6 16,6 0,7 4,1 10,1 4,9 5,9 6,6
1942 Nordreisa 88,5 32,5 27,1 0,6 6,9 21,5 4,5 5,3 8,9
1943 Kvænangen 23,1 10,2 6,9 0,0 2,1 3,8 3,5 2,6 4,3
                   
20 Finnmark Finnmárku 1 617,3  587,8  471,2 23,0  125,0  410,4 7,6 7,3 9,3
2002 Vardø 43,6 17,3 14,2 0,1 3,7 8,3 2,3 5,0 7,3
2003 Vadsø  141,4 50,2 39,8 1,1 10,7 39,7 6,4 4,4 5,7
2004 Hammerfest  304,9  104,4 82,9 13,3 22,9 81,5 20,8 18,3 21,5
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 45,4 17,6 15,0 0,7 3,7 8,4 6,2 6,9 8,0
2012 Alta  396,2  139,6  112,4 2,8 29,1  112,3 10,0 8,7 10,3
2014 Loppa 21,5 8,3 6,8 0,2 1,7 4,4 -1,3 -1,0 3,2
2015 Hasvik 20,1 7,9 6,6 0,1 1,7 3,8 9,5 9,6 10,7
2017 Kvalsund 20,6 8,5 6,3 0,1 1,8 4,0 13,1 13,8 16,6
2018 Måsøy 28,9 10,8 8,4 0,1 2,2 7,3 -2,2 -0,5 2,0
2019 Nordkapp 66,4 25,3 20,9 0,3 5,4 14,4 0,3 3,4 6,5
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 86,7 32,2 26,5 0,4 6,9 20,7 0,0 2,4 4,0
2021 Kárásjohka Karasjok 48,3 17,8 15,4 1,2 3,8 10,1 1,1 3,2 4,8
2022 Lebesby 27,2 10,9 7,7 0,1 2,3 6,2 -2,9 -3,5 -1,5
2023 Gamvik 20,7 7,9 6,6 0,1 1,7 4,5 10,1 10,0 8,0
2024 Berlevåg 18,6 7,5 5,9 0,1 1,6 3,5 -8,5 -6,0 -6,8
2025 Deatnu Tana 59,3 20,8 17,1 0,2 4,4 16,8 4,3 2,7 6,3
2027 Unjárga Nesseby 16,3 6,5 5,4 0,0 1,4 3,1 3,1 5,0 7,4
2028 Båtsfjord 43,7 16,3 13,6 0,5 3,5 9,8 0,3 2,3 2,5
2030 Sør-Varanger  207,4 78,0 59,6 1,4 16,6 51,8 3,5 4,9 7,0
                   
23 Kontinentalsokkelen 91 876,7 -10,9 40,1  228,3 19,7 91 599,6 30,1 -140,4  264,5
2311 Nordsjøen 90 699,6 0,0 0,0 0,0 0,0 90 699,6 30,0 . .
2312 Stavanger 1 177,2 -10,9 40,1  228,3 19,7  900,1 38,6 -140,4  264,5
1  Frå 1. januar 2006 blei kommunane 1154 Vindafjord og 1159 Ølen i Rogaland fylke slått saman til ein ny kommune 1160 Vindafjord, og frå same dato blei kommunane 1569 Aure og 1572 Tustna i Møre og Romsdal fylke slått saman til ny kommune 1576 Aure. Endringstala frå 2005 til 2006 er baserte på høvesvis summen av 1154 og 1159 for kommune 1160, og summen av 1569 og 1572 for kommune 1576.

Standardtegn i tabeller